Håller din församling på med Andlig Formation?

(Viktiga skäl till varför de borde låta bli)

Av Lighthouse Trails

Översatt av Ingemo Jonsäll

Skriven av Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg. Korrekturläsning: Jon-Are Pedersen (Artikeln på Engelska)

Är din församling involverad i ett Andligt Formationsprogram? Om så är fallet, kanske du bör ställa dig frågan; vad är egentligen Andlig Formation? Det är en välbefogad fråga och en fråga som, om den inte ställs, kan överraska dig när din församling förändras på sätt som du aldrig kunnat föreställt dig.

En artikel i Christianity Today säger: ”Andlig Formation är inne.” Artikeln definierar Andlig Formation på detta sätt:

Formation, liksom man formar en lerkruka, får en att tänka på gjutning och formning, vilket hjälper till att göra något potentiellt till något faktiskt. Andlig Formation talar om en formande process med hänvisning till den andliga dimensionen i en persons liv. Kristen Andlig Formation talar således om den process genom vilken de troende blir formade till, och förenade med Kristus.1

En sådan definition skulle knappast resa några varningsflaggor. Men vad denna definition utesluter är hur denna ”anpassningsprocess” och förening med Kristus sker och vem som är lämpad att delta i en sådan process.

”Hur” görs genom andliga discipliner, främst genom tystnadens disciplin. Tystnaden är ett förändrat tillstånd som uppnås genom en mantra-liknande meditation, andningsböner eller någon annan meditativ praxis. Tanken bakom det är att om du går in i detta tysta tillstånd kommer du eliminera distraktioner (tankar) och kunna höra Guds röst. Han, i sin tur kommer att förvandla dig till att vara som Kristus. ”Vem” (som kan utöva dessa discipliner och bli som Kristus) är vem som helst (enligt Andlig Formationspionjären Richard Foster och andra förespråkare för Andlig Formation). En kristen, en buddhist, en muslim, till och med en ateist – vem som helst kan dra nytta av de andliga disciplinerna och bli som Kristus (frågan är vilken Kristus?).

Richard Foster, den evangelikala Andliga Formationsrörelsens ”Fader”

Många evangelikala seminarier erbjuder nu program i Andlig Formation. Renovare, som Richard Foster och andra grundade 1989 för att öva Andlig Formation (särskilt bland evangelikala) erbjuder idag retreat och resurser över hela världen.2

1989 startade Richard Foster en organisation som heter Renovare men elva år tidigare (1978) utgavs hans bok ”Celebration of Discipline” och det har varit en introduktion i Andlig Formation sedan dess. Följande citat av Foster, skrivet i ett ”pastoralt brev” belyser rötterna till Andlig Formation (den katolska kyrkan) såväl som hur framgångsrik den är idag:

När jag först började skriva om ämnet mot slutet av 70-talet och tidigt 80-tal var termen ”Andlig Formation” okänt, förutom några mycket fackmässiga referenser i relation till de katolska ordnarna. I dag är det ovanligt ifall en person inte känner till termen. Seminariekurser i Andlig Formation sprids som kaninungar. Ett stort antal ansöker om att bli certifierade andliga vägledare för att kunna möta behoven från de mångtusental som behöver andlig vägledning.3

Otaliga evangelikala ledare har anslutit sig Fosters populära kurs i Andlig Formation. Ett exempel är Rick Warren som anser att den Andliga Formationsrörelsen är en viktig väckarklocka för den evangelikala församlingen:

Vid olika tillfällen har Gud rest upp en parallell församlingsrörelse för att åter betona ett försummat syfte med församlingen. … [Andlig Formationsrörelse]. En återbetoning på att utveckla troende till full mognad har varit fokus … författare som … Richard Foster och Dallas Willard har understrukit vikten av att bygga upp kristna och etablera personliga andliga discipliner. … [denna] rörelse har ett kraftfullt budskap till församlingen… [det] är en väckarklocka för kroppen.4

Det finns de som är djupt bekymrade över denna rörelse. Författaren och missionären Roger Oakland uttrycker oro över detta förmodade ”kraftfulla budskap” och säger att Andlig Formation kom in i församlingen som en oväntat lavin:

En rörelse bort från sanningen i Guds ord till en mystisk form av kristendom har till viss del infiltrerat nästan alla evangelikala samfund. Få bibellärare såg denna lavin komma. Och nu när det är på gång förstår inte många ens vad som hänt.5

Oakland förklarar hur detta paradigmskifte har kunnat ske:

När Guds ord blir mindre och mindre viktigt eskalerar ökningen av mystiska upplevelser, och dessa upplevelser presenteras för att övertyga den intet ont anande att kristendomen handlar om att känna, röra, lukta och se Gud. Det postmoderna tankesättet är den perfekta miljön för att främja Andlig Formation. Denna term antyder att det finns olika vägar och sätt att komma närmare Gud och efterlikna honom.6

Så exakt vad är Andlig Formation och vad är dess förutsättning? I den här artikeln hoppas vi kunna svara på dessa frågor.

Merton effekten

När Richard Foster berättade för forskningsanalytikern och författaren Ray Yungen att ”Thomas Merton försökte väcka Guds folk”7 menade han att Thomas Merton såg ett element som saknades inom kristendomen – det mystiska elementet. Merton hade fått lära sig av en hinduisk swami vid namn Dr. Bramachari, att man kunde erhålla mystiska attribut från katolska mystiker som Ökenfäderna och att man inte behövde lämna sin egen tradition för att göra det.8 Men Merton insåg att de flesta kristna inte visste om detta. Så han försökte införa mysticism (d.v.s. kontemplativ bön) till den katolska och kristna världen. Men Merton dog en plötslig, tidig död 1968 utan att nå sitt mål. Men någonstans mellan 1968 och 1978 plockade Richard Foster upp Thomas Mertons mantel och förde det vidare.9 Idag för otaliga församlingar (och miljontals människor) vidare Thomas Mertons och Richard Fosters budskap om Andlig Formation. För att förstå Andlig Formations sanna natur tänk på följande citat av Thomas Merton, Richard Fosters mentor:

Jag har som mål att bli en bättre buddhist.10

Det är ett ärorikt öde att vara medlem i mänskligheten … nu inser jag vad vi alla är. … Om bara de [människorna] alla kunde se sig själva som de verkligen är … Jag antar att det stora problemet skulle bli att vi skulle falla ner och tillbe varandra. … i centrum för vår varelse är en punkt av ett intet som är orörd av synd och av villfarelser, en punkt av ren sanning. … Den här lilla punkten … är Guds rena härlighet i oss. Det finns i alla.11 (betoning min)

Jag tror att genom öppenhet för buddhismen, hinduismen och dessa stora asiatiska [mystiska] traditioner har vi en fantastisk möjlighet att lära oss mer om potentialen i våra egna kristna traditioner.12

Det viktigaste behovet i den kristna världen idag är denna inre sanning som närs av denna kontemplationens Ande … Utan kontemplation och inre bön kan församlingen inte fullfölja sitt uppdrag att förvandla och rädda mänskligheten.13

Denna ”kontemplationens ande” är det som driver den Andliga Formationsrörelsen. Merton trodde att Gud bodde i alla människor och att vi faktiskt är en del av Gud. Richard Foster har gjort mycket för att förmedla Mertons budskap genom den Andliga Formationsrörelsen. Frågan du måste ställa dig själv är, tror du vad Merton sa? Om inte, hör inte Andlig Formation hemma i din församling eller din familjs andliga struktur.

I själva verket framför Andlig formation det hinduiska budskapet om: Gud är i allting (Panteism) och Gud är allting (Panenteism). Om ett sådant budskap är sant, skulle evangeliets budskap om Jesus Kristus – att människan är syndig, att hon är på väg mot evig förtappelse på grund av synd och att hon behöver en Frälsare – bli ogiltigt.

Richard Fosters meditativa bön

För en bättre förståelse av den Andlig Formationens grunder låt oss vända oss till en liten bok som Richard Foster skrev med titeln Meditativ Bön. Foster säger att syftet med meditativ bön är att skapa ett ”andligt utrymme” eller ”inre helgedom” genom ”specifika meditationsövningar”14 Foster hänvisar i boken till flera mystiker som kan visa vägen till dessa övningar: Madame Guyon, Teresa i Avila , Francis de Sales, Henri Nouwen och Thomas Merton. Foster delar upp den kontemplativa processen i tre steg. Han säger:

Det första steget [in i meditativ bön] kallas ibland ”centrera ner”. Andra har använt termen åter-samling; det vill säga en återsamling av oss själva tills vi är förenade eller hela. Tanken är att släppa alla konkurrerande distraktioner tills vi verkligen är fokuserade, tills vi är närvarande.15

Foster menar att utförandet av visualiseringsmetoderna hjälper oss att fokusera. I det andra meditationssteget menar Foster att mystikern Richard Rolle upplevde ”fysiska förnimmelser”16 (kundalini) under meditation, som även vi, mer eller mindre kan få uppleva.17 Steg tre av meditationen, säger Foster, är att ”lyssna” till Gud.

När de meditativa övningarna väl har implementerats och den ”andliga extasen” har uppnåtts är denna intagna sfär den plats där Guds röst kan höras.18 Men som alla New Age meditatörer vet är denna extas ett förändrat medvetandetillstånd där allt är tänkt att vara förenat och ett med Gud. Foster erkänner det gränsöverskridande andliga attributet kopplat till kontemplativ bön när han säger:”[Jesus] visade oss Guds längtan efter sammankomsten av kärleksfulla personer i ett allomfattande samhälle.”19 Foster förklarar vidare vad han menar med ”allomfattande” i sin bok Streams of Living Water när han säger att detta ”allomfattande samhälle” inkluderar allt från en ”katolsk munk” till en ”baptistevangelist.”20

Två Andliga Formationsmetoder:

Lectio Divina

Richard Foster har ofta hänvisat positivt till utövningen av Lektio Divina, som förkunnas i många kristna miljöer som en kristen, biblisk praxis. Folk övertalas att tro att upprepningar av ord och korta fraser om och om igen är ett djupare sätt att känna Gud. De tror att eftersom det är Skriften som upprepas (och inte bara några ord), så bekräftar det utövningen, och att denna heliga uppläsning är helig eftersom det är Bibeln som används. Men Foster själv bevisar att det inte har något att göra med Skriften. Det är repetitionen som är effektiv, inte orden. Han hävdar:

Lectio divina omfattar mer än Bibeln. Vi har de heligas liv och de skrifter som har utgått från deras djupsinniga [mystiska] erfarenheter.21

Foster utplånar den tänkta förutsättningen för Lectio Divina genom att säga detta. Det beror på att han som meditationsförespråkare vet att meditation inte har något att göra med vilka ord som upprepas om och om igen; det är själva upprepningen som sätter en i ett förändrat tillstånd. Oavsett om du säger ”Jesus”, ”Abba”, ”Buddha” eller ”OHM”, ger det exakt samma effekt.

St. Ignatius andliga övningar

St. Ignatius Andliga Övningar är uppkallat efter grundaren av den katolska jesuitorden och har vanligtvis använts av katoliker. Men en källa uppger att ”sedan början på 1980-talet har protestanter haft ett växande intresse för de andliga övningarna. Det finns anpassningar specifikt för protestanter som betonar övningarna som en skola för kontemplativ bön.”22 Traditionellt praktiseras Ignatiansk Andlighet på ett retreat, vanligtvis med hjälp av en andlig vägledare. Liksom med andra övningar i Andlig Formation tror man att om man praktiserar Ignatius-övningarna kan utövaren övervinna jaget och bli mer Kristuslik (det är därför Ignatiansk Andlighet ofta ingår i programmen för Andlig Formation).

När den katolska kyrkan valde sin nya påve (påve Francis) utfärdades ett uttalande från AJCU (Association of Jesuit Colleges and Universities) som bekräftade påvens ”Ignatianska Andlighet”, där det uppges att:

Alla jesuiter delar upplevelsen av en rigorös Andlig Formationsprocess som präglas av en omvandlande upplevelse genom Saint Ignatius av Loyolas andliga övningar.23

Andlig formation – En farlig ersättning för Kristi liv

Ibland tänker vi på Andlig Formation som ett formande av den Helige Ande. Återigen. Det är grundläggande. … Men nu måste jag säga något som kan vara utmanande för dig att tänka på: Andlig Formation sker inte helt av den Helige Ande. … Vi måste förstå att Andlig Formation i oss är något som också görs för oss av de omkring oss, av oss själva och av aktiviteter som vi frivilligt påtar oss … Det behöver finnas system.24 – Dallas Willard

Bortsett från det faktum att Andlig Formation integrerar mystiska praxis i sin infrastruktur (ta bort den kontemplativa aspekten och det är inte längre ”Andlig Formation”) Andlig Formation är en gärnings-baserad ersättning för biblisk kristendom. Låt oss förklara.

När man föds på nytt (”om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir du frälst” (Rom 10:9-10)) förs personens liv och hjärta över till Kristus som Frälsare och Herre, Jesus Kristus säger att han kommer in och lever i det överlåtna hjärtat:

Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Upp 3:20

Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Joh 14:23

Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna: Kristus i er, härlighetens hopp. Kol 1:27

och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Rom 8:11

När Gud, genom Jesus Kristus, bor i oss påbörjar han ett förvandlande arbete i våra hjärtan (2 Kor 3:18).

Inte bara ändrar han oss, han kommunicerar också med oss. Med andra ord, vi har gemenskap med honom, och han lovar att aldrig överge eller lämna oss (Hebr 13:5).

Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Gud har själv sagt:Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.

Detta Guds liv i den troendes hjärta är inte något vi behöver framkalla genom meditativa övningar. Men om en person inte har denna relation med Herren kan han komma att söka andra sätt att känna sig nära Gud. Det är här Andlig Formation kommer in. I stället för att överlämna sitt liv till Kristus börjar den sökande utöva de andliga disciplinerna (t.ex. bön, fasta, goda gärningar etc.) med löfte om att om han utövar dessa discipliner kommer han bli mer lik Kristus.

Men bara att göra dessa handlingar får inte personen att känna sig närmare Gud – något saknas fortfarande. Och därmed börjar han utöva tystnadens disciplin (eller ensamhet), och nu i dessa förändrade tystnadstillstånd känner han sig äntligen sammankopplad med Gud. Han känner sig nu fullständig. Det han inte förstår är att han har ersatt Kristi inneboende i sitt hjärta med en arbetsbaserad metod som äventyrar hans andliga liv. Det är farligt eftersom dessa mystiska upplevelser han nu engagerar sig i verkar vara bra eftersom de får honom att känna sig nära Gud, men i verkligheten dras han in i demoniska områden som inte skiljer sig från vad som händer med de som utövar transcendental meditation eller österländsk meditation. Till och med mystikerna själva erkänner att den kontemplativa sfären inte skiljer sig från den sfär som nås av ockultister. För att förstå detta mer fullständigt, läs Ray Yungens bok A Time of Departing.

För det första är det omöjligt att i sanning vara lik Kristus utan att ha Kristus i oss eftersom det är Han som kan förändra våra hjärtan – vi kan inte göra det utan Honom.

Det är intressant att notera att praktiskt taget alla kontemplativa lärare har ett gemensamt tema – de känner sig torra och tomma och vill gå ”djupare” med Gud eller ”bli mer intima” med Gud. Men om Kristus bor i oss hur kan vi gå djupare än så? Hur kan vi bli mer intima än så? Och om det var så viktigt att gå djupare och bli intim, varför är det så att ingen av lärjungarna eller Jesus själv som någonsin sagt till oss att göra detta? Som apologeten Larry DeBruyn säger:

Varför söker kristna en gudomlig närvaro som Jesus lovade skulle flöda rikligt i dem? … Varför behöver de en annan röst, ett andra besök eller en annan vision? Varför begär vissa människor otacksamt ”något mer” än vad Gud redan har gett oss? Varför är det så att vissa kristna i djupet av sina själar inte verkar kommit till vila?25

Dallas Willard och den Andliga Formationens ”Frukt”

Som vi nämnde tidigare identifierade Rick Warren Dallas Willard som en nyckelaktör i den Andliga Formationsrörelsen. Willards bok The Spirit of the Disciplines har blivit en klassiker inom rörelsen. Boken är fylld med referenser till och citat av många kontemplativa mystiska figurer inklusive universalister och interspiritualister (t.ex. Nouwen, Merton, Meister Eckhart, George Fox) samt några namn som hamnar i New Age lägret (t.ex. Agnes Sanford och M. Scott Peck). Och i bibliografin finns The Cloud of Unknowing (en gammal nybörjarbok om kontemplativ bön), Desert Fathers, försoningsförnekaren Harry Fosdick, Ignatius of Loyola, Carl Jung, den mystiska filosofen Sören Kierkegaard, Evelyn Underhill och Teresa of Avila. Alla dessa namn finns i Willards bok av en enda anledning – för att han håller med deras andliga synpunkter. Och även om The Spirit of the Disciplines släpptes i slutet av 80-talet, behöll Willard sin samhörighet med de flesta av dessa figurer. På hans webbplats rekommenderas många av dessa namn som livskraftiga resurser för spirituell tillväxt.

En Lighthousetrail-artikel med titeln Den ’Nya’ Framväxande Teologin Odlar Ateism Hos Den Yngre Generationen, berättar om en ung man, som efter att ha studerat på universitetet i fyra år under Dallas Willard, nu bekände sig vara ateist. Vi ställde oss frågan hur en ung man uppvuxen i ett solitt kristet hem, kunde ändra sina åsikter så drastiskt? Det hände, och det händer otaliga ungdomar som sitter under förändringsagenternas fötter – människor som Dallas Willard som hänvisar sina skyddslingar till panenteister, universalister och mystiker. En annan ung man, som vi mötte och som letade efter svar, hittade dem genom att vända sig till Dallas Willard och Richard Foster. Lyssna på vad han hittade:

Jag stötte på de klassiska andliga disciplinerna medan jag tog en kurs som heter ”Dynamics of Christian Life” under mitt andra år på bibelskolan. En av våra läroböcker var The Spirit of the Disciplines av Dallas Willard. Kursen och läroboken berörde bara de faktiska disciplinerna men konceptet fängslade mig. Nästa vår hittade jag en kopia av Richard Fosters andliga klassiska Celebration of Discipline i en begagnad bokhandel. När jag öppnade den och upptäckte varje disciplin [inklusive det kontemplativa] detaljerat i kapitlet efter kapitel kände jag en djup känsla av glädje och spänning. Jag hittade en riktig skatt.26

Senare blev den här unga mannen frilansförfattare för den framväxande organisationen Youth Specialties. Förstå vart Dallas Willards och Richard Fosters andlighet ledde honom:

Jag byggde mig ett bönerum – en liten fristad i et källarförråd fyllt med böcker om andliga discipliner, kontemplativ bön och kristen mystik. I det rummet tände jag ljus, brände rökelse, hängde radband och lyssnade på banden av benediktiner-munkar. Jag mediterade i timmar på ord, bilder och ljud. Jag nådde nivån att kunna uppnå alfa hjärnmönster, tillståndet där drömmar inträffar, medan jag fortfarande är vaken och mediterar.27

För de som inte är bekanta med ”alfahjärnmönstren” är här två beskrivningar:

Mystiska medvetenhetstillstånd inträffar i alfa-tillståndet … Alfa-tillståndet inträffar också frivilligt under lätt hypnos, meditation, biofeedback, dagdrömmar, hypnogogiska (precis innan du somnar)och hypnapompiska (strax innan du vaknar upp) tillståndet.28

Alpha är springbrädan för alla psykiska och magiska funktioner. Det är själva hjärtat i trolldom.29

Och från Richard Foster själv:

Om du anser att vi lever i ett uteslutande fysiskt universum, kommer du att se meditation som ett bra sätt att få ett konsekvent alfa-hjärnvågsmönster.30

Det som hände med Perschon och andra som honom är tragiskt. Och vi kan helt enkelt inte förstå tanken på att Willards inflytande kommer att fortsätta länge efter att han är borta från denna planet (han dog 2013) och kristna ledare som borde förstå dynamiken i denna rörelse kommer att fortsätta främja honom.

Finns det ”bra” Andlig Formation?

Ett av de vanligaste argumenten vi hör som försvar för Andlig Formation är att det finns ”god” Andlig Formation utan kontemplativ bön. Till det svarar vi; vi har aldrig sett ett Andligt Formationsprogram i en skola eller församling som inte på något sätt leder folk till de kontemplativa mystikerna. Det kan vara indirekt, men oavsett, om du följer spåret, kommer det att leda dig rätt i armarna på Richard Foster, Dallas Willard och andra kontemplativa lärare.

Tänk dig detta vanliga scenario: En kristen högskola beslutar att börja en Andlig Formationskurs. Instruktören har hört några negativa saker om Richard Foster, Henri Nouwen och Brennan Manning, och han tror att han kommer att lära klassen god Andlig Formation och lämna dessa lärare utanför. Men han kommer behöva en lärobok. Så han vänder sig till en respekterad institution Dallas Theological Seminary och hittar en bok skriven av Paul Pettit professor i pastorala och utbildningsministerier. Boken har titeln Foundations of Spiritual Formation. Instruktören som har hittat den här boken som används i klassen kanske aldrig nämner Richard Foster eller Dallas Willard men läroboken han använder gör det. I Pettits bok finns Richard Foster, Philip Yancey, N.T. Wright, Dallas Willard, Thomas Aquinas, Lectio Divina, Ayn Rand, Parker Palmer, Eugene Peterson, JP Moreland, Klaus Issler, Bruce Dermerst, Jim Burns, Kenneth Boa och Brother Lawrence’ Practicing God’s Presence. Du kanske inte har hört talas om alla dessa, men de är alla förknippade med den kontemplativa bönerörelsen och den framväxande kyrkan.

Ett annat exempel på detta är Donald Whitneys bok Spiritual Disciplines for the Christian Life. Whitney är docent i biblisk andlighet vid The Southern Baptist Theological Seminary i Louisville, Kentucky. Medan hans bok inte främjar kontemplativ mystik, säger han att Richard Foster har ”gjort mycket bra”31 inom den kristna andlighetens område.

Vår poäng är att även om det görs ett uppriktigt försök att undervisa Andlig Formation och hålla sig borta från den mystiska sidan, hävdar vi att det inte kan lyckas med framgång eftersom det alltid kommer att leda tillbaka till de som har fört in det i församlingen till att börja med.

I grund och botten är termen ”andlig inriktning” en del av den kontemplativa bönerörelsen (d.v.s. Andlig Formationsrörelse).

Kontemplativa lärare säger att man måste ha en ”andlig vägledare” som ”undervisar” eller vägleda honom eller henne i hur man träder in i tystnaden i kontemplativ bön. Den andliga vägledaren kommer att tillhandahålla böcker och resurser från kontemplativa författare och leda sin student till hur man implementerar dessa författares andliga övningar. Ruth Haley Barton, en kontemplativ förespråkare som undervisar tusentals pastorer och kristna ledare om Andlig Formation sa detta om sin egen andliga vägledare:

Jag sökte en andlig vägledare, någon som är väl bevandrad i själens vägar … så småningom sa den kloka kvinnan till mig … ”Vad du behöver är stillhet och tystnad så att sedimentet kan sätta sig och vattnet kan bli klart.” … Jag bestämde mig att acceptera denna inbjudan att gå längre än mitt beroende av ord.32

En artikel i Christianity Today Har du fått din andliga vägledar ännu?33 bekräftar två saker, 1) att andlig inriktning är kontemplativ, och 2) att den är på väg att bli en integrerad del av den evangelikala kristendomen. Artikeln förklarar att den populära kristna författaren Larry Crabb ändrade sin åsikt. Innan trodde han på psykologin men han bytte till andlig inriktning. Han är bara en i mängden som gjort det.

Artikeln krediterar kontemplativa (mystiker) som John Cassian och Ignatius från Loyola att infört andlig inriktning i församlingen och menar att vi kan lära oss mer om det från Richard Foster, Eugene Peterson och Dallas Willard.

I Ruth Haley Bartons34 bok, Invitation to Solitude and Silence, medger Barton att den panenteistiska katolska prästen Thomas Keating hjälpte henne att förstå den kontemplativa tanken om ”det sanna jaget” (människans gudomlighet):

Begreppet det sanna jaget och det falska jaget är ett konsekvent tema inte bara i Skriften utan också från kyrkofädernas och mödrarnas skrifter. Thomas Merton och Henri Nouwen (särskilt Nouwens The Way of the Heart) och Fader Thomas Keating är samtida författare som har format min förståelse av denna aspekt av det andliga livet.35

Merton, Nouwen och Keating tror att människan kan nå sitt ”sanna jag” (perfekta jag) genom mystiska övningar. Detta är faktiskt kärnan i den Andliga Formationsrörelsen (d.v.s. kontemplativ bön) att människan inser sin gudomlighet genom mystiska upplevelser.

Slutsats

Formation sveper snabbt genom hela kristenheten idag. Det är inte konstigt när majoriteten av de kristna ledarna antingen har godkänt rörelsen eller gett den ett tyst klartecken. I t.ex. Chuck Swindolls bok So You Want to Be Like Christ: 8 Essential Disciplines to Get You There, citerar Swindoll Richard Foster och Dallas Willard positivt. Swindoll kallar Celebration of Discipline ett ”meningsfullt verk”36 och Willards bok The Spirit of the Disciplines ett ”utmärkt arbete.”37 I kapitel tre ”Tystnad och ensamhet” talar Swindoll om att ”gräva efter hemligheter … som kommer att fördjupa vår intimitet med Gud .”38 Genom att citera den kontemplativa affischversen Psalm 46:10, ”Var stilla och vet att jag är Gud ” säger Swindoll att versen är ett kall till ”tystnadens disciplin.”39 Han har gjort som andra kontemplativa förespråkare – tagit denna vers helt ur dess sammanhang.

Roger Oakland sammanfattar det såhär:

Andlig Formationsörelsen … lär människor att det är så här de kan bli mer intima med Gud och verkligen höra hans röst. Till och med kristna ledare med långvarigt rykte om att undervisa Guds ord verkar ge efter. …

Vi är försonade med Gud endast genom hans ”död” (försoningen för synd) och vi presenteras ”heliga, utan skuld och oklanderiga” när vi tillhör honom genom pånyttfödelsen. Det har inget att göra med gärningar, ritualer eller mystiska upplevelser. Det är Kristi liv i den omvända troende som förvandlar honom.40

Kristna behöver är inte en metod, ett program, en ritual eller praxis som förmodas koppla dem till Gud. Det vi behöver, är att vara ”i Kristus” (1 Kor 1:30) och Kristus i oss. Och han har lovat att Hans Ande ”kommer att leda [oss] till all sanning” (Joh 16:13).

Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning,

Men när han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.

I Kol 1:9 berättar aposteln Paulus för de heliga att han bad för dem att de ”skulle bli fyllda med kunskapen om hans vilja i all visdom och andlig insikt.” Han bad att de skulle få urskiljning (”andlig förståelse”). Han sa att Gud, Fadern, har gjort oss ”delaktiga i de heliges arv i ljuset” (v12) och ”befriat oss från mörkrets kraft (d.v.s. vilseledande kraft)” (v13).

Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt.

Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.

Men vad var nyckeln till denna visdom och andliga förståelse och befrielse från mörkret? Paulus berättar för oss i samma kapitel. Han kallar det ”den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga.” (v 26). Vad är det mysteriet? Vers 27 säger: ”För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.” den hemlighet som varit dold genom tider och generationer men nu har uppenbarats för hans heliga. För de som vill engagera sig i Andlig Formationsrörelsen (d.v.s. kontemplativ, andlig inriktning), tänk på ”riktningen” du faktiskt kommer gå. Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Kol 1:21-23

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Kol 2:8-10

Slutnoteringar och källförteckning

1Even Howard, Three Temptations of Spiritual Formation (Christianity Today, 12/9/2002)

2Ibid.

3Richard Foster, “Heart to Heart: On Christian Spiritual Formation” (Renovare, May 2003, http://blog.renovare.org/2003/05/20/heart-to-heart-on-christian-spiritual-formation).

4Rick Warren, Purpose Driven Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995), p. 126.

5Roger Oakland, Faith Undone (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2007), pp. 90-92.

6Ibid.

7Richard Foster to Ray Yungen at a seminar in Salem, Oregon in the 1990s.

8Ray Yungen, A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 2006, 2nd ed., 5th and later printings), p. 199.

9Thomas Merton is included in a number of Richard Foster’s books including Celebration of Discipline, Spiritual Classics, Devotional Classics, and The Renovare Spiritual Formation Bible.

10David Steindl-Rast, “Recollection of Thomas Merton’s Last Days in the West” (Monastic Studies, 7:10, 1969).

11Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander (Garden City, NY: Doubleday Publishers, 1989), pp. 157-158.

12William Shannon, Silent Lamp, The Thomas Merton Story (New York, NY: Crossroad Publishing Company, 1992), p. 276.

13Thomas Merton, Contemplative Prayer (New York, NY: Image Books, Doubleday Pub., 1989), pp. 115-116. (These 4 Merton quotes are originally cited by Ray Yungen in A Time of Departing).

14Richard Foster, Meditative Prayer (Downers Grove, IL: InterVarsity Christian Fellowship, 1983), p. 9.

15Ibid.

16Ibid., p. 17.

17Ibid., p. 18.

18Ibid., p. 23.

19Ibid., p. 5.

20Richard Foster, Streams of Living Water ( (San Francisco, CA: Harper, 1st HarperCollins Paperback ed., 2001), p. 12.

21Berit Kjos, How to Protect Your Child From the New Age & Spiritual Deception (Eureka, MT: Lighthouse Trails, 1st Lighthouse Trails ed., 2013), p. 267.

22Richard Foster, Meditative Prayer, op. cit., p. 25.

23http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_Exercises_of_Ignatius_of_Loyola.

24http://www.ajcunet.edu/News-detail?TN=NEWS-20130314084452.

25Dallas Willard, “Spiritual Formation: What it is, and How it is Done” (http://www.dwillard.org/articles/artview.asp?artID=58).

26Larry DeBruyn, “The Practice of His Presence” (http://herescope.blogspot.com/2013/12/the-present-of-his-presence.html).

27Mike Perschon, “Disciplines, Mystics and the Contemplative Life” (http://web.archive.org/web/20070206150740/http://www.youthspecialties.com/articles/topics/spirituality/desert.php).

28Ibid.

29Dr. Andre Eggelletion, as told by Dr. Lee Warren, B.A., D.D.

30Laurie Cabot, Power Of The Witch, (New York, NY: Bantam Doubleday Dell Publishing, 1989), p. 183.

31Richard Foster, Celebration of Discipline (New York, NY: HarperCollins, 1998 ed.), p. 22.

32Donald Whitney, “Doctrine and Devotion: A Reunion Devoutly to be Desired” (http://web.archive.org/web/20080828052145/http://biblicalspirituality.org/devotion.html).

33Ruth Haley Barton, “Beyond Words” (Discipleship Journal, Issue #113, September/October, 1999, http://www. navpress.com/Epubs/DisplayArticle/1/1.113.13.html), p. 35.

34Chris Armstrong and Steven Gertz, “Got Your Spiritual Director Yet?” (Christianity Today, April 1, 2003, http://www.christianitytoday.com/ct/2003/aprilweb-only/4-28-51.0.html).

35Ruth Haley Barton (trained at the panentheistic Shalem Institute in D.C.) and John Ortberg are former members of Willow Creek Church where the two developed Willow Creek’s Spiritual Formation curriculm.

36Ruth Haley Barton, Invitation to Solitude and Silence (Downer Grove, IL: Intervarsity, 2004), p. 160.

37Chuck Swindoll, So You Want to Be Like Christ: 8 Essential Disciplines to Get You There (Nashville, TN:W Publishing Group, a div. of Thomas Nelson, 2005), p. 15.

38Ibid., p. 13.

39Ibid., p. 55.

40Roger Oakland, Faith Undone, op. cit., pp. 91-92.

9 reaktioner på ”Håller din församling på med Andlig Formation?

 1. Se och hör vad Danette Lane från The Light of Deception Ministry säger om Andlig Formation. Du får se exempel och höra hur farligt detta är för oss kristna. Här är del 1

  Gilla

 2. Hej Jon-Are.
  Jag för min del tror att det rent logiskt bör finnas ett utrymme för Gud att tala. Om det bara är jag som talar utan att också lyssna, vilket borde innebära att jag är tyst så att jag kan höra vad eventuellt Gud vill säga. detta är ju en dialogs grund och detta har jag praktiserat i många år och märkt att att Gud ofta talar då. Jag har dock aldrig hört talas om detta med andlig formation.
  Att vara stilla och tyst inför Gud kan jag inte se som något dåligt, utan snarare som något bra. För frågan är, hur ofta har vi stillhet i våra liv idag? Det är arbete, familj, fritid, mobil, tv umgänge med vänner och sedan Gudstjänster, osv. Vi rusar på och har missat det väsentligaste i vandringen med Jesus, att höra hans röst och så följa honom.

  Björn

  Gilla

  1. Hejsan Björn.

   Artikeln tar upp dessa så kallade ”andliga discipliner” inom katolsk mysticism och nyandliga rörelser, där man ska tömma sitt sinne för att ”kunna höra Guds röst”. Faran med denna disciplin är att andra andar så gärna vill tala, och om vi tömmer vårt sinne för alla tankar för att ”gud” ska fylla det visar det att vi ignorerar andebedömningens gåva. Den gåvan undervisas det inte om inom mysticismen. Varför inte, tror du? För att denna lära inte kommer från Herren!

   Självklart ska vi lyssna till Guds röst, men Han talar på så många andra sätt än just detta som tas upp i artikeln. Han talar genom sitt ord, Han inger oss tankar – Han är den som verkar i vår vilja och vår gärning så att Hans goda vilja sker, och ibland talar Han med en inre röst. Ibland talar Han genom våra syskon och predikanter. Men det är upp till Honom hur Han vill tala till oss.

   Att hitta vilan i en stressig värld är fullt möjligt utan att ta till mysticism. Vi hittar lugnet i bönen, i bibelläsningen, i gemenskapen med bröderna osv. osv.

   New Age förvränger Psalm 46:11Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” till att gälla oss, att VI är gudar. De betonar alltså tystnad och stillhet så vi förstår att ”vi är Kristus”. Och det tror inte jag du menar med att vara tyst inför Gud.

   Kontext är kung sägs det, och här säger Gud att Israel ska sluta oroa sig och inte frukta fienden, och att de ska lugna sig och tänka efter. Det är nämligen Han som är Gud över allt och alla, och om Han är för dem vem kan då vara emot dem?

   Gilla

 3. Hej Jon- Are!

  Tack för ditt svar som jag helt håller med om! vi behöver hålla oss till de vägar skriften talar om och inte leta efter, eller ta till oss utombibliska tillvägagångssätt för att bli Kristuslika.
  Att vandra i hörsamhet är det skriften talar om och som du säger, finns det ett spektra av sätt Gud talar. Tyvärr verkar det som att det bara är få som är införstådda med detta.

  Ha det! Björn

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s