Talar Paulus emot Jesus? – 1 Thess. 4:16-17 -> Matt. 24:30-31

Som ni kanske har märkt, utgår mina artiklar på bloggen från samtal jag har med syskon på andra ställen. Och jag återger vad jag kommit fram till efter att ha läst och bemött de argument för Pre-Trib jag fått. 

Men kom ihåg: Det är viktigt att vi som troende står rotade i Kristi kärlek och att vi älskar sanningen, och på så vis står rustade mot lögn och felaktigheter som kan komma mot oss. En kritik mot en felaktig lära är inte det samma kritik mot den som tror på den läran. Och vi behöver se till att vi i kärlek talar sanning med varandra och inte låta förakt och hat eller misstänksamhet hindra oss eller komma emellan oss. Vi vill alla göra Guds vilja och stå för Herrens ord, och vår frälsning beror inte på om vi är Post-Trib eller Pre-Trib. Däremot är det avgörande för hur förberedda vi är på den förföljelse vi snart kommer in i. Det har jag lyft fram i många samtal.

I vår diskussion fick jag följande verser som jag nu vill gå igenom, och jag tror det är ett försvar mot det jag skrev i min föregående artikel Joh. 14:1-3 – Talar om Försoningen! Inte om något Hemligt Uppryckande! om verser tagna ur sitt sammanhang. 

Dessa bibelverser, är 𝒊𝒏𝒕𝒆 tagna ur sin kontext. De löper från 4:e kapitlet in

i 5:e kapitlet, och talar för sig självt på

ett sammansatt sätt.

1Tes 4:13-18; 5:1-11:

Men jag vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga angående dem som har somnat in, för att ni inte ska sörja som de andra, som inte har något hopp. För om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska också Gud föra fram dem som har somnat in i Jesus tillsammans med honom. För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckasupp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Men om tider och stunder, bröder, finns det inget behov att skriva till er. För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Därför när de säger: fred och säkerhet, då kommer undergången plötsligt över dem liksom födslosmärtan över en kvinna som ska föda, och de ska inte kunna fly undan. Men ni, bröder, är inte i mörker, så att den dagen kan överraska er såsom en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten, inte heller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan låt oss vaka och vara nyktra. För de som sover, de sover om natten, och de som är druckna är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iklädda trons och kärlekens bröstpansar, med frälsningens hopp som hjälm. För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi, vare sig vi vakar eller sover, ska leva tillsammans med honom. Därför, trösta varandra och uppbygg varandra, såsom ni också gör.\”

Ja, det är ett s.k. klassiskt \”Pre-Trib-ställe\”,

och det är helt i sin kontext. Inga lösryckta

bibelversar.

Jag är osäker på vad du vill ha sagt med dessa verser. Jag utgår från att det gäller det ”hemliga uppryckandet” eftersom det varvad jag tog upp i min artikel. Jag vill att du ärligt pekar på vilket av de 334 ord i 1 Tes 4:13-18; 5:1-11 som pekar på ett hemligt uppryckande? Jag seratt du framhävt ordet ”ryckas upp”. Det stämmer. Vi SKA ryckas upp till Herren. Där är vi alla eniga, förutom tidpunkten för uppryckandet. Det stämmer också att du inte ryckt dessa verser ur sitt sammanhang. Men jag förstår fortfarande inte var du hittar det ”hemliga uppryckandet”.

Pre-Trib ställer 1 Thess. 4:16-17mot Matt. 24:30-31 och menar att 1 Thess. handlar om ett ”hemligt uppryckande av de troende” medan Matt. 24 handlar om Jesu ”fullt synliga återkomst för att döma världen”. Därigenom har ni dragit slutsatsen att det finns två uppryckandet, eller två faser i Herrens återkomst, som ni kallar det. Men…

Jämför vi dessa två verser med varandra ser vi faktiskt hur EXAKT dem stämmer med varandra!

1 Thess. 4:16-17FörHerren ska själv stiga ner från HIMLEN med ett befallande rop, med ÄRKEÄNGELNS röst och med Guds BASUN, och först ska de som dött i Kristus UPPSTÅ. Därefter ska vi som LEVER OCH ÄR KVAR ryckas upp tillsammans med dem på SKYAR för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”

Matt. 24:30-31”… Och de ska få se Människosonen komma på HIMLENSskyar med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina ÄNGLAR med starkt BASUNLJUD, och de ska FÖRSAMLA hans utvalda från de FYRA VÄDERSTRECKEN, från HIMLENS ENA ÄNDE TILL DEN ANDRA

Vi har alltså dessa förhållningspunkter:

 1. Han stiger ner från himlen, och

 2. Han har med sig sina änglar.

 3. Basunen

 4. Församlandet/UppryckandetUppståndelse/Förvandlingen – Alla levande och alla döda i Kristus.

Och sedan jämför vi dessa verser med 2 Thess. 1:7 ”… och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlenmed sin makts änglar, i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli förhärligad i sina heligaoch bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.

Paulus använder andra ord för att beskriva Jesu återkomst men innehållet är det samma. Härav förstår vi att Paulus inte ändrat sig från sitt första brev, och att hans undervisning i båda breven till thessalonikerna överensstämmer exakt med Jesu beskrivning av återkomsten.

Går vi ett steg vidare och tittar på ordet ”moln” eller ”skyar” som vi läste i 1 Thess. 1:17 (ryckas upp tillsammans med dem på skyar), hittar vi ännu fler likheter medMatt. 24:30.. och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet.” Precis samma säger Jesus i Matt. 26:64 när Hanstår inför judiska Sanhedrin för att dömas: ”Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlensskyar.”

Om vi behöver en förklaring till hur återkomsten kommer ske, får vi förklaringen av Herrens änglar i Apostlagärningarna:

Apg. 1:9-11Och när han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och en molnskytog honom ur deras åsyn. Och medan de uppmärksamt såg mot himlen, när han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.

Här har vi ”himlen” och ”moln” återigen, samma moln som Jesus beskriver i Matt. 24:30 och Paulus berättar om i 1 Thess. 4:16-17 Kan det sägas tydligare? Han ska komma tillbaka på samma sätt som lärjungarna såg honom fara upp, alltså ska ”Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet…

Och slutsatsen är, att Paulus ord i 1 Thess. inte talar om något hemligt uppryckande, utan han beskriver precis samma händelse som Jesus berättar om, Hans enda och fullt synliga återkomst i härlighet med sina änglar där han samlar både de som dött i Kristus och de som fortfarande lever.


Till dig, min älskade bror, som kritiserar mig i dina mailutskick. Jag ber för dig och våndas över det du skriver. Jag ber att vi båda ska komma till rätt insikt, och att kunskapen om Kristi kärlek till både dig och mig ska växa till och att viförstår att kärleken har sin glädje i sanningen. Du minns väl hur vi under flera år samtalade med varandra nästan dagligen och den fina kontakt vi hade och hur vi umgicks. Kom ihåg den tiden och låt dina slutsatser om min karaktär utgå från det.Läs sedan mina artiklar utifrån de fina minnena. Du är fortfarande min älskade broder i Kristus.


5 reaktioner på ”Talar Paulus emot Jesus? – 1 Thess. 4:16-17 -> Matt. 24:30-31

 1. Du vill hela tiden förklara för mig som om jag inte själv förstår vad jag läser. Det är Herrens ansvar, om det jag förstår eller inte förstår i Guds Ord. Men Herren låter mig förstå det som Han bedömer är viktigt att förstå. Det är inte med kunskap som vi blir Pånyttfödda. Jesus talade med Nikodemus i Joh.ev. 3, om att man måste bli Pånyttfödd, för att kunna se Guds Rike.Citat från Joh 3:7-10: \”Förundra dig inte över att jag sa till dig: Ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av Anden. Nikodemus svarade och sa till honom: Hur kan det ske? Jesus svarade och sa till honom: Är du Israels lärare och vet inte detta?\”Jesus visar med detta att man inte kan läsa sig till en Pånyttfödelse. Bokstaven dödar men Anden ger liv.Frid i Jesus Kristus

  Gilla

 2. Varför har Herren satt Lärare i församlingen? Ef. 4:11-13 \”Och han gav några till apostlar, några till profeter, några till evangelister och några till herdar och lärare, för att göra de heliga fullkomliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills att vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Gus Son, till en fullkomlig man och till det mått av mogna som hör till Kristi fullhet.\”Att jag visar på vad texten säger är inte för att sätta mig över dig och din tolkning, utan det är den kallelse jag fått och utför, och målet är att vi alla ska komma fram till enheten i tron och enheten i kunskapen om Guds Son. Ta inte illa upp att jag granska Pre-Trib. Det är inget emot någon personligen, utan det måste göras. Allt måste upp i Guds ljus, för att se om det håller måttet i Guds ögon. Och vi har fått Guds ord som vi ska jämföra allt med. Frid.

  Gilla

 3. Jeanette, varför skriver Du vid sidan av ämnet. Ämnet handlar inte om pånyttfödelse utan handlar om vad de troende nu har framför oss: Vedermödan och antikrist.Här HaFo kommentar till Jon-Ares bloggpost: Pre-trib använder felaktigt dessa Ord: \”Herrens dag kommer som en tjuv om natten.\” Och menar att det innebär att att Jesus kan komma när som helst.Men läs då: \”Men ni, bröder, är inte i mörker, så att den dagen kan överraska er såsom en tjuv. Och varför är det så? Jo, de känner till vad som ska ske innan Jesus kommer tillbaka: ”FÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.” Och då börjar vi närma oss Kristi tillkommelse enligt texten: ”som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.”Det är ju obegripligt hur man kan få orden i 1Tes 4:13-18; 5:1-11 att handla om ett uppryckande innan Vedermödan. Det är ju uppenbart hur detta handlar om det enda uppryckande som nämns i Bibeln. Uppryckandet vid den sista basunens ljud, som också nämns i den återgivna texten:…\”vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften.Pre-trib använder felaktigt dessa Ord: \”För Gud har inte bestämt oss till vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus\”, som att det skulle skulle handla om Vedermödan. läs då dessa länkar.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/07/25/vi-ska-inte-drabbas-av-vreden/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/12/20/vedermodan-ar-inte-samma-sak-som-vreden/Så fint beskriver beskriver Jon-Are här på hur 1 Thess. 4:16-17 Matt. 24:30-31 visar på samma skeende.Håller helt med Jon-Are när han säger: Och slutsatsen är, att Paulus ord i 1 Thess. inte talar om något hemligt uppryckande, utan han beskriver precis samma händelse som Jesus berättar om, Hans enda och fullt synliga återkomst i härlighet med sina änglar där han samlar både de som dött i Kristus och de som fortfarande lever.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s