Del 3: Jämförelsen med Noahs flod och Pre-Trib!

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

The Ark Encounter

Noah

Noahs flod används av Pre-Trib som en metafor för uppryckandet. Men ”de två som var ute på åkern” levde inte på Noahs tid. Här lappar Pre-Trib slarvigt ihop två olika exempel till ett, och använder dessa två som försvar för det hemliga uppryckandet. Läser vi texten noggrant och jämför orden i Grekiskan ser vi att ”tog bort alla” och ”den ene ska tas med” är två olika berättelser.

Berättelsen om Noah visar oss att de människor som levde då hade hört hans förkunnelse innan den kommande domen, men de brydde sig inte. Petrus kallar Noah ”Rättfärdighetens förkunnare” vilket gör att människorna på den tiden var utan ursäkt. De hade hört budskapet.

2 Petr. 2:5 Och han skonade inte heller den gamla världen men bevarade rättfärdighetens förkunnare, Noa, själv den åttonde, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.

Människorna på Noahs tid hade fått veta [eidõ] att det kommer en flod, men de trodde inte budskapet, och därför kom floden och svepte iväg dem innan de förstod [ginõskõ] någonting. Det är inget fel i att gifta sig, bli bortgift, eller äta och dricka, felet ligger i att de förkastade budskapet och därför uppfattade de inget förrän det var försent.

När vi läser från vers 37 om Noah behöver vi stanna vid vers 39, för i vers 40 kommer en annan jämförelse, som inte handlar om Noahs flod.

Matt. 24:37 Men så som det var på Noas tid, så ska också Människosonens återkomstvara. 38 För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och tog bort alla [gr. airõhápas]. Så ska också Människosonens återkomst vara.

Inramningen i versen ovan börjar med Människosonens återkomst och slutar också med Människosonens återkomst. Och med orden ”då ska”, syftar Han på Människosonens återkomst och inte på Noahs flod! Därför bör vi läsa nästa liknelse i vetskapen om att den inte handlar om Noahs flod, utan det är annan liknelse som ska hjälpa oss förstå Herrens återkomst.

Ni la säkert märke till att jag markerade ordet ”tog bort alla” i vers 39 och satte in det Grekiska orden airõ hápas. Det gjorde jag för att påvisa att Jesus inte fortsätter liknelsen om Noahs tid i vers 40 utan påbörjar en ny, en annan. För i vers 40 läser vi ”den ene ska tas med [paralambano] och den andre ska lämnas kvar” vilket lätt misstas som en och samma liknelse, men när det här står ”tas med” används alltså det Grekiska ordet paralambano [G3880] som har en helt annan betydelse än airõhapas som användes i vers 39

Paralambano har betydelsen av en ömsint mor eller far som tar sitt barn i famnen. Medan kombinationen airõ och hapas har betydelsen att göra sig av med något eller någon, eller att kasta bort något värdelöst. (att lyfta; underförstått att ta upp eller bort absolut alla (plural) eller var och en (singular))

Matt. 24:40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med [paralambano]och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med [paralambano]och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 42 Vaka därför, för ni vet inte vilken stund er Herre kommer.

Men språket visar ännu tydligare på olikheterna när vi läser ”lämnas kvar\” [aphiemi], vilket borde översättas med skickas bort. I berättelsen om Noah sveptes de ogudaktiga bort. Men Pre-Trib förandligar en historisk händelse och menar att Noah och hans familj ”rycktes bort”. Tvärtom, han och hela hans familj fanns kvar på jorden, fast i en båt. De blev bevarade! Och de människor som sveptes bort av vattenmassorna förgicks.

Samma ordning hur det ska gå till läser vi i

Matt. 13:47-48 Himmelriket är också likt ett nät, som kastades i havet och samlade ihop av alla slag, vilket, när det blev fullt, drogs upp på land och de satte sig ner och samlade de goda i kärl, men de dåliga kastade de bort.

I Matt. 24:40 tas de rättfärdiga (goda fiskarna) med [paralambano], och de andra kastades bort [aphiemi], inte att de ”lämnades kvar”.

Därför talar Jesus om hur änglarna rycker oss upp till sig i skyn [paralambano] och måste alltså säras från liknelsen om Noahs flod, precis som han tidigare i vers 31 beskriver ”Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andre.” Och svenska översättningen av orden ”lämnas kvar” i Matt. 24:40 och 41 borde vara ”kastades undan” eller ”skickades bort”. Troligare översättning: ”Då ska två vara ute på åkern, den ene ska (erkännas och) anslutas till Herren, och den andre skickas vidare och kastas bort.

Matt. 24:40 Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med [paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med[paralambano] och den andre lämnas kvar [aphiemi]. 42 Vaka därför, för ni vet inte vilken stund er Herre kommer.

I vers 43 påpekar han att det här är viktigt, och kopplar ihop det med vers 42 Vaka därför, och visar på att ifall vi vakade skulle vi inte bli överraskade av tjuven. Tjuven kommer alltid när ingen är hemma eller när alla sover. Han vill att vi ska vara redo, att vi inte ska tas med överraskning, för blir vi överraskade har vi inte förberett oss genom att hålla koll på alla tecknen han tidigare berättat om.

Den stunden vet ingen, men säsongen kan vi veta för det berättade han i vers 32-33 om fikonträdet vars löv börjar spricka ut.

Matt. 24:43 Men det ska ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför också ni redo, för i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen.

 Han säger inte här att vi inte kan veta eller borde veta när tjuven kommer. Han säger om vi vet att det är natt och att en tjuv är på väg då håller vi oss vakna.

Jag fick en ganska syrlig kommentar från en Pre-Tribbare. ”En pre-tribbare väntar var dag på att Herren skall komma som en tjuv om natten – en dag då vi minst anar det. Vi väntar inte på att att antikrist skall uppenbaras först såsom post-tribbaren gör.” Vilket artikeln Som En Tjuv Om Natten svarade på.

Här kommer ett utdrag ur artikeln :

 Om Jesus kommer över Pre-Tribbaren som en tjuv om natten då är det för att Pre-Tribbaren lever i mörkret. Du har väl läst och förstått dessa verser?

1 Tess. 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.

1 Tess. 5:4  Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Om Jesus kommer över Pre-Tribbaren som en tjuv om natten då är det för att Pre-Tribbaren inte kommer ihåg det han tagit emot och håller det. Han sover!. Du har väl läst och förstått den här versen?

Upp. 3:3 Kom därför ihåg vad du har hört och tagit emot och håll det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma över dig såsom en tjuv, och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig.

Om Jesus kommer över pre-tribbaren som en tjuv om natten då är det för att pre-tribbaren lever i orättfärdighet (är naken och man ser hans skam). Du har väl läst och förstått den här versen?

Upp. 16:15  Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.

Slutligen så är ”som en tjuv om natten” en beskrivning av Herrens dag och handlar om Jesu återkomst och tidens slut.

2 Petr. 3:10

  Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.

Om någon blir överraskad av ”Den dagen”, då beror det på att denne ignorerat Jesu varningar och alla tecknen som ska föregå tidens slut. Det var just det lärjungarna frågade Jesus om i Matt. 24:3 ”… Säg oss NÄR ska detta ske, och VAD blir tecknet på din ÅTERKOMST och TIDSÅLDERNS SLUT?

Summering: Om du lever i mörkret, om du inte håller dig vaken, om du inte kommer ihåg vad du tagit emot och håller det, då SKA den dagen komma över dig som en tjuv, för ”den dagen” eller ”Herrens dag” talar inte om ett hemligt uppryckande, utan om tidsålderns slut!

Slutsats

Slarvig läsning av berättelsen om Noah ger ett felaktigt stöd för ett Pre-Trib uppryckande. Men när vi läser noggrant och undersöker varje ord ser vi att Jesus ger två olika berättelser.

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

 

7 reaktioner på ”Del 3: Jämförelsen med Noahs flod och Pre-Trib!

 1. HaFo kommentarer HaFo kommentar 1Jon-Are visar här på att berättelsen om Noa inte alls är en förebild till ett uppryckande innan Vedermödan. Snarare är det väl ett varnande exempel på hur illa det gick för de som inte hörsammade Noas varning inför vad som låg framför – Floden. Ungefär som när Pre-tribbare inte hörsammar vad vi nu har framför: Vedermödan och antikrist.Märk här att det inte talas om något uppryckande innan Vedermödan, utan här talas om \”Människosonens återkomst\”. När sker då det?Den ”sista sjuan”, 70:e årsveckan handlar om vedermödan. Den 69:e årsveckan för Israel avslutas efter Jesu uppståndelse och den första kristna församlingen. Då inleds en parentes i de sjuttio årsveckorna som gäller Israel. Och vi har då \”församlingens/hedningarnas tidsålder som varar fram till Kristi andra ankomst och upprättandet av Tusenårsriket .\”förhärdelse har drabbat en del av Israel och SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.\” Församlingens tidsålder avslutas alltså inte med ett uppryckande innan vedermödan, utan varar uppenbart fram till att Judarnas parentes är slut med då denna fortsättning för deras del:\”Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder…när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.\” Forts

  Gilla

 2. HaFo kommentar 2Jesus betonade att hans ankomst kommer att vara lika oväntad för människorna vid denna tidsålder slut vid (Människosonens återkomst). Som det var vid översvämningen var på Noas tid. Människorna då som nu under Vedermödan är upptagna med sina egna liv hur de bäst ska kunna klara sig igenom en svår period. Man vill helst inte tänka på att det finns en evighet och att vi alla ska göra räkenskap för våra liv.Vad texten säger oss är att inte i den svåra tid som väntar oss, uppträda som att allt vore som vanligt, som när man på Noas tid sålde köpte och byggde utan att,i vad vi har framför vända oss till Jesus och ha honom som Herre och centrum i våra liv. Lära oss att vandra på Guds väg i en ond och svår tid på jorden som Vedermödan kommer att innebära.Då hjälper det inte med någon strutsmentalitet att detta behöver vi inte bry oss om, för då är vi uppryckta till Himlen.Vi kommer att först möta antikrists charmoffensiv där alla kommer att beundra honom när han som en falsk världsfrälsare ordnar upp en massa problem som råder i världen och även går i förbund med Israel och allt verkar lugnt.Men allt vänder det när han (förödelsens styggelse) sätter sig i Templet och föreger sig vara Gud. Då startar den värsta förföljelsetid för först Judar och senare även de Kristna så att Jesus uttrycker det så här:\”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma.\”Då är det inte dags att bedra människor med sömn/lyckopiller om ett osynligt uppryckande innan Vedermödan! Forts

  Gilla

 3. HaFo kommentar 3Jon-Are visar på att berättelsen inte enbart handlar om Floden utan även om Jesu enda återkomst och hur människorna då var lika likgiltiga och oförberedda som man är nu.Jon-Are visar på att Orden: ”den ene ska tas med och den andre ska lämnas kvar”, inte handlar om något osynligt uppryckande innan Vedermödan utan om det enda uppryckande som Bibeln talar om vid Kristi enda och synliga återkomst:\”För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.\”Detta är det enda uppryckande som Bibeln talar om. Där får vi så våra uppståndelsekroppar för att \”regera med Kristus för Tusen år\” och därefter fortsätter vi att \”vara hos Herren\” i \”Den nya Himlen och den nya jorden\” beskrivet i Upp. 1 Kor. 15: 51 – 53: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”Uppenbarelseboken 20: 6: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”Forts

  Gilla

 4. HaFo kommentar 4Jon-Are pekar på att Pre-tribbare tar helt fel när de talar om att Jesus kan komma när som helst: \”som en tjuv om natten\”.Jon-Are: \”Han säger inte här att vi inte kan veta eller borde veta när tjuven kommer. Han säger om vi vet att det är natt och att en tjuv är på väg då håller vi oss vakna.\”.Notera nogsamt Jon-Ares bemötande av \”som en tjuv om natten\” och att det handlar om \”Herrens dag\” som är något helt annat än ett osynligt uppryckande innan Vedermödan.Som jag uppfattar det så är det mycket som sker på \”Herrens dag\” mer än ett uppryckande av de troende för att få sina uppståndelsekroppar för att så \”Regera med Kristus för Tusen år\”.Men det är ju mer som sker i detta enda skeende. Det Judiska folket kommer till tro på Jesus och kommer därmed in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket som Jesus i detta skeende inleder.I detta skeende ingår också att satan fängslas för Tusen år. Där ingår att antikrist och den falske profeten kastas i eldsjön där vi så återfinner dem efter de Tusen åren.I detta skeende så slår Jesus ner hela den härskara som tillsammans med antikrist är på väg att utrota Israel. (Det är Guds Vrede och inte Vedermödan).Jon-Are kan kanske reda ut vad allt som omfattas av \”Herrens dag\”? Men en sak är säker \”Herrens dag\” handlar inte om ett osynligt uppryckande innan Vedermödan!

  Gilla

 5. Tack Harry, du har läst och förstått vad jag framför och du har även gjort egna inlägg som visar att om vi bara läser Bibeln som det står, utan att lägga till nåt eller dra bort nåt, så kommer vi fram till en och samma slutsats. Du har rätt att Herrens dag omfattar mer än bara Hans återkomst. Det är mycket som ska ske i världen och det inkluderar det judiska folket.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s