Del 1: Liknelsen om Fikonträdet stöder inte Pre-Trib!

Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

Liknelserna i Matteus 24 och 25

Matteus kapitel 24 och kapitel 25 är en enda lång profetisk berättelse om ändens tid, och när vi läser det får vi mycket information om tecknen som ska föregå återkomsten, om vad som utlöser den stora Vedermödan, om villfarelse och under och tecken, bedrägeriförsök, om vad som ska hända i Judeen runt Jerusalem, om påstådda Kristus-gestalter som uppträder på vissa ställen och var man hittar denne, och vidare om tecken i solen, månen och stjärnorna, det som ska ske FÖRE Herrens dag.

Han ger oss flera berättelser som ska hjälpa oss förstå händelserna och känna igen tiden. Han säger inte, som många påstår, att vi inte kan känna igen tiden för- eller borde bry oss om tiden för hans återkomst. Tvärtom, han undervisar i mängder med berättelser som förklarar HUR vi ska vara förberedda, HUR vi ska känna igen vad som händer för att vi ska vaka och inte sova som de andra i världen och att inte vara likgiltiga och sömnaktiga.

Han tar oss med från det första tecknen tills Han sätter upp sin härlighets tron för att döma de levande (inte de döda som kommer efter tusenårsriket). Av hans liknelser kan vi förstå t.ex. vem som befolkar världen efter Armageddon och vem Hans minsta bröder är, en berättelse som många blitt konfunderat över: Blir vi frälsta genom gärningar eller nåd?

Nu vill jag bemöta Pre-Tribs utsaga att Vi inte kan veta när Herren kommer för sitt folk och att uppryckandet därför är Imminent – det kan ske när som helst. Och den bibelvers som används är Matt. 24:36Men om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader.

Liknelsen om Fikonträdet

Min utgångspunkt i den här artikeln blir liknelsen medfikonträdet för här får vi nyckeln till hela kapitel 24. Har vi egentligen förstått liknelsen om fikonträdet? Många vill tolka det som Israel och landet och folket som åter börjar spira idenna enkla liknelse och så svävar den iväg. Det är en hedervärd metafor. Men vad säger Jesus egentligen?

Matt. 24:32-33 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Vad betyder orden ”Lär nu en liknelse från fikonträdet”?

Efter vintern, vad är det första tecknen på att sommaren närmar sig? Är det inte att vi ser träden börja grönska, och blommorna börjar växa? I vår del av världen får vi oftast snö på vintern. När då snön börjar smälta vet vi att våren snart är här. Och när vi ser träden börja grönska vet vi att sommaren är nära. Så vad blir då lärdomen av Jesu första liknelse, som han använder för att undervisa oss om ändens tid?

Jag tror att Jesus helt enkelt visar oss att på samma sätt som vi avgör att sommaren är nära genom att se löven spricka kan vi förstå att hans återkomst är nära genom de tecken han berättar om från och med vers 3-29. På samma sätt som vi VET att sommaren är nära, kan vi VETA att Jesu återkomst är nära. Det är den enkla utläsningen av denna liknelse. Vi behöverinte göra den svårare än vad den är.

Något som styrker detta är de två Grekiska verben som används i Matt. 24:32-43.

GrekiskaVerb

Från och med vers 32 till vers 43 används orden vetoch visste 7gånger, vilket är deGrekiska orden ginõskõ (4 gånger) och eidõ (3 gånger)[Alla verser i NT som använder orden ginõskõoch eidõ

Förklaringar hämtat från Strong’s Concordance:

G1097GinõskõEn förlängdform av ett primärt verb; att \”veta\” (absolut), i en mängd olika applikationer och med många konsekvenser (som visas till vänster, med andra som inte är tydligt uttryckta): – tillåt, vara medveten om (känna), känna, (ha) känt (-kunnighet)), uppfatta, vara löst, kan tala, vara säker, förstå.

G1492EidõEtt primärt verb; används endast i vissförflutentid, de andra lånas från motsvarande, G3700och G3708; egentligenatt se (bokstavligt eller bildligt); underförstått (endast perfekt) att veta: – var medveten, se, X kan (+ inte berätta), överväga, (ha) känt (- avsats), titta (på), uppfatta, se, vara säker, berätta, förstår, visste, vet. Jämför G3700.

Svenska Reformations Bibeln 2016 översätter ginõskõmed orden Anar, Bekräftat, Besked, Fatta, Förstod, Förstå, Förstår, Förstått, Förvissade, Grekiska, Haft, Igenkänd, Inse, Klarhet, Känd, Kände, Känna, Känner, Känns, Känt, Märkte, Reda, Rörde, Uppfatta, Vet, Veta, Visste, Övertygade

Svenska Reformations Bibeln 2016 översätter eidõmed orden behandla, besöker, förstå, förstår, förstått, inse, insåg, kan, kunskap, kände, känner, känt, se (fick..), ser, sett, såg, tänk, uppskatta, upptäckte, vet, veta, vetat, visste. Kom ihåg: används endast i viss förfluten tid!

Om vi nu tittar på Matt. 24:32-43 kan vi se hur dessa två ord används tillsammans.

32 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så VET [ginõskõ]ni att sommaren är nära. 33 Likaså när ni serallt detta, så VET [ginõskõ] att det är nära och står för dörren. 34 Sannerligen säger jag er: Denna generation ska inte förgås, förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. 36 Men om den dagen och den stunden VET [eidõ] ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader.

Han säger med andra ord Det här är inte känt sedan tidigare, men ni ska veta och förstå. 

37 Men så som det var på Noas tid, så ska också Människosonens återkomst vara. 38 För så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39och de VISSTE [ginõskõ] ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också Människosonens återkomst vara.

Han säger med andra ord De förstod ingenting förrän floden kom. 

40Då ska två vara ute på åkern, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 41 Två ska mala på kvarnen, den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. 42 Vaka därför, för ni VET[eidõ] inte vilken stund er Herre kommer.

Han säger med andra ord Just nu vet ingen vilken tid er Herre kommer.

43 Men det ska ni VETA [ginõskõ] att om husägaren VISSTE [eidõ] vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Han säger med andra ord Om bara husägaren hade vetat, så skulle tjuven inte kommit som en överraskning.

Bra exempel där eidõoch ginõskõanvänds i samma vers, kan tydliggöra för oss vad Herren vill ha sagt. 

Mark. 4:13Sedan sa han till dem: Förstår[eidõ] ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förstå [ginõskõ]alla liknelserna?

Ungefär Om ni inte fattar den här liknelsen hur ska ni då förstå alla de andra kommande liknelser?

Och

Joh. 13:7Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstår [eidõ] du inte nu, men längre fram ska du förstå [ginõskõ] det.

Ungefär – Nu fattar du inte vad jag gör, med det kommer du göra senare.

[Fler exempel]

Ginõskõsom vi hittar i verserna 32, 33, 39 och 43, visar på den pågående eller kommande förståelsen eller djupare förståelse avordet känna, veta etc.som exempel mellan en man och en kvinna, eller att förstånågon/något på djupet. Ett par exempel:

Matt. 7:23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig KÄNT[ginõskõ] er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.

eller

Matt. 12:7Men hade ni VETAT[ginõskõ] vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då hade ni inte dömt de oskyldiga.

Eidõsom enbart har den förflutna betydelsen av såg, visste, kände, tittade, uppfattade, var säkra, berättade, förstod osv.. som finns i Matt. 24:36, 42 och 43, har en mer ytlig betydelse och då ofta i fysisk bemärkelse, Ha sett, såg, förstod/fattade. Några exempel:

 

Matt. 9:8 När folket SÅG detta, blev de förvånade och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.
och

 

Matt. 11:8 Eller vad gick ni ut för att SE? En människa klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder är i kungapalatsen.

Slutsats

Jesusvill vi ska veta, förstå, inse, att när vi (den generation som lever då)ser allt detta (allatecknenbörjar hända) då står hans återkomst för dörren Likaså VET [ginõskõ] ni att det är nära… och står för dörren”. Och när han säger att vi ska ”veta” i vers 33, då motsäger han inte sig själv i vers 36vet [eidõ] ingen”, som om att vi inte kan veta eller ska bry oss. Om liknelserna har varit svårtydda beror det på att vi inte har gått till grekiskan för att få ett avgörande.

Jesus säger alltså att ingenhar känt till detta sedan tidigare [eidõ] (Det är inte känt sedan tidigare), underförstått, men Niska kunna vara medvetna om, känna till, ha kännedom, uppfatta, vara säker på och förstå detta [ginõskõ]. Och därför säger han gång på gång att vi ska vaka och kolla efter tecknen.

Att vi inte kan veta när Herren kommer, är en feltolkning av Jesu undervisning som får konsekvenser för hur vi läser alla efterföljande jämförelser med t.ex. Noah och floden, de två ute på åkern, liknelsen om tjuven om natten, och undervisningen om den trogne och otrogne tjänaren.

Vår utgångspunkt måste vara att han VILL vi ska förstå och att han vill att vi ska känna igen säsongen för hans återkomst utifrån alla de tecken han sagt ska föregå den.


 

OBS! Detta är inte att sätta ett datum för Herrens återkomst, ex, Han kommer i år, på natten den 20 september. Många såna falska profetior har uttalats och varenda en har varit fel. 

 


Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

7 reaktioner på ”Del 1: Liknelsen om Fikonträdet stöder inte Pre-Trib!

  1. HaFo kommentarer:HaFo kommentar 1Jag håller med Jon-Are när han säger: \”Matteus kapitel 24 och kapitel 25 är en enda lång profetisk berättelse om ändens tid, och när vi läser det får vi mycket information om tecknen som ska föregå återkomsten..\” Jag håller med när Jon-Are säger att Jesus \”ger oss flera berättelser som ska hjälpa oss förstå händelserna och känna igen tiden. Han säger inte, som många påstår, att vi inte kan känna igen tiden för- eller borde bry oss om tiden för hans återkomst. Tvärtom, han undervisar i mängder med berättelser som förklarar HUR vi ska vara förberedda, HUR vi ska känna igen vad som händer för att vi ska vaka och inte sova som de andra i världen och att inte vara likgiltiga och sömnaktiga.\”Jag håller med när Jon-Are när han \”vill bemöta Pre-Tribs utsaga att Vi inte kan veta när Herren kommer för sitt folk och att uppryckandet därför är Imminent – det kan ske när som helst.\”HaFo: Bibeln är ju helt klar med att det inte kan ske när som helst:Tess. 2: 2 – 3: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom (UPPRYCKANDET!!) ber vi er, bröder, att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här.Låt ingen bedra er på något sätt. FÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”Om nu detta som framgår var riktat till på Jesus troende, så betyder det väl att inget uppryckande sker innan detta har skett som Paulus säger ska ske, innan de ska möta Jesus.Forts HaFo kommentar

    Gilla

  2. HaFo kommentar 2När Jon-Are så visar på \”På samma sätt som vi VET att sommaren är nära, kan vi VETA att Jesu återkomst är nära… Och så fortsätter med att något som styrker detta är de två Grekiska verben som används i Matt. 24:32-43. Från och med vers 32 till vers 43 används orden vet och visste 7 gånger, vilket är de Grekiska orden ginõskõ (4 gånger) och eidõ (3 gånger).Så kanske då en del uppfattar detta som en onödig \”överkurs\”. Men det är jätteviktigt att se betydelsen av orden i texten: \”veta\” (absolut), vara säker, förstå, vara medveten\” som pekar på att vi kan VETA att Jesu återkomst är nära. Men ändå viktigt att inse att det skeendet inte är Imminent – och inte kan ske när som helst som Pre-tribb påstår och som Jon-Are här bemöter! Forts HaFo kommentar

    Gilla

  3. HaFo kommentar 3Håller helt med Jon-Are i hans slutsats:Jesus vill vi ska veta, förstå, inse, att när vi (den generation som lever då) ser allt detta (alla tecknen börjar hända) då står hans återkomst för dörren ”Likaså VET ni att det är nära… och står för dörren”. Och när han säger att vi ska ”veta”, då motsäger han inte sig själv i vers 36 ”Men om den dagen och den stunden vet [eidõ] ingen, inte ens himlens änglar, utan bara min Fader.”, som om att vi inte kan veta eller ska bry oss.Jesus säger alltså att ingen har känt till detta sedan tidigare (Det är inte känt sedan tidigare), underförstått, men Ni ska kunna vara medvetna om, känna till, ha kännedom, uppfatta, vara säker på och förstå detta. Och därför säger han gång på gång att vi ska vaka och kolla efter tecknen.Jon Are gör här ett verkligt förtjänstfullt bemötande av Pre-tribbs falska lära om att Vi inte kan veta när Herren kommer (Vi vet inte dag eller stund – men är uppmanade att ge akt på tecknen för Hans tillkommelse -\”för då vet vi att dagen är nära\”) och vi vet av Jon-Ares bloggpost att uppryckandet inte kan ske när som helst.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s