Ännu ett skriftbevis för Post-Trib!

I ett samtal med en broder på mejlen fick jag en kommentar där han utgick från det sedvanliga argumentet att Bibeln beskriver två olika separata händelser för uppryckandet. Han fortsatte med att säga I den första kommer Herren i skyn, för att hämta sina utvalda, och i det andra kommer han ned till jorden för att styra och för att döma de olydiga.

När jag satte mig ner för att skriva ett svar gjorde jag en, för mig viktig, upptäckt i 1 Thess. 4:15-18. Och jag hoppas med den här korta artikeln hjälpa till med förståelsen av den texten genom att framföra två punkter som vi inte tidigare tagit upp i våra diskussioner kring Pre-Trib och Post-Trib.

Så vad säger då Paulus t.ex. i 1 Thess. 4:15-18?

15Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18Trösta därför varandra med dessa ord. 1 Thess. 4:15-18.

Paulus skriver Vi som lever och är kvar. Om Paulus räknar sig själv till skaran som är kvar vid Herrens återkomst, hur kan han då tala om ett uppryckande innan Herrens ankomst?

Man kan även undra varför den versen används som stöd för Pre-Trib när det i en och samma passage nämns både Herrens ankomst och vårt uppryckande. La du märke till det? Både Herrens ankomst och uppryckandet nämns i en och samma passage om fyra verser.

Både ankomsten och uppryckandet sker vid samma tidpunkt.

29 reaktioner på ”Ännu ett skriftbevis för Post-Trib!

 1. Tack Jon-Are för en viktig upptäckt av detta Bibelord.

  Församlingens tidsålder slutar inte innan Vedermödan utan finns med till efter Vedermödan när Hedningarnas/församlingens tidsålder är över och de då blir uppryckta i skyn. Märk inte till Himlen utan i skyn möter de Jesus.

  Det finns många röster om att församlingen upphör på jorden när den upprycks innan Vedermödan. Eller att den först måste av Gud tas undan för att antikrist ska kunna träda fram.

  Hur länge pågår församlingens tidsålder enligt Bibeln? Jo, ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  Och när sker då det? Rom.11: 25: ”FÖRHÄRDELSE HAR DRABBAT EN DEL AV ISRAEL OCH SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”

  När sker då detta att förhärdelsen över Israel upphör? Jo, VID JESU ENDA ANDRA ANKOMST! Då när de som en hel nation och folk kommer till tro på Jesus. Då släpper ”förhärdelsen” och sker samtidigt som ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Fram dit räcker alltså församlingens tidsåldert!!

  Församlingen blir alltså med till efter Vedermödan och är inte bara med under ”Judarnas parentes” v. 69 utan även 70 – årsveckan som är Vedermödan.

  Förhärdelsen av Israel som tar slut när Jesus kommer tillbaka varar alltså fram ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Det är alltså då församlingens tidsålder tar slut och inte när Vedermödan inleds eller när antikrist träder fram!!

  Angående Kristi enda andra ankomst och när den sker så behöver vi lägga pusslet kring den sista Basunens ljud: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista BASUNENS ljud.

  Ty BASUNEN skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”….. Att denna text handlar om uppryckandet förstår vi när vi läser 1 Tess. 4:16-17:

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN , då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” MÄRK INTE I HIMLEN UTAN I SKYN!

  Då ska vi ”regera med Kristus för Tusen år”. ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.” Upp.20:2–10. För att så efter Tusenårsriket få träda in på Den Nya Himlen och Den Nya Jorden. Upp. 21: 1 – 4.

  Uppryckandet sker i samband med Jesu fullt synliga återkomst vid den sista basunens ljud.

  ”Med starkt BASUN ljud skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda/troende från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra” (Matt 24:31)

  Och tillsammans kommer dessa väldiga skaror att föras upp av änglarna i luften för att möta den återvändande Herren i rymden och därefter troget förbli vid hans sida (1 Tess 4:17).

  När sker då detta med skeendet vid den sista Basunens ljud? Svaret ser vi i Upp. 10:7: ”Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna” (Upp 10:7)

  ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds BASUN , då skall Herren själv stiga ner från himlen” (1 Tess 4:16)

  Den sista Basunens ljud

  Gillad av 1 person

 2. Svar till skånebloggaren. En del kommer att möta ödet vid Harmageddon när antikrists efterföljare möter sitt öde:

  ”Och ängeln lät sin skära gå över jorden och skördade druvorna från jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna ettusen sexhundra stadier bort.”

  De kommer så att få förvaras i dödsrikets avdelning hades fram till deras kroppsliga uppståndelse efter Tusenårsriket där de så ska dömas efter sina gärningar och så förpassas till eldsjön:

  Upp. 20: 11 – 15: ”Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna…Och om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.”

  Och en del som inte var troende kommer att ingå bland dessa som nu under Tusenårsriket kommer till tro på Jesus: Sak 14: 16, 20: ”Och det skall ske att alla ÖVERBLIVNA UR ALLA DE FOLK som kom mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att FIRA LÖVHYDDOHÖGTIDEN.

  …På den tiden skall på hästarnas bjällror stå att läsa: »Helgad åt HERREN», och grytorna i HERRENS hus skola vara såsom OFFERSKÅLARNA FRAMFÖR ALTARET.”

  Faktum är att den här texten klart utsäger att det kommer att finnas både ett Tempel OCH en offertjänst, samt FOLKSTAMMAR (hednafolk) som kommer för att fira lövhyddohögtiden EFTER striden vid Harmageddon.

  Detta efter att Kristus återvänder till Oljeberget med ”alla sina heliga” och det Judiska folket som en hel nation kommer till tro på Jesus, kommer in i ”det Nya förbundet i Jesu blod” och kommer in i sin kallelse och uppgift.

  En del säger att offren har ju upphört i och med Hebr. Kap. 9 – 10, där Kristi försoningsgärning är utförd ”en gång för alla”, och då det därför inte längre skulle finnas några behov av ytterligare offer för synder. Men märk då att alla offer var inte syndoffer.

  Lövhyddohögtiden [Sakarja 14] och påsken [Hesekiel 45] kommer att firas under Tusenårsriket. Men det kommer däremot INTE försoningsdagen att göras. Jeremia gör klart att ”försoningsdagen” INTE kommer att bli firad under Tusenårsriket.

  Jer. Kap. 3: ”på den tiden skall man kalla Jerusalem ‘HERRENS tron’; och dit skola FÖRSAMLA SIG ALLA HEDNAFOLK, till HERRENS namn i Jerusalem.”

  Jeremia fokuserar Herrens tron och gör klart att försoningsdagen inte ska firas och förklarar varför. Eftersom i stället för ”HERRENS ”förbundsark” så kommer HERRENS tron då att vara där! ”Förbundsarken” representerade Guds tron.

  Prästen som gick in i det allraheligaste för att bestänka arken med blodet var en symbol för Kristus som trädde in i himmelens tempel med Sitt eget blod vid offret på korset! Men eftersom det har ”skett en gång för alla” på korset så firas inte försoningsdagen.

  Herrens tron kommer att vara på den allraheligaste platsen, och templets förlåt kommer nu att vara ÖPPNAD! Människor kommer att ha fullt tillträde till Herren inför Hans tron! De kommer att komma till Jerusalem för att tillbedja, och föra med sig sina offer inför Herren.

  De offer som kommer att frambäras kommer INTE att vara försoningsoffer för synd. Kristus tog itu med den saken en gång för alla genom offret på korset. Där kommer emellertid att framföras många offer av lovprisning, och till åminnelse under Tusenårsriket.

  Se dessa länkar för att få en bättre insyn kring dessa spörsmål

  Två Jesu ankomster två vedermödor två förödelsens styggelse fyra Tempel

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2022/08/03/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

  Vilken Vedermöda avbryter Jesus

  https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html

  Gilla

  1. Herren tar bort sitt folk för att domen ska gå över världen och Han ska upprätta sitt rike här på jorden. Den måste renas i eld och all ondska måste bort när Han upprättar sitt tusenårsrike.

   De som tillhör Honom kommer inte under vredesdomen och tas därför upp till Honom innan Guds vrede utgjuts över världen.

   Gilla

   1. Men har inte domen gått över världen då? Alla domar i Upp.6-18 har väl kommit till sin ända i Upp.19 när Kristus återvänder till jorden?

    Gilla

   2. Pre-Trib lär detta att Han rycker upp oss 7 år innan återkomsten. Men församlingen är kvar under vedermödan för att vara ett vittne för Jesus.

    Sigillen och trumpeterna sker under den tidsperiod som kallas vedermödan, och vredesskålarna sker vid Hans återkomst.

    Vredesskålarna är med andra ord Guds vrede som utgjuts över jorden och precis innan sker uppryckandet . Vi behöver därför vara förberedda på stora svårigheter, för Jesus säger att den som håller ut till slutet ska bli frälst.

    Gilla

   3. Det du beskriver, är inte det som kallas för pre-wrath? Ifall du alltså ser det så att det finns tid mellan uppryckandet och återkomsten?

    Gilla

   4. Nej, men pre-wrath liknar i mycket post-trib i det att den säger vi kristna är med fram till, men inte under vredesdomen.

    Skillnaden är, vad jag förstått, att tidpunkten för uppryckandet under pre-wrath sker någonstans efter mitten på vedermödan medan post-trib säger vi är med under hela vedermödan fram till Jesu återkomst.

    Hoppas jag gav en begriplig förklaring.

    Gilla

   5. Ber om ursäkt men jag fattar inte mycket av det du skriver: Behöver kanske ställa mer konkreta frågor istället.
    Vad är grunden för din förståelse att uppryckandet skulle ske vid Jesu återkomst men ändå före vredesskålarna – ärligt sagt tror jag i detta motsäger sig självt. Enligt mig behöver du välja mellan antingen före vredesskålarna eller direkt vid återkomsten. Men viktigare än så är vad i uppenbarelseboken är avgörande. Själv finner jag inget om uppryckandet i Uppenbarelseboken som jag snarare anser handlar om transitionen mellan en ockuperad värld av satan till en värld där Kristus regerar för att slutligen mynna ut i Guds saliga evighet, där kap 2 och 3 handlar om bedömningen av Guds församling och DÄREFTER fr o m Kap 6 om domen över världen.
    Dessutom uppfattar jag uppenbarelseboken som en i stora drag kronologisk berättelse där 1:19 ger oss en föreskrift hur man ska förstå uppenbarelseboken. Jag bryr mig då inte om pre-mid- eller posttrib utan jag läser som det står. Sen försöker jag förstå var man hittar en koppling till uppryckandet till vad som sker i uppenbarelseboken. Vedermödan som enl. Dan 12:1 riktar sig på Israel som även Mat.24 bekräftar. Upp.6 löper parallellt med Mat 24- första delen och avslutas med vedermödan i Upp.13 och Mat. 24:15ff.
    Jag antar att vi kan vara överens om detta. Om inte, vad stämmer inte enligt dig? Bibeln säger ju så, rakt av?

    Gilla

   6. Jag erkänner att jag inte är den bästa att förklara Pre-Wrath. Jag har försökt sätta mig in i Pre-Wrathargumenten och måste nog erkänna att jag blivit påverkat av vissa och även mitt svar. Men jag är Post-Trib och tror utifrån Skriften att församlingen är med under hela Vedermödan och kan inte se utifrån Bibelns undervisning att det finns något uppryckande före och inte heller en smidig övergång från Satans regering till Kristi rike. Jag antar att du har en amillennialistisk/postmillennialistisk eskatologi?

    Jag gör som du, låter Bibeln förklara skeendet. Och jag gör en enkel deduktion av det sammanlagda materialet vi har om ändens tid och Jesu återkomst. Uppenbarelsebokens budskap måste ses i ljuset av Jesu ord i Matteus 24 och Paulus ord på olika ställen.

    Jag håller med om att Matt. 24:3-14 är parallell med Upp. 6 ff. Men det gäller inte hela Uppenbarelseboken. Matt. 24 ger oss ramen vi håller oss inom för att förstå Upp. Både Daniels bok och Jesus talar om förödelsens styggelse som kommer mitt i ”veckan” och detta är ett avgörande tecken för oss troende. Jag ser alltså inte Upp. som en kronologisk berättelse, precis som Matt. 24 inte är det.

    Matt. 24:3-14 ger oss den övergripande händelseordningen, för att sedan gå tillbaka till mitten av händelserna med förödelsens styggelse. Jag grundar detta på att Matt. 24:14 avslutas med ”sedan skall slutet komma”. Och i nästa vers, v.15 tar Han upp förödelsens styggelse, som enligt Daniels bok kommer mitt i den sista sjuårsperioden.

    Och jag menar mig se en liknande ordning som du med Matt. 24:3-14 och sigillen.
    1) Falska messiasgestalter
    2) krig och rykten om krig, folk mot folk och rike mot rike
    3) Hungersnöd och epidemier
    4) jordbävningar på många platser
    5) Förföljelser och martyrer
    6) solförmörkelse, månen inte ger sitt sken, stjärnorna slutar lysa, och himlens krafter skakas
    7) Jesu återkomst i sin Faders härlighet.

    Placeringen av basunerna kan vara svårare, men sjunde sigillet och sjunde basunen verkar sammanfalla. Däremot kan inte svårigheterna som sker under basunerna vara samma som sker under vredesskålarna. t.ex. så dör bara en tredjedel av allt liv i havet under basunerna medan allt liv i havet dör under vredesskålen.

    Jag utgår från det som är tydligare och försöker studera mig till en förståelse av hur Uppenbarelseboken är uppbyggd. Men jag har ännu inte kommit fram till en tydlig struktur.

    Gilla

   7. Tack för din reaktion. Jag tycker det är bra att du länkar Matteus 24 till Upp 6. Vi lever i en tid av otrolig mycket vilseledande information. Hela Covid-perioden har varit full av lögner; man behöver verkligen inte tillhöra superintelligentian för att inse att så är fallet, anser jag, även om den tanken kan splittra även kristna. Många är naiva och ”ser det inte komma.” När sanningen inte längre är något som uppfattas vägledande då är slutet väldigt nära inpå oss, tror jag. Det är ju kärleken till sanningen genom vilken människor blir frälsta, men föredrar man makt eller pengar över sanningen då ligger man väldigt risig till.

    Jag är heller inte så intresserad av alla möjliga etiketter som pre-mid-posttrib. Men jag tror i alla fall inte på en a-mil-förståelse. jag har alltså en futuristisk förståelse, men alla verkar ha sina egna svårigheter.
    Som jag redan tidigare skrev så verkar något uppryckande inte finnas nämnt i Uppenbarelseboken, men det nämns ju i 1 Tess 4.

    Jag undrar hur du ser på församlingen i relation till Israel på slutet när Jesus kommer tillbaka. Jag har nog aldrig hört att någon tror att det slutliga frälsta Israel blir uppryckt. Det sägs ju endast till församlingen. Hur tänker du där? Eller tror du att det frälsta Israel kommer utgöra en del av församlingen?

    Gilla

   8. Ja, jag håller med dig. När kärleken till sanningen kallnar är slutet väldigt nära inpå. Vi tänker nog lika i mycket.

    Gällande etiketter så behöver man nog se pre- mid- och Post-Trib mer som platshållare som visar vad vi inte håller med om. Pre- och Mid-Trib talar om ett hemligt uppryckande 7 eller 3½ år innan Jesu återkomst och är därmed nära besläktade. Pre-Wrath och Post-Trib är även dem nära besläktade men Pre-Wrath går in i krångliga utläggningar av Herrens dag, vilket iofs kan vara rätt. Det är alltså bara en variant av Post-Trib, eller historisk premillennialism.

    Vi kan även underförstått se ett uppryckande till skyn i Matt. 24:31Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

    Vi hednakristna är inympade i det äkta olivträdet och inte tvärtom. Så församlingen är inte ett kristet påfund eller ett nytestamentligt begrepp. Församlingen består av alla troende genom alla tider, inklusive Abel, Seth, Noah, Abraham, Mose, David, Jesaja, Matteus, Markus osv. osv.

    Vedermödan, eller Jakobs nöd, kommer föra människor till Kristus, även judar. Och jag är inte av den åsikten att församlingen är åtskilt från Messias-troende judar. Vi lever kvar här på jorden, både hedningar och judar, och många av oss, både judar och hedningar, kommer få ge sina liv för Jesu namns skull. Vi är ett i Kristus.

    Det finns också verser som talar om dem från alla de folk som kommer emot Israel och som inte dött i Harmageddon, som kommer ingå i tusenårsriket. Och jag ser det som dem som befolkar jorden under Kristi Millenniumsrike. Och då får jag utgå från att det även finns delar av det judiska folket som överlevt och ser Honom komma på skyn och förstår att Han är HERREN, som de har stungit.

    Så, ja, det frästa Israel är en del av församlingen i allra högsta grad.

    Gilla

   9. Matt.24:31 ”Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans UTVALDA från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

    Ja den versen har väl varit orsak till en del huvudbry. Jag har personligen kommit fram till att sammanhanget jag betraktar hela kap.24 och 25 utifrån ett judiskt perspektiv. Det hela börjar egentligen redan i kapitel 23:37:39 där Jesus tilltalar främst det judiska ledarskapet och säger då: ”ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde, för jag säger ER (judarna): Härefter kommer NI inte att se mig förrän NI säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” Det finns annat också som tyder på det: sabbat, riket, fly mot bergen, antikrist i templet. Allt detta gör att jag betraktar ”de utvalda” som judarna, då det finns flera ställen i GT där Judarna ska betraktas som de utvalda:

    ”Jes.41:8,9 Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag UTVALT du ättling till Abraham, min vän! Jag har HÄMTAT DIG FRÅN JORDENS ÄNDAR, kallat dig från dess yttersta hörn och sagt till dig:”Du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat.”
    Se även Jes.43:20.

    Jer.16:14,15 Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land”, utan: ”Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem.” FÖR JAG SKA FÖRA DEM TILLBAKA TILL DERAS LAND SOM JAG GAV DERAS FÄDER.
    Det är klart att denna profetia INTE har uppfyllts än. Så det står kvar att ske.

    Därför tror jag att Israel som folk kommer att finnas kvar. Jes 65:9 m.fl. ger anledning att tänka så för mig.

    Utifrån dessa tankar undrar jag om man inte snarare ska betrakta Mat 24:31 att det syftar på Guds löfte till judarna att hämta hem de trogna till Israel.

    Det få räcka för denna gång.

    Gilla

   10. Det finns en del jag skulle vilja säga kring detta, men eftersom du skriver att det får räcka för den här gången, vill jag respektera det och tacka för meningsutbytet.

    Gilla

   11. Hej! Ursäkta att det blev otydligt. Mitt ”det få räcka för idag” syftade enbart på längden av mitt eget inlägg. Jag hade kunnat skriva om ytterligare saker, men tyckte det skulle bli för långt annars.
    Så om du vill svara är det absolut välkommet.

    Gilla

   12. Tack thv för rättelsen.

    HaFos svarar korrekt och visar att de utvalda är de utvalda ”I Kristus”. Och dessa består av både judar och hedningar. Vi är inympade i olivträdet som är de troende judarna och de judar som har samma tro som Abraham tillhör det sanna Israel. Vi har av nåd fått del av löftena och välsignelserna i Kristus Jesus, vi som en gång var utan Gud och utan hopp.

    Vi vet från missionsbefallningen att de troende skulle sprida evangeliet till hela världen och bjuda in halta och lytta, oss alltså. Och apostlarna använder ordet ”de utvalda” på många ställen i sina brev till församlingar som bestod av både judar och hedningar. Jag listar verserna här:

    Romarbrevet 8:33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

    Romarbrevet 11:7 Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade.

    Kolosserbrevet 3:12 Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

    1. Tessalonikerbrevet 1:4 Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud.

    Titus 1:1 Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till gudsfruktan

    1. Petrusbrevet 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

    2. Johannesbrevet 1:1 Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen.

    2. Johannesbrevet 1:13 Din utvalda systers barn hälsar till dig.

    Uppenbarelseboken 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

    Gillad av 1 person

   13. Tack för reaktionen. Jag håller med om att de verserna du citerar från breven gäller den kristna församlingen, btw: INTE folket Israel! Israel kan ju omöjligen vara detsamma som den kristna församlingen. Orsaken till det är att församlingen i NT är alla de som har dragits UR sitt tidigare sammanhang. Och det gäller inte bara judar utan även hedningar. De har blivit till den nya människan som P beskriver det i Ef.-brevet. Även P. pratar ju om tre grupper: judar, hedningar och kristna. i grunden kan man inte tillhöra en grupp som man har dragits UR, eller hur? Självklart är en messiastroende jude både jude och kristen, men man kan omöjligt vara hedning och kristen samtidigt, som jag ser det.
    Jesus riktade sina ord i Matt.23:37-39 INTE till kristna utan till judar som inte tror på Jesus. Jesu återkomst beror därför inte på att vi kristna ber ATT han ska komma, utan beror enbart på det att de ännu icke-troende judar ropar till Gud och med hela sitt hjärta säger ” Välsignad han som kommer i Herrens namn” (39). Utifrån det sammanhanget har vi tittat på hur ”utvalda” ska uppfattas men ingen av er har reflekterat över att ”de utvalda” nödvändigtvis också måste innebära kristna. judar och kristna är ju helt klart två olika entiteter som inte bara kan blandas ihop efter eget tycke. Kristna firar heller inte sabbaten, lyder heller inte under Mose lag och att fly mot bergen har heller ingenting med oss kristna att göra. Oavsett hur du tänker i övrigt borde väl detta tala för sig självt?
    OBS: jag ä inte intresserad i standardsvar hur ”posttrib-troende” tänker överlag, jag vill veta hur man utifrån denna extremt tydligt på judar inriktade Matteus-text” kan komma att tro att kristna ingår där. VAD i TEXTEN övertygar dig om det?

    Gilla

   14. Det stämmer att Jesus talar ut domsord över Jerusalem för deras hårda hjärtans skull i Matt. 23:37-39. Men vi får inte missa Matt. 24:1-3 som visar oss att denna profetiska översikt från kap. 24-25 gavs åt lärjungarna medan de var ensamma med Jesus på Oljeberget.

    Språket visar oss att Jesus talade till de troende. Han börjar svara på lärjungarnas fråga med ”Se till att ingen bedrar er.” vers 4. I vers 6 säger Han Ni kommer att höra om stridslarm och rykten om krig….”. I vers 9 ”Då skall man utlämna er till att misshandlas…” Vers 10 ”Många ska komma på fall…” (falla bort från tron). Vers 12 ”… kommer kärleken att svalna hos de flesta…” Den kärlek Han talar om är agape-kärleken, och det Grekiska ordet är här αγαπη – agape. Han avslutar sin översikt över ändens tid med orden ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.” v.14. Det Han berättar efter den versen är fördjupningar och specifika profetiska ord.

    Att kristna inte firar sabbaten är inte ett bevis på att detta talar om icke-troende judar. På sabbaten stängs hela Jerusalem ner, inga bussar går, man får inte göra normala saker på sabbaten. De ortodoxa judarna stenar dig om du kör bil på sabbaten. Och man får inte heller gå längre än 1 eller 2 km för att inte bryta mot sabbaten. Om den troende befinner sig i Jerusalem på sabbaten blir det svårt att komma sig därifrån. Om det sker på vintern blir det ännu tuffare, särskilt om kvinnorna ammar små barn eller är gravida. För det är ju här den stora Vedermödan går igång. Vi talar alltså om den miljö där ondskan råder vilket är en grogrund för antikrist att utöva sin makt. Och jag säger som HaFo: När det står att ”Satan ska förvilla jämväl de utvalda”, så handlar det knappast om de icke-troende judarna.

    Jag ser inte Bibeln som två delar – GT och NT, även om de beskrivs så av oss. Jag ser Bibeln som en helhet, en enda bok där vad vi kallar NT är fullbordan och fortsättningen på GT.

    Jag har studerat rabbinsk judaism, Kabbalah och Talmud för att bättre kunna förstå hur de tänker och reagerar, och för att kunna jämföra Bibelns lära med den tid vi lever i nu. Och rabbinsk judendom har alltid varit fiender till evangeliet och de kommer ta emot antikrist och fira honom. Och de har stor politisk makt i Israel, plus att de arbetar för att bygga det tredje templet. De vill införa Talmud som Israels lag, och stoppa all kristen verksamhet. De har anti-missionärer som förföljer kristna judar och araber, sprider propaganda om Jesus och NT genom YouTube och andra medier. De har alltid hindrat det judiska folket från att komma till tro på deras egen Messias. One for Israel berättar om detta i sina böcker och videos på YouTube.

    Det här är den miljö vi har idag i Israel, och hur det kommer bli längre framöver kan vi förstå utifrån Jesu eskatologiska ord i Matt. 24, Mark. 13 och Luk. 17 och 21.

    Mina studier av rabbinsk judendom och Kabbalah finns att läsa under Mystery Babylon Översikt, och specifikt om fariseerna här

    Sakarjas ord kommer uppfyllas på de icke-troende judarna som envist har förkastat sin Messias. Och det sker när HERREN kommer i skyn, och efter att de åkallat Jesu namn. Och resultatet ser vi i Matt. 24:14, Matt. 24:30-31.

    Jag förkastar dispensionismens uppdelning av Bibeln.

    Gillad av 1 person

 3. Inlägg 1

  ”Herrens dag” är benämningen på den tid då Gud griper in i mänsklighetens historia, men det handlar inte om en enda dag i bemärkelsen 24 timmar, utan om en tidsperiod och flera skeenden då Gud griper in.

  Ordet ”dag” används ofta på det viset i Bibeln, till exempel i 2 Kor 6:2: ”Se nu är det den välbehagliga tiden, Nu är frälsningens dag.”

  ”Herrens dag” inleds med Jesu återkomst. ”Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom…På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.

  Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder… Då skall Herren min Gud komma”. Det är då som de troende får sina uppståndelsekroppar och ställs inför Kristi domstol.

  ”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)

  1 Kor. 15: 20 – 23, 51 – 53: ”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade… så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.”…

  ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”

  De som är med i denna kroppens uppståndelse när Jesus kommer för att upprätta Tusenårsriket sägs ”ska regera med Kristus för Tusen år”. Upp. 20: 4 – 5: 4: ”Sedan såg jag troner, och de som satt på dem fick rätt att döma… De hade fått liv igen, och nu regerade de med Kristus i tusen år. Detta var den första uppståndelsen. Resten av de döda kom inte tillbaka till livet förrän de tusen åren var över.”

  Läs framåt från https://tre-skrivare.se/hf/vilken-vedermoda.html#kristi-domstol

  Forts

  Gilla

 4. Inlägg 2

  På Herrens dag så slår Jesus antikrists härar vid Armageddon. Upp. Kap. 16: 16: ”Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.”

  ”Och de samlade dem”, syftar på demonandarna i vers 14: ”De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag.”

  De driver här nu en helt vilsegången, av satan påverkad mänsklighet, som ett lämmeltåg till Jerusalem i en tro att man ska utrota det Judiska folket och Israels nation.

  Man har likt som innan andra världskriget fått hela världen att ge Judarna skulden som varandes orsaken till världens alla problem. Men likt Hitler och de som anammade denna av demoner främmade lögn, så går de nu slutgiltigt mot sin undergång vid ”Harmagedon”.

  Där strider kommer att rasa i den sista stora drabbningen mot Israel och Kristus själv, innan Han upprättar Tusenårsriket. Slaget vid ”Harmagedon” är avslutningen av hedningarnas och församlingens tid.

  Antikrist och hans härar samlade, under demonisk påverkan, från jordens alla hörn kommer att gå sin undergång tillmötes. Antikrist strider inte här enbart mot Israel, utan mot de Sanna Lammet, mot den Sanne Kristus, som nu sätter sina fötter på Oljeberget som rämnar mitt itu.

  När antikrist får se Kristus och de himmelska härskarorna vid Hans sida ridande på vita hästar, så kommer han att i desperation att avfyra allt av krigisk arsenal som han kan uppbjuda.

  Men vad hjälper det mot Herrarnas Herre och Konungarnas konung, som bara ”genom sin muns anda” med ett domsord orsakar att alla fiender är besegrade och att antikrist och den falske profeten blir gripna och kastade i eldsjön 2 Tess. 1: 8 – 10, 2: 8; Upp. 19: 19 – 20:

  ”när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

  De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror…

  Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska omintetgöra med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst…

  Och jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här.

  Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner (pågående) av svavel.”

  På Herrens dag så kommer det Judiska folket till tro på Jesus och kommer därmed in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket som Jesus i detta skeende inleder.

  Gilla

   1. Jag uppfattade Din fråga huruvida ”det finns tid mellan uppryckandet och återkomsten?”

    Jag pekade då på att återkomsten med uppryckandet och att vad som även sker jämsides i detta skeende är flera saker. Som att a) de troende får sina uppståndelskroppar inför Kristi domstol för att så regera med Kristus för Tusen år.

    b) antikrists härar blir besegrade., Antikristist och den falske profeten förpassas till eldsjön.

    c) Det Judiska folket kommer till tro på Jesus och kommer in i sin kallelse och uppgift när Jesus upprättar Tusenårsriket.

    Svaret på Din fråga är alltså att återkomsten och uppryckandet sker inom samma tidsintervall som jag beskrivit innefattar ”Herrens dag”. Det hänger allt samman och frågan är helt enkelt fel ställd om där finns något ”tidsglapp” i skeendet!

    Gillad av 1 person

 5. Svar till thv.

  När det står att ”satan ska förvilla jämväl de utvalda”, så handlar det knappast om Judarna som då ännu inte kommit till tro på Jesus.

  Det talas om ”skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.” Rökelsen är en symbol för de troendes böner. De troende benämns alltså även som heliga.

  Församlingen är med i Upp. som de heliga och möter antikrist: ”Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga/de troende/den kristna församlingen och besegra dem”, men följt med seger ropet om att detta angrepp från antikrist inte lyckades på de troende:

  ”de övervann honom i kraft av Lammets blod och sitt vittnesbörds ord” som är något som sker under vedermödan där de troende alltså är med!!

  Koppla samman Matt. 24: 30 – 31 med 1 Tess. 4: 16 – 17:

  ”Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

  ”När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”

  Det Judiska folket är redan samlade inför kriget med antikrist. De utvalda som här omtalas vid basunens ljud och benämns som utvalda handlar om ”de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden”.

  Både Judar och Kristna omtalas som utvalda och heliga. Judarna kommer som en hel nation in i sin kallelse och utkorelse som Guds utvalda och då heliga egendomsfolk när de kommer till tro på Jesus vid Hans tillkommelse.

  Det har redan tidigare skett med varje personligen på Jesus troende att de blir inympade in i det kommande äkta olivträdet när Judarna kommer till tro på Jesus. Det är dessa personliga Kristna som åsyftas med orden:

  ”Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.”

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s