Vi som har lärt känna Kristus! WoW

Ef. 4:17 I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, 

Ef. 4:18 deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. 

Ef. 4:19 Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. 

Ef. 4:20 Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. 

Ef. 4:21 Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. 

Ef. 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, Eph 4:23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 

Ef. 4:24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Det här är så härligt att läsa. Han beskriver oss som ”verkligen har lärt känna Kristus”, ”fått höra honom förkunnas, undervisade i sanning, vi har lämnat vårt förra liv och lagt av den gamla människan”. WOW ”Vi förnyas till ande och sinne, vi har iklätt oss den nya människan,” 

VI!! som är skapade till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är ju helt makalösa ord. Sen kommer en märklig vändning. Nu börjar Paulus rada upp en hel massa som absolut inte räknas som ”kristet” beteende. Vad är det här? Pratar han fortfarande om samma församling? 

Ef. 4:25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. 

Ef. 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede 

Ef. 4:27 och ge inte djävulen något tillfälle. 

Ef. 4:28 Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. 

Ef. 4:29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. 

Har vi inte läst att den som gör synd är av djävulen? Och har inte ljuset inom sig? Det säger åtminstone Johannes i sitt första brev. Vad är det här? Motsäger Guds ord sig självt? 
Nej. Det kallas köttets gärningar och tillhör den gamla naturen, den som dog med Kristus på korset. Det är däremot till bedrövelse för Guds Helige Ande att vi tillåter oss själva att leva på det viset, att vi låter lögn och allt annat ont komma ut ur oss. Vi har ju blivit renade och förlåtna, varför vandrar vi som hedningarna gör? Varför talar vi då som hedningarna gör? Varför? 

Ef. 4:30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. 

Ef. 4:31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. 

Ef. 4:32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. 

Gal. 6:8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. 

Vandrar vi ett helt liv efter köttet och tänker köttsligt, inte lägger undan lögnen, eller sluta stjäla och göra allt annat som är ont i HERRENS ögon, fastän han varnar från himlen, då kommer vi skörda undergång och slutet på sådant är evig död. 

Gal. 5:16 Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. 

Gal. 5:17 Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. 

Gal. 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. 

Jag blir så glad när jag läser dessa verser om att vandra i Anden, att ledas av Anden, för då lever jag det liv Jesus har kallat mig till. Jag står inte under lagen, för lagen var till för att fördöma mig, och synden använde lagen för att döda mig. 

Gal. 5:19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, 

Gal. 5:20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, 

Gal. 5:21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. 

Gal. 5:22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

Gal. 5:23 trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 

Gal. 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 

Gal. 5:25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 

Gal. 5:26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. 

Detta är egentligen underbara nyheter för oss som har följt köttet och låtit köttets sinne råda så länge i våra liv. Vi behöver inte längre göra det. Vi är friad från syndens och dödens makt, vi är fria men inte till att synda utan fria i Kristus. Lägg därför undan köttets gärningar och köttets sinne. Låt den Helige Ande leda dig för då lever du på riktigt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s