Hesekiels syner – En kronologi

Profeten Hesekiel.

Lite om Hesekiel

Hesekiel föddes år ca 623 f.Kr och fördes bort från Jerusalem år 597 f.Kr. vilket var den andra deportationen. Han var då 25 år gammal. Han kallades till profet år 593 f.Kr. när han var 30 år. Profeten Daniel som föddes runt 620 f.Kr och bortfördes vid första deportationen år 605 f.Kr. och han antas då varit kring 14-15 år gammal. Hesekiel var av prästsläkt och Daniel var troligtvis av kunglig släkt.

Synernas Kronologi

Vi ser att åren 593-591 f.Kr. hade Hesekiel flera syner och många gånger kom HERRENS ord till honom. Men år 590-589 f.Kr. är det tyst. År 588-585 kom HERRENS ord återigen vid flera tillfällen.

Lägg märke till att Hes. 33:21 utspelar sig innan Hes. 33:1-20 och där läser vi en tidsangivelse precis som vid de andra gångerna HERRENS ord kom till honom. Men den här gången är det en budbärare som berättar för Hesekiel om Jerusalems fall och inte ett profetiskt tilltal.

Hesekiel skriver kronologiskt fram till och med kap 29:17 då vi läser en profetia som kom i det tjugosjunde året, alltså år 570 f.Kr. inklämd mellan det tionde och elfte året.

Det tolfte året, år 585 f.Kr. får vi läsa om Gog och Magog, en profetia som faktiskt börjar i kapitel 32 och tidsmässigt faller under samma år.

Sedan är det 13 års tystnad från det tolfte året ända fram till den tjugofemte året, alltså 585-572 f.Kr. Och här beskriver Hesekiel sin näst sista vision innan hans tjänst är över.

Den sista profetia han får från HERREN är angående Tyrus och Nebukadnessars seger inklämd i kap 30:1-19. Och varje gång HERRENS ord kom till Hesekiel hände det under ett och samma år, vilket då gör att hans sista profetia kom 570 f.Kr. inklämd i mellan kap 29 och 30:20.

Och här slutar Hesekiels profetior. Han var verksam som profet i 23 år under Israels diaspora i Babylon.


KapitelÅrtal
Kap 1:1 I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden.
Detta talar om profetens ålder. När han var trettio år gammal fick han se syner från Gud.
Hesekiel tillhörde en prästsläkt och växte upp i Jerusalem. Han blev år 597 f.Kr. en av dem som i den andra deportationen bortfördes till Babel. Där fick han sin profetkallelse sommaren 593 f.Kr. och verkade fram till våren 570 f.Kr. Två samtida profeter är Jeremia och Daniel. Årtalen varierar med de olika kommentarerna.
Kap 1:2 På femte dagen i månaden under det femte året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom HERRENS ord till prästen Hesekiel, Busis Son, i kaldéernas land vid floden Kebar, och HERRENS hand kom där över honom.593 f.Kr. Femte året Hesekiel är väldigt noga med att ge datum för sina syner och uppenbarelser.
Kap 8:1-19:14 När jag i det sjätte året, på femte dagen i sjätte månaden, satt i mitt hus och de äldste i Juda satt hos mig, kom Herrens HERRENS hand över mig.591 f.Kr. Sjätte året.
Kap 20:1-23:49 I det sjunde året, på tionde dagen i den femte månaden kom några av de äldste i Israel för att fråga HERREN, och de satte sig ner framför mig.590 f.Kr. Sjunde året.
Kap 24:1-25:17 HERRENS ord kom till mig i det nionde året, på tionde dagen i den tionde månaden.587 f.Kr. Nionde året.
Kap 26:1-28:26 I elfte året, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord till mig.586 f.Kr. Elfte året.
Kap 29:1-16 I det tionde året, på tolfte dagen i den tionde månaden kom HERRENS ord till mig.586 f.Kr. Tionde året.
Kap 29:17-30:19 I det tjugosjunde året, på första dagen i den första månaden kom HERRENS ord till mig.570 f.Kr. Tjugosjunde året.
Kap 30:20-26 I elfte året, på sjunde dagen i första månaden, kom HERRENS ord till mig.586 f.Kr. Elfte året
Kap 31:118- I elfte året, på första dagen i tredje månaden kom HERRENS ord till mig.586 f.Kr. Elfte året.
Kap 32:1-33:20 I det tolfte året, på första dagen i den tolfte månaden kom HERRENS ord till mig:585 f.Kr. Tolfte året.
Kap 33:21-33 I det tolfte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap, på femte dagen i tionde månaden, kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade: ”Staden har fallit.”585 f.Kr. Tolfte året. Det här är inte en syn, utan en händelse där Hesekiel får meddelande om Jerusalems fall.
Kap 33:21-39:29585 f.Kr. Tolfte året.
Kap 40 I det tjugofemte året av vår fångenskap, vid årets början, på tionde dagen i månaden, i det fjortonde året sedan staden hade blivit intagen, på just den dagen kom HERRENS hand över mig, och han förde mig bort dit.572 f.Kr. Tjugofemte året. Hesekiel räknar alltid från den dagen, eller det året han blev bortförd, och det har nu gått 25 år av deras fångenskap, alltså 45 år kvar till Israel får komma tillbaka till sitt land. I den här versen räknar han även ut hur många år det var sedan staden blivit intagen, och då menar han Jerusalem. Det hade gått 14 år.
Och här behöver vi komma ihåg Hesekiels sista syn han hade år 570 f.Kr. som vi läser tidigare i boken, i kapitel 29:17ff.

Några argument

Några argument för att Gog Magog sker EFTER tusenårsriket. I Hes. 39:7 säger Herren ”Jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat.” vilket visar att Gog Magog är det sista kriget innan evigheten börjar.

Hes. 39:7 ”Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är Herren, den Helige i Israel.”

Varför? Vi vet från Uppenbarelseboken att hädelser mot Herren blir väldigt utbrett åren innan tusenårsriket:

Upp. 13:1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn.

Upp. 13:5-6 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans tabernakel, dem som bor i himlen.

Upp. 16:9 De brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de vägrade omvända sig och ge honom äran.

Upp. 16:11 och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar.

Upp. 16:21 Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår.

Upp. 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Om Gog Magog kommer INNAN Vedermödan och tusenårsriket stämmer inte denna profetia.


Efter Gog Magog kommer alla hednafolken känna Herren.

Hes. 38:16 ”Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, FÖR ATT HEDNAFOLKEN SKALL LÄRA KÄNNA MIG, NÄR JAG INFÖR DERAS ÖGON BEVISAR MIG HELIG PÅ DIG, DU GOG.”

Hes. 38:23 ”Så skall jag visa min storhet och helighet och GÖRA MIG KÄND INFÖR MÅNGA HEDNAFOLKS ÖGON. Och de skall inse att jag är Herren.”

Hes. 38:16 ”Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, FÖR ATT HEDNAFOLKEN SKALL LÄRA KÄNNA MIG, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.”

Ingen kan påstå att ALLA hednafolken känner Gud i dag, och det blir mycket svårt att bevisa att det kommer ske under Vedermödan. Om Gog Magog sker INNAN Vedermödan uppfylls inte denna profetia.


Hela Israel ska inse att Jesus är Herren, deras Gud

Hes. 39:22 ”Israels folk skall inse att jag är Herren, deras Gud, FRÅN DEN DAGEN OCH FÖR ALL FRAMTID.”

Israel är idag en nation som liknar alla andra nationer. Där finns religiösa, gnostiker, agnostiker och ateister. Det finns syndare och heliga där med andra ord. Hela Israel har inte insett att Jesus är Herren som det är idag. Jesus förtydligar det med avslutningen: Från DEN dagen och för ALL FRAMTID, vilket inte har hänt. Det finns Jesus-troende judar i Israel men de är en försvinnande liten del av befolkningen.


Följande fraser visar Gog Magog inte kan ske förrän EFTER tusenårsriket:

• ”… dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar.”

• ”Efter lång tid skall du kallas till tjänst.”

• ”I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet.”

• ”De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet.” (Hes. 38:8),

• ”det obefästa landet”

• ”jag skall angripa dem som bor där i trygghet”

• ”alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar.”

Inget av detta är möjligt med tanke på situationen i Mellanöstern som den är nu och kommer inte heller göra det förrän Jesus upprättat tusenårsriket. Och först under tusenårsriket kommer det finnas fred på jorden eftersom Jesus regerar med järnspira.

Först under tusenårsriket kan människorna bo i trygghet utan att bygga upp försvarsmurar, och inga vapen behövs så därför smids vapnen till plogbillar, och den som dör vid 100 års ålder dör ung. Den som inte kommer upp till Jerusalem under vissa högtider kommer inte få regn.

Allt detta tyder på en fredstid utan like, där människorna som inte dog under Armageddon kommer leva och föda barn.

Men de flesta dessa som fötts under tusenårsriket tror inte på Herren Jesus även om de har sett Honom, vilket jag tror är orsaken till att djävulen kan samla den enorma skara människor som Upp. 20:8 säger ”…deras antal är som sanden i havet.”

Nedan följer en tabell sammanställt av J. Paul Tanner som visar indelningen av Hesekiel.

J. Paul Tanner – Rethinking Ezekiel’s Invasion by Gog 39-1-pp029-046_JETS

Slutsats

Jag upprepar vad jag skrev i min artikel Gog och Magog att jag är av den åsikten att vi förklarar det dunkla genom det tydliga.

Gog och Magog omnämns tillsammans bara i två böcker i Bibeln: Hesekiel och Uppenbarelseboken. Och eftersom vi vet att NT förtydligar GT bör vi utgå från Uppenbarelseboken för att förstå Hesekiel. Uppenbarelseboken är inte en profetbok liknande Hesekiel. Den senare skrevs under hela profetens livstid medan Uppenbarelseboken var en syn som utspelades på en enda dag, på Herrens dag (Upp. 1:10).

Då Hesekiel 40-48 handlar om Den kommande Gudsstaden och templet, och att det så tydligt talas om tusenårsriket, plus att kapitlen kommer efter kapitlen om Gog och Magog är det lätt att anta att detta krig måste utspelas innan tusenårsrikets inträde.

Vi bör tänka på att varje gång Hesekiel nämner år, månad och dag visar han att allt däremellan hände under det nämnda året, i det här fallet fick han alla profetiska tilltal och syner som spänner från kapitel 32-39 under det tolfte året efter bortförandet till Babel medan synerna i kapitel 40-48 kom i det tjugofemte året efter bortförandet till Babel.

Hesekiel är inte en tydlig kronologisk bok. Av tabellen ovan ser vi att vissa delar i boken följer en kronologisk ordning, men att andra syner och ord från HERREN kom andra årtal, dock inklämda mellan andra profetior. Kanske för att Hesekiel sorterade sina profetior efter kategori och inte årtal.

Vad jag vill framföra med detta är att vi behöver ha i minnet de olika årtalen för Hesekiels profetior vilket därför påverkar kronologin för Gog och Magog kriget. Att Hesekiel får profetian om Gog och Magog år 585 f.Kr. och synen om templet och Gudsstaden år 572 f.Kr., med 13 års mellanrum, betyder att dessa två syner inte är kronologiska och inte får läsas kronologiskt.

Hesekiel 32-37 talar om domen mot ett trolöst folk, men också om den Messianska tiden där Israel blir upprättat som folk och får hela det utlovade landet, det judarna kallar The Greater Israel. Och språket i Hesekiel är väldigt tydlig gällande alla löften om upprättelse och fred under Messias som inte är möjligt att applicera i den här tidsåldern, och särskilt inte under den kommande vedermödan. Hesekiel 38-39 talar om det krig som kommer utspelas efter tusenårsriket, som också Johannes Uppenbarelse visar oss.

Med andra ord, synerna från och med kapitel 32-39 kom under ett och samma år och är en sammanhängande beskrivning av tusenårsriket medan synen från och med kapitel 40-48 är en separat syn som handlar om en speciellt viktig händelse som sker antingen i början på tusenårsriket (om det beskriver templet som ska byggas upp i Jerusalem under Jesu regering vilket jag menar det är) eller i slutet på tusenårsriket (när det nya Jerusalem kommer ner från himlen). Oavsett så följer inte dessa två syner på varandra kronologiskt och kan inte användas som bevis för att Gog och Magog kriget kommer före tusenårsriket. Däremot tyder språket och löftena på att kapitel 32-37 gäller den messianska tidsåldern vi kallar tusenårsriket för att sedan avslutas på samma vis som Johannes Uppenbarelse 20:7-9, med Gog-Magog kriget.

5 reaktioner på ”Hesekiels syner – En kronologi

   1. Jon!

    Vi har ju en förmåga att ofta placera profetior i framtiden, framförallt uppenbarelseboken som jag tror att det mesta redan är uppfyllt. Även vedermödan placerar man till ändetiden trots att Jesus tydligt pekar på att den skall ske innan detta släkte/generation förgåtts.

    Kollar man sen på ex Daniel 9-12 så ser man att det handla om Jesu död och om änden med Jerusalems förstörelse.

    Hesekel har jag inte satt mig in i, men menar ändå om det inte kan vara så, att hans profetior redan är uppfyllda.

    Men vad vet jag som bara är en liten hobbyteolog.

    Björn

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s