Paulus varnar församlingen för läran om Imminens!

Ni som har följt mig ett tag vet hur jag på allt sätt undervisar med hjälp av Bibeln och det tror jag de flesta har märkt även om de kanske inte nödvändigtvis håller med allt vad jag skriver. Om jag för fram en undervisning har jag det väl underbyggt med bibelord och text i sin kontext. Och det har alltid varit mitt mål att med hjälp av Guds ord visa på vad jag själv ser i Bibeln.

En sådan sak är Läran Om Ändens Tid – Eskatologi, som jag studerat ingående under flera år, och jag har ännu inte hittat stöd för det som kallas Pre-Tribulation (läran om Jesu återkomst innan Vedermödan). Jag har också tagit upp alla Pre-Tribs argument och försökt svara ingående på vartenda av dem. Däremot har jag inte strukturerat upp det på ett överskådligt sätt. Det vill jag rätta till med den här artikeln. Jag börjar därför med det första och mest frekventa argumentet – ImminensJesu nära förestående återkomst!

Paulus varnar församlingen för läran om Imminens!

Ja, du läste rätt. Paulus VARNAR faktiskt oss för Läran om Imminens – Herrens nära förestående,som är så viktig för Pre-Trib, i2 Thess. 2:2 och dessa som säger: \”…Kristi dag står för dörren\” Nu kanske någon tycker att jag i elakhetfantiserar fram ett argument mot Pre-Trib. Därför vill jag visa vad Paulus faktiskt säger i den versen.

2 Thess. 2:2Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom, att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren (Grek. Enistemi).

Det Grekiska ordet som används i 2 Thess. 2:2är enistēmihar betydelsen: to be present, or to be imminent. [Länk] Vad vi ser är att Paulus varnar för är dessa som förvrängde hans förstabrev och saatt Herrens dag är imminent, då det skrämde upp församlingen och skapade panik och gick tvärtemot Paulus undervisning, i ett försök att förvirra de troende. Jag kan ta ett exempel jag stötte på i ett forum när jag tog upp att församlingen ska vara med under Vedermödan, och jag såg den förvirring och rädsla Paulus skriver om komma fram iden här kommentaren:

Jag tror på två skeende hastigt möte på skyarna Uppryckande och efter vedermödan sen synligt när jag kommer ner hit gör slut på Antikrist makt Denna tro kommer jag aldrig svika Känner frid över det till 100 procent MEN ni alla får tro annat JAG är trygg i min tro 🙂

Ett par minuter efter den här kommentaren skrevs gjorde samma person det här inlägget i gruppen:

Jag upplever denna grupp hård lagiskt nästan fariseetro här DÄRFÖR hoppar jag av här Välsignelse till er Tappa inte kärleken ödmjukheten JESUS kommer mycke snart kanske redan i kväll

Den här personen valde även att ta bort mig som vän. Så vad är det som gör att kristna syskon vägrar läsa vad som står, jag menar av hjärtat läsa vad som står skrivet i Guds ord? Det är vad Paulus skriver om, de tappar fattningen och blir skrämda! Och många har en attityd av att man kommer och stör dem med fakta, och då måste det vara \”djävulen\” som ligger bakom. Men det är tvärtom HERREN som öppnar sitt ord för oss därför att vi lever i de sista dagarna innan Jesu återkomst, och Han vill församlingen ska förberedas ochstå redo för det som ska komma.

Imminens – Jesus kan komma närsomhelst, vilken tid som helst

Det första problemet jag stöter på när jag jämför Bibelns eskatologi med Pre-Trib är alltså läran om Imminens som säger ”Det finns inga som helst tecken på Jesu återkomst. Han kan komma tillbaka idag eller i nattoch därför måste vi vara förberedda och leva heligt”.

De mest framstående Pre-Trib förespråkarna ger sin förklaring på Imminens:

John Nelson Darby: ”Inga händelser, inga jordiska omständigheter, kan hindraeller ändraden direkta kallelsen [att bli uppryckt] … Jag upprepar, det finns ingahändelser, mellan oss och [uppryckelsen till] himlen.”

Charles C. Ryrie: ”En Imminenthändelse är något som kanäga rum när som helst. Pretrib erkänner att något kanhända innan en imminenthändelse inträffar, men de insisterar inte på att något måste ske innan det händer; annars skulle det inte vara imminent. ”

John Walvoord: ”Det finns ingen undervisning om någon föregående händelse. Utsikterna att upptastill himlen vid Kristi ankomst är inte beroende på en beskrivning av några tecken eller nödvändiga händelser.”

J. Dwight Pentecost: ”Till kyrkan gavs inga sådana tecken någonsin. Kyrkan uppmanades att leva i ljuset av Herrens förestående ankomst för att förvandladem i hans närvaro … Läran om Imminensförbjuder kyrkans deltagande i någon del av den sjuttionde veckan.”

John A. Sproule: \”Kristus kan återvända till sin kyrka när som helst och att ingen förutsagd händelse kommer att skeinnan återkomsten.\”

John MacArthur: ”Det finns inga andra händelser som måste inträffa på den profetiska kalenderninnan Kristus kommer att möta oss i luften. Han kankomma när som helst. ”

Richard L. Mayhue: \”Man kan inte ha Imminens när det gäller uppryckandet, om det finns tecken före.\”

Robert L. Thomas: \”Vi är alla överens att Imminens betyderatt ingen förutsagd händelse kommer att föregå Kristi ankomst.\”

Gerald B. Stanton: ”Även om ingen vet vilken tid Kristus återvänder, han kan komma när som helst och det är möjligt att han kan komma idag.”

Thomas Ice: ”Imminensbetyder att uppryckelsenkan äga rum när som helst. Medan andra händelser kan äga rum före uppryckelsenmåsteingen händelse föregå den. Om något måste hända före uppryckandet, kan inte uppryckandetbeskrivas som Imminent. ”

Renald Showers: ”Andra saker kan hända innan Kristus kommer, men inget annat måste hända innan det äger rum. Om något annat måste hända innan det kan ske, är det inte Imminent. Nödvändigheten av att något annat äger rum först förstör begreppet Kristi Immientaankomst. ”

Mark Hitchcock: ”För det första betyder Imminentur ett mänskligt perspektiv att uppryckelsenkan inträffa när som helst. Andra händelser kan äga rum före uppryckelsen, men inga händelser måsteföregå den … För det andra betyder Imminensatt uppryckelsenär en teckenlös händelse … För det tredje betyder Imminensatt uppryckelsenmed säkerhet kommer att ske, men inte nödvändigtvis snart. ”

Redan när vi läser eller hör något sådant bör varningslamporna tändas och fråga oss själv: Stämmer detta med Bibeln? Jesus ger oss mängder med tecken som ska föregå Hans återkomst. Läs Matt. 24. Paulus tar upp fem tecken som måste ske innan Herrens dag i 2 Thess. 2. Även profeten Joel profeterar om tecknen som ska föregå Herrens dag. Det finns alltså ett överflöd på bevis på att läran om Imminens är felaktig och ger dålig frukt i församlingarna.

Felaktiga läror har uppstått i kölvattnet

Så mycket fel har uppstått i kölvattnet av läran om Imminens, t.ex. Pre-Tribbaren John MacArthur beskriver hur viktig läran är för Pre-Trib och använder helgelsen som slagträ: Hoppet om Kristi imminenta återkomst är därför gångjärnetpå vilket en korrekt förståelse av helgelsen vänder sig. Men är verkligen Imminens avgörande för din och min helgelse? Nej, Kristi Imminenta återkomst är inte vad som gör att vi vill levaheligt. Vi lever heligt därför att vi vill umgås med Herren och vi lever heligt därför att Han är helig.

Man menar också att tron på Imminens är lika med vakenhet, och att de församlingar som inte tror på Imminens är sömnaktiga och liknar de fem jungfrurna som inte hade olja i sina lampor. Vad är vakenhet? Ska vi titta upp mot skyn medan vi går på stan? Är det vakenhet? Nej. Men vad är det vi ska vaka över eller vakta på? Vi ska vaka och se efter TECKNEN PÅ HANS ÅTERKOMST. Vilka tecken då? Den frågan ställde lärjungarna i Matt. 24:3 och det svarade Jesus på i Matt. 24:4-14.

Jag anser att Pre-Trib fokuserar på fel saker i sin undervisning och att Andens frukt förbises och glöms bort. För det är frukt Herren vill se.

Samma MacArthur visar nonchalans gällande vilddjurets märke när han på fullt allvar säger att kristna kan ta vilddjurets märke och ändå komma till himlen. MacArthur undervisar tvärtemot Uppenbarelsebokens stränga varningar, vilket då är en mycket farlig lära. Det finns dem som går i försvar för honom, men jag har själv sett och hört videon och även gjort en utskrift av samtalet som du kan läsa här: John MacArthur gets a question about the tribulation period and the Mark of the Beast.

Det profetiska ordet tas oftast inte på allvar och undervisningen som ges om det profetiska Ordet har liten eller ingen kraft till helgelse eller förvandling. Man möter ofta resonemanget att det där behöver vi inte bry oss om, för vi är uppryckta då, och man vaggas in i en farlig drömvärld. Det i sin tur påverkar förståelsen för den övriga Skriften! Ett exempel följer:

Det Grekiska ordet protos

Dessa som förespråkar Pre-Trib använder 1 Thess. 4:13ffsom stödför sin lära och påstår envist att Paulus ”tydligt och klart” säger att vi ska ryckas upp INNAN Vedermödan. Detta är ett mycket märkligt påstående eftersom han i nästa brev tydligt och på många sätt beskriver att vi ska vara med i Vedermödan. Paulusger en tydlig och klar ordning i det skeende vi kallar Jesuåterkomst isitt andra brev till tessalonikerna när han förklarar det som förvrängts i sitt första brev. Han säger att femsaker måste ske INNAN uppryckandet kan ske och det avgörande ordet i det här avsnittet är grekiskansprotos:

 1. Avfallet måste först (protos) ha skett,

 2. Syndens människa, fördärvets son ha blivit uppenbarat,

 3. Upphöjer sig över allt som kallas Gud och

 4. Sätter sig i templet och

 5. Utger sig för att vara Gud.

Om de saker han tar upp inte händer, så kan inte heller uppryckandet ske. Det Grekiska ord Paulus använder när han försöker förklara vad som FÖRST måste ske, är ordet protos, och har den enkla betydelsen först (och främst) (i tid, plats, ordning, eller vikt/betydelse): Först (innan), först (i begynnelsen), först (huvudsakligen), först (av allt).G4412 protos:Neutralt från G4413som ett adverb (med eller utan G3588); Det anger alltså den ordning som allt måste hända innan uppryckandet kan ske.

Här följer några exempel på protosi bibeltexterna:

Ordet protosanvänds t.ex. iJoh. 15:18Om världen hatar er, så ska ni veta att den har hatat mig före(protos) er.” eller som i Luk. 14:28För vem av er som vill bygga ett torn, sätter sig inte först(protos) ner och beräknar kostnaden, om han har tillräckligt för att fullborda det?”. Ordet protosvisar här att innannågot sker måste först något annatske.Ett exempel finns i Mark. 4:28där Jesus förklarar ordningen för hur vetet växer ”För av sig själv ger jorden gröda, först (protos)strå,sedan ax, sedan moget vete i axet.”När Nikodemus försvarade Jesus i Joh. 7:50-51säger han ”Inte dömer vår lag någon, utan att man först (protos) hör honom och får veta vad han gör.” Innan något sker måste först något annat ske.

Precis samma är det Paulus beskriver. Innan uppryckandet kan ske måste först(protos)1) Avfallet ha skett, 2) Syndens människa, fördärvets son ha blivit uppenbarat, 3) han som upphöjer sig över allt som kallas Gud och 4) sätter sig i templet och 5) utger sig för att vara Gud. Så hur kan man vara så envis i sin syn på eskatologinär Skrifterna gång på gång visar att det inte blir något uppryckande innan Vedermödan?

Kära nån! Hur ska det här gå?

Kommer församlingen ta Paulus varning för läran om Imminens allvar? Kommer församlingen hålla fast vid Pre-Trib ända fram tills vi befinneri Vedermödan? Om vi inte förstår vad som väntar kan vi väl omöjligen vara förberedda!

Även i den här stunden diskuterar Pre-Tribbareom allt som sker i världen och detar det som tecken på Jesu imminenta återkomst, men en sådan sak motsägersjälva läran om Imminens! Alla Pre-Tribbare söker i världshändelserna efter bevis på vem antikrist är. De undervisar om vilddjurets märke – 666- och söker ivrigt efter att se var vi är nånstans på den profetiska klockan, även om de vet att det är onödigt.Enligt deras egen förklaring, som vi läste ovan,ska det inte ens finnas några som helst tecken som föregår Hans återkomst. Kom ihåg! Läran om Imminens är Pre-Tribs viktigaste lärosats som genomsyrar ALLT Pre-Trib undervisar.

Här har du det första och mestinkonsekventa med Pre-Tribs undervisningoch det finns fler.

14 reaktioner på ”Paulus varnar församlingen för läran om Imminens!

 1. Hej!Jo mycket förvillelse om ändetiden finns det och framför allt då om före, mitt i och efter vedermödan.Frågan är vilken vedermöda menar man? är det den som Matt 24, Mark 13 och Luk 21, ja då är det helt klart efter vedermödan. Problemet är att just den vedermöda Jesus talar om i dessa kapitel handlar om Jerusalems förstörelse år 70 och den har skett och någon liknande vedermöda skall inte ske igen.Varför? Jo för att den vedermödan gällde bara Jerusalem och templet, inte hela världen.Felet många ändetids teologer gör, är att placera den vedermödan i vår tid vilket blir helt fel.Att det sen kommer domar, vredesskålar med dess plågor enligt uppenbarelseboken är en helt annan sak.Vänligen Björn

  Gilla

 2. Tack för din kommentar Björn. Det är bra att du håller med mig om att uppryckandet och Jesu återkomst sker efter Vedermödan. Men preterism är en lära som har stora begränsningar.Jesus säger i Matt. 24:21 ”För då ska det bli en stor vedermöda, som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli.” och även i Mark. 13:19 ”För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse som Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska blir.”Jerusalems och templets förstörelse var en fruktansvärd händelse som Josefus beskriver i en av sina böcker. Över 1 miljon eller fler dog i den belägringen och efteråt när staden intogs. Men i verserna ovan säger Jesus att det inte har förekommit något liknande sen skapelsen, fram till nu, och aldrig mer ska bli. Problemet är att det HAR hänt värre saker i senare tid, t.ex. Inkvisitionen, pogromer, holocaust, första- och andra världskriget. Jag anser inte att varken preterism, historicism, futurism eller idealism/poemism räcker till för att beskriva Bibelns profetiska tidslinje. I vår neo-platonska kristna tro har vi utvecklat dessa fyra sätt att tolka profetior och det har lett till stridigheter. Jesus är av judisk börd, likaså hans apostlar, och de tänkte som judar när de läste eller undervisade ur Skrifterna. De använde judisk hermeneutik som enkelt kan förklaras med Predikaren 1:9 ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.” Du kan läsa mer under länken https://theholyremnant.blogspot.com/2019/04/vasterlandsk-hermeneutik.html där tar jag upp flera exempel på judisk hermeneutik. Eller du kan söka på ”hermeneutik”. Du tar faktiskt upp vredesskålarna i Uppenbarelseboken och de domar som kommer över världen är exakt samma domar som kom över Egypten, alltså helt enligt Pred. 1:9. Frid.

  Gilla

 3. Det är två skilda saker. Jesus profeterar om templets förstörelse i början på Matt. 24 i vers 2, och det hände år 70 e.Kr. Jesus fortsätter profetera om den hemska förföljelse som kommer bryta ut, i vers 15-16 och hänvisar till profeten Daniel. Och Daniel i sin tur har profeterat om ett rike som inte var som de andra rikena och som skulle lägga hela världen under sina fötter. (Dan. 7:23). Daniel profeterade om templets vanhelgande och förstörelse i Dan. 11:31ff vilket hände när Antiokus Epifanes år 169 f.Kr. Ändå sa Jesus att det skulle ske igen i Matt. 24:15 ”När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats…” Daniel 12:11 talar om samma sak och Herren, mannen som talar med Daniel säger att dessa ord ska förbli gömda och förseglade intill ändens tid, och där är vi nu. Här har du judisk hermeneutik, där Daniel profeterar om en sak och den hände år 169 f.Kr. som sedan Jesus säger ska ske igen, vilket skedde år 70 e.Kr. och som vi förstår kommer ske ännu en gång. Det tredje templet har planerats länge och allt av prästkläder och attiraljer. Kohanim (prästerna) håller på att läras upp för sin tempeltjänst. Du kan läsa mer om detta på https://templeinstitute.org/gallery/Mvh Jon-Are

  Gilla

 4. HaFo kommentar:Tack Jon-Are för en bra, ett viktigt och informativt belägg för Pre – tribb lärans vilsenhet. Och det understött av klara Bibelsammanhang som visar på detta.Jag håller helt med Dig och ska bidra för min del med länkar som styrker vad Du skriver. Och håller också helt med Dig om att vedermödan och dessa skeenden ligger framför och inte går att sätta in i tidigare historiska skeenden som en del försöker göra.Har bara en undran över hur Du ser på skillnaden, mellan efter vedermödan uppryckandet av de troende inför Kristi domstol för att \”utan fördömelse\” undfå lön efter hur de \”förvaltat pundet\”, där de så får sina uppståndelsekroppar för att så \”regera med Kristus för Tusen år\” Och \”Herrens dag\” när Han kommer för att upprätta Tusenårriket.Menar Du att detta allt sker efter vedermödan i två skeenden. Uppryckandet och sedan när de tillsammans är med när Jesus sätter fötterna på Oljeberget (Herens dag), slår ner fienderna, kastar antikrist och den falske profeten i eldsjön och så binder satan för Tusen år.Detta då det Judiska folket som en hel nation kommer till tro på Jesus och kommer in i sin kallelse och uppgift när Jesus så upprättar Tusenårsriket. Som inte alls ska förväxlas med efter Tusenårsriket att de troende på Jesus igenom alla tider får ingå i \”en ny himmel och en ny jord\”.Medan de icke på Jesus troende, som \”blev levande först efter de Tusen åren\” så ställs inför den stora vita tronen och döms efter sina gärningar för att så förpassas till eldsjön. För den som verkligen är intresserad av frågan:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/07/01/22-tuffa-fragor-till-pre-tribbare/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/laran-om-uppryckandet-innan-vedermodan-saknar-stod-i-bibeln/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/21/har-det-judiska-folket-och-israels-nation-en-speciell-kallelse-och-uppgift/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/ https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/Många kan skriva spaltmetrar kring ämnet. Men läsa vad Bibeln säger kring Israel och Kristi tillkommelse, är det uppenbarligen inte många som orkar med. Kanske så får vi då nu se undantaget som bekräftar regeln och verkligen går igenom dessa länkar innan man återkommer med svar!?

  Gilla

 5. Hej igen Jon-Are!Förödelsens styggelse var hednaarmeer, eller krigshärar enligt Luk 21 och änden behöver inte betyda tidens slut som vi tolkar det, utan kan betyda en tidsperiods slut.Jag säger inte att jag har rätt, men problem som jag sett är just att man placerar matt 24 till den absoluta sista tiden och samma sak gör man med den sjuttionde årsveckan vilket inte stämmer med skriften.https://solascriptura.se/?page_id=523https://solascriptura.se/?page_id=1390Vänligen Björn

  Gilla

 6. Det är intressant att du gav mig de två länkarna, för jag har ställt frågor till Amillennialister som de har vägrat svara på. Jag håller alltså på att studera ämnet Amillennialism och skriver på en artikel om det. Det här kan vara en hjälp för mig.

  Gilla

 7. Uppståndelsen, återkomsten och domens inför den vita tronen är tre olika händelser. Men det är inte Herrens dag.Herrens dag är när Han går till strid mot antikrists arme och som Uppenbarelseboken beskriver som att Herren ”trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress”. (Upp. 19:15) och Armageddon är det ord vi kan beskriva Herrens dag som. Som jag ser det är det här Guds vredesskålar utgjuts över världen.Jesu återkomst och uppryckandet ser vi ske i Matt. 24:30-31, och 1 Thess. 4:17. Vi förvandlas då i ett ögonblick (1 Kor. 15:51-52) och det verkar som att vi får strida tillsammans med Herren. Efter vår uppståndelse och förvandling kommer Herren trampa Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress, vilket är Armageddon och den sista striden. Den striden sker runt Jerusalem vilket Sakarja 12:9 profeterar.Domen inför den vita tronen kan inte jag se inkluderar oss eftersom den vita tronen ser vi efter tusenårsriket men vi har däremot redan blivit satta i våra uppgifter att råda och regera med Kristus i tusen år.2 Tim. 2:12 Härdar vi ut, skall vi också REGERA med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss.Upp. 5:10 Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall REGERA på jorden.Upp. 20:6 Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och REGERA MED HONOM I TUSEN ÅR.Men vårt regerande fortsätter tydligen i evigheternas evigheter:Upp. 22:5 Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall REGERA SOM KUNGAR i evigheternas evigheter.Som jag tänker här, så har vi redan blivit belönade och utvärderat, annars skulle Han inte satt oss i arbete eller gett oss vår lott. (1 Kor. 3:8, 14, 15, Ef. 6:8, Kol. 3:24), vi ska råda och regera med Kristus (2 Tim. 2:12, Upp. 5:10, 20:6, 22:5), vi ska sättas över mycket (Matt. 24:21, 23) fem städer eller tio städer (Luk. 19:17, 19), där vi ska döma änglar (1 Kor. 6:3) osv.? Vi känner alla till hur Herren belönar var och en av oss.Vi ser därför att uppståndelsen/förvandlingen och Herrens dag är två skilda saker, men som ändå hör ihop. Uppryckandet till Herren i skyn måste ske före Herrens dag kommer, för de troende är inte bestämda för vreden (orgé). De två är alltså inte samma sak men heller inte oberoende av varandra.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s