Nitälskan utan kunskap om Kristus!

Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

2 Kor. 6:3-10

När man går emot läran om OSAS – Once Saved Always Saved (En gång frälst alltid frälst) rör det upp känslor hos en del. Och det är precis vad det gjort hos en person på FB.

OSAS-Anhängaren blandar begreppen och för fram en lära baserad på några enstaka bibelverser där han egentligen visar sin vilsenhet och brist på kunskap i Guds ord och om Jesu verk, samt vårt ansvar som troende inför Herren.

Jag lägger ut hans kommentarer dock utan namn. Jag vill gärna att vi förstår diskussionen och se hur den urartat sig till beskyllningar om att jag är en falsk lärare mm. Och att han nu inte svarar sina meningsmotståndare utan ignorerar oss och fokuserar bara på vissa. Han använder min FB-sida för att föra ut en falsk undervisning om frälsningen, tron och domen.

OSAS-Anhängare: Jon-Are Pedersen kan du visa mig en vers från Bibelns alla 66 böcker som säger att man behöver omvända sig från sina synder för att bli frälst? Jag såg att du nämnde det i en artikel. Kan du göra det? Ta gärna inte fram någon annan vers och börja förklara bort det, håll dig gärna till min enkla fråga, då du lär att man behöver omvända sig från sina synder för att få evigt liv, borde Bibeln vara tydlig med det, åtminstonde 1 gång.

Jon-Are Pedersen → OSAS-Anhängare
Jag ska svara på dina frågor om du först förklarar för mig vad synd är.

OSAS-Anhängare → Jon-Are Pedersen
Ja kan visa dig vad Bibeln säger att synd är:
1 John 3:4
”Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.”
Så synd är överträdelse av lagen, varje gång vi bryter Guds lag, så syndar du.

Svarar du på frågan nu?

Jon-Are Pedersen → OSAS-Anhängare
Bra. Då har vi etablerat en grund. Lagen säger att vi inte ska tillbe andra gudar, inte ha andra gudar vid sidan om Honom. Att vi inte ska stjäla, ljuga, bedra, mörda, osv.
Behöver man inte omvända sig från sånt?

OSAS-Anhängare → Jon-Are Pedersen
Vi behöver inte omvända oss från någonting annat än otro, man omvänder sig från falsk tro till sann tro på Jesus, det är det Bibeln lär om och om igen, men inte någonstans står de att man behöver omvända sig från lagen, det är lagens gärningar, här är en vers som svarar dig:
Galatians 2:16
King James Version
16 Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

Behövs det ens sägas mer?

Jon-Are Pedersen → OSAS-Anhängare
Det stämmer att ingen blir rättfärdig genom att hålla lagen. Men du verkar inte veta varför lagen gavs.
Den beskriver alla områden människan inte klarar hålla. Och den visar människans behov av nåd. Och lagen är till för att föra oss till Gud. Och rättfärdighet från Gud har uppenbarats i evangeliet om Jesus Kristus. Vi får nu förlåtelse för våra synder, det som vi inte kunde klara av. Lagen beskriver också Guds karaktär, och Jesus säger att vi ska vara fullkomliga såsom vår Himmelske Fader är fullkomlig.
Och Paulus beskriver hur lagen fullföljs: Genom kärleken, för kärleken är lagens fullbordan. Och genom den Helige Ande så är Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan.

OSAS-Anhängare → Jon-Are Pedersen
Så du motsäger dig själv tydligt men ändå gillar någon Erika din kommentar? Hur kan man vilja tro på lögner med mening?
Först säger du ”Behöver man inte omvända sig från sånt” pratandes om synder och att hålla lagen, sen säger du i samma inlägg att det stämmer att ingen blir rättfärdig genom att hålla lagen?
Jag stannar här så kan dem som läser igenom tydligt se motsägelsen. Ta gärna inte bort dina kommentarer nu.

Jon-Are Pedersen → OSAS-Anhängare
Läsförståelsen är dålig ser jag. Läs nu en gång till ordentligt.

OSAS-Anhängare → Jon-Are Pedersen
Nej, de står tydligt. Du lär att man behöver omvända sig från brytandet av lagen och samtidigt säger du att det inte rättfärdiggörs oss. Motsägelse.
Jag kommer inte svara dig mer på detta inlägg för en typisk grej med falska lärare är att dem pratar bort ämnet, ja tänker inte låta dig göra det, så att det blir för mycket text och ingen orkar läsa till slut. Jag hoppas folk vaknar och inte följer dig, och blir frälsta genom enkel tro på Jesus endast och inte genom att följa lagen.

Jon-Are Pedersen → OSAS-Anhängare
Om du inte förstår mina texter, hur kan du då förstå bibeln? Inte många bör bli lärare, för vi ska få så mycket strängare dom.

Och samtalet verkar brutit ihop innan vi kom till kärnan i problemet. Mannen ifråga svarade på andras kommentarer med en 3-sidor långt svar. Jag väljer ut punkt 3 i hans långa svar.

Så här skriver han:

3. Vad händer om vi lever i synd som frälsta? Jo, inte bra saker. Låt mig förklara.

Bibeln lär att vi som blivit frälsta, har blivit förlåtna alla våra synder. Vi har blivit Guds barn och nu kan vi ha en riktig relation med Gud, istället för att vara separerade från honom på grund av våra synder. En frälst person kan alltså och KOMMER synda, då alla människor syndar, men BORDE inte sträva efter det. En kristen borde dagligen neka sitt kött och närma sig Gud, för då kommer Gud närma sig den personen. Vad händer om man syndar då? Jo, konsekvenser på jorden. Gud kommer att straffa sina barn och Bibeln lär att BLIR man inte tuktad, ja då är man inte ens hans barn. Det man sår får man skörda, men det ska man ALDRIG blanda ihop med frälsning. Frälsningen är något annat, som sker en gång, efter att man trott. Det kristna livet på jorden är något helt annat. Vi borde dagligen sträva efter att följa Gud så att han behagar sig av oss och så att han välsignar oss. Om vi gör ont, kommer vi att skörda ont och om vi gör gott kommer vi att skörda gott. Låt mig nu bevisa detta från Bibeln:

Hebreerbrevet 12:5-8
5 Och ni har glömt den förmaning som talar till er som till barn, Min son, förakta inte Herrens tuktan, mattas heller inte när du tillrättavisas av honom:
6 Ty den Herren älskar den tuktar han, och han agar var son som han tar emot.
7 Om ni får utstå tukt, handlar Gud med er som med söner; ty vilken son är han som fadern inte tuktar?
8 Men om ni är utan tuktan, som alla får del av, då är ni oäkta, och inte söner.

Varav jag gav en kommentar som han ignorerade:

Text i sin kontext eller skrift förklarar skrift!
Din kunskap är ensidig och ofullkomlig. Det finns så många brister i vad du skriver.
Vad jag nu gör är att samla alla dina kommentarer och jag kommer gå igenom dina argument och försöka svara på så många av dem jag kan i den här artikeln.

En brist jag vill påvisa redan nu är att du inte själv kan bevisa med ”en enda vers” vad du tror på. Du måste själv använda mängder med bibelverser för att bevisa din tes, som förövrigt är felaktigt. För den versen du använder som ”bevis” är fullständigt tagen ur sitt sammanhang.

Du använder dig av samma argument som vi: Summan av Guds ord är sanning. Ps. 119:160 för att bevisa dina tankar men kräver ändå ”en enda vers” av oss.

Tänk nu på att kapitel- och versindelningen kom hundratals år efter att apostlarna skrev sina brev och evangelier. Vi läser text i sin kontext, skrift förklarar skrift.

Därför skriver har jag nu skrivit en artikel för att bemöta honom i all vänlighet.

OSAS-Anhängare, här har du mitt svar!

Synd och evangelium

Det första Jesus sa när han började sin predikotjänst var: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” Markus 1:15

Här har vi fyra viktiga ord: Omvänd er, tro evangelium.

Då bör vi ställa oss frågan: Omvända oss från vad, och till vad? Och vad är evangelium? Varför kom Jesus?

När Maria fick budet om att hon skulle föda en Son sa ängeln att han ska ha namnet Jesus (Yeshua betyder YHWH är Frälsaren). Varför? ”Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (Matt. 1:21). Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst (Apg. 2:21, Rom. 10:13). Alla som åkallar Jesus (YHWH är Frälsaren) ska bli frälsta från sina synder. Men det slutar inte där. Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten (2 Tim. 2:19).

Men här menar du att vi inte behöver omvändelse, utan bara tro, eller att vi endast behöver omvända oss från otro. Det visar att du inte förstått vad otro är och hur den manifesteras i människan. Vilket i sin tur visar att du inte vet vad synd är. Vilket leder till en förnekelse av synden som Johannes varnar för i 1 Joh. 1:8Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.”

När Johannes i Joh. 3:19 förklarar ”Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda.” så förklarar han att de trodde inte (otro) och ville inte ta emot ljuset för de älskade mörkret, och han förklarar att mörkret visades i deras onda gärningar. De älskade sina onda gärningar. Otron är synonymt med ondska! Är inte det vad Paulus säger i Kol. 1:21Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender”?

Världen och mörkret är redan dömd och alla som lever i världen är under domen, alla som inte omvänt sig och trott evangelium.

Sätt nu allting i sitt sammanhang. Jag gav dig Joh. 3:19 och här har du hela sammanhanget:

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Joh. 3:16

Försök nu förstå vad som sägs här.

 • Otro och onda gärningar beskriver människans natur som hon är, och som Bibeln beskriver och avslöjar genom lagen.
 • Den som inte vill leva i ljuset lever i mörkret.
 • Den som älskar mörkret hatar ljuset.
 • Den som lever i otro är under domen.
 • Den som inte lyder sanningen är under domen.
 • Sanningen ÄR Jesus. Den som inte lyder Sanningen är under domen! Han sa: jag är vägen, SANNINGEN och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh. 14:6
 • Ljuset är Jesus Kristus som sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh. 8:12

Det var uppdraget Paulus fick av Herren, att predika evangeliet och här följer hans arbetsbeskrivning:

”Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de omvänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.”

Apg. 26:17-18

Vad som kommer ske med de olydiga när Herren återkommer?

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som INTE VILL VETA AV Gud och dem SOM INTE LYDER VÅR HERRE JESU EVANGELIUM. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

2 Thess. 1:6-10

I texten ovan har vi två grupperingar som kommer bli straffade vid Herrens återkomst: De som inte vill veta av Gud, vilket är de flesta av världens barn idag, och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium, vilket är dem som tar Herrens namn i sin mun men inte håller sig borta från orättfärdigheten utan njuter av den (2 Thess. 2:11).

Så vad är evangelium? Det förklarar Jesus i Luk. 24:46-47Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.”

Samma evangelium predikade Paulus överallt där han kom ”Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.” (1 Kor. 15:3-4 )

Du begär en vers, och förstår inte att apostlarna använde ingen versindelning. Paulus skrev inte: ”Och nu kommer kapitel 2 vers 1”.

Vi måste istället läsa och förstå texten i sin kontext. Och nu har du fått ett exempel på hur skrift förklarar skrift.

Leva i synd eller synda?

I ett av dina svar säger du ”Vad händer om vi lever i synd som frälsta? Jo, inte bra saker. Låt mig förklara…. En frälst person kan alltså och KOMMER synda, då alla människor syndar…

Det finns stora problem med dina ord ”Vad händer om vi lever i synd som frälsta?”. För det första så har vi Bibeln som säger att den som lever efter köttet kommer att dö och Paulus talar inte om fysiskt död. (Rom. 8:12) och den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud (Rom. 8:8). Den som lever efter sin syndiga natur har inte en biblisk tro på Gud. Jakob säger: ”Även de onda andarna tror det, och bävar”, så de tror men de blir inte frälsta ändå.

Så vad är biblisk tro? Tron är en övertygelse, en visshet om det man inte ser (Hebr. 11:1), vi tror alltså allt Guds ord och håller oss till det. Men tro betyder även trofasthet:

”Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Är vi trolösa – han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv.”

2 Tim. 2:13

Ett av Herrens namn är Trofast och Sann (Upp. 19:11) och ett namn visar på personlighet, eller natur. T.ex. Grekiskans ord för tro i 2 Tim. 2:13 är pistis och betyder både tro och trofasthet. Ordet trolösa – grek. Apisteõ är ett verb vilket är något man gör, och betyder att förråda ett förtroende, att vara otrogen som t.ex. mellan en man och en kvinna, att inte ha någon tro, med andra ord otro. Sann tro däremot är en Andens frukt (Gal. 5:22-23) – och inget vi kan pressa fram i vårt eget kött. Det är den Helige Ande som verkar tro i oss. Och det är den Helige Ande som överbevisar dig och mig om synd (Joh. 16:8), därför kan vi aldrig berömma oss vare sig av vår omvändelse eller vår tro.

Allt är av nåd. Men att gå så långt att säga att vi inte behöver omvända oss från synden till rättfärdighet är att förneka evangeliet. Och den som fortsätter på den vägen predikar då ett annat evangelium. För vad säger Paulus om detta?

Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Gal. 1:6-10

Men jag kan förstå att du inte har satt dig in i hela Bibelns undervisning kring vad lag, synd, nåd och rättfärdighet är och jag håller det inte emot dig. Jag vet att majoriteten blandar samman ”att synda” med ”att göra synd”.

Jag har studerat alla dessa ämnen under lång tid. Och jag har skrivit om skillnaden mellan att synda och att göra synd. Här följer 2 artiklar.

Inte bekänna synd

Ett annat allvarigt problem med din undervisning är att du lär att man inte behöver bekänna sin synd efter att man kommit till tro. Det har du framför vid flera tillfällen. Och nu byggs det på till att bli ännu allarligare för dig.

Johannes som skrev 1-3 Johannesbreven skriver: ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.” Ord i Bibeln är väldigt viktiga, och det är ett ord här som vi behöver lägga märke till och det är ordet VI. Johannes inkluderar sig själv när han säger Om Vi. Och precis samma sak gäller när vi kommer till nästa vers ”Om VI bekänner våra synder…” Inte ”om vi en gång BEKÄNT våra synder…” Och Johannes fortsätter med ”Om VI säger att vi inte har syndat, gör vi Honom till en lögnare, och Hans ord finns inte i oss.” Även Johannes kunde synda, men han levde inte i synd. Han var däremot på sin vakt mot synden. Det är här undervisningen behövs om vad lagen är, så vi vet vad som är synd och vad som inte är synd. Paulus säger:

Vad skall vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt:Du skall inte ha begär.

Rom 7:7

Denna lära som du framför är en farlig lära som medför förhärdelse av hjärtat och man tappar sin lyhördhet inför Guds ord.

Du verkar även göra en skillnad mellan kött och ande, som om att vi som människor är uppdelade i olika delar med olika regler. Detta är en lära som har sitt ursprung i gnosticismen som hade/har en väldigt stark tro på predeterminismen. Du säger ”Vad händer om man syndar då?” och pekar på vad som sker här i livet ”Jo, konsekvenserna på jorden.” och säger senare ”Det man sår får man skörda”. Du har tydligen inte förmågan att sätta ihop bibelverser till en helhet. Har du verkligen läst Galaterbrevet?

Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. DEN SOM SÅR I SITT KÖTTS ÅKER SKALL AV KÖTTET SKÖRDA UNDERGÅNG, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.

Gal 6:7-9

Det gäller med andra ord evigheten, och inte bara här på jorden. Hur vet jag det? Jo, därför att Paulus fortsätter med ”men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda EVIGT LIV”. Paulus säger även att när tiden är inne får vi skörda, OM VI INTE GER UPP. Och här fick du Paulus syn på OSAS.

OSAS eller P:t i T U L I P Perseverance of the Saints

OSAS är bara ett annat namn på Perseverance of the saints, och det är i grund och botten ingen skillnad.

Perserverance of the saints lär att om du är speciellt utvald kan du inte gå förlorad. Varför? För Gud kommer ge dig uthållighet ända till slutet. Kalvinisterna menar i grund och botten, att även om alla varningarna vi läser om i Bibeln egentligen bara är en bluff, så behövs dem för att hålla kalvinisterna ”på vägen”.

OSAS däremot säger att man aldrig kan gå evigt förlorad, inte ens om du går till ”andra sidan”, blir satanist, prostituerad, tjuv eller mördare. OSAS har inga gränser för vem som är frälsta, och har man först kommit till tro är man för evigt fast i Guds grepp. Kalvinisterna gillar inte använda OSAS av just den orsak att det motsäger T U L I P.

Aleister Crowley växte upp i ett kalvinistiskt hem, och även han trodde på OSAS. Hans galenskap och ondska känner vi mycket väl till. Han sa också: oavsett vad jag gör kommer jag till himlen, och han ville göra uppror emot detta. Han ville motbevisa OSAS (arminianerna) eller T U L I P (kalvinisterna). Det är nämligen bara två sidor av samma mynt.

Tidigare gav jag dig 1 Kor. 15:3-4, och nu vill jag visa dig ännu en vers där Paulus går emot OSAS:

”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro.”

1 Kor. 15:1-2

När Paulus använder ordet om anger han ett villkor för frälsningen. Ordet om i Bibeln används alltid för att visa på vår fria vilja, och ordet om visar oss att vi kan låta bli att hålla fast vid Guds ord. Och han säger vidare: om inte kom vi förgäves till tro. Paulus predikade inte OSAS eller T U L I P utan evangeliet om Jesus Kristus som vi tar emot i tro och som vi behåller i trofasthet av hjärtat.

I slutet av 90-talet programmerade jag i ASP och JavaScript. I det språket fanns det villkorssatser som avgjorde vad som skulle hända i programmet eller på hemsidan.

”If”, ”Then” och ”Else”. ”If” det här uppfylls ”Then” sker det här. ”Else” så sker det här istället. If du och jag håller oss till det sanna evangeliet, Then sker det här. Else kommer lagen in och fördömer oss. If Not kom vi till tro förgäves. OSAS har ingen som helst biblisk grund, du måste då förstå det vid det här laget då du har fått mängder med bibelreferenser från de andra i diskussionen.

Man kan ta en vers ur sin kontext, utan att göra en bedömning av vad Jesus eller apostlarna sa på andra ställen, och så vips får man en ny lära. Det var så Jehovas Vittnen, Adventisterna, WoF och NAR uppstod. Men så ska inte vi vara!

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord.

2Tim 2:15

Är man inte försiktig med bibelordet och fruktar Gud när man undervisar, kommer man hugga sönder Bibelns undervisning och man för fram falsk lära. Paulus säger: De bedrar och blir själva bedragna (2 Tim. 3:13).

Tio resultat av OSAS

 1. Falsk känsla av säkerhet och gör dem okänsliga inför sitt beteende och Läran.
 2. Den skapar allvarlig förvirring kring den sanna bibliska läran om frälsningsvissheten som Johannes undervisar om. De som förblir i Herren ska veta att de är frälsta.
 3. Kristna ignorerar de kraftfulla varningarna som annars skulle hjälpa dem i sin uthållighet i nåden.
 4. Det får dem att se nåden som en licens att synda utan tanke på straff.
 5. Det orsakar att kristna inte fruktar Gud som Herren undervisar apostlarna om i Matt. 10 att inte frukta människor utan frukta Gud som kan kasta både kropp och själ i Helvetet.
 6. Det skapar stor förvirring kring den fria viljan i det kristna livet.
 7. Det tar bort ett nyckelelement som motiverar troende att leva ett heligt liv för Hebreerbrevet säger att utan helgelse ska ingen får se Gud.
 8. Det gör att troende inte tar på sig vapenrustningen för att kämpa mot den onde.
 9. Det hindrar kristna från att känna igen tydliga tecken på avfall i sina liv eftersom avfall anses omöjligt.
 10. Det bidrar till många andra falska läror och ont beteende i församlingen och världen ser församlingen som hycklare.

Laggärningar

Sedan säger du ”Vi borde dagligen sträva efter att följa Gud så att han behagar sig av oss och så att han välsignar oss.” vilket är en laggärning. Du kan aldrig behaga Gud annat än genom din tro eller din trofasthet, inte genom dina strävanden eller dina egna gärningar. Vi är trofasta mot Herren oavsett vad som kommer emot oss, oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i, oavsett vad våra känslor säger eller skriker. DET är sann tro!

Slutligen! Vi tjänar inte Gud för att behaga Honom eller för att bli välsignade. Vi tjänar honom därför att vi älskar honom och vi älskar dem som är födda av honom. Och hoppet om välsignelser är en tröst i våra lidanden.

Slutsats

Samtidigt som du fördömer mig som falsk lärare och genom din ”vishet” ska motbevisa mig, avslöjar du din okunskap och din egna gärningslära, och visar att du ännu inte nått fram till trons vila trots dina fina ord.

Men jag ber för dig.

2 reaktioner på ”Nitälskan utan kunskap om Kristus!

 1. Hej Jon!

  Bra att du tar upp detta! Problemet som jag ser det, är även att inte vara Guds Ande lydig. Gud har gränser som baserar sig på ordet, Anden, Kärleken och på tron.

  I sann tro finns ordet och Anden, har du inte tro finns inte heller Anden i det. Tron kommer från Gud, men Gud ger aldrig tro för något som går utanför hans vilja.
  Paulus sa att det som inte sker av tro är synd, att då göra saker utan att ha tro, blir synd. Tron har alltså tydliga gränser.

  Vi skall ju ledas av Anden, vilket kan sägas vara att ledas av det Anden ger tro för. Anden har alltså tydliga gränser för oss. Kärleken har också gränser, dvs Den kärlek som Gud ger och inte allmän kärlek. Kärleken är Guds natur, vilket innebär att den inte går utanför ordet, Anden eller tron.

  Om jag gör något, vad som helst som jag förnimmer Guds ogillande, då får jag omvända mig genom att bekänna och be om förlåtelse. Detta kallas den dagliga omvändelsen som vi får hålla på med till Jesus kommer tillbaka!

  Björn

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s