Den andliga striden!

Vi har en andlig strid att utkämpa i den här världen. Men vad är den andliga striden och hur utkämpar vi den?
De finns de som talar om ”krigstungor” och utför ”andlig krigföring” och med det menar dem att aktivt ställa sig upp och attackera andemakter, furstarna och väldigheterna genom att ”kriga” i tungotalet, genom att aktivt ”binda” djävulen och ”lösa” änglarna. 
Att vi har en strid att utkämpa står helt klart för oss. Men jag anser att detta är en missuppfattning av hur striden utkämpas, och att detta aktivt leder till problem för en församling eller en kristen. Varför anser jag det? 
De bibelverser som anses stödja denna krigföring läses inte i sitt samband, och förstås inte utifrån andra skriftställen, utan blir lösryckta verser och läser in saker som inte står skrivet – eisegetik och inte exegetik – där man förstår skrift utifrån skrift och läser ut texten i sitt sammanhang, eller Paulus och Johannes ord utifrån Jesu ord. Jag anser detta vara en allvarlig förvillelse och det är att frångå sanningen om man ger sig i krig med andemakter. 
Varför gör jag det? Gud har först och främst befallt oss att ödmjuka oss under Honom, för att sen stå emot Satan. Men vi använder bönen för att strida när Gud säger att vi ska vaka med all uthållighet och bön för alla heliga. Vi är beroende av Herren i allt, även för beskydd. Detta är grunden för vår bön, att åkalla Gud, tillbe honom och upphöja honom i den här världen. Vi ska också be för dem som predikar Ordet, så att de kan göra det med frimodighet. Att inte våga predika sanningen föregås av en strid. Att inte våga stå upp för Jesus inför människor föregås av en strid mot köttet. Däri ligger den stora striden, och förlorar vi den striden så har denna världens ande redan övervunnit oss .
Paulus skriver så här:

Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. 2 Tim 4:18 

Och även i Gamla Testamentet läser vi att striden tillhör Gud!

 Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. 2 Krön 20:15 

Vi kan inte använda GT och den fysiska strid som för vår strid, för vi kämpar inte mot synliga varelser, vi kämpar inte mot synliga fiender utan mot andemakter, och vi kan därför inte i egen kraft eller efter eget sinne tänka ut någon stridsplan mot andemakterna, furstarna eller mörkrets världshärskare. Men precis som på Gamla Testamentets tid så var Guds folk beroende av HERREN i striden. Och andemakterna hade ännu inte avslöjats av Herren Jesus på Gamla Testamentets tid. Det skedde på korset.

Gud säger att vi ska ödmjuka oss under honom och stå emot djävulen. Inte ödmjuka oss under Gud och attackera djävulen. Vad vi gör i bön är att vi åkallar den som har makt att rädda oss ur djävulens snaror, och att vi tackar och prisar honom, att vi tar Guds Ord som är Andens svärd i våra händer, och kämpar genom den kraft evangeliet ger. Vi kan inte gå ut i provokation mot djävulen, riva ner hans fästen i krigstungor eller i krigsbön. 

Jag förstår om någon blir upprörd eller förvirrad, men detta kan inte pågå längre. Vi har en kallelse, och det är att tro evangelium, och predika evangelium, älska Gud och varandra och leva i ödmjukhet. För jag är övertygad om att när vi underordnar oss Gud tar Han hand om våra fiender och det motstånd vi upplever. Det är därför helt meningslöst att ge sig ut i krig med andemakterna och binda och lösa, trampa ner och kasta bort etc. 
Hur kämpar vi i Anden? 
Det gör vi genom att ikläda oss Guds vapenrustning och alla utom en del är passiva. Först och främst behöver vi leva i sanningen, för om vi inte gör det bedrar vi oss själva och uträttar ingenting – därav sanningens bälte som binder ihop hela Guds vapenrustning. Sen tar vi på oss rättfärdighetens bröstpansar som skyddar vårt inre liv med Jesus. Det skyddar alla inre organ som hjärta och njurar, och framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet (Ords 4:23). Sen tar vi på oss våra skor som är beredvillighetens evangelium – vi är villiga att vandra som Jesus vandrade, att leva som Jesus levde, göra som Jesus gjorde och älska som Jesus gjorde, just därför heter det ”beredvillighetens” skor – vi hör och gör. Men framför oss har vi trons sköld och det är Guds trofasthet. Psalm 91:4 säger Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Genom att böja oss inför Gud, genom att ta vår tillflykt under hans vingar får vi sköld och skärm – trons sköld som är vår tillflykt till Herren. Efter detta tar vi på oss frälsningens hjälm som skyddar våra tankar från djävulens alla smygande onda ord, sådant som han anklagar oss för, ord som anklagar oss, som förnedrar oss och trycker ner oss. Dessa ord kan komma från människor men har alltid sitt ursprung från lögnens fader. Så frälsningens hjälm är vårt hopp, genom förståelsen av den enorma kärlek Gud har till oss som gör att vi alltid prisar Honom och litar på Honom, som ger oss frid i sinnet och hjärtat. 1 Joh 4:16 säger att vi har kommit till tro på Guds kärlek, och det behövs en djupdykning i Ordet så vi verkligen kan ha på oss frälsningens hjälm så vi kan tro på hans kärlek mitt i all strid mot vårt sinne och hjärtas tankar. Vi ska också ta upp Andens svärd som Hebreerbrevet 4:12 säger är Guds ord, eftersom Guds ord har makt i sig själv att riva ner tankebyggnader, och Guds ord i sig själv har makt att avslöja lögnens andemakter. Guds ord är sanningen och vi ska helgas i sanningen (Joh 17:17). Vi är kallade att tala Guds ord (Ef 4:25), dela Guds ord, tänka på Guds ord dag och natt, läsa Guds ord, predika Guds ord. Och det är däri Guds kraft kommer oss till hjälp. Vi har då iklätt oss Kristus som är Guds Ord och Sanningen. Du kan läsa mer om Guds Vapenrustning här.

Tyvärr har många av oss tagit på oss lögnens bälte om livet, orättfärdighetens bröstpansar, otrons sköld, 
Så hur kämpar vi mot andemakterna i himlarymderna, mot furstarna och väldigheterna? Är det genom krigstungor och binda och kasta ut? Nej. Kasta ut andarna gör vi om andemakter manifesteras inför oss i en människa. Mycket av det som händer är prövningar för att Gud vill ha fram guldet i oss, och inte djävulen som strider mot oss. Vi har ett kött och köttets sinne i sig är ont. Det behövs en förnyelse av våra sinnen så att vi förstår Guds vilja i allt, och förstår att ingenting som kommer mot oss har makt över oss, för Gud är med oss. Men detta beror inte på vår styrka eller vår kraft. Det beror helt enkelt på att Herren Sebaot bor i oss (Sak 4:6). Striden beror alltså inte på oss, utan på Herren. Det är inte vi som strider mot djävulen och hans demoner. Vi gör vår del genom att älska sanningen och tala sanning med varandra. Vi gör vår del genom att ödmjuka oss inför Herren och hämtar styrka inför Hans tron. Och när vi böjer oss inför Jesus Kristus i varje situation, och tillber Honom och hämtar styrka när vi är nedstämda, besvikna, sorgsna, trötta, arga, eller vilken situation som helst, då vinner vi seger genom Jesus Kristus och hans väldiga kraft. Det är när vi är svaga som vi blir starka (2 Kor. 12:10).
Hur strider djävulen mot oss? 
Det är genom känslor, tankar, ord, bilder, ja, han strider mot vår själ för att få oss att ge upp och överge tron på vår Herre. Han står oss emot, men det är där vi får vår seger om vi ödmjukar oss inför Gud och står emot djävulen. Vi kan inte heller bli kaxiga och göra som Judas säger i sitt brev: ”På samma sätt befläckar också dessa drömmare köttet, och föraktar herradömet och hädar väldigheterna. Men när ärkeängeln Mikael kom i strid med djävulen och tvistade om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom, utan sade: Må Herren straffa dig. Men dessa smädar det som de inte vet något om.” Jud 1:8-10.
Ska vi bestå i den strid vi har att utkämpa behöver vi göra som Guds ord säger, och inte gå ut i egen kraft och ”bekämpa” Satan genom krigstungor och krigsbön. Det är helt vansinnigt att vi ens ger oss ut och provocerar andemakter som vi inte ens kan se. Och jag anser att genom att göra det tillåter Gud dessa att attackera och pröva oss för att se om vi består provet.

Glöm inte att Gud är den som har all makt i himmel och på jord, och att Satan inte kan göra oss någonting om inte Gud tillåter det. Ingen frestelse, ingen prövning är för stor för oss, för Gud bereder alltid en utväg för oss. Djävulen har rätt att attackera oss om det finns synd i våra liv. Han har också fått tillåtelse att testa oss och att göra våra liv besvärligt, men Gud tillåter honom inte göra vad han vill med oss. Det kommer en dag då Gud drar tillbaka sin hand och sitt skydd, vredens dag. Men det är en helt annan historia. 

Vi övervinner Satan i kraft av Lammets blod, i kraft av vårt vittnesbörds ord, och vi älskar inte våra liv intill döden (Upp 12:11).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s