Jesus Kristus – The Undercover Boss

En lära som är mycket spritt i kristna kretsar är Kenosis-läran
Kenosis läran går ut på att Jesus tömde sig på sitt gudaväsen, och var enbart en människa när han levde här på jorden. Läran använder en passage i Filipperbrevet kapitel 2 vers 7 som stöd för sin tes:

…utan utgav (εκενωσεν – ekenOsen) sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor.

Nya Apostoliska Rörelsen (NAR) och även Word of Faith (WoF) företräder kenosis och använder den i sin undervisning om att du och jag är smorda precis som Jesus var smord. När Jesus gjorde sina mirakler och förde fram sin undervisning så var han precis som du och jag: En människa!
Jag vet inte om du sett tv-serien Undercover Boss, men det har jag. Det är visserligen några år sen men den har fastnat i mitt huvud och jag har ofta tänkt på den i samband med vad som menas med Fil. 2:7. 
Serien handlar om högsta chefen för ett stort företag, ofta världskända företag, som vill se hur personalen mår, lära känna de som jobbar för honom och se vilka som jobbar bra och vilka som jobbar dåligt.
Han görs oigenkännlig, får ny frisyr, kanske odlar skägg eller mustasch, han kläs i helt normala kläder och all lyx och flärd tas ifrån honom. Sedan börjar han jobba på ”golvet”, där han får känna på om det är fysiskt slitsamt, stressigt, varmt eller kallt i rummet. Han kan bli hunsad av närmaste chefen, kommenderad att göra skitjobb som ingen annan vill ha.
Under tiden han jobbar där får han instruktioner i örat, så att säga. Han pratar med folk och lär känna deras privatliv, varför de jobbar där, och vad deras drömmar är. Personalen berättar om olika tragiska öden, svårigheter i livet, om sin familj osv. Andra beter sig som riktiga idioter och behandlar honom som en skit. Han möter alltså på både väldigt trevliga människor och mycket otrevliga.
När avsnittet närmar sig slutet kallar han in personalen till sitt kontor. Personalen blir självklart jättenervös att bli kallad till högsta chefen. Han tar in en och en, och avslöjar vem han är och att det var han som var deras kollega under veckorna som gått. Alla får chock när de förstår att dem har arbetat tillsammans med högsta chefen, en del blir rädda eftersom dem behandlat honom illa.
Sen tar han upp saker de har pratat om och berättar om sin upplevelse av dem som person, hur han reagerat på deras livsöden och hur de har jobbat. Han ger belöningar och befordringar för den personal som har utmärkt sig och behandlat honom väl. Han sparkar eller nedgraderar den personal som varit taskiga och behandlat honom illa.  
Sätt den här förebilden in på Jesus och när Han uppenbarar vem Han är, när han kallar till sig sin \”personal \”och gör sin ”utvärdering” av deras arbete. Nu pratar vi om en bedömning på en mycket högre nivå, med fullkomlig rättvisa och nåd, men även mycket strängare dom över dem som vägrat lyda evangelium och de som inte känner honom.

2 Thess. 1:5-10: \”Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider, med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er, och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli förhärligad i sina heliga och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.\” SRB19

Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt! Kenosis-läran är en förolämpning mot den Allsmäktige och nedvärderar Hans verk. Det är en lära som har sitt ursprung i mörkret och bör inte finnas i en kristen undervisning eller predikan, inte ens i den kristnes tankar. Den leder också till ett förmörkat förstånd där vi tror att vi utan Jesus kan göra vad helst vi vill. Detta är en del i antikrists andes förförelse som sker med stor kraft och är ett verk av Satan. Förkasta allt som har sitt ursprung i mörkret och håll er till Bibelns klara lära. 

2 Thess. 2:9-10: \”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.\” SRB19.

Satan gör allt för att förvilla och dra människor bort från den uppriktiga tron på Herren Jesus! Detta skriver jag..

…för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om. 2 Kor. 2:11

2 reaktioner på ”Jesus Kristus – The Undercover Boss

  1. HaFo kommentar:Kenosis-läran är i grunden en slags JDS – lära där Gud och människa är åtskilda i Kristi person. Här genom påståendet att Jesus tömde sig på sitt gudaväsen, och var enbart en människa när han levde här på jorden. Det finns ett otal variationer av liknade JDS. Alla är de ett verk av antikrists andes försök att bedra människor till att sätta tro till en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium och därmed gå förlorade.Om inte Gud och människa är förenade i Kristi person så finns inte Kristi person av \”Guds fullhet lekamligen\”. Där stämmer inte Guds Ord med att Jesus är \”Kristus kommen i köttet\”.Där går gränsen mellan sann och falsk tro: \”Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet han är av Gud. Men var ande som inte så bekänner Jesus är antikrists ande\”.Om inte Gud och människa är förenade i Kristi person så stämmer inte Bibeltexten i 2 Kor. 5: 17 – 21 om att \”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv.Om inte Gud och människa är förenade i Kristi person så finns inget \”Jesu Kristi Guds Sons blod som renar från all synd\” inför Gud. Då har vi ingen frälsning. Precis vad satan vill med sin lögn bedraga människor med Kenosis-läran och alla former av JDS – lära att Gud och människa är åtskilda i Kristi person.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/16/trosforkunnelsen-har-en-nedtonad-variant-av-jds-dar-jesus-skildes-fran-gud-pa-korset-men-inte-desto-mindre-farlig/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/17/det-ar-4-meningar-i-trosforkunnelsen-som-man-bygger-sin-lara-pa-att-jesus-ar-skild-fran-gud/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/29/doktriner-ekman-luther/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/16/aterger-fortsatt-varianter-av-jds-forforelse-som-jag-mott/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/05/07/fortsatter-med-mina-kaserier-kring-vikten-av-att-se-att-dar-aldrig-sker-en-atskillnad-mellan-gud-och-manniska-i-kristi-person-pa-korset/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/18/det-finns-ett-sammanhang-dar-man-menar-sig-ga-emot-jds-laran-om-att-jesus-skulle-vara-skild-fran-gud-men-som-samtidigt-skapat-nagot-som-jag-kallar-for-sjalens-personlighetens-upphorande-vid-den-k/

    Gilla

  2. Resultatet av Kenosis-läran blir liksom i Trosförkunnelsen en \”vi är gudar – lära\”. Hos Ekman lät den inpassande i deras ande själ i och kropps – lära, där människans egena ande var hennes egenliga identitet och personlighet: \”Du är i din egen ande skapad till likhet med Gud. Med hela Guds potential färdig att förlösas\”.Så här uttryckte KG Severin på Livets Ord det: http://tre-skrivare.se/hf/H3Bok.htm#Kap3Låt oss därför påminna oss om minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5:17-21; Rom, Kap. 3-4)2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”. Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som förhärligad förverkligad människa som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud. Joh. Kap 14-18 visar den inbördes gemenskapen och funktionen i den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande. https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/21/johannes-kap-14-17/3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr.2:14-18) Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” ( i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet (Rom. 8:3) Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” ( 1 Joh. 1:5-9)4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan. Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva, en Guds gåva är det Ef. 2:8). Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus ÄR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare, är räddade.5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset, försoningsoffret: ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod,,, Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag,,, för att han i en endra KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2:13-16)”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla. ” (Hebr. 10:9-10)6. Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe. Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24-25)7. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgägnelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3:13)Detta efter att vi under ”tusenårsriket” som Jesus upprättar när Han kommer tillbaka, då där vi med uppståndelsekroppar, ”ska regera med Kristus för tusen år”. Det vi nu har framför oss är vedermödan och antikrists regeringsperiod.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s