Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt

Av Warren B. Smith

Översatt av Jon-Are Pedersen
 
Juni 19, 2019 av Lighthouse Trails Editors
LTPR Anteckning: När du läser den här artikeln av Warren B. Smith, kommer du förvånas att höra om några av dagens ledare som tror att Gud är ”i” alla och allting.

För att beställa häftet Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt, klicka här.

Vår andliga motståndare vill få oss att tro att vi alla är ”ett” eftersom Gud är ”i” alla och allt. Genom att använda alla möjliga marknadsföringsmedel – inklusive en kreativ och genial perversion av kvantfysiken – försöker han övertyga världen och kyrkan om att eftersom Jesus var Kristus, så är alla det. Och medan Jesus var Gud, så är alla andra också det. För att understryka denna heretiska New Age-doktrinen om Gud och Kristus ”i” alla, vill han få oss att ytterligare tro på att inget av någon betydelse hände på Golgata kors. Bibeln gör det dock mycket tydligt att något oerhört underbart och överväldigande betydelsefullt hände på Golgata kors. Ty det var på det korset att Jesus Kristus dog för att rädda världen när han besegrade synden (1 Joh 2: 2), döden (2 Timoteus 1:10) och djävulen själv (Hebreerbrevet 2:14). Som den ende Kristus är han vår Kllippa (1 Korinthierbrevet 10: 1-4), han är vår grund (1 Kor 3:11) och i alla avseenden av ordet är han världens frälsare (1 John 4:14).

Kristus, vår Frälsare
Aposteln Paulus förklarade att allt han ville veta av var Kristus och Kristus som korsfäst:
Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst. (1 Kor 2:2)
Men Paulus sade också att vi inte skulle vara ”okunniga” om Satans ”planer” (2 Kor 2:11).
Paulus säger vidare att det är ”skamligt” att vi behöver tala om ”mörkrets ofruktbara gärningar”, men vi måste ”tillrättavisa” dem – avslöja dem – genom att föra dem fram i ”ljuset”:
Och ha ingen delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar, utan tillrättavisa dem i stället. För vad de gör i hemlighet är till och med skamligt att tala om. Men allt detta blir uppenbarat när det avslöjas av ljuset, för allt det som blivit uppenbarat är ljus. (Efesierna 5:11-13)
Samtidigt påminner Paulus oss om att det finns en \”uppriktighet/enkelhet\” i Kristus:
Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus. (2 Kor 11:3)
Precis som det finns en ”uppriktighet/enkelhet” i Kristus finns det en enkelhet i bedrägeriet. Satans bedrägliga scenario visar en falsk ”Gud” och en falsk ”Kristus” som påstås vara ”i” alla och allt, vilket ger den falska grunden till en falsk envärlds religion.
Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. (Matteus 24:4-5)
För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som ni tidigare inte har godkänt, då fördrar ni det alltför väl. (2 Kor 11:4)
Men vad händer om de sanna grundarna förstörs av en ny världssyn som presenterar sig som en ny andlighet för en ny ålder?
När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? (Psalm 11:3)
För bibliska kristna kan de sanna grundarna aldrig förstöras eftersom vi har ”en säker grund”:
Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. (Jesaja 28:16)
Och den grunden är vår Klippa – Jesus Kristus:
För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. (1 Kor 3:11)
Dessutom, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga om att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Och alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose, och alla åt samma andliga mat, och alla drack samma andliga dryck. För de drack av den andliga Klippan som följde dem och den Klippan var Kristus. (1 Korinthierna 10:1-4)
Medan många i denna värld bygger på fundament som faller sönder, har vi som troende i Kristus byggt på en grund som aldrig kommer att svika:
Men varför kallar ni mig Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger? Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör därefter, vem han är lik, det ska jag visa er. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grundvalen på klippan. Och när översvämningen kom, vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var grundat på klippan. (Lukas 6:46-48)
Dessa andra grunder ger förödelse:
Men den som hör och inte gör, han är lik en man som byggde ett hus på marken, utan någon grund. Och floden vräkte sig mot det, som genast föll och förödelsen blev stor för det huset. (Lukas 6:49)
”Oneness” är grunden till New Age/New Spirituality. New Age-ledaren Neale Donald Walsch hävdar att han hade haft bokstavliga ”konversationer” med ”Gud”. Han säger att Gud berättade för honom att ”Oneness” – ”Gud” i alla och allt – är den ”Grundläggande Sanningen” i en ny andlighet som kan rädda världen. I fråga om denna ”immanenta/inneboende”, ”panenteistiska” och kätterska världssyn skriver Walsch:

Vi ser Gud i alla och allt. Inklusive vår egen gudomlighet.1

Enhet är meddelandet.2

Det är den grundläggande sanningen i den nya andligheten.3

Följande kronologiskt utvalda citat är bara några av de många sätt som denna falska grundprincipen om ”Enhet” – Gud ”i” allt – har gradvist arbetat sig in i världen – och in i kyrkan – under de senaste sextio-sjuttio åren.
Gud ”i” allt-lögnen genom åren
(1935) De två lyssnarna i Gud Kallar – Två anonyma engelska kvinnor hävdade att de fick speciella budskap från \”Den levande Kristus\” på 1930-talet. Deras meddelanden släpptes först 1935 och blev senare omvandlade till en bästsäljande bok som är populär fortfarande idag. Deras ”Kristus” levererade ny uppenbarelse som innefattade den nya ”sanning” som Gud är ”i” alla:

Var själen är, jag är. Man har sällan förstått detta. Jag är faktiskt i centrum för varje människas existens.4

Jag ser vad ingen människa kan se, guden i dig.5

(1948) Alice Bailey i Kristi Återkomst – New Age matriarken Alice Bailey och hennes andliga guide Djwhal Khul beskriver hur vägen till Gud kommer att baseras på en ”immanent/inneboende” Gud som är ”inom alla former av liv”:

. . . en ny inriktning mot gudomligheten och till accepterande av Guds Transcendent/Översinnlighet och Guds Immanent/Inneboende i alla former av liv. Dessa är de grundläggande sanningarna som framtida världsreligioner vilar på.6

(1952) Norman Vincent Peale i Kraften i Positivt Tänkande – I sin mega-bästsäljande bok undervisar Peale i den grundläggande tron inom New Age/New Spirituality att Gud är ”i” alla. På sidan 40 skriver Peale till sina miljoner läsare:

Gud är i dig.7

(1971) Pierre Teilhard de Chardin i Kristendom och Evolution – Teilhard de Chardin, ”Fadern” av New Age Rörelsen och som ofta citeras av omdömeslösa kristna ledare, skrev:

Jag kan bara räddas genom att bli ett med universum.8

Det jag föreslår att göra är att begränsa klyftan mellan panteism och kristendom genom att föra ut vad man kallar panteismens kristna själ eller den panteistiska aspekten av kristendomen.9

(1975) Den kanaliserade ”Jesus” i En Kurs I MiraklerOprah Winfrey uppgav att New Age-undervisningen i En Kurs I Mirakler – som påstås vara en ny uppenbarelse från Jesus Kristus – kan \”förändra världen\”. Kursens ”Jesus” lär att ”Gud” är i alla och allt – därför är allt ”ett”:

Erkännandet av Gud är ett erkännandet av dig själv.10

Skaparens Oneness/Enhet och skapelsen är din helhet, din mentala hälsa och din gränslösa kraft.11

(1978) M. Scott Peck i Den Mindre Beresta vägen – Den senaste mystiska, förutseende, bästsäljande författaren och en bekännandekristen” skrev:

Om du vill veta det närmaste stället att leta efter nåd, ligger det inom dig själv. Om du vill ha visdom större än din egen, kan du hitta den inuti dig. För att uttrycka det tydligt så är vårt omedvetna Gud. Gud inom oss. Vi var hela tiden del av Gud.12

(1980) Marilyn Ferguson i The Aquarian Conspiracy – Den hädangångneNew Age-författaren skrev att Gud var inom alla och allt. Gud beskrevs som den universella ”varelsens grund”. Vad hittills hade uppfattats som kätteri – den ”immanenta/inneboende” uppfattningen om Gud ”i” allt – presenterades av Ferguson som en ny sanning. Hon introducerade detta som ”en stor kättersk idé” 13 som kunde rädda mänskligheten:

GUD INOM DIG: DEN ÄLDSTE ANDLIGA IRRLÄRAN– I den framväxande andliga traditionen är Gud inte personligheten i vår söndagsskole-mentalitet. Gud upplevs som flöde, helhet. . . grunden för att vara.14

(1980) Maitreya i meddelanden från Kristus Maitreya – På sidan 88 i denna kanaliserade New Age-bok, säger den falska New Age KristusMaitreya att han är Kristus och redan är här på jorden och väntar på att mänskligheten ska kalla honom fram. Han lär ut att ”Gud” är ”inom” varje person:

Mina vänner. Gud är närmare dig än du kan föreställa dig. Gud är dig själv. Gud är inom dig och runt omkring dig.15

(1980) Benjamin Creme i Kristi Återkomst och VisdomensMästare– New Age kanaliseraren Benjamin Creme – talar fortfarande idag på uppdrag av Maitreya – konstaterarpå sidan 88 i sin bok att den Nya Världsreligionen kommer att baseras på tesen att ”Kristus” är ”immanent/inneboende” – ”i människan och hela skapelsen”:

Men så småningom kommer en ny världsreligion att invigas, som kommer att bli en sammansmältning och syntes av Österns och Västvärldens förhållningssätt. Kristus kommer att samla, inte bara kristendomen och buddhismen, utan begreppet Översinnlig Gud – utanför sin skapelse – och även Guds koncept som är inneboende i hela skapelsen – i människan och hela skapelsen.16

(1983) Shirley MacLaine i Ut På Yttersta Grenen – Med sin kändisstatus var MacLaine en av de första människorna att ta ockulta/New Age-läror ut ur skåpet in i det vanliga samhället. I hennes bästsäljande bok Out on a Limb/Ut På Yttersta Grenen talar hon och hennes vän David om tanken att alla är Gud:

”Den enkla sanningen”, sade han, ”att känna dig själv. Och att känna dig själv är att känna Gud.”

”Du menar att det är den Stora Sanningen?”

”Det är allt. Poängen, Shirley, är att det är enkelt. ”17

(1987) Oprah Winfrey Show –I ett program från den 18deseptember 1987 – med titeln ”The New Age Movement”, lovordade Winfrey New Age predikanten Eric Butterworths bok Upptäck Kraften Inom Dig. Denna New Age bok nämner människans gudomlighet över hundra gånger på sina sidor. I detta speciella Oprah-avsnittet om New Age Rörelsen använde Winfrey Butterworth för att presentera sin egen New Age-tro på människans gudomlighet. Hon förklarade:

En av de viktigaste böckerna som jag tror jag har läst i mitt liv var en bok av Eric Butterworth. . . . Upptäck kraften inom dig. Och vad Eric Butterworth sa i den boken är att Jesus inte kom för att lära oss hur gudomlig han var, utan han kom för att visa oss att det finns gudomlighet inom oss.18

(1991) David Spangler i Reimagination of World Banbrytande New Age-ledare David Spangler presenterade idén om ”Gud inom” som en ”universell närvaro” och som ”grunden för allting”. Han skrev:

Det finns inget nytt i att säga ”Jag är Gud”. . . Men i den judisk-kristna-muslimska världen brukar Gud inte vanligtvis förstås som en universell närvaro, grunden för allt som finns.19

(1991) Leonard Sweet in Quantum Spirituality – Sweet, som andra New Age-sympatisörer i The Emergent Church/Den Framväxande Kyrkan, försöker använda kvantfysik för att visa att Gud finns i” allting. Han gör sin kvantum-testydlig när han introducerar den ”radikala” och kätterska ”God Within/Gud Inom” doktrinen genom att säga att Gud är förkroppsligad i ”skapelsens substans”.

Kvantum Andlighet knyter oss till hela skapelsen såväl som till andra medlemmar av den mänskliga familjen. . . . Detta medför en radikal doktrin om föreställningen av Gud i själva skapelsens substans.20

(1992) Betty Eadie i Omfamnatav Ljus – Mormon/New Age författaren Betty Eadies bästsäljande bok var extremt populär bland otaliga omdömeslösa kristna läsare. När hon beskriver några av sina påstådda nära-döden-upplevelser skriver hon:

Jag kände Gud i plantorna, i mig, hans kärlek strömmade in i oss. Vi var alla ett.21

(1992) Sue Monk Kidd i Dissidentens Dotters Dans: En kvinnas resa från kristen tradition till Sacred Feminine – Kidd, en före detta sydbaptistisk söndagsskolelärare och nu en bästsäljande New Age mystiker, lär oss falskt ”immanensen” av ”Gud” i allt:

Återställande av den feminina symbolen i Gudomen innebär att gudomligheten inte längre bara kommer att vara himmelsk, något annat, där ute, där uppe, bortom tid och rum, bortom kropp och död. Det kommer också att finnas just nu, i mig, i jorden, i denna flod och i denna sten, liksom i avföring och rosor.22

(1992) New Age Journal Redaktörerna i Som Ovan, Så Nedan – I denna New Age-bok som skrivits av redaktörerna för New Age Journal, diskuterar författarna ”transcendens” och ”immanens” med avseende på ”enhet” och tanken om Gud är ”i” alla:

För tusentals år sedan i det antika Egypten proklamerade den stora mäster-alkemisten Hermes Trismegistus, som anses vara samtida med den hebreiska profeten Abraham, denna grundläggande sanning om universum: ”Som ovan, så nedan: Som nedan, så ovan.” som innebär att den transcendenta guden bortom det fysiska universum och den immanenta guden inom oss är ett. Himmel och Jord, ande och materia, de osynliga och synliga världarna utgör en enhet som vi är intimt knutna till.

(1993) Eugene Peterson i The Message – Eugene Peterson använder inte bara den ockulta frasen ”som ovan, så nedan”, men han lägger dessa New Age-ord i vår Herre och Frälsare Jesus Kristi mun. I stället för ”på jorden som det är i himlen”, låter Peterson Jesus uttala denna mystiska, magiska New Age-frasen mitt i Herrens bön. I sin The Message ”översättning” av Efesierna 4:6, efter att han felaktigt har översatt att Gud är ”närvarande i allt” introducerar han ”Oneness/Enhet”:

Du har en mästare, en tro, en dop, en gud och allas fader, som regerar över alla, verkar genom alla och är närvarande i allt. Allt du är och tänker och gör är genomträngt med Oneness.24

(1993) Jack Canfield och Mark Victor Hansen i Kycklingsoppa för Själen – På sidan 69 av den allra första Kyckligsoppa för Själen-boken, skriver han egenhändigt sin personliga berättelse med titeln ”Den Gyllene Buddha”, New Age författare/ ledare Jack Canfield skriver:

. . . under var och en av oss är en ”gyllene Buddha”, en ”gyllene Kristus” eller ”en gyllene essens”, vilket är vårt verkliga själv.25 

(1994) Katolska Kyrkans Katekes – Katekesen från 1994 är den officiella källan till romersk-katolska doktriner. Följande citat tas direkt från katekesen:

Låt oss lyckönska varandra och tacka för att vi inte bara har blivit kristna, utan Kristus. Förstår ni, mina bröder, nåden Gud har givit oss då han gav oss Kristus till huvud? Förundra er och gläd er – vi har blivit Kristus.  (# 795) 26

Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud.  (# 460) 27

Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.  (# 460) 28

(1996) Neale Donald Walsch i Samtal med Gud: Bok 1 – Här talar New Age ”Gud” genom Walsch, och berättar för alla:

Du är redan en Gud. Du vet bara helt enkelt inte det.29

(1997) Henri Nouwen i Här och Nu – Henri Nouwen, den hädangångne katolska mystiken, citeras ofta av omdömeslösa pastorer och kristna ledare. I sin bok, Här Och Nu skriver Nouwen:

Guden som bor i vår inre helgedom är också Gud som bor i varje människas inre helgedom.30

(1999) Leonard Sweet i Soultsunami – Med ett bokomslag med en rekommendation av Rick Warren, introducerar New Age-sympatisören/kyrkopersonligheten Leonard Sweet New Age-begreppet ”immanens” efter att ha föreslagit att kristna måste ”lära sig att tala med kluven tunga”:

För att överleva i den postmoderna kulturen måste man lära sig att tala med kluven tunga. . . Biblisk teologi är inte cirkulär med ett fixerat centrum, utan elliptiskt, som roterar kring Guds immanens dubbla fokus och Guds transcendens.31

(2002) Rick Warren i Leva med mål och mening – citerar Rick Warren Efesierna 4:6 från New Century Bible, en översättning som felaktigt säger att Gud är ”i” allt:

Eftersom Gud är med dig hela tiden, finns ingen plats närmare Gud än den plats där du är just nu. Bibeln säger: ”Han regerar allt och är överallt och är i allt.” 32

(2003) Robert Schuller i en Power-of-Hour Predikan – Den 9 november 2003, med samma överlappande New Age-termen ”immanens”, berättade Robert Schuller för sin internationella TV-publik att GUD var en ”immanent Gud” eftersom han var ”i varje enskilt människa”:

Guds immanens betyder här, i mig, runt mig, i samhället, i världen, denna Gud här, i humaniora, i vetenskapen, i konsten, sociologin, i politiken – Guds immanens. . . . Ja, Gud lever och han är i varje enskilt människa.33

(2003) Tom Holliday och Kay Warren i deras Saddleback Church Foundations Deltagar-Guide – åberopar samma överlappande begrepp ”immanens”, Foundations Deltagar-Guide förklarar:

Att Gud står över sin skapelse betyder inte att han står utanför sin skapelse. Han är både transcendent (utöver hans skapelse) och immanent (inom och genom hela sin skapelse).34 

(2004) Sarah Young i Jesus Kallar på Dig – 8 juli meddelandet på sidan 199 som Sarah Young påstår att hon fått från ”Jesus” säger att han är ”i” allting:

Jag är över alla såväl som i alla.35

(2006) Rhonda Byrne i Hemligheten – Denna New Age-författare presenterar den framträdande och Ockulta/New Age-frasen ”som ovan, så nedan” på framsidan av sin bok. På sidan 164 definierar hon senare vad hon menar med termen:

Du är Gud i en fysisk kropp.36

(2006) What Bleep Do We Know!? – Den här populära New Age-filmen som visades på biografer över hela landet försökte använda kvantfysik för att övertyga människor om att Gud är ”i” alla och allt. New Age kanaliseraren J.Z. Knight visas i filmen och kanaliserar en gammal ”andeguide” som heter Ramtha. Denna andeguide förkunnar att kvantfysiken visar att vi alla är ”Gud”.

Vi har en stor vetenskap inbyggd . . . kvantfysik . . . Alla är Gud.37

(2006) Elizabeth Gilbert i Ät, Be, Älska – i den mest sålda New Age-boken refererar Gilbert ofta till att Gud är ”i” alla:

Gud bor i dig som dig själv, precis som du är. . . . För att känna Gud, behöver du bara avstå från en sak – din känsla av avskildhet från Gud.38 

(2007) William Paul Young i Ödeshuset – Som så många New Age-förespråkare använder författaren Paul Young termen grunden för allt som är. I den här boken, som entusiastiskt lästes av miljontals kristna, använder Youngs ”Jesus” uttrycket för att understryka hans kätterska uttalande att Gud är ”i allt”

”Gud” som är grunden för allt som är, bor i, runt och genom allting.”39 

(2011) Glenn Beck i De Sju Underverk Som Kommer Att Förändra Din Liv – Mormonförfattare och radio-personligheten Glenn Beck erkänner öppet sina New Age sympatier i den här boken. Han skriver:

Om Gud är i allt och överallt och inuti alla, så tänkte jag att han var tvungen att vara inuti mig också.40

Jag var inte här av misstag. Jag var en del av Guds plan och jag måste respektera den planen, eller åtminstone inte åsidosätta den. Jag var tvungen att respektera mig själv som en del av honom.41

Min fars müsli-hippie-New Age-andlighet (som jag faktiskt verkligen håller med). . ,42

(2016) Påve Franciscus – Tidningen Catholic News Service, citerar påve Francis uttalande den 1 november 2016 i en artikel med rubriken ”Påven erbjuder nya Saligprisningar för helgon i en ny ålder”:

Välsignade är de som ser Gud i varje person och strävar efter att få andra att upptäcka honom.43

(2018) Matthew Fox, en New Age-ledare, som får positiva referenser från den evangelikala ledaren Leonard Sweet, framhäver på sin hemsida:

I skapelsen är Gud både immanent och transcendent. Detta är panenteism som inte är teism (Gud där ute) och inte ateism (ingen Gud någonstans). Vi upplever att den gudomliga är i alla saker och allt är i det gudomliga.44

(2018) Roma Downey (skådespelerska från Touched by an Angel), svarade i en intervju angående hennes bok Box of Butterflies/En Låda med Fjärilar från 2018, på frågan varför Guds närvaro är viktigt:

Gud är överallt, i alla, i allt vi gör.45 

Skriften är tydlig med att Gud inte är en immanent/kvant/panenteistisk kraft eller ”grunden för allt som är” som genomtränger Sin skapelse. Skriften uppmanar de troende att lägga upp ”en god grund” – den sanna Jesus Kristus – för de utmanande dagarna framåt. Det varnar oss också för att vara akta oss för en falsk grund som påstås vara vetenskapligt beprövad – som kvantum/New Age /NyAndlighet. Gud är vår skapare, men han är inte ”kvantum” inbäddad i Sin skapelse. Han är inte ”i” alla och allt.

och så samla skatter åt sig som en god grund för framtiden, så att de kan vinna det eviga livet. O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna från den falska så kallade kunskapen, vilken somliga har bekänt sig till och de har kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen.(1 Timoteus 6: 19-21)

Skriftliga referenser för att visa Gud är inte ”i” människan

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. (5 Moseboken 5:7)

Låt fruktan komma över dem, HERRE, låt hednafolken förstå att de endast är människor. Sela. (Psalm 9:20)

Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra de än står. Sela (Psalm 39: 5)

Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder. (Jesaja 42:8)

Jag är HERREN och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig, för att man skulle förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom mig. Jag är HERREN och det finns ingen annan. (Jesaja 45:5-6)

Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. (Jeremia 16:20)

Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. (Hesekiel 28:2)

Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede, jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag ibland er, och med vrede vill jag ej komma.  (Hosea 11:9)

Och var och en som upphöjer sig ska bli ödmjukad, och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. (Matteus 23:12)

Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände alla. Och han behövde inte höra någon vittna om människan, för han visste vad som var i människan. (Joh. 2:24-25)

För när de kände Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades. De påstod sig vara visa, men de blev dårar. Och bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar och fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade också Gud dem i deras hjärtans begär åt orenhet, till att förnedra sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tjänade och dyrkade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. (Rom. 1:21-23, 25)

Och vidare: Herren känner de visas tankar att de är till ingen nytta. Därför ska ingen berömma sig av människor. (1 Kor 3:20-21)

… för att ni ska lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull. (1 Kor 4:6)

För vi predikar inte oss själva, utan Kristus Jesus, Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. (2 Kor 4:5)

Avslutande tankar 

Det har med rätta sagts att Gud är Gud och det är vi inte. Men ändå läggs kontinuerligt en enorm press att övertyga alla att det finns en New Age/New Spirituality/New Worldview som kan rädda världen från dess nuvarande problem. Vi får veta att om vi accepterar den nya uppenbarelsen att ”vi alla är ett” för att ”Gud är i alla och allt”, kan vi uppnå världsfred. Men vi vet från Skriften att en falsk Kristus – Antikrist – ”skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör.” och ”skall fördärva många mitt i deras trygghet.” (Daniel 8:24-25). Bibeln varnar för att det som kommer att tyckas vara en underbar ”fred och säkerhet” plötsligt blir till en hemsk ”undergång” (1 Tessalonikerbrevet 5:3).
 
Universell ”Oneness/Enhet – Gud ”i” alla och allt – är uppenbarligen enbred väg. Den sanna Kristus – Jesus Kristus – varnar för att ”den väg är bred som leder till fördärvet” (Matteus 7:13). Han varnar också att ”den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matteus 7:14). Han säger senare att det kommer en tid när Satan, som arbetar genom antikrist, kommer att bedra hela världen” (Uppenbarelseboken 12:9). Jesus förklarade att ”… därför att ondskan tilltar, ska kärleken kallna hos många.” (Matteus 24:12).
 
Aposteln Paulus sade, när han beskrev detkommande avfallet, att människor ”inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.” och ”inte har trott sanningen” (2 Tessalonikerna 2:10-12). Med ”kliande öron” kommer mänskligheten att ”vända sina öron från sanningen” när de vänder sig mot saker som en New Age/New Spirituality som lär oss att vi alla är ”ett” eftersom Gud är ”i” alla och allt.
 
Gud är inte imponerad av vilseledande planersom världslig ”enhet” och det borde inte heller någon som läser och tror på Bibeln. I 1 Mos. 11:6 berättasvad Herren har att säga om världslig ”enhet”:

Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.

Skriften antecknar att Gud var så missnöjd med deras planerade Oneness/Enhet” att han förbistradederas språk och spred ut dem över jordens yta (1 Mos. 11:7-8). Jämför det med Gal. 3:26-28 där aposteln Paulus säger till dem som är faktiska troende: ”alla är ni ett i Kristus Jesus.” Han säger inte att Kristus är ”i” alla. Snarare säger han att alla som tror på Kristus är ”ett” i Kristus. I Efesierna 4:6 berättar Paulus för de troende i församlingeni Efesos och till de ”trofasta i Kristus Jesus” att Gud är i ”er alla” enbart på grund av deras tro. Gud bor inte naturligt i alla och allt. Således är det en stor skillnad mellan den felaktiga uppfattningen om universell världslig ”enhet” och troende som blir ”ett” i Kristus genom sin tro på den sanna Jesus Kristus.
 
Apostlagärningarna 17:26 bekräftar att hela mänskligheten är ”ett blod” eftersom vi kommer från en ur-uppsättning föräldrar – Adam och Eva. Men ”Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.” (Joh 3: 6). Det är därför som Jesus sade: ”Ni måste födas på nytt.” (Joh 3: 7). Det är först efter omvändelsen till den sanna Jesus Kristus som den Helige Ande ges till den troende. Som ett resultat av den överlåtelsen och omvändelsen kan man säga att Gud nu är ”i” de troende. Men de troende är inte Gud. Och Gud är absolut inte ”i” allaoch allt. För många år sedan ansågs folk som hävdade sig vara Gud mentalsjuka. Om det fortsätter som det går nu, är det inte länge för att de som nekar att de är Gud kommer att vara de som anses vara mentalsjuka.
 
Det har sagts att om en stor lögn upprepats tillräckligt ofta och övertygande nog, kommer det så småningom med tiden att uppfattas som sanning. Eftersom de flesta kristna inte kämpar för tron, blir den stora lögnen att ”Gud är i allaoch allt” snabbt den nya andliga normen. Det är därför enkelt att förstå hur ondskan snart kan regera världen – precis som Bibeln sa att det skulle en dag. Och som det går nu kan det vara tidigare än de flesta någonsin skulle kunna föreställa sig.
 
Så, måtte Gud ha barmhärtighet med oss alla när vi farmed allt större hastighetmot denna oundvikliga profetiska avslutning. Ironiskt nog, genommänsklighetens ansträngning att undvika detta, drar de istället det på sig genom ”nya sanningar” som inte alls är sanningar, som Gud ”i” alla och allt. Under tiden vilar vi i vår gemenskap med Herren, ivetskap om att dessa saker måste ske vid en sådan tidpunkt som detta.

När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. (Matteus 24: 3-5)

För att beställa kopior av häftet Bli Stilla och Besinna Att Du Inteär Gud! – Gud är inte ”i” Alla och allt”, klicka här.
 

 
Slutnoter
1. Neale Donald Walsch, Happier than God: Turn Ordinary Life into an Extraordinary Experience (Ashland, OR: Emnin Books, 2008), p. 207.
2. Neale Donald Walsch, Tomorrow’s God: Our Greatest Spiritual Challenge (New York, NY: Atria Books, 2004), p. 167.
3. Ibid., p. 167.
4. Two Listeners, Edited by A. J. Russell, God Calling (Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 55.
5. Ibid., p. 88.
6. Alice A, Bailey, The Reappearance of the Christ (New York, NY: Lucis Publishing Company, Lucis Press, Ltd., 1948), 1996, p. 150.
7. Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking (New York, NY, Prentice-Hall, Inc., Sixteenth Printing, 1955), p. 40.
8. Pierre Teilhard de Chardin, Christianity and Evolution (New York, NY, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971), p. 128.
9. Ibid., p. 56.
10. A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, California: Foundation for Inner Peace, 1975), (Text), p. 147.
11. Ibid., p. 125.
12. M. Scott Peck, The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth (New York, NY: Simon & Schuster, 1978), p. 281.
13. Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1970s (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, Inc., 1980), p. 27.
14. Ibid., p. 382.
15. Messages from Maitreya the Christ: One Hundred Forty Messages (Los Angeles, CA: Share International Foundation, 1980), p. 88.
16. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom(London, England; The Tara Press, 1980), p. 88.
17. Shirley MacLaine, Out on a Limb (New York, NY: Bantam Books, 1983), p. 317.
18. The Oprah Winfrey Show # W265, “The New Age Movement,” Air Date: September 18, 1987.
19. David Spangler and William Irwin Thompson, Reimagination of the World: A Critique of the New Age, Science, and Popular Culture (Santa Fe, NM: Bear & Company Publishing, 1991), p. 148.
20. Leonard Sweet, Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic (Dayton, OH: Whaleprints for SpiritVenture Ministries, Inc., 1991, 1994), p. 125.
21. Betty J. Eadie, Embraced by the Light (Placerville, CA: Gold Leaf Press, 1992), p. 81.
22. Sue Monk Kidd, The Dance of the Dissident Daughter: A Woman’s Journey from Christian Tradition to the Sacred Feminine (New York, NY: Harper Collins Publishers Inc.,1992), p. 160.
23. Ronald S. Miller and the Editors of New Age JournalAs Above, So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life (Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher Inc., 1992), p. xi.
24. Eugene Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary Language(Colorado Springs, Colorado: Nav Press, 1993, 2003), p. 21-22.
25. Jack Canfield and Mark Victor Hansen, Chicken Soup for the Soul: 101 Stories to Open the Heart and Rekindle the Spirit (Deerfield Beach, FL: Health Communications, Inc., 1993), p. 69.
26. Catechism of the Catholic Church (New York, NY: Doubleday, 1995), p. 228.
27. Ibid., p. 129.
28. Ibid.
29. Neale Donald Walsch, Conversations with God an uncommon dialogue Book 1 (New York: NY: G.P. Putnam’s Sons, Hardcover Edition, 1996), p. 202.
30. Henri Nouwen, Here and Now (New York, NY: The Crossroad Publishing Company, 1997 edition), p. 22.
31. Leonard Sweet, SoulTsunami: Sink or Swim in the New Millennium Culture (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1999), p. 28.
32. Rick Warren, The Purpose-Driven Life: What on Earth am I Here For? (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2002), p. 88.
33. Hour of Power, Robert H. Schuller, Program # 1762, “God’s Word: Rebuild, Renew, Restore,” November 9, 2003, (http://www.hourofpower.org/bookletdetail.cfm?ArticleID=2107), p. 5.
34. Tom Holliday and Kay Warren, Foundations Participant’s Guide: 11 Core Truths To Build Your Life On (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2003), p. 46.
35. Sarah Young, Jesus Calling (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2004), p. 199.
36. Rhonda Byrne, The Secret (New York, NY: Atria Books, 2006), p. 164.
37. What the Bleep Do We know!? (20th Century Fox, 2004, http://www.whatthebleep.com) transcribed by author.
38. Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia (New York, NY: Penguin Books, 2006), p. 192.
39. William P. Young, The Shack: Where Tragedy Confronts Eternity (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
40. Glenn Beck and Dr. Keith Ablow, The Seven Wonders That Will Change Your Life (New York, NY: Threshold Editions-Mercury Radio Arts, A division of Simon & Schuster, Inc., 2011) p. 58.
41. Ibid.
42. Ibid., p. 24.
43. Pope Francis, “Pope offers new beatitudes for saints of a new age,” (Catholic News Service, November 1, 2016, http://www.catholicnews.com/services/englishnews/2016/pope-offers-new-beatitudes-for-saints-of-a-new-age.cfm).
45. Loma Dueck interview with Roma Downey (100 Huntley Street Canadian TV, https://www.youtube.com/watch?v=q2RXVCZm01k) 1:50 mark.

För att beställa kopior av häftet Bli Stilla och Besinna Att Du Inteär Gud! – Gud är inte \”i\” Alla och allt\”, klicka här.

3 reaktioner på ”Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt

  1. HaFo Kommentar:Satan fortsätter oförtrutet att köra med den lögn som bedrog människorna på fallets dag: \”ni ska bli som Gud\”. I olika läror försöker han nå fram till människan med denna förförelse. Det har genom historien förts vidare via gnosticismens förförelse om \”Gudagnistan inom alla\”.Här ser vi det främst via New Age och andra villfarelser. Så skrämmande hur omtyckta TV – personligheter som Oprah Winfrey få kanalisera ut sån förförelse till människor. Hon är ingalunda ensam om att föra ut förförelse via massmedia.I trosförkunnelsen ser vi det i en lära som säger att Adam var av samma klass som Gud och att Jesus blev allt vad den fallne Adam var – skild från Gud för att människan skulle bli allt vad Adam var – i Guds klass.Den läran i Ekmans vokabulär där man lärde att anden var människans egentliga personlighet och identitet: \”du är i din egen ande skapad till likhet med Gud med Guds hela potential färdig att förlösas\”. Alltså du är som en Gud i Dig själv din egentliga personlighet.Så här uttryckte KG Severin på Livets Ord det: http://tre-skrivare.se/hf/H3Bok.htm#Kap3Här ser vi också hur Katolska Kyrkan förmedlar samma förförelse. Därför är det inte så konstigt att trosförkunnelsens företrädare nu också bejakar och förenar sig med Katolska Kyrkan. Det är samma avfallna ande – antikrists ande som förenar dem.

    Gilla

  2. Angående Rick Warren som här nämndes som bejakare av denna förförelse: http://gospel.jesuslever.eu/tag/emergent-church/ http://bibelfokus.se/qa/q52 http://www.dagen.se/rick-warren-mer-som-forenar-an-som-skiljer-1.304018Det mest skrämmande är att detta leder fram till en enhet av religionssynkretism. Något som Påven nu håller på med som bäst. Som förbereder den falske profeten som ska få människor i en fullständigt avfallen religionssynkretism att tillbe antikrist.Vad vi nu snart har framför oss är vedermödan och antikrist i den sataniska kopieringen av Guds sammansatta enhet av Fader Son och Ande. Satan – Gud. Med Sonen antikrist och den falske profeten som Anden som nu här pekar på antikrist. Så lyssna då inte till \”härlighetspredikanter\” som talar om väckelse och Kristi snara ankomst.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/Studera Bibeln och be över vad vi har framför:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/10/13/nar-kommer-israel-in-i-sin-kallelse-och-uppgift-och-nar-ska-forsamlingen-uppryckas/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/12/vrede-vredesdom-vedermoda-bedrovelse/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/ https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/07/har-de-troende-och-det-judiska-folket-samma-uppgift-under-tusenarsriket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/18/kommer-det-att-byggas-fler-tempel-i-jerusalem/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/07/en-del-menar-att-nar-usa-nu-flyttar-sin-ambassad-till-jerusalem-sa-skulle-detta-vara-en-valsignelse-fran-gud-och-uppfyllelse-av-profetian/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/

    Gilla

  3. Vi ser också var den kristna universalismen har hämtat sina läror. De som lär att \”alla ska bli frälsta\” och att \”Gud ska bli allt i alla\”. Eller de som menar att domen inte är en evig dom, utan en tidsbestämd dom där Eldsjön bara är en reningsprocess, liknande den Skärseld Katolska Kyrkan håller fast vid.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s