Nåddes av en undran kring Mattias Lekardal Mikael Enroos och divine mission

Posted on 9 april, 2019 av HaFos funderingar

Nåddes av en undran kring Mattias Lekardal Mikael Enroos och divine mission och citerar:

”Jag är kluven angående Mattias Lekardal Mikael Enroos o divine mission. Det jobbar ju behjärtansvärt för hemlösa barn i Afrika och det sker mirakler ofta där och de är vänliga, trevliga, ödmjuka men jag var på en konferens och blev illa berörd när folket började krampa och skrika och jag mådde dåligt över detta och gick.”

HaFo kommentar:

Tack för spörsmål kring Mattias Lekardal, Mikael Enroos och divine mission. Det är inte så ovanligt att falska sammanhang samtidigt maskerar sin falskhet med just socialt arbete. För det kan ju ingen anklaga någon med att det skulle vara fel. Det är agnet på kroken som döljer hullingen på kroken.

Att vara vänlig trevlig och ödmjuk är heller ingen garanti för att det inte är falskt. ”Undergörarna” inom trosrörelsen har ofta ”pepsodentsmail” och en väldig karismatisk utstrålning.

Det var bra att Du fick uppleva Guds varningslampa när Du var på ett möte där Du mötte ockulta kundalinimanifestationer som ingår i fiendens försök att ”bedra jämväl de troende genom tecken och under”.

Jesus säger ”Mina får känner mig. De hör min röst och de följer mig. En främmandes röst ska de inte alls följa”. Här erfor Du Herdens röst som gav Dig obehag och att detta sammanhang står det inte rätt till med.

Varför tillåter då Gud detta? För att det ska bli uppenbart vilka som älskar sanningen, den Han är och betydelsen av offret på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Och vilka som är mer intresserade av tecken och under än Jesus själv.

Jesus sa till de som sökte Honom efter bespisningsundret: ”Ni söker mig inte för att få liv utan därför att ni blev mättade”.

Sen händer det kanske mer än man vet i de små sammanhangen där Gud verkar. Men det kommer inte på de ”stora anslagstavlorna”.

Så lite då till vad jag lyckats få fram kring dessa herrar:

Mattias Samuel Lekardal menar att han står för Profetisk mentorskap och vi kan lyssna till Lekardal om Uppenbarelsens Ande. Är det verkligen detta som menas med uppenbarelsens Ande?


I den tidigare Karisma Centers församling sades det att Mattias Lekardal är en person som Gud valt att verka genom, att pastorn vet saker om andra och att han kan hela människor. Men att ”helaKarisma Centers församling lyckades han inte med, utan den gick i konkurs och upplöstes.

Mattias Lekardal predikaade 2016 på en Gudstjänst med – IHOP International House of Prayer Sweden. Så han håller sig tillsammans med de ”skumma pojkarna

International House of Prayer – IHOP – NAR – New Apostolic Reformation:


Fyra lögner i NAR – kyrkan:
 1. Jesus lämnade sin gudomlighet i himlen. 
 2. Jesus var bara en man, så du kan göra samma mirakler som honom. 
 3. Jesus var tvungen att gå till helvetet för att frälsa dig.. 
 4. Gud förlorade herraväldet över jorden när Adam syndade.

Detta är ju så otroligt vilset och sataniskt så man skulle inte kunna tänka sig att människor skulle gå på detta bedrägeri. Men tydligen är detta vad ”som kliar i öronen”, för slutresultatet är att Du själv blir som Gud som ska återerövra vad satan stulit.


Något som Gud inte kan göra. Utan något som Hans återupprättade Gudar till barn ska åstadkomma. Gud kan bara hjälplöst titta på. På ”släpvagnen” finns då hela trosförkunnelse – köret fram till idag Kingdom Dominion.

Den falske profeten kan ju knappast bli så mycket mer förberedd än vad läget är idag på den andliga arenan utan kan bara samla allt eländet in under samma tak för att fösa denna sköka in under antikrists regim.

Vad fattas politiskt, ekonomiskt, världsläget, för att plattformen för antikrist ska vara fejad och klar?

Såg någonstans att Mattias liksom många andra vilsna pastorer förordar Alpha – kursen. Den är en inkörsport till trosförkunnelsen:


Återger från denna länk:


Mattias Lekerdal om sin upproriska ängel, m.m.

Kommentar från artikelförfattaren: Här kommer ett axplock ur denna, ett väldigt litet axplock. Lovsången är lågmäld och faktisk rätt så stämningsfull, men oj vad han tar ut svängarna i predikan. Och NEJ; jag orkade inte ta mig tid att lyssna på hela predikan.

Mattias: Välsignelsen är en vind av favör.

Kommentar från artikelförfattaren: Troslära.

Mattias: ”Om du kommer med de gamla förutsättningarna som du har gett Gud tidigare, så är det som gamla vinläglar som torkar ut som russin. Miljonären, multimiljardären Jesus vår befriare, ska vi söka före våra behov.

Gud har gett dig drömmar om ditt förlovade land, Om du ska komma in i ditt förlovade land så behövs de nya förutsättningarna, nya principerna och nya förutsättningar. Han formar då nya vinläglar i ditt liv.

När du är hungrig efter Gud så kommer nya vinläglar, du blir en ny vinlägel så han kan hälla det nya vinet i dig. Nya vinläglar ska komma ikväll, jag lovar dig. Han ger dig nya vägar.

HaFo kommentar: Detta låter som i trosförkunnelsens tidigaste dagar: ”Glöm allt vad du tidigare lärt dig i de torra och döda sammanhangen. Nu ska du bli en elitsoldat i Joels arme”.

Tillbaka till artikelförfattaren: Sedan citerar han Kathryn Kuhlman, som hade kundalinianden, alltså inte samma ande som den Helige Ande.

Mattias: Han har fått en speciell ängel tilldelade sig som heter Prax, den var inte färdigutbildad i himlen, han förstod inte order, han var lite upprorisk. Han gjorde roliga saker.ovanliga saker. När det var väckelsemöten så släppte Gud lös Prax, så folk började rulla runt på golvet, skrattade på sig, m.m.

För människor blir det oreda, men det kan vara Guds ordning. Du kan inte sätta den Helige Ande i en bur, ge den en timer på 30 min, och säga att på 30 min ska du tacka Herren, du måste ge förutsättningar till att verka som han vill. Alla människor gillar prax, när han kommer och rör runt så blir det Guds ordning,även om det ser ut som oordning. citerar Gud är ordningens Gud, inte oordningens Gud.

Kommentar från artikelförfattaren: Han vill inte sätta fokus på Prax, men det är just det han gör. Detta fokus på änglar och att vi har fått dem tilldelade till oss, är inte sund Bibeltro alls. Detta kom in i vår tid mycket tack vare Bob Jones, men ännu mer så tack vare Patricia King, som är minst lika övernaturlig med dessa änglaberättelser, som Mattias.

Och ser man hur Mattias beskriver sin ängel, att denna inte var färdigutbildad, att han inte förstod order, och att han var lite upprorisk, så borde alla kunna se igenom att det inte kan handla om en av Guds änglar. Satan själv blev ju utkastad för att han gjorde uppror. Och Nej, Gud som är ordningens Gud kommer över huvud taget inte med oordning.

Och detta räcker mer än väl för att visa på vilken ande vi har att göra med. Utöver det så slänger han som vanligt in bibelcitat som inte har med saken att göra och får dem att verka som om de har det. Hua vilken soppa, rena medeltidsröran, men jag har nog en känsla av att de kristna då, inte var så ute och cyklade som denna mannen är.

Järfälla/Mikael Enroos från ”Kraftkällan”:Bakom ”smörjelsen” i Kraftkällan – Järfälla står T. B. Joshua:


Vakna upp efter Awakening Europe Scandinavia:


Awakening överlag har samma utgångspunkt, som Bethel Redding USA. De blandar in ockultism och alla sorters religioner. De tror de ska bli en stor väckelse i sista tiden, en världsvid sådan, som åtföljs av dessa konstiga under och tecken, som regn av änglafjädrar, guldstoff etc. Det är New age kristendom, bara orden är förnyade och förklädda för att passa för de kristna. Lennarts varning för ”Europa Awakening” är alltså relevant även här.

Sanna Enroos kallar sig också för profet. En verklig profet verkar inte presentera sig som en sådan själv utan bedöms av andra. Inte ens profeterna i GT uttryckte själva att de var profeter. Men de var i Guds ögon profeter. Antingen sanna eller falska profeter.

Enligt Bibeln får vi verkligen se upp med falska profeter: 2 Petr. 2:1: ”Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar…” Apg. 20: 29-30: ”svåra ulvar ska komma in bland er och att de inte ska skona hjorden”.

”Tag er till vara för falska profeter som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. Matt 7:15

Det är en sak om någon säger att jag anar och tror att det är så här. Eller om någon säger ”så säger Herren”. Utger man sig för att tala profetiskt från Gud och det är fel så gäller naturligtvis:

Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.” Framhärdar de som vilsna falska profeter så förlorar de naturligtvis livet i Guds gemenskap om de någonsin ägt det.

Det finns idag mycket falska profeter i omlopp. Bill Johnson och Todd White ingår i Kansasprofeterna och Apostlarörelsen med ”skumma kompisar” som Heidi BakerPaul ManwaringBill JohnsonReinhard BonnkeRodney Howard BrowneBen FitzgeraldKenneth CopelandBenny Hinn Joyce MeyerRick JoynerCreflo Dollar
Kingdom Dominon teologin hänger samman med Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och då även med Todd Bantley och efterdyningarna av Floridaväckelsen.

Andra avslöjande länkar om Kansasprofeterna:

Enligt Enroos Twitter 

Angående det profetiska momentumet av Mikael Enroos 

 1. Profetians gåva profetior om vinden 
 2. Profetiskt tjänst profetior och följs av vinden
 3. Profeten Är i vinden och manifesteras i vinden.

Citat: ”Ett starkt profetiskt tecken; Jag vaknade upp i morse och kände starkt en ande av väckelse över Sverige och de nordiska länderna.”

”Yeshua = Jesis besökte oss i 20 minuter och delade med oss om den väckelse som aldrig ska ta slut.”

”De säger ett äpple om dagen håller doktorn borta. Men jag säger; En smörjelse per dag håller Djävulen borta.”

”När Gud talar så är det ett frö, som manna från himmelen i vildmarken; För att det ska bli en produkt. Behöver du arbeta med det,, Du genomgår en process som innehåller olika säsonger. När allt är klart så står du i din största succeé.”

\”Inga bönemöten i Sverige nu? Just nu är draken mer orkeslös i Sverige (över en månad nu)! Otroligt; kroppen sover mitt i möjlighetens fönster som öppnats upp ovanifrån! Väldigt få vet vad som äger rum i andens rike!\”

”det finns ett samband mellan välstånd / framgång och möjligheter, upptäck dem genom tro, nu.”

”Tre typer av kunskap 1 Intellektuell. 2 Demonisk. 3 Uppenbarelse. Jag följer uppenbarelsen.”

”Den bibelkunskap du har måste ställas i linje med smörjelsen, så din tro kan bli en realitet.” Detta åtföljt av en bild där människor ligger utslagna på golvet.

”Din möjlighet att se till den andra sidan är din möjlighet att ta emot smörjelsen.”

”ordning i anden kan ibland se ut som oordning i det naturliga.”


Drömmar och Visioner skola. Ämnen:

 1. Hur man förstår och tolkar drömmar.
 2. Daniels smörjelse och principer. 
 3. Tolkning av symboler 
 4. Stora kategorier av drömmar och mycket mer. 

Kostnad 25 euro. Han har även en fb grupp med samma namn.


Bilder med ”Stark överföring, förändrade liv…Profetisk ära. Härlighets tid. Allvarlig tid. Profetisk lovsång. Elden av väckelse = väckelseelden. 

 1. Ta över i anden 
 2. Förbereda Änglar 
 3. Förbereda strategier. 
 4. Gudomlig Eld! 
 5. Apostolisk Mobilisering. 
 6. Smörjelsens zon. Dans är ett kraftfullt vapen när det görs under smörjelse. Yahwe´s kungliga prästerskap.

Här finns Special program: 

 1. Framkalla/utveckla urskiljning. 
 2. Växa i smörjelsen. 
 3. Starkare i det profetiska. 
 4. Befrielse och frihet. 
 5. Auktoritets strukturer. 
 6. Apostoliska Order. 
 7. Praktiska projekt för dig. 
 8. Ütvärderings-bekräftelser. 
 9. Profetisk rådgivning

Kommentar från den som sände mig denna info. Hans möten, vilka jag sett något av, brukar börja med blåsande i shofar, och är rätt så judiskt orienterade, även om jag inte törs säga att de är helt tillbaka i hebrew root = hebreiska rötter.

HaFo kommentar: Det som slår mig är det vokabulär som har sin hemvist inom trosrörelsen. Citaten om väckelse när vi nu står inför avfall, vedermöda och antikrist är helt malplacerade.

Var i Bibeln återfinner vi detta: Profetisk lovsång. Ta över i anden. Förbereda Änglar. Förbereda strategier. Apostolisk Mobilisering. Smörjelsens zon. Växa i smörjelsen. Starkare i det profetiska. Auktoritets strukturer. Apostoliska Order. Profetisk rådgivning ?

Nog tycker jag att det finns stor anledning utifrån faktisk info kring Lekardal och Enroos att vara försiktiga med vad man tar till sig från deras verksamhet. I mina ögon om jag uttrycker mig diplomatiskt och försiktigt så är detta något av det mest vilsna jag någonsin sett.

Människor lever idag i ett stort dilemma i denna svåra avfallstid. Vart ska man gå och vilka kan man lita på. Men jag är viss om att de som hör Jesus till kommer att finna igen varandra utom och inom alla skrank och bli varandra lemmar till tjänst varning förmaning uppbyggelse och tröst.

Återger från ett inlägg som Jon Are Pedersen förmedlade. Fäste mig speciellt vid dessa ord: när någon framträder som apostel eller profet, tar denne sig titeln framför sitt namn, vilket är ett bevis på att de inte är Herrens profeter.

”Profet Lekardahl, Profet Eneroos,” eller ”Profet Owour”. Men den senare kallar sig även för The Mighties Prophet on Earth. Hade dessa varit av Herren hade en förkrosselse och ödmjukhet varit framträdande…

Falska profeter och apostlar finns det gott om, som med en liten tvist ändrar ordens innebörd eller med smicker och milda ord bedrar de godtrogna. Det gör de för att dra människor till sig själva och deras eget Ministry. De vill hellre ge människor upplevelser och profetiskt tilltal än att lida korsets förakt och hjärtat, som är ett fördärvat och obotlig ting, berörs aldrig i Anden.

Fråga dig själv: Vad är den Helige Andes uppgift? Han ska helga oss! Det ligger i Hans namn. Hans ska fostra oss för att vi ska leva gudfruktigt rent och rättfärdigt i den här mörka världen (Tit. 2:11-13). Han kommer inte för att underhålla församlingen eller för att ge var och varannan ett tilltal eller profetia.

Lekardahl och Eneroos kommer inte ta emot någon förmaning eller tillrättavisning som Bibeln ger. De kommer istället kasta ut dig och hindra dig från att komma in i församlingen, precis som Diotrefes gjorde, han som ville vara den främste. Läs 2 Joh. 1:9-10.

När då Johannes skriver att vi ska pröva andarna, hur gör vi då? Är det om det känns bra, om predikanten är eldig och vältalig? Vad är det vi ska pröva gentemot?

Vi har BARA Guds ord att pröva andarna emot. Stämmer inte det som sägs med, det skrivna ordet så är det falsk lära och glöm inte att Petrus jämför falska profeter med falska lärare. I hans ögon är dessa synonymt. Därför måste läran stämma överens med Jesu sunda lära, även för en profet. Johannes bekräftar detta ytterligare när han säger: Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 2 Joh. 1:9.

Sedan brukar de falska profeterna sätta upp en mur av hot runt sig, för att hindra Guds folk att avslöja dem. Det brukar vara hot som t.ex. ”Den som talar emot mig ska Herren förbanna.” Eller: ”Gud kommer ge dig cancer och du eller dina barn kommer dö om du vågar gå emot mig och min tjänst.” Den vanligaste lögnen är: ”Rör inte Herrens smorde.”..

Gud tillåter att de falska profeterna framträder, för att pröva våra hjärtan. Och om du följer nån av dessa ”makalösa” apostlar och profeter är du lika trolös mot HERREN som de falska profeterna själva….

Ett annat kännetecknande drag är att de inte KAN tjäna i en församling utan att få betalt. Är det en sak de falska inte klarar av så är det att göra något gratis… ”Stå gärna med mig i bön för jag har tro för detta.” Sedan kommer information om hur du kan stötta deras Ministries, samt bankgironummer, swish, vipps etc.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s