Jesu Bergspredikan!

Jesus undervisar oss i Matt 7:24-27 för att visa vad som är viktigt för honom, för att hjälpa oss till rätt grund i våra liv.

\”Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna med en vis man, som byggde sitt hus på klippan.\”

Den vise mannen förstår att bygga sitt liv på Guds ord.

\”Var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem\”.

Det borde inte vara så svårt för oss att förstå så enkla saker som Jesus undervisar om. Han har inte gjort det svårt för oss att förstå hans vilja. Orsaken är brist på lärare som bygger från grunden. Hela hans bergspredikan är för oss att bygga våra liv på. Den börjar i Matt 5 och slutar i Matt 7. Där får vi hans ord, hans undervisning svart på vitt, hur han vill ha det, och vad som gör oss visa.
Om vi förstår hans ord och handlar efter dem, då har vi byggt våra liv på klippan. Och då kommer inga stormar krossa oss eller riva ner vår tro.

Men han fortsätter med att säga: 

\”Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden\”. Matt 7:26

Vi liknas vid dårar när vi inte gör som han säger. Och jag vill inte vara en dåre och det tror jag inte du heller vill.

Se därför till att läsa din Bibel och nöj dig inte bara med små korta bibelverser här och där, för det ger ingen förståelse av de ord Jesus talar till oss.
Bygg inte hus på grus!!!
Saligprisningarna!
I Matt 5 börjar Jesus undervisa om sant lärjungaskap, om den kristnas liv och ett uppriktigt hjärta. Vi har ett samlingsbegrepp: Saligprisningarna.
Saliga är de fattiga i anden, saliga är de som sörjer, saliga är de ödmjuka, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, saliga är de barmhärtiga, saliga är de renhjärtade, saliga är de som skapar frid, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, saliga är de som blir hånad, förföljd, och som andra ljuger om.
ALLT detta beskriver en kristens liv. Det är inte 9 olika personer han beskriver, att en är fattig i anden, en annan sörjer, en annan är ödmjuk, osv. Det är DITT och MITT hjärta han vill åt. Vi ÄR saliga om vi förstår hur fattiga vi är utan Jesus, vi ÄR saliga när vi sörjer över synden och ondskan, vi ÄR saliga när vi hungrar och törstar efter rättfärdighet, vi ÄR saliga om vi är barmhärtiga, vi ÄR saliga om vi är renhjärtade, Vi ÄR saliga när vi skapar frid, vi ÄR saliga när vi blir förföljda, vi ÄR saliga när vi blir hånade och förföljda och när andra ljuger om oss.
SALIGA är vi om vi hör och gör som Han säger. ALLT detta har med sig stor lön. Läs och begrunda, låt Jesu ord få förvandla ditt sätt att tänka, din syn på dig själv, och gå inte din egen väg.
Salt
I Matt 5:13-14 säger Jesus:

”Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, med vad skall man då salta? Till inget annat duger det än till annat än kastas ut och trampas ner av människorna.”

Mark 9:49-50

”Ty var och en måste saltas med eld och varje offer måste saltas med salt. Saltet är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll frid med varandra.”

Luk 14:34-35

”Saltet är bra, men om saltet mister sin sälta, hur kan det då bli salt igen? Varken för jorden eller för gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Den som har öron till att höra, han må höra.”

I det naturliga så sätter saltet smak, det renar sår och det hindrar förruttnelse i kött eller annan mat. Men vad är salt i biblisk betydelse? Och vad är det för offer Jesus pratar om i Mark 9:49?
I 3 Mos 2:13 läser vi: 

”Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt.”

I 4 Mos 18:19 läser vi: 

”Alla heliga gåvor som Israels barn offrar åt Herren ger jag åt dig och dina söner och döttrar med dig som en evig rätt. Detta ska vara ett evigt saltförbund inför Herrens ansikte, för dig och för dina avkomlingar.\”

Salt är helighet, salt är avskildhet, att vara saltad är att inte vandra i köttet, salt är att vara obefläckad, utan skrynkla, helgad och renad i blodet. Helighet är att av hjärtat tillhöra Gud, att inte vara världens vän eller vara redskap i den ondes händer. Du är då kryddat med salt och avskild för Herren. Paulus säger i Kolosserbrevet 4:6 

”Låt ert tal alltid vara präglat av nåd, kryddat med salt, så att ni vet hur ni skall svara var och en.” 

Låt vårt tal vara präglat av nåd, kryddat med helighet. Vi uppmanas gång på gång att låta vårt tal vara i enlighet med Guds ord och att inte tala lögn eller tvetydiga skämt eller ont förtal.
Helighet och frid går hand i hand. Hebr 12:14 säger:

”Sträva efter frid med alla och efter helgelse, utan vilken ingen får se Herren.”

Vad är det för offer Jesus pratar om i Mark 9:49? ”Ty var och en måste saltas med eld och varje offer måste saltas med salt.” Det är att frambära sina kroppar som ett heligt, levande offer, Gud välbehagligt – vår andliga gudstjänst (Rom. 12:1). Det är att varje dag ta på sig sitt eget kors och följa Jesus. Att även när det känns tungt och vi har motstånd, att även när det tar emot att böja knä, eller att predika, eller att hjälpa, så gör vi det därför att då utför vi en gudstjänst. Jesus ger oss liknelsen om tjänaren som går vid plogen eller vaktar boskap i Luk 17:7-10 där vi alltid, först och främst, ska utföra Herrens befallningar. Först när vi är klara, kan vila och äta. Det är också att ta vårt kors på oss och följa Jesus.
Eld!
I Markus version av bergspredikan säger Jesus så här: ”Ty var och en måste saltas med eld och varje offer måste saltas med salt.” Saltas med eld? Vad är eld? Elden värmer, bränner upp, förtär, och härdar. Eld är en bild på prövningar och när vi ber om att bli döpt i helige Ande och eld så vet vi vad som kommer. Johannes döparen säger om Jesus:

”Jag döper i sanning er i vatten till omvändelse, men han som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att bära hans sandaler. Han skall döpa er med den Helige Ande och eld”. Matt 3:11

Eld är prövningar, och var och en av oss måste saltas med helighet och prövningar. Jesus skulle genomgå en eld när han gick till sitt kors och led döden. Luk 12:49 

”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan brann. Men jag måste döpas med ett dop, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.”

Johannes berättar från kapitel 13 när hans lidande började. Och allt som sker efter detta är sista veckan innan korset.

”Påskhögtiden stod nu för dörren. Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna, som var i världen, och han älskade dem in i det sista.” Joh 13:1

Jesus skulle döpas med ett elddop. Även om han genom hela sin vandring på jorden var förföljd och prövad varje dag så var korset hans största prövning. Och prövningen började på vägen till Jerusalem. Han sörjde och grät över sin stad och sitt folk, han hamnade i svåra konfrontationer med de religiösa ledarna, han svettades blod i sin bön i Getsemane men bad ändå: Ske din vilja, inte min och led något fruktansvärt under de judiska och Romerska vakternas händer för att bli upphöjt på ett kors, kronan på verket.

Hebr 12:29 ”Ty vår Gud är en förtärande eld.” 

och 

1 Petr 1:7 ”Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.” 

SFB98 och SRB14 (Reformationsbibeln) säger: ”för att er tro som prövats, vilken är långt mer värd än förgängligt guld som prövats genom eld, skall visa sig bli till lov pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse.
Detta är Guds vilja med oss. 

”Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, för att du skall bli rik, och vita kläder att klä dig i, så att din nakenhets skam inte skall synas, och smörj dina ögon med ögonsalva, så att du kan se.” Upp 3:18

Genom salt och eld förbränns kött, slagg kommer fram, och helighet som är Guds mål med oss, tar form. Hebr 12:10 talar om Guds tuktan av sina barn – den som inte blir tuktad av Gud är ett oäkta barn – och han gör det för vårt bästa, för att vi skall få del av hans helighet.
Att döpas i helig Ande och eld är att helgas och prövas. Salt och eld!
Ljus!
Matt 5:14

”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan på ljusstaken, så att det lyser för alla dem i huset. Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.”

Vad gör ljuset i det naturliga? Det lyser upp, det avger värme, det står som ett fyrtorn och visar vägen i mörkret.
Goda gärningar!
Allt detta hittar vi i 3 Mos 2:13-15 och I Matteus version av bergspredikan talar Jesus om goda gärningar – mitzvot – och det var ett bud enligt lagen – att göra gott mot sina medmänniskor (5 Mos 6:18). 
Salt är helighet, eld är prövningar, rökelse är böner. Vi lever heligt, prövas men tillber Herren ändå.

4 reaktioner på ”Jesu Bergspredikan!

  1. Här finns några Bibelversar som fullständigt kullkastar vad \”supernådens\” företrädare säger om att Bergspredikan inte skulle vara riktat till de troende och även hur galet ute de är när de säger att \”en gång frälst alltid frälst\”:I Matt 5:13-14 säger Jesus riktat till de troende:”Ni är jordens salt, men om saltet mister sin sälta, med vad skall man då salta? Till inget annat duger det än till annat än kastas ut och trampas ner av människorna.”Alltså att de troende är \”jordens salt\”. Men att de kan komma bort ifrån tron \”mista sin sälta\” och kommer att gå förlorade \”kastas ut\”.Matt 5:14 riktat till de troende: ”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan på ljusstaken, så att det lyser för alla dem i huset. Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.”Jesus säger också här: \”Den som har öron till att höra, han må höra.” Men företrädarna för \”supernåden\” har inte \”hörande öron\”!! utan förmedlar förförelse.Jag vill visa på vilken skatt som ligger i Bergspredikan. Något som \”supernådens\” företrädare menar inte alls gäller de troende. De misssar ju dessutom vilken välsignelse som Guds riktlinjer i för att människan ska få må bra med sig själv, sina medmänniskor och med Gud delger människan i tio Guds bud.De gäller naturligtvis inte som \”någon frälsning\”. Den erhålls bara i \”den tillräknade rättfärdigheten från Gud för Kristi skull\”. Men som Paulus säger så är \”lagen God\” och detta därför att de riktlinjer Gud gett människan är bra för henne, hennes omgivning och hennes relation med Gud. Detta vill företrädarna för \”supernåden\” ta ifrån människor.Gud har inte gett riktlinjer för människan som skulle vara dåligt för henne! Varför har man en så illasinnad Gud i \”supernåden\”, som skulle missunna henne det som är bra för henne och som Gud i sina riktlinjer för människan pekat på?Forts

    Gilla

  2. Inlägg 2Skatten i Bergspredikan:Jesu undervisning i bergspredikan är ett manifest, ett handlingsprogram för kristen livsstil. Så att \”tron utan gärningar är död\” inte ska vara för handen, utan att tron ska få sin praktiska utövning. Jesus ser sin undervisning som praktiska levnadsregler att leva efter för den troende (se 7:24, 5:19, 28:20). 2 ex: 1. Matt 5:21-26: \”Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.\”Jesus bygger på den traditionella rättfärdigheten, budordet från 2 Mos 20:13: \”du skall inte dräpa\”. Jesus flyttar så in problemet i hjärtat, sinnelaget och människors verklighet. Dödande och mord börjar med vrede och förolämpningar. Redan detta är synd och trasslar in oss i en ond cirkel av konflikter och fiendskap med negativa konsekvenser. Jesus presenterar ett sätt att hantera konflikter och ilska genom att ta förvandlande initiativ och bana väg för Guds befriande nåd: \”gå först och försona dig med honom\”. Prata ut, samtala, försonas. Skynda dig att komma överens. Försök lösa konflikter direkt innan de vuxit till sig. Annars får du betala ett högt pris. Detta är alltså en uppmaning till den troende som hamnar i konflikt att få den löst. Jesus har inte gett perfektionistiska förbud utan öppnade möjligheter i sina instruktioner till den troende.Forts

    Gilla

  3. Inlägg 32. Matt 5:38-42: \”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda\” (annan översättning: \”Värj er inte med onda medel.\” ). \”Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.\”Detta är ett bud, levnadsregel/levnadsvisdom med en POSITIV AVSIKT. Det handlar om att inte ge igen med samma mynt. Slå inte tillbaka. Att möta ont med ont förvärrar den negativa spiralen. När man ger igen rullar det bara vidare – hämnden tar aldrig slut. Se upp så att du inte hamnar i en ond cirkel så att allt trappas upp med hämnd. Vilket sker om man värjer sig med onda medel.Jesus visar på en lösning av konflikten i sin instruktion till den troende. Vi ska kämpa mot det onda (det gjorde Jesus), men vi ska göra det med goda medel. Att vända den andra kinden till handlar inte om passivitet, undergivenhet eller om att bli utnyttjad. Det handlar om att stå upp mot det onda med aktiv godhet och överraskande generositet. Det stämmer med Paulus tolkning av Jesus undervisning: \”Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda\” (Rom 12:20-21).Är du i en konflikt? Ta ett förvandlande initiativ för att vinna den andre med en överraskande generositet. Det är vad Jesus råder den troende här i Bergspredikan. Bergspredikan har alltså ett budskap till oss idag. Den gäller, tvärtemot vad Hypernådens företrädare anser. i allra högsta grad de troende. Den var speciellt riktat till de troende!Det är inte höga ideal eller omöjliga bud, utan praktiska vardagsinstruktioner menade att omsättas i det verkliga livet troende emellan. Alltså en praktisk tillämpning på 10 Guds bud beträffande relationen mellan medmänniskor.Jesus säger att den som hör hans ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Vill du bygga stadigt? Handla då som Kristen efter Jesus undervisning i bergspredikan och förstå att Lagen är till för Dig. Inte för Din frälsning. För Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg. Men den innehåller livsinstruktioner för relationer som är bra för oss. Därför är lagen god som Paulus säger. Det handlar inte om som jag anklagas för att vilja för människor in under lagen som frälsningsväg. Det vare mig främmande. För vår frälsning gäller bara Jesu fullbordade offer på korset och \”tillräknad rättfärdighet från Gud för Kristi skull\”. Men det förtar på intet sätt vad Gud vill åstadkomma i den troendes liv med att: ”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem\”. För att \”följa Guds stadgar och hålla Guds lag\” är något som är till välsignelse för människan. Därför säger Paulus att \”lagen är god\”. Men denna välsignelse vill företrädarena för \”supernåden\” ta ifrån människor.Detta gör de under sken av att riktigt visa på nåden och Kristi fullbordade verk. Men samtidigt missa \”allt Guds rådslut\” och att fullständigt missa Guds fingervisning hur viktig Guds lag är genom att försöka förverkliga den i den troendes liv:”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem\”

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s