Robert och Suzanne Hamrick – 22 Tuffa Frågor till Pre-Trib Teoretikerna!

Av Robert och Suzanne Hamrick

Översatt av Jon-Are Pedersen och postad med tillstånd av författarna. 
Jag har tidigare lagt ut artikeln som 22 frågor och skrivit en inledning till detta. Den kan du läsa här. Du kan också gå direkt till frågorna som visas en och en, här.


Fakta nr 1: Apg. 1:11 Och de sa: Ni galileiska män, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.

Så, Herren Jesus lämnade jorden en gång, helt öppet för alla som befann sig i området, och upptogs till himlen i ett moln för att sedan försvinna. Enligt dessa änglar, vilka vi måste utgå från är HERRENS, så ska Jesus återkomma precis på samma sätt som Han lämnade.
Fråga nr. 1: Eftersom dispensationalismen förutsäger att Herren Jesus INTE kommer återkomma på samma sätt som han lämnade, och att Hans två återkomster är inbördes olika, varför bör dispensationalismen anses vara någonting annat än en kult, och Pre-Trib uppryckandet av församlingen anses vara annat än en falsk kultisk lära?


Fakta nr. 2: Joh. 17:15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda (den onde NASB).

[Från Herren Jesu förbön i Getsemane trädgård.]
Fråga nr. 2-A: Så, enligt vår Herre Jesus, så var det inte nödvändigt för hans församling att ryckas bort från jorden för att bevara dem för Satans arméer. I ljuset av denna tydliga bön å vägnar av sina lärjungar från den lidande Sonen till sin Fader, HUR kan dispensationalisterna – eller andra pre/mid-trib uppryckande teoretiker – förvänta sig att Fadern skulle förvägra Sin Enfödde Sons bön, och ändå fortsätta med uppryckandet av församlingen, 7 (eller 3½) år innan Herren Jesus enda högljudda, synliga, 100% publika, icke-tjuvs-liknande återkomst? Hur?
Fråga nr. 2-B: Om Herren Jesus visste att Hans församling skulle bli uppryckt från världen innan Vedermödan, tvärtemot Sin specifika bön till Fadern, VARFÖR skulle han (1) Olydigt ställa sin vilja mot Faderns vilja; och (2) det utan att ange NÅGON tydlig hänvisning till denna påstådda säkra, unika, framtida händelse någonstans i sitt ord?
Fråga nr. 2-C: Dessutom, om Skriften ”verkligen” beskriver ett Pre-Trib uppryckande, VARFÖR skulle Herren Jesus vara så oproportionerligt bekymrade för dem som skulle bli ”lämnade kvar/Left Behind” [de orättfärdiga] utan att någonsin uttryckligen nämna att det skulle finnas, ELLER att det skulle bli ett Pre-Trib uppryckande för dem i framtiden, om de skulle vara rättfärdiga? VARFÖR? Särskilt eftersom han tydligt har lovat oss att han skulle berätta sådana saker för oss : Joh. 14:2 ”Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det.


Fakta nr. 3: Ps. 110:1 En psalm av David. HERREN sade till min Herre: ”Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter.”
I psalmen ovan är JHWH Fadern och ”min Herre” är Jesus. Han citerar även den här versen i evangelierna och tillämpar den på sig själv. [Matt. 22:45 & Luk. 20:44] Också aposteln Paulus konstaterar detta i Hebreerbrevet 12:2. Därför borde en enda Psalm kunna försäkra oss alla om att Herren Jesus med säkerhet INTE kommer lämna sin Faders sida förrän i SLUTET av Vedermödan.
Fråga nr. 3: Om vår Herre Jesus måste (lydigt) sitta vid Faderns sida TILL DESS vår Herre Jesu fiender har blivit förödmjukat av Faderns intentioner och kraft – något som ABSOLUT inte kommer hända förrän i SLUTET av Vedermödan och Hans härlighets uppenbarelse – HUR skulle då Herren Jesus kunna lämna Faderns sida (olydigt) och komma ”för” sin församling sju (eller tre och ett halvt) år INNAN Fadern har gjort vad Han utlovat i Skrifterna att göra?


Fakta nr. 4: Apg. 3:18-21 Men det som Gud har förutsagt genom alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida, det har han på detta sätt låtit gå i uppfyllelse. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade, och för att tider av vederkvickelse ska komma från Herrens ansikte, och han sänder Jesus Kristus, han som tidigare blev förkunnad för er. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt, som Gud har talat om genom alla sina heliga profeters mun från världens början, ska bli upprättat igen. 
Om de nu är bibeltroende fundamentalister – som de påstår – måste därför pre/mid-tribbare tro att denna ”perioden där allting återställs” faktiskt skulle börja med vedermödans sju år, som beskrivs i Skriften som en period med allt ökande förödelse – eld, översvämningar, epidemier, hemsökelser, jordbävningar, tsunamier och kanske även kollisioner med meteoriter, vulkaner, Satan och hans änglar som vandrar runt på jorden i fysiska kroppar, falska ”aliens”, vilddjurets märke, förödelsens styggelse osv.
Fråga nr. 4: Är det ens möjligt att någon kan se de SJU ÅREN, en period med sådana fruktansvärda händelser, som en ”tid av återställelse”?


Fakta nr. 5: 1 Thess. 4:15-17 För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in (dött). För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppståDärefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

OCH
1 Kor. 15:51-53 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, VID DEN SISTA BASUNEN. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet.
Enligt dessa skriftställen, oavsett när församlingens ”uppryckelse” sker, måste alla som ska inkluderas i den FÖRSTA uppståndelsen (av de rättfärdiga döda i Kristus) och dessa som kommer ryckas upp (de levande rättfärdiga), alla samtidigt ha fått sina härlighetskroppar .
Oops! Där rök Pre-Tribs och Mid-Tribs teori om uppryckandet, eftersom den där förargliga aposteln Paulus proklamerar att INGEN kommer förvandlas förrän den VID DEN SISTA BASUNEN, vilket BARA kan ske i slutet på Vedermödan.
Fråga nr. 5: Tror Dispensationalisterna på något sätt att det är möjligt att bli ”uppryckta” till ”himlen” för sju år utan att först ha fått en förhärligad kropp? Tydligen, trots alla skriftställen som visar att det är omöjligt. Om ALLA som kommer bli frälsta MÅSTE få sina härlighetskroppar samtidigt, OCH om det kommer ske EFTER den FÖRSTA uppståndelsen – som omfattar ALLA de rättfärdiga döda i Kristus, både kristna OCH judar – vid SLUTET av Vedermödan, då MÅSTE OCKSÅ dispensationalisterna på något sätt förvänta sig att den Första Uppståndelsen av de döda i Kristus sker INNAN deras ”Pre-Trib” Uppryckande! Detta är också omöjligt enligt ovanstående verser, som klart och tydligt förklarar att den händelsen sker i SLUTET av Vedermödan (vid den sista basunen). Mot bakgrund av detta kristallklara budskap vi har i Skrifterna, HUR kan Pre-Trib eller Mid-Trib uppryckandet av församlingen ens vara möjligt?


Fakta nr. 6: Herren Jesus säger med egna ord att hela världen ska se honom när han kommer i sin härlighet, och sen kommer Guds vrede utgjutas över ”dem som bor på jorden”, vilket är ett bildligt uttryck som betyder ”alla de onda, förhärdade människorna”.
Luk. 17:26-30 Och så som det var på Noas tid, så ska det också vara i Människosonens dagar. De åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dagen då Noa gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det också på Lots tid: De åt, drack, köpte, sålde, planterade, byggde. Men på den dagen då Lot gick ut från Sodom, regnade det eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då Människosonen ska uppenbaras.
Och detta:
Matt. 24:29-30 Men strax EFTER den tidens Vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet.
Och detta är något som bekräftar just när Guds Vrede faktiskt utgjuts, relativt till andra händelser i ändens tid.

Upp. 16:16-17 Och han församlade dem till den plats som på hebreiska heter Armageddon (Har-Megiddo). Och den sjunde ängeln tömde sin skål ut i luften och en stark röst kom ut från templet i himlen, från tronen, som sa: Det har skett.

Med andra ord, den sista av Guds sju vredesskålar utgjuts inte förrän precis innan Slaget vid Armageddon och förstörelsen av de två Babylons, som BARA kan ske vid SLUTET av Vedermödan, och det är INGET som händer i BÖRJAN av Vedermödan, som Pre-Trib påstår. Dessa verser BEVISAR att ”Guds vrede” INTE är samma som ”Vedermödan” och sker INTE UNDER Vedermödan, utan EFTER den!
Guds vrede FÖLJER omedelbart efter bortryckandet av de som ska bli frälsta, på samma dag, och inte sju (eller 3½) år senare! Herren Jesus säger här, tydligt och klart, att Hans återkomst kommer ske precis som dessa två historiska exempel. Så, enligt Jesu ord, uppstår de rättfärdiga döda i Kristus och den levande församlingen rycks upp för att möta Herren Jesus i luften. ”Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.” (1 Thess. 4:17). Både de förlorade världens barn OCH VI, kommer se honom komma i sin härlighet, och sedan kommer Guds vrede utgjutas omedelbart efter, ”på den dagen…
Genom att fullständigt ignorera dessa skriftställen, hävdar Pre-Trib motstridigt att ”Guds vrede” faktiskt sker UNDER Vedermödan, och menar faktiskt att Guds Vrede är synonymt med Vedermödan! De vidhåller att det är DÄRFÖR församlingen MÅSTE ryckas upp INNAN det börjar, för att vi inte ska behöva uppleva Guds vrede, till trots dessa tydliga, omisskännliga orden från vår Herre att Guds vrede inte utgjuts förrän han återkommer synligt, vid slutet av Vedermödan!
Fråga nr. 6: HUR kan en intellektuellt förståndig ÄRLIGSANNINGSSÖKANDE, pånyttfödd kristen få detta trossystem av ett skriftvidrig Pre-Trib eller Mid-Trib ”uppryckande” av församlingen, att passa med Jesu egna ord?


Fakta nr. 7: I Matteus 24:29-31 förklarar Jesus för sina lärjungar ändens tid:

Matt. 24:29-31 Men strax efter den tidens Vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. Och DÅ ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska  jämra sig. Och de ska (DÅ) få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. Och han ska (DÅ) sända ut sina änglar (örnar) med starkt basunljud, och de ska (DÅ) församla hans utvalda från de fyra väderstrecken [överallt på jorden], från himlens ena ände till den andra [överallt i himlen].

Med andra ord, INGA av ”Hans utvalda” blir samlade tillsammans, från himmel ELLER jord, förrän de ALLA samlats tillsammans vid ett ENSKILT tillfälle vid hans synliga (och ENDA) Andra Tillkomst. Dessutom, i Uppenbarelseboken, uttalar aposteln Johannes tydligt att det absolut INTE kommer bli något bröllop förrän antalet av dessa som ska bli ”gäster” (ALLA döda i Kristus) är fullt:

Upp. 6:9-11 Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Och de ropade med hög röst och sa: Herre, du som är helig och sann. Hur länge dröjer du med att döma och utkräva hämnd för vårt blod på dem som bor på jorden? Och åt var och en av dem gavs en vit dräkt, och de blev tillsagda att de skulle vila ännu en liten tid, till dess antalet hade blivit fullt av deras medtjänare och bröder, som skulle bli dödade liksom de själva.

LÄGG MÄRKE TILL: Det vita, fina linnet är I SANNING ett tecken på rättfärdighet (Upp. 19:8 Och hon har fått fint linne, rent och skinande att klä sig i, för det fina linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. & 14 Och härarna i himlen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent.), därför är dessa inte någon sorts andra-klassens martyrer som kommer försent till Lammets bröllop, som många Dispensationalister (Pre-Trib) predikar. Faktiskt tvärtom.
Denna enda händelse (i den stund då det fulla antalet av dem som ska dödas av anti-krists armé) kan omöjligen ske förrän den ansvarige för alla dessa mord – antikrist – själv slaktas av Herren Jesus, vid Hans Härliga ankomst (Och då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren ska döda med sin muns anda och förgöra vid sin synliga återkomst. 2 Thess. 2:8) Detta bekräftas vidare av författaren av Hebreerbrevet, när han talar om Gamla Testamentets rättfärdiga”Judarna”.

Hebr. 11:39-40 Men alla dessa som har fått vittnesbördet genom tron, fick inte det som var utlovat. Gud har på förhand utsett något bättre åt oss, för att de inte skulle bli fullkomnade utan oss.

Detta bekräftar vidare att alla Guds rättfärdiga kommer få tillbörlig behandling vid ett och samma tillfälle, något som fullständigt motsäger teorin om Pre-Trib eller Mid-Trib, och som till och med är profeterat:

Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Upp. 22:12

Ja, Herren, HERREN kommer med makt, hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram. Jes. 40:10-11

Du skall inte mer kallas \”den övergivna\”, ditt land skall inte mer kallas \”ödemark\”, utan du skall heta \”min käraste\” (Hephzibah – Min fröjd är i henne) och ditt land \”den äkta hustrun\” (Beulah – äktenskap). Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn (Guds barn – Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. Joh. 1:12-13 ) gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. HERREN har svurit vid sin högra hand och sin starka arm: Jag skall inte mer ge din säd till mat åt dina fiender, och främlingar skall inte dricka ditt nya vin, frukten av din möda. De som samlar in säden skall också äta den och skall lova HERREN, och de som bärgar in vinet skall dricka det i min helgedoms gårdar. Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket! Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken! Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning (Yeshua: Frälsning – Strong’s H3444) kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man skall kalla dem \”det heliga folket\”, \”HERRENS återlösta\”. Och du skall kallas \”den eftersökta\” (Darash), \”staden som inte blir övergiven\”. Jes. 62:4-12

Så, om Han har med sig sin lön när han kommer synligt, högljutt, och offentligt vid SLUTET av Vedermödan, vad skulle det kunna vara som den ”pre-trib-uppryckta” församlingen skulle mottaga innan något av detta skett, om det nu ens finns något sådant?
Upp. 19:7 (Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo.) är en direkt motsats till andra dispensationalistiska lärosatser, eftersom Upp. 19:7 faktiskt stadfäster den relativa tiden på BÖRJAN av Lammets bröllopsfest. Detta bekräftar att det inte sker förrän EFTER Babylons förstörelse, vilket bara kan vara nära SLUTET på Vedermödans sju år.
Men ännu viktigare är Jesu beskrivning av ändens tid för sina lärjungar:
Men strax efter den tidens Vedermöda ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna (änglarna) ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas. Och då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens stammar ska då jämra sig. Och de ska få se Människosonen komma på himlens skyar med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de (jordens) fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Matt. 24:29-31
Som jag tidigare tog upp, så är detta vår Herres ord där han beskriver situationen på jorden precis vid hans återkomst Änglarna (örnarna i Matt. 24:28 {de dödas uppståndelse} och Luk. 17:37 {församlingens uppryckande}. Se också 2 Mos. 19:4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig.), de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken (vilket är jordens fyra kompasspunkter – Nord, Syd, Öst, Väst), och från alla delar av himlen.
Fråga nr. 7: Om ALLA ”Hans utvalda” inte har samlats tillsammans från himlen OCH från jorden FÖRRÄN vid slutet av Vedermödans sju år, HUR kan det då redan varit ett ”Lammets bröllop”, om det fulla antalet av ”Bruden” omöjligen ha varit där vid en tidigare tidpunkt?


Fakta nr. 8: ”Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse.” 1 Petr. 1:13
Enligt Pre-Trib och Mid-Trib teoretiker ska det faktiskt vara TVÅ ”Andra ankomster”, även om det inte finns ett enda bevis för det i någon icke-Scofield, Icke-Ryrie, icke-Moody, icke-Sionist-kult Bibel. Enligt dessa som trycker på denne Laodiceiska onda andars lära, kommer Kristi ”första andra ankomst” vara osynlig och tyst (likt en tjuv), och kommer ske sju (eller 3½) år innan Hans högljudda, offentliga ”Härliga uppenbarelse”, mot SLUTET av Vedermödan.
Fråga nr. 8 (I tre delar):
(A.) När sker ”UPPENBARELSEN” av Jesus Kristus? (1 Petr. 1:13). Om hans ”första andra ankomst” vid ett Pre-Trib eller Mid-Trib ”uppryckande” sker tyst, osynligt, och ”likt en tjuv”, hur kan det då vara en ”uppenbarelse”?
(B.) Om nu Herren Jesus, Petrus och de andra apostlarna ”verkligen” kände till och ”verkligen” predikade ett Pre-Trib uppryckande av församlingen, som dispensationalisterna påstår (trots att det inte finns ett enda bevis för detta i en icke-kult Bibel), varför skulle de då göra ett uttalande som detta, som motsäger varje föreställning om ett Pre-Trib/Mid-Trib uppryckande?
(C.) Och om ”nåden” som Petrus talar om kommer från Herren Jesus vid Hans UPPENBARELSE (som bara kan ske mot slutet av Vedermödan), VAD är det då Han har med sig vid Hans hypotetiska ”Pre-Trib” plundring? ”Pre-nåd”? Eller ”Icke-Nåd, som framförs tillsammans med ”icke-evangeliet om nåd”?


Fakta nr. 9: Angående Herrens synliga, fysiska återkomst, säger Paulus: ”För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.” 1 Thess. 4:16-17
”Vi som lever och är kvar”? Vad är detta? Om aposteln Paulus verkligen trodde på och predikade en Pre-Trib uppryckelse, som Dispensationalisterna vidhåller, skulle han räkna med att ”vara kvar” på jorden vid Herrens höjudda, fysiska återkomst mot slutet av Vedermödan? Jag menar, han skulle nog inte räkna med att vara bland dem som tidigare ”lämnats kvar”. OM Pre-Trib var sant, skulle han inte ha förväntat sig en ”uppryckelse” tillsammans med resten av de rättfärdig i början av Vedermödan? Tydligen inte om vi läser Paulus egna ord i 1 Thess. 4:16-17.
*Det Grekiska ordet för att ”möta” är apantesis, är ett väldigt exakt och väldigt ovanligt ord. Det har betydelsen av ”att gå fram som en grupp människor för att eskortera en resande tillbaka in i staden eller vilostället från vilken dessa just kommit från”, som t.ex. ett folk i en stad skulle hälsa en segrande general eller kung. Det här speciella ordet finns bara på tre andra ställen i hela Nya Testamentet:
1). två gånger i liknelsen om de visa och oförståndiga jungfrurna, en grupp som väntade för att gå ut och hälsa brudgummen och sedan eskortera honom tillbaka till hans viloplats, tillbaka till den plats de just kommit från . ”Då ska himmelriket bli likt tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var visa, och fem var oförståndiga. De oförståndiga tog sina lampor, men tog ingen olja med sig. Men de visa tog olja i sina kärl, tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då stod alla dessa jungfrur upp, och gjorde i ordning sina lampor. Och de oförståndiga sa till de visa: Ge oss av er olja, för våra lampor slocknar. Men de visa svarade: Den skulle inte räcka till för både oss och er. Utan gå hellre bort till dem som säljer, och köp åt er själva. Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes. Men efteråt kom även de andra jungfrurna och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag känner er inte.” Matt. 25:1-12
OCH
2.) en gång i Apostlagärningarna [Apg. 28:14-15], som beskriver en grupp människor som kommer ut från Rom för att möta Paulus och sedan eskortera/följa honom tillbaka till Rom, som de just kom ifrån. ”Där fann vi bröder och blev bjudna att stanna hos dem i sju dagar. Och så fortsatte vi mot Rom. Då bröderna där fick höra om oss, kom de ända till Forum Appii och till Tres Taberne för att möta (apantesiς) oss. När Paulus såg dem, tackade han Gud och fick nytt mod.” Apg. 28:14-15

ALLA dessa bibelverser förklarar tydligt att en GRUPP av människor GÅR UT för att möta en INDIVID, och sedan kort därefter eskortera HONOM tillbaka till den plats DE just kommit från.
OM vi verkligen är fundamentala bibeltroende (som alla Dispensationalister påstår sig vara) förstår vi att vid den faktiska uppryckelsen av församlingen som är förutsagt, när Kristus återkommer, kommer de troende ryckas upp för att möta (apantesis) Honom i luften, och sedan direkt återvända TILLSAMMANS med Herren till jorden, men inte i en förutsägbar eller specifik period av mänsklig tidsrymd. Allt detta, som är OMÖJLIGT med en Pre-Trib/Mid-Trib uppryckelse av församlingen, men där ALLTING passar perfekt i ett Post-Trib scenario.
Fråga nr. 9-A: Eftersom Paulus säger ”VI som lever och är kvar”, finns det då en möjlighet att aposteln Paulus inte såg sig själv vara rättfärdig nog att bli ”uppryckt” tillsammans med församlingen?

Fråga nr. 9-B: När Paulus säger att vid församlingens uppryckande, ska vi möta Herren Jesus i luften och sedan omedelbart återvända tillsammans med honom till jorden, vad gör detta med Pre-Trib/Mid-Trib teorin, vilket är en eskatologisk hörnsten i så många Laodiceaförsamlingar av idag?


Fakta nr. 10: 2 Thess. 2:1-4 Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom, [Paulus avhandlar här dessa två händelser – Herrens återkomst OCH uppryckandet – som om att de hände samtidigt, precis som resten av Skriften gör. Häri finns ingen som helst indikation på en separation på sju (eller 3½) år mellan dessa två händelser! Inte ens ett hint!] att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren. [d.v.s. Paulus säger här att det INTE ÄR immanent (nära förestående). Han försäkrar dem (och oss) att ”den dagen” (för Herrens återkomst OCH uppryckandet) INTE KAN KOMMA förrän vissa händelser sker. Detta gör att dispensationalisternas teori om ”Imminency – Nära Förestående” blåser bort som löv. Han önskar inte att de ska bli ”skrämda” av ”surdegen” i denna falska doktrin, nämligen att Kristus kan komma vilken tid som helst. Inte heller vill vi.] Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad, som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud.
Fråga nr. 10: Så, eftersom Paulus säger att det Stora Avfallet MÅSTE ske först, OCH att antikrist MÅSTE uppenbaras först, OCH ATT Förödelsens Styggelse MÅSTE ställas upp först, INNAN ”Kristi Dag” (som han likställer med BÅDE Kristi återkomst OCH upprycandet av församlingen), vad gör denna då med Pre-Trib/Mid-Trib teorierna?


Fakta nr. 11: Aposteln Petrus säger i 1 Petr. 1:7 ”för att er tro som prövats, vilken är långt mera värd än förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse.”
Först av allt, så konstaterar Petrus att vi kommer att få pris och ära på grund av det sätt vi har uthärdat vår trosprövningar framtill Jesu Kristi uppenbarelse. Vad är det för ”trosprövningar” som vi uthärdar i en Pre-Trib eller en Mid-Trib uppryckande? Ingen. Vi skulle då alla sugas upp mitt i vår fullkomligt ordinära dag, för att festa loss med Herren i sju år?
Det finns alltför många fel i detta att det skulle behövas en egen bok. Vi rekommenderar vår: ”Avslöja Satan’s Left Behind” på http://torahkingdomliving.com.
För det andra, detta förklarar att lovet och äran inte kommer FÖRRÄN ”Uppenbarelsen av Jesus Kristus”, som även den mest rabiata Pre-Tribbare medger inte kommer hända förrän Pre-Tribbarnas ”andra” Andra Återkomst, när Herren Jesus FYSISKT och SYNLIGT återkommer ”tillsammans med Sin församling” [Upp. 14:1-5 Och jag såg, och se, ett Lamm stod på Sions berg och tillsammans med det 144 000, som hade hans Faders namn skrivet på sina pannor. Och jag hörde ett ljud från himlen såsom bruset av väldiga vatten och såsom dånet av stark åska. Och jag hörde ljudet av harpospelare som spelade på sina harpor. Och de sjöng som om det var en ny sång inför tronen och inför de fyra varelserna och inför de äldste, och ingen kunde lära sig den sången, utom de 144 000, som var friköpta från jorden. Dessa är de som inte har befläckat sig med kvinnor, för de är jungfrur. Dessa är de som följer Lammet vart det än går. Dessa blev friköpta från människorna till en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. Och i deras mun har inget svek blivit funnet, för de är fläckfria inför Guds tron.]
Fråga nr. 11: Så hur får en logisk, sanningsälskande, pånyttfödd, andefylld kristen alla dessa BOKSTAVLIGA bibelsanningar att passa med sina Pre-Trib/Mid-Trib teorier som vi har beskrivit och som så många har trott?


Fakta nr. 12: ”Och medan de gick för att köpa, kom brudgummen. Och de som var redo gick in med honom till bröllopet, och dörren stängdes.” Matt. 25:10
Dispensationalister lär vanligtvis ut att omedelbart efter uppryckandet av församlingen, ska alla dem som har blivit bortryckta från jorden, omedelbart till ”himlen” för att fira ”Lammets bröllopsmåltid” tillsammans med ”Jesus”. Genom att de inte förstår den logiska konsekvensen av sin egen undervisning, så hänvisar de ofta till liknelsen om de visa och oförståndiga jungfrurna som en metafor för deras ”Pre-Trib” uppryckelse-scenario.
Men i den liknelsen, så snart Brudgummen kommit, går han in till bröllopsfesten tillsammans med BARA de visa jungfrurna (dom som var förberedda) och dörren stängs, och ingen annan tillåts komma in efter det. OM det här verkligen var en metafor för Herrens återkomst – som de flesta dispensationalistiska Bibel ”experter” verkar tycka det är – och OM det skulle finnas ett Pre-Trib uppryckande, så skulle det nödvändigtvis betyda att INGEN ANNAN SKULLE BLI FRÄLSTA under Vedermödan, som i teorin sker EFTER uppryckandet enligt Pre-Trib.
Fråga nr. 12: Eftersom vi vet att människor KOMMER bli frälsta under Vedermödan (själarna under altaret, etc.), HUR kan kan då den här liknelsen Herren Jesus ger oss förenas med ett Pre-/Mid-trib Uppryckande-scenario?


Fakta nr. 13: Vidare, i Uppenbarelseboken hittar vi det här: ”Och när han bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Och de ropade med hög röst och sa: Herre, du som är helig och sann. Hur länge dröjer du med att döma och utkräva hämnd för vårt blod på dem som bor på jorden? Och åt var och en av dem gavs en vit dräkt, och de blev tillsagda att de skulle vila ännu en liten tid, till dess antalet hade blivit fullt av deras medtjänare och bröder, som skulle bli dödade liksom de själva.” Upp. 6:9-11
Fråga nr. 13: Detta är ALLA dessa som någonsin har dött martyrdöden, INKLUSIVE dessa som dött UNDER Vedermödan. De bär VITA kläder, ett tecken på rättfärdighet. Detta fastställer BOKSTAVLIGEN att de MÅSTE stanna kvar där de är TILL DESS att martyrdomen upphör (deras antal är fullt), något som INTE KAN ske förrän Herren Jesus dödat antikrist vid Sin Härlighets Uppenbarelse! OM detta antal inkluderar ALLA dem som dödas av antikrists arméer UNDER Vedermödan, (vilket det gör) och OM uppståndelsen för ALLA de döda i Kristus MÅSTE, ja faktiskt, föregå Uppryckandet av församlingen (som Paulus förklarar i 1 Thess. 4:15-17), hur är då ett Pre-Trib/Mid-Trib uppryckande av församlingen ens möjlig? [1 Thess. 4:15-17 ”För detta säger vi er med ett Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens återkomst, inte alls ska komma före dem som har somnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren.”]


Fakta nr. 14: Herren Jesus har också sagt ”Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull ska de dagarna bli förkortade.” Matt. 24:22 
Ursäkta mig, men om ”de utvalda” redan har blivit ”uppryckta” sju (eller 3½) år tidigare, så skulle de inte ens vara PÅ jorden!
Fråga nr. 14: VARFÖR skulle de dagarna (under Vedermödan) förkortas för människor som inte ens är tänkt finnas på jorden, enligt Pre-Trib/Mid-Trib teorin?


Fakta nr. 15: Herren Jesus har också lovat oss att ”Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst.” Matt. 10:22. Detta löfte om evig lön för dem som ”övervinner” upprepas tolv gånger i Uppenbarelseboken!
Fråga nr. 15-A: Först av allt, till vem riktas det till, om inte församlingen?
Fråga nr. 15-B: För det andra, om församlingen är borttagen från jorden innan Vedermödan hunnit börja, vad är det då som ska ”uthärdas” eller ”övervinnas”?
Fråga nr. 15-C: För det tredje, om Pre-Trib bortryckandet och belöningen för församlingen skulle vara automatisk, universell och oförbehållsam, VARFÖR har vi alla dessa varningar att vi MÅSTE övervinna, uthärda, hålla fast, etc. annars kommer vi förlora vår lön? ”Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska inte mer gå ut därifrån. Och jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn.” Upp. 3:12


Fakta nr. 16: I det teoretiska Pre-Trib uppryckandet av församlingen, även som den porträtteras i ”Left Behind” serien som bara är ”religiös fiction”, skulle miljontals ofrälsta människor, i realiteten, dödas av Gud utan förvarning som ett direkt resultat av Hans plötsliga, ensidiga, katastrofartade, globala ingripande i människans angelägenheter, genom att Han rycker bort sin församling, alla på en gång, utan NÅGON SOM HELST förvarning. Många av dessa som dödas av Gud utan någon förvarning skulle därför inte haft en möjlighet att höra det frälsande evangeliet om Hans Son, Jesus Kristus!
Fråga nr. 16: Eftersom ”Herren… inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.” [2 Petr. 3:9], hur stämmer detta överens med det kristallklara BOKSTAVLIGA ny-testamentliga uttalandet angående den eviga Skaparens oförändrade karaktär och intentioner, med den onekliga eviga konsekvensen för den ofrälste som skulle dödas utan förvarning som ett resultat av dessa katastrofer som orsakas av det ögonblickliga bortryckandet – av ”de utvalda” – utfört av Gud?


Fakta nr. 17: Således är det en omfattande ”oavsiktlig konsekvens” av Dispensationalisternas ”läran om Imminency” (att Kristus ”kan” återvända ”för” sin församling i vilken stund som helst) blir att miljoner förlorade människor runtom i världen som aldrig har hört evangeliet om Jesus Kristus från Nasaret skulle dödas genom Guds hand. Men Herren säger till profeten Hesekiel: ”När jag säger till den ogudaktige: Du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då skall den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.” [Hes. 3:18]
Fråga nr. 17: Om JHWH Elohim kräver att vi ska varna den ogudaktige för att försöka rädda den ogudaktiges själ, VARFÖR skulle Han inte också själv vara bunden vid samma moraliske standard? Men är Han det, då är ett Pre-Trib/Mid-Trib-uppryckande av församlingen fullständigt inkonsekvent med Guds, i Bibelns, uppenbarade moraliske väsen. Men är Han inte bunden av det, då är Han inte Bibelns Gud, utan är bara ännu en falsk gud, Dispensationalismens ”gud”, som ÄR församlingen i Laodicea.


Fakta nr. 18: Om någon verkligen tror på Dispensationalismens falska ”lära om Imminency”, att man bokstavligen kunde bli ”uppryckt” vilken minut som helst, och om någon kör en bil, lastbil, båt eller ett flygplan när det händer, är det mycket troligt att ett sådant omdömeslöst beteende omedelbart skulle orsaka att någon som ännu inte har hört evangeliet om Jesus Kristus att dödas i efterföljande ”olyckor”, precis som de beskrivs och förutsägs i ”Left Behind” serien som en högteknologisk önskedröm. Faktiskt, genom deras bedrägliga längtan efter att skrämma människor att acceptera Kristus som Frälsare så har producenterna av dessa pseudo-kristna, ANTIKRISTILGA mardrömmar, avsatt en betydande del av budgeten för special-effekter, för att med stor omsorg skildra just sådana blodiga händelser, ”ju mer skrämd blir du, min käre”.
Fråga nr. 18-A: För att vara teologiskt konsekvent, BORDE INTE varenda en som påstår sig vara en Jesu lärjunge, som samtidigt tror på och predikar ”läran om Imminency” visa en genuin kristen plikt att skydda ALLA sådana förlorade människor genom att omedelbart, idag, JUST NU överlämna ALLA sina körkort, och omedelbart upphöra att använda motorfordon?
Fråga nr. 18-B: Om inte, VARFÖR INTE?


Fakta nr. 19: Den ”Religiösa Fiction” serien ”Left Behind” (och alla liknande Dispensationalistiska bedrägerier) framställer människor som i all hast tar ”ett beslut för Kristus” bara efter att ha sett några människor försvinna framför ögonen på dem.
Fråga nr. 19: Hur rättvist skulle det vara för dessa människor att beviljas en sådan makalös privilegierad behandling av Bibelns Gud, jämfört med de verkligt heliga människorna som har levt, lidit hela sina liv, och DÖTT i sann tro – ”tro”, som Bibelns Gud beskriver den – och som har gjort samma ”beslut” UTAN att ha sett det utlovade beviset, som t.ex. Abraham, Josef, David och alla de andra trofasta har gjort – den ”sky av vittnen” [Hebr. 11:1-40] – genom historien? Och vilka andra exempel har vi NÅGONSTANS i Bibeln, av NÅGON annan grupp människor, som uppvisar en sådan extraordinär, oförtjänt privilegierad behandling av Gud ?
Upplysningsvis kan vi säga att i Uppenbarelseboken finns det bara EN sådan grupp som tror sådana saker om sig själv, och det är församlingen i Laodicea.

”Skriv också till ängeln för laodiceernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj dina ögon med ögonsalva, så att du kan se. Alla dem jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Så var därför ivrig och omvänd dig.” Upp. 3:14-19 


Fakta nr. 20: Bibeln säger att ”Utan tro är det omöjligt att behaga Honom (Gud).” [Hebr. 11:6]. OM det är OMÖJLIGT att behaga Gud utan tro, och OM denne Gud definierar ”tro” som en ”övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser” (Hebr. 11:1), och OM ens ”religiösa konvertering” inte inkluderar det man inte ser, utan bara DET MAN SER, då uppvisar en sådan person inte en gudfruktig tro, utan det är enbart ett desperat, rationellt – utan att nödvändigtvis vara ångerfull – steg för att rädda, sitt annars fördömda, huvud.
Fråga nr. 20: Om nu församlingen skulle bli uppryckta av Gud före Vedermödan, och tiotusentals Videobandspelare och dvd-spelare skulle ”lämnas kvar (Left Behind)” med smarta, multimedia förklaringar på vad som precis hänt, hur mycket ”tro” skulle det behövas för någon att ”tro” på Gud, och vad är chansen för att ett sådant ”beslut” – enligt Bibeln – faktiskt skulle resultera i individens frälsning?


Fakta nr. 21: Dispensationalister tror att ”Församlingen” ska ryckas upp av Gud innan den profeterade sjuåriga perioden kallat Vedermödan. Trots ALLA BOKSTAVLIGA uttalanden i Skrifterna om just det motsatta, tror dessa också att den här gruppen av ”oraffinerade”, ”otestade”, ”icke-övervinnande”, ”icke-uthärdande” selektiva-budords-hållande (”Vi är inte under lagen, utan under nåden”) folket – som menar sig ”behöva inget” – ändå, på något odefinierbart sätt genom dispensationalismen ELLER i Skrifterna, fortfarande uppnår den rättfärdighet som av Gud bedöms  vara grundläggande genom hela Bibeln. De framhärdar i denna tro, trots det 100-procentiga MOTSATTA budskapet från HELA Bibeln att ALLA MÅSTE renas och luttras genom Vedermöda/Prövningar för att kunna ingå i Guds rike [5 Mos. 4:30-31, Jes. 48:10, Dan. 12:10, Sak. 13:9, Matt. 3:11-12, Joh. 16:33, Apg. 14:22, Rom. 5:3-5, 8:35, 12:12, 1 Thess. 3:4, Upp. 2:9-10, 7:14].
Fråga nr. 21: HUR skulle den här ”reningen” och det här ”luttrande” MÖJLIGEN kunna fulländas om hela den troende, rättfärdiga kristna församlingen skulle sugas upp, mitt i en fullkomligt vanlig dag och precis mitt i ett fullkomligt säkert, tryggt, komfortabelt, och förutsägbart liv?


Fakta nr. 22: Bibeln säger att det är DE SOM LÄSER Hans ord (ändetidens trofasta) SOM SKA FÅ SE Förödelsens Styggelse, i Matt. 24:15 ”När ni nu får se förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det –”
Fråga nr. 22, (i fyra delar):
1: Uttrycket inom parentes ”(må den som läser förstå det)”, som lades till vår Herres ord av både Matteus och Markus, är en kristall-klar indikation på att den tänkta publiken för den här varningen sträcker sig vida längre än den lilla krets människor som faktiskt hörde vår Herre tala dessa ord. Så, till vem adresseras detta om inte till församlingen?
2: I ett Pre-Trib Uppryckande scenario, skulle den trofaste inte ens befinna sig PÅ jorden när det hände, så HUR skulle det vara möjligt för dem att SE Förödelsens Styggelse?
3: Om det ”verkligen” adresseras till ”vedermödans heliga” som har blivit ”Lämnat kvar (Left Behind)”, VARFÖR skulle vår Herre, (och Paulus) vara MER angelägna om DEM än de skulle vara om dem som skulle komma att ”ryckas upp” INNAN Vedermödan, sådana ”Pre-Trib-Uppryckta” vilka vare sig Herren eller några av hans lärjungar yttrade ett enda ord?
4: OM vår Herre Jesus visste att de trofasta skulle bli borttagna av Gud 3½ år INNAN Förödelsens Styggelse, VARFÖR skulle Han då medvetet vilseleda dem (och oss) med ovanstående budskap? Varför skulle han, i det här särskilt kritiska ögoblicket, INTE berätta för oss att vi inte behöver bekymra oss, därför att vi redan har tagits ur den här världen? Det här är även svårare att förstå, med tanke på hans upprepade försäkring kring andra saker han berättade för lärjungarna: ”Och om det inte vore så, skulle jag ha sagt er det. Jag går bort för att bereda plats åt er.” [Joh. 14:2]. PLUS hans bön till Fadern, som tidigare nämnts: ”Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det (den) onda.” [Joh. 17:15].


Upplysningsvis kan vi säga, det SANNA hoppet för den SANNA Herren Jesu lärjunge under Vedermödan finns i det bibliskt-profeterade fysiska räddning genom JHWHs änglar till en fysiskt fristad PÅ JORDEN under hela perioden på 3½ år av den Store Vedermödan.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s