Ändra ”Jesu kallar på Dig” – Skadestyrning för en Falsk Kristus

Av Warren B. Smith
 
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.
För att beställa häftet Ändra ”Jesus Kallar på Dig” – Skadestyrning för en Falsk Kristus klicka här.

Förläggarens Dilemma

Tänk dig att du är en stor förläggare likt Thomas Nelson och att du plötsligt upptäcker att din mega bästsäljande bok Jesus Kallar på Dig egentligen var inspirerad av en kanaliserat New Age bok? Och tänk dig att du upptäcker att några av ”budskapen” författaren ”mottagit” från sin ”Jesus” egentligen inte var från Jesus därför att de motsäger vad den verkliga Jesus Kristus säger i Bibeln? Och tänk dig om din bästsäljande författare har introducerad en mängd problem som dina annars så skärpta redaktörer på något vis har inte märkt? Vad skulle du göra med tanke på att dessa problemen finns på sidorna av miljontals tidigare publicerade böcker? Om du önskar vara rättvis mot dina läsare skulle du hantera dessa problem på ett ärligt sätt vartefter som det kommer till din kännedom. Däremot om du är mer intresserad av att skydda din produkt hellre än att skydda sanningen skulle du göra allt i din makt för att få problemen att försvinna. En sak är säker. Sarah Young och Thomas Nelson har fått vissa av problemen att försvinna plötsligt i senare versioner av Jesus Kallar på Dig – särskilt i en särskilt 10-årsjubileums utgåva av Jesus Kallar på Dig som släpptes den 30de september 2014.

Precis som Watergate-Banden
Kanske SarahYoung och Thomas Nelson hämtade sin inspiration från de saknade arton-och-en-halv-minuterna från Richard Nixons Watergate-band, med tanke på att de systematiskt har raderat kontroversiellt material från Jesus Kallar på Dig. Lägga till, dra ifrån, klippa, klistra, och fullständigt eliminera problematiska ord, meningar, och hela stycken, Young och hennes redaktörer tvekar inte att stoppa ord i munnen på deras ”Jesus,” och tar även bort andra. Men precis som med Watergate-banden, så gör de saknade bevisen och deras ganska föraktfulla taktik mer för att avslöja deras problem än för att dölja dem.
En Annan Jesus Kallar på Dig
Hösten 2013 publicerades min bok ”En Annan” Jesus Kallar på Dig av Lighthouse Trails Publishing. Jag var inte den första som uttryckte oro angående Jesus Kallar på Dig, men inte mycket hade skrivits upp till dess. Vartefter som vår oro publicerades började Sarah Young och Thomas Nelson uppmärksamma våra invändningar. Utan ett någon förklaring har markanta ändringar skett i senare utgåvor av Jesus Kallar på Dig. Med någon sorts ”nu ser du det, nu ser du det inte” redigering försvann helt plötsligt deras stora problem från sidorna i Jesus Kallar på Dig. Som en illustration på hur långt Sarah Young och Thomas Nelson har gått för att skydda deras bok och deras multi-miljon dollars Jesus Kallar på Dig, kommer jag förse dig med fem specifika exempel – och det finns många andra – för att demonstrera hur läsarna av Jesus Kallar på Dig hanteras och manipuleras. Låt dig inte luras – skadestyrningen är i full gång hos Thomas Nelson, och det kommer särskilt väl fram i deras 10-årsjubileumsutgåva av Sarah Youngs bok.
Fem problem
1) Jesus Kallar på Dig inspirerades av en kanaliserat New Age bok.
Jesus Kallar på Dig var inspirerat av boken När Gud talar (God Calling)1I en intervju med Christian Broadcasting Network berättade Sarah Young att hennes resa med Jesus Kallar på Digbörjade med boken När Gud Kallar på dig. Hon förklarade:

Min resa började med en andaktsbok (När Gud Kallar på Dig) skriven på 1930-talet av två kvinnor som tränade sig på att vänta i Guds närvaro medan de skrev ner de meddelanden de fick när de ”lyssnade”. Ungefär ett år efter jag började läsa den boken började jag undra om jag också skulle motta meddelanden under mina stunder av samtal med Gud… så jag bestämde mig att ”lyssna” till Gud med en penna i handen och skrev ned vadhelst jag upplevde Han sa.2 (Parenteserna är från ursprungstexten).

Men Sarah Young och hennes redaktörer missade det faktum att När Gud Kallar på Dig är en kanaliserad New Age bok. När Gud Kallar på Dig är en samling kanaliserade budskap som presenteras som daglig andakter. Budskapen blev kanaliserade genom två engelska kvinnor på 30-talet och kunde haft titeln Jesus Kallar på Dig då den påstås vara dikterad av ”Den Levande Kristus Själv”.3
Encyklopedin för New Age Tro, som utgavs av Harvest House Christian Publishers, beskriver uttryckligen När Gud Kallar på Dig som en kanaliserat New Age bok. I deras omfattande kapitel om kanalisering och andliga diktamen förklarar författarna/apologeterna John Weldon och John Ankerberg att kanalisering är en form av New Age ”Medium” och som enligt Bibeln är ”en förbjuden utövning (5 Mos. 18:9-12).”4 Med underrubriken ”Imitationer av Kristendomen,” beskriver författarna När Gud Kallar på Dig som en New Age bok ”fylld av förnekelser av bibliska läror”5 eftersom den ”subtilt uppmuntrar till att utvecklas som medium och spiritistisk inspiration under täckmantel av vara personlig ledning från Kristus…. och feltolkar ofta Skrifterna.”6 Sarah Young skrev att det var När Gud Kallar på Dig som inspirerade henne att ta emot hennes egna budskap från ”Jesus.” I sin ursprungliga introduktion till Jesus Kallar på Dig, lovordade Young När Gud Kallar på Dig och kallade den ”en skatt för mig”:

Under samma år började jag läsa När Gud Kallar på Dig, en andaktsbok skriven av två anonyma ”lyssnare.” Dessa två kvinnorna tränade sig att vänta i tysthet i Guds närvaro, med penna och papper i handen, skrev de ned de budskap de fick av Honom. Budskapen skrevs i första person, där ”Jag” betydde Gud. Medan jag bodde i Japan skickade någon boken till mig från USA. Jag hade inte läst den på den tiden, men jag hade behållit boken genom två flyttar internationellt. Sex eller sju år senare blev den här lilla pocketboken en skatt för mig. Den passade så bra med min längtan att leva i Jesu Närvaro.7 (fet stil har lagts till)

Skadestyrningen

I nyare versioner av Jesus Kallar på Dig – inklusive 10-årsjubileumsutgåvan – har det stycket angående När Gud Kallar på Dig tagits bort från författarens gamla introduktion. Utan förklaring. Utan ursäkt. Plötsligt och fullständigt borta är alla omnämnande av När Gud Kallar på Dig – hur den hade inspirerat henne att skriva sina egna ”budskap” från ”Jesus” och vilken ”skatt” den var för henne. Hennes tidigare lovord av När Gud Kallar på Dig hade blivit problematisk eftersom det drogs uppenbara New Age paralleller till hennes egen bok. Det hade också blivit uppenbart att hennes rekommendation av När Gud Kallar på Dig främjade den New Age boken bland troende! Medan kristna ledare har varit oförklarligt tysta kring Jesus Kallar på Dig, tog sekulära media sig an saken och ifrågasatte hennes ändringar och borttagande av problematiskt material i sin bästsäljande bok. Ruth Graham, som skriver för The Daily Beast, ett populärt internetbaserat Amerikanskt nyhets och åsiktsmagasin tidigare ansluten till Newsweek Magazine, skrev en artikel där hon ifrågasatte de ändringar som gjorts i Sarah Youngs ursprungliga introduktion. Graham skrev:

Den senaste utgåvan av Jesus Kallar på Dig innehåller några viktiga förändringar. Stycket om När Gud Kallar på Dig har tagits bort, och hänvisningarna till mottagna ”budskap” har ändrats till det lite mindre mystiska orden ”skrifter och andakter”. I ett stycke där Young berättar om hennes tidigare försök att skriva ned vad Gud sade till henne, framställer den nya utgåvan det som att ”fokusera på Jesus och Hans Ord, medan i bön be Honom leda mina tankar.” Thomas Nelson hänvisar till boken som ”Sarahs bönejournal”, och påvisar att Young inte påstår sig tala för Jesus. En skeptisk läsare som jämför de två introduktionerna skulle märka redaktörens ansträngning att föra en allt mer kontroversiell men också lönsam bästsäljare in i huvudfåran av evangelikal ortodoxi.8

I samma artikel ifrågasatte också Ruth Graham förklaringarna från Thomas Nelsons publicist Katie Powell:

I ett e-postmeddelande som svar på mina frågor skrev Thomas Nelsons publicist Katie Powell att hänvisningarna till När Gud Kallar på Dig inte var tänkt att vara annat än en ”nickning” och togs bort därför att det hade ”skapat en viss förvirring”. Hon skrev ”Bokens teologi har alltid varit sund”. ”Förändringarna gjordes för att göra introduktionen enklare att förstå, särskilt eftersom Jesus Kallar på Dig nu läses av så många olika människor.” Powell skrev att Thomas Nelson inte ville dra uppmärksamhet till förändringarna eftersom introduktionens ”innehåll inte ändrades” mellan utgåvorna. Men det är svårt att få det att gå ihop med tanke på alla likheter mellan Youngs bok och När Gud Kallar på Dig – till och med när det gäller titlarna.9

Grahams skepticism var mitt i prick. Och tvärtemot uttalandet från Thomas Nelsons publicist har innehållet i introduktionen ändrats i senare utgåvor. Dessa förändringar utan förklaring har gjort att flera tidigare anhängare av Jesus Kallar på Dig slutat använda andaktsboken. Den kristna internet-tidningen WorldNetDaily (WND) gick vidare med kontroversen och publicerade två artiklar, ”Kristen Toppsäljare Anklagat för Heresi”10 och ”Förespråkar Bästsäljaren ’Jesus Kallar på Dig’ New Age?”11 Charisma Magazine följde upp med en liknande artikel som tog upp den växande kontroversen. Artikeln hade rubriken ”Kritiker Anklagar ’Jesus Kallar på Dig’ blanda Sanning med New Age-Villfarelse.”12
Notera: Att Sarah Young inte först kände igen När Gud Kallar på Dig som en New Age-bok borde höja allvarliga varningsflaggor. Att hon lovordar När Gud Kallar på Dig som ”en skatt för mig” borde resa ännu mer röda flaggor. Men att Sarah Young och hennes förläggare skulle radera alla hänvisningar till När Gud Kallar på Dig utan någon som helst förklaring eller ursäkter till hennes miljontals läsare är kanske den rödaste flaggen av alla. Det är höjden av andlig oansvarighet att Sarah Young låtsas som om att det är en bagatell att hennes tidigare rekommendation av När Gud Kallar på Dig – tack vare henne – står bredvid Jesus Kallar på Dig i tusentals bokaffärer runtom i landet – inklusive ett oräkneligt antal kristna bokhandlare.
2) Sarah Young skrev ursprungligt att hon ”mottog budskap” från ”Jesus” personligen.
På grund av Sarah Youngs tidigare uttalade kärlek för de kanaliserade ”budskapen” i När Gud Kallar på Dig, blev hennes mottagna ”budskap” från ”Jesus” omedelbart suspekta.
Skadestyrningen
I senare utgåvor av Jesus Kallar på Dig har alla tio hänvisningar till orden ”budskap” och ”budskapen” raderats från hennes gamla introduktion. Vad som ursprungligt beskrevs som ”budskap” hon ”mottagit” från ”Jesus” beskrivs nu som ”skrifter” och ”andakter” som hon ”snappat upp” under sina ”stilla stunder”.

Meningar som fanns i hennes ursprungliga introduktion.

Denna övning i att lyssna till Gud har gjort att jag växt i min intimitet med Honom mer än någon annan andlig disciplin, därför önskar jag dela med mig några av budskapen jag har mottagit. Överallt i världen verkar kristna söka en djupare upplevelse av Jesu Närvaro och Frid. Budskapet som följer riktar sig till det behovet.13 (Fet stil tillagt)

Meningar som ersatt dessa i nyare utgåvor.

Denna övning att vara stilla i Guds Närvaro har ökat min intimitet med Honom mer än någon annan andlig disciplin, därför önskar jag dela med mig några av de Skrifter jag har snappat upp från dessa stilla stunder. Överallt i världen verkar kristna söka en djupare upplevelse av Jesu Närvaro och Frid. Andakterna som följer riktar sig till det behovet.14 (Fet stil tillagt)

Lägg märke till i exemplet nedan hur ”budskapen” ännu en gång blir ”andakter” i ersättningsmeningarna som finns i nuvarande utgåvor. Lägg också märke till hur frasen ”med en öppen Bibel” har lagts till den ursprungliga meningen för att få allt att verka mer bibliskt.

Meningar som fanns i hennes ursprungliga introduktion.

Dessa budskap är tänkt att läsas sakta, allra helst på en tyst plats.15 (Fet stil tillagt)

Meningar som ersatt dessa i nyare utgåvor.

Andakterna i den här boken är tänkt att läsas sakta, allra helst på en tyst plats – med en öppen Bibel.16 (Fet stil tillagt)

Notera: I den icke-ännu skadestyrda ursprungliga introduktionen av Jesus Kallar på Dig: 365 Andakter för Barn, gör Sarah Young uttryckligt klar att vad hon kallar ”andakter” egentligen är ”budskap” hon har ”mottagit” från hennes ”Jesus.” Hon skriver:

Sedan dess har jag utövat lyssnandet mycket. Vanligtvis skriver jag Hans budskap i ett anteckningsblock, men ibland tar jag bara tid med Honom – utan att skriva något. Andakterna i den här boken är några av budskapen jag har mottagit.17 (Fet stil tillagt)

Summering: Genom att ändra ”budskapen” hon ”mottagit” till ”skrifter” och ”andakter” som hon ”snappat upp” i sina ”tysta stunder” blir det bara ett försök att värja sig för all antydan att Sarah Young skulle kunna vara bedragen av villoandar som uppträder som den verkligen Jesus (1 Tim. 4:1, Matt. 24:4-5).

3) Sarah Youngs ”Jesus” motsäger Bibelns sanne Jesus Kristus.
I två olika budskap säger Sarah Youngs ”Jesus” till henne att hans sista ord efter uppståndelsen och innan han steg upp till himlen var ”Jag är med er alla dagar.” Men det här uttalandet gjort av den sanne Jesus Kristus på berget i Galileen var inte Hans sista ord innan han steg upp till himlen. Hans sista ord uttalades på Oljeberget som beskrivs i Apg. 1:7-9, 12. De två ”budskapen” Sarah Young mottog från sin ”Jesus” motsäger orden från den sanne Jesus Kristus i vår heliga Bibel. Vad hennes ”Jesus” sa var fullständigt obibliskt.
Skadestyrningen
Efter att den här obibliska motsägelsen fördes fram i ljuset i min bok ”En annan Jesus” Kallar på Dig, har Sarah Young och Thomas Nelson raderat dessa uppenbara motsägelser i deras 10-årsjubileumsutgåva. Med andra ord, deras ”Jesus” fick korrigera sig själv. Jämför det ursprungliga uttalandet från den 28de januari och 15de oktober som har funnits i Jesus Kallar på Dig sen tio år tillbaka, med det nya uttalandet som nu stoppats in i den nya 10-årsjubileumsutgåvan.

28de Januari Ursprungligt Uttalande

JAG ÄR MED TILL ALLTID. Detta var de sista orden jag talade innan jag steg upp till himlen. Jag fortsätter att proklamera detta löfte till alla som vill lyssna.18(Fet stil tillagt)

28de Januari Ersättnings-Uttalande

JAG ÄR MED TILL ALLTID. Jag talade dessa ord till Mina lärjungar efter min uppståndelse. Jag fortsätter att proklamera detta löfte till alla som vill lyssna.19(Fet stil tillagt)

15de Oktober Ursprungligt Uttalande

FÖRSÖK VARA MEDVETEN OM MIG där du steg för steg går genom den här dagen. Min Närvaro med dig är både ett löfte och ett skydd. Mina sista ord innan jag steg upp till himlen var: Sannerligen jag är med er alltid. Det löftet var till alla Mina följare, utan undantag.20 (Fet stil tillagt)

15de Oktober Ersättnings-Uttalande

FÖRSÖK VARA MEDVETEN OM MIG där du steg för steg går genom den här dagen. Min Närvaro med dig är både ett löfte och ett skydd. Efter Min uppståndelse, försäkrade jag mina följare: Sannerligen jag är med er alltid. Det löftet var till alla Mina följare, utan undantag.20(Fet stil tillagt)

Notera: Ett av de 250 ”budskapen” Sarah Young inkluderade i hennes komma-att-bli-korrigerade Jesus Kallar på Dig Andakts Bibeln (NKJV) är det ursprungliga ”budskapet” från den 15de Oktober från Jesus Kallar på Dig – ”Mina sista ord innan jag steg upp till himlen var: Sannerligen jag är med er alltid.” I och med att detta uttalandet var så uppenbart obibliskt, faller Youngs rättfärdigande för sina budskap som hon inkluderade ”vid sidan av Bibelns texter”, ganska platt. Hon skriver:

Eftersom mina Skrifter är grundat på Guds ofelbara, oförändrade ord, verkar det naturligt att de ska finnas vid sidan av den bibliska texten.22

Korrigerar Jesus sig själv?

Kanske kan Sarah Young försvara sig med att Jesus aldrig motsäger sig själv och därför måste hon ha hört fel. Men om det var fallet måste hon hört fel vid två olika tillfällen då dessa obibliska uttalanden finns i två olika budskap. Med detta i minnet måste vi ställa en viktig fråga. Vem har Sarah Young lyssnat till när hon ”mottog” dessa två ”budskap?” Uppenbarligen motsäger den sanne Jesus inte sig själv – än mindre korrigerar Han sig själv angående sina egna ord och gärningar.

Och för dem som vill argumentera att det inte längre är ett problem därför den här motsägelsen och andra problematiska områden har korrigerats, behöver ännu fler frågor ställas. Vad med de tio miljoner läsare som har litat på dessa obibliska budskapen under de senaste tio åren? Låtsas du att det aldrig hänt? Har inte dessa rätt till en förklaring på hur Sarah Youngs ”Jesus” kunde göra misstag av den här storleken? Men kanske allra mest viktigt, hur kan en författare och en förläggare – eller någon annan för den sakens skull – tro att de har rätt att lägga ord i, och ta ord ur Jesu Kristi mun, som om Han var en sorts litterärt redskap – och mer specifikt när det görs i syfte att kontrollera skadorna?

Oavsett om Sarah Young har lyssnat till en vilseledande ande (1 Tim. 4:1) eller till sina egna förvirrade tankar (1 Kor. 14:33) – eller en kombination av dessa två – är hon bedragen och bedrar i sin tur andra (2 Tim. 3:13) vare sig hon förstår det eller inte. Troende måste söka i Skrifterna för att se om det som sägs verkligen är sant (Apg. 17:11), och de måste testa rösterna de lyssnar till ”därför att många falska profeter har gått ut i världen” (1 Joh. 4:1).

4) Sarah Youngs ”Jesus” konstaterade att Abraham var skyldig i ”avgudadyrkan” och ”son-dyrkan”
Sarah Youngs ”Jesus” sa att Abraham var en man med ”odisciplinerade känslor” och var skyldig i ”son-dyrkan” och ”avgudadyrkan”. Många troende har studsat tillbaka vid dessa märkliga, utom-bibliska kommentarer.

Skadestyrningen
Sarah Young och Thomas Nelson har försökt få det här specifika problemet att försvinna genom att radera alla hänvisningar till Abraham och Isak som finns i budskapet den 23 augusti i Jesus Kallar på Dig. Samtidigt som de raderar Abraham och Isak så klipper och klistrar och för in Jakob och Josef i deras ställe. Jämför den ursprungliga anteckningen för den 23de augusti med den som har bliv ersatt med i nyare utgåvor.

Budskap den 23de augusti i den ursprungliga utgåvan

ÖVERLÄMNA DINA ÄLSKADE TILL MIG; förlös dem in i Min skyddande omsorg. De är mycket säkrare med mig än i dina klängande händer. Om du låter en av dina älskade bli en idol i ditt hjärta utsätter du denne för fara – precis som du själv. Kom ihåg hur extremt jag gick till väga med Abraham och Isak. Jag tog Isak ända fram till dödens brant för att befria Abraham från son-dyrkan. Både Abraham och Isak led något fruktansvärt på grund av faderns odisciplinerade känslor. Jag avskyr avgudadyrkan, även när den visas som föräldrars kärlek.23(Fet stil tillagt)

Ersättningsbudskapet för den 23de augusti

ÖVERLÄMNA DINA ÄLSKADE TILL MIG; förlös dem in i Min skyddande omsorg. De är mycket säkrare med mig än i dina klängande händer. Om du låter en av dina älskade bli en idol i ditt hjärta utsätter du denne för fara – precis som du själv. Josef och hans far, Jakob, led något fruktansvärt på grund av att Jakob älskade Josef mer än de andra av sina söner och behandlade honom bättre. Därför hatade Josefs bröder honom och konspirerade emot honom. I slutändan vände jag det att bli något gott, men både fader och son fick utstå år av lidande och separation från varandra. Jag avskyr avgudadyrkan, även när den visas som föräldrars kärlek.24 (Fet stil tillagt för att framhäva vad som lagts till. )

NoteraSarah Young och hennes redaktörer tog tydligen ett beslut, att ersätta en nedtonad berättelse om Jakob och Josef skulle vara mer förtroendegivande än den ursprungliga budskapet om Abraham och Isak. Däremot har den här uppenbara skadestyrningen genom att klippa-och-klistra gett som resultat att det har fått ännu mer uppmärksamhet riktat mot deras utom-bibliska problem istället för mindre.
5) ”Jesus” klagar på den natten han föddes.
Det skapade en betydande kontrovers och förvirring när ”Jesus” i Jesus Kallar på Dig berättade att han föddes ”under förskräckliga omständigheter” i ett ”smutsigt stall” och den natten då han föddes ”var en mörk natt” för honom. För många av läsarna lät det inte som Frälsarens röst – det lät som rösten av en främmande (Joh. 10:5) och att Satan – och inte Jesus – skulle vara den som beskrev den natten Jesus föddes som ”en mörk natt för mig.”

Skadestyrningen
Jämför det ursprungliga budskapet från den 25te december med den som har ersatt det i 10-årsjubileumsutgåvan av Jesus Kallar på Dig. Lägg märke till hur det kontroversiella uttalandet – ”Det var en mörk natt för Mig” – raderats och i tysthet ersatts med det mindre kontroversiella uttalandet – ”Det fanns inget ärofullt med den inramningen.”

25te Januari Ursprungliga Meningen

Föreställ dig vad jag försakade när jag kom in i er värld som en bebis. Jag lade ifrån mig Min Härlighet så att jag kunde identifiera mig med mänskligheten. Jag accepterade begränsningarna som spädbarn under de mest förskräckliga omständigheterna – ett smutsigt stall. Det var en mörk natt för mig, även om änglarna lyste upp himlen medan de sjöng ”Lov och Pris!” för bävande herdar.25(Fet stil tillagt för att framhäva vad som lagts till. )

25te Januari Ersättnings-Meningen

Föreställ dig vad jag försakade när jag kom in i er värld som en bebis. Jag lade ifrån mig Min Härlighet så att jag kunde identifiera mig med mänskligheten. Jag accepterade begränsningarna som spädbarn under de mest förskräckliga omständigheterna – ett smutsigt stall. Det fanns inget ärofullt med den inramningen, även om änglarna lyste upp himlen medan de sjöng ”Lov och Pris!” för bävande herdar.26(Fet stil tillagt för att framhäva vad som lagts till. )

Korrigerar Jesus Sig Själv Igen?

Klagomålen som görs av Sarah Youngs ”Jesus” passar inte ihop med Skriften som inspirerats av den sanne Jesus Kristus. Bibeln säger åt oss ”att vara nöjd” oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i (Fil. 4:11). Uppenbarligen gav Sarah Youngs ”Jesus” efter för den ökande kritiken kring kommentaren ”Det var en mörk natt för mig”, och korrigerade sig själv – igen – utan ursäkt eller förklaring.

Summering: Fängslad av det kanaliserade budskapet i När Gud Kallar på Dig nöjde Sarah Young sig inte med Guds Ords tillräcklighet. I hennes ursprungliga introduktion konstaterar Young: ”Jag visste att Gud kommunicerade med mig genom Bibeln, men jag längtade efter mer.27medan detta uttalandet – tillsammans med många andra – har raderats i nyare utgåvor, så står det klart att författaren av Jesus Kallar på Dig ”längtade efter mer” och mer var vad hon fick. Som ett resultat mottog hon ”budskap” från en ”Jesus” som har bevisat sig själv vara en falsk Kristus som den verkliga Jesus Kristus varnade oss för (Matt. 24:4-5, 23-24). Genom att längta mer efter ett ord från Gud mer än Guds ord, hamnade Sarah Young i villfarelse. ”De bedrar och blir själva bedragna” ( 2 Tim. 3:13), och hon har dragit miljontals läsare med sig.

Bibeln beskriver dem som älskar och respekterar makten och auktoriteten i Guds ord som dem som bävar för Guds ord (Jes. 66:2). Bibeln beskriver också dem som inte bävar för Guds ord utan istället använder och manipulerar Guds ord för deras egna själviska syften (2 Kor. 4:2).

Det finns inget snällt sätt att säga det. Jesus Kallar på Dig är en grov skymf mot vår sanne Herre och Frälsare Jesus Kristus. Och den själviska insats Sarah Young och hennes förlag gjort för att dölja vissa av de många problem som finns i Jesus Kallar på Dig är en grov skymf mot Kristi kropp. Det är en sak att Sarah Young är bedragen, det är dock en helt annan när hon själv är upphov till bedrägeri.

De fem exemplen som getts i det här häftet är mönsterbilden för den principlösa skadestyrningen som författaren och hennes förläggare har åtagit sig för att bevara sin multi-miljon-dollar Jesus Kallar på Dig-industri – allt på bekostnad av människor som har haft förtroende för Sarah Young och hennes ”Jesus.” För den som försvarar det med att det finns mycket av sanning i Jesus Kallar på Dig och att boken har gett tröst åt många människor, har den förre pastorn för Moody Memorial Church, Dr. Harry Ironside varnat och sagt att ”sanning blandat med felaktigheter är likställt med allt blir felaktigt, utom att det är ser mer oskyldigt ut och därför blir ännu farligare.”:

Villfarelse är likt jäst, om vilket vi läser: ”Lite surdeg syrar hela degen.” Sanning blandat med felaktigheter gör att allt blir fel, utom att det är ser mer oskyldigt ut och därför blir ännu farligare. Gud hatar en sådan blandning! Alla fel, eller blandning av sanning-och-lögn, kräver ett definitivt avslöjande och förkastande. Att ha överseende med sådant är att vara trolös mot Gud och Hans Ord och förrädisk och kan äventyra själar för vilka Kristus dött.28

Jesus har varnat och sagt att en kraftig villfarelse skulle känneteckna tidens slut och att villfarelsen skulle komma i Hans namn. Jag är absolut övertygat att den ”Jesus” i Jesus Kallar på Dig inte är den sanne Kristus. Istället är han en av de falska Kristusar som den verkligen Jesus varnade och befallde oss akta oss för.

När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. (Matt. 24:3-5)


Slutnoter
1. Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling (Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 5.
2. Q&A with Sarah Young, Author Profile, The Christian Broadcasting Network (http://www.cbn.com/entertainment/books/JesusCallingQA.aspx).
3. Two Listeners; Edited by A.J. Russell, God Calling, op. cit., p. 5.
4. John Ankerberg & John Weldon, Encyclopedia of New Age Beliefs (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1996), p. 80.
5. Ibid., p. 103.
6. Ibid., p. 104.
7. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (Nashville, TN; Thomas Nelson, 2004), p. Xl,  (12 13 14 15 16  RRD  52 51 50 49 48).
8. Ruth Graham, “The Strange Saga of ‘Jesus Calling,’ The Evangelical Bestseller You’ve Never Heard Of” (Daily Beast, 02/23/14).                                                      (http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/23/the-strange-saga-of-jesus-calling-the-evangelical-bestseller-you-ve-never-heard-of.html).
9.Ibid.
10. Jim Fletcher, “Top Christian Bestseller Accused of Heresy” (WorldNetDaily, http://www.wnd.com/2014/05/top-christian-bestseller-accused-of-heresy).
11. Jim Fletcher, “Is Hit Book ‘Jesus Calling’ Pushing New Age?” (WorldNetDaily (http://www.wnd.com/2014/06/is-hit-book-jesus-calling-pushing-new-age).
12. Gina Meeks, “Critics Accuse ‘Jesus Calling’ of Mixing Truth With New Age Error” (Charisma News, http://www.charismanews.com/culture/43855-critics-accuse-jesus-calling-of-mixing-truth-with-error).
13. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xlll.
14. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence, 10th Anniversary Edition (Nashville, TN; Thomas Nelson Inc, 2004, 2011, 2014), p. xviii, (14 15 16 17 18 DSC 5 4 3 2 1).
15. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. XlV.
16. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. xix.
17. Sarah Young, Adapted by Tama Fortner, Edited by Kris Bearss, Jesus Calling for Kids: 365 Devotions for Kids (Nashville, TN; Tommy Nelson, 2010), pp. vii-viii, (13 14 15 16 17 RRD 5 4 3 2 1).
18. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 29.
19. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 29.
20. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 302.
21. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 302.
22. Sarah Young, Jesus Calling Devotional Bible (Nashville, TN; Thomas Nelson, 2011), p. vi, (11 12 13 14 15 16 17 18—RRD—8 7 6 5 4 3 2 1).
23. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 246.
24. Sarah Young, Jesus Calling 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 246.
25. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 376.
26. Sarah Young, Jesus Calling, 10th Anniversary Edition, op. cit., p. 376.
27. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. Xll.
28. Dr. Harry Ironside, “Exposing Error: Is it Worthwhile?” (TBC Extra, April 2008, posted on The Berean Call website, http://www.thebereancall.org/content/tbc-extra-30). 

För att beställa häftet Ändra \”Jesus Kallar på Dig\” – Skadestyrning för en Falsk Kristus klicka här.

En reaktion på ”Ändra ”Jesu kallar på Dig” – Skadestyrning för en Falsk Kristus

  1. HaFo kommentar: Det är sjukt beklagligt hur här Sarah Young använder och manipulerar Guds ord för sina egna själviska syften (2 Kor. 4:2). Allt för att bevara sin multi-miljon-dollar Jesus Kallar på Dig-industri – allt på bekostnad av människor som har haft förtroende för Sarah Young och hennes ”Jesus.”Hur kan hon sova gott på nätterna med sitt manipulerande och förvanskande. Någon form av kristet samvete har hon uppenbarligen inte. Att hon förfört människor är så beklagligt. Hoppas att den del inser det via denna bloggpost.Kan bara understryka slutorden på bloggposten: Jesus har varnat och sagt att en kraftig villfarelse skulle känneteckna tidens slut och att villfarelsen skulle komma i Hans namn. Jag är absolut övertygat att den ”Jesus” i Jesus Kallar på Dig inte är den sanne Kristus. Istället är han en av de falska Kristusar som den verkligen Jesus varnade och befallde oss akta oss för.När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många. (Matt. 24:3-5)

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s