Jesus Kallar på Dig, Kontemplativ Bön, New Age och Psalm 46:10

Av Warren B. Smith
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); översatt och postat med tillstånd.
För att beställa boken Another Jesus” Calling genom att klicka här.
Ett otal hänvisningar till meditation, att vara tyst, att vara stilla, avslappnad, viloläge, släppa taget, och recitera Psalm 46:10 hittas i När Gud Kallar på Dig och Jesus Kallar på Dig. Dessa är alla olika förslag på hur man träder in i ”stillheten” för att uppleva Guds närvaro.
New Age/New Spritiuality lägger också stor tonvikt på dessa sätt att träda in i stillhet för att uppleva Guds närvaro.
Orsaken att så stor betoning har lagts på stillhet och invokation av Psalm 46:10 i New Age/New Sprituality är därför att stillhet har tillhandahållit en ”kanal” för övernaturlig kommunikation. Något jag kom att förstå för flera år sedan var att stillheten tillät bedrägliga andar att etablera kontakt med de av oss som var naiva och omdömeslösa ”lyssnare.” Förutsättningen för stillhet, öppenhet och mottaglighet var ideala för bedrägliga andar att ingjuta ogudaktiga tankar och uppfattningar i våra sinnen. Och nu pågår samma sak i den församling som inte tycker det vara nödvändigt att pröva andarna. Tillsammans med att testa andarna varnar Skrifterna också oss:

Var därför till ert sinne beredda till handling, var sansade och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse. 1 Petr. 1:13

Det är inte utan orsak varför den ”Jesus” som finns i Jesus Kallar på Dig vill att dem han kallar ”kommer till Mig med sitt försvar nere” och ”slappna av”1:

Gör ditt sinne som ett stilla vatten, redo att ta emot vadhelst för tankar Jag inger dig.2(Kursiv tillagt)

Sitt tyst i Min Närvaro, och låt Mina tankar omprogrammera ditt tänkesätt.3 (Kursiv tillagt)

Jesus” i När Gud Kallar på Dig[den ockulta bok som inspirerade Sarah Young att skriva Jesus Kallar på Dig] säger:

Kom ihåg att Jag kan verka genom dig bättre när du vilar.5

På samma sätt säger ”Jesus” i Jesus Kallar på Dig:

Jag kan göra Mitt bästa hantverk när du sitter i stillheten i Min Närvaro och fokuserar hela din varelse på Mig.6

Jesus” i När Gud Kallar på Dig vädjar sina läsare att ”odla stillheten”:

Odla stillheten. ”Gud talar i stillheten.” En stillhet, en mjuk vind. Båda kan vara ett budskap förmedla Min innebörd till hjärtat.7 (Kursiv tillagt)

Och det samma säger New Age matriarken Alice Baileys kanaliserade ande Djwhal Khul:

En av de grundläggande principerna som en lärjunge måste odla, för att uppfatta planen och vara använd av Mästaren, är ensamhet.8 (Kursiv text tillagt)

Det finns inget i Skrifterna som säger till oss att släppa ”ner försvaret” och att sitta i tysthet. Skrifterna säger istället:

… och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet, som reser sig mot Guds kunskap, och ta varje tanke till fånga under lydnaden mot Kristus. 2 Kor. 10:5

Det är ett simpelt faktum att många av lärorna och kommunikationerna vi mottog inom New Age var kanaliserade under meditativa och kontemplativa stilla stunder när vi sög i oss tystnaden. I våra New Age meditationer kunde vi ibland meditera på och kontemplera vissa passager ur Skriften. På en konferens med Edgar Cayce jag deltog i började vi varje dag med att meditera på Psalm 46:10 – ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” När jag ser tillbaka på den upplevelsen idag förstår jag varför den speciella psalmen användes av så många New Age grupper för kontemplation och meditation. Andevärlden var bara så villig att ta något den sanne Guden sa om sig sig Själv och översätta det till något det ockulta/New Age hade att säga om människan. Det var en smart taktik.
Vi blev ”stilla” och vi citerade Skriften, men vi bekräftadekontinuerligt att vi var Gud genom att betona ”Jag” när vi repeterade frasen Jag är Gudom och om igen. Vi gick ”inåt” till ”Gud inom.” Bli stilla och besinna att ”Jag” är Gud. I vårt öppna och obevakade tillstånd av att ”bli stilla” fick vi inte lära oss att Gud var Gud. Vi fick lära oss att ”vi” var Gud.
 
Jesus” i En Kurs i Mirakler använde också Psalm 46:10 för att vilseledande lära ut detta New Age konceptet. Vi skulle ”bli stilla” och veta att vi var Gud. Denna falska ”Jesus” använde faktiskt den versen för att introducera sin heretiska lära att ”resan mot korset borde vara den sista ’meningslösa resan’9Vår resa inom New Age gick runt korset, inte genom korset. Vi fick lära oss från En Kurs i Mirakler och våra andra New Age läror att vi inte behövde Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Istället kunde vi frälsa oss själva genom att ”bli stilla” och ”vakna upp” till det inre självförverkligandet att vi var Gud.
 
Eileen Caddy och Findhorn
Ironiskt nog så var Psalm 46:10 en grundläggande trosbekännelse för pionjärerna inom New Age-gemenskapen på Findhorn i Skottland. Medgrundaren Eileen Caddy hörde tydligt dem orden ”Bli stilla och besinna att jag är Gud” under en meditation, och som ett resultat grundades Findhorn på den bibelversen. Hon beskriver hennes ”Bli stilla” upplevelse:

Ja, vi var som barn på den tiden, och Gud var fortfarande lite som en Fader, separat och över oss, som sträckte sig ner för att hjälpa. Men gradvist kom jag till förståelsen vad det betyder att den samme Guden inom mig själv…

Första gången jag hörde den rösten var i 1953, när Peter och jag besökte Glastonbury, ett center för andlig kraft i England. Jag satt i tystheten i en liten helgedom, när jag hörde en röst – en väldig tydlig röst – inom mig. Jag hade aldrig upplevt något liknande tidigare. Den sa helt enkelt, Bli stilla och besinna att jag är Gud. Vad är detta? Tänkte jag. Håller jag på att bli galen? Jag hade växt upp i engelska Kyrkan och hade lärt mig i söndagsskolan om den ”stilla rösten inom” – men när du i själva verket hör en röst blir det en helt annan sak. Jag var verkligen ganska chockad därför att den var så tydlig.10

Gud” sa senare till henne:

Finns det en större eller mer underbar gemenskap en människa kan vilja ha än kunskapen om han i sanning är ett med Mig, och att Jag är i dig och du är i Mig.11(Kursiv text tillagt)

Hon skrev:

Erkännandet av verkligheten i denna oneness/enhet kom sakta. Faktiskt, först kände jag att det var oförskämt att ens tala om en sådan sak. Ändå kunde jag inte förneka min upplevelse. Jag vet att Gud är inom var och en av oss, inom allting. Jag känner att Kyrkan undervisar om en Gud på utsidan av oss, men det är samma Gud som den inom oss. Du kan kalla honom vid olika namn om du vill, men det finns bara en Gud.12(Kursiv text tillagt)

Missbruk av Psalm 46:10
Eileen Caddys New Age förståelse av ”Gud inom” och ”oneness” började med en inre röst som sa till henne ”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” Precis som Caddy, så har många människor som har växt upp i dagens kyrkor på ett liknande sätt blivit bedragen att tro att ”Bli stilla”, versen från Psalm 46:10 är Guds himmelska instruktion för oss att gå in i avskildhet och stillhet så att de kan höra Hans röst. Det är ironiskt, men den sanna betydelsen av den versen har inget att göra med att sitta i stillhet, praktisera närvaron, eller någon meditativ teknik. Omdömeslösa församlingsledare har tillskansat sig Psalm 46:10 för att rättfärdiga kontemplativ bön. Nu använder dem den versen för att odla ett ”samtal med Gud.”
Pålitliga bibelkommentarer och pastorer med urskiljning lär att befallningen i Psalm 46:10 – ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” – är en kallelse till tro och lydnad, inte till kontemplativ bön. Matthew Henrys erkända bibelkommentar ger en mer specifik utläggning av den versen:

Låt hans fiender bli stilla, och inte hota mer, utan förstå, till deras skräck, att Han är Gud, en som står oändligt mycket högre än dem, han blir upphöjd bland hednafolken inte bara bland sitt eget folk, han ska upphöjas på hela jorden, och inte bara i sin församling… Låt hans eget folk bli stilla; låt dem vara lugna och stillsam, och inte längre vara oroliga, utan förstå, för deras egen tröst, att HERREN är Gud, han är ensam Gud, och ska upphöjas över alla hednafolken.13

Att använda Psalm 46:10 som en kallelse att utöva kontemplativ bön står i direkt motsats till avsikten med den versen i Skriften. Hursomhelst, så är det vad som förespråkas inom New Age/New Spirituality, den Framväxande Kyrkan, och Jesus Kallar på Dig. Faktum är att ”Jesus” i Jesus Kallar på Dig falskeligen lär att Psalm 46:10 gavs som en befallning för oss att ”sitta i tystnad” i Hans närvaro:

Världen har förändrats något enormt sedan Jag först gav befallningen att bli stilla och besinna att jag är Gud. Dock är denna tidlösa sanning viktigt för välbefinnandet för din själ. Som daggen svalkar gräset och blommorna under natten, återupplivar Min Närvaro dig medan du i tystnad sitter tillsammans med Mig.14

Sarah Young konstaterade i sin ”Introduktion” till Jesus Kallar på Dig:

En livsförvandlande vers har varit ”Bli stilla och besinna att jag är gud” (Psalm 46:10). Ett alternativt ord för ”Bli stilla” är ”Slappna av”, ”Släppa taget”, ”Sluta kämpa emot” (NASB). Detta är en lockande inbjudande från Gud att lägga ner alla våra bekymmer och söka Hans Närvaro. Jag tror att Gud längtar efter dessa stilla stunder med oss mer än vi gör…

Denna övning i att lyssna till Gud har gjort att jag växt i min intimitet med Honom mer än genom någon annan andlig disciplin, därför önskar jag dela med mig några av budskapen jag har mottagit.15

Det här ”lockande erbjudande” kommer inte från Gud. Hennes tolkning missar den verkliga betydelsen av den versen och är däremot mer i överensstämmelse med hur New Age förvränger den här versen. Gud möter oss definitivt i våra bönestunder precis som han gör när vi tänker på skriftens Ord, men Psalm 46:10 är inte en inbjudan att vara stilla och lyssna till Guds röst. Snarare är det Guds kallelse till Israel att komma in i en attityd av stilla tro och vila där Hans folk förtröstar på att oavsett hur svåra tiderna är, genomför Han sin plan bland nationerna. Alla ska bokstavligen bli stilla, veta att Han är Gud, och veta att Han ska bli upphöjd bland nationerna och på jorden.
Sarah Young följde upp sin felaktiga undervisning om Psalm 46:10 med att förklara att ”Gud längtar efter dessa stilla stunder med oss mer än vi gör.” Detta påminner om ”Jag behöver dig mer än du behöver Mig16 det uttalandet som yttrades av ”Jesus” i När Gud Kallar på Dig. Inget i Skrifterna bekräftar något av dessa uttalandena. Och det finns inget i Skrifterna om att vara stilla och sitta med en penna i väntan på att höra från Gud medan man övar sig i närvaron och utför kontemplativ bön.
Biblisk meditation
Den bibliska meditationen är annorlunda. Vi ska meditera på – tänka på – Hans Ord, Hans föreskrifter, Hans lagar, Hans attribut, Hans förordningar, Hans vittnesbörd, och Hans verk.

Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Ps. 119:148

… utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Ps. 1:2

Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Ps. 119:99

Jag minns dagar som gått, jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Ps. 143:5

LTRP: Du kan läsa mer av Warren B. Smiths undervisning om Jesus Kallar på Dig i ”En AnnanJesus” Kallar på dig.


Slutnoter:
1. Sarah Young, Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2004), p. 306.
2. Ibid., p. 228.
3. Ibid., p. 200.
4. Ibid., p. 116.
5. Two Listeners; Edited by A. J. Russell, God Calling (Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 84.
6. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 189.
7. Two Listeners, God Calling, op. cit., p. 19.
8. Alice Bailey and Djwhal Khul, A Treatise on White Magic, Rule Four—The Creative Work of Sound (Caux, Switzerland: Netnews Association and/or its suppliers, 2002; http://www.netnews.org; http://web.archive.org/web/20060225030003/http://laluni.helloyou.ws/netnews/bk/magic/magi1055.html).
9 A Course in Miracles: Combined Volume, Second Edition (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1975, 1992, Manual for Teachers), p. 52.
10The Findhorn Community, The Findhorn Garden: Pioneering a New Vision of Man and Nature in Cooperation(New York, NY: Harper & Row Publishers, 1975), p. 36.
11. Ibid.
12. Ibid., pp. 36-37.
13. Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible (Peabody, MA: Hendrickson Publishers Inc., 1991), p. 810.
14. Sarah Young, Jesus Calling, op. cit., p. 258.
15. Ibid., p. XIII.
16. Two Listeners, God Calling, op. cit., p. 60.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s