Exegetik vs Eisegetik

Exegetik – man tar ut det gudsordet som finns. (läser ut vad Ordet säger även om det går emot egna åsikter, känslor eller kunskap).

Eisegetik – man läser in något i texten som inte finns (läsa in sina egna åsikter i en text och tolka en text till sina egna åsikters fördel).

Rättvisa och sanning har nästan inget att göra med dagens kristenhet. Idag räcker det bara med att vara övertygande i sin framställning av en lära för att den ska få medhåll. Mycket beror nog på mänskliga ambitioner, många vill komma i en bättre ställning eller position inom kristenheten. Den som är mest övertygande i sin framställning vinner bäst position, och där har rättvisa och sanning ingen plats.

Regler för bevis i en rättsak

  • Prima facie bevis – tydliga bevis.
  • Bekräftande bevis – Bekräftande bevis är bevis som tenderar att stödja en tes som redan stöds av vissa tydliga bevis.
  • Forensiska/vetenskapliga bevis – bevis som styrks med vetenskapliga metoder.
  • Indiciebevisning – Är bevis för att en slutsats är nödvändig för att koppla den till en faktum, som ett fingeravtryck på brottsplatsen.

Indiciebevisning: Rimliga tvivel sås in i lyssnarna. De flesta har ingen stadig grund i Ordet och detta vet åklagaren.

Åklagaren tar dessa bevis, som inte har egen bärkraft och förstärker dessa genom/för att föra in tvivel. Detta genom att leta fram teknikaliteter som oftast består av mindre, små motsägelser, i sitt argument.

Exempel på Otydliga bibelverser.
Otydliga/tvetydiga/oklara vs Explicita/Tydlig/Klara Bibelpassager.

  • Barndop är ett exempel på där Otydliga/Tvetydiga/Oklara bibelpassager som används.
  • Troendedop finns Explicita/Tydliga/Klara bibelpassager på. (Apg 19:3-5, Rom 6:1-4, 1 Petr 3:21).

Läs de tvetydiga i ljuset av de tydliga. Men istället för att läsa de otydliga verser i ljus av de tydliga, gör de tvärtom. Vad man normalt gör är att läsa de tydliga för att få ljus över de otydliga.

  • Cessationism – upphörandet av nådegåvorna då det ”fullkomliga” har kommit, och då menas Bibeln. Detta ställer ännu svagare än de otydliga bibelpassagerna då de läser in betydelser i skriftställen som inte finns där. Detta kallas eisegetik – ex. 1 Kor 13. Istället för att läsa det som det står, läser de in något som inte står.

Argumenten för barndop och cessation byggs på Eisegetik. Vi har två typer av bibelpassager:

Explicita/Otvetydiga och så har vi Implicita/Tvetydiga/Oklara.

Hermeneutik är en tolkningslära – en metod att tolka Bibeln.

Erkänd hermeneutik söker först förstå det otvetydiga/tydliga/klara bibelordet, och läser då det tvetydiga/otydliga/oklara i ljuset av det tydliga.

Men vissa gör tvärtom. 
Där man undersöker tvetydiga bibelpassager i ljuset av de otvetydiga, gör vissa tvärt om. Och i stället för att använda exegetik använder de eisegetik. t.ex. när åklagaren inte har en särskilt stark bevisning är detta det enda han kan göra.

Kom ihåg:
Exegetik – man tar ut det gudsordet som finns. (läser ut vad Ordet säger även om det går emot egna åsikter, känslor eller kunskap).
Eisegetik – man läser in något i texten som inte finns (läsa in sina egna åsikter i en text och tolka en text till sina egna åsikters fördel).

I artikeln Borde vi inte rätta oss efter gällande lagstiftning? tar jag upp problemet ur en annan synvinkel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s