Det ondskefulla med Kalvinismen!

Jag läste en artikel om Kalvinismen och vad som kallas Reformert Kristendom som jag har valt att översätta. Originalartikeln på engelska hittar du här
—-
Jag har hört en hel del fruktansvärda citat av kalvinistiska predikanter, men den som jag såg nyligen är en av de värsta och kommer från Paul Washers förvridna sinne: \”Det finns inget som heter stora Gudsmän, bara svaga, ynkliga, trolösa män, som tror på en stor och barmhärtig Gud.\”

Jag är inte säker på att jag ens behöver skriva en artikel om varför detta citat och religionen bakom det är så fel, men jag kommer göra det ändå.
Medan de flesta versioner av kristendomen försöker sänka Bibelns anti-mänskliga budskap omfamnar Kalvinism och några andra sorter omfamnar det helt. Känd som \”Reformed Christianity\” uppstod dessa sekter för flera hundra år sedan när korruptionen inom den katolska kyrkan ledde till att vissa människor lämnade för att skapa sin egen version av kristendomen, fri från kontroll under en massiv organisation. John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther och naturligtvis John Calvin är några av de mest kända hjältarna i den protestantiska reformationen. Kalvinism är den version som följer noga den mordiska Kalvins läror.
Den inledande splittringen berodde delvis på att man skulle översätta den latinska bibeln till vanliga språk, som den dåvarande kyrkan motsatte sig. Andra frågor var försäljningen av avlaten (i grund och botten betalade du pengar för frälsning) och kyrkans tendens att tortera och/eller döda alla som inte var överens med ortodoxin. För närvarande anklagas den som \”inte håller med 2000 års kyrktradition\” allmänt för att vara en falsk kristen eller \”satanisk\” eller något liknande nonsens. För sex hundra år sedan kunde det fått dig dödad, eftersom kyrkans makt och korruption var massiv och vidsträckt.
Så Reformert Kristendom hade en bra start, ett avbrott från en förtryckande organisation och främjande av personlig religion. Tyvärr såg en del denna nya religion som en möjlighet till makt snarare än frihet, och i flera hundra år fortsatte protestanter och katoliker att döda varandra och människor som inte var överens med sina etablerade traditioner. I stället för att en stor korrupt kyrka dödade dig om du inte höll med, så var det nu två, och du kunde inte hålla med dem båda. Michael Servetus är ett av de berömda exemplen på någon som fördömdes av både katoliker och protestanter, och han blev till sist dödad på grund av hans oenighet med John Kalvin (en avrättning som godkänts av Kalvin själv).
Reformert Kristendom har en hård historia, så det borde inte vara överraskande att det ofta är doktrinen bakom moderna kristna extremismen. Den Kristna Rekonstruktionismen, som grundades främst på skrifter av den rasistiska Rousas John Rushdoony, har starka kalvinistiska rötter. Dessa är de människor som vill upprätta lagar och straff från Gamla testamentet i det moderna Amerika, vilket skulle innefatta dödsstraff för HBT-personer. Faktum är att om de följde allt i Gamla testamentet skulle de även ha dödsstraff för den icke-troende. För människor som så motsatte sig muslimer på grundval av att \”döda otrogna\” skrifter, skulle man tro att de skulle se ironin i detta.
Fundamentalister följer i allmänhet ofta kalvinistiska doktriner och följer strikt kulturella patriarkala ideal som upprätthålls i Nya Testamentet, särskilt vad kvinnor kan och inte kan göra. De tenderar att hålla en mildare version av rekonstruktionistiska åsikter, men framhåller fortfarande på att kristendomen ska regera världen men inte att nödvändigtvis tro på avrättningar baserat på Mose lag. På grund av deras uppfattning att \”Guds lagar\” är över \”människans lagar\”, dras vissa fundamentalister och rekonstruktionister till Sovereign Citizen rörelsen eller har liknande övertygelser. Min vän Alecia Pennington växte upp så, utan någon form av juridiskt ID, utan några papper som visade att hon var amerikansk medborgare. Scott Roeder, som dödade abortdoktorn George Tiller, var involverad i Sovereign Citizen rörelsen genom en grupp som heter Montana Freemen, varav många medlemmar var troende i Identitetskristna.
Andra kända personer i dessa extrema grupper inkluderar Doug Phillips från Vision Forum (hans imperium upplöstes efter hans sexuella trakasserier och otrohet kom fram), Bill Gothard (äntligen fråntagen makten årtionden efter påståenden om sexuella trakasserier började komma från de unga tjejerna han anställt), Douglas Wilson (försvarare av slaveriet, uppenbart rasistisk och sexistisk, följare av den ökända Rushdoony), Michael och Debi Pearl (förespråkar för barnmisshandel och förtryckande patriarki), Westboro Baptist Church och naturligtvis Duggars. I huvudfåran av den reformerade kristendomen har vi Mark Driscoll, John Piper, Paul Washer, R. C. Sproul Jr., och massor av andra. Den växer i popularitet, kanske delvis på grund av sin revolutionära attityd.

Nu när vi har etablerat kalvinismens historia och dess nutida effekter, kanske du undrar vad exakt det är. Vad lär de, och hur leder det till en sådan ondska?
Kärnkalvinistiska övertygelser om frälsning kan sammanfattas i akronymet T.U.L.I.P … som står för Total Depravity (Totalt fördärv), Unconditional Election (Ovillkorligt urval), Limited Atonement (Begränsad Försoning), Irresistible Grace (Oemotståndlig Nåd) och Perseverance of the Saints (De heligas uthållighet).
T.U.L.I.P. 

Total Depravity/Total fördärv betyder att varje enskild människa är ond, bara för att de existerar. Grundläggande handlar denna lära om arvsynden – en syndighet som är tillskriven varje människa vid befruktningen på grund av Adams synd, drivet till det extrema. Innan frälsningen, är alla inte kapabla att göra bra av Guds normer. Deras bara existens är motbjudande, allt de gör och alla tankar som de har är syndiga eftersom de inte tror på Gud (något tempererar detta lite genom att säga att människor inte kan synda, snarare än oförmögna att göra gott). Vad sägs om när du är sparad? Jo, de flesta kalvinister tillåter att troende gör några bra saker, men det är alltid direkt hänförligt till Gud. De lär att även kristna fortsätter att syndas; vissa säger att kristna syndar varje ögonblick, introducerar en konstig situation där personen fortfarande är lika ond som tidigare, men den Helige Andes närvaro gör att de ser bra ut mot Gud.

Mina kommentar: Vi måste inte synda, som T.U.L.I.P. påstår. Vi börjar med Jesu egna ord i Joh. 8:11 ”Hon sa: Herre, ingen. Då sa Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Jesus säger att hon inte MÅSTE synda. Hon var inte utan kraft att stå emot synden.

Redan i 1 Mos. 4:7 sa Gud till Kain att han inte skulle låta synden bedra honom: ” Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”

Rom. 4:15 Lagen framkallar ju vrede. För där ingen lag finns, där finns heller ingen överträdelse.

Rom. 5:13 För synden var i världen innan lagen kom, men synden tillräknas inte där det inte finns någon lag.

Slut på min kommentar. 

Unconditional Election/Obetingat Urvalbetyder helt enkelt att Gud innan han skapade universum valde Gud varje enskild individ skulle han rädda. Genom utelämnandet valde han att inte rädda alla andra och därmed fördömde dem till helvetet. Detta val var inte baserat på något positivt i \”de utvalda\”, och kalvinisterna kan snabbt påpeka att kristna är exakt lika onda som alla andra, förutom Jesu nåd som täcker sin synd som en osynlig kappa. Guds skäl att välja att rädda några och inte alla är därför ett mysterium.

Limited Atonement/BegränsadFörsoningär mestadels bara relevant för människor som är riktigt hardcore om deras teologi. Det står att Jesus dog specifikt för det folk som Gud valde att rädda, och hans \”räddningskraft\” är inte mer och inte mindre än det exakta belopp som krävs för att rädda de utvalda. Att se som hans \”offer\” var ingenting jämfört med det ena människans oändliga lidande i helvetet, hela denna punkt är ett sjukt skämt.

Irresistible Grace/Oemotståndlig Nådbygger på Guds koncept som kontrollerar varje enskild sak som någonsin händer och säger att någon Gud valde att spara sparas, oavsett vad de gör eller vad de vill ha. Det säger vidare att alla som inte är \”de utvalda\” kommer att gå till helvete, oavsett vad. Logiskt sett gör denna uppfattning om suveränitet Guden helt ansvarig för allt som någonsin händer, eftersom det styr honom som marionetter. För att komma runt om det faktum att detta gör Gud till ett oerhört ont, är det vanligtvis hävdat att vi på något sätt förtjänar att lida för evigheten för att vi är inneboende onda. Om du trycker på frågan ytterligare och frågar hur Gud inte är ansvarig för ondskan om han planerade och orsakade varje ondska som någonsin hände, är svaret nästan alltid ett tilltal till mysterium eller en förvirrad paradox. Några försöker komma runt det genom att hävda Adam och Eva hade fri vilja men förlorade det efter att de syndat, men det låter fortfarande Guds fråga om planering och begå varje ond sak som har hänt sedan. Även denna punkt i samband med ovillkorlig val ger upphov till ett problem: Bibeln anger tydligt flera gånger att Gud vill rädda hela mänskligheten, vilket strider mot ett godtyckligt urval av människor att rädda. Om det är helt upp till honom huruvida någon blir rädd, och han vill rädda dem, vad skulle hindra honom från att göra det? Vi vet inte, de säger, men det är hur det är.

Perseverance of the Saints/De heligas Bevarandesäger att någon som är rädd kommer alltid att räddas. I ljuset av Irresistible Grace verkar denna punkt överflödig, men jag antar att de behövde en P för att göra hela saken mer … blommig. Självklart blir det för ful när du ser något djupare ut än akronym. Begreppet \”en gång frälst, alltid räddat\” går långt bortom kalvinismen, och varför tidigare kristna som jag själv är inställda så lätt; vi var aldrig \”sanna kristna\”, så allt vi måste säga är fel och ont.

Det finns givetvis mycket mer att säga om detta, men dessa grundprinciper visar den kalvinistiska uppfattningen i de flesta andra frågor. Som jag har sagt tidigare är läran om Totalt Fördärv effektiv för att hålla kvar människor inom religionen. Det är en självuppfyllande profetia – du tror att du kommer att fortsätta att synda, så du gör det. Du fortsätter att komma tillbaka till kyrkan för att bekräfta din frälsning, för att du har blivit ingjutit med skräck för helvetet och helvetet är till för syndare och du är en syndare.
Det är intressant att Reformert Kristendom lär ut så starkt \”frälsning är av tro allena\”, men Paul Washers citat karaktäriserar alla män som \”trolösa\”. Utan tvekan har han ett invecklat argument för hur trolösa människor har tro, förmodligen förankrad i idén att tro är något Gud gör mot dig, precis som frälsning … Jag antar att om du kommer att hålla fast vid tanken att Gud kontrollerar allt vi tror och gör, då måste det vara så. Ärligt talat, ju djupare man kommer, ju mindre förstår man.
Kalvinismens ondska är att det avaktiverar människor, undertrycker deras självständighet och gör dem oförmögen att i sanning förstå moral. Allt som inte är gjort \”för Gud\” är ont … och även moraliskt anstötliga saker som mord är bra om Gud vill att du ska göra dem. Som vi har sett ger den en bekväm ursäkt för människor som ger efter för sina onda begär, så de kan göra hemska saker och tro att det var \”Guds vilja\” helt enkelt för att det hände. Det intalar människor att de är hjälplösa, värdelösa och motbjudande, och de kan inte ändra det eftersom det är medfött. Allt de kan göra är att vänta på att Gud täcker sin synd med \”Jesu rättfärdighet\” … vilket inte betyder att synden går bort, bara att Gud inte märker det längre.
Det borde inte vara någon överraskning att så många ledare i den här versionen av kristendomen visar sig vara barnmisshandlare, äktenskapsbrytare och värre. Det borde inte vara någon överraskning att de stater där fundamentalismen är populär har högre andel tonårsgraviditeter, porranvändning, våldsbrott, fetma, skilsmässostatistik, rasism och så vidare. Övertyga människor om att de är hjälplösa så förblir de hjälplösa.
Det är en mörk världssyn och ditt enda hopp är att du är en av de utvalda så att du kan komma till himlen när du dör. Om du inte är … ja, synd för dig. För brottet att födas och misslyckas i att göra något du inte kan rå för, kommer du att brinna i helvetet för evighet.
Vanliga kristna använder kanske rädslan för helvetet för att hålla kvar människor, men åtminstone enligt deras uppfattning har alla en chans. Och det säljer bättre än fatalism…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s