Falsk dikotomi Monergism vs. Synergism

En präst inom Lutherska Bekännelsekyrkan kommenterar sammanställningen av min debatt med kalvinisterna så här:

Det är ju synd bara att du hamnat i andra diket: arminianism / synergism

Detta är en falsk dikotomi.

Falsk dikotomi är ett argumentationsfel där talaren förutsätter

  • att det bara finns två möjliga alternativ (trots att båda dessa alternativ är felaktiga, eller att de två alternativen inte behöver utesluta varandra)

  • att man måste välja ett av dem (trots att det finns flera alternativ, eller att man inte behöver välja alls)

Jag för min del är varken lutheran, kalvinist, arminian, traditionalist, eller provisionalist. Ingen av dessa trosformuleringar passar min tro.
Lutheranism och kalvinism bygger på augustinsk manikeism, en grekisk gnosticism och inte biblisk kristen tro. Och det är väldigt ofta ni använder er av en falsk dikotomi, som t.ex. Augustinus eller Pelagius (pelaginaimsm eller semi-pelagianism), kalvinist eller arminian, suveränitet eller fri vilja, predestination eller fri vilja eller som du gör nu, monergist eller synergist. Allt är bara en dimridå för att ta bort uppmärksamheten från diskussionen och det skrivna Ordet. Det får en förblindande effekt, en förvirrande effekt på den kristne genom användningen av negativt laddade ord. Jag låter mig inte dras in i en diskussion baserad på falska premisser eller argument.
För den nyfikne:
Synergi är ett verkligt ord och det betyder samverkan och du hittar det även i Bibeln Mark. 16:20, Rom. 8:28 1 Kor. 16:16, 2 Kor. 6:1, Jak. 2:22. Det är ett grekisktord synergeõ ”medverkade ” ”samverkade” ”hjälpare” osv. Vad jag vet används inte synergeõi samband med Soteriologi.

Monergism däremot, är en påhittad teologisk term lutheraner och kalvinister använder sigav, återigen för en falsk dikotomi.

Ingen bibeltroende kristen, inte jag åtminstone, beskriver sin soteriologisom synergistisk. Det är nåt som kalvinisterna tvingat kristna för att kunna framföra den här falska dikotomin. Vad gäller synergism och frälsningen är det inget som jag personligen använder för att beskriva min ståndpunkt. Ni får gärna använda den för att beskriva er egen syn på soteriologin men använd inte ett sådant dåraktigt argument i samtal med mig.

Oxford Dictionaries ger den här beskrivningen av monergism: Rare (ovanligt ord) 1 The doctrine that regeneration is the work of the Holy Spirit alone. Opposed to \”synergism\”.

Yourdictionary.com: (theology) A Christian position holding that God, through the Holy Spirit, works to bring about effectually the salvation of individuals through spiritual regeneration without cooperation from the individual.

Gotquestion.org [kalvinistisk organ] The essence of Calvinism, and the monergistic argument, is that God is in the business of actually saving people and not merely making them savable. Because all people are born in sin and because of their fallen nature (total depravity), they will always reject God; therefore, God must act in saving the elect without any pre-condition on their part such as faith.

Monergism.org [Kalvinistiskt organ] \”In theology, [monergism is] the doctrine that the Holy Spirit is the only efficient agent in regeneration [the new birth] – that the human will possesses no inclination to holiness until regenerated [born again], and therefore cannot cooperate in regeneration.\”

Monergism.org [Kalvinistiskt organ] “Very simply, then, monergism is the doctrine that our new birth (or \”quickening\”) is the work of God, the Holy Spirit alone, with no contribution and without the cooperation of fallen man, since the natural man, of himself, has no desire for God and cannot understand spiritual things (1 Cor 2:14, Rom 3:11,12; Rom 8:7; John 3:19, 20). “

Sunda doktriner är viktig för en sund kristen tro. Men vad händer om en lära vänder på ordningen t.ex. när det gäller frälsningen? Är det då en sund lära? Jag tar några exempel där kalvinismen och lutheranismen ger en omvänd ordning vilket då blir falsk lära!


Pånyttfödelsen föregår tro, och genom att påstå detta vänder kalvinisten på Guds Ords. ordning, och motsäger följande verser
1 Kor. 1:21 (Skriften)

\”Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.\”

1 Kor. 1:21 (Kalvinismen)

\”Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas orsaka tro i den han har frälst.\”

Rom 10:10 (Skriften)

\”För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst.\”

Rom. 10:10 (Kalvinismen)

\”För hjärtats tro fås efter att han är rättfärdiggjord, och munnens bekännelse görs efterfrälsningen.\”

Ef 1:13 (Skriften)

\”I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade Helige Ande som ett sigill,\”

Ef. 1:13 (Kalvinismen)

\”I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, efter att ni fått den utlovade Helige Ande som ett sigill, kommit till tro\”

Rom 5:2 (Skriften)

\”Genom honom har vi också fått tillträde genom tron till dennanåd som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.\”

Rom 5:2 (Kalvinismen)

\”Genom honom har vi också fått tillträde genom nådtill dennatro som vi står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.\”

Kalvinismen tror det motsatte av dessa verser, de vänder bak och fram på dem och går emot vad Skriften säger. De förkastar Skriften som säger att tro är ett krav för att få frälsning och pånyttfödelse. Kalvinismen kräver att pånyttfödelsen föregår tron, annars faller hela deras filosofiska system. För att undkomma det trauma som uppstår genom det här argumentet, så har de försökt att ändra terminologin. Det är så slugt och genomtänkt vad de gör, att man skulle bli imponerad om det inte vore så sataniskt. De hittar en trosfras som alla har gemensamt, för att sen skapa en falsk dikotomi (synergism/monergism) där deras syn påstås vara den enda synen som håller fast vid det gemensamma påståendet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s