Tidernas Fullbordan Kapitel 2

Förutfattade meningar

Kapitel 1Kapitel 3

Sidan 13 ”Stycket: Gud kunde ha gett oss ett uppslagsverk….”

Håller med!

På sidan 13, rad 29 skriver de: \”Fruktan för villfarelse. Vi måste förstå att vi befinner oss på olika nivåer i andligt avseende. Utifrån vår rädsla avfärdar vi ofta alltför snabbt allt som vår tradition stämplar som villfarelse och ger det en etikett. I skrivande stund hamnar det kanske under New Age-begreppet. \”

Jag ska erkänna att jag inte tillhör någon tradition, ingen församling, kyrka eller samfund. Jag är född på nytt genom Hans levande ord, Guds uppenbarelse av korset och det som hände där. 

Det som följer efter det är Guds egen undervisning i Ordet, då han öppnar och förklarar Ordet. Vi behöver förstå att fruktan för villfarelse, är i sig en villfarelse, eftersom Kristus uppenbarar sig själv och förklarar sig själv genom Kristi Ande. Gud har makt att bevara sitt folk och fullborda det verk Han har påbörjat, intill Kristi Jesu dag.

Men på grund av att korset inte predikats rent, och utifrån uppenbarelsen av vad som hände där, har vi fått några generationer som är rädda och stänger in sig i sitt hörn. Det är däremot inte något jag ställer mig bakom. Däremot betraktar jag all undervisning ur korsets synpunkt och låter Kristi Ande visa på vad som är rätt eller fel. Och det gör han genom sitt ord. 

Jag håller med om etiketten New Age de sätter på sig själva. 

Sidan 13 rad 30 ”Fruktan för villfarelse”

Först lägger de grunden för all falsk undervisning med just dessa varningar om villfarelser och på så vis konditionerar/indoktrinerar de människor att ta emot budskapet. Det hade inte behövts om budskapet kunde bära sig själv. Devill ge intrycket av att dem är minsann sanningsenliga. 

På sidan 14, rad 6 skriver de: ”Han är den som varnar oss för allt som är falskt.”

Ja, precis. När Gud uppenbarar sitt ord för sitt folk, då står folket på fast grund. Litar de på att Gud har makt att befästa sitt folk i sanningen?

Men precis innan gör de tvärtom när de varnar för ”väktare” som påtalar avvikelser från ”den rätta läran”, senare använder de ett negerat påstående i hänvisningen till fariséerna och deras snäva tolkningar. Med andra ord så blir väktaren en farisé i läsarens ögon och vågar inte motsätta sig Er undervisning. Och allt inom citationstecken, vilket ställer orden de använder inom tvivel. 

Jag citerar från sidan 14, rad 9 ff: \”Det är bra att vi har \’väktare\’ som påtalar avvikelser från \’den rätta läran\’, men om konsekvensen blir snäva gränsdragningar utifrån fruktan att gå fel så befinner vi oss i samma fälla som fariséerna. deras snäva tolkningar av Bibeln gjorde dem blinda för den Messias som de längtade efter.\”

Vad var fariseernas misstag och synd? Jesus berättar: 

Joh 5:44-47 Hur kan ni tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som bara kommer från Gud? Tro inte att jag ska anklaga er inför Fadern. Det finns en som anklagar er, nämligen Mose, den som ni förlitar er på. För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för om mig har han skrivit. Men om ni inte tror hans Skrifter, hur ska ni då tro mina ord? SRB16. 

Fariséerna trodde inte på Mose ord, och byggde sina egna läror, de äldstes stadgar, och har ingenting att göra med att göra för \”snäva\” tolkningar. Vi har fått i uppdrag att försvara tron som har blivit överlämnad åt oss en gång för alla som Judas brev 1:3-4 säger:

Jud. 1:3-4 Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud, och vår Herre Jesus Kristus. SRB16. 

På sidan 14, rad 22 ger de sin egen definition på vishet: ”Här gäller det att vara vis. Förtröstan i kombination med vaksamhet är visdom.”

Bibelns definition på visdom att göra allting på bästa sätt. 1917 uttrycker det bäst:

Pred 10:10 Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt. 1917

Och är man vis i Guds ögon då har man byggd sin lära på Kristi ord. Han ger oss undervisningen om detta i:

Matt 7:24 Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna vid en vis man, som byggde sitt hus på klippan. SRB16. 

Ord förklarar ord, skrift förklarar skrift, och vill vi vara vis, läser vi Ordet i sin kontext och co-text, och därigenom förstår vi vad Gud menar och vill ha sagt. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s