Att Fortsätta i Tron – Progressiv Presens

Vinstocken Joh. 15
Svenska: Progressiv Presens.

Debatten om OSAS – Once Saved, Always Saved har pågått länge inom den kristna församlingen. Jag menar utifrån Guds ord att detta är en felaktig lära som leder oss in i frestelse och prövningar. Ordet blir dött, himlen blir som ett koppartak där inga böner tränger igenom. Resultatet blir att många fallit bort och har förhärdat sina hjärtan. 

Hur kan vi lösa den här debatten om vi inte tar oss tid att läsa och försöka sätta sig in i vad den andre säger? Det finns många ämnen i Guds ord som inte kan lösas med snabba och korta svar, utan som kräver en utläggning av Skriften. OSAS är en sådan sak, och jag ber om att vi som sant troende ska ta till våra hjärtan vad jag nu lägger fram.

Progressiv Presens, att Fortsätta i tron

I Grekiskan används något som kallas Progressiv Presens, på engelska Present Continuous Tense och har innebörden av ”något som pågår och som inte är avslutat”. Ett exempel på Progressiv Presens är ”Vi spelar fotboll och kommer fortsätta spela.” 

Vad är då ett verb och vad ett substantiv?

Ett verb är något du gör, något som görs, eller utförs.

Substantiv är ett namn på olika objekt. En hund, en människa, ett flygplan, ett äpple, en tro. 

Medan verb beskrivernågot man gör: jag går, du cyklar, han springer, han sprang, jag tror.

När ett verb skrivs i progressiv presens, är det något man gör, och fortsätter göra.

Progressiv PresensTempus

Liksom i alla engelskans och svenskans tempus är talarens inställning lika viktig som tiden för agerandet eller händelsen. När någon använder progressiv presens, tänker denne på något som är oavslutat eller ofullständigt.

Progressiv presens används:

 • för att beskriva ett agerande som är pågående i detta ögonblick: Du använder Internet. Du studerar engelsk grammatik.

 • för att beskriva ett agerande som är pågående under den här tidsperioden, eller som är en trend: Arbetar du fortfarande för samma företag? Fler och fler människor blir vegetarianer.

 • för att beskriva ett framtida agerande eller en framtida händelse, som redan har planerats eller förberetts: Vi åker på semester imorgon. Jag träffar min pojkvän ikväll. Besöker de dig nästa vinter?

 • för att beskriva en temporär händelse eller situation: Han spelar vanligtvis på trummor, men han spelar basgitarr ikväll. Väderprognosen var bra, men det regnar just nu.

 • tillsammans med \”alltid, för alltid, ständigt\”, för att beskriva och betona fortgående ageranden i en serie: Harry och Sally grälar alltid! Du klagar ständigt på din svärmor!

Länk

Tro är ett verb

Progressiv Presens används i alla verser där det handlar om att tro, alltså vi ”tror och fortsätter tro”. Troär ett verb och återfinns nästan hundragånger bara i Johannesevangeliet. Han använder verbet tro, inte substantivet tro.

Många kommer till tro en gång, men håller inte fast vid tron och går bort från tron eller stagnerar och blir religiös. Man går till Kyrkan varje söndag och menar att man är frälstOSAS (Once Saved, Always Saved). Men den Grekiska texten tillåter inte en sådan tolkning av verbet tro.

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR (Progressiv Presens) på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh 3:16

Eftersom ordet trorstår iProgressiv Presensär rätt läsning av Joh. 3:16 följande:

Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som TROR OCH FORTSÄTTER TRO (Progressiv Presens)på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Joh. 3:16 Min parafras.

For god so loved the world that he sent his only begotten Son that whosoever GOESON BELIEVING….

Ett annat exempel är Rom. 1:16

För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens), först för juden, så också för greken. Rom 1:16

Den som TROR (OCH FORTSÄTTER TRO, Progressiv Presens) på honom blir inte dömd, men den som INTETROR (OCH FORTSÄTTER TRO) är redan dömd, eftersom han inte har TROTT (OCH FORTSÄTTER TRO) på Guds enfödde Sons namn. Joh. 3:18

Men dessa har blivit nedskrivna, för att ni ska TRO (OCH FORTSÄTTA TRO) att Jesus är Kristus, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Joh. 20:31

Vi kommer till tro och vi fortsätter tro. Vi kommer till tro och håller fast vid vår tro. Tro och uthållighet är två sidor av samma mynt.

Att vi får evigt liv är ett resultat av att vi är uthålliga i vår tro: Vi tror intill slutet (Matt. 10:22, 24:13, Mark. 13:13). Ta t.ex. Paulus undervisning i Romarbrevet 6:22 \”Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv.\” och Gal. 6:8För den som sår i sitt kött ska av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Anden ska av Anden skörda evigt liv.” eller Tit. 1:2i hoppet om evigt liv, vilket Gud, som inte kan ljuga, har utlovat före världens början.” och Tit. 3:7 för att vi ska bli rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar enligt hoppet om evigt liv.

Vad tror ni Paulus med när han i Rom. 8:24 säger ”För i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man kan se är inte något hopp. För hur kan man hoppas på det som man redan ser?”? Hoppet är lika säkert som tron; tro hopp och kärlek är de enda tre som kommer bestå för evigt (1 Kor. 13:13). Men ett hopp som man redan ser är inte något hopp. Hoppet ligger framför oss. I all undervisning i Bibeln ser vi att tron, hoppet, och kärleken är något vi har och behåller, och slutet på det blir evigt liv.

Pistis/Pistos/Pisteuo

G4100

pisteuo – pist-yoo’-o

From G4102; to have faith (in, upon, or with respect to a person or thing), that is credit; by implication to entrust (especially one’s spiritual well being to Christ): – believe (-r), commit (to trust), put in trust with.

Total KJV occurrences: 248.

Pisteuo, Pistiseller Pistos kanockså översättas med trofast.Vi tror och är trofasta, vi tror och förblir trofasta.Ett exempel är 2 Tim. 2:13Om vi är trolösa, så blir han ändå trofast (pistos). Han kan inte förneka sig själv.” Om vi har sann tro är vi också trofasta mot den Sanne.

Be, Sök, Bulta

Också Matteus 7:7 använder Jesus Progressiv Presens när han säger ”BE (OCH FORTSÄTT ATT BE)och ni ska få, SÖK (OCH FORTSÄTT SÖKA)och ni ska finna, BULTA (OCH FORTSÄTT ATT BULTA)och det ska öppnas för er.” Det är alltså en pågående bön, ett pågående sökande och ett pågående bultande, utan att förtröttas. Ett annat exempel Progressiv Presensär den fattiga änkan i Lukas 18:1-8:

Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa: Hjälp mig att få ut min rätt av min motpart. Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa, så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem? Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro(Progressiv Presens) på jorden när han kommer?” Lukas 18:1-8

Kärnan i Hans liknelse är att man alltid ska be och inte ge upp. Alltså, en ständigt pågående bön, bultande och sökande efter rättfärdighet, rättvisa och sanning.

Om vi ger upp vår ständiga tro, vår pågående tro, är faran att vi ger upp vår frälsning och vi bryts då bort från vinstocken (Joh. 15:6). Slutet blir att grenarna som bryts bort torkar och bränns upp.

Med andra ord: OSAS (Once Saved, Always Saved) är en livsfarlig mental föreställning, som bedrar den troende och uttrycket finns inte i Bibeln. Däremot kan vi finna stöd för OBAB (Once a Believer, Always a Beliver) och det är Guds vilja med vår tro. 

Vi får aldrig ge upp, eller överge vår tro på Herren och Hans verk för oss. Håll fast vid det du har fått, intill slutet!3 reaktioner på ”Att Fortsätta i Tron – Progressiv Presens

 1. Tack Jon-Are för att Du fullständigt smular sönder Fayer – rörelsens lära om en gång frälst alltid frälst!Låt oss ta det steg för steg kring en helhet av vad Guds ord säger gäller kring Farley-rörelsens påstånde att \”en gång frälst alltid frälst\”. Man citerar där ensidigt att Gud naturligtvis inte vill att en enda av dem som dragits till Jesus ska gå förlorad. Men det måste ju då speglas och pusslas samman in i en helhet av vad Guds Ord säger här:Vad anser ni i Farley – rörelsen är innebörden i Joh. 15: 1 – 6 ?: \”Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort…FÖRBLI I MIG SÅ FÖRBLIR JAG I ER …Om någon INTE FÖRBLIR i mig, KASTAS HAN UT som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp.”Vad anser ni i Farley – rörelsen är innebörden i denna text? \”Detta har vissa avvisat, och de har LIDIT SKEPPSBROTT I TRON …Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att AVFALLA FRÅN TRON och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare…I sitt begär efter pengar har vissa KOMMIT BORT FRÅN TRON …\”Vad anser ni i Farley – rörelsen är innebörden i denna text? \”…se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han AVFALLER från den levande Guden…De som en gång har TAGIT EMOT LJUSET OCH SMAKAT DEN HIMMELSKA GÅVAN, FÅTT DEL AV DEN HELIGE ANDE och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter men SEDAN AVFALLIT, dem går det inte att föra till ny omvändelse…\” Vad anser ni i Farley – rörelsen är innebörden i denna text? \”…Om de har LÄRT KÄNNA VÅR HERRE och Frälsare Jesus Kristus och KOMMIT UNDAN världens smitta men sedan ÅTERIGEN LÅTER SIG SNÄRJAS och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha LÄRT KÄNNA RÄTTFÄRDIGHETENS VÄG än att lära känna den och SEDAN VÄNDA SIG BORT bort från det heliga budskap som anförtrotts dem.\”Antingen ljuger här Guds Ord. Eller så är det Farley – rörelsens företrädare som ljuger. Jag tror nog mer på en helhet av Guds Ord, än en slutledning av Farley- rörelsen utifrån en enda Skrift – vers.I mina ögon vore det klädsamt om man i Farley- rörelsen tillkännagav att här har man i en helhet gentemot vad Guds Ord säger förmedlat en lögn om att \”en gång frälst alltid frälst\”. Gör de inte det så har de ju tappat allt av trovärdighet in för allt och alla.

  Gilla

 2. Andrew Farley menar att evangeliet enbart gäller soteriologi – Läran om Frälsning, men Evangeliet är så mycket mer än så. Därför blir hans undervisning så ytlig och farlig. Det leder till den hårdhet och dövhet vi mött i dem. Ödmjukhet är bara ett ord, inte en livsstil. Korset bara ett vapen att slå andra kristna i huvudet med. Kärleken till nästan finns inte och själva så förhärdar de sina hjärtan. Det är en tragisk frukt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s