Lön, Belöning i Bibeln!

Matt. 5:12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen, för så förföljde de profeterna som var före er.

Matt. 5:46 För om ni älskar dem som älskar er, vad får ni för lön för det? Gör inte också tullindrivarna detsamma?

Matt. 6:1 Ge akt på er gåva, så att ni inte ger den inför människorna för att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er Fader, som är i himlarna.

Matt. 6:2 Därför, när du ger en gåva, så låt inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de ska bli prisade av människorna. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Matt. 6:4 …så att dina gåvor förblir i det fördolda, och din Fader, som ser i det fördolda, ska själv belöna dig synligt

Matt. 6:5 Och när du ber, ska du inte vara som hycklarna, för de älskar att stå i synagogorna och i gathörnen för att be, så att människorna ska se dem. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Matt. 6:6 Men du, när du ber, gå in i din kammare och när du har stängt din dörr, be till din Fader som är i det fördolda. Och din Fader, som ser i det fördolda, ska belöna dig synligt

Matt. 6:16 Och när ni fastar, se inte dystra ut som hycklarna. För de vanställer sina ansikten, för att människorna ska se att de fastar. Sannerligen säger jag er: De har fått ut sin lön.

Matt. 6:18 …för att människorna inte ska se att du fastar, utan din Fader som är i det fördolda. Och din Fader, som ser i det fördolda, ska belöna dig synligt.

Matt. 10:41 Den som tar emot en profet i en profets namn, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig i en rättfärdig mans namn, han ska få en rättfärdig mans lön.

Matt. 10:42 Och den som ger en av dessa minsta bara en bägare kallt vatten att dricka, i en lärjunges namn, sannerligen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.

Matt. 16:27 För Människosonen ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han belöna var och en efter hans gärningar.

Mark. 9:41 För den som ger er en bägare vatten att dricka i mitt namn därför att ni tillhör Kristus, sannerligen säger jag er: Han ska inte gå miste om sin lön.

Luk. 6:23 Gläd er och hoppa av fröjd på den dagen, för se, er lön är stor i himlen. För på samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

Luk. 6:35 Utan älska era fiender, och gör gott och låna utan att hoppas få något tillbaka, då ska er lön bli stor och ni ska vara den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda.

Luk. 23:41 Det är rätt åt oss att vi lider vad våra gärningar är värda, men denne har inte gjort något ont.

Apg. 1:18 Men han köpte ett jordstycke för sin syndalön, och han svällde upp och buken brast mitt itu och alla hans inälvor rann ut.

Rom. 4:4 Men för den som har gärningar räknas lönen inte av nåd, utan som något man har förtjänat.

1 Kor. 3:8 Men den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete.

1 Kor. 3:14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön.

1 Kor. 9:17 För gör jag det av fri vilja, så får jag lön. Men om jag gör det för att jag är tvungen, så har det anförtrotts åt mig till att förvalta.

1 Kor. 9:18 Vad har jag då för lön? Jo, den att när jag predikar Kristi evangelium, så gör jag det utan kostnad genom att avstå den rättighet som jag har i evangeliet.

Kol. 2:18 Låt inte segerlönen tas ifrån erav någon som ger sig hän åt ödmjukhet och tillbedjan av änglar, och som fördjupar sig i sådant som han inte har sett, och till ingen nytta är uppblåst i sitt köttsliga sinne,

Kol. 3:24 Ni vet att det är av Herren ni ska få arvets lön, eftersom ni tjänar Herren Kristus.

1 Tim. 5:18 För Skriften säger: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar, och: Arbetaren är värd sin lön.

2 Tim. 4:14 Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar.

Hebr. 2:2 För om det ord som talades genom änglarna stod fast, och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff som lön,

Hebr. 10:35 Så kasta därför inte bort er frimodighet, som har med sig stor lön.

Hebr. 11:26 Och höll Kristi smälek för större rikedom än skatterna i Egypten, för han hade sin blick riktad mot lönen.

2 Petr. 2:13 och få orättfärdighetens lön….

2 Joh. 1:8 Ge akt på er själva, så att vi inte förlorar det vi har arbetat för, utan att vi får full lön.

Jud. 1:11 Ve dem! För de har slagit in på Kains väg och har för lönens skull kastat sig i Bileams villfarelse och gått förlorade i Koras uppror.

Upp. 11:18 Och folken vredgades, men din vrede har kommit, och tiden då de döda ska dömas, och då du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och fördärva dem som fördärvar jorden.

Upp. 18:6 Ge tillbaka åt henne såsom också hon gav åt er och fördubbla åt henne dubbelt för hennes gärningar. Blanda dubbelt åt henne i samma bägare som hon blandade i.

Upp. 22:12 Och se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar.

35 verser hittades, 36 sökträffar

En reaktion på ”Lön, Belöning i Bibeln!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s