One Verse To Rule Them All

Jag var mitt uppe i en studie i Uppenbarelseboken när en OSAS-Anhängare satte sig emot den undervisning jag lagt ut på Facebook. Jag kände mig nödgad att svara vilket gav några intressanta svar. Av den orsak bytte jag inriktning och började skriva och samla mina anteckningar kring det som kallas Once Saved Always Saved som förkortas OSAS. På svenska blir det En Gång Frälst Alltid Frälst.

I en tidigare artikel gav jag i 10 punkter resultatet av denna lära, och de löd så här:

  1. Falsk känsla av säkerhet och gör dem okänsliga inför sitt beteende och Läran.
  2. Den skapar allvarlig förvirring kring den sanna bibliska läran om frälsningsvissheten som Johannes undervisar om. De som förblir i Herren ska veta att de är frälsta.
  3. Kristna ignorerar de kraftfulla varningarna som annars skulle hjälpa dem i sin uthållighet i nåden.
  4. Det får dem att se nåden som en licens att synda utan tanke på straff.
  5. Det orsakar att kristna inte fruktar Gud som Herren undervisar apostlarna om i Matt. 10 att inte frukta människor utan frukta Gud som kan kasta både kropp och själ i Helvetet.
  6. Det skapar stor förvirring kring den fria viljan i det kristna livet.
  7. Det tar bort ett nyckelelement som motiverar troende att leva ett heligt liv för Hebreerbrevet säger att utan helgelse ska ingen får se Gud.
  8. Det gör att troende inte tar på sig vapenrustningen för att kämpa mot den onde.
  9. Det hindrar kristna från att känna igen tydliga tecken på avfall i sina liv eftersom avfall anses omöjligt.
  10. Det bidrar till många andra falska läror och ont beteende i församlingen och världen ser församlingen som hycklare.

I den här serien kommer jag lägga ut vad Bibeln säger i ämnet och även lägga in en förklaring. Serien kan bli lång, men varje artikel kort för att det inte ska kännas motigt att läsa.

Varför jag valde att kalla artikeln One Verse To Rule Them All beror på att OSAS-Anhängaren hade en vers som kunde motbevisa all vår undervisning.

Jag citerar honom ”För mig handlar de om sanningen, alltså räcker det att jag ser 1 vers som tydligt, TYDLIGT motsäger något jag tror på, då tror jag att jag har fel och behöver rätta mig efter skriften”.

Och exemplet han gav oss är från Johannes evangeliet.

Johannes 5:24 Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.

Det är en makalös bedrift att balansera vår frälsning på en enda vers och göra en lära på den utan att bry sig om andra verser som talar emot eller som ger en djupare förklaring av vad Jesus sa här. Om EN vers var allt som behövdes, varför finns det då 31 102 verser i Bibeln? Och varför har vi så många olika översättningar av Bibeln? Grundspråket är Grekiska och det finns ord som inte kan översättas med ett enda ord på svenska eller engelska. Och när det blir diskussioner kring betydelsen av en vers räcker det inte med att citera enbart en översättning och sen förklara det som grundmurat. Däremot behöver vi låta den Grekiska grundtextens ord förklara det djup som ordet har, och på så vis kanske vi får en djupare förståelse av vad Guds ord faktiskt säger.

Först gör jag en djupgranskning av den vers han gav oss och sedan börjar jag med serien.

Den som hör

Om jag nu tar versen från Joh. 5:24 ord för ord och granskar ingående vad Jesus verkligen säger, blir det tydligt: Den som hör mitt ord… ”Den som” omfattar alla, inte bara några få utvalda. ”Den som hör” där ”hör” betyder lyssnar, begrundar, bevarar Hans ord och handlar efter det. Det samma innehåll i Jesu ord som finns i Schma Israel i 5 Mos. 6:4 och är den judiska trosbekännelsen. Jag tar några exempel på att lyssna, begrunda och bevara Hans ord. Josua fick samma uppmaning av Herren och visar oss på vilket sätt Han vill vi ska höra:

Jos. 1:8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.

Paulus använder samma princip när han säger till församlingen i Kolosse:

Kol. 3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Jesus säger i Matt 7:21Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Den som bara hör men inte gör, bedrar sig själv och Jesus gav även liknelse där en gjorde som Herren sa och en annan inte gjorde:

Matt. 7:24-27 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” 


… och som tror

Ordet för tro i Joh. 5:24 är ett verb, och betyder att tro och fortsätta att tro. Det står som progressiv presens, vilket betyder Något som pågår och som inte har avslutats. Det har jag skrivit om i artikeln Att Fortsätta i Tron – Progressiv Presens. Klicka på länken för att läsa mer.

Tro är en tillit, en förtröstan, en vila,men det är också trofasthet som visar sig i vår uthållighet. Tron är också en Andens frukt och inget vi kan prestera i vårt kött, som vi felaktigt har fått lära oss.

…har evigt liv

Evigt liv förklarar kvaliteten på det liv Gud ger oss, inte först och främst längden på livet. D.v.s vi får samma Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan som gör att vi genom Anden kan övervinna den onde, och även vårt kött. Vi har fått en Hjälpare. Det har inte betydelsen av En Gång Frälst Alltid Frälst, vilket jag i den här serien av bibelord och förklaringar kommer visa.

…har övergått från döden till livet

Som jag skrivit tidigare så är vår frälsning given oss av nåd genom tron, och den tron är en pågående tro ända till slutet. Vi har blivit satt i Guds älskade Sons rike och tillhör Honom. Vi är får i Hans hjord och håller vi oss nära Herden kommer inte vargen åt oss. I det naturliga är det en så tydlig bild för oss, och när Jesus använder bilden av oss som får och Han som den Gode Herden faller det sig naturligt att förstå, att om vi går bort från den Gode Herden och lever ett världsligt liv utanför Guds rikes gränser, att vi är öppna mål för Satan. Vi vandrar inte i Guds rikes lagar, vi lever då efter köttet och om vi sår i köttets åker ska vi få skörda undergång.

Jag skriver och lägger ut nya delar av serien.

Anteckningarna är hämtade från Pastor Joe Schimmel predikan The Great Deception.

Nästa del →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 | Del 15 | Del 16 |

En reaktion på ”One Verse To Rule Them All

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s