Påstående nr. 8 och Mitt svar nr. 8

← Förra | Nästa →


 

#8 Hungersnöd, krig och epidemier följer Pre-Trib Uppryckandet, medan 1 000 år av världsfred följer Hans återkomst.

NTEB: Återigen, den här skillnaden är så uppenbar. Efter Uppryckandet, kommer en tid av ofattbart lidande, Jacobs Nöd (Jeremia 30:7Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.) Men efter Hans Återkomst, kommer Jesus regera i tusen år i Jerusalem som kommer införa en sådan frid så otroligt att även de giftiga djuren inte längre är farliga. Versen i Matteus 24 där apostlarna frågar Jesus om ”tecknet på din återkomst” är en direkt referens till Hans Återkomst. Läran om Uppryckandet var okänt för dem vid den här tiden och skulle inte uppenbaras förrän för Paulus, 30 år efter Matteus skrevs.

Matt. 24:3 När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut?

Matt. 24:6-8 Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser. Men allt detta är början till födslovärkarna.

Jes. 11:6-10 Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet. Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig. (Jesu Återkomst)


Mitt svar nr. 8: Återigen måste jag fråga var någonstans vi hittar detta osynliga, hemliga uppryckande. Att påstå att Jesus inte visste om detta hemliga uppryckande är absurt, vilket NTEB i sin okunnighet faktiskt säger. Herren visste allt vilket vi kan läsa i Joh. 16:30 och Joh. 21:17

När Jesus säger att Han uppenbarat ALLT vad Fadern talat till Honom, tycker man Han borde nämnt ett hemligt uppryckande innan vedermödan om det vore sant. 

Joh. 15:15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör, utan vänner har jag kallat er, eftersom jag låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader

Så varför säger Jesus istället Hans återkomst sker Efter den tidens vedermöda? (Matt. 24:29)

Och inte ens Paulus, som NTEB påstår fick den uppenbarelsen, nämner detta hemliga uppryckandet. Tvärtom så ger han oss i 2 Thess. 2 flera tecken som måste ske innan uppryckandet och han varnar även för läran om Imminens.

Läs även avsnitt 3 under Inget Osynligt Uppryckande min artikel Joh.14:1-3 Talar om Försoningen, Inte om något Hemligt Uppryckande.

När Jesus säger orden Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, så vet att det är nära och står för dörren. (Matt. 24:32-33) är det för att vi SKA veta och inte vara okunniga om tiden! Herren säger alltså angående tiden för uppryckandet i liknelsen om fikonträdet att Det här är inte känt sedan tidigare, men ni ska veta och förstå. De Grekiska verben ginõskõ och eidõ är oerhört viktiga för rätt förståelse av vad Jesus faktiskt säger. Du hittar förklaringen under länken Del1: Liknelsen om Fikonträdet stöder inte Pre-Trib!

Vi behöver sätta samman pusselbitarna för att få ihop hela bilden. Jesus hade ännu inte farit upp till himlen, och inte heller hade Han trätt fram som Lejonet av Juda och öppnat bokrullen i vilken Fadern skrivit Sitt hemliga rådslut som vi läser i Upp. 5:5 Se, lejonet av Juda stam, Davids rot, har vunnit seger, så han kan öppna bokrullen och bryta* dess sju sigill. 6Och jag såg, och se*, mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt ibland de äldste stod ett Lamm, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är Guds sju andar, utsända över hela jorden. 7Och han kom och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen

Gud hemliga rådslut fullbordas EFTER den sjunde ängelns basun och beskrivs i Upp. 10:7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när han ska blåsa i basunen, då ska Guds hemlighet vara fullbordad, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna

Kan Ni se hur Upp. 7:10 samstämmer med Paulus ord om den Sista basunen i 1 Kor. 15:52, som är den Sjunde basunen (Upp. 11:15), att detta sker efter den Stora Vedermödan som vi läser i Matt. 24:31

Jes. 11:6-10 används däremot korrekt av NTEB eftersom det faktiskt beskriver 1000-årsriket. Det blir däremot fel att stoppa in ett hemligt uppryckande innan 1000-årsriket inträdet. Det är oerhört viktigt att vi som troende läser Guds ord som det står och inte läser in nåt i en text som inte finns där. 


← Förra | Nästa →


Inledning | Påstående nr. 1 | Påstående nr. 2 | Påstående nr. 3 | Påstående nr. 4 | Påstående nr. 5
| Påstående nr. 6 | Påstående nr. 7 | Påstående nr. 8 | Påstående nr. 9 | Påstående nr. 10 |

5 reaktioner på ”Påstående nr. 8 och Mitt svar nr. 8

  1. HaFo kommentarer:HaFo kommentar 1 aTag nogsamt vara på dessa ord av Jon-Are: \”se hur Upp. 7:10 samstämmer med Paulus ord om den Sista basunen i 1 Kor. 15:52, som är den Sjunde basunen (Upp. 11:15), att detta sker efter den Stora Vedermödan som vi läser i Matt. 24:31).Viktigt att pussla samman vad som sägs om den sista Basunens ljud i samband med när Jesus kommer tillbaka efter vedermödan och ska upprätta tusenårsriket när Han sätter sina fötter på Oljeberget, så ska alla sant troende från församlingens tidsålder – både levande och döda – ryckas upp för att möta Jesus vid Kristi domstol för att förvandlas och följa med Jesus för att i tusenårsriket ”regera med Kristus för Tusen år”:NÄR SKER DÅ DETTA? JO!! 1 Tess 4:16-17: ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren…”VILKET ÄR ANALOGT MED 1 Kor 15:50-54: ”Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.”NÄR SKER DÅ ALLTSÅ DETTA? JO VID DEN SISTA BASUNENS LJUD! Och när ljuder den? \”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen\” (1 Tess 4:16)OCH DETTA HANDLAR OM UPPRYCKANDET! \”Se jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas\” (1 Kor 15:51-52)\”Med starkt BASUNLJUD skall han [Kristus] sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda/troende från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra\” (Matt 24:31)Och tillsammans kommer dessa väldiga skaror att föras upp av änglarna i luften för att möta den återvändande Herren i rymden och därefter troget förbli vid hans sida (1 Tess 4:17). Forts HaFo kommentar

    Gilla

  2. HaFo kommentar 1 bI Upp. Kap. 8 bryts det sjunde inseglet med sju basuner. Den sjunde basunen återfinns i Kap. 10: 15 där det står:\”Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: \”Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.\”Vilket då kan kopplas samman med med ovanstående återgivna ord:”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)1 Kor. 15: 20 – 23, 51 – 53: \”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade… så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.\”…\”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.\”Då gäller: \”Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig\” (Sak 14:5) \”På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut\” (Sak 14:4) Så kommer Kristus att inleda arbetet med att upprätta sitt rike – Guds riket – Fridsriket – Tusenårsriket – på jorden. FortsUppenbarelseboken 20: 6: ”Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren.”Forts HaFo kommentar

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s