Del 8 Judarnas Konung

Pilatus hade förstått att det var en stötesten för judarna, att Jesus blev kallad judarnas konung, och jag misstänker att just därför lät han sätta upp skylten med denna, för juden, en så provocerande text. Han hade försökt frige Jesus flera gånger, därför att han visste att det var av avund judarna ville döda Jesus. Fortsätt läsa Del 8 Judarnas Konung

Del 2 Elohim – THEOS – GUD!

← Förra | Nästa → Septuaginta, den grekiska översättningen av GT, översätter både Elohim och YHWH till Theos. Elohim anger hans makt och eviga höghet. YHWH – Han utan begynnelse, Han den oföränderliga, Han den eviga, Han den självförsörjande. Jesus är både Elohim och YHWH. Tit. 2:13 …och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16. … Fortsätt läsa Del 2 Elohim – THEOS – GUD!