Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

Följ kommentarerna under artikeln.

Länk

Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom.

En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA – Sjundedags Adventisterna. Jag talar om Unitarianer och COGGC, en grupp som uppstod ur adventisterna på 1800-talet!

Dessa anti-trinitarianer har mer gemensamt med islam än med biblisk kristen tro, och det fick jag tydligt se då jag samtidigt i en annan grupp fick svara på en muslims angrepp på just Jesu död, uppståndelse och Jesu Gudom. Det pågår ett oerhört motstånd mot Jesu Gudom och vi behöver kämpa för Herrens namn och motbevisa alla dessa falska läror som slängs ut av olika sekter.

Flera sådana här inlägg dök upp i mitt flöde:

 • ”Jesus var en människa – en helt VANLIG människa.”
 • ”Jesus ”pre-existerade” bara i Guds sinne och plan … Hans ord blev kött.”
 • ”En treenig ”Gud” är inte samma som Skriftens Gud.”
 • ”Att säga att Jesus är Gud, [han] som sa att hans Fader är den ende Guden, är ANTIKRIST.”
 • ”ATT GÖRA JESUS TILL GUD GÖR DIG TILL BARN AV DIN FADER, LÖGNENS FADER”

Personen administrerar två sådana grupper som delar ut liknande inlägg.

Jag ställde därför frågan till honom under hans inlägg: ”Vad har hänt med dig min vän? Jag har sett dig som en stark och sund kristen, men det här är tvärtemot Skriften och sann kristen tro, och det här är förödande läror.”

Han sa att han ”varit blind men att han nu såg”. Något har hänt, oja. Han har farit vilse från Guds ord och hamnat i någon sekt. Jag frågade honom hur han såg på Paulus Skrifter, först och främst för att försöka se var han hamnat någonstans. ”Paulus är grym” fick jag till svar. Sedan fick jag en bibelvers från 1 Kor. 8:6 ”så har vi bara en Gud, Fadern…” tillsammans med frågan ”Tror du på Paulus?”.

Jag frågade honom hur han förklarade Titus 2:13

Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

och lade till ”Jesus är vår Gud och Frälsare!” och hur förklarar du Apg. 20:28

Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”  

och förtydligade att Gud har köpt oss med sitt EGET blod!

Jag frågade också hur han förklarade 1 Joh. 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

och förklarade att Jesus är den sanne Guden och det eviga livet.

Jag påpekade även att Joh. 1:1 säger att Ordet var Gud, och att han var med Gud, och att den logiska slutsatsen att Gud blev kött visar sig i Joh. 1:14Och Ordet blev kött och bodde bland oss”. Om Jesus var en helt vanlig människa, då ljuger Ps. 49:8 och då skulle Jesus aldrig kunnat friköpa oss:

📖 Ps. 49:8 Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

I engelskan står det ännu tydligare Ingen människa kan friköpa sin broder, vilket gör det även svårare att förneka Jesu Gudom.

Jag fortsatte med att säga att jag kunde ge massiva bevis från Gamla Testamentet som visar vem YHWH verkligen är, och vad Hans namn är i Nya Testamentet, en uppenbarelse Paulus fick och skriver om i Rom. 10:9, något som faktiskt är ett kriterium för vår frälsning: För om du med din mun du bekänner att Jesus är Herren (YHWH) ska du bli frälst. Det här är gudsfruktans hemlighet! (1 Tim. 3:16) Det finns saker som är svåra att förstå men vi överger väl inte den tro vi en gång fått överlämnad åt oss för den skull?

Administratören svarade: ➡ ”Gud 👉OCH👈 Frälsare”, som om Titus 2:13 talar om en Gud och en annan Frälsare. I tillägg påstår han att treenigheten är en ”ondskefull gyllene kalv-lära” (Wicked doctrinal golden calf) Och argumenterar med att ”Gud räddar GENOM sin son, inte SOM sin son. Läs Johannes 3:16. Så enkelt är det.”

Mitt svar: Naturligtvis gör han det. Det bortförklarar inte det faktum att Petrus, Paulus, Johannes och alla lärjungarna bekände Jesus som sin Gud och Frälsare. Detta är bara semantik. Jag har läst om denna din nyfunna tro. Det är en sekt. Du förnekar Jesu pre-existens, arvsynden, jungfrufödseln (åtminstone vissa gör det) och Bibelns ofelbarhet. Du har blivit adventist, Och gränsar till eller tror på arianism, ebionism, adoptionism, socianism, gnosticism och gillar att bli kallad (biblisk) Unitarian. Unitarianer tror på universalism och annihilation. (Fast det trodde tydligen inte personen jag argumenterade med). Jag ber att Gud öppnar dina ögon. Det här är ganska allvarliga kultiska argument. Det finns så många förödande kätterier du har fastnat för. Jag vet inte ens var jag ska börja för att vederlägga dig.

Jag fick till svar: Trinitarianism ÄR en massiv kult. Bred är den vägen som leder till förstörelse. En kult som tillber en annan Gud än Jesu Gud.

Jag började sen min utläggning för honom och hans grupp:

Ja, Jesus är både Gud OCH Frälsare. Kan du skilja ”Gud” från ”Frälsare”? Lyssna på vad Jesaja och Hosea har att säga om detta:

📖 Jes 43:3 Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
📖 Jes 43:11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.
📖 Hos 13:4 Jag är Herren, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. 

Om du säger att Jesus är Frälsare men inte Gud, då skulle Gud vara en lögnare enligt verserna ovan. Gud förklarar att Han är Frälsaren och INGEN annan. Gud säger att Han inte kommer att dela ära med någon: (Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.)

Granville Sharps Regel

Här kommer jag försöka förklara Granville Sharps regel! Jag är inte så duktig på varken svensk eller engelsk grammatik och följande hämtade jag från undervisningsvideor och artiklar på engelska. Jag hoppas jag har översatt det till korrekt svenska.

Det finns regler i den grekiska grammatiken, The laws of Greek, en är Granville Sharps regel som säger att om två substantiv är kopplade med ordet kai (sv: och), (och ett Substantiv kan vara ett substantiv, adjektiv eller en particip), och båda dessa substantiv bör överensstämma i genus, numerus och kasus, och om de är kopplade till ordet kai, så hänvisar det till en och samma person.

Det finns tre villkor i Granville Sharps regel, och när dessa tillämpas på den grekiska grammatiken fungerar denna regel till 💯% utan undantag.

1️⃣ Singular (inte plural)

2️⃣ Personligt (inte en sak)

3️⃣ Inte ett egennamn

🇺🇸 Som exempel på svenska kan vi använda den här meningen: ”Jag är i en diskussion med ägaren och administratören för denna grupp, Tony Blair.”

Om substantivet ”Ägaren” står i bestämt form och har konjunktionen ”och” före det andra substantivet ”administratören”, talar denna mening om en och samma person. ”Ägaren och administratören” är en och samma person. Och egennamnet – Tony Blair – förtydligar helt enkelt vem ägaren och administratören är.

Om meningen lyder ”med Ägaren och med administratören” skulle det tala om två olika personer. En är ägaren och en annan är administratören. Båda substantiven står i bestämd form, och det ändrar hela innebörden.

Det finns många exempel från Nya testamentet. Jag kommer att ge dig några av dem.

📖 2 Kor. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader...

👆Denna vers talar om en och samma person – Gud Fadern.

📖 2 Kor. 11:31 Herren Jesu Gud och Fader...

👆Vi läser inte den här versen så här ”en är Fadern och en är Gud”. Gud och Fadern är en och samma person.

📖 Ef. 6:21 ...den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren …

👆Här har vi två substantiv kopplade med konjunktionen ”och” (gre. Kai), båda är överens om genus, numerus och kasus, som Sharps regel kräver, där det första substantivet har den bestämda artikeln ”den” men inte det andra. Och enligt Sharps regel beskriver denna mening en och samma person – Tychicus.

Låt oss nu tillämpa Sharps regel på 2 Petrus brev:

📖 2 Petr. 3:2 ...på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna...

Här är två substantiv kopplade med konjunktionen ”och”, som talar om en och samma person, inte två olika personer.

📖 2 Petr. 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

Petrus talar om en och samma person med egennamnet – Jesus Kristus! Detta är en apposition för att visa vem de två substantiven talar om.

📖 2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detsamma gäller denna vers, här med det beskrivande ordet ”vår” istället.

Än så länge är allt bra. Vi håller med om att Jesus är både Herre och Frälsare (tror jag). Men se vad som händer när vi tillämpar denna regel på 2 Petrus 1:1 och 1:11. Vi tittar först på den andra versen.

📖 2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

👆 ”Herre” är det första substantivet och har det beskrivande ordet ”vår”, och konjunktionen ”och” (gre. Kai) ansluter till det andra substantivet ”Frälsare”, vilket betyder att ”vår Herre och Frälsare” talar om en och samma person.

2 Petr. 1:1 har exakt samma grammatiska struktur och måste därför förstås på exakt samma sätt som 2 Petr. 1:11 och de övriga verserna i exemplet:

📖 2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

tou theou hemon – του θεου ημων – Guden vår” Den grekiska grammatiken säger att ”vår Gud” och ”Frälsare” är en och samma person, och appositionen används så att vi ska förstå vem denna Gud och Frälsare är. Ser du vem det är?

Jag gav dig 📖 Titus 2:13

Titus 2:13 ...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

👆Här gäller Sharps regel för ”vår store Gud och Frälsare”, och egennamnet – Jesus Kristus, är en apposition, vilket innebär att den klargör vem denne store Gud och Frälsare är. Och som jag visade dig från 📖 Titus 2:13, så är Jesus vår store Gud och Frälsare, inte bara en lite mindre gud med litet ”g”, Han är Den Store Guden!

Så då kommer vi till 📖 1 Johannes 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Denna vers har debatterats, men Sharps regel bör ändå tillämpas även här. ”Han är den sanne Guden och det eviga livet” talar om Sonen, och som vi såg i föregående verser är Jesus både Gud, Herre och Frälsare! Johannes bekänner Jesus Kristus som den sanne Guden, som till och med Jesaja talade om i 📖 Jes. 65:16

Jes. 65:16 Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.

Jesus identifierade sig i 📖 Joh. 14:6 som ”vägen, sanningen och livet”. Jesus är givaren av evigt liv, och Han ÄR det Eviga Livet! Johannes använder den bestämda artikeln ”ho” i Johannes 1:4 ”I honom var livet, och livet var människors ljus.” Jesus är det Eviga Livet!

💪 The Amplified Bible översätter 📖 1 Johannes 5:20 så här:

Och vi [har sett och] vet [positivt] att Guds Son [faktiskt] har kommit till denna värld och har gett oss förstånd och insikt [successivt] att uppfatta (känna igen) och lära känna bättre och tydligare honom som är sann: och vi är i honom som är sann - i hans Son Jesus Kristus (Messias). Denna [människa] är den sanne Guden och det eviga livet.

Som du kan se är min utläsning av 1 Johannes 5:20 inte en ”ondskefull gyllene kalv-lära” utan jag följer den korrekta grekiska grammatiken och Granville Sharps regel.

Jesus är både HERREN och Gud!!! YHWY och Elohim!!!

Möjligtvis kommer jag fortsätta på det här temat.

81 reaktioner på ”Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

 1. Hur hanterar du (Rom 14:1-5)? Särskilt vers fyra!

  Om samvetet är Gud, såsom vi är i stånd att uppfatta Honom, ser det ut som om vi har var sin Gud. Våra olika kognitiva förmågor gör det omöjligt för oss att uppfatta Gud på samma sätt.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Rom. 14:1-5 talar om hur vi ska vandra i kärlek till varandra utan att sätta oss till doms över den som är svagare i tron.

   Samvetet är INTE Gud! Samvetet är en egenskap Gud har gett oss människor så vi kan skilja på rätt och fel. Hur vi ser på Gud och uppfattar Honom beror mer på vår kunskap om Honom. Det är just därför att våra kognitiva förmågor skiljer sig som Han har gett oss sitt Ord där Han beskriver Sin vilja, Sin karaktär, Sina gärningar, Sin kärlek osv. Guds ord är det enda som står fast som en klippa vilket gör att vi kan navigera fram i livet. Samhällets uppfattning av vad som är rätt och fel förändras från dag till dag, och det skapar osäkerhet och gör oss svaga.

   Paulus ber för oss att vi får rätt kunskap om Honom (Ef. 1:17), att vi ska uppfyllas om kunskap om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt (Kol. 1:9) att vi ska vara iklätt den nya människan, som förnyas till rätt kunskap, och blir en avbild av vår Skapare (Kol. 3:10), för på grund av brist på kunskap går Guds folk under (Hos. 4:6). Allt detta må ske i kärlek, så att vi handlar rätt mot våra bröder, som i sin tur gör att vi lever inför Gud med ett gott samvete, dvs. genom blodet står renade inför Honom och gör det som är gott, rätt och välbehagligt i Hans ögon.

   Samvetet är alltså inte Gud, utan en egenskap vi har fått av Gud för att kunna skilja på rätt och fel, och kunskapen om vad som är rätt och fel kommer från Guds ord, som står fast till evig tid.

   Var välsignad.

   Gilla

   1. Tack för svaret.

    Om jag i stället säger att samvetet är hur vi förmår uppfatta Gud. Ingen kan genomskåda Gud, så denna vår uppfattning av Honom kan givetvis inte vara Gud. Men någon annan bild av Honom kan vi inte göra oss. Därför kan vi kalla samvetet för Gud, även om alla bilder av Gud är förbjudna. De blir alltid fel, alla tolkningar och allt vårt grubbel – tills den dagen då allt uppenbaras.

    Gilla

 2. Håller med om det första du skriver. Men att samvetet är Gud är helt enkelt inte bibliskt. Gud är inte i allt och alla. Gud är inte sin skapelse, Han står utanför sin skapelse.

  Sådana tankar gränsar till Panenteism och Panteism. Jag har översatt och lagt ut två artiklar av Warren B. Smith med titeln ”Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt” – där Warren B. Smith tar upp dessa tankar och dess ursprung och ”Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age” som visar på Panenteismens utbredning och källa.

  Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt

  Warren B. Smith – Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age

  Gilla

 3. Det är tragiskt att så få kristna idag ser den tydliga och klara undervisning som Jesus ger oss kring Gud. Jesus lär kvinnan i Johannesevangeliet kapitel fyra att hon ska tillbe Fadern och Jesus säger i det kapitlet att han själv ber till Fadern, för han säger ”vi tillber vad vi känner” vi ser att han inkluderar sig själv bland dom som tillber Fadern. Jag tror verkligen inte att den kvinnan efter att hon hade talat med Jesus vid brunnen gick hem och trodde på en treenig gud.

  Och Jesus lär sina lärjungar att be i Matteusevangeliet kapitel sex och lär dom då att dom ska be till Fadern och ingen annan. Han lär dom inte att dom ska tillbe honom eller en treenighet utan dom ska tillbe Fadern, detta är ju väldigt märkligt om nu gud består av tre personer varför ska man då endast tillbe Fadern?

  Jesus är inte den som det är fokus på i evangelierna detta är det många som tyvärr inte ser, Jesus upphöjer bara Fadern och inte sig själv eller någon person som benämns som heliga anden utan det är bara Fadern som upphöjs vilket är väldigt märkligt om nu treenigheten är sann.

  Jesus säger ju till och med att Fadern är hans Gud och fader i Johannesevangeliet kapitel tjugo vers sjutton, treenighets troende förklarar detta med att varför Jesus kan säga så för att han i rollen som människa är underställd Gud Fadern men problemet med den förklaringen är att Jesus i Uppenbarelseboken kapitel tre vers 12 när han är i himmelen och sitter på Guds högra sida fortfarande säger att han har en Gud, detta bevisar att Jesus inte är Gud! FÖR GUD KAN INTE HA EN GUD!

  Jesus undervisar aldrig om treenigheten utan han undervisar om att det är Fadern som är med honom som verkar, som talar genom honom och undervisar människorna och som gör miraklerna och inte Jesus själv, detta är många kristna idag förvirrade kring så många kristna tror att det är Jesus som gör miraklerna eftersom man tror att han är gud men detta är inte sant.

  Joh 7:16  Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 

  Hur i hela världen kan Jesus här säga att min lära är inte min utan hans som har sänt mig om nu Jesus är Gud?

  Joh 12:49  Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 
  Joh 12:50  Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig.” 

  Joh 14:10  Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 

  Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

  Något som är viktigt att förstå är ju att det är verkligen Fadern som verkar genom Jesus och hur Han gör det är ju genom sin Ande detta ser man också tydligt i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio för Jesus säger att det är specifikt Fadern som bor i honom , så det är ju inte någon annan person än Fadern som verkar genom Jesus. Men tyvärr så ser man inte det när man tror på treenigheten eftersom enligt treenigheten så är ju Faderns ande inte Fadern utan den tredje personen i treenigheten nämligen gud den heliga anden. Men detta är inte sant utan det är Faderns personliga närvaro genom sin egen Ande och ingen annan som verkar genom Jesus. För om det var den tredje personen i en treenighet som verkade genom Jesus så funkar det ju inte att säga att det är Fadern som verkar eftersom det då inte är sant.

  När man ser detta så blir det så tydligt att treenigheten är en falsk lära. Som sagt det är så tydligt att det är Fadern som uppenbarar sig för världen genom Sin Son Jesus och ingen treenighet.

  Och hur många är det som ser till vad Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio?

  ” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

  INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG! Men varför står det att han är vägen till specifikt Fadern om nu treenigheten är sann? Borde det inte stå ingen kommer till treenigheten utom genom mig! Det är så fantastiskt tydligt att det är endast en person som är Gud och Han benämns som Fadern och det är ingen annan än Han som är Gud.

  Må Gud välsigna och leda oss till sanningen om Honom och leda oss till det eviga livet.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Jag kopierar din kommentar tillsammans med den andra du skrev, och sammanställer ett svar åt dig. Du gav många argument utifrån din Unitarianska bristande förståelse för Skrifterna.

   Jag antar att du är Jehovas Vittnen då du talar om Soul-sleep och verkar syfta på Annihilation.

   Gilla

 4. Svar till aqbild

  Del 1

  Jehovas Vittnen, muslimer och andra Unitarianer behöver plocka ut bibelverser som passar deras teologi och omtolka de tydliga verserna som visar oss VEM Jesus verkligen är.

  Du väljer en vers och säger ”Se, Jesus tillber också Fadern.” Så varför bad Sonen till Fadern?

  Johannes säger att Ordet blev kött och bodde ibland oss. Jesaja 66:23 säger att allt kött ska komma och tillbe inför Gud. Människor som påpekar att Jesus bad till Fadern har inte förstått bönens kraft, och är starka i sig själva, de förtröstar inte på Herren. Jesus vandrade som en människa och därför underordnade Han sig Fadern. Och Han vandrade inte i sin köttsliga kraft och makt, utan för att vara det perfekta exemplet för oss som kommit till tro på Honom.

  Joh. 13:15 visar oss att Jesus levde ibland oss för att vara ett EXEMPEL på hur vi ska leva.

  I 1 Kor. 11:1 säger Paulus att han levde efter KRISTI EXEMPEL.

  I 1 Petr. 2:21 säger Petrus att Kristus EFTERLÄMNADE ETT EXEMPEL åt oss, för att vi ska leva efter Hans exempel. Följ du Hans exempel!

  Kristi försoningsverk är så mycket större än vi kan greppa. Varför behövde Gud bli människa? I Hebr. 2:14-18 läser vi att eftersom vi hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, de vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Gud blev människa för att befria människan från Satans våld. Gud blev människa för att befria människan från dödens våld.

  Gilla

  1. Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det. Men vi finner inte att det finns en tydlig vers i Bibeln som säger att Jesus är den ende sanna Guden, men vi finner en vers som tydligt beskriver att Fadern är den ende Guden (Joh 17:3 Joh 5:43-44) och det är tydligt att det är Han som manifesterar sig själv genom sin son, och vem är det som väcker Jesus från dom döda? Jo Gud Fadern (Gal 1:1). Om nu treenigheten är så sann så borden du kunna ge mig en vers i Bibeln som säger tydligt visar att ”Gud är en till sin natur och denna natur utgörs av tre distinkta personer”. Men det finns som sagt verser som tydligt säger att Fadern är ”den ende sanne Guden” Joh 17:3.

   När vi ser Petrus och Paulus predika evangelium (Apostlagärningarna kapitel 2, 13, 17) så kan man inte se att dom predikar om en treenighet eller att Jesus är Gud, utan dom predikar Gud som en person och att Jesus är en människa. Jag tror såklart inte Jesus är någon vem som helst utan han är Messias, Guds Son.

   Ja Jesus är vårt exempel borde vi inte också då som Jesus erkänna Fadern som vår Gud och Fader och ingen annan. Vet inte hur mycket mer tydligt Jesus skulle kunna säga att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan.

   Tycker inte att jag omtolkar Bibelverser, Bibeln är tydlig med vem som är den ända sanna Guden.
   Kan ju också undra varför Bibeln talar om Gud som en person om nu Gud är tre personer?

   5Mo 4:35  Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han. 

   Jes 44:24  Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? 

   2Mo 20:2  Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
   2Mo 20:3  Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

   Gilla

   1. Tack för din kommentar.

    Det är en stor fördel att du anser dig vara Biblisk Unitarian. Det underlättar vårt samtal då det visar att du ändå har respekt för det skrivna Ordet.

    Jag vet inte om du känner till termen Hermeneutik men det är vetenskapen om rätt tolkning av en text, eller läran om förståelse. Oavsett, så vill jag ge en förklaring. Det är att läsa en text i sin kontext, och även den synoptiska kontexten. En text förklarar en annan text. Finns det en dunkel text behöver vi låta en tydlig text förklara det dunkla. Gör vi tvärtom kommer vi få en felaktig förståelse av den tydliga texten. Ett uttryck som kan hjälpa oss är ”The New is in the Old Concealed, The Old is in the New Revealed.”

    En sådan mycket tydlig vers är Joh. 1:1-3 som faktiskt anger tonen för vad Johannes skriver om i sitt evangelium och sina brev. Denna tydliga versen måste vara vår utgångspunkt för att förstå dunkla verser, som t.ex. Joh. 17:3. Om du utgår från Joh. 17:3 kommer du hamna snett med alla andra verser.

    Jag vill börja med den här meningen: ”Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det.”

    Den här artikeln tar upp precis det du påstår saknas. Apostlarna skriver just detta att Jesus är vår Gud och Frälsare!

    Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS skall träda fram i härlighet.

    Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i GUDS FÖRSAMLING SOM HAN HAR KÖPT MED SITT EGET BLOD.”

    2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten FRÅN VÅR GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

    1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och VI ÄR I DEN SANNE, I HANS SON JESUS KRISTUS. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.

    Hur många gånger behöver Gud säga något för att vi ska tro Honom? Här har du fyra passager där apostlarna bekänner Jesus som sin Gud och Frälsare. Och det finns många, många fler. De flesta har försvunnit i översättningen, men Jesus var mycket tydlig med vem Han var och är.

    I svenska och engelska biblar försvinner oftast det tydliga språket i Grekiskan eftersom våra språk är mycket begränsade. Det räcker med att du jämför två eller tre olika översättningar för att förstå hur svårt det är att göra en korrekt översättning av Grekiskan och Hebreiskan. Men tillsammans ger de en bättre bild av vad Grekiskan säger.

    Därför är det så viktigt att vi återgår till grundtexten då bara den kan avgöra vad som egentligen sägs. Det finns programvara vi kan använda för att få fram grundtexten. Ett sådan program är Interlinear Scripture Analyzer – ISA3 och e-Sword, om du använder Windows. Använder du Linux eller macOS kan du installera BibleTime.

    Vi människor är sköra och skräms ofta av undervisning som går emot vår egen övertygelse. Och tror att det kan vara fallet här. Du har kommit fram till en övertygelse och den här artikeln går emot din nuvarande ståndpunkt. Det gör ofta att man rusar genom texten för att hitta nåt att protestera mot. Men jag ber dig vänligt att läsa artikeln en gång till för att riktigt sätta dig in i vad jag framför. Läs gärna min artikel några gånger.

    Jag förklarar Granville-Sharps regel, som alla som studerar Bibeln faktiskt behöver förstå eller åtminstone veta finns.

    Jag ska läsa igenom din kommentar några gånger till och se om det finns mer som behövs svaras på.

    Frid.

    Gilla

   2. Jag är lite nyfiken på din bakgrund och vilket samfund du tillhör : )
    Må Gud välsigna dig rikligt! Och jag ber verkligen att Gud ska hjälpa oss att se sanningen klarare.

    Gilla

   3. Hej Andreas. Jag kom till tro i en Missionsförsamling, hamnade i trosrörelsen och sedan pingst. Just nu har jag ingen församlingstillhörighet.

    Gud är god och trofast, Han ser hjärtan och leder oss rätt för Han är den Gode Herden som Ps. 23 beskriver.

    Frid. Och var välsignad.

    Gilla

 5. Svar till aqbild

  Del 2

  Angående Fader vår

  Matt. 6:9 9Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 
10Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 12Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
13Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

  La du märke till orden ”Så skall NI be”? Vi kallar det felaktigt för Herrens bön. Men den sanna Herrens bön läser vi i Joh. 17.

  La du märke till orden ”Förlåt oss våra skulder, såsom vi också förlåter dem som står i skuld till oss”? Hebr. 4:15 säger att Jesus var utan synd! ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.”

  Det var LÄRJUNGARNA som fick lära sig be till Fadern.

  Gilla

 6. Svar till aqbild

  Del 3

  Hela Bibeln handlar om Jesus!

  I Luk. 24:27 säger Jesus att lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Honom! I Joh. 5:46 säger Jesus ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, TY OM MIG HAR HAN SKRIVIT.

  Jag tror inte du har förstått evangeliet, de glada nyheterna, eftersom du säger detta. Ta dig tid att läsa min artikel Bibeln handlar om Jesus från början till slut och När Kom Jesus In I Bilden Egentligen?.

  Där visar jag med all tydlighet att HELA BIBELN handlar om Jesus! Han är inte bara ett redskap Fadern slumpmässigt utvalt. Han är Skaparen, Frälsaren, Kungen, Evig Gud, HERREN! Han var den som vandrade i lustgården tillsammans med Adam och Eva. Han var den som uppenbarade sig för Abraham och Mose, och alla andra troshjältar i Bibeln.

  Du pekar på Upp. 3:12 men Han säger också: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.” Psalm 119:160 säger att summan av Guds ord är sanning, och precis som i matematik ger de olika delarna den totala summan av räknestycket. Du behöver omtolka varje bibelvers för att passa din egen tolkning och då får du stora problem med resterande verser. Du har gjort ditt eget huvud till gud. Vet du vad ”Hela Guds Rådslut” betyder? Det betyder ”Summan av Guds ord är sanning”.

  Gilla

 7. Svar till aqbild

  Del 4

  Treenigheten i Johannes kap. 14-17

  Treenigheten visar sig tydligt i Joh. 14-17.

  I Joh. 14:15-17 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

  I versen ovan har vi Fadern, Sonen och den Helige Ande, Hjälparen, Parakletos, som för alltid ska vara med oss. Den Helige Ande är en Han, Han är evig, och Han är Gud. Med vilken auktoritet kan Jesus be Fadern om att sända den Helige Ande? Hur vågar Jesus ställa sig i en så hög position om Han bara är en människa?

  I Joh. 14:13-14 säger Jesus ”Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Hur kan Jesus svara på bön? Lärjungarna spreds ut över hela världen och för att svara på deras böner, eller våra, säger Han sig vara omnipresent. Hur vågar Han säga att Han ska göra det vi ber om och samtidigt påstås sig vara överallt samtidigt, eftersom Han, enligt dig, bara är en människa?

  I schema Israel, som är den judiska trosbekännelsen, säger Mose: ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” 5 Mos. 6:4-5 men i Joh. 14:15 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud…” i vers 21 ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” och i vers 23 ”Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” Hur vågar Han sätta sig in i HERRENS ställe och kräva av judarna att de ska hålla Hans bud?

  Var Jesus en falsk profet? Var Han en lögnare? Eller var Han Guds Son?

  Gilla

 8. Svar till aqbild

  Del 5

  Vad betyder ”Guds Son”?

  Har du reflekterat över orden ”Guds Son”? Vad är det för speciellt med de orden? Det är en gudomlig titel. Den titeln visar Hans ursprung och Hans position. Men vi människor läser in något helt annat i ordet ”Son”. Vi tänker på hur våra egna barn kom till och hur de för vårt DNA vidare till nästa generation. Men det är inte den bibliska betydelsen av ordet Son. I vår värld kommer barnen till genom en sexuell akt mellan en man och en kvinna, och omedvetet överför vi detta på treenigheten.

  Vi som lever i den här tiden har förlorat så mycket av kontakten med verkligheten och hur bibliska tankar fungerar. Våra barn börjar söka sig egna yrken och en egen framtid. De börjar gymnasiet efter att ha gjort ett gymnasieval för att hitta sin egen inriktning i livet.

  Men så var det inte på Jesu tid eller på Bibelns tid. Barnen sökte inte sig iväg till ett annat yrke, de gick inte på gymnasiet för att hitta sin egen väg i livet. De gjorde bara vad fadern gjorde. Om fadern i huset var en bagare, blev sonen en bagare. Om fadern var en slaktare eller en murare, blev sonen en slaktare eller en murare. Om fadern var en snickare, blev sonen en snickare. Att Jesus är Guds Son betyder att Gud Sonen fortsatte göra vad Gud Fadern gjorde.

  Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen. Joh. 5:19

  Och DET är precis vad Jesus säger om sig själv. Han fortsatte sin Faders arbete, Han fortsätter i sin Faders fotspår. Han gick inte sin egen väg, valde inte sin egen inriktning i livet. Han fortsatte sin Faders gärningar. Han gjorde sin Faders vilja.

  • Han säger i Joh. 5:19-30 att precis som Fadern uppväcker de döda så ger Sonen liv åt vilka Han vill.
  • Han säger i Matt. 25: att Han är den slutgiltiga Domaren.
  • Han säger i Mark. 2:2-12 att Han förlåter synder, precis som Gud förlåter synder.

  Jesus följer helt enkelt i sin Faders fotspår och gör vad Gud gör. Och enda sättet någon kan säga att Han gör sin Faders verk är om Han delar samma natur och attribut som Fadern själv, vilket Han gör.

  Jesus påstår sig även ha en helt unik relation med Fadern.

  Matt. 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

  Och den här relationen har alltid existerat. Sonen har alltid funnits som Johannes beskriver i sin prolog:

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  Ordet, Jesus, Sonen var HOS Gud, och Ordet, Jesus, Sonen VAR Gud. Det är här unitarianerna måste omtolka Bibeln helt och fullständigt för att få sin teologi att passa. Som t.ex. du gör när du påstår att Jesus inte KAN vara Gud eftersom Gud inte kan ha en Gud. Här har du låtit en mänsklig logik och moderna tankegångar ta över din förståelse av Skrifterna. Du frågar dig själv: Vad är Jesus? Är han Gud eller är han Guds Son? Jesus är inte ett produkt av Fadern som vi tänker oss våra barn är en produkt av oss. Sonen har alltid funnits, och vi Trinitarianer säger att inom Guds enhet (‘eḥāḏ), essensen av Gud, så är Gud tre personer, och personen Sonen är evig tillsammans med personen Fadern.

  När vi talar om treenigheten så säger vi att inom denna enhet (‘eḥāḏ) är Han Faderns Son, och samtidigt är Han Gud därför att Han delar samma gudomliga natur och essens som Fadern.

  • Apg. 17:28 säger att människorna generellt är Guds barn.
  • Job. 1:6 säger att änglar kallas Guds söner.
  • 2 Mos. 4:22 säger att Israel är Guds son.
  • Matt. 5:9 säger att de som Guds vilja ska kallas Guds söner.

  Så vad är då så speciellt med Jesus?

  Kol. 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

  Han är Guds Son eftersom Han är gudomlig Son, Han är det oöverträffliga exemplet på Guds Son i allt:

  • Andliga varelser kallas Guds söner, men Jesus är den Högste Andliga varelsen.
  • Människor kallas Guds söner, men Jesus är den Största Människan.
  • Davids kungliga söner kallades Guds söner, men Jesus är Messias, den Evige Kungen.
  • Israel som nation kallades Guds söner, men Messias är det Nya Israel.
  • Människor som återspeglar Guds karaktär kallas Guds söner, men Jesus är den fullkomliga återspeglingen av Fadern, så till den grad att Han kunde säga: Den som har sett mig har sett Fadern.

  Varför? För att Han i ALLT skulle vara den främste!

  Gilla

   1. Det är ganska enkelt det finns ingen vers i Bibeln som beskriver att man tillber en treenig gud eller att man ska tillbe en treenig gud. Så varför tillber du en treenig gud?

    Gilla

 9. Såg nu när jag gick in på denna sida att jag inte hade svarat på det du skrev, så här kommer mitt svar på den kommentaren du gjorde på det jag hade skrivit:

  Du skriver att man måste förklara dom oklara verserna med dom mer tydliga verserna och du skriver att Joh 17:3 inte är tydlig, men är inte 17:3 tydlig? Tycker Joh 17:3 är väldigt tydlig

  Joh 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 

  Tycker att det är tydligt att den som Jesus här säger är den ända sanna Guden är hans Fader och varför jag tror det är för att han säger att den ände sanna Guden är den som har sänt honom och vi vet att den som har sänt Jesus är Fadern:

  Joh 12:49  Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 

  Så Jesus säger här att Fadern är den ända sanna Guden, väldigt tydligt.

  Sedan har vi verser som:

  1Ko 8:6  så har vi bara EN GUD, FADERN från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 

  BARA EN GUD FADERN hur kan Paulus säga det tydligare.

  Läs också predikningarna om Gud och hans son i Apg kapitel 2,10,13,17.

  Efe 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 

  Kol 1:3  Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. 

  Joh 4:23  Men den tid kommer, ja, den är redan här, då SANNA TILLBEDJARE SKALL TILLBE FADERN i ande och sanning. Ty SÅDANNA TILLBEDJARE VILL FADERN HA.

  Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 
  Upp 15:4  Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? BARA DU ÄR HELIG, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.” (SFB 15)

  Moses och Jesus sjunger till Fadern som sitter på tronen och säger att endast Fadern är Helig.

  Mar 12:28  En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: ”Vilket är det främsta av alla buden?” 
  Mar 12:29  Jesus svarade: ”Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, HERREN ÄR EN. 
  Mar 12:30  Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 
  Mar 12:31  Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 
  Mar 12:32  Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. HAN ÄR EN, och det finns ingen annan än HAN. 
  Mar 12:33  Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 
  Mar 12:34  När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: ”DU ÄR INTE LÅNGT FRÅN Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom något mer. 

  Vi vet att Judarna inte hade en tro på en treenig gud vilket är tydligt här och Jesus uppmuntrar denna Guds tro här i denna diskussion med den skriftlärde.

  Upp 1:1  Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, SOM GUD GAV HONOM för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, 

  Om nu Jesus är Gud behöver han få uppenbarelsen från Gud om han nu är Gud?

  Jag kan skriva mycket mer men jag tror detta får räcka, mycket repetition av verser som jag redan har tagit upp men tar dom igen för att dom är super tydliga.

  Sedan angående dom bevis verser du angav för att bevisa att Jesus är Gud så finns det många olika varianter av översättningar, finns också en variation av manuskript att välja på.

  Titus 2:13

  https://www.biblicalunitarian.com/verses/titus-2-13

  Sedan angående Apg 20:28:

  Apg 20:28  Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. (SFB15)

  Apg 20:28  Take heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the church of the LORD which he purchased with his own blood. (ASV)

  Apg 20:28 the church of God which he obtained with the blood of his OWN SON. (RSV)

  Apg 20:28  Watch out for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his OWN SON. (NET)

  Tidiga mannuscript som t,ex. Codex Alexandrinus och Ephraemi Rescriptus, och Beazae Cantabrigensis, Sahidic Coptic, så står det Herrens församling istället för Guds församling.

  När det gäller:

  1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och VI ÄR I DEN SANNE, I HANS SON JESUS KRISTUS. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.

  Tycker det är tydligt att det handlar om att det är Fadern här som det talas om som den sanne Guden, för det står att Jesus kom och gett oss förstånd så att vi känner den sanne, vi vet vem Jesus kom för att uppenbara för världen nämligen Fadern, sedan förklaras det vem som är den sanne eftersom det står vi är i den sanne i hans son, och då är det tydligt vem som det handlar om är den sanne nämligen Fadern eftersom den sanne förklaras som någon annan en sonen.

  Så dina bevis verser är inte så klara, tycker det finns så fantastiskt många fler verser som bevisar att Gud är endast en person och att denna person benämns i Bibeln som Fadern.

  Det är någon av oss är blind och vi kommer en dag att få reda på vem av oss som har rätt vi måste alltid vara öppen för att vi kan ha fel om vi ska kunna finna sanningen, detta är något jag ofta ber om att Gud ska hjälpa mig att se sanningen och hjälpa mig att vända om om jag har fel när det kommer till hans ord. Men har bara träffat en treenighetstroende som har verkligen studerat detta och prövat sin egen tro tyvärr.

  Må Gud hjälpa oss till att se sanningen och ge oss förmågan att ständigt rannsaka oss själva och vända om när vi inser att vi har fel förståelse av Guds ord.

   

  Gilla

  1. Din kommentar låg och väntade på moderering. Jag tror det beror på att den inkluderade länkar. Nu har jag godkänt den och kommer gå igenom vad du skrivit under dagen och kvällen. Möjligtvis är jag klar i morgon.

   Innan dess vill jag att du tänker igenom vad jag nu skriver: Om du bara accepterar de delar av Bibeln du håller med om, så är det inte Bibeln du tror på. Du tror på ditt eget sinne och dina egna tankar! Om du har de här förutfattade åsikterna om vad som är sant, om vad som är möjligt, troligt eller faktisk, och sen läser Bibeln och sållar bort saker du håller med om från de saker du inte håller med om, så är det egentligen inte Bibeln du tror på. Bibeln blir då bara en rekvisita. Du använder Bibeln för att stödja din favorit-teori.

   Det är först när du ödmjukar dig under hela Skriften som du faktiskt har rätt att hävda att du tror på Bibeln. (Du kallar dig Biblisk Unitarian).

   Allting du skrev kommer jag visa är fel. Frågan är bara om du kan acceptera vad Skriften säger.

   Tänk på att Paulus säger Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren (YHWH)… (Rom. 10:9) och ”Ingen kan säga Jesus är Herren (YHWH) annat än i kraft av den Helige Ande. (1 Kor. 12:3).
   Jesus själv säger till Fariseerna: Om ni inte tror att Jag Är, ska ni dö i era synder… (Joh. 8:24).

   Vår frälsning hänger på vem vi tror Jesus är!

   Gilla

  2. Det Eviga Livet

   Joh. 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

   Självklart är Fadern den ende sanne Guden. Det håller alla treenighetstroende för sant. Men vad vi INTE håller med om är unitarianernas felaktiga slutsats att ENDAST Fadern är den sanne Guden. Det är absolut inte vad texten säger.

   Det är här unitarianerna snubblar och får problem med andra texter som t.ex.

   1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. ← Han är den Sanne Guden och det eviga livet.

   Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.

   Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

   Joh. 20:28 Thomas svarade honom: Min Herre och min Gud!

   Dessa texter är TYDLIGA och KLARA, och lämnar inget åt fantasin. Jesus är Gud! Det är DESSA texter vi måste utgå ifrån för att kunna förstå texten i Joh. 17:3. Och de tydliga texterna verifierar treenighetslärans förståelse av Joh. 17:3.

   1 Johannesbrevet 1:1-2 och 5:20

   Lägg märke till att Johannes första brev öppnar på precis samma sätt som det avslutas.

   1 Joh. 1:1-2 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet [Vem talar Johannes om?] som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

   1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet.

   Första Johannesbrevet öppnar med att presentera Livets Ord – det Eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Och Första Johannesbrevet avslutar med att berätta vem det eviga livet är. Johannes använder egennamnet Livets Ord för Jesus.

   Johannes säger inte att han ”har hört Fadern”, ”sett Fadern”, ”skådade och med sina händer rörde vid Fadern”, och Johannes säger heller inte att ”Fadern är det eviga livet”. Han säger däremot att Jesus är det eviga livet både i början och i slutet på sitt första brev.

   Och detta är beviset på att 1 Joh. 5:20 talar om Jesus som den sanne Guden och det eviga livet och att Granville-Sharp regeln gäller till 100%.

   ——

   Vem är det Eviga Livet enligt andra texter?

   Det är inte bara i 1 Joh. 5:20 vi läser Johannes vittnesbörd om det Eviga Livet.

   Joh. 1:1-4 I begynnelsen var Ordet [visar på pre-existens från evighet], och Ordet var hos Gud [visar på relation/distinktion] , och Ordet var Gud [visar på innersta väsen]. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och LIVET var människornas ljus.

   Johannesprologens från vers 1 till vers 18 visar oss att

   • Jesus är Ordet
   • Ordet är Gud
   • Ordet är livet
   • Ordet har skapat allting.
   • Ordet blev människa

   Prologen visar författarens inriktning och mål – nämligen att visa att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Och prologen avslutas med Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. (v.18).

   Detta är vad jag menar med att förstå text i sin kontext och andra texter. Summan av Guds ord är sanning (Ps. 119:160). Och vi får aldrig bygga en teologi kring enstaka verser. Man kan dra olika slutsatser av passagen i Joh. 17:3 som du redan visat, och det är därför är en otydlig vers som behöver förtydligande av andra verser.

   ——

   Kolosserbrevet 2:8-9 plus Kolosserbrevet 1:22

   Sonen är Gud, det är övertydlig genom hela Skriften. Det här är så enormt viktigt och därför skriver Paulus så här i Kol. 2:8-9 ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.”

   Paulus startar i vers 8 med en varning att villolärare på nåt vis kommer försöka fånga dig genom sånt som inte bygger på Kristus. De leder dig bort från sanningen i Kristus och sen berättar vers 9 vad sanningen om Kristus är. Och det är DET HÄR du inte får låta människor föra dig vilse från, Paulus säger: ”Ty i honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.” I Kristus bor HELA GUDOMENS FULLHET I KROPPSLIG GESTALT. Guds väsen i en fysisk kropp, HELA Guds väsen bor kroppsligen i Kristus. Inte bara en liten del. Han är inte bara en liten gud med ett litet G. Han är mänsklig och gudomlig, Han är sann Gud och sann människa.

   Paulus sa detta redan innan i 1:22 ”också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga…” Detta var så viktigt att Paulus varnade oss för att vi inte ska vilseledas!

   Hur detta är möjligt kan du läsa i min serie om JDS-Läran.

   ——

   Grundtexterna

   Du lämnade några texter från andra översättningar, nåt ni behöver göra eftersom de texter som finns i Bibeln inte ger stöd åt unitarianernas felaktiga slutsatser. Forskarna hittar äldre och äldre texter och det är bra. Ju äldre texterna är ju närmare den ursprungliga texten kommer vi. Och alla nyare översättningar använder de äldste texterna.

   NETBible har tolkat det som ”Blood of his own Son” fast vad jag förstått av det jag läst, så skrivs [Son] inom klamrar vilket betyder att mening ska låta så här: ”Som han har köpt med blodet sitt eget…” Att de har lagt till [Son] inom klamrar visar att de anser det är den rätta tolkningen av texten. De flesta andra översättare menar annorlunda.

   The original wording in Acts 20:28b is “which he [God] purchased with the blood of his own [Son]” (ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου), which is found in the early good documentary witnesses 𝔓74 א A B C E Ψ 33 1739 and accepted by GENTI WH TGNT SBLGNT. We have a variant, “which he [God] purchased with his own blood” (ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος), which is found in the Maj text and the TR. (Christian Publishing House)

   Jag tycker inte de olika skillnaderna du pekar på har någon som helst betydelse för förståelsen av texten. För det första så är Elohim även YHWH, Theos är också Kyrious, och är därför utbytbara termer. De olika varianterna visar bara att den tidiga församlingen ansåg att termerna var synonyma och jämlika.

   Jag menar det är ett svagt argument. Har Gud eller Herren köpt sin församling med sitt eget blod? Bibeln vittnar om att Jesus är Gud på oändligt många platser. Och frasen ”Som han har köpt med blodet sitt eget” ändrar egentligen ingenting. Och att ”de lärde” argumenterar ifall det ska ordet [Son] ska läggas till eller inte utifrån betydelsen av ordet ἰδίου – idios ändrar alltså ingenting. Men det är klart ni är villiga att använda alla argument ni kan för att slippa bekänna att Jesus är HERREN.

   ——

   Det andra

   De verser du gav på En Gud, Fadern, har redan fått sin förklaring, anser jag.

   Vill dock kommentera Mose och Lammets sång som du tar upp. Du skriver: Moses och Jesus sjunger till Fadern som sitter på tronen och säger att endast Fadern är Helig.

   Jag tror inte du läst texten ordentligt. Det är INTE Moses och Lammet som sjunger! Däremot är det samma sång Moses sjöng när han var på jorden. (Om du vill läsa Moses sång hittar du den i 5 Mos. 31:30 + 32:1-44.)

   Upp. 15:1 Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. 2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag DEM STÅ SOM HADE VUNNIT SEGER ÖVER VILDDJURET och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och SÅNGEN TILL LAMMET: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

   De sjunger Moses, Guds tjänares, sång, OCH SÅNGEN TILL LAMMET. Alltså en sång av Moses och en annan sång TILL Lammet. Och sången till Lammet lyder så här: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

   ——

   Du skriver också så här: ”Vi vet att Judarna inte hade en tro på en treenig gud vilket är tydligt här och Jesus uppmuntrar denna Guds tro här i denna diskussion med den skriftlärde.” Jesus sa inte emot eftersom den skriftlärde nästan hade förstått shema Israel. Han svarade: Du är inte långt från Guds rike. Har du läst min artikel Treenigheten? Där tar jag upp hur två judiska professorer förklarar texten från 5 Mos. 6. ”HERREN är en (echad)”. Det står INTE ”HERREN är en (yahid)” som Unitarianer vill ha det till. Där får du förklaringen till Shema Israel.

   Här behöver vi också rätta till historien. Post-kristna judar tror inte på en treenig gud men det gjorde Pre-kristna och dessa tolkade skrifterna precis som jag. Du kan läsa deras Targum om hur de förklarar vem HERRENS Ord [Davar] och den Helige Ande är [Shekinah]. Det räcker med att du läser Enoksböckerna om Metatron och annat märkligt. Post-kristna judar ville inte ha med kristna att göra och tog bort detta från undervisningen, men man kan hitta treenighetsläran hos tidiga rabbiner.

   Gilla

  3. Jag kollade igenom den videon du länkade till. Till en början lät det så rätt vad han sade, men när jag forskade vidare i saken är hans argument full av hål. Jag mejlade Anthony Rogers, en välutbildad teolog från USA och han kände väl till Kel, som har gjort videon. Han skickade mig en länk till an artikel skriven av Robert Bowman där han tar delvist tar upp argumenten Kel använder i videon.

   I sin artikel argumenterar han emot Gordon Fees liknande förklaringar av texten. Jag länkar till den här så du kan läsa den i sin helhet. Det bör påpekas att Gordon Fee är treenighetstroende och håller för sant att Jesus är Gud, även om han menar att just Tit. 2:13 inte pekar på Jesus utan på Fadern.

   Argumentet uppstod på grund av meningen ”vår store Gud och Frälsare, Jesus Kristus” och ifall ”Jesus Kristus” är appositionen till orden. Fee skriver i sin tes att ”Jesus Kristus” står i apposition till orden ”i härlighet” och inte ”vår store Gud och Frälsare”. Bowman visar på det orimliga med detta och går igenom alla Fees 6 argument.

   Kel talar om dubbla Granville-Sharp regler, och pekar på att objektet i meningen är Fadern. Men som Bowman påvisar så innehåller första halvan av Titus 2:13 inga personliga substantiv, av den sort av som Granville-Sharps regel tillämpas på. Därför faller Kels argument i videon. Du kan läsa Bowmans förklaring under fotnot 29 på sidan 9:

   The point here is not that “Sharp’s rule” applies to both halves. The first half of Titus 2:13 does not involve personal nouns, which is the kind of noun to which Sharp’s rule applies. Rather, the point is simply that the very close syntactical parallel between the two halves supports the view that the last element of both halves serves the same grammatical function (that of an adjectival modifier of the previous noun).

   Det är tråkigt att Kel ger sig i kast med ett så dåligt underbyggt argument och presenterar det som en stor uppenbarelse. Han verkar inte bry sig så mycket hur han vinner en debatt, så länge han framstår som trovärdig.

   Videon får underkänt av mig.

   Gilla

 10. Angående Upp 15:3-4 Du säger att det står ”till lammet” men detta är verkligen inte sant, om man läser dom flesta översättningarna av dessa verser så står det inte ”till lammet”

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages. (ASV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses, the servant OF God, and the song of the Lamb, saying, “Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty! Just and true are your ways, O King of the nations! (ESV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. (KJV)

  Upp 15:3  Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: ”Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung. (1917)

  Men man ändrade översättningen i SFB 98 och gick emot strömmen vilket man gör i många verser i SFB 98 tyvärr. Man gör väldigt många konstiga översättningar i SFB 98, det är många verser som man manipulerar för att föröka få versen att tala för treenigheten.

  Upp 15:3  och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. (SFB 98)

  Det intressanta är sedan vad man gör i SFB 15:

   Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 

  Här ser man att man inte längre översätter det ”TILL LAMMET” utan man översätter det LAMMETS SÅNG”

  Du väljer den översättningen som talar för treenigheten, men sanningen är att översättningen är ”LAMMETS SÅNG” och inte ”TILL LAMMET”

  Och dom sjunger till en person inte tre personer, det är tydligt att det är bara en person som sitter på tronen i uppenbarelseboken och den personen är Fadern. Tronen är Hans tron, men Han har satt Jesus Kristus på sin högra sida och Han har gjort Jesus till Herre (Apg 2:36) Om nu Jesus var Gud så behöver han inte bli given den titeln utan det är en position som han alltid har haft, detta tallar ju tydligt för att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan. Och Fadern är ingen människa men Jesus är en människa (1 Tim 2:5). Vi vet att Gud är den samme igår idag och i evighet men detta stämmer ju inte om nu Jesus är Gud för då har Gud fått en annan natur och har ändrats vilket såklart blir fel.

  Sedan står det ”endast du är helig” vilket talar emot treenigheten eftersom om nu Gud består av tre personer så borde det ju stå endast ”ni är heliga” men Bibeln beskriver Gud som endast en person vilket treenighetstroende inte tror på.

  Så jag tycker det är tydligt att Jesus är en av dom som deltar i lovprisningen till Fadern i Upp 15:3-4 detta är tydligt så beviset för att endast Fadern är Gud är verkligen tydligt.
   

  Gilla

 11. Angående Upp 15:3-4 Du säger att det står ”till lammet” men detta är verkligen inte sant, om man läser dom flesta översättningarna av dessa verser så står det inte ”till lammet”

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages. (ASV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses, the servant OF God, and the song of the Lamb, saying, “Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty! Just and true are your ways, O King of the nations! (ESV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. (KJV)

  Upp 15:3  Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: ”Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung. (1917)

  Men man ändrade översättningen i SFB 98 och gick emot strömmen vilket man gör i många verser i SFB 98 tyvärr. Man gör väldigt många konstiga översättningar i SFB 98, det är många verser som man manipulerar för att föröka få versen att tala för treenigheten.

  Upp 15:3  och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. (SFB 98)

  Det intressanta är sedan vad man gör i SFB 15:

   Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 

  Här ser man att man inte längre översätter det ”TILL LAMMET” utan man översätter det LAMMETS SÅNG”

  Du väljer den översättningen som talar för treenigheten, men sanningen är att översättningen är ”LAMMETS SÅNG” och inte ”TILL LAMMET”

  Och dom sjunger till en person inte tre personer, det är tydligt att det är bara en person som sitter på tronen i uppenbarelseboken och den personen är Fadern. Tronen är Hans tron, men Han har satt Jesus Kristus på sin högra sida och Han har gjort Jesus till Herre (Apg 2:36) Om nu Jesus var Gud så behöver han inte bli given den titeln utan det är en position som han alltid har haft, detta tallar ju tydligt för att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan. Och Fadern är ingen människa men Jesus är en människa (1 Tim 2:5). Vi vet att Gud är den samme igår idag och i evighet men detta stämmer ju inte om nu Jesus är Gud för då har Gud fått en annan natur och har ändrats vilket såklart blir fel.

  Sedan står det ”endast du är helig” vilket talar emot treenigheten eftersom om nu Gud består av tre personer så borde det ju stå endast ”ni är heliga” men Bibeln beskriver Gud som endast en person vilket treenighetstroende inte tror på.

  Så jag tycker det är tydligt att Jesus är en av dom som deltar i lovprisningen till Fadern i Upp 15:3-4, vilket då såklart innebär att det är endast Fadern som är Gud och igen annan.
   

  Gilla

  1. Dina kommentarer låg i skräpmappen. Du borde kolla upp så inte din e-postadress används för spam.

   Jag kommenterade bara utifrån den översättning du själv använde, SFB98, för att påvisa att vi behöver vara mera noggrann i vår studie av Bibeln. SFB98 säger ”Till Lammet”.

   Gällande den saken har jag skrivit en artikel kring Mose och Lammets sång som du kan läsa här.

   Mose och Lammets sång är deras konfrontation av synden och avfällighet hos folket, och predikandet av rättfärdighet.

   Sen undviker du att svara på min kommentar angående Kel’s video, så jag utgår från att du förstår hur illa argumentet är och att det inte kan användas som stöd för Unitarianismen.

   Gilla

 12. Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

  Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

  Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

  Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” på skilda personer i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

  I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

  Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  Forts

  Gilla

 13. Jesus beskriver denna sammansatta enhet/treenighet.

  Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande enligt Johannes i 14 till 17

  https://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html

  Forts

  Gilla

 14. Jesus är sann människa men också sann Gud. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror.

  För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

  Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

  Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

  Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud.

  Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

  Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

  Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

  Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

  Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

  Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

  Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD! OCH DET ÄR HAN IGENOM HELA SKEENDET!

  Forts

  Gilla

 15. Jesus är Kristus – Guds fullhet lekamligen – fullt ut människa och fullt ut Gud samtidigt

  ”Tron inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud, ty många falska profeter ha gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds Ande:

  var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande” (1 Joh.4:1-3).

  Tron på Jesus som Kristus, Gud kommen i köttet (”gudomens hela fullhet lekamligen” Kol. 2:9), den levande Gudens Son, Kristi Gudamänskliga person – Gud och människa förenade – och Gudamänskliga verk i försoningen är hela grunden för den Kristna tron.

  Om denne person i något skede inte längre är Gudamänniska, så finns inte heller längre ett Gudamänskligt frälsningsverk, ty för detta är både Kristi mänsklighet (1 Tim. 2:4) och hans Gudom (2 Kor.5:19) absolut nödvändigt. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.

  Gudamänniskans person som Kristus får inte vid någon tidpunkt eller under några som helst omständigheter delas eller upplösas, vare sig vid födelsen, under sitt liv eller vid sitt lidande och död.

  Sker detta, har den personliga enheten och ”Gudomens fullhet lekamligen” upplösts och det Gudamänskliga frälsningsverket förvrängts. Något som satan hela tiden eftersträvar och något som sker i Bill Johnsons lära

  Gud och människa förenade är grunden för betydelsen i försoningsoffret på Korset:

  Offret på korset är offret av en med Gud förenad människa Kristi person:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT (KROPP), och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gilla

  1. En fråga:
   Om nu Jesus är Gud hur kommer det sig att det står att Jesus blev en livgivande ande i 1korintierbrevet kapitel 15 vers 45?

   För detta är ju någonting han alltid borde ha varit om han vore Gud och inget han blev.

   Gilla

   1. Att ”den siste Adam blev en livgivande ande”, tror jag behöver ses i ”flera ljus”. Dels att Gud blev i Jesus Kristus människa för att kunna vara hennes nye ställföreträdare istället för Adam som var människans förste ställföreträdare som misslyckades och skildes från Guds gemenskap.

    Som människans ställföreträdare försonade/förenade Jesus i sin person som Kristus – Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

    Han besegrade därmed människans åtskillnad från Gud genom att den aldrig sker i Hans person som ställföreträdare. Han kan därmed bära fram det RENA försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

    Detta då när ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”. 2 Kor. 5: 17 – 21.

    Eftersom Han var förenad med Gud så kan inte heller den kroppsliga döden behålla Honom utan Han även kroppsligen uppstår i människans ställe så att vi kommer att få uppleva en kroppens uppståndelse till att få härlighetskroppar och ”regera med Kristus för Tusen år”.

    ”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)

    1 Kor. 15: 20 – 23, 51 – 53: ”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade… så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.”…

    ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”

    Det är då att Jesus ”den siste Adam blev en livgivande ande”, Alltså genom sin kroppsliga uppståndelse beredde andligt liv och en kroppens uppståndelse till de som hör Honom till.

    Och det ska då ses i ljuset av 1 Petr. 3:18 – 20: 1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade.. 1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap”

    Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. I den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är död med den döda kroppen.

    Nej, som kontrast till kroppens död står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

    Jesus är inte bara en skapad människa som blivit smord till att utföra Guds verk. Han är född av Gud i dess egentliga mening: av samma väsen. Han är Gud. Som inte bara blev människa utan ”Guds fullhet lekamligen…Kristus kommen i köttet”. Fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

    En del menar då att eftersom det står som i FolkBibeln: ”men levandegjord genom Anden”, så måste Han ha varit andligt död och skild från Guds gemenskap. Men Jesus var från evighet som Guds Son ”levandegjord genom Anden” och sann Gud.

    Nu hade Han som sann människa ”fötts i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria men ”fördömt synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Som sann människa har Han en egen livsande med en människas själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner.

    Vid den kroppsliga döden så överlämnar han sin livsande/liv och person i Faderns händer. Människans livsande/själ upphör inte vid den kroppsliga döden att existera utan för människor som kroppsligen dör ”återvänder anden till Gud” för att vänta i ”Abrahams sköte” på kroppens uppståndelse.

    Men här förelåg nu en helt unik situation där Jesu livsande/själ inte går till Abrahams sköte i väntan på kroppens uppståndelse. Den kroppsliga uppståndelsen fanns ju inte än förrän Jesus kroppsligen uppstår.

    Så Jesus gick alltså med kroppen livlös i graven och ”predikade ett budskap för andarna i fängelset.” Men i vilket tillstånd? Jo, dels i gemenskapen med Gud från Evighet som Andligt levande.

    Men också som människa förenad med Gud levandegjord av Anden i deras gemenskap redan när Jesus kom som ”Ordet som var hos Gud och som var Gud och som vart kött” Joh. 1: 1 – 4. Det är vad detta Ord vill säga oss att Jesus hela tiden är förenad med Gud även om kroppen ligger livlös i graven.

    Inte så att Han var skild från Guds gemenskap och behövde pånyttfödelse och på så sätt blev ”levandegjord i anden” utan att Han hela tiden är ”levandegjord i anden” alltså förenad med Gud.

    Var är Kristi person om Han är andligt levande ”levandegjord genom Anden (Gud och människa förenade)? Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade Evangelium.

    Om att de som dött i tron på löftet om Jesus nu får veta att de har en evighet i Guds gemenskap att se fram emot och att de som dött i otro på löftet om Jesus har en evighet att vänta utanför Guds gemenskap i all evighet.

    För de troende väntar efter Tusenårsriket ingången till ”Den Nya Himlen och den Nya Jorden”:

    Upp. 21: 1 – 4: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen,.. Och jag hörde en stark röst från tronen:

    ‘Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta’.”

    Gilla

 16. VI SKA BE TILL JESUS! Ska vi be till Fadern så ska vi göra det i åtanke att Jesus och Fadern är ett så att vi kommer i bön på den grund som Jesus är och har gjort.

  Men nu tycks man tillbe Fadern som att Han vore ”Gud Fadern” så att det skulle handla om tre olika Gudar. Gud Fadern Gud Sonen och Gud Anden. Det finns bara en Gud som är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  Jesus blev tillbedd av lärjungarna som kommit till insikt om vem Jesus ÄR i enlighet med Jesu egen bekännelse vid fråga om vem Han var: så uttryckte han samma identitetsförkunnelse som Gud i GT gjort: ”Jag ÄR”.

  ”De fattade om hans fötter och TILLBAD HONOM” ( Matt. 28: 9 ). ”och när de fick se honom TILLBAD DE HONOM” (Matt. 28: 17 ) Se även Lukas 24: 51 – 52: ”Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. DE TILLBAD HONOM och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.”

  Flera exempel på när Jesus blir tilltalad och tillbedd som Gud: Joh. 20: 28; 5: 23; Fil. 2: 10 – 11: Hebr. 1: 6:

  ”Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” Sedan sade han till Tomas: ”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!” Tomas svarade honom: ‘Min Herre och min Gud!’…

  för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom…Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

  för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära…Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.”

  ”Var och en hade en harpa” Vilket talar för att här framfördes en hyllning från var och en.

  ”skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.” Rökelsen är en symbol för de troendes böner. Gud som hör bönerna tar emot dem som en väldoft från jorden. Han samlar dem i gyllene skålar, som ett uttryck för att Han håller noga reda på våra böner och att de är dyrbara och viktiga som Guld inför Honom.

  Jesus säger i Joh. Kap. 14: 23 – 24: ”Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Sen finns det sammanhang där man använder Jesusnamnet som ett slags magiskt mantra och rabblar ”I Jesu namn”, som att själva ljuden i namnet skulle vara verksamt.

  Men kraften och auktoriteten i namnet Jesus ligger i den som Han är Gud kommen i kroppslig gestalt som förenade/försonade Gud och människa i Kristi person och som därmed bar fram det RENA försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Att be i Jesu namn handlar främst att man kommer

  1. med sin bön på grund av vem Jesus med sitt namn står för, ”Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen”.

  2. Det handlar också om att man kommer ”på försoningsgrunden” med en tro på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset som gett Hans namn ”det namn som är över alla andra namn”.

  Då ska vi vända oss till denna person med namnet Jesus. Med vetskap om att det INTE handlar om ett namn med bara vanliga bokstäver, eller själva ”tonljudet”, som ett slags magiskt mantra med själva uttalet av namnet Jesus. Nej, det handlar om att man vänder sig till vem Jesus ÄR och i en förtröstan till Hans försoningsverk!

  Själv går jag alltid hela skalan igenom, för att bortom allt rimligt tvivel, inte kan komma fel, så vänder jag mig till den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i ”Herren ÄR en”, i Jesu namn, tackar för allt vad Jesus gjort, för att så övergå i att be direkt till Jesus. Som jag upplever som en samtalspartner som jag kan dela allt med som en verklig nära vän. Jag säger som man säger i reklamen för Vita E Pro: ”det funkar för mig”.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/bon-i-jesu-namn/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/01/26/vem-vi-ska-tillbe/

  Gilla

  1. Gud är alltid en livgivande Ande. Men Jesus är inte bara Gud utan Gud och människa förenade. Som enbart människa är inte Jesus en livgivande ande. Men blir det som den siste Adam efter slutfört uppdrag.

   Nu hade Han som sann människa ”fötts i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria men ”fördömt synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Som sann människa har Han en egen livsande med en människas själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner.

   Vid den kroppsliga döden så överlämnar han sin livsande/liv och person i Faderns händer. Människans livsande/själ upphör inte vid den kroppsliga döden att existera utan för människor som kroppsligen dör ”återvänder anden till Gud” för att vänta i ”Abrahams sköte” på kroppens uppståndelse.

   Men här förelåg nu en helt unik situation där Jesu livsande/själ inte går till Abrahams sköte i väntan på kroppens uppståndelse. Den kroppsliga uppståndelsen fanns ju inte än förrän Jesus kroppsligen uppstår.

   Det är då att Jesus ”den siste Adam blev en livgivande ande”, Alltså genom sin kroppsliga uppståndelse beredde andligt liv och en kroppens uppståndelse till de som hör Honom till.

   Människans ställföreträdare som sann människa har vid den kroppsliga uppståndelsen slutfört sitt uppdrag att förena Gud och människa. Bära fram försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset och så i människans ställe som förenad med Gud besegra den kroppsliga döden i den kroppsliga uppståndelsen.

   Som sann människa är inte Jesus en livgivande ande. Men i sin förening med Gud är Han efter slutfört uppdrag redo att gå tillbaka till ”den härlighet som Han hade hos Fadern” innan Han kom. Joh. 17: 5. Han är då ”den siste Adam blev en livgivande ande”.

   Kanske är det så att detta blir krångligt för Dig om Du inte ser att Jesus är sann Gud och sann människa samtidigt (?) då Han är inkarnerad, när Jesus kom som ”Ordet som var hos Gud och som var Gud och som vart kött” Joh. 1: 1 – 4.

   Har Du Jon-Are synpunkter att ge?

   Gilla

  2. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

   Under lagen kunde de få syndernas förlåtelse genom att offra kalvars och bockars blod. Men det gav ingen evig rättfärdighet. Lagen kunde bara rena till det yttre, d.v.s. de synder som blivit mogna genom ord och gärningar. Bockars och kalvars blod kunde inte rena hjärtat från synden. Lagen kunde inte ge liv. Med andra ord var lagen inte livgivande.

   Gal 3:21 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.

   Men eftersom Jesus var fullkomlig i ord, gärningar och tankar, eftersom Han var utan synd, var Han det fullkomliga offret för all synd. Och genom det fullkomliga offret friköpte Han oss från djävulens domäner, från mörker, ondska och död. Därigenom att Han uppstod från de döda blev Han upphovet till en evig frälsning. Med andra ord så blev Han genom sin fullkomliga lydnad den ende som kan ge oss liv – Livgivande Ande. Det förklaras genom att Hans uppståndelse kropp är en andlig kropp. Och Paulus förklarar att Herren ÄR Anden, återigen en beskrivning av Guds echad – alltså treenigheten.

   Gud kunde ha röjt alla människor bort från jorden, men Han älskade oss så högt. Och även om Han valt att utrota alla människor och börjat om igen, så skulle ondskans andemakter fortfarande finnas kvar, och glöm inte att människan hade sålt sig själv som slav under synden. Och eftersom Gud är rättvis kan Han inte fuska sig fram. Han gav sig själv som lösen för att befria oss från den som ”kidnappat” oss, d.v.s. djävulen.

   Matteus 20:28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

   Markus 10:45 Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

   1. Timoteusbrevet 2:6 …som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

   Om du vill läsa mer så har jag skrivit om detta här.

   Gillad av 1 person

 17. Du skriver att Gud alltid är en livgivande ande men om nu Jesus är Gud men också samtidigt människa då är han ju då en livgivande ande för Gud kan ju inte sluta att vara Gud. Du försöker att få något som inte är möjligt nämligen att Gud är en livgivande ande samtidigt som han inte är det att gå ihop vilket det inte gör.

  Gilla

  1. Andreas se Jon-Ares svar!

   Du verkar fortfarande inte se inkarnationens under av att Jesus är både Gud och människa. Som enbart sann människa är inte Jesus en livgivande ande. Men i sin förening med Gud är Han efter slutfört uppdrag redo att gå tillbaka till ”den härlighet som Han hade hos Fadern” innan Han kom. Joh. 17: 5. Han är då ”den siste Adam blev en livgivande ande”.

   Det är därför det står BLEV. ”den siste Adam blev en livgivande ande” efter slutfört uppdrag – efter att Han ”gett sitt liv till lösen för många.” Och i sin gemenskap med Gud även besegrat den kroppsliga döden.

   Gillad av 1 person

  1. Inlägg 1.

   Jag ska försöka återge vad Bibeln säger om vem Jesus är. Be att Du får tag på vad Bibeln säger och att Du får tag på vad det innebär att Jesus är både Gud och människa förenade i personen Kristus.

   Be att Du får tag på vad blodsoffret på korset betyder för Dig personligen. Om Du nu fortsätter med att uppvisa att Du inte inser inkarnationens under, så ger jag för min del upp att ytterligare visa på det från Bibeln. För då är Du helt enkelt inte seriös med Ditt sökande efter sanningen.

   Jag startar ut med Guds person. Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

   Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

   Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

   I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

   Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” på skilda personer i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.

   Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

   Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

   I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

   I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

   I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

   Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

   I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

   I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt vad jag visade på, att ”Herren är en” i själva verket i grundtexten står som en sammansatt enhet.

   Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

   Sker en upplösning eller uppdelning mellan den oupplösliga enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG ÄR HERREN (åtskillnad mellan Fader och Son eller åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person), så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar! Där sker många angrepp på sann kristen tro.

   Vad jag försöker peka på är att det bara finns en Gud: ”Jag är Herren, Herren är en”. Men att det samtidigt är tre personer i en Gud och en Gud i tre personer.

   Men inte så att det är åtskilda Gudar som att man kan säga Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Och att dessa tre personer i en Gud inte är åtskilda utan finns i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Om de beskrivs som åtskilda Gudar så är det inte längre frågan om Bibelns Gud. Och den tanken öppnar för villoläran att Sonen skulle vara skild från Fadern på korset.

   Jesus beskriver denna sammansatta enhet/treenighet.

   Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

   ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

   Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

   Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

   Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

   Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

   Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

   HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

   Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

   Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

   ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

   Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

   ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

   Forts

   Gilla

   1. Nu rotar du dig bort med orden ”mänsklig person”, Andreas.

    Vad är en person? Det är essensen och kärnan av den vi pratar om. Vi talar alltså inte om två olika personligheter utan om två olika naturer. Det kallas däremot schizofreni eller demonisk besättelse.

    Vi använder ordet ”person” lite missvisande när vi talar om t.ex. en person vi mötte på gatan. Det är bara den yttre människan vi mötte, och inte själva personen. Den måste vi lära känna. Därför dömer vi ingen efter hur den ser ut eller klär sig, utan av vad som finns i hjärtat. Och vad som finns i hjärtat talar munnen.

    När vi talar om Jesus talar vi om en och samma personlighet i två naturer, en som är från evigheten av och en som antogs genom inkarnationen. En andlig och en kroppslig.

    Personligheten visar hur man är, medan naturen visar vad man är.

    Jesu person är både mänsklig och Gud på samma gång. Det är ”gudsfruktans hemlighet” som Paulus talar om i 1 Tim. 3:16.

    ”Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:
    Han (Gud) som blev uppenbarad i köttet,
    bevisad rättfärdig genom Anden,
    sedd av änglarna,
    predikad bland folken,
    trodd i världen,
    upptagen i härligheten.”

    Gillad av 1 person

 18. Inlägg 2

  Den sammansatta enheten av Fader Son och Ande

  Vad som är så viktigt att se är Jesu undervisning om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Joh. 14: 6, 9 – 10, 16, 18, 21, 23, 26; 16: 7 – 15, 28; 17: 1 – 5: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig…

  Den som har sett mig har sett Fadern… jag är i Fadern och Fadern är i mig… jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande… Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er…

  Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom… Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom,

  och VI ska komma till honom och ta vår boning hos honom… Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända I MITT NAMN, HAN ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er…

  ”om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

  Om synd: de tror inte på mig… Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör… Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er…

  Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern… Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig… Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, FÖRHÄRLIGA NU MIG MED DEN HÄRLIGHET SOM JAG HADE HOS DIG INNAN VÄRLDEN VAR TILL.”

  Satan eftersträvar att få styra över människan i Guds ställe. Han eftersträvar en kopia av den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Så kommer då satan (Gud) att besätta en falsk världsfrälsare –

  en annan – en istället för Kristus – antikrist (Sonen) där den falske profeten (Anden) som samlat all falsk religiositetssynkretism under ett tak där man ska luras att tillbe den falske världsfrälsaren.

  Han kommer att ha en charmperiod när han ordnar upp de flesta problemen som en falsk världsfrälsare ”förödelsen styggelse på helig plats” går i förbund med Israel.

  ”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Dan 9:27)

  Den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren – Herren är en” har jag tagit upp vers för vers i Joh. Kap. 14 – 17. Är Du seriöst intresserad så studerar Du igenom det.

  https://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html

  Forts

  Gilla

 19. Inlägg 3

  Hebr. 1: 1 – 3: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.

  Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”

  Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  Joh. 16:28, 17:4-5: ”Ja, jag har GÅTT UT IFRÅN FADERN OCH HAR KOMMIT I VÄRLDEN, ÅTER LÄMNAR JAG VÄRLDEN OCH GÅR TILL FADERN…

  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk, som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv MED DEN HÄRLIGHET, SOM JAG HADE HOS DIG, FÖRRÄN VÄRLDEN VAR TILL”.

  ”GUD VAR I KRISTUS och försonade världen med sig själv”…”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD…

  ”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD”. (Hebr. 10:5-10; 2 Kor. 5: 17 – 21; Ef. 13 – 16; Hebr. 9:13-14)

  Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11: ”Jag och Fadern är ett… Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern… Den som har sett mig har sett Fadern. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig?

  Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.” Joh. 5:22-23: ”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”

  I Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39: förklarar Jesus mer om sitt förhållande till Fadern. Jesus är förenad med Fadern på ett sådant sätt att den som tror på honom tror på Fadern, och den som förnekar honom förnekar Fadern (Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23), och den som ser Jesus ser Fadern (Joh. 12:45; Joh. 14:8-11).

  1 Joh. 2: 22 – 24; 4: 2 – 3, 15; 2 Joh. v 7 – 11: ”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern.”

  ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen”.

  Den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande i Guds person av ”Jag Är Herren, Herren är en” 2 Kor. 13: 13: Paulus till Guds församling i Korinth: ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.”

  1 Joh. 5: 6–8: ”Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.”

  Forts

  Gilla

 20. Inlägg 4

  JESU KRISTI PERSON enligt Johannes: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh. 1: 1); ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet en härlighet som den Enfödde har av Fadern” (Joh. 1: 14). Jesus är Ordet som blivit kött, och ”Ordet var Gud”.

  Detta Ord säger klart att Jesus är både sann Gud och sann människa samtidigt ”Guds fullhet lekamligen”. En del tar då ensidigt fram Bibelversar om att Jesus enbart skulle vara människa.

  Och visst är Han sann människa: Hebr. 2: 14 – 17

  ”När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv.

  Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

  Hebr. : ”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son… Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek…

  därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom… Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

  skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv…

  Genom det större och fullkomligare tabernaklet…gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud…Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt…

  Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull…

  nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.”

  Och upprepar!! Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Det är här uppenbart att det är på korset som försoningen sker och ovänskapen med Gud – åtskillnaden från Gud är löst för att världen/människorna ”ska leva” i Guds gemenskap.

  Det är här uppenbart att där på korset är alltså segern över den andliga döden – åtskillnaden från Gud vunnen och AVSLUTAD. Då återstår segern över den kroppsliga döden att vinna. Vilket sker i Kristi (människa och Gud förenade) kroppsliga uppståndelse.

  Den kroppsliga döden kan inte behålla Jesus som i sin syndfria rättfärdighet är förenad med Guds eviga liv. Han blir så ”Uppståndelsen och Livet”.

  Något som Han då efter den Kroppsliga uppståndelsen själv förmedlar till oss genom sin Ande, som då ”den siste Adam som blev en livgivande ande”, när vi kommer till tro på vem Han ÄR – Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen i köttet”.

  ”Då ni nu har kommit till tro har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande vilken är en underpant/sigill/äganderättsstämpel på vårt arv..” Ef. Kap. 1.

  Forts

  Gilla

 21. Inlägg 5

  Orden om Jesus som sann människa ska vägas mot följande Skriftens Ord som otvetydigt pekar på att Jesus inte bara är människa utan också Gud:

  Vad som är så viktigt att se för en sann tro på Jesus är att se hur Bibeln har ett otvetydigt budskap om att Jesus är Gud för den som vill undersöka saken i Guds Ord. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror.

  För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

  Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

  Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

  Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud.

  Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

  Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

  Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

  Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

  Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

  Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

  Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD OCH INTE ENBART ATT GUD BLIVIT MÄNNISKA UTAN ÄR GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – ”GUDS FULLHETN LEKAMLIGEN”!!!

  Forts

  Gilla

 22. Inlägg 6

  Kristi rättfärdighetstjänst för mig och alla människor sker när Han bär fram det RENA offerlammets blod av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Koppla samman när blodet från ett offerlamms blod ströks på dörrposterna inför Judarnas uttåg ur Egypten, så undgick man därmed Guds straff och blev räddade.

  Det är så viktigt för sann Kristen tro kring vem Jesus är och har gjort med sitt blodsoffer på korset. Offret på korset är offret av en med Gud förenad människa Kristi person:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett samtidigt som Fadern och Sonen är åtskilda men samtidigt verkar i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Var nu seriös och studera noggrant igenom innehållet på denna länk innan Du kommer med fler kommentarer!

  Jesus – sann Gud och sann människa

  Jesus – sann Gud och sann människa

  Gilla

 23. Vet inte varför du gör en så extremt långt utlägg och börjar skriva om saker som inte har med min fråga att göra:

  Önskar att vi håller det enkelt för om jag nu ska svara på allt som du har skrivit så kommer det att ta evigheter.

  Så jag önskar att du svarar enkelt på den fråga som jag nu har ställt, håll dig till frågan.

  Gilla

  1. Det är inte så enkelt som Du vill göra det att förklara världens största under: Att Gud blev människa och att Jesus är både Gud och människa förenade samtidigt. Som det står att Jesus är ”Guds fullhet kroppsligen”.

   Du är helt enkelt inte seriöst intresserad av att veta vad Bibeln säger om detta spörsmål. Då skulle Du idas att STUDERA vad Bibeln själv faktiskt säger i frågan.

   Du har fått vad Bibeln säger presenterat och om Du bara negligerar det så fyller det ingen funktion att lägga ner mer tid och energi på det. Det är bara som Bibeln säger att ”strö pärlor…” Så jag tackar för mig.

   Du lyssnar ju inte heller till vad Jon-Are skriver. Så må Du då förbli där i Ditt förmörkade sinne. För som Jesus säger: ”Den som inte tror att jag är den jag är ska dö i sina synder”.

   När antikrist kommer och vi kommer in i Vedermödans senare del så förverkligas denna varning från Jesus: Matt 24:21-24: ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst.

   Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” De troende är alltså med igenom detta skeende.

   Många är redan i sina hjärtan och sinnen förmörkade av ett avfall som kallats för att vara ett verk av Guds Ande men som i själva verket är ett verk av antikrists ande och därför när antikrist kommer hamnar de i denna belägenhet:

   ”Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen..”.

   Gilla

  1. Jag kan ge dig cred för dina försök att ställa intelligenta frågor, men måste påtala att du inte lyckats riktigt. Hur kan vi hjälpa dig när våra enklaste svar ligger över din fattningsförmåga? Du förstår inte enkla svar och därför är du under illusionen att du satt oss på plats.

   Men hur skulle du kunna förstå Guds ord eftersom du inte är född från ovan? Och det är inte möjligt för dig eftersom du förnekar den Herre som har friköpt dig. Om du inte kan bekänna att Jesus är HERREN har du inte möjlighet att förstå Skrifterna eller Guds djup.

   1 Kor. 2: 1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
   6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

   Jag föreslår att du hittar annat att läsa, något simplare som inte kräver Guds Ande och tilltalar unitarianer. Kanske jw.org?

   PS: Om du fortsätter med frågor av den här sorten, kommer jag radera din kommentar.

   Gillad av 1 person

 24. Bibeln är här mitt i prick beträffande Andreas: ”Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande… En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”

  Andreas ser inte vad Guds ord säger om att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Inser inte ett sådant klart Ord som att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen”. Ser inte att Jesus är ”Ordet som var hos Gud och som var Gud som vart kött”. Han ser inte Jesu klara undervisning om den sammansatta enheten i Joh. kap. 14 – 17.

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  Andreas inser inte allvaret i Jesu Ord Johannes i 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.”

  Andreas har fått svar på sina frågor utifrån Bibeln om vem Jesus är och har gjort flera gånger om, men ser det inte och ids inte ens studera vad Guds Ord säger.

  Andreas hamnar då i denna kategori av människor: ”eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen..”

  Beklagligt! Andreas har visat sig att detta gäller honom: ”En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.” Då är det inte värt tid och energi att försöka öppna hans ögon.

  Gillad av 1 person

 25. Det jag tror inte många Kristna idag vet är att den så kallade ortodoxa kristna läran om vem Jesus är förnekar att Jesus är en mänsklig person utan man säger att Jesus är en gudomlig person med en mänsklig natur detta fastslog man på det ekumeniska kyrkomötet i Chalkedon år 451. Man säger att Jesus är fullt Gud och fullt människa men hur kan man säga att Jesus är helt och fullt människa om han inte är en mänsklig person?

  Bibeln är tydlig, Jesus är helt och fullt människa:

  5Mo 18:15  En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. 
  5Mo 18:16  Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och du sade: ”Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, då kommer jag att dö.” 
  5Mo 18:17  Herren sade då till mig: ”De har rätt i vad de säger. 
  5Mo 18:18  Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. 

  Lyssna på vad Gud säger här, att det ska bli som Guds folk begärde att dom ville inte höra Gud tala på grund av att dom var rädda att dom skulle dö och Gud säger då att dom ska få som dom vill. Gud talar sedan om profeten som ska komma som Gud ska tala genom, så alltså man ska inte höra Gud tala utan Gud ska tala till folket genom sin profet som vi vet är Jesus (Apostlagärningarana kapitel 3). Så detta blir ju då tydligt att Jesus inte är Gud för annars skulle det inte vara att Gud talar genom sin profet utan vi skulle då hör Gud direkt tala vilket Gud säger inte ska ske.

  Sedan så står det också:

  ”Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder”

  Låter det som att Gud ska komma ner från himlen och bli människa?

  1Ti 2:5  Gud är EN, och en är medlare MELLAN GUD och människor: MÄNNISKAN Kristus Jesus, 

  När man läser apostlarnas predikningar så är det tydligt att dom undervisar om att Jesus var en människa men aldrig att dom beskriver honom som kristna idag gör. Läs gärna Apostlagärningarna kapitel, 2, 3, 10, 13,17, i dessa kapitel predikar Petrus och Paulus om Jesus och Gud.

  Heb 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och SAMMA SLÄKT. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder.

  Apg 17:31  Ty han (Gud) har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet GENOM den MAN (Jesus) som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” 

  1Ko 15:21  Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 

  Rom 5:15  Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 

  Joh 8:40  Men nu vill ni döda mig, EN MAN (grekiska: antropos, vilket betyder människa) som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. 

  Vi ser att Bibeln är tydlig med att Jesus var helt och fullt en människa och detta är vad jag tror på. Jag tror även att Jesus är en mänsklig person vilket inte går ihop med treenighetsläran eftersom man tror att gudomen består av tre personer men om nu Jesus då var två personer så kommer gudomen bestå av fyra personer vilket inte går ihop med treenighetsläran.

  Men som sagt man förnekar att Jesus är en mänsklig person men kan Jesus vara en människa utan att vara en mänsklig person?

  Det är väl självklart att om man är helt och fullt människa så är man också en mänsklig person.

  Så det är inte jag som förnekar att Jesus är en människa utan treenighetstroende.

  Är det inte logiskt också att om nu Jesus var Gud inkarnerad som människa skulle inte det vara något som man verkligen proklamerar något som man skulle tycka vara viktigt att människor skulle få veta.

  Men det intressanta är att när man läser om Jesus födelse i Matteusevangeliet och Lukasevangeliet kan man inte läsa i dom verserna som beskriver Jesus födelse något om att Gud kom ner från himlen och blev inkarnerad till människa, är inte detta helt otroligt! Hur kommer det säg att man inte nämner något om att Jesus är Gud som kom ner från himlen och blev en människa, inte något står det om det, eller ska vi tro att dom glömde berätta det?

  Likadant när Petrus predikar på pingstdagen om Gud och Jesus inte ett ord om att Jesus var Gud som kom ner från himlen och blev människa detta är istället det som vi kan läsa:

  Apg 2:22  Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret VAR EN MAN som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud GENOM HONOM utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 

  När man läser detta kapitel så är det tydligt att Petrus särskiljer Jesus från Gud detta är väldigt tydligt.

  Låt oss sedan läsa vad Petrus säger om Jesus i Apostlagärningarna kapitel 3

  Apg 3:12  När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter! Varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 
  Apg 3:13  Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat SIN TJÄNARE Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. 

  När man läser vad det står här så ser man tydligt att Petrus inte trodde att Jesus var Gud för då skulle han inte skriva att Jesus var Guds tjänare. Utan jag tycker det är tydligt att Petrus tror att Jesus är helt och fullt en människa och då också en mänsklig person.

  Nej Bibeln är tydlig, Jesus är helt och fullt en människa och då såklart även en mänsklig person.

  Det finns inga verser i Bibeln som förklara Jesus på det sättet som trinitarianer idag gör.

  Gilla

  1. Inlägg 1

   Jag hade inte tänkt svara något mer för Du Andreas läser Bibeln så enögt och väger inte samman allt Guds rådslut eller pusslar samman Guds Ord till den hela sanning som den är. Du verkar helt oförmögen att se helheten av vad Bibeln säger om vem Jesus är och har gjort.

   Du börjar här med att göra Jesus till enbart en profet som Gud talar genom och blundar därför för all text som talar om att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen” att ”Han är Ordet som var hos Gud och var Gud och vart kött”.

   Jesus var en person med två naturer. En mänsklig där Han ”föddes i syndigt kötts gestalt” i arvet efter Maria, men så ”fördömde synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

   Visst är Han fullt ut människa Hebr. 2:14-16: ”Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,

   och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.”

   Jesus är fullt ut människa som människans ställföreträdare. Men samtidigt är Han fullt ut Gud. Varför hoppar Du över dessa ord och inte ser vad som står?

   Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

   1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

   Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

   Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

   Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

   Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

   Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

   Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

   Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

   Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

   Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

   Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

   Tycker Du Andreas att dessa Skriftens ord talar för att Jesus enbart är en mänsklig person? Då är Du ju fullständigt förblindad och förhärdad och Jesu ord gäller Dig: ”Den som inte tror att jag är den jag är ska dö i sina synder”

   Forts

   Gilla

   1. 1. Tit 2:13 är felaktigt översatt, i ljuset av brevets helhet

    Tit 1:3 låter oss veta att Gud är Frälsaren. I vers 4 görs en distinktion mellan Gud Fadern och Frälsaren Jesus Kristus. Här är Kristus Frälsaren. Alltså är bägge frälsare. Fadern är dess orsak och Kristus dess effektuant. Distinktionen finns dock där. I 2:10 är Gud åter Frälsaren. Och läran är hans. Dess innehåll och effekt beskrivs i verserna 11-14. Vers 13 säger: ”väntande det välsignade hoppet och uppenbarelsen av den store Gudens och vår Frälsares härlighet: Jesus Kristus.” Samma person som är frälsare i vers 10 är det också i vers 13. Samma person som är Gud i vers 10 är det också i vers 13. Eftersom vi vet att Jesus är den som ska uppenbaras och att det är Guds härlighet som ska uppenbaras, förstår vi alltså att Guds härlighet Jesus Kristus.

    Versens sammanhang hjälper oss att förstå dess innebörd. Versen talar om att säga ”nej” till ogudaktighet medan vi väntar på Jesu Kristi uppenbarelse, som är Guds härlighet. Dess syfte är inte att förklara treenighetsläran på något sätt, och det finns inte heller någon anledning att anta att Paulus skulle göra en treenighetshänvisning här. Det är helt logiskt att Skriften kallar Kristus ”Guds härlighet” och att Bibeln uppmanar oss att säga ”nej” till ogudaktighet i ljuset av Herrens ankomst, som snabbt kommer att följas av domen (Matt 25:31-33; Lukas 21:36).

    2. Tit 2:13 är felaktigt översatt, i ljuset av grundtexten

    SFB lyder: “…medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.”

    Den översättningen stämmer alltså inte med Titus i övrigt eller med grundtexten.

    Det har sagts att grammatiken i Titus 2:13 framtvingar tolkningen att Jesus är Gud på grund av Granville Sharp-regeln. Så är dock inte fallet. Granville Sharp-regeln har framgångsrikt ifrågasatts. Poängen är att när Skriften hänvisar till ”vår store Gud och Frälsare, Jesus Kristus”, kan det betyda två varelser – både den ”Store Guden” och ”Frälsaren”, Jesus Kristus. Den högt ansedda trinitarianen Henry Alford ger ett antal skäl till varför grekiskans grammatik inte tvingar tolkningen av stycket att göra Kristus till Gud.
    Grundtexten
    ”…väntande det välsignade hoppet och uppenbarelsen av den store Gudens och vår Frälsares härlighet: Jesus Kristus.”

    3. Tit 2:13 är felaktigt översatt, i ljuset flera översättningar

    Forskare diskuterar den exakta översättningen av denna vers, och de två sidorna av den debatten syns i de olika översättningarna. Vissa forskare tror att ”härlighet” används i adjektiv betydelse, och att versen bör översättas som ovan i SFB. Versioner som följer efter är ESV och Amplified Version. Många andra versioner, såsom Revised Version, American Standard Version, NAS, Moffatt, RSV, NRSV, Douay, New American Bible, NEB, etc., översätter versen annorlunda. NASB är ett typiskt exempel. Den lyder: ”…i väntan på det välsignade hoppet och uppenbarelsen av vår store Guds och Frälsares, Kristi Jesu, härlighet.” Skillnaden mellan översättningarna är omedelbart uppenbar. I NIV, etc., väntar vi på Guds ”härliga uppenbarelse”, medan vi i NAS och andra versioner väntar på att Gud vår Frälsares härlighet ”uppenbarar sig” (detta är en användning av ”Frälsare” där ordet är tillämpas i sammanhanget på Gud, inte Kristus. Jämför med Lukas 1:47, där man eftersöker Guds ”härlighet”, som tydligt anges vara ”Jesus Kristus.” Naturligtvis kommer härligheten vid uppenbarelsen, men Skriften säger tydligt att både Sonens härlighet och Faderns härlighet kommer att uppenbara sig (Luk 9:26). Guds ord lär också att när Kristus kommer, kommer han att komma med sin Faders härlighet: ”Ty Människosonen kommer att komma i sin Faders härlighet” (Matt. 16:27). Med tanke på att det som uppenbaras på andra ställen i Bibeln om en viss händelse ofta klargör vad som skildras i en given vers, blir det uppenbart från andra skrifter som hänvisar till Kristi ankomst att Bibeln inte försöker framställa Gud och Kristus som en gud. I det här fallet är Guds härlighet som vi väntar på, Jesus Kristus.
    American Standard Version:
    ”looking for the blessed hope and appearing of the glory of the great God and our Saviour Jesus Christ.”

    Aramaic Bible in Plain English:
    “While we look for the blessed hope and the revelation of the glory of The Great God and Our Lifegiver, Yeshua The Messiah,”

    King James Bible
    Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

    Douay-Rheims Bible
    Looking for the blessed hope and coming of the glory of the great God and our Savior Jesus Christ,

    New American Bible
    as we await the blessed hope, the appearance of the glory of the great God and of our savior Jesus Christ,

    Revised English Version
    while we wait for the blessed hope and appearing of our great God and Savior’s glory—Jesus Christ,b

    Det står inte att den store Guden skall uppenbaras. Det står att hans härlighet skall uppenbaras.

    ”Människosonen skall komma i sin Faders härlighet…” (Matt 16:27)

    Guds härlighet är Faderns härlighet.

    ”Barnbarn är de gamlas krona, barnens stolthet (härlighet) är deras fäder.” (Ords 17:6)

    Det gör att man inte kan använda Tit 2:13 för att bevisa att Jesus är den ende sanne Guden.

    Gilla

   2. Tack för din kommentar.

    Som treenighetstroende förstår vi att Gud ÄR Fader, Son och Helig Ande, och läser därför inte in något i texten som inte står. Att Jesus är Gud bekräftas av alla apostlarna och även Jesus själv. Därför har vi inga problem med texten som säger att Gud är Frälsaren och behöver inte heller göra intellektuell gymnastik med texter som Tit. 1:3 och Tit. 1:4. Vi gör alltså ingen onödig distinktion mellan Jesus som Frälsare och Gud som Frälsare eftersom vi vet att Jesus är Gud på lik linje med Fadern. Treenigheten förenklar förståelsen av Guds ord och ger oss tydlighet och klarhet i texter som exempelvis Titus.

    Du säger att båda är Frälsare men i samma mening gör du skillnad på Gud och Frälsare. Om Jesus är Frälsaren är Han väl även Gud? Läsa vad HERREN säger i Jes. 42:8 ”Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.” och Jes. 48:11 ”För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.”

    Sätt nu dessa verser ihop med följande: Jes. 43:3 ”Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe.” och Jes. 43:10 10 ”Ni är mina vittnen,
 säger HERREN,
 och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta.
 Före mig blev ingen Gud formad, efter mig skall ingen komma.
 11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.
 12 Jag har förkunnat det
 och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er.
 Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud.”

    Jesaja vittnar om att HERREN är Gud, Israels Helige, din Frälsare. Läs mina artiklar Bibeln Handlar om Jesus från början till slut och Vem är Jesus Kristus? Jesus är HERREN Gud, Israels Helige och vår Frälsare!!!

    Lägg märke till att när Paulus talar om Gud Fadern så skriver han det i texten, som t.ex. i Tit. 1:4 Nåd och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare. Här pausar han med att specificera vem Gud är, och förklarar att Gud är Fadern, OCH Kristus Jesus, och avslutar med orden vår Frälsare. Varje gång vi ser texter som ”Gud, Fadern” måste vi stanna upp och tänka efter. Varför står det ”Gud” och sedan en specifikation av VEM Gud är? Alltså: Fadern, och Jesus Kristus är Gud. Det är för att visa att Gud är en (echad) och att både Fadern och Sonen är Gud.

    På samma sätt kan vi inte heller göra åtskillnad på Herren och Gud. Fadern är självklart Herren och Gud, och så är även Sonen Herren och Gud. När vi läser orden Gud, Fadern så används dessa två ord helt enkelt för att göra en distinktion mellan Gud, Fadern och Gud, Sonen. Vi läser orden Guds Son men stryker över Jesu gudomlighet. Men läs istället orden som Gud, Sonen, så får du med dig hela behållningen av texten. Att Jesus kallas Guds Son är för att göra en distinktion mellan Gud Fadern och Gud Sonen. Inte för att Jesus är ontologiskt av ett annat slag.

    Du benämner helt korrekt Fadern som orsak och Sonen som effektuant. Fadern är källan till allt, och Sonen har utgått ur Fadern. Detta är en hemlighet genom hela Bibeln, t.ex. när Mose mötte Gud i den brinnande busken så var det Sonen han mötte. Eller Abraham som mötte HERREN (YHWH) så var det Sonen som han mötte. Fadern är ursprunget och Sonen utför, Sonen utför vad Fadern sagt och tänkt och planerat (Upp. 4:11).

    Nya testamentet visar oss detta på många ställen:

    Joh. 1:3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till.

    Joh. 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.

    Kol. 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

    Kol. 3:10 och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. (Fil. 3:10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. Ef. 5:1 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. 1. Thess. 1:6 Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.)

    Hebr. 1:2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

    Hebr. 1:10 Och: Du Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

    Därför säger Jesus på så många ställen i Johannes evangeliet att Det Fadern gör, det gör Sonen. Men vad gör Fadern? Vi vet att Gud skapade hela universum på sex dagar och vilade på sjunde. Men betyder det att Gud nu är overksam i sin skapelse? Är det som deisterna säger, att Gud skapade allt och lämnade sedan sin skapelse att gå sin gilla gång? Deisterna menar att Gud är långt borta och ouppnåelig för skapelsen. Nej, så är det inte. Gud är verksam varje dag. Han förnyar skapelsen, ger mat åt djuren, styr andevärlden och änglarna, leder oss människor på sin väg, undervisar oss och lär oss, och Han styr även alla händelser här på jorden och annars i universum. När Jesus då säger Vad Fadern gör, det gör Sonen, så säger Han rakt ut att Han är Gud och att även Han är verksam varje dag, även på sabbaten, att Han också förnyar skapelsen, ger mat åt djuren, styr andevärlden och änglarna, leder oss människor på vår väg, undervisar oss och lär oss, och styr alla händelser på jorden och universum. Det var av den orsak judarna ville döda Honom eftersom Han gjorde sig själv lik Gud. Läs Joh. 5:17ff

    Joh. 5:17-19 17 Men han sade till dem: ”Min Fader verkar ännu i denna stund. Så verkar även jag.” 18 Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud. 19 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

    Härlighet: Detta har jag redan svarat på. Klicka på länken så kan du läsa varför Jesus Kristus inte står i apposition till ordet Härlighet. Jag har också länkat till en artikel som går emot din tes.

    Joh. 17:5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jesus hade samma härlighet som Fadern innan Han kom till världen och det är vad Paulus talar om i Fil. 2:6-11. Hans bön visar att Han litade fullständigt på sin Fader att Han skulle återupprätta Honom genom uppståndelsen. Detta bad Han för att det var bestämt skulle ske innan Han kom till världen, att Han inte skulle lämnas kvar i graven (Ps. 16:10, Apg. 2:31). När Jesus säger att Han kommer i sin Faders härlighet (Matt. 16:27) betyder det inte att Han är Faderns härlighet som om Han är någon sorts avatar. Han levde som en människa på jorden när Han sade detta och Han sade detta till sina lärjungar, och jag ger här ordgranna citat Matt. 25:31 När Människosonen kommer i SIN HÄRLIGHET…. sätta sig på SIN HÄRLIGHETS TRON. Luk. 21:27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Luk. 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer I SIN och SIN FADERS och DE HELIGA ÄNGLARNAS HÄRLIGHET. Det kommer bli makalöst underbart och otroligt härligt när Han uppenbarar sig och vi får möta honom. Inget vi någonsin upplevt kan jämföras med Hans återkomst. Det blir som Paulus säger i 2 Thess. 1:10 …när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror…

    Den enda versen som du citerar korrekt är Matt. 16:27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Och här bör vi förstå att de synoptiska evangelierna tar fram samma undervisning där Lukas ger en fylligare beskrivning av vad Jesus sade. Lukas och Matteus säger alltså inte emot varandra, utan Lukas ger en mer utförlig beskrivning av Jesu ord.

    Det är klart att när siktet är felinställt missar man också målet.

    Gillad av 1 person

  2. Nu har jag suttit och skrivit ett ganska ingående svar, men innan jag ger dig mitt svar behöver du redovisa varför du envisas med att Jesus måste vara en mänsklig person. Räcker det inte med att Gud antog mänsklig natur? Har du sett ett behov som Gud inte sett? Eller har du förstått något som vi inte förstått? Upplys oss gärna.

   Gillad av 1 person

 26. Rättelse, det ska stå ”En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder.”

  Inte ”Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder”

  Gilla

 27. Inlägg 2

  Du säger: ”När man läser apostlarnas predikningar så är det tydligt att dom undervisar om att Jesus var en människa”

  Men Du missar Bibelns budskap hur man tillbad Jesus:

  Jesus blev tillbedd av lärjungarna som kommit till insikt om vem Jesus ÄR i enlighet med Jesu egen bekännelse vid fråga om vem Han var: så uttryckte han samma identitetsförkunnelse som Gud i GT gjort: ”Jag ÄR”.

  ”De fattade om hans fötter och TILLBAD HONOM” ( Matt. 28: 9 ). ”och när de fick se honom TILLBAD DE HONOM” (Matt. 28: 17 ) Se även Lukas 24: 51 – 52: ”Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. 52 DE TILLBAD HONOM och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

  Flera exempel på när Jesus blir tilltalad och tillbedd som Gud: Joh. 20: 28; 5: 23; Fil. 2: 10 – 11: Hebr. 1: 6.

  ”Var och en hade en harpa” Vilket talar för att här framfördes en hyllning från var och en.

  ”skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.” Rökelsen är en symbol för de troendes böner. Gud som hör bönerna tar emot dem som en väldoft från jorden. Han samlar dem i gyllene skålar, som ett uttryck för att Han håller noga reda på våra böner och att de är dyrbara och viktiga som Guld inför Honom.

  Jesus säger i Joh. Kap. 14: 23 – 24: ”Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Att be i Jesu namn handlar främst att man kommer med sin bön på grund av vem Jesus med sitt namn står för, ”Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen”.

  Det handlar också om att man kommer ”på försoningsgrunden” med en tro på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset som gett Hans namn ”det namn som är över alla andra namn”.

  Då ska vi vända oss till denna person med namnet Jesus. Med vetskap om att det INTE handlar om ett namn med bara vanliga bokstäver, eller själva ”tonljudet”, som ett slags magiskt mantra med själva uttalet av namnet Jesus.

  Nej, det handlar om att man vänder sig till vem Jesus ÄR och i en förtröstan till Hans försoningsverk!

  Forts

  Gilla

 28. Inlägg 3

  Varken jag eller Jon-Are står väl bakom Trinitarianernas lära. Vi står bakom Bibelns lära om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”.

  Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

  Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

  Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

  I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

  Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt vad jag visade på, att ”Herren är en” i själva verket i grundtexten står som en sammansatt enhet.

  Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

  Vad jag försöker peka på är att det bara finns en Gud: ”Jag är Herren, Herren är en”. Men att det samtidigt är tre personer i en Gud och en Gud i tre personer.

  Men inte så att det är åtskilda Gudar som att man kan säga Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Och att dessa tre personer i en Gud inte är åtskilda utan finns i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Om de beskrivs som åtskilda Gudar så är det inte längre frågan om Bibelns Gud. Och den tanken öppnar för villoläran att Sonen skulle vara skild från Fadern på korset.

  Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Gilla

 29. Svar till J-A Pedersen 6 OKTOBER, 2022 KL. 11:58

  1. I mitt inlägg bestrider jag inte att Jesus är Gud. Endast att det felaktigt att söka styrka Jesu gudom med Tit 2:13. Det är därför vad du bör söka bemöta. Inget annat. Det blir därför överflödigt att hänvisa till alla de bibelställen verkar säga att Jesus är Gud. Det förändrar nämligen inte det faktum att Tit 2:13 inte går att använda för att styrka tesen. Då nu inte ens bibelforskarna använder denna vers för att styrka Treenighetsdoktrinen, bör inte heller lekmän och pastorer ägna sig åt det.

  2. Det grundar sig delvis i det faktum att versen får skilda betydelser beroende på vilken översättning man hänvisar till. Dessa som inte pekar på Jesu gudom, är alla, utom en, författade av trinitarister.

  3. Det faktum att både Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, var och en för sig kallas frälsare, innebär de bägge, var och en för sig utgör en frälsare, och innehar en frälsarfunktion, men med Fadern som initiator, och Kristus som effektuant. Det heter inte att Fadern och Sonen tillsammans är frälsare/en frälsare/Frälsaren. På samma sätt vet vi att dessa bägge entiteter var och en för sig kallas Herren. Fadern i GT och Sonen i NT, även om Fadern också i NT får det epitetet. Skilladen gör jag därför inte mellan Gud och Frälsare. Däremot görs det genom hella NT och Titus en tydlig distinktion mellan Gud Fadern och Herren Jesus Kristus (1:1, 4, 3:4-6 med Rom 1:7, 2:16, 3:22, 23-25, 5:1, 6:11, 23, 7:25, 8:33). Samma mönster bevittnas i övriga epistlar. Om du därför menar att Gud är tre, där var och en inte utgör EN Gud, men däremot en herre och en frälsare (Fadern och Sonen), kan omöjlig likställa begräppet Gud med begreppen frälsare och herre. Lika lite är domarna i GT, vilka ansågs vara folkets frälsare, Gud.

  4. Din förståelse av Jes. 42:8 är djupt missvisande. Versen demonstrerar med all tydlighet att YAHWEH inte ger sin ära åt någon avgud i den mening att dessa inte ska ha den ära som tillhör honom. Det är inte heller den ära som ges Kristus. I Uppenbarelseboken blir det tydligt att Gud, dvs Fadern ges ära för att ha skapat jorden och allt som på den är, medan Lammet, dvs Sonen äras för sin lydnad till Fadern, gett sitt liv samt för att ha vunnit seger över döden. Gud ärar heller ingen avgud. Däremot ärar han sin Son genom för dennes trofasthet mot honom och kallelsen (Heb 2:9). På samma sätt ärar Gud även sina tjänare på samma sätt. Det står vidare att vi ska söka ära hos Gud (Rom 2:7), och att ära ska tillfalla de som lyder honom (10, Ef 3:13, 1Pet 3:7). Vi ska dessutom ära de som äras bör (Fil 2:29, 1Tim 5:3). Att därför mena att Jesus är Gud för att han får ära för det verk han utfört, av oss och av Fadern, är fåfängt.

  5. Är det inte enögt att läsa en utvald översättning, och sätta den över samtliga andra, och framför allt över all de – dessa är inte så få – som vittnar om motsatsen? Det är inte vad jag skulle likna vid att närma sig Skriften med ett ärligt och uppriktigt hjärta. Grundtexten säger bokstavligen: “…i väntan på det välsignade hoppet och uppenbarelsen av den store Gudens och vår frälsares, Kristi Jesu härlighet.” Dvs härligheten kommer både från Gud och från vår frälsare Jesus Kristus. I versen är de dock, enligt flera översättningar, två distinkta personer. Versen måste ses i ljuset av brevets i sin helhet. Då är distinktionen ett otvetydigt faktum.

  6. “Varför står det ”Gud” och sedan en specifikation av VEM Gud är?” Just därför att man inte ska sammanblanda de bägge! Ändå lyckas du med just det.

  7. Du säger att vi inte ska göra åtskilnad mellan Herren och Gud. Ändå är det just det Skriften gör. “en Herre (Jesus Kristus)…en Gud, som är allas Fader (Ef 4:5 ), “Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme” (1Kor 12:5), “så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus” (1Kor 8:6).

  8. Begreppet Gud Fadern finns på flera ställen i Skriften. Gud Sonen, inte en gång. Ändå vill du att jag ska läsa just det som inte existerar. Dvs, du vill att jag läser in det i texten.

  Gilla

  1. Som Harry Forsgren så uppmärksamt påpekar så bestrider du helt klart att Jesus är Gud. Dina två motsägande fraser visar att du inte är övertygad om, eller tror att Jesus är Gud kommen i köttet fastän Joh. 1:14 säger att Gud blev kött. Och lik Jehovas Vittnen erkänner du att Jesus är en gud, konstigt nog skrev du Gud med stort G. I samma veva skriver du att Fadern uppenbarades i GT och Sonen i NT, och det här är modalism/oneness-lära. Är du modalist? (För den som inte vet, modalister förnekar inte Jesu Gudom utan förklarar det med att Gud uppenbarade sig som Fadern i GT, som Sonen i evangelierna och som den Helige Ande i församlingen.) Hursomhelst är din teologi förvirrad. Förklara gärna för oss var du står gällande treenigheten.

   Punkt 1-3. Du ger mig Tit. 1:3 för att visa att Gud är Frälsaren, och jag har inga problem med den versen då treenighetstroende tror att Jesus är Gud. Men vers 4 gäller plötsligt inte längre för nu är det Jesus som benämns som Frälsare, och här gör du dig själv två Frälsare, en andlig och en fysisk. Du motsäger Guds ord när du skriver att det finns flera Frälsare, när HERREN själv säger ”Förutom mig finns ingen Frälsare”, med andra ord det finns bara en Frälsare eftersom HERREN är echad. Du skrev ”Det faktum att både Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, var och en för sig kallas frälsare, innebär de bägge, var och en för sig utgör en frälsare, och innehar en frälsarfunktion”. Det här är något av mest förvirrade jag läst. Alla sekter vill förminska Jesu Gudom och upphöja Hans mänsklighet, och du ställer dig därför i den kategorin.

   Vi treenighetstroende har inga problem med vers 4. Vi säger amen, Gud är Frälsaren, för vi har förstått vem Jesus verkligen är, något som är fördolt för antitrinitarianer. För i våra öron hör vi Paulus tydligt och klart, gång på gång, säga att Jesus är både Gud och Frälsare. Här visar du din stora brist på kunskap och insikt.

   Alla treenighetstroende förstår Titus brev korrekt, när vi läser ordet Frälsare så ser vi Jesus som Gud. Och varje apostel beskriver Jesus på precis samma sätt. Jag vet inte varifrån du har fått att alla epistlarna styrker din syn, för så är alltså inte fallet. Hade du visat mig en enda vers som säger att Fadern är Frälsaren hade du ställt allt i ett annat ljus. Men nu finns det ingen sådan vers. Det finns alltså enligt dig två stk Herren, två stk Frälsare, men bara Fadern är Gud? Paulus säger vi har bara en Gud, Fadern, och en Herre, Jesus Kristus. Därför håller inte ditt argument vatten. För oss är detta ingen motsättning för vi vet att både Elohim och Theos, YHWH och Kyrios beskriver Fadern och Sonen och är gudomliga titlar. Det här är heretiskt resonemang från dig. Jag kan ge dig ett exempel från Gal. 1:1 ”Från Paulus, apostel utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda.” Paulus var inte utsett till apostel av någon människa, kallelsen fick han inte från de andra apostlarna eller genom någon profet eller genom handpåläggning, utan han fick den genom en uppenbarelse från Jesus Kristus personligen. Och detta betyder att Jesus är Gud, precis som Fadern är Gud. Andra exempel där kallelsen kommer direkt från Gud är Hesekiel, Jeremia, Jesaja och Daniel, m.fl. Det är bara att du sätter dig ner och jämför deras kallelse med Paulus kallelse, så ser du vem Jesus är.

   För oss treenighetstroende är Gud en ”vad” och tre ”vem”, där ”vad” är en klass eller familj helt unik, och högt över alla änglar och människor och djur. I denna familj/klass finns det bara tre personer: Fader, Son och Helig Ande, och när vi läser ordet ”Gud” läser vi inte indirekt ”Fadern” som du gör, eftersom ordet Gud antingen pekar på Fadern, Sonen eller Anden. Det är alltså kontexten som avgör vilken av de tre personerna i Gudomen som menas. När det står ”Gud, vår Frälsare” betyder det för oss att hela Gudomen är innefattad i frälsningsverket, både Fadern och Sonen och den Helige Ande, och indirekt betyder det att Jesus ÄR Gud. Men här måste du läsa in något i texten som inte finns.

   Titus 2:13 är med andra ord helt korrekt översatt i SFB98 just därför att alla andra brev säger precis samma sak, och just därför kan man med stor frimodighet använda den versen som bevis på Jesu Gudom, trots din hänvisning till alla ”experter” som säger annorlunda.

   Jag bemöter alltså just ditt påstående att Tit. 2:13 inte kan användas för att styrka Jesu Gudom, där du tvärtemot helheten av brevets budskap skriver ”Tit 2:13 är felaktigt översatt, i ljuset av brevets helhet”. Och det gjorde jag genom att påvisa att vi gång på gång läser att Kristus är Frälsaren som Paulus beskriver i 1:4b ”Nåd och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.” vilket följer att Jesus är Gud när vi kommer till 2:10 ”…så att de i allt är en prydnad för Guds, vår Frälsares, lära.” Och återigen poängterar Paulus Jesu Gudom: 2:13 ”medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” Här ser vi Gudomen, treenigheten tydligt som vi förstår den och som jag förklarade här ovan: 3:4 ”Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den Helige Ande, som han utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare.”

   Och just därför kan vi läsa i Uppenbarelseboken 19:1 att den stora skaran kunde ropa: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud.”

   Och eftersom Jesus är Frälsaren är Han även Gud, varav jag visade Jesaja 42:8, 48:11, 43:3 och 43:10. Du verkar mena att Paulus är förvirrad och inte fattar skillnaden mellan Domareboken frälsare och Jesus, och att han blandar begreppen. Om så var fallet är Paulus inte mycket till bibellärare. Men det är däremot du som inte förstått att lagen var en förmyndare, en lärare, en skuggbild av Kristus Jesus som är verkligheten själv, och det betyder att varje ofullkomlig domare var en skuggbild av den Fullkomlige Domaren som skulle komma. Allt i GT är skrivet för vår undervisning, allt och alla i GT är en skuggbild på Honom, och Kristus är den centrala personen genom alla Skrifter.

   Du menar att bara Fadern är Frälsaren och att Paulus inte syftar på Jesus när han skriver ”vår Gud och frälsare”. Genom att påstå detta nedvärderar du Fadern, om det nu är så att Jesus bara är en frälsare på lik linje med Domarbokens frälsare eftersom både Fadern och Sonen kallas Frälsare av Paulus. Detta är, om något att förneka att Jesus är Gud, som du påstod dig inte göra.

   Vad klassisk kristen tro för fram kan styrkas med många andra verser. Jesu Gudom kommer tydligt fram i bl.a. 2 Petr. 1:1 ”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.” Och Jesus som Herre och Frälsare kommer tydligt fram i 2 Petr. 1:11 ”Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.” Petrus erkänner öppet att Jesus är både Gud och Frälsare och Herre.

   Så nu över till punkt 4 där du menar att min förståelse av Jes. 42:8 är djupt missvisande. Paulus visar med allt tydlighet att Jesus är HERREN, att Jesus bär förbundsnamnet YHWH, när han i närmare 42 verser hämtat från GT pekar på Jesus. Och han använder ungefär 75% av dessa verser hämtade från GT i sina citat angående Jesus Kristus. Här kommer ett par av dem.

   Rom. 10:13Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.” är hämtat från Joel 2:32 ”Och det ska ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.” Joel använder här Guds förbundsnamn YHWH och Paulus använder samma förbundsnamn YHWH om Jesus. Detta sätter ribban högt för oss och gör att varje gång vi läser ordet ”Herren” i Nya Testamentet förstår vi att det talas om Guds förbundsnamn YHWH. Detta gör att vi gör som Paulus uppmanar, att vi bekänner att Jesus är YHWH – HERREN. Vi vill ära både Fadern och Sonen genom att följa Paulus’ teologi.

   Fil. 2:11och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” är hämtat från Jes. 45:23Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun,
 ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. 
Alla tungor skall ge mig sin ed…” Vers 18 i Jesaja 45 visar oss att det är HERREN (YHWH) som talar och säger detta, alla tungor ge mig sin ed, att Jesus är YHWH!

   Paulus går så långt att han i Rom. 10:9 säger att vi måste bekänna att Jesus är HERREN för att bli frälsta. ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren…” Om du inte ser kopplingen mellan GT:s YHWH och NT:s Kyrios finns det nog inget mer jag kan göra för dig.

   Därför är min förståelse av Jesaja 42:8 inte ”djupt missvisande” som du påstod, utan det är ett genomgående tema i hela Bibeln. Det finns så mycket mer jag kan skriva om detta, men jag får välja att låta bli annars blir det för långt svar.

   Andra verser som styrker vad jag säger. (Har du motargument ber jag dig först läsa igenom kommentarerna)

   Apg. 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.

   1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. ← Han är den sanne Guden och det eviga livet.

   Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

   Rom. 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

   1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:
 Han (Gud) som blev uppenbarad i köttet,
 bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, 
predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.

   2 Petr. 3:2 så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna.

   2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

   2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

   2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

   Sedan har vi alla hänvisningar från Gamla Testamentet som apostlarna använder om Jesus.

   5 Mos. 10:17 Ty HERREN, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor.

   1 Tim. 6:15som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre.

   1 Tim. 1:17 Evighetens Konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheternas evigheter, amen.

   Upp. 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

   Upp. 19:16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

   I ljuset av dessa andra verser måste också Tit. 2:13 läsas som vi gör.

   Jag bemöter även ditt påstående att Jesus enbart är ”Faderns härlighet”. Vad du gör är att bortförklara det tydliga budskapet med lösrivna verser och argument, allt för att styrka en falsk lära eller i bästa fall en förvirrad lära.

   Angående punkt 2. Jag är fullt medveten om alla olika översättningar fast jag anser att dessa väljer översätta Tit. 2:13 helt fel därför att Skriften överlag visar oss att Jesus är vår store Gud och Frälsare. Om jag hade bara Tit. 2:13 fanns skulle jag kanske känna mig osäker men med en så stor sky av vittnen i Bibeln är det omöjligt för mig att ändra min uppfattning. Jag använder mig dessutom av flera olika översättningar i mina studier, och har även den Hebreiska och Grekiska grundtexten som jag kan ta fram.

   Lite mer om punkt 4. Jesus säger i Johannes 5:23 ”… för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.” Sonen kräver samma ära som Fadern, Sonen får ära som Gud. På samma sätt som Fadern tillbes ska Sonen tillbes. Jag förstår inte hur du har kommit fram till att den ära som Sonen får enbart beror på Hans lydnad till Fadern. Så klart Han var lydig, ända in i döden, men lydnaden i sig gör inte att Jesus tillbes och äras på samma sätt som Fadern. Försök läsa det här noga.

   I Uppenbarelseboken mottar Lammet samma tillbedjan, samma ära som Fadern, vilket är just det Jesus säger i Joh. 5:23. När vi läser Upp. 4 ser vi hur de 24 äldste, de fyra väsendena tillber Honom som såg ut som en sten av jaspis och karneol. Med andra ord Fadern. I nästa kapitel kommer Lammet in i bilden och de fyra väsendena och de tjugofyra äldste faller ner inför Lammet och tillber. Visa mig nu hur du förklarar ” Sonen äras för sin lydnad till Fadern” och inte för att Han är Gud, för dina argument faller till marken utan kraft.

   Här tillbes Fadern:

   Upp. 4:8 Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll:
  ”Helig, helig, helig  är Herren Gud,
  den Allsmäktige, han som var och som är
  och som kommer.”
 9 Och när dessa väsen prisar, ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter, 10 då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: 11 ”Du, vår Herre och Gud,
 är värdig att ta emot pris, ära och makt,
 ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till
 och blev skapat.

   Här tillbes Lammet och det verkar som om ära och tillbedjan blir ännu starkare. Lägg märke till allt Han är värdig för:

   Upp. 5:8 Och när det tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. 9 Och de sjöng en ny sång:
 ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,
 ty du har blivit slaktad, och med ditt blod
 har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk,
 folk och folkslag. 10   Du har gjort dem
 till ett konungadöme, till präster åt vår Gud,
 och de skall regera på jorden.”
 11 Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. 12 Och de sade med hög röst:
  ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot
 makten, rikedomen och visheten, kraften och äran,
 härligheten och tacksägelsen.” 13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga:
 ”Honom som sitter på tronen, honom och Lammet,
 tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten
 i evigheternas evigheter.” 14 Och de fyra väsendena sade: ”Amen”. Och de äldste föll ner och tillbad.

   Är det en avgud de fyra väsendena och de äldste tillber och prisar när dem säger ” Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot
 makten, rikedomen och visheten, kraften och äran,
 härligheten och tacksägelsen”? Och såg du i vers 13 att både Fadern och Sonen mottog samma tillbedjan och ära? Varför? Just därför att Fadern och Sonen är ett (echad).

   Du får komma med bättre argument. Och kom inte med ”Jag är utbildad teolog”, för den har jag hört förut. Det finns många som tror dem känner Gud och Skriften, och påstår att genom sin utbildning veta bäst. Är du inte utbildad teolog råder jag dig att söka in på Den Helige Andes Teologiska Högskola med den absolut bästa Läraren man kan få.

   Gillad av 1 person

   1. 1. Oavsett jag tror att Jesus är Gud eller ej, landar jag i slutsatsen att Tit 2:13 inte bör användas som stöd för tesen om Jesu gudom.

    2. Det finns ingen motsägelse i de påstått motsägande fraserna. Dessa harmonierar helt och full, precis som demonstrerat i mitt förra inlägg.

    3. Min tro ang Jesus liknar inte på något sätt JVs. Jag ser inte Jesus som Gud.

    4. Nej, modalism är inte min tro. Jag skrev att Fadern var Herren i GT, och Jesus är Herren i NT (Ef 5:4, 1Kor 1:5, 1Kor 8:6), även om Fadern också är Jesu herre, då han är Sonens huvud (1Kor 11:3). Fadern och Sonen är två separata personer, och inte en och samma person som ibland uppenbarar sig som Sonen, och ibland som Fadern.

    5. Nej, Jesus är inte Gud för att han är Frälsaren i NT (i.e. en av dessa). Jag gav dig Tit 1:3-4 för att visa att både Fadern och Sonen är Frälsaren, utan att vara samma frälsare eller EN frälsare. Ej samma frälsare, och ej i samma mening (skriftmening och betydelse). Det står exempelvis inte att dessa tillsammans är Frälsaren eller en frälsare, men att bägge, var och en för sig är frälsare, men med olika status och uppgift. Fadern som initiativtagare, och Sonen som effektuant. På samma sätt som både Josef och Jesus, far och son, bägge var snickare. Man kan tänka sig att Josef tog emot beställningar och gjorde ritningar, och att Jesus sedan snickrade möbeln. Dene ene, initiativtagare, den andre effektuant. Den senare handlar alltså på uppdrag av den förre. Sonen är alltså Faderns tjänare (Apg 3:26).

    6. Att rycka ut Jes 43:11 eller någon annan vers ur sitt sammanhang och skapa en doktrin av den, är att missbruka Skriften för sina egna syften. Sådant behagar inte Gud, och är inget gott vittnesbörd för den som menar sig ha Guds Ande. Kontexten visar att Gud ensam är Israels Fader, som danat nationen, och att han, som deras Fader ensam är den som kan rädda folket. De bör därför inte vända sig till några andra gudar. Den enkla läsningen av texten visar också att Gud är en person, med personliga pronomen som jag, mig, min, mitt, mina.

    Vore det som du påstår att uttalandet ska tolkas absolut, innebär det att det överhuvudtaget aldrig, i någon mneing existerat någon annan frälsare än Gud. Så är det naturligtvis inte. Det tydliggör Skriften (Dom 3:9, 15, 2Kung 13:5, Neh 9:27, Jes 19:20). Om vi för argumentets skull ändå fastslår tesen att alla som kallas frälsare ingå i den gudomen, måste vi, om vi vill vara konsekventa, även låta frälsarna i bibelverserna ovan, ingå. Det visar att ditt försök att få Jesus till Gud för att han kallas frälsare, är fåfängt. Vem är det därför som motsäger Skriften?

    7. Om Gud är Frälsaren, och Gud är Fader och Son (och Ande), är Fadern och Sonen tillsammans Frälsaren. Det gör att varken Fadern eller Sonen kan kallas Frälsaren. Det innebär då att vi har tre frälsare. Ändå ser vi i Tit 1:3-4 att både Fadern och Sonen, var och en för sig, kallas Frälsaren. Att det tår i besrtämd form singularis innebär inte att det till antalet summeras till en enda frälsare, som om det var Fadern och Sonen i en Frälsare. Nej, språkligt ser vi att de var och en för sig är frälsare. På samma sätt är det med begreppet Herren. Då det nu är fråga om två enkilda personer och två enskilda herrar, ska vi inte tänka oss att de tillsammans utgör en Herre. På samma sätt har vi två huvuden. Ett över Kyrkan och ett annat, över Kristus. Vi ska inte tänka oss att dessa huvuden utgör ett huvud. När det däremot gäller titeln Gud, har vi bara en Gud: Fadern (YAHWEH), och en Herre: Kristus i.e Messias (1Kor 8:6, Ps 110:1, Heb 1:13).

    8. Menar du att övriga epistlar inte styrker min syn ang distinktionen mellan Gud Fadern och Herren Jesus Kristus?

    9. De allra flesta trinitariska bibelforskare menar att i samtliga brev där Gud nämns, åsyftas Fadern. Mönstret är att a) Gud Fadern förekommer 12 gånger i epistlarna (1Kor 8:6, Gal 1:1, Ef 6:23, Fil 2:11, Kol 3:17, 1Tess 1:1, 2Tess 1:2, Tit 1:4, 1Pet 1:2, 2Pet 1:17, 2Joh 3, Jud 1), och Gud Sonen, ingen gång, b) Gud och Fadern är en och densamme 16 gånger i NT, exempelvis i Joh 3:34, 1Kor 15:24, Ef 5:20, Jag 1:27. Det innebär att i samtliga fall där Gud står som frälsare, åsyftas Fadern (Luk 1:47, 1Tim 1:1, 1Tim 2:3, Jud 25).

    I Judas brev är det tydligt hur författaren gör åtskillnad mellan Gud Fadern och Herren Jesus Kristus (1, 20, 25). Vers 25 presenterar Gud som frälsare genom Jesus Kristus, i.e. Fadern som frälsare genom Sonen. Det visar, vilket jag konsekvent framhållit, att meda Fadern kontitutivt är Frälsaren, har han gjort Sonen till Herre och Frälsare.

    10. Du menar alltså att överallt i NT och GT, där Gud omtalar sig själv som frälsare, syfter det på Jesus, dvs i Jesaja 42:8, 48:11, 43:3 och 43:10? Det heter i Jes 41:14, 43:14, 44:6, 24, 48:17, 49:7, 26, 54:5, 8, 59:20 och 60:16 att HERREN i.e. YAHWEH är Israels förlossare. Begreppet förlossare är synonymt med frälsare. Dvs, innebörden av frälsare och förlossare är en och densamma. Med din logik är det därför alltid Jesus, och aldrig Fadern, som också i GT är Frälsaren. Men i Jes 63:16 heter det:

    “Du är ju dock vår fader; ty Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss icke. Men du, HERRE, är vår fader; ”vår förlossare av evighet”, det är ditt namn.”
    Se även Jes 64:8. Det visar att Fadern är Frälsaren i GT. Aldrig någonsin nämns Sonen.

    Resten av svaret kommer snart.

    Gilla

   2. Jag såg att du skulle komma med en fortsättning på din kommentar så jag väntade med att posta mitt svar. Jag ska gå igenom din senaste kommentar nu.

    Punkt 1. Du har inte kommit med några nya argument. Du säger bara att man ”bör” inte använda Tit. 2:13 som stöd.

    Punkt 2. (Ska bli intressant att läsa din förklaring av den tillbedjan Jesus får i himlen).

    Punkt 3-4. Jehovas Vittnen ser inte heller Jesus som Gud. De har valt en mellanting genom att kalla Jesus ”en gud” med litet G. Visa mig kapitel och vers som säger att Fadern är Jesu Herre. Att Fadern är Jesu huvud är talar om en helt annan sak och är inte avgörande om Jesus är ontologisk Gud eller ej.

    Punkt 5. På vilket sätt är Fadern Frälsare? Vad gjorde Fadern för oss? Säger Skriften på något ställe att Fadern blev kött och tabernaklade ibland oss? (Joh. 1:14). Var det Fadern som gav sitt liv för oss? Hans blod som rann för våra synder? På vilket sätt är i så fall Fadern vår Frälsare?

    Punkt 6. Messianska judar håller inte med dig. Även dessa som kan hebreiska förklarar att Gud är treenig och de visar det genom den hebreiska texten. Jag föreslår att du lyssnar på deras undervisning som du kan hitta på YouTube. Kanalen heter One for Israel. De har även Pod for Israel där flera professorer och teologer undervisar om just treenigheten. De visar treenigheten genom hela Pentateuken, genom alla festivaler och högtider osv. Osv. Det är mycket intressant att västerländska kristna överger den sanna tron på Herren Jesus till förmån för en uråldrig villfarelse samtidigt som det judiska folket kommer till tro på Jesu Gudom och bekänner Honom som HERREN. Vi ser alltså att Guds Ande börjar vända tillbaka till det judiska folket medan västerlänningarna överges mer och mer. Vad du har anammat är en gammal ebionitisk förnekelse, en judisk sektbildning som uppstod redan på Paulus tid. Eboniterna menade att Jesus var Messias men inte Gud kommen i kroppslig gestalt, tvärtemot Paulus som skriver i Kol. 2:9 ”Ty i honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt” vilket han upprepade från 1:19 ”Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom.” Och här säger NETBible ”For God was pleased to have all his fullness dwell in the Son” och Paulus säger också samma brev, Kol. 1:22 att Jesus har försonat oss med sig, när Han i SIN jordiska kropp led döden.

    Här verkar du också mena att du för Guds talan genom att påstå att vad jag undervisar inte behagar Gud och inte har Guds Ande. Och det gör du i samma andetag som du förnekar Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. (1 Joh. 2:23)

    Bara som en parentes i det hela så har jag studerat detta ämne i närmare 30 år. Jag skrev ett dokument på över 100 sidor efter intensiva möten med Jehovas Vittnen. Och den förståelse jag har utifrån Skriften har bekräftats av andra som har förstått Skriften precis som jag. Att Guds Ande har uppenbarat det för mig och inte för dig beror på att Sonen inte vill uppenbara Fadern för dig, och Fadern inte vill uppenbara Sonen för dig. (Matt. 11:27). Varför tror du det är så? Därför att du inte fruktar Hans ord (Jes. 66:2, 5, Ps. 119:161, ) Om du har någon förståelse av Grekiskan och om språket har någon betydelse för dig, skulle du förstå vad Jesus egentligen säger här.

    Matt 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

    Kände inte lärjungarna Jesus? Jesus talar här om en fullständig kännedom mellan Fadern och Sonen som ingen annan har som Han hade innan världen blev till. Och bara Sonen kan uppenbara vem Fadern är. Ingen annan. Ingen människa kan heller säga att de har känt Fadern från evigheten. Jesus säger att Han har sett Fadern, Han har sett Faderns ansikte, som Johannes skriver i Joh. 1:18, och i Johannes 6:46 säger Han rakt ut att Han har sett Fadern ”Inte så att någon skulle ha sett Fadern utom han som är från Gud. Han har sett Fadern.”

    Jag vill ge dig en gåta. Om du läser 2 Mos. 33 och 34 kan du berätta för mig vem du ser där? Berätta för mig vad som händer i specielllt kapitel 34:5-7. Hur läser du texten?

    Läs nu Jes. 41:4, Jes. 44:6, Jes. 48:12 och Joh. 1:1, 1 Joh. 1:1, 13, Upp. 1:17, Upp. 2:8, Upp. 22:13. Jag kan ge dig mängder med bevis på att min undervisning är absolut av Herren Gud (https://theholyremnant.com/2019/05/08/del-9-den-forste-och-den-siste-i-gt-och-nt/) och läs gärna min serie om Jehovas Vittnen, som avslöjar unitarianismen som falsk lära.

    Punkt 7. Hela Bibeln vittnar om treenigheten, från första till sista sida. Återigen, visa mig kapitel och vers som säger att Fadern är Frälsaren. Utöver detta kommer du inte med något nytt utan du bara upprepar samma argument som jag redan besvarat. YHWH är Guds förbundsnamn i GT och jag har redan visat att Kyrios och YHWH är synonymer, det ena Grekiska, det andra hebreiska. Och återigen, att Fadern är Jesu huvud är talar om en helt annan sak och är inte avgörande om Jesus är ontologisk Gud eller ej. Du har väl läst Guds tio budord där ett bud är att vi ska hedra vår far och mor? Varför säger HERREN så? På vilken grund kan Jesus kalla Gud sin Fader? Efter att du har läst 2 Mos. 33 och 34 kommer du förstå varför lagen säger så.

    Punkt 8-9. Som jag påpekade talar vi om Jesu Gudom, där du påstår att alla epistlar styrker din syn. Och jag gör en distinktion mellan Fadern och Sonen, dock inte som du gör där du förnekar många andra grundläggande läror vem Sonen är. De verser du gett ändrar inte Joh. 1:1 Ordet var Gud, och vers 14 Ordet blev kött och bodde bland oss… eller vers 18 Den Enfödde, som själv är Gud… Varje vers du nämner visar att frid och nåd, två saker som bara den Allsmäktige Sanne Guden kan ge, kommer både från Fadern och Sonen. Bara Gud kan ge nåd åt en syndare, bara Gud kan ge frid åt en orolig själ, och här skriver Paulus att frid och nåd kommer från Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Och du missade tydligen vad jag skrev om Gal. 1:1 vilket gör din förståelse av Guds ord bristfällig och leder till oanade konsekvenser. Säg mig, är Paulus Guds tjänare eller är han Herrens tjänare? Varför nämner han Gud och Kristus i en och samma vers? ”Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags skulle jag inte vara Kristi tjänare.” (Gal. 1:10). ”Fattar inte Paulus att Jesus bara är en människa, och inte Gud?” Paulus förstår mycket tydligt vem Sonen är. Det är därför han hela tiden jämställer Fadern och Sonen, vilket för unitarianer leder till begreppsförvirring.

    Kan du sedan förklara orden ”Guds Son”? Vad betyder dem? Och kan du förklara vad det betyder att åkalla Herrens namn? Läs 1 Kor. 1:2 ”…Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.” Gå sedan tillbaka till 1 Mos. 4:26 ”Också Set fick en son och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla HERRENS namn.” Först här började man tillbe och åkalla Herrens namn. Vilket ord tror du de judiska översättarna av Septuaginta använde istället för YHWH? Och vilken Herre är det vi åkallar? Du ser att allt i Bibeln pekar på Jesu Kristi Gudom och att Han var den Enos åkallade.

    Kan du berätta för mig vad Jesus menar med orden Ingen kommer till Fadern utom genom mig? Finns det någon i GT som kunde komma till Fadern utom genom Honom? Vad betyder orden Ingen känner Fadern och den som Sonen vill uppenbara honom för? Ordet ingen är allomfattande och betyder alla och utesluter ingen. Vilket i sin tur betyder att inte ens Enok, Abraham eller Moses fick lära känna Fadern om inte Sonen uppenbarade Honom. Jag räknar med att du vid det här laget har läst 2 Mos. 33 och 34.

    Punkt 9. Judas brev 1:25 ”… den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre…” Självklart behöver vi veta att Fadern och Sonen är två skilda personer. Och det är ett genomgående tema i hela Bibeln. Återigen, visa mig kapitel och vers som rakt ut säger att Fadern offrade sig för oss. Detta kallas Patripassianism, en annan villfarelse som kom genom gnostikerna. Du har fastnar för ordet ”genom Sonen” och menar att det bevisar att Sonen inte är Gud. Men vad gör du då när Paulus i Kol. 1:16 säger att ”Allt är skapat genom honom och till honom”? Visar inte detta att Paulus förstod att Jesus är Gud av evighet? Att Gud har frälst oss genom Jesus, och Gud har skapat allting genom Jesus, visar oss väl ganska tydligt att Jesus är Skapare av himmel och jord, och allt som finns. Det enda du har rätt i är att Fadern är källan och Sonen är den som utför. Fadern sade och Sonen gjorde. Men ingenting av detta motbevisar Jesu Gudom.

    Att Fadern har gjort Sonen till Herre och Frälsare visar oss vad Paulus korrekt förklarar i Fil. 2:6-10: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. ”

    • Jesus föruttillvaro → Han var Gud
    • Antog en tjänares gestalt – Till det yttre var Han en människa. (Vad var Han då till det inre? Gud kommen i kött!)
    • På grund av att Han övervann synden och Satan, att Han var fullkomlig och utan synd, kunde Han friköpa oss från döden, vilket var det verk Fadern hade gett Honom att fullborda.
    • När Han var klar med sin gärning här på jorden upphöjde Fadern Honom tillbaka till den position Han hade innan världen var till. Därför läser vi i Joh. 17:4-5 ”Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade innan världen var till.”

    Att Jesus är Gud genom hela GT visar sig i Hebreerbrevet 11:26 ”Han (Mose) räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.” Vem var det som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken? Gud? YHWH? En ängel? Forska i detta ämnet och du kommer bli förvånad.

    1 Kor. 10:2–5 ”Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen.”
    Judas brev 1:5 ”Även om ni redan vet allt vill jag påminna er om hur Herren (Vem är Herren?) räddade sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde.”

    NETBible renderar versen helt korrekt så här: “Now I desire to remind you (even though you have been fully informed of these facts once for all) that Jesus, having saved the people out of the land of Egypt, later destroyed those who did not believe.”

    Judas visste också vad jag vet, att den Herre vi talar om är samme Herre som som ledde Israel ut ur Egypten. Så vilken typ av ”Herre” tror du Jesus är? Och varför påstår du att Jesus inte alltid har varit HERREN?

    Punkt 10. Vem är Abrahams YHWH? Finns det flera herrar som du påstår? Vem beskriver Jesaja 9:6 ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Vad är ett namn? Är det liksom ett koppel vi drar i för att få uppmärksamhet? Studera vad ”namn” är. Och vem talar Mika om i Mik. 5:2 ”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden,
 från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.
 Hans ursprung är före tiden,från evighetens dagar.” Vem säger Sakarja ska ställa sina fötter på Oljeberget, i Sak. 14:4? Vem säger änglarna i Apg. 1:11-12 ska komma tillbaka som Han for upp? Och var var lärjungarna när änglarna uppenbarade sig för dem? Vem säger Jesaja i Jes. 35 skulle komma och vad blir tecknet på hans ankomst? Och vad svarar Jesus Johannes Döparens lärjungar i Matt. 11:2-6 när Johannes frågade om Han var den som skulle komma? Jag skulle kunna fortsätta men det borde räcka för förståelsen av vem jag talar om. När du påstår att Fadern är Frälsaren i GT och att Sonen aldrig nämns, visar det att du inte läser din Bibel utan bara vissa verser som passar din teologi.

    Jesus är YHWH! Jesus är HERREN! Jesus är Underbar (En gudomlig titel bara Gud har), Jesus är Rådgivare, Jesus är Mäktig Gud, Jesus är Evig Fader, Jesus är Fridsfurste. Och Jesaja talade om Jesus när han såg Hans härlighet, (Joh. 12:41), samma Grekiska uttryck Johannes använder i Joh. 1:14 ”Och Ordet blev kött och bodde (tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.” Gud är Fader, Son och Helig Ande – Gud är treenig!!!

    Gillad av 1 person

   3. Fortsättning av senaste inlägg:

    11. Hade Paulus menat att titlarna Gud och Herren var synonyma, och mot den bakgrunden, både Fadern och Sonen tillsammans utgör en Gud, hade han, för att inte förvirra läsaren, klart och tydligt skrivit “Vi har bara en Gud, Fadern och Sonen”. Anden nämns ju inte alls. Det är just för att göra distinktionen mellan dessa bägge, Fadern benämns som Gud, och Jesus Kristus som Herre. Herren, när det syftar på Jesus, är synonymt med Messias, dvs den som skulle regera på Faderns högra sida. Att förkunna att Messias är YHWH, är fel. Det skulle i annars innebära att alla som suttit på Yahwehs tron är Yahweh, vilket inkluderar David och Salomo.

    Messias är och förblir Yawehs representant, men aldrig Yahweh själv. Att mena att Fadern och Sonen utgör en herre, för att de bägge har det epitetet, är som att säga att de är samma huvud, när det står att mannen är kvinnans huvud, Kristus mannens huvud och Gud Kristi huvud (1Kor 11:3). Men på samma sätt som Gud är Kristi huvud, dvs över Kristus i auktoritet, trots att Kristus i sin tur utgör huvudet för sn kropp, är Fadern också Sonens herre, även om Sonen, i sin tur är sin kropps herre. På samma sätt är Fadern alltfort Kristi Gud, dvs också efter Kristi uppståndelse (2Kor 1:3, Ef 1:3, 17, 1Pet 1:3). Det visar att det samtidigt kan finns två herrar utan att det för den skull är samma herre, två frälsare utan att dessa tillsammans är en frälsare och två huvuden utan att dessa utgör samma huvud. Mao, Sonen har en herre, ett huvud, en frälsare, en Gud: Fadern!

    12. Att Jesus förmedlar uppenbarelser gör honom inte till Gud, lika lite som att alla de kraftgärningar Jesus utförde innebär att han är Gud. Jesu ord: “Min lära är inte min… I mig själv kan jag ingenting göra… Inte min vilja men hans… Faderns Ande verkar genom mig… Jag gör inget som jag inte ser Fadern göra…” gäller även i den stund Jesus förmedlar uppenbarelser till Paulus. All makt har som bekant blivit honom given. I sig själv kan han alltfort ingenting föra. Uppenbarelsen han förmedlar till Johannes, har han fått från Gud (Upp 1:1). Fadern är alltings källa. Vidare finns exempel på hur änglar ger profeterna uppenbarelser. Det innebär inte att änglarna är Gud.

    13. Det är till slut den omedelbara kontexten som främst avgör hur en vers bör förstås. Det finns i Titus en ditinktion mellan Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, precis som i 1Kor 8:6 (1:4). Menar du att Jesus är Gud för att han är Herren, och därmed YAHWEH, och att det är Paulus ståndpunkt, innebär det att Paulus hade nöjt sig med att konsekvent Kalla Jesus Kristus Herren, och inte Gud, när begreppet står ensamt. Att de ursprungliga mottagarna av Pauli brev skulle förstå det som något annat än att Gud syftar på Fadern, när det står ensamt, är bortom all logik. Samma distinktion görs mellan Gud och Jesus Kristus i 1:1, där Gud självklart syftar på Fadern. Eller menar du att Jesus nämns två gånger i sama mening, först som Gud och sedan som Jesus Kristus? Om inte, innebär det att Fadern är Frälsaren i vers 4 samt i 2:10.

    En möjlig översättning av Tit 2:13:
    “Väntande det välsignade hoppet och uppenbarelsen av Gudens härlighet, tillika vår frälsare: Kristus Jesus.”
    Det stämmer exempelvis med REV:
    “while we wait for the blessed hope and appearing of our great God and Savior’s glory—Jesus Christ”
    Dvs, Kristus är Guds härlighet i.e. Guds strålglands och avbild.
    Så här står det slutligen i kapitel 4:
    “Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor 5 frälste han (Gud) oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han (Gud) frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, 6 som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare,” (Tit 3:4-6, SFB)

    Här ser vi återigen två frälsare. Gud, omnämnd som sådan tre gånger i vers 4-5, och Jesus Kristus, en gång i vers 6. Det är en tydlig distinktion mellan dessa bägge. Här står Gud med personliga pronomen (han, sin). Det innebär att Gud här inte syftar på Treenigheten. Inte heller åsyftas Anden, då denne enligt dig är en person, och omnämns i vers 5. Det innebär att Gud, här syftar på Fadern, som överallt annars. Förnekar du detta, och menar att Gud här syftar på Kristus, eftersom Gud är Frälsaren i vers 4-5, förnekar du 1. Den påstådda Treenigheten i versen och påstår 2. Att Gud har frälst oss genom Gud i.e. Kristus har frälst oss genom Kristus.
    14. I Upp görs en tydlig distinktion mellan Gud och Lammet i.e. Fadern och Sonen. I kapitel 1-4 nämns endast Gud. Lammet nämns inte förrän kap 5. Distinktionen dem emellan fortsätter sedan i resten av boken. Menar du på allvar att det är Kristus som åsyftas i Upp 19:1, där Gud omtalas? Vilken annan källa kan bekräfta den ståndpunkten? Kan du nämna någon annan kristen, lekman, pastor eller kommentator som är av samma uppfattning?

    15. Det är klart att både jag och Paulus förstår skillnaden mellan Kristi frälsargärning och Domarnas. Min poäng är att du, felaktigt anser att betydelsen av ordet: “Förutom mig finns ingen frälsare” är ett absolut uttalande, där det inte kan ha funnits någon annan frälsare än Kristus. Du drar det så långt att inte ens Fadern kan vara en frälsare, trots att det är tydligt både i GT och i NT. Följden blir en absurd tolkning, där jag är övertygat om att väldigt få, kanske ingen delar uppfattningen att Sonen är Frälsaren i GT samt Gud i Uppenbarelsen.

    16. Givetvis förstår jag att domarna i GT är skuggbilder av Domaren, på samma sätt som profeterna är skuggbilder av Profeten, översteprästerna på Översteprästen och kungarna på Konungen. Det omkullkastar inte att vi i NT har två herrar, två frälsare, två huvuden, två av…osv, där den ene är den andres Gud, herre, huvud, skapare och frälsare.

    17. Kristus existerar inte som verklig person i GT. I NT är han huvudpersonen i storyn, men Faderns är manusförfattare och resigör. Kristi uppdrag, som Profeten, är att tala i Faderns namn och ande, vara hans representant, vägen och leda människor till Fadern (Joh 14:6).

    18. Jag har aldrig sagt att endast Fadern är frälsare, men konsekvent, att både Fadern och Sonen, var och en för sig benämns som frälsare. Däremot stämmer det att Gud i Tit 2:13 inte syftar på Kristus. Kristus är ju Frälsaren i 1:4, där Fadern är Gud.

    19. Jag har aldrig påstått att jag förnekar att Jesus är Gud. Endast att jag, genom att förneka att Gud syftar på Kristus i Tit 2:13, därmed inte automatiskt förnekar Jesu gudom.

    20. 2Pet 1:1b översätts generellt på ett av två sätt: ”Vår Gud och Frälsare Jesus Kristus” (Revised version, RSV, NIV, etc.) och ”Gud och vår Frälsare Jesus Kristus (KJV). Även om det är möjligt att ordet ”Gud” (grekiska = theos) här används i dess mindre betydelse, dvs. om en man med gudomlig auktoritet (se Hebreerbrevet 1:8), är det mer troligt att det syftar på sann Gud, dvs Fadern till skillnad från Jesus Kristus. Detta senare är förvisso hur kontexten tolkar det, eftersom nästa vers talar om dem separat.

    Utan tvekan, som i Titus 2:13, skulle både ”Gud” och ”Frälsaren” vara predikat för Jesus Kristus i strikt grammatisk korrekthet. Men här liksom där, skjuter överväganden in, som tycks ta bort den strikta grammatiska återgivningen ur intervallet för trolig betydelse.

    Det finns absolut ingen anledning att tvinga denna vers att göra Jesus Kristus till Gud. Det är den inledande versen av brevet, och genom att läsa inledningen till övriga epistlar visar att det är brukligt i Nya testamentet att introducera både Gud och Kristus vid inledningen av varje brev (Rom 1:7, 1Kor 1:3, Gal 1:3, etc.). Dessutom är det genom både Faderns och Kristi rättfärdighet som vi har fått vår dyrbara tro. Det skedde genom Fadern i det att han utarbetade frälsningsplanen och var rättfärdig genom att göra den tillgänglig för oss. Det var genom Kristus som med sitt rättfärdiga liv genomförde planen så att vi kunde bli medarvingar.

    Vidare talar Petrus om Gud och Jesus i samma vers vid ett antal tillfällen, och likställer aldrig Jesus med Gud i dem, utan talar dem som två skilda entiteter (1 Pet. 1:2, 3; 2:5; 3: 21; 4:11; 5:10; 2 Petr 1:2), precis som i övriga epistlar epistlar.
    Det finns också många icke-trinitära sätt att översätta 2 Petrus 1:1, som följande översättningar, gjorda av trinitarier visar:
    “of our God and the Saviour Jesus Christ” (ASV)
    “of our God, and the Saviour Jesus Christ” (NOY; cp. Concordant Literal New Testament)
    “of our God and of our Deliverer Yeshua the Messiah” (CJB)
    “of our God and of our Saviour Jesus Christ” (Weymouth)
    “of our God, and [our] Saviour Jesus Christ” (Rotherham; margin)
    “of God and our Savior Jesus Christ” (Noah Webster Bible)
    “of our God, and of Jesus our Lord” (C. Estes: The Better Version of the New Testament)

    En annan sak som är anmärkningsvärd är att det finns textvarianter till 2 Petr 1:1 som mycket väl kan representera den ursprungliga läsningen. Det skulle innebära att läsningen i majoriteten av de grekiska texterna är en senare ändring av texten. Det finns arameiska, latinska, koptiska, sahidiska och grekiska manuskript (inklusive Sinaiticus och (044)) som har ”Herre” istället för Gud, och läser ”vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.” Översättningar från arameiska lyder: ”vår Herre och vår Frälsare, Jesus Kristus.”

    Det här visar att inte heller 2Pet 1:1b kan användas för att bevisa Jesu gudom.
    21. Din förståele av varför GTs YAHWEH-texter i NT tillämpas på Kristus bygger på ett missförstånd. Drar man ut konsekvenserna av ditt resonemang, att GTs YAHWEH-texter i NT syftar på Kristus, måste dessa även i GT syfta på Kristus, varför Fadern ej alls omtalas i GT. Det motbevisar jag ovan. Fadern är exklusivt Gud i GT.

    Jesus identifierade Gud som sin Fader, och Fadern som sin Gud (Joh 20: 17). Vi läser ofta i evangelierna att Jesus kallar Gud för Fadern, men varifrån fick idén om Gud som Fadern? Naturligtvis vittnade Gud i hans inre, men det var också ett faktum och utifrån egen erfarenhet. Men den säkra källan till hans insikt låg i GT.
    I 5Mos 32:6 talar Mose om YAHWEH och Israels folk. Han kallar YAHWEH för folkets Fader. Han är Klippan och Gud (4). YAHWEH, Fadern, Klippan och Gud är därmed synonyma begrepp. Även psalmisten identifierar ”YAHWEH”, ”fader”, ”Gud” och ”Frälsnings klippa” som synonyma begrepp (Ps 89:19, 27). I psalm 95:1-7 finns alla dessa begrepp utom ”fader”. Men naturligtvis förstår vi att Faderns åsyftas. Mose frågar: ”Är han inte er Fader?”, där ”han” syftar tillbaka på YAHWEH. Mose ger alltså i samma mening YAHWEH samma personliga pronomen som han ger Fadern.

    I 2Sam 7:11-14 är YAHWEH Salomos Fader. Se även 1Krön 17:13-14, 1Krön 22:20. I psalm 2:7 vittnar David profetiskt om att YAHWEH ska bli Sonens Fader, där sonen syftar på Jesus, vilket styrks av Apg 13:30-33 och Heb 1:5. Denne Fader är ingen annan än Gud själv (Apg 13:30).

    Även Jesaja menar att YAHWEH är Fadern (Jes 63:16, 64:8). På samma sätt Jeremia (Jer 2:27, 3:4, 3:19, 31:9). Också Bibelns sista bok bär samma tanke (Mal 1:6).
    Från början till slut i GT ser vi alltså att YAHWEH identifieras som Fadern, och därmed är EN person. Vi läser 5Mos 4:35-36.

    “35 Du har själv fått se det, för att du skulle veta att YAHWEH är Gud: Det finns ingen annan än han. 36 Från himlen lät han dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden lät han dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden.”
    Vem än Mose talar om i vers 35, är ensam och exklusivt Gud. Det är denne ende Guden, YAHWEH som som talar till Israel ur elden (5Mos 18:15-16). I Apg 3:22.26 hänvisar Lukas till det sammanhanget ang. Jesus. Han var profeten Gud skulle resa upp just för att folket skulle slippa höra Guds röst. Vers 26 säger att Gud låtit sin ”tjänare” träda fram. Ordet är ”barn”, ”pojke, ”flicka”. Vi har inget bra ord i svenskan, men det närmaste skulle vara ”tjänarson”. Den som talar ur elden är alltså Fadern. Han är exklusivt Gud i.e. YAHWEH.

    Alla dessa verser Paulus citerar och hänvisar till när han tillämpar dessa på Kristus, handlar om att samma princip som i GT gällde för frälsning vid åkallande av HERRENS namn, gäller nu i NT, tillämpat på Kristus, som Herren. Men det är just för att den makten blivit honom given (Matt 28:18). Jesus har gjorts till Herre och Messias (Apg 2:36). YAHWEH har redan allt och behöver inte ta emot någonting. Som det heter i Psalm 110:1
    “HERREN (YAHWEH) sade till min Herre (Kristus): ”Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter” (Heb 1:13). Att likställa Messias med YAHWEH själv, strider helt mot Skriften. Att GT-texterna nu tillämpas på Kristus innebär inte att han är YAHWEH, men att han är YAHWEHs representant. På YAHWEHs högra sida. Inte på YAHWEHs plats. Så visst ser jag kopplingen. Bara inte den koppling du ser. Därför är din förståelse av Jes 42:8 missvisande.

    22. Det stämmer inte att vi måste bekänna att Jesus är YAHWEH för att bli frälsta. I Rom 10:9, som på alla de ställen i NT när Jesus omtalas som Herren, syftar det på en mindre herre i Ps 110:1, av lägre rang, dvs Messias. Den korrekta förståelsen är att den som med sin mun bekänner att Jesus är Messias (Apg 2:36) och med sin mun bekänner att YAHWEH uppväckt (räddat) honom från de döda, ska bli räddad. Den som inte tror det blir inte slutligt frälst, och den som tror att Jesus uppväckt sig själv, blir inte slutligt frälst.

    Jag har motargument för samtliga verser du lägger fram som stöd för tesen att Jesus är Gud, där dessa bygger på ett cirkelresonemang, och går aldrig på djupet för att se vad verserna egentligen säger om Jesu identitet, och vem som i sanning är den Ende Sanne Guden (Joh 17:3, 1Kor 8:6). Men det här räcker så länge, för att visa att det finns andra, mer bibliska sätt att förstå Skriften än den du framlägger.

    23. Liksom betyder inte samma. Även om det gjorde det, kan samma syfta på sättet man ärar, och inte orsaken (Joh 5:23).
    “Jag förstår inte hur du har kommit fram till att den ära som Sonen får enbart beror på Hans lydnad till Fadern.”
    Det är inte sättet på vilket Jesus tillbes som är av vikt, men varför.

    Eftersom Fadern utfört sitt verk genom Sonen, bör han äras direkt. Eftersom Sonen varit villig att lägga ner sin vilja för Faderns, och vunnit seger, bör också han äras direkt. Främst äras han av Fadern iom insättandet av Sonen som Messias på Faderns högra sida. Den som inte ärar Sonen vanärar naturligtvis Fadern, då de som inte ärar Sonen indirekt underkänner Faderns ärande av Sonen. Det innebär däremot inte automatiskt att Sonen är Gud. Gud Fadern äras i Upp för att han skapat allt, och tar, rent tekniskt emot uppskattningsvis 90% av all tillbedjan, sett till textmängden. Sonen, 10%, men av helt andra orsaker: att han som Lammet varit villig att gå i döden och genom sin död bringat frälsning, uppstått från de döda och sitter på tronen. Detta utan att göra en lära av hur mycket tillbedjan respektive i praktiken ska ha.

    Att någon tillbes gör inte denne till Gud. Ordet proskuneó (falla ned) används både i religiösa och profana sammanhang, på människor och Gud. De vise männen kommer för att tillbe en nyfödd konung (Matt 2:2). En spetälsk man faller ner inför Jesus, i bön om helande (Matt 8:2). Inte för att Jesus är Gud, men för att han i den sjuke mannens ögon är Rabbi, sänd av Gud (Mark 10:17). Ditt påstående att Lammet i kap 5 mottar samma tillbedjan som Fadern, i kap 4, är därför religiöst, och låter andligt, men ger inget egentligt svar på vad samma innebär, och blir därför meningslöst. Jesus tillbes för sin lydnad till Fadern, där Paulus i Fil 2 menar att han var lydig ända intill döden på korset. Lydnaden innebär därför inte allmän lydnad mot Gud, utan en lydnat som inkluderar att han med sitt liv betalat priset för vår frälsning, och vunnit seger över döden. Alltså tillbes Gud som Gud för att han är Gud, och Lammet, som Lammet för att han är Lammet. Inte särskilt svårt. Eller hur? Hade Uppenbarelsebokens författare inte velat göra en distinktion mellan Gud och Lammet, hade han enkelt kunnat skriva Fadern istället för Gud. Men det finns en anledning till att Gud besträmt att det ska stå Gud. Han vill skicka en tydlig signal till oss att det är en person som är Gud. Lammet är en annan person, och inte Gud. Han får ingen tillbedjan för skapelseverket. Att tillbedjan av Jesus på jorden eller i himlen, skulle göra Jesus till en avgud om han inte är Gud, är ett allvarligt missförstånd:

    “Därefter sade David till hela församlingen: ”Loven HERREN, eder Gud.” Då lovade hela församlingen HERREN, sina fäders Gud, och de bugade sig och föllo ned för HERREN och för konungen” (1Krön 29:20).

    Texten demonstrerar hur både Gud och en människa tillbes i samma akt och stund, men att endast Gud mottar lovet och äran. Verserna 10-14 avslöjar för vad Gud äras och mottar lov. Kungen tillbes så tillvida att han är Guds representant på jorden, och styr i HERRENs anda, å HERRENs vägnar, är meningen. Detta gör inte kungen till YAHWEH eller till en avgud. På smma sätt ska Kristus styra sitt rike å Faderns vägnar – ett rike han sedan ska överlämna till Fadern, utan att för den skull vara samma Gud som HERREN eller en avgud.

    24. Även begreppet echad har du missförstått. Visst är Fadern och Sonen en, men i intention och handling. Inte i natur. Det visar Johannes 10 och 17 tydligt. Begreppet betyder inte heller, som din vän här i bloggen påstår, en sammansatt enhet. 5Mos 6:4 har inte för avsikt att undervisa Guds antal, men att för folket förklara att HERREN är den som ensam ska tillbes. Ingen annan, precis som med budskapet hos Jesaja. Att HERREN däremot är fråga om en person, var folket helt ense om. Det är nämnilgen substantivet som avgör om en sammansatt eller enskild enhet avses. Därför kan begreppet användas om en människa eller ett par. Dvs kontexten avgör. I fallet 5Mos 6:4 vet vi därför att begreppet syftar på en enskild enhet, då HERREN beskrivs med bestämd form singular samt med personliga pronomen som han (10, 15, 17, 19, 21, 23-25), hans (2, 13, 22) och honom (13, 16).

    Gilla

   4. Det var egentligen inte så mycket som behövdes svara på. Några punkter får du ändå.

    Punkt 19. Nu ger du dubbla budskap igen.

    Punkt 21. Allt Guds rådslut måste tas med i bedömningen av Jesu person.

    Punkt 22. Judarna vågar inte nämna YHWH’s namn och har bytt ut YHWH mot Adonái, betyder det att de menar att YHWH är en ”lite mindre Herre”? När vi läser HERREN Herren står det i hebreiskan YHWH Adonái. Hur kommenterar du det? Varför säger Jesus ”Om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”? Och varför säger Jesus ”Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.? Det templet Han talade om var hans kropp.” Hur går dessa verser ihop med unitarianismen?

    Punkt 23. Precis! Varför tillbes en annan än Fadern i himlen? Varför, när vi strikt fått höra att vi inte ska tillbe andra gudar? Gör Fadern ett undantag för Jesus eftersom han var så lydig? Blanda inte begreppen. Fadern och Sonen är två skilda personer. Ingen har sagt något annat. Men båda är Gud. Mottar inte Lammet lovet och äran? ” Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot
 makten, rikedomen och visheten, kraften och äran,
 härligheten och tacksägelsen”. Vad är skillnaden menar du?

    Punkt 24. Ja, men självklart, i dina ögon har jag missförstått mycket. Varför läser du t.ex. inte den text jag har gett som exempel? Jag är inte ensam i min förståelse av echad. Jag har gett två judiska Messias-troende som exempel, två professorer vid två olika universitet. [Länk] Jag tycker det borde räcka. Ovan fick du en judisk Messias-troende YouTube-kanal du kan gå till och lyssna hur dessa tolka och förstår Bibeln. Jag är inte ensam i min tro som du påstår.

    Avslutningsvis vill jag säga, om du inte har något nytt att anföra så avslutar vi samtalet här, och jag tackar för dina kommentarer. Det är alltid intressant att diskutera detta ämne och Kristologi/Teofani behövs lyftas fram då det råder så många åsikter i ämnet.

    Gillad av 1 person

   5. Punkt 25. Apg 20:28

    A. Kontexten avgör
    Paulus gör en tydlig distinktion i texten mellan Gud och Herren Jesus Kristus (21, 24).

    B. De grekiska manuskripten
    Det finns grekiska manuskript som säger ”Herren” istället för ”Gud”. Många trinitariska teologer tror att ”Herren” är originalläsningen. Det skulle i så fall skrivas:

    ”Ge därför akt på er själva och hela hjorden i vilken anden den helige satte er till att vakta Herrens församlingen, som han vann åt sig med sitt eget blod.”

    En av orsakerna är att man inte kan finna något stöd i Skriften för att Gud skulle ha blod.

    1. Det finns de grekiska manuskript som läser “församlingen av Herren”, dvs ”Herrens församling”. istället för “församlingen av Gud” eller ”Guds församling”. Många trinitariska lärda anser att ”Herren” är originalläsningen, just därför att Skriften inte nämner på något annat ställe att Gud skulle ha blod. Om de grekiska manuskript som läser ”Herren” tillhör de ursprungliga, så är ”problemet” löst. Emellertid är det så, att forskarna anser att god textuell forskning visar att ”Guds församling” är den korrekta läsningen.

    2. Både the American Bible Society och the Institute For New Testament Research i Tyskland (som producerar the Nestle-Aland Greek text) är överens att manuskriptbevisen stöder läsningen tou haimatios tou idiou, bokstavligen: ”blodet av hans egen (Son)”, och inte idiou haimatios, “sitt eget blod.” Gud betalade för vår frälsning med blodet från sin egen Son, Jesus Kristus (Matt 26:28, Rom 3:25, Ef 1:7, 1Pet 1:19, Upp 1:5, 5:9).

    3. Textnoteringen i botten på varje trinitariansk NIV Study Bible ger meningen “his own blood” dess korrekta innebörd: ”the blood of his own one,” i betydelsen ”hans egen dyrbara”, syftande på hans egen Son.

    Här listar jag de sju olika, samt de top fem vanligaste manuskripten är listade för varje avläsning:

    κυριου (Herrens) (p74, A, C*, D, E) (ASV, REV)
    κυριου Ἰησοῦ (Herren Jesu) (Ambrosiaster)
    Ἰησοῦ Χριστοῦ (Jesu Kristi) (itm)
    Χριστοῦ (Kristi) (Athanasius, Theodoret)
    κυριου και Θεοῦ (Herrens och Guds) (C3, P, 049, 326, 1241)
    κυριου του Θεοῦ (Herren Guds) (88, 330, 1877, Byzpt) (WEB)
    Θεοῦ (Guds) (א, B, 056, 0142, 104)

    C. Alternativa översättningar
    Common English Bible (CEB)
    “Watch yourselves and the whole flock, in which the Holy Spirit has placed you as supervisors, to shepherd God’s church, which he obtained with the death of his own Son.[a]”

    Complete Jewish Bible (CJB)
    “Watch out for yourselves, and for all the flock in which the Ruach HaKodeshhas placed you as leaders, to shepherd God’s Messianic community, which he won for himself at the cost of his own Son’s blood.”

    Contemporary English Version (CEV)
    “Look after yourselves and everyone the Holy Spirit has placed in your care. Be like shepherds to God’s church. It is the flock that he bought with the blood of his own Son.[a]”

    Darby Translation (DARBY)
    “Take heed therefore to yourselves, and to all the flock, wherein the Holy Spirit has set you as overseers, to shepherd the assembly of God, which he has purchased with the blood of his own.”

    Expanded Bible (EXB)
    “Be careful for [Keep watch over] yourselves and for all the ·people [L flock] the Holy Spirit has ·given to you to oversee [L made you overseers/guardians; John 21:16]. You must be like shepherds to the church of God,[a] which he ·bought [orobtained] with the ·death of his own Son [L with the blood of his own (Son); or with his own blood].”

    Good News Translation (GNT)
    “So keep watch over yourselves and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God,[a] which he made his own through the blood of his Son.[b]”

    Lexham English Bible (LEB)
    “Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has appointed you as overseers, to shepherd the church of God which he obtained through the blood of his own Son.[a]”

    Enligt Bruce Metzger gjorde United Bible Societies Editorial bedömningen att det var mer troligt att läsningen Θεοῦ blev ändrad till κυριου än vice versa. Om du vill ha mer information om varför Θεοῦ valdes, och argumenten för och emot varje variant, rekommenderar jag läsning Bruce M. Metzger A Textual Commentary on the Greek New Testament.

    För mig verkar det resonemanget bakvänt. Eftersom det runt det andra och tredje århundradet fanns starka krafter som ville betona Jesu gudomlighet, är det inte troligt att man gått från ‘Guds’ till ‘Herrens’. Tvärtom är det troliga att man gått från ‘Herrens’ till ‘Guds’, då ‘Herren’ (Messias) var en lägre titel än ‘Gud’. Det fanns inga krafter på den tiden som ville reducera Kristi status. Som du ser har både ASV och REV valt ‘Herrens’.

    Jesus (Mark 10:45), Paulus (Rom 3:24, Gal 3:13, 1Tim 2:6), Petrus (2Pet 2:1) och Johannes (Upp 5:9) menar, tillsammans med Hebreerbrevets författare (Heb 9:15) att att det är Kristus, tillika Herren som friköpt oss åt Gud med sitt blod. Paulus, som skriver Galaterbrevet år 57, Romarbrevet år 58, håller sitt tal till församlingen i Efesus (Apg 20:28) år 62, och skriver sitt första brev till Timoteos år 63. Paulus gör i sina brev tydlig åtskillnad mellan Gud (Fadern) och Herren (Jesus Kristus) (1Kor 8:6, Ef 4:5-6). Att Paulus skulle frångå den principen och växla mellan begreppen ‘Herren’ och ‘Gud’ är alltför långsökt.
    Kan det vara så att orginalläsningen är ‘Herrens’? Sedan har tillägget ‘Jesu’ kommit, för att markera vilken herre det är fråga om. Därefter har man, trogen den teologiska övertygelsen, enligt ovan, skrivit ‘Jesu Kristi’, för att ytterligare markera vem det är fråga om. På andra kanten har det funnits krafter som velat stärka Kristi gudomliga status och gjort tillägget ‘Guds’, så att det blivit ‘Herrens, och/tillika Guds’. Och sedan ‘Herren Guds’, och till slut, ‘Guds’.

    D. En alternativ lösning
    Jag ser att det kan finnas ännu en lösning:
    ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som Den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling, som han (Kirstus) har köpt med sitt eget blod.”

    Korrekt översättning:
    ”Ge akt på er själva och på hela den hjord, bland vilka helige Anden har tillsatt ledare att leda Gudens församling, som han köpte med det egna blodet.”
    Vem är aktören i texten? Det är Anden! Det är han som tillsätter ledare i församlingen. Vem är då Anden i sammanhanget?

    ”4 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla” (1Kor 12:4-6).
    Här är det Anden som fördelar nådegåvorna, och Herren som verkar tillsätta tjänster och ämbeten. Men i Apg 20:28 tillsätter Anden tjänster. Det indikerar att Anden och Herren är identiska. Stöder Skriften en sådan tanke?
    ”Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande” (1Kor 15:45). Jfr 2Kor 3:6.

    “6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 7 Redan dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. 8 Hur mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha” (2Kor 3:6-8)?

    ”16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2K0 3:16-18)

    ”4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren,” (2Kor 4:4-5)

    Det råder ingen tvekan om att ”Anden” ”Herren” och ”Jesus Kristus” i dessa texter är identiska. Det är därför inte otroligt att ”helige Anden” i Apg 20:28 är Jesus själv, som livgivande ande. Det är han som under sitt jordeliv gett sitt blod. Det är hans som är versens aktör. Det är han som tillsätter tjänster, just för att han är den som friköpt församlingen med sitt blod.

    Versen bevisar därför inte att Gud har blod eller att han har gett sitt blod för Kristi församling.

    Gilla

 30. Tack Jon-Are för ett bra, Bibelenligt och omfattande svar. Vigg Ragnagård dock synes ha ett dubbelt budskap: Dels ”bestrider jag inte att Jesus är Gud”. ”Att därför mena att Jesus är Gud… är fåfängt.”

  Han påskiner också att Du skulle ha tre Gudar med en ”Gud Sonen”. Vigg Ragnagård synes vara helt oförmögen att i ett Andens helhetsljus över allt Guds Ord se vem Jesus är ”Guds fullhet lekamligen…som var hos Gud och var Gud som vart kött”.

  Han verkar helt oförmögen att se att Gud är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande i en enda Gud av ”Jag är Herren, Herren är en”. Han ser inte att det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

  Han ser inte vad Jesus säger i Joh. 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Han ser inte vad Jesus säger: Joh. 14 vers 22 – 24: ”…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Jag upprepar detta skeende för det är så viktigt för sann Kristen tro kring vem Jesus är och har gjort med sitt blodsoffer på korset:

  Hebr. : ”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son… Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek…

  därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom… Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

  skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv…

  Genom det större och fullkomligare tabernaklet…gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud…Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt…

  Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull…

  nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.”

  Det är här uppenbart att det är på korset som försoningen sker och ovänskapen med Gud – åtskillnaden från Gud är löst för att världen/människorna ”ska leva” i Guds gemenskap.

  Det är här uppenbart att där på korset är alltså segern över åtskillnaden från Gud vunnen och AVSLUTAD. Då återstår segern över den kroppsliga döden att vinna. Vilket sker i Kristi (människa och Gud förenade) kroppsliga uppståndelse.

  Den kroppsliga döden kan inte behålla Jesus som i sin syndfria rättfärdighet är förenad med Guds eviga liv. Han blir så ”Uppståndelsen och Livet”.

  Något som Han själv förmedlar till oss genom sin Ande när vi kommer till tro på vem Han ÄR – Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen i köttet”.

  ”Då ni nu har kommit till tro har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande vilken är en underpant/sigill/äganderättsstämpel på vårt arv..” Ef. Kap. 1.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Bibeln fokuserar det rena, syndfria offret av Kristi kropp och blod som det giltiga och tillräckliga offer som Gud krävde för mänsklighetens syndaskuld. Ingen annan kunde bära fram det offret för ingen syndfri och av syndens natur obesudlad människa fanns som levde i förening och enhet med Gud.

  Det är KRISTI (enheten av Gud och människa) kropp och blod som är det giltiga och tillräckliga offret.

  Vigg Ragnagård förvanskar vem Jesus är. Därmed blir det också förvanskat vad Jesus gjort. Vigg Ragnagård har alltså en annan Jesus en annan ande och ett annat Evangelium.

  Gillad av 1 person

  1. ”I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.”

   Vad grundar du det på? Menar du att echad endast betyder ”sammansatt enhet”? Vilken källa hänvisar du till?

   Gilla

 31. Jag kommer inte i det här inlägget att bemöta alla de osanningar ditt inlägg demonstrerar. Endast ett fåtal.

  1. Det till synes dubbla budskapet blir enkelt om man förstår svenska språket. Gör man inte det, undrar jag hur det blir med Bibeln. Beskrivningen “Dels ”bestrider jag inte att Jesus är Gud”. ”Att därför mena att Jesus är Gud… är fåfängt” är missvisande. Kontexten i mina tidigare inlägg visar att syftet inte är att bestrida Jesu gudom, men demonstrera att Tit 2:13 inte kan användas för att stärka dess påstående. Den del i mitt senaste inlägg du menar strider mot det är följande: “Att därför mena att Jesus är Gud för att han får ära för det verk han utfört, av oss och av Fadern, är fåfängt.” Märk skillnaden mellan att säga det du påstår att jag säger: att det är fåfängt att mena att Jesus är Gud, och det jag faktiskt säger: att det är fåfängt att mena att Jesus är Gud PÅ GRUND AV ATT HAN ÄRAS FÖR DET HAN GJORT. Dvs, av samma skäl som det inte går att hänvisa till Tit 2:13 i frågan, går det inte heller att göra det pga att Jesus äras för det han gjort. Den “Andens helhetsljus” du skryter om, verkar inte hjälpa dig här. Det krävs ine heller något högre intellekt för att förstå det här. Bara viljan och tålamodet finns.

  2. Att jag skulle påskina att han skulle ha tre Gudar med en ”Gud Sonen”, förstår jag inte hur du får ihop. Jag har aldrig påstått något sådant, varken direkt eller indirekt.

  3. Återigen bestrider jag inte Jesu gudom i mina inlägg. Endast att det är omöjligt och felaktigt att söka styrka tesen med Tit 2:13. Att det på något sätt skulle demonstrera oförmågan att i “ett Andens helhetsljus över allt Guds Ord” se vem Jesus är, blir inkorrekt.

  4. Emedan du, i sammanhanget fullständigt överflödigt, anför en uppsjö av bibelord som verkar styrka Jesu gudom, undviker du, medvetet eller undermedvetet att bemöta kärnan i mina inlägg: att det är fruktlöst att stärlka tesen om Jesu gusom med hjälp av Tit 2:13. Varför bemöter du allt annat, men inte det som utgör kärnargumentet i mina inlägg? Mot bakgrund av mina tidigare inlägg, anser du det vara rätt och riktigt, logiskt och furnuftigt, andligt, ärligt och uppriktigt?

  Gilla

  1. En liten test om Du fortfarande kör med dubbla budskap Vigg när Du säger att Du Du inte bestrider att Jesus är Gud och bara menar att det inte går att visa det utifrån Tit 2:13.

   Är Jesus Gud i den sammansatta enheten Fader Son och Ande? Ja eller nej! Skippa alla utläggningar. Bara enkelt ja eller nej!

   Gillad av 1 person

   1. Tack för svaret! Då vet vi att Du inte ser Bibelns klara utläggning om vem Jesus är och har gjort. Du har alltså en annan Jesus en annan ande och ett annat Evangelium.

    Då vet vi att detta ord från Jesus gäller Dig: Joh. 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

    ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

    Du kan aldrig i evighetens värld säga att denna Din situation var det ingen som påtalade för Dig!!

    Gillad av 1 person

 32. Svar till HaFos funderingar
  9 OKTOBER, 2022 KL. 20:27

  Innebär det att bl a Johannes Döparen (Matt 3:11), hövitsmannen (8:8), Sakarias (Luk 1:18), ängeln Gabriel (19), Maria (38), Petrus (5:8), den förlorade sonen (15:19, är Gud? Om inte, varför

  Gilla

 33. Svar till Jon-Are Pedersen
  12 OKTOBER, 2022 KL. 21:57

  Punkt 19. “Nu ger du dubbla budskap igen.”
  Beskriv varför det är dubbla budskap.

  Punkt 21. “Allt Guds rådslut måste tas med i bedömningen av Jesu person.”
  Summan blir att Jesus inte är den ende, sanne Guden. Endast Fadern är det, enligt Jesus (Joh 17:3, 20:17, och Paulus (1Kor 8:6). Säger Jesus att Fadern (singular) är den enda sanne Guden (singular), kan ingen annan vara det samtidigt. Inte Jesus, inte Den helige Ande. Fadern är det exklusivt, och utrymme finns inte för någon annan. Det är Jesus själv som säger detta, och han säger det direkt till Fadern, i bön. Det trumfar allt annat, och behöver inte; får inte tolkas i ljuset av obskyra verser som “verkar säga att Jesus är Gud”.

  Punkt 22. Adonái betyder Herre. Inte YAHWEH. För att markera att det är fråga om den högste HERREN, lägger man á mellan n och i. Den mindre Herren stavas adoni. Detta saknar emellertid betydelse, då inget av dessa namn har någon egentlig koppling till tetragrammaton, och vi vet att ursprungstexten (grundtexten) har YAHWEH om den större HERREN, och adoni som den mindre.

  “Varför säger Jesus ”Om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”?”
  Om de inte tror att Jesus är Världen Ljus (12) i.e Människosonen (28) i.e Messias (7:41) och Profeten (7:41) ska de dö i sina synder.
  “Och varför säger Jesus ”Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.? Det templet Han talade om var hans kropp.” Hur går dessa verser ihop med unitarianismen?”

  Jesus ger ett passande svar på judarnas fråga, som i grunden är: ”Vilket tecken ska du visa oss som bevisar att du har auktoritet att göra det du gör?” Jesus har just renat templet från mångleri, och har som Messias auktoriteten att göra det. Men vilket tecken visar att han var Messias? Uppståndelsen! Jesus gör klart när han säger att inget tecken (det vill säga inget tydligt obestridligt tecken) skulle ges till den generationen förutom uppståndelsen (Matt 12:40). Dessutom gör Petrus det klart i sin undervisning på pingstdagen att det är uppståndelsen som absolut visar att Jesus är Herre och Messias (Apg 2:36).

  Den uppenbara svårigheten i Johannes 2:19, som orsakar vissa problem, är att Jesus sa att ”jag” kommer att resa upp detta tempel. En av dem är att de andra gångerna Bibeln talar om att Jesus reser sig från de döda är det Fadern som uppväcker Jesus. Han uppväcker inte sig själv. Många verser säger tydligt att det är Gud som uppväcker Jesus (jfr Apg 2:32, 4:10, 5:30, Rom. 10:9, 1 Kor 6:14, Gal 1:1, 1Tess 1:9-10). Ett annat problem som orsakas av att Jesus säger ”Jag ska uppväcka det” är att Jesus dog på korset, så om Jesus är död kan han inte uppstå från de döda av sig själv.

  När en enda vers verkar säga något som är svårt och/eller motsäger många andra verser, bör vi inte omtolka de många tydliga texterna så att de överensstämmer med den ena motsägelsefulla versen. Om vi ​​baserar vår teologi på en oklar eller svårtolkad text och bortser från de tydliga, går vi fel. Det korrekta tillvägagångssättet att överväga andra möjligheter som översättningsfel eller att stycket helt enkelt betyder något som vi inte har övervägt. Även om en text förblir oklar, också efter att ha övervägt andra möjligheter, bör vi inte överge de många tydliga texterna, och acceptera en motsägelsefull tolkning.

  När det gäller Johannes 2:19, är Jesu uttalande kryptiskt. De religiösa ledarna Jesus talar med förstod honom inte (Joh 2:20). Jesu lärjungar som är med honom fattar inte vad han säger förrän långt senare (Joh 2:22). När Johannes skrev sitt evangelium inser han att de som läser det inte skulle förstå, och förklarar för dem (Joh 2:21). Men det finns en nyckel i sammanhanget som visar att Jesus inte motsatte sig den tydliga läran att Gud skulle uppväcka honom från de döda. Bara några få verser efter Joh 2:19 (vers 22) säger att Jesus ”uppväcks”, och det grekiska verbet är passivt, vilket indikerar att någon [Gud!] uppväckte Jesus och att han inte uppväckte sig själv. Det faktum att Jesu uttalande i Joh 2:19 tätt följs av uttalandet att Jesus ”uppstod” visar oss att författaren till Johannesevangeliet inte trodde att Jesus säger att han skulle uppstå från de döda. Dessutom fortsätter Johannesevangeliet att lära ut att Jesus ”uppstod”, som vi ser i Joh 21:14.

  Varför uttryckte då Jesus sig som han gjorde? Även om Bibeln inte specifikt säger det, finns det några troliga möjligheter. Innan vi går in på dessa bör vi komma ihåg att när Jesus talar till otrogna, brukade han tala i dolda ordalag:

  ”Er är det givet att känna till himmelrikets heliga hemligheter, men dem är det inte givet. … Och i dem uppfylls Jesajas profetia, som säger: När ni hör skall ni höra men aldrig förstå, och när ni ser skall ni se men aldrig förstå” (Matt 13:11, 14).

  De religiösa ledarna blev så småningom frustrerade över Jesu kryptiska tal och kom vid ett tillfälle till honom och säger: ”Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss” (Joh 10:24)! Märk väl att kravet från de religiösa ledarna att Jesus ska tala till dem ”tydligt” finns i samma evangelium som har Jesu kryptiska uttalande om att resa upp hans döda kropp ”tempel”.

  Så i vilken mening säger Jesus att ”jag” kommer att resa upp ”detta tempel?”

  1. En möjlighet är att han visste att det låg i hans makt (genom Fadern) att leva ett syndfritt liv i total lydnad mot Gud så att Gud kan resa honom. Således kan Jesus ha syftat på det faktum att han i viss mån äransvarig för sin uppståndelse precis som människor i viss mån är ansvariga för sin frälsning. Hur så? Vi är ansvariga för vår frälsning eftersom vi måste acceptera Herren Jesus för att bli frälsta. På ett liknande sätt är Jesus ansvarig för att hålla sig ”utan fläck eller lyte” och att till fullo lyda Faderns vilja för att kunna uppstå. Jesus är offret för mänsklighetens synder, och ett offer som är fläckigt är oacceptabelt för Herren (3Mos 22:17-20; Mal 1:6-8). Eftersom den händelsen i Johannes utspelar sig i början av Jesu tjänst, vett han att han har en lång och svår väg framför sig. Således, till en viss grad, är Jesu öde i hans egna händer, och han kan därför säga: ”Jag ska resa det.”

  Det är vanligt i tal att om en person har en vital del i något så kan de tala som om de har gjort det. Ett exempel från det vanliga livet skulle vara, om en husägare anlitar en arbetare för att renovera köket, kan husägaren säga till en vän: ”Jag gjorde om mitt kök”, trots att personen bara betalar någon annan för att få det ombyggt. Principen förekommer på andra ställen i Skriften. Till exempel, i 2Sam 5 och 1Krön 11, attackerade David och hans män den jebusitiska staden Jerusalem. David har skickat sina män i förväg in i staden för att slåss och till och med sagt att den förste in i staden skulle bli hans general. Även om det är Davids armé som faktiskt erövrade fästet, säger Bibeln: ”David intog Sions fäste” (2Sam 5:7) eftersom David spelar en viktig roll i intagandet av staden. Samma typ av formulering kan ha använts av Jesus när han säger att han skulle höja sin kropp eftersom han är avgörande i att den uppväcks.

  2. En annan möjlig förklaring till varför Jesus säger: ”Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.” är att han talar direkt för Fadern. Jesus säger i Joh 14:24: ”Ordet som ni hör är inte mitt, utan Faderns som har sänt mig.” Jesus kan därför ha talat Faderns ord direkt på samma sätt som forna tiders profeter ofta sa: ”Så säger HERREN” och sedan talar direkt för Gud. Vi bör notera att när Jesus rensade templet i Matteus och Markus, citerade han från Skriften: Exempelvis i Matt 21:13 och Mark 11:17 citerar han Jes 56:7 och Jer 7:11. I dessa verser talar Jesaja och Jeremia i första person för Gud. Det är mycket möjligt att Jesus, som är Guds Son och Profeten, talar i första person för Gud precis som de profeter han citerade gjort många år tidigare.

  3. En sista möjlighet har att göra med begreppet ἐγερῶ (egerō). Det kan översättas: “gå upp”. Ordet ‘jag’ (ego) finns inte i grundtexten. Den lyder: “egerō auton”. ‘Auton’ betyder densamme/detsamma. I sammanhanget syftar det på templet. Bokstavligen blir det: “På tredje dagen går det (templet) upp” eller “blir det rest upp”. Att judarna i vers 20 antar att Jesus, indirekt och underförstått menar att det är han själv som ska resa det, har att göra med att de tror han syftar på det befintliga templet i Jerusalem. De tror däremot inte att han personligen, handgripligen, med egna händer, ensam ska bygga templet, men att han nyttjar inhyrd arbetskraft. På samma sätt är det inte Jesus själv som handgripligen uppväcker sig själv.

  Sammanfattningsvis måste Joh 2:19 ställas i relation de många tydliga verserna i Bibeln som säger att Gud uppväckte Jesus från de döda. Jesus talar i dolda ordalag till de icke troende religiösa ledarna, och ingen, inte de religiösa ledarna, inte Jesu lärjungar, och inte ens de människor som läser Johannesevangeliet många år senare, förstår vad Jesus säger utan förklaringen som Johannes ger i sitt evangelium.

  Punkt 23. Exakt! Vi ska inte tillbe andra gudar. Vad menas med det. I GT-kontexten handlar det om att vem än man anser vara Gud, är det denne som skapat allt, bär det yttersta ansvaret för en nations välgång etc. YAHWEH menar att han ensam är den som skapat universum, ensam är den som avlat nationen Israel och ensam är förmögen att förse sina barn. Han vill helt enkelt inte att folket vänder sig till främmande föräldrar. Vilken smärta innebär inte det? Tillbad man Molok, innebar det bl a att man kastade sina barn i en brinnande ugn. Detta är den bibliska kontexten. För det första är Jesus inte en avgud vid sidan av gud, då han inte har någon medfödd makt i sig själv, då all makt blivit honom given. Han var, är och förblir en människa (Apg 17:31). För det andra har han inget annat, ogudaktigt syfte, men tjänar helt och fullt sin Fader. För det tredje tillbes han inte av samma orsak som Fadern. Fade tillbes för skapandet av universum. Den tillbedjan får aldrig Sonen. Sonen däremot tillbes av de orsaker som anges i Upp. Skillnaderna i tillbedjan ligger i att Gud mottar tillbedjan för att han 1. Skapat allt (Upp 4:11). Lammet mottar tillbedjan för att han 1. blivit slaktad (5:9), 2. och med sitt blod friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk (9) och 3. gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden (10). I kap 15 sjunger de som besegrat vilddjuret Mose och Lammets sång till Gud, vilket visar att Lammet tillbad Gud:
  ”Stora och underbaraär dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 4 Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? Bara du är helig, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”
  Btw, ”Frälsningen tillhör vår Gud (Fadern), som sitter på tronen, och Lammet (Sonen)!” (7:10)

  Punkt 24. “kan echad också betyda ”allena.”” och “Ibland kan ordet ‘eḥāḏ betyda en men finns de gånger där det ordet indikerar en sammansatt enhet, eller en sammansatt en.” Men det är ju exakt vad jag säger! I 5Mos 6:4-5 är det däremot, enligt substantivet och de personliga pronomen fråga om en person singular, vilket jag tydligt bevisat.

  Gillad av 1 person

  1. Nu räcker det för mig och den här diskussionen är som att kasta pärlor för svin.

   Jag ger dig skriftbevis efter skriftbevis som du avfärdar och bortförklarar. Och inte heller har du vågat fundera på vad jag skrivit. Min bedömning av dig är att du bär dålig frukt, att du inte är en troende, att du inte är pånyttfödd och därför inte har del i Guds rike. Jag satte mig ner och påbörjade ett svar men ju mer jag läste ju mer insåg jag att du inte är mottaglig och att du har valt att gå din egen väg.

   Och den här bibelversen tydliggör vad jag säger:

   Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Joh. 5:37-4

   Du är inte ens medveten om vad du själv skriver och du frågar mig ”Beskriv varför det är dubbla budskap.” Du börjar litet smått med Tit. 2:13 för att påvisa att Jesus inte är Gud och menar att texten är felöversatt. Du fortsätter med att nedgradera Herren med orden ”Jesus är Guds härlighet” och inte Gud. När jag och Harry påpekar ditt dubbla budskap skriver du först så här ”I mitt inlägg bestrider jag inte att Jesus är Gud. Endast att det felaktigt att söka styrka Jesu gudom med Tit 2:13.
   Sedan gör du en lång utläggning till varför Jesus inte är Gud och ger flera olika varianter av verserna. (Du har sammanlagt skrivit 15 sidor med förnekelse av Jesus som Herren.)

   I nästa veva skriver du ”Jag har aldrig påstått att jag förnekar att Jesus är Gud. Endast att jag, genom att förneka att Gud syftar på Kristus i Tit 2:13, därmed inte automatiskt förnekar Jesu gudom.” Allt detta medan du gör allt för att visa oss att Jesus inte är Gud, Jesus är inte Frälsare, Jesus är inte HERREN, osv. osv.

   Att du är förvirrad och inte tror visas i orden ”Min tro ang Jesus liknar inte på något sätt JVs. Jag ser inte Jesus som Gud.” och ” Nej, modalism är inte min tro. Jag skrev att Fadern var Herren i GT, och Jesus är Herren i NT”.

   I allt vad du sagt skriker du ut din förnekelse av att Jesus är Gud. Du har inte tron helt enkelt. Och i vår diskussion har jag förstått att du inte är en troende kristen. Du kanske har ett sken av gudsfruktan och kan citera Skrifterna, men du känner inte HERREN och är därför inte känd av Honom. Det har du visat genom att tydligare och allt starkare bortförklara och förneka den Herre som har friköpt dig.

   Du visar också att du inte har förstått Skrifterna och att du inte vill förstå. Du skriver bl.a. ”Jag har motargument för samtliga verser du lägger fram som stöd för tesen att Jesus är Gud”. Du har alla möjliga undanflykter för att med din mun erkänna/bekänna att Jesus är HERREN. Högmod går före fall!

   2 Petr. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

   Det här blir det sista jag säger till dig. Skriver du flera kommentarer kommer jag ta bort dem. Jag kommer inte ödsla mer tid på dig.

   Sök Herren så du får leva!!!

   Gillad av 1 person

   1. Tack Jon-Are för sanna ord till Ragnagård. Du har rätt i att det bara är att kasta pärlor i ett försök att få honom att se vem Jesus är. Men det kan kanske ha haft betydelse för andra att se hans fullständigt förvirrande utläggningar med Din sanna Bibliska kontrast med vad Du förmedlat kring vad Bibeln faktiskt i en helhet säger om vem Jesus är.

    I en slags självuppblåst Besserwisser attityd försöker Ragnagård framstå som väldigt insatt i Skriften. Men han är fullständigt oförmögen att se den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Han ser inte Jesu undervisning om den sammansatta enheten i Joh. kap. 14 – 17.

    Det luktar sekt lång väg. Även kring tidigare Andreas. De saknar helt Andens ljus över Ordet och kommer till ett resultat som handlar om en annan Jesus och en annan ande. En falsk ande. Men de kan aldrig i evighetens värld säga att ingen försökte påvisa detta för dem.

    Den ande som förmedlar detta falska som de levererar är antikrists ande, som då förnekar att Jesus på korset är ”Guds fullhet lekamligen”. Jesus blir fråntagen att Han är ”Kristus kommen i köttet”. Han är då inte längre ”Ordet som var hos Gud och var Gud och vart kött”. Joh. kap 1.

    Han är inte där längre Gud kommen i mänsklig gestalt. Han är inte längre Kristi person av Gud och människa förenade/försonade och kan därmed inte bära fram ”Jesu Kristi Guds Sons blod” på korset.

    Om inte Jesus är förenad med Gud kan Han inte kroppsligen uppstå. Det blir bara till tomma ord som ska låta rätt. Då finns ingen räddning. Precis ett budskap som satan vill att människor som utger sig för att vara Kristna ska förleda människor till att gå förlorade. Beklämmande.

    Gillad av 1 person

 34. Hebr. 13: 8: ”Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet”. Är Jesus Herren i NT så är Han det då också i GT. Han är det i egenskap av att Han ingår i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  5 Mos. 6:4: ”Hör, Israel, YHVH, vår Gud, är EN (Echad)”

  I Malaki 3:6 läser vi att YHVH inte förändras. Han är alltså Herren i GT såväl som i NT. Det då också som ingående i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  Därför kan nyckeln till att förstå förhållandet mellan Fadern, Sonen och den Helige Ande hittas i versen ovan 5 Mos. 6:4.

  För att använda den nyckeln måste vi titta på originalspråket i texten där YHVH beskrivs som En. Versen är grunden för Shema som är det grundläggande uttalandet om tro för det judiska folket.

  Nyckeln för både judar och kristna att lära sig det korrekta begreppet vår Gud är ordet echad. Echad är det hebreiska ordet för en , men mer exakt betyder det en enda enhet men som består av mer än en del.

  Det finns ett annat hebreiskt ord från samma rot – Yachid som betyder singel. Betydelsen av Echad (mer än en del) är en bekräftelse på det hebreiska ordet Elohim som översätts som Gud. Elohim är ett pluralord – mer än en som kallas Gud.

  Jesaja 48:16 Och nu har YHVH och hans Ruach (Ande) sänt mig (en evig person som talar i vers 12 och 16 – Yeshua)

  Tre enheter kan tydligt ses i den versen. Vi kan tydligt se att även om Gud är Echad – en , så är Han mycket mer än så – Han är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Han är Echad – sammansatt enhet och Han är Elohim – i plural.

  Joh. 8: 58: ”Jesus svarade: ‘Amen, amen säger jag er: Jag Är , redan innan Abraham blev till’.”

  Jesus säger här två saker. Dels att Han har en tillvaro innan Han blev människa. Han förklarade också vem Han då var: ”Jag är”, alltså ”var hod Gud och var Gud som vart kött” Joh. 1:1. Jesus förklarade här att Han ingår i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  Vilkt stämmer väl med Bibelns övriga budskap:

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Joh 10:37-38: ”Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

  Mark 2:5: ”Jesus såg deras tro och sade till den lame: ‘Mitt barn, dina synder är förlåtna.’ ”

  Mark 2:10: ”Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.”

  Namnet Jesus hör alltså ihop med att han har makt att förlåta synd och frälsa sitt folk från deras synder. Vem kan förlåta och frälsa från synd? Det kan endast Herren Gud göra. Här talar han om detta i GT:

  Jes 43:25: ”Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.”

  Hos 13:4: Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.

  Om ingen annan än HERREN Gud är den som kan förlåta synder och frälsa, och Jesus också gör detta, vad säger då ren logik om detta? Jo, att Jesus ÄR HERREN Gud, uppenbarad i mänsklig gestalt! Det säger inte att Faddern är Herren k GT och att Jesus ät Herren i NT. Det säger att de ingår i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och därför hela tiden är Herren!

  1 Joh 5:7-8 i King James Bibel: ”For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.”

  Apg 20:28: ”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”

  I detta bibelord talas om Guds församling och att han friköpt dem med sitt blod. Det var alltså Gud i mänsklig gestalt som lät sig korsfästas, vilket säger oss att Jesus är Gud.

  1 Tim 3:16: ”Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen och upptagen i härligheten.”

  I GT säger Herren Gud att HAN är vår ende frälsare – vilket då visar oss att Gud och Jesus är den samme: Hos. 13:4: ”Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.”

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Det är när denna tro på Jesus korrumperas som vi kan bli som allra mest bedragna och hamna i riktigt allvarliga villoläror och sekter. Eftersom vi nu tycks leva i det stora avfallets tid (som 2 Tess 2:1-12 talar om) så gäller det att vara mer vaksam på villoläror än någonsin tidigare. En sådan villolära har här presenterats för oss genom Andreas och Ragnagård som uttrycker en blind sektmentalitet.

  Inom flera sammanhang idag så är t.ex. Jesus endast en pånyttfödd människa eller ett sändebud i ett ”kristusämbete”. Om du därför hör att en förkunnare eller ett sammanhang i kristenheten börjar stappla på orden när det gäller att bekänna Jesus som Gud, då skall du veta att de är på väg in i det avfall som förbereder ankomsten av antikrist.

  1 Joh 4:1-3: ”Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande:

  var och en ande som bekänner att Jesus ÄR Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke SÅ bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.”

  Andreas och Ragnagård förmedlar antikrist ande! De är i dåligt sällskap med exempelvis Jehovas Vittnen, Mormonerna, New Age, Österländska religioner etc. som alla förnekar att Jesus är Gud.

  Det viktigaste i en sund och äkta kristen tro är tron på att Jesus är JAG ÄR, JHWH (Jahwe), Gamla testamentets Gud uppenbarad i mänsklig gestalt. Om vi inte tror att Jesus är Gud, kommer inte vår tro att leda till frälsning utan till att vi dör i synd.

  Joh 8:24: ”Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.”

  Detta har Andreas och Ragnagård nu fått dem förklarat om och om igen. De kan aldrig säga i evighetens värld att ingen påtalat denna deras situation för dem. Vill de då förhärda sina hjärtan och inte lyssna så kan varken Gud eller människor göra något åt det.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s