Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

Följ kommentarerna under artikeln.

Länk

Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom.

En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA – Sjundedags Adventisterna. Jag talar om Unitarianer och COGGC, en grupp som uppstod ur adventisterna på 1800-talet!

Dessa anti-trinitarianer har mer gemensamt med islam än med biblisk kristen tro, och det fick jag tydligt se då jag samtidigt i en annan grupp fick svara på en muslims angrepp på just Jesu död, uppståndelse och Jesu Gudom. Det pågår ett oerhört motstånd mot Jesu Gudom och vi behöver kämpa för Herrens namn och motbevisa alla dessa falska läror som slängs ut av olika sekter.

Flera sådana här inlägg dök upp i mitt flöde:

 • ”Jesus var en människa – en helt VANLIG människa.”
 • ”Jesus ”pre-existerade” bara i Guds sinne och plan … Hans ord blev kött.”
 • ”En treenig ”Gud” är inte samma som Skriftens Gud.”
 • ”Att säga att Jesus är Gud, [han] som sa att hans Fader är den ende Guden, är ANTIKRIST.”
 • ”ATT GÖRA JESUS TILL GUD GÖR DIG TILL BARN AV DIN FADER, LÖGNENS FADER”

Personen administrerar två sådana grupper som delar ut liknande inlägg.

Jag ställde därför frågan till honom under hans inlägg: ”Vad har hänt med dig min vän? Jag har sett dig som en stark och sund kristen, men det här är tvärtemot Skriften och sann kristen tro, och det här är förödande läror.”

Han sa att han ”varit blind men att han nu såg”. Något har hänt, oja. Han har farit vilse från Guds ord och hamnat i någon sekt. Jag frågade honom hur han såg på Paulus Skrifter, först och främst för att försöka se var han hamnat någonstans. ”Paulus är grym” fick jag till svar. Sedan fick jag en bibelvers från 1 Kor. 8:6 ”så har vi bara en Gud, Fadern…” tillsammans med frågan ”Tror du på Paulus?”.

Jag frågade honom hur han förklarade Titus 2:13

Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

och lade till ”Jesus är vår Gud och Frälsare!” och hur förklarar du Apg. 20:28

Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”  

och förtydligade att Gud har köpt oss med sitt EGET blod!

Jag frågade också hur han förklarade 1 Joh. 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

och förklarade att Jesus är den sanne Guden och det eviga livet.

Jag påpekade även att Joh. 1:1 säger att Ordet var Gud, och att han var med Gud, och att den logiska slutsatsen att Gud blev kött visar sig i Joh. 1:14Och Ordet blev kött och bodde bland oss”. Om Jesus var en helt vanlig människa, då ljuger Ps. 49:8 och då skulle Jesus aldrig kunnat friköpa oss:

📖 Ps. 49:8 Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

I engelskan står det ännu tydligare Ingen människa kan friköpa sin broder, vilket gör det även svårare att förneka Jesu Gudom.

Jag fortsatte med att säga att jag kunde ge massiva bevis från Gamla Testamentet som visar vem YHWH verkligen är, och vad Hans namn är i Nya Testamentet, en uppenbarelse Paulus fick och skriver om i Rom. 10:9, något som faktiskt är ett kriterium för vår frälsning: För om du med din mun du bekänner att Jesus är Herren (YHWH) ska du bli frälst. Det här är gudsfruktans hemlighet! (1 Tim. 3:16) Det finns saker som är svåra att förstå men vi överger väl inte den tro vi en gång fått överlämnad åt oss för den skull?

Administratören svarade: ➡ ”Gud 👉OCH👈 Frälsare”, som om Titus 2:13 talar om en Gud och en annan Frälsare. I tillägg påstår han att treenigheten är en ”ondskefull gyllene kalv-lära” (Wicked doctrinal golden calf) Och argumenterar med att ”Gud räddar GENOM sin son, inte SOM sin son. Läs Johannes 3:16. Så enkelt är det.”

Mitt svar: Naturligtvis gör han det. Det bortförklarar inte det faktum att Petrus, Paulus, Johannes och alla lärjungarna bekände Jesus som sin Gud och Frälsare. Detta är bara semantik. Jag har läst om denna din nyfunna tro. Det är en sekt. Du förnekar Jesu pre-existens, arvsynden, jungfrufödseln (åtminstone vissa gör det) och Bibelns ofelbarhet. Du har blivit adventist, Och gränsar till eller tror på arianism, ebionism, adoptionism, socianism, gnosticism och gillar att bli kallad (biblisk) Unitarian. Unitarianer tror på universalism och annihilation. (Fast det trodde tydligen inte personen jag argumenterade med). Jag ber att Gud öppnar dina ögon. Det här är ganska allvarliga kultiska argument. Det finns så många förödande kätterier du har fastnat för. Jag vet inte ens var jag ska börja för att vederlägga dig.

Jag fick till svar: Trinitarianism ÄR en massiv kult. Bred är den vägen som leder till förstörelse. En kult som tillber en annan Gud än Jesu Gud.

Jag började sen min utläggning för honom och hans grupp:

Ja, Jesus är både Gud OCH Frälsare. Kan du skilja ”Gud” från ”Frälsare”? Lyssna på vad Jesaja och Hosea har att säga om detta:

📖 Jes 43:3 Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
📖 Jes 43:11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.
📖 Hos 13:4 Jag är Herren, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. 

Om du säger att Jesus är Frälsare men inte Gud, då skulle Gud vara en lögnare enligt verserna ovan. Gud förklarar att Han är Frälsaren och INGEN annan. Gud säger att Han inte kommer att dela ära med någon: (Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.)

Granville Sharps Regel

Här kommer jag försöka förklara Granville Sharps regel! Jag är inte så duktig på varken svensk eller engelsk grammatik och följande hämtade jag från undervisningsvideor och artiklar på engelska. Jag hoppas jag har översatt det till korrekt svenska.

Det finns regler i den grekiska grammatiken, The laws of Greek, en är Granville Sharps regel som säger att om två substantiv är kopplade med ordet kai (sv: och), (och ett Substantiv kan vara ett substantiv, adjektiv eller en particip), och båda dessa substantiv bör överensstämma i genus, numerus och kasus, och om de är kopplade till ordet kai, så hänvisar det till en och samma person.

Det finns tre villkor i Granville Sharps regel, och när dessa tillämpas på den grekiska grammatiken fungerar denna regel till 💯% utan undantag.

1️⃣ Singular (inte plural)

2️⃣ Personligt (inte en sak)

3️⃣ Inte ett egennamn

🇺🇸 Som exempel på svenska kan vi använda den här meningen: ”Jag är i en diskussion med ägaren och administratören för denna grupp, Tony Blair.”

Om substantivet ”Ägaren” står i bestämt form och har konjunktionen ”och” före det andra substantivet ”administratören”, talar denna mening om en och samma person. ”Ägaren och administratören” är en och samma person. Och egennamnet – Tony Blair – förtydligar helt enkelt vem ägaren och administratören är.

Om meningen lyder ”med Ägaren och med administratören” skulle det tala om två olika personer. En är ägaren och en annan är administratören. Båda substantiven står i bestämd form, och det ändrar hela innebörden.

Det finns många exempel från Nya testamentet. Jag kommer att ge dig några av dem.

📖 2 Kor. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader...

👆Denna vers talar om en och samma person – Gud Fadern.

📖 2 Kor. 11:31 Herren Jesu Gud och Fader...

👆Vi läser inte den här versen så här ”en är Fadern och en är Gud”. Gud och Fadern är en och samma person.

📖 Ef. 6:21 ...den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren …

👆Här har vi två substantiv kopplade med konjunktionen ”och” (gre. Kai), båda är överens om genus, numerus och kasus, som Sharps regel kräver, där det första substantivet har den bestämda artikeln ”den” men inte det andra. Och enligt Sharps regel beskriver denna mening en och samma person – Tychicus.

Låt oss nu tillämpa Sharps regel på 2 Petrus brev:

📖 2 Petr. 3:2 ...på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna...

Här är två substantiv kopplade med konjunktionen ”och”, som talar om en och samma person, inte två olika personer.

📖 2 Petr. 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

Petrus talar om en och samma person med egennamnet – Jesus Kristus! Detta är en apposition för att visa vem de två substantiven talar om.

📖 2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detsamma gäller denna vers, här med det beskrivande ordet ”vår” istället.

Än så länge är allt bra. Vi håller med om att Jesus är både Herre och Frälsare (tror jag). Men se vad som händer när vi tillämpar denna regel på 2 Petrus 1:1 och 1:11. Vi tittar först på den andra versen.

📖 2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

👆 ”Herre” är det första substantivet och har det beskrivande ordet ”vår”, och konjunktionen ”och” (gre. Kai) ansluter till det andra substantivet ”Frälsare”, vilket betyder att ”vår Herre och Frälsare” talar om en och samma person.

2 Petr. 1:1 har exakt samma grammatiska struktur och måste därför förstås på exakt samma sätt som 2 Petr. 1:11 och de övriga verserna i exemplet:

📖 2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

tou theou hemon – του θεου ημων – Guden vår” Den grekiska grammatiken säger att ”vår Gud” och ”Frälsare” är en och samma person, och appositionen används så att vi ska förstå vem denna Gud och Frälsare är. Ser du vem det är?

Jag gav dig 📖 Titus 2:13

Titus 2:13 ...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

👆Här gäller Sharps regel för ”vår store Gud och Frälsare”, och egennamnet – Jesus Kristus, är en apposition, vilket innebär att den klargör vem denne store Gud och Frälsare är. Och som jag visade dig från 📖 Titus 2:13, så är Jesus vår store Gud och Frälsare, inte bara en lite mindre gud med litet ”g”, Han är Den Store Guden!

Så då kommer vi till 📖 1 Johannes 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Denna vers har debatterats, men Sharps regel bör ändå tillämpas även här. ”Han är den sanne Guden och det eviga livet” talar om Sonen, och som vi såg i föregående verser är Jesus både Gud, Herre och Frälsare! Johannes bekänner Jesus Kristus som den sanne Guden, som till och med Jesaja talade om i 📖 Jes. 65:16

Jes. 65:16 Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.

Jesus identifierade sig i 📖 Joh. 14:6 som ”vägen, sanningen och livet”. Jesus är givaren av evigt liv, och Han ÄR det Eviga Livet! Johannes använder den bestämda artikeln ”ho” i Johannes 1:4 ”I honom var livet, och livet var människors ljus.” Jesus är det Eviga Livet!

💪 The Amplified Bible översätter 📖 1 Johannes 5:20 så här:

Och vi [har sett och] vet [positivt] att Guds Son [faktiskt] har kommit till denna värld och har gett oss förstånd och insikt [successivt] att uppfatta (känna igen) och lära känna bättre och tydligare honom som är sann: och vi är i honom som är sann - i hans Son Jesus Kristus (Messias). Denna [människa] är den sanne Guden och det eviga livet.

Som du kan se är min utläsning av 1 Johannes 5:20 inte en ”ondskefull gyllene kalv-lära” utan jag följer den korrekta grekiska grammatiken och Granville Sharps regel.

Jesus är både HERREN och Gud!!! YHWY och Elohim!!!

Möjligtvis kommer jag fortsätta på det här temat.

59 reaktioner på ”Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

 1. Hur hanterar du (Rom 14:1-5)? Särskilt vers fyra!

  Om samvetet är Gud, såsom vi är i stånd att uppfatta Honom, ser det ut som om vi har var sin Gud. Våra olika kognitiva förmågor gör det omöjligt för oss att uppfatta Gud på samma sätt.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Rom. 14:1-5 talar om hur vi ska vandra i kärlek till varandra utan att sätta oss till doms över den som är svagare i tron.

   Samvetet är INTE Gud! Samvetet är en egenskap Gud har gett oss människor så vi kan skilja på rätt och fel. Hur vi ser på Gud och uppfattar Honom beror mer på vår kunskap om Honom. Det är just därför att våra kognitiva förmågor skiljer sig som Han har gett oss sitt Ord där Han beskriver Sin vilja, Sin karaktär, Sina gärningar, Sin kärlek osv. Guds ord är det enda som står fast som en klippa vilket gör att vi kan navigera fram i livet. Samhällets uppfattning av vad som är rätt och fel förändras från dag till dag, och det skapar osäkerhet och gör oss svaga.

   Paulus ber för oss att vi får rätt kunskap om Honom (Ef. 1:17), att vi ska uppfyllas om kunskap om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt (Kol. 1:9) att vi ska vara iklätt den nya människan, som förnyas till rätt kunskap, och blir en avbild av vår Skapare (Kol. 3:10), för på grund av brist på kunskap går Guds folk under (Hos. 4:6). Allt detta må ske i kärlek, så att vi handlar rätt mot våra bröder, som i sin tur gör att vi lever inför Gud med ett gott samvete, dvs. genom blodet står renade inför Honom och gör det som är gott, rätt och välbehagligt i Hans ögon.

   Samvetet är alltså inte Gud, utan en egenskap vi har fått av Gud för att kunna skilja på rätt och fel, och kunskapen om vad som är rätt och fel kommer från Guds ord, som står fast till evig tid.

   Var välsignad.

   Gilla

   1. Tack för svaret.

    Om jag i stället säger att samvetet är hur vi förmår uppfatta Gud. Ingen kan genomskåda Gud, så denna vår uppfattning av Honom kan givetvis inte vara Gud. Men någon annan bild av Honom kan vi inte göra oss. Därför kan vi kalla samvetet för Gud, även om alla bilder av Gud är förbjudna. De blir alltid fel, alla tolkningar och allt vårt grubbel – tills den dagen då allt uppenbaras.

    Gilla

 2. Håller med om det första du skriver. Men att samvetet är Gud är helt enkelt inte bibliskt. Gud är inte i allt och alla. Gud är inte sin skapelse, Han står utanför sin skapelse.

  Sådana tankar gränsar till Panenteism och Panteism. Jag har översatt och lagt ut två artiklar av Warren B. Smith med titeln ”Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt” – där Warren B. Smith tar upp dessa tankar och dess ursprung och ”Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age” som visar på Panenteismens utbredning och källa.

  Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt

  Warren B. Smith – Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age

  Gilla

 3. Det är tragiskt att så få kristna idag ser den tydliga och klara undervisning som Jesus ger oss kring Gud. Jesus lär kvinnan i Johannesevangeliet kapitel fyra att hon ska tillbe Fadern och Jesus säger i det kapitlet att han själv ber till Fadern, för han säger ”vi tillber vad vi känner” vi ser att han inkluderar sig själv bland dom som tillber Fadern. Jag tror verkligen inte att den kvinnan efter att hon hade talat med Jesus vid brunnen gick hem och trodde på en treenig gud.

  Och Jesus lär sina lärjungar att be i Matteusevangeliet kapitel sex och lär dom då att dom ska be till Fadern och ingen annan. Han lär dom inte att dom ska tillbe honom eller en treenighet utan dom ska tillbe Fadern, detta är ju väldigt märkligt om nu gud består av tre personer varför ska man då endast tillbe Fadern?

  Jesus är inte den som det är fokus på i evangelierna detta är det många som tyvärr inte ser, Jesus upphöjer bara Fadern och inte sig själv eller någon person som benämns som heliga anden utan det är bara Fadern som upphöjs vilket är väldigt märkligt om nu treenigheten är sann.

  Jesus säger ju till och med att Fadern är hans Gud och fader i Johannesevangeliet kapitel tjugo vers sjutton, treenighets troende förklarar detta med att varför Jesus kan säga så för att han i rollen som människa är underställd Gud Fadern men problemet med den förklaringen är att Jesus i Uppenbarelseboken kapitel tre vers 12 när han är i himmelen och sitter på Guds högra sida fortfarande säger att han har en Gud, detta bevisar att Jesus inte är Gud! FÖR GUD KAN INTE HA EN GUD!

  Jesus undervisar aldrig om treenigheten utan han undervisar om att det är Fadern som är med honom som verkar, som talar genom honom och undervisar människorna och som gör miraklerna och inte Jesus själv, detta är många kristna idag förvirrade kring så många kristna tror att det är Jesus som gör miraklerna eftersom man tror att han är gud men detta är inte sant.

  Joh 7:16  Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 

  Hur i hela världen kan Jesus här säga att min lära är inte min utan hans som har sänt mig om nu Jesus är Gud?

  Joh 12:49  Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 
  Joh 12:50  Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig.” 

  Joh 14:10  Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 

  Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

  Något som är viktigt att förstå är ju att det är verkligen Fadern som verkar genom Jesus och hur Han gör det är ju genom sin Ande detta ser man också tydligt i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio för Jesus säger att det är specifikt Fadern som bor i honom , så det är ju inte någon annan person än Fadern som verkar genom Jesus. Men tyvärr så ser man inte det när man tror på treenigheten eftersom enligt treenigheten så är ju Faderns ande inte Fadern utan den tredje personen i treenigheten nämligen gud den heliga anden. Men detta är inte sant utan det är Faderns personliga närvaro genom sin egen Ande och ingen annan som verkar genom Jesus. För om det var den tredje personen i en treenighet som verkade genom Jesus så funkar det ju inte att säga att det är Fadern som verkar eftersom det då inte är sant.

  När man ser detta så blir det så tydligt att treenigheten är en falsk lära. Som sagt det är så tydligt att det är Fadern som uppenbarar sig för världen genom Sin Son Jesus och ingen treenighet.

  Och hur många är det som ser till vad Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio?

  ” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

  INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG! Men varför står det att han är vägen till specifikt Fadern om nu treenigheten är sann? Borde det inte stå ingen kommer till treenigheten utom genom mig! Det är så fantastiskt tydligt att det är endast en person som är Gud och Han benämns som Fadern och det är ingen annan än Han som är Gud.

  Må Gud välsigna och leda oss till sanningen om Honom och leda oss till det eviga livet.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Jag kopierar din kommentar tillsammans med den andra du skrev, och sammanställer ett svar åt dig. Du gav många argument utifrån din Unitarianska bristande förståelse för Skrifterna.

   Jag antar att du är Jehovas Vittnen då du talar om Soul-sleep och verkar syfta på Annihilation.

   Gilla

 4. Svar till aqbild

  Del 1

  Jehovas Vittnen, muslimer och andra Unitarianer behöver plocka ut bibelverser som passar deras teologi och omtolka de tydliga verserna som visar oss VEM Jesus verkligen är.

  Du väljer en vers och säger ”Se, Jesus tillber också Fadern.” Så varför bad Sonen till Fadern?

  Johannes säger att Ordet blev kött och bodde ibland oss. Jesaja 66:23 säger att allt kött ska komma och tillbe inför Gud. Människor som påpekar att Jesus bad till Fadern har inte förstått bönens kraft, och är starka i sig själva, de förtröstar inte på Herren. Jesus vandrade som en människa och därför underordnade Han sig Fadern. Och Han vandrade inte i sin köttsliga kraft och makt, utan för att vara det perfekta exemplet för oss som kommit till tro på Honom.

  Joh. 13:15 visar oss att Jesus levde ibland oss för att vara ett EXEMPEL på hur vi ska leva.

  I 1 Kor. 11:1 säger Paulus att han levde efter KRISTI EXEMPEL.

  I 1 Petr. 2:21 säger Petrus att Kristus EFTERLÄMNADE ETT EXEMPEL åt oss, för att vi ska leva efter Hans exempel. Följ du Hans exempel!

  Kristi försoningsverk är så mycket större än vi kan greppa. Varför behövde Gud bli människa? I Hebr. 2:14-18 läser vi att eftersom vi hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, de vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Gud blev människa för att befria människan från Satans våld. Gud blev människa för att befria människan från dödens våld.

  Gilla

  1. Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det. Men vi finner inte att det finns en tydlig vers i Bibeln som säger att Jesus är den ende sanna Guden, men vi finner en vers som tydligt beskriver att Fadern är den ende Guden (Joh 17:3 Joh 5:43-44) och det är tydligt att det är Han som manifesterar sig själv genom sin son, och vem är det som väcker Jesus från dom döda? Jo Gud Fadern (Gal 1:1). Om nu treenigheten är så sann så borden du kunna ge mig en vers i Bibeln som säger tydligt visar att ”Gud är en till sin natur och denna natur utgörs av tre distinkta personer”. Men det finns som sagt verser som tydligt säger att Fadern är ”den ende sanne Guden” Joh 17:3.

   När vi ser Petrus och Paulus predika evangelium (Apostlagärningarna kapitel 2, 13, 17) så kan man inte se att dom predikar om en treenighet eller att Jesus är Gud, utan dom predikar Gud som en person och att Jesus är en människa. Jag tror såklart inte Jesus är någon vem som helst utan han är Messias, Guds Son.

   Ja Jesus är vårt exempel borde vi inte också då som Jesus erkänna Fadern som vår Gud och Fader och ingen annan. Vet inte hur mycket mer tydligt Jesus skulle kunna säga att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan.

   Tycker inte att jag omtolkar Bibelverser, Bibeln är tydlig med vem som är den ända sanna Guden.
   Kan ju också undra varför Bibeln talar om Gud som en person om nu Gud är tre personer?

   5Mo 4:35  Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han. 

   Jes 44:24  Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? 

   2Mo 20:2  Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
   2Mo 20:3  Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

   Gilla

   1. Tack för din kommentar.

    Det är en stor fördel att du anser dig vara Biblisk Unitarian. Det underlättar vårt samtal då det visar att du ändå har respekt för det skrivna Ordet.

    Jag vet inte om du känner till termen Hermeneutik men det är vetenskapen om rätt tolkning av en text, eller läran om förståelse. Oavsett, så vill jag ge en förklaring. Det är att läsa en text i sin kontext, och även den synoptiska kontexten. En text förklarar en annan text. Finns det en dunkel text behöver vi låta en tydlig text förklara det dunkla. Gör vi tvärtom kommer vi få en felaktig förståelse av den tydliga texten. Ett uttryck som kan hjälpa oss är ”The New is in the Old Concealed, The Old is in the New Revealed.”

    En sådan mycket tydlig vers är Joh. 1:1-3 som faktiskt anger tonen för vad Johannes skriver om i sitt evangelium och sina brev. Denna tydliga versen måste vara vår utgångspunkt för att förstå dunkla verser, som t.ex. Joh. 17:3. Om du utgår från Joh. 17:3 kommer du hamna snett med alla andra verser.

    Jag vill börja med den här meningen: ”Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det.”

    Den här artikeln tar upp precis det du påstår saknas. Apostlarna skriver just detta att Jesus är vår Gud och Frälsare!

    Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS skall träda fram i härlighet.

    Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i GUDS FÖRSAMLING SOM HAN HAR KÖPT MED SITT EGET BLOD.”

    2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten FRÅN VÅR GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

    1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och VI ÄR I DEN SANNE, I HANS SON JESUS KRISTUS. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.

    Hur många gånger behöver Gud säga något för att vi ska tro Honom? Här har du fyra passager där apostlarna bekänner Jesus som sin Gud och Frälsare. Och det finns många, många fler. De flesta har försvunnit i översättningen, men Jesus var mycket tydlig med vem Han var och är.

    I svenska och engelska biblar försvinner oftast det tydliga språket i Grekiskan eftersom våra språk är mycket begränsade. Det räcker med att du jämför två eller tre olika översättningar för att förstå hur svårt det är att göra en korrekt översättning av Grekiskan och Hebreiskan. Men tillsammans ger de en bättre bild av vad Grekiskan säger.

    Därför är det så viktigt att vi återgår till grundtexten då bara den kan avgöra vad som egentligen sägs. Det finns programvara vi kan använda för att få fram grundtexten. Ett sådan program är Interlinear Scripture Analyzer – ISA3 och e-Sword, om du använder Windows. Använder du Linux eller macOS kan du installera BibleTime.

    Vi människor är sköra och skräms ofta av undervisning som går emot vår egen övertygelse. Och tror att det kan vara fallet här. Du har kommit fram till en övertygelse och den här artikeln går emot din nuvarande ståndpunkt. Det gör ofta att man rusar genom texten för att hitta nåt att protestera mot. Men jag ber dig vänligt att läsa artikeln en gång till för att riktigt sätta dig in i vad jag framför. Läs gärna min artikel några gånger.

    Jag förklarar Granville-Sharps regel, som alla som studerar Bibeln faktiskt behöver förstå eller åtminstone veta finns.

    Jag ska läsa igenom din kommentar några gånger till och se om det finns mer som behövs svaras på.

    Frid.

    Gilla

   2. Jag är lite nyfiken på din bakgrund och vilket samfund du tillhör : )
    Må Gud välsigna dig rikligt! Och jag ber verkligen att Gud ska hjälpa oss att se sanningen klarare.

    Gilla

   3. Hej Andreas. Jag kom till tro i en Missionsförsamling, hamnade i trosrörelsen och sedan pingst. Just nu har jag ingen församlingstillhörighet.

    Gud är god och trofast, Han ser hjärtan och leder oss rätt för Han är den Gode Herden som Ps. 23 beskriver.

    Frid. Och var välsignad.

    Gilla

 5. Svar till aqbild

  Del 2

  Angående Fader vår

  Matt. 6:9 9Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 
10Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 12Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
13Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

  La du märke till orden ”Så skall NI be”? Vi kallar det felaktigt för Herrens bön. Men den sanna Herrens bön läser vi i Joh. 17.

  La du märke till orden ”Förlåt oss våra skulder, såsom vi också förlåter dem som står i skuld till oss”? Hebr. 4:15 säger att Jesus var utan synd! ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.”

  Det var LÄRJUNGARNA som fick lära sig be till Fadern.

  Gilla

 6. Svar till aqbild

  Del 3

  Hela Bibeln handlar om Jesus!

  I Luk. 24:27 säger Jesus att lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Honom! I Joh. 5:46 säger Jesus ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, TY OM MIG HAR HAN SKRIVIT.

  Jag tror inte du har förstått evangeliet, de glada nyheterna, eftersom du säger detta. Ta dig tid att läsa min artikel Bibeln handlar om Jesus från början till slut och När Kom Jesus In I Bilden Egentligen?.

  Där visar jag med all tydlighet att HELA BIBELN handlar om Jesus! Han är inte bara ett redskap Fadern slumpmässigt utvalt. Han är Skaparen, Frälsaren, Kungen, Evig Gud, HERREN! Han var den som vandrade i lustgården tillsammans med Adam och Eva. Han var den som uppenbarade sig för Abraham och Mose, och alla andra troshjältar i Bibeln.

  Du pekar på Upp. 3:12 men Han säger också: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.” Psalm 119:160 säger att summan av Guds ord är sanning, och precis som i matematik ger de olika delarna den totala summan av räknestycket. Du behöver omtolka varje bibelvers för att passa din egen tolkning och då får du stora problem med resterande verser. Du har gjort ditt eget huvud till gud. Vet du vad ”Hela Guds Rådslut” betyder? Det betyder ”Summan av Guds ord är sanning”.

  Gilla

 7. Svar till aqbild

  Del 4

  Treenigheten i Johannes kap. 14-17

  Treenigheten visar sig tydligt i Joh. 14-17.

  I Joh. 14:15-17 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

  I versen ovan har vi Fadern, Sonen och den Helige Ande, Hjälparen, Parakletos, som för alltid ska vara med oss. Den Helige Ande är en Han, Han är evig, och Han är Gud. Med vilken auktoritet kan Jesus be Fadern om att sända den Helige Ande? Hur vågar Jesus ställa sig i en så hög position om Han bara är en människa?

  I Joh. 14:13-14 säger Jesus ”Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Hur kan Jesus svara på bön? Lärjungarna spreds ut över hela världen och för att svara på deras böner, eller våra, säger Han sig vara omnipresent. Hur vågar Han säga att Han ska göra det vi ber om och samtidigt påstås sig vara överallt samtidigt, eftersom Han, enligt dig, bara är en människa?

  I schema Israel, som är den judiska trosbekännelsen, säger Mose: ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” 5 Mos. 6:4-5 men i Joh. 14:15 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud…” i vers 21 ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” och i vers 23 ”Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” Hur vågar Han sätta sig in i HERRENS ställe och kräva av judarna att de ska hålla Hans bud?

  Var Jesus en falsk profet? Var Han en lögnare? Eller var Han Guds Son?

  Gilla

 8. Svar till aqbild

  Del 5

  Vad betyder ”Guds Son”?

  Har du reflekterat över orden ”Guds Son”? Vad är det för speciellt med de orden? Det är en gudomlig titel. Den titeln visar Hans ursprung och Hans position. Men vi människor läser in något helt annat i ordet ”Son”. Vi tänker på hur våra egna barn kom till och hur de för vårt DNA vidare till nästa generation. Men det är inte den bibliska betydelsen av ordet Son. I vår värld kommer barnen till genom en sexuell akt mellan en man och en kvinna, och omedvetet överför vi detta på treenigheten.

  Vi som lever i den här tiden har förlorat så mycket av kontakten med verkligheten och hur bibliska tankar fungerar. Våra barn börjar söka sig egna yrken och en egen framtid. De börjar gymnasiet efter att ha gjort ett gymnasieval för att hitta sin egen inriktning i livet.

  Men så var det inte på Jesu tid eller på Bibelns tid. Barnen sökte inte sig iväg till ett annat yrke, de gick inte på gymnasiet för att hitta sin egen väg i livet. De gjorde bara vad fadern gjorde. Om fadern i huset var en bagare, blev sonen en bagare. Om fadern var en slaktare eller en murare, blev sonen en slaktare eller en murare. Om fadern var en snickare, blev sonen en snickare. Att Jesus är Guds Son betyder att Gud Sonen fortsatte göra vad Gud Fadern gjorde.

  Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen. Joh. 5:19

  Och DET är precis vad Jesus säger om sig själv. Han fortsatte sin Faders arbete, Han fortsätter i sin Faders fotspår. Han gick inte sin egen väg, valde inte sin egen inriktning i livet. Han fortsatte sin Faders gärningar. Han gjorde sin Faders vilja.

  • Han säger i Joh. 5:19-30 att precis som Fadern uppväcker de döda så ger Sonen liv åt vilka Han vill.
  • Han säger i Matt. 25: att Han är den slutgiltiga Domaren.
  • Han säger i Mark. 2:2-12 att Han förlåter synder, precis som Gud förlåter synder.

  Jesus följer helt enkelt i sin Faders fotspår och gör vad Gud gör. Och enda sättet någon kan säga att Han gör sin Faders verk är om Han delar samma natur och attribut som Fadern själv, vilket Han gör.

  Jesus påstår sig även ha en helt unik relation med Fadern.

  Matt. 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

  Och den här relationen har alltid existerat. Sonen har alltid funnits som Johannes beskriver i sin prolog:

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  Ordet, Jesus, Sonen var HOS Gud, och Ordet, Jesus, Sonen VAR Gud. Det är här unitarianerna måste omtolka Bibeln helt och fullständigt för att få sin teologi att passa. Som t.ex. du gör när du påstår att Jesus inte KAN vara Gud eftersom Gud inte kan ha en Gud. Här har du låtit en mänsklig logik och moderna tankegångar ta över din förståelse av Skrifterna. Du frågar dig själv: Vad är Jesus? Är han Gud eller är han Guds Son? Jesus är inte ett produkt av Fadern som vi tänker oss våra barn är en produkt av oss. Sonen har alltid funnits, och vi Trinitarianer säger att inom Guds enhet (‘eḥāḏ), essensen av Gud, så är Gud tre personer, och personen Sonen är evig tillsammans med personen Fadern.

  När vi talar om treenigheten så säger vi att inom denna enhet (‘eḥāḏ) är Han Faderns Son, och samtidigt är Han Gud därför att Han delar samma gudomliga natur och essens som Fadern.

  • Apg. 17:28 säger att människorna generellt är Guds barn.
  • Job. 1:6 säger att änglar kallas Guds söner.
  • 2 Mos. 4:22 säger att Israel är Guds son.
  • Matt. 5:9 säger att de som Guds vilja ska kallas Guds söner.

  Så vad är då så speciellt med Jesus?

  Kol. 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

  Han är Guds Son eftersom Han är gudomlig Son, Han är det oöverträffliga exemplet på Guds Son i allt:

  • Andliga varelser kallas Guds söner, men Jesus är den Högste Andliga varelsen.
  • Människor kallas Guds söner, men Jesus är den Största Människan.
  • Davids kungliga söner kallades Guds söner, men Jesus är Messias, den Evige Kungen.
  • Israel som nation kallades Guds söner, men Messias är det Nya Israel.
  • Människor som återspeglar Guds karaktär kallas Guds söner, men Jesus är den fullkomliga återspeglingen av Fadern, så till den grad att Han kunde säga: Den som har sett mig har sett Fadern.

  Varför? För att Han i ALLT skulle vara den främste!

  Gilla

   1. Det är ganska enkelt det finns ingen vers i Bibeln som beskriver att man tillber en treenig gud eller att man ska tillbe en treenig gud. Så varför tillber du en treenig gud?

    Gilla

 9. Såg nu när jag gick in på denna sida att jag inte hade svarat på det du skrev, så här kommer mitt svar på den kommentaren du gjorde på det jag hade skrivit:

  Du skriver att man måste förklara dom oklara verserna med dom mer tydliga verserna och du skriver att Joh 17:3 inte är tydlig, men är inte 17:3 tydlig? Tycker Joh 17:3 är väldigt tydlig

  Joh 17:3  Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 

  Tycker att det är tydligt att den som Jesus här säger är den ända sanna Guden är hans Fader och varför jag tror det är för att han säger att den ände sanna Guden är den som har sänt honom och vi vet att den som har sänt Jesus är Fadern:

  Joh 12:49  Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 

  Så Jesus säger här att Fadern är den ända sanna Guden, väldigt tydligt.

  Sedan har vi verser som:

  1Ko 8:6  så har vi bara EN GUD, FADERN från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. 

  BARA EN GUD FADERN hur kan Paulus säga det tydligare.

  Läs också predikningarna om Gud och hans son i Apg kapitel 2,10,13,17.

  Efe 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 

  Kol 1:3  Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. 

  Joh 4:23  Men den tid kommer, ja, den är redan här, då SANNA TILLBEDJARE SKALL TILLBE FADERN i ande och sanning. Ty SÅDANNA TILLBEDJARE VILL FADERN HA.

  Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 
  Upp 15:4  Vem skulle inte vörda dig, Herre, och prisa ditt namn? BARA DU ÄR HELIG, och alla folk ska komma och tillbe inför dig, för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.” (SFB 15)

  Moses och Jesus sjunger till Fadern som sitter på tronen och säger att endast Fadern är Helig.

  Mar 12:28  En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom: ”Vilket är det främsta av alla buden?” 
  Mar 12:29  Jesus svarade: ”Det främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud, HERREN ÄR EN. 
  Mar 12:30  Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. 
  Mar 12:31  Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa.” 
  Mar 12:32  Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, Mästare, det är sant som du säger. HAN ÄR EN, och det finns ingen annan än HAN. 
  Mar 12:33  Och att älska honom av hela sitt hjärta och av hela sitt förnuft och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” 
  Mar 12:34  När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, sade han till honom: ”DU ÄR INTE LÅNGT FRÅN Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom något mer. 

  Vi vet att Judarna inte hade en tro på en treenig gud vilket är tydligt här och Jesus uppmuntrar denna Guds tro här i denna diskussion med den skriftlärde.

  Upp 1:1  Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, SOM GUD GAV HONOM för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, 

  Om nu Jesus är Gud behöver han få uppenbarelsen från Gud om han nu är Gud?

  Jag kan skriva mycket mer men jag tror detta får räcka, mycket repetition av verser som jag redan har tagit upp men tar dom igen för att dom är super tydliga.

  Sedan angående dom bevis verser du angav för att bevisa att Jesus är Gud så finns det många olika varianter av översättningar, finns också en variation av manuskript att välja på.

  Titus 2:13

  https://www.biblicalunitarian.com/verses/titus-2-13

  Sedan angående Apg 20:28:

  Apg 20:28  Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. (SFB15)

  Apg 20:28  Take heed unto yourselves, and to all the flock, in which the Holy Spirit hath made you bishops, to feed the church of the LORD which he purchased with his own blood. (ASV)

  Apg 20:28 the church of God which he obtained with the blood of his OWN SON. (RSV)

  Apg 20:28  Watch out for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his OWN SON. (NET)

  Tidiga mannuscript som t,ex. Codex Alexandrinus och Ephraemi Rescriptus, och Beazae Cantabrigensis, Sahidic Coptic, så står det Herrens församling istället för Guds församling.

  När det gäller:

  1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och VI ÄR I DEN SANNE, I HANS SON JESUS KRISTUS. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.

  Tycker det är tydligt att det handlar om att det är Fadern här som det talas om som den sanne Guden, för det står att Jesus kom och gett oss förstånd så att vi känner den sanne, vi vet vem Jesus kom för att uppenbara för världen nämligen Fadern, sedan förklaras det vem som är den sanne eftersom det står vi är i den sanne i hans son, och då är det tydligt vem som det handlar om är den sanne nämligen Fadern eftersom den sanne förklaras som någon annan en sonen.

  Så dina bevis verser är inte så klara, tycker det finns så fantastiskt många fler verser som bevisar att Gud är endast en person och att denna person benämns i Bibeln som Fadern.

  Det är någon av oss är blind och vi kommer en dag att få reda på vem av oss som har rätt vi måste alltid vara öppen för att vi kan ha fel om vi ska kunna finna sanningen, detta är något jag ofta ber om att Gud ska hjälpa mig att se sanningen och hjälpa mig att vända om om jag har fel när det kommer till hans ord. Men har bara träffat en treenighetstroende som har verkligen studerat detta och prövat sin egen tro tyvärr.

  Må Gud hjälpa oss till att se sanningen och ge oss förmågan att ständigt rannsaka oss själva och vända om när vi inser att vi har fel förståelse av Guds ord.

   

  Gilla

  1. Din kommentar låg och väntade på moderering. Jag tror det beror på att den inkluderade länkar. Nu har jag godkänt den och kommer gå igenom vad du skrivit under dagen och kvällen. Möjligtvis är jag klar i morgon.

   Innan dess vill jag att du tänker igenom vad jag nu skriver: Om du bara accepterar de delar av Bibeln du håller med om, så är det inte Bibeln du tror på. Du tror på ditt eget sinne och dina egna tankar! Om du har de här förutfattade åsikterna om vad som är sant, om vad som är möjligt, troligt eller faktisk, och sen läser Bibeln och sållar bort saker du håller med om från de saker du inte håller med om, så är det egentligen inte Bibeln du tror på. Bibeln blir då bara en rekvisita. Du använder Bibeln för att stödja din favorit-teori.

   Det är först när du ödmjukar dig under hela Skriften som du faktiskt har rätt att hävda att du tror på Bibeln. (Du kallar dig Biblisk Unitarian).

   Allting du skrev kommer jag visa är fel. Frågan är bara om du kan acceptera vad Skriften säger.

   Tänk på att Paulus säger Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren (YHWH)… (Rom. 10:9) och ”Ingen kan säga Jesus är Herren (YHWH) annat än i kraft av den Helige Ande. (1 Kor. 12:3).
   Jesus själv säger till Fariseerna: Om ni inte tror att Jag Är, ska ni dö i era synder… (Joh. 8:24).

   Vår frälsning hänger på vem vi tror Jesus är!

   Gilla

  2. Det Eviga Livet

   Joh. 17:3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

   Självklart är Fadern den ende sanne Guden. Det håller alla treenighetstroende för sant. Men vad vi INTE håller med om är unitarianernas felaktiga slutsats att ENDAST Fadern är den sanne Guden. Det är absolut inte vad texten säger.

   Det är här unitarianerna snubblar och får problem med andra texter som t.ex.

   1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. ← Han är den Sanne Guden och det eviga livet.

   Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.

   Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.

   Joh. 20:28 Thomas svarade honom: Min Herre och min Gud!

   Dessa texter är TYDLIGA och KLARA, och lämnar inget åt fantasin. Jesus är Gud! Det är DESSA texter vi måste utgå ifrån för att kunna förstå texten i Joh. 17:3. Och de tydliga texterna verifierar treenighetslärans förståelse av Joh. 17:3.

   1 Johannesbrevet 1:1-2 och 5:20

   Lägg märke till att Johannes första brev öppnar på precis samma sätt som det avslutas.

   1 Joh. 1:1-2 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet [Vem talar Johannes om?] som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

   1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den Sanne Guden och det eviga livet.

   Första Johannesbrevet öppnar med att presentera Livets Ord – det Eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Och Första Johannesbrevet avslutar med att berätta vem det eviga livet är. Johannes använder egennamnet Livets Ord för Jesus.

   Johannes säger inte att han ”har hört Fadern”, ”sett Fadern”, ”skådade och med sina händer rörde vid Fadern”, och Johannes säger heller inte att ”Fadern är det eviga livet”. Han säger däremot att Jesus är det eviga livet både i början och i slutet på sitt första brev.

   Och detta är beviset på att 1 Joh. 5:20 talar om Jesus som den sanne Guden och det eviga livet och att Granville-Sharp regeln gäller till 100%.

   ——

   Vem är det Eviga Livet enligt andra texter?

   Det är inte bara i 1 Joh. 5:20 vi läser Johannes vittnesbörd om det Eviga Livet.

   Joh. 1:1-4 I begynnelsen var Ordet [visar på pre-existens från evighet], och Ordet var hos Gud [visar på relation/distinktion] , och Ordet var Gud [visar på innersta väsen]. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och LIVET var människornas ljus.

   Johannesprologens från vers 1 till vers 18 visar oss att

   • Jesus är Ordet
   • Ordet är Gud
   • Ordet är livet
   • Ordet har skapat allting.
   • Ordet blev människa

   Prologen visar författarens inriktning och mål – nämligen att visa att Jesus är Gud kommen i mänsklig gestalt. Och prologen avslutas med Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. (v.18).

   Detta är vad jag menar med att förstå text i sin kontext och andra texter. Summan av Guds ord är sanning (Ps. 119:160). Och vi får aldrig bygga en teologi kring enstaka verser. Man kan dra olika slutsatser av passagen i Joh. 17:3 som du redan visat, och det är därför är en otydlig vers som behöver förtydligande av andra verser.

   ——

   Kolosserbrevet 2:8-9 plus Kolosserbrevet 1:22

   Sonen är Gud, det är övertydlig genom hela Skriften. Det här är så enormt viktigt och därför skriver Paulus så här i Kol. 2:8-9 ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.”

   Paulus startar i vers 8 med en varning att villolärare på nåt vis kommer försöka fånga dig genom sånt som inte bygger på Kristus. De leder dig bort från sanningen i Kristus och sen berättar vers 9 vad sanningen om Kristus är. Och det är DET HÄR du inte får låta människor föra dig vilse från, Paulus säger: ”Ty i honom bor Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.” I Kristus bor HELA GUDOMENS FULLHET I KROPPSLIG GESTALT. Guds väsen i en fysisk kropp, HELA Guds väsen bor kroppsligen i Kristus. Inte bara en liten del. Han är inte bara en liten gud med ett litet G. Han är mänsklig och gudomlig, Han är sann Gud och sann människa.

   Paulus sa detta redan innan i 1:22 ”också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga…” Detta var så viktigt att Paulus varnade oss för att vi inte ska vilseledas!

   Hur detta är möjligt kan du läsa i min serie om JDS-Läran.

   ——

   Grundtexterna

   Du lämnade några texter från andra översättningar, nåt ni behöver göra eftersom de texter som finns i Bibeln inte ger stöd åt unitarianernas felaktiga slutsatser. Forskarna hittar äldre och äldre texter och det är bra. Ju äldre texterna är ju närmare den ursprungliga texten kommer vi. Och alla nyare översättningar använder de äldste texterna.

   NETBible har tolkat det som ”Blood of his own Son” fast vad jag förstått av det jag läst, så skrivs [Son] inom klamrar vilket betyder att mening ska låta så här: ”Som han har köpt med blodet sitt eget…” Att de har lagt till [Son] inom klamrar visar att de anser det är den rätta tolkningen av texten. De flesta andra översättare menar annorlunda.

   The original wording in Acts 20:28b is “which he [God] purchased with the blood of his own [Son]” (ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου), which is found in the early good documentary witnesses 𝔓74 א A B C E Ψ 33 1739 and accepted by GENTI WH TGNT SBLGNT. We have a variant, “which he [God] purchased with his own blood” (ην περιεποιησατο δια του ιδιου αιματος), which is found in the Maj text and the TR. (Christian Publishing House)

   Jag tycker inte de olika skillnaderna du pekar på har någon som helst betydelse för förståelsen av texten. För det första så är Elohim även YHWH, Theos är också Kyrious, och är därför utbytbara termer. De olika varianterna visar bara att den tidiga församlingen ansåg att termerna var synonyma och jämlika.

   Jag menar det är ett svagt argument. Har Gud eller Herren köpt sin församling med sitt eget blod? Bibeln vittnar om att Jesus är Gud på oändligt många platser. Och frasen ”Som han har köpt med blodet sitt eget” ändrar egentligen ingenting. Och att ”de lärde” argumenterar ifall det ska ordet [Son] ska läggas till eller inte utifrån betydelsen av ordet ἰδίου – idios ändrar alltså ingenting. Men det är klart ni är villiga att använda alla argument ni kan för att slippa bekänna att Jesus är HERREN.

   ——

   Det andra

   De verser du gav på En Gud, Fadern, har redan fått sin förklaring, anser jag.

   Vill dock kommentera Mose och Lammets sång som du tar upp. Du skriver: Moses och Jesus sjunger till Fadern som sitter på tronen och säger att endast Fadern är Helig.

   Jag tror inte du läst texten ordentligt. Det är INTE Moses och Lammet som sjunger! Däremot är det samma sång Moses sjöng när han var på jorden. (Om du vill läsa Moses sång hittar du den i 5 Mos. 31:30 + 32:1-44.)

   Upp. 15:1 Och jag såg ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor, de sista, ty med dem når Guds vrede sin fullbordan. 2 Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på glashavet såg jag DEM STÅ SOM HADE VUNNIT SEGER ÖVER VILDDJURET och dess bild och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna 3 och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och SÅNGEN TILL LAMMET: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

   De sjunger Moses, Guds tjänares, sång, OCH SÅNGEN TILL LAMMET. Alltså en sång av Moses och en annan sång TILL Lammet. Och sången till Lammet lyder så här: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4 Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

   ——

   Du skriver också så här: ”Vi vet att Judarna inte hade en tro på en treenig gud vilket är tydligt här och Jesus uppmuntrar denna Guds tro här i denna diskussion med den skriftlärde.” Jesus sa inte emot eftersom den skriftlärde nästan hade förstått shema Israel. Han svarade: Du är inte långt från Guds rike. Har du läst min artikel Treenigheten? Där tar jag upp hur två judiska professorer förklarar texten från 5 Mos. 6. ”HERREN är en (echad)”. Det står INTE ”HERREN är en (yahid)” som Unitarianer vill ha det till. Där får du förklaringen till Shema Israel.

   Här behöver vi också rätta till historien. Post-kristna judar tror inte på en treenig gud men det gjorde Pre-kristna och dessa tolkade skrifterna precis som jag. Du kan läsa deras Targum om hur de förklarar vem HERRENS Ord [Davar] och den Helige Ande är [Shekinah]. Det räcker med att du läser Enoksböckerna om Metatron och annat märkligt. Post-kristna judar ville inte ha med kristna att göra och tog bort detta från undervisningen, men man kan hitta treenighetsläran hos tidiga rabbiner.

   Gilla

  3. Jag kollade igenom den videon du länkade till. Till en början lät det så rätt vad han sade, men när jag forskade vidare i saken är hans argument full av hål. Jag mejlade Anthony Rogers, en välutbildad teolog från USA och han kände väl till Kel, som har gjort videon. Han skickade mig en länk till an artikel skriven av Robert Bowman där han tar delvist tar upp argumenten Kel använder i videon.

   I sin artikel argumenterar han emot Gordon Fees liknande förklaringar av texten. Jag länkar till den här så du kan läsa den i sin helhet. Det bör påpekas att Gordon Fee är treenighetstroende och håller för sant att Jesus är Gud, även om han menar att just Tit. 2:13 inte pekar på Jesus utan på Fadern.

   Argumentet uppstod på grund av meningen ”vår store Gud och Frälsare, Jesus Kristus” och ifall ”Jesus Kristus” är appositionen till orden. Fee skriver i sin tes att ”Jesus Kristus” står i apposition till orden ”i härlighet” och inte ”vår store Gud och Frälsare”. Bowman visar på det orimliga med detta och går igenom alla Fees 6 argument.

   Kel talar om dubbla Granville-Sharp regler, och pekar på att objektet i meningen är Fadern. Men som Bowman påvisar så innehåller första halvan av Titus 2:13 inga personliga substantiv, av den sort av som Granville-Sharps regel tillämpas på. Därför faller Kels argument i videon. Du kan läsa Bowmans förklaring under fotnot 29 på sidan 9:

   The point here is not that “Sharp’s rule” applies to both halves. The first half of Titus 2:13 does not involve personal nouns, which is the kind of noun to which Sharp’s rule applies. Rather, the point is simply that the very close syntactical parallel between the two halves supports the view that the last element of both halves serves the same grammatical function (that of an adjectival modifier of the previous noun).

   Det är tråkigt att Kel ger sig i kast med ett så dåligt underbyggt argument och presenterar det som en stor uppenbarelse. Han verkar inte bry sig så mycket hur han vinner en debatt, så länge han framstår som trovärdig.

   Videon får underkänt av mig.

   Gilla

 10. Angående Upp 15:3-4 Du säger att det står ”till lammet” men detta är verkligen inte sant, om man läser dom flesta översättningarna av dessa verser så står det inte ”till lammet”

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages. (ASV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses, the servant OF God, and the song of the Lamb, saying, “Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty! Just and true are your ways, O King of the nations! (ESV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. (KJV)

  Upp 15:3  Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: ”Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung. (1917)

  Men man ändrade översättningen i SFB 98 och gick emot strömmen vilket man gör i många verser i SFB 98 tyvärr. Man gör väldigt många konstiga översättningar i SFB 98, det är många verser som man manipulerar för att föröka få versen att tala för treenigheten.

  Upp 15:3  och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. (SFB 98)

  Det intressanta är sedan vad man gör i SFB 15:

   Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 

  Här ser man att man inte längre översätter det ”TILL LAMMET” utan man översätter det LAMMETS SÅNG”

  Du väljer den översättningen som talar för treenigheten, men sanningen är att översättningen är ”LAMMETS SÅNG” och inte ”TILL LAMMET”

  Och dom sjunger till en person inte tre personer, det är tydligt att det är bara en person som sitter på tronen i uppenbarelseboken och den personen är Fadern. Tronen är Hans tron, men Han har satt Jesus Kristus på sin högra sida och Han har gjort Jesus till Herre (Apg 2:36) Om nu Jesus var Gud så behöver han inte bli given den titeln utan det är en position som han alltid har haft, detta tallar ju tydligt för att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan. Och Fadern är ingen människa men Jesus är en människa (1 Tim 2:5). Vi vet att Gud är den samme igår idag och i evighet men detta stämmer ju inte om nu Jesus är Gud för då har Gud fått en annan natur och har ändrats vilket såklart blir fel.

  Sedan står det ”endast du är helig” vilket talar emot treenigheten eftersom om nu Gud består av tre personer så borde det ju stå endast ”ni är heliga” men Bibeln beskriver Gud som endast en person vilket treenighetstroende inte tror på.

  Så jag tycker det är tydligt att Jesus är en av dom som deltar i lovprisningen till Fadern i Upp 15:3-4 detta är tydligt så beviset för att endast Fadern är Gud är verkligen tydligt.
   

  Gilla

 11. Angående Upp 15:3-4 Du säger att det står ”till lammet” men detta är verkligen inte sant, om man läser dom flesta översättningarna av dessa verser så står det inte ”till lammet”

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, O Lord God, the Almighty; righteous and true are thy ways, thou King of the ages. (ASV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses, the servant OF God, and the song of the Lamb, saying, “Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty! Just and true are your ways, O King of the nations! (ESV)

  Upp 15:3  And they sing the song of Moses the servant of God, and the song OF the Lamb, saying, Great and marvellous are thy works, Lord God Almighty; just and true are thy ways, thou King of saints. (KJV)

  Upp 15:3  Och de sjöngo Moses’, Guds tjänares, sång och Lammets sång: de sjöngo: ”Stora och underbara äro dina verk, Herre Gud, du Allsmäktige; rättfärdiga och rätta äro dina vägar, du folkens konung. (1917)

  Men man ändrade översättningen i SFB 98 och gick emot strömmen vilket man gör i många verser i SFB 98 tyvärr. Man gör väldigt många konstiga översättningar i SFB 98, det är många verser som man manipulerar för att föröka få versen att tala för treenigheten.

  Upp 15:3  och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. (SFB 98)

  Det intressanta är sedan vad man gör i SFB 15:

   Upp 15:3  och sjunger Guds tjänare Moses sång och Lammets sång: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung. 

  Här ser man att man inte längre översätter det ”TILL LAMMET” utan man översätter det LAMMETS SÅNG”

  Du väljer den översättningen som talar för treenigheten, men sanningen är att översättningen är ”LAMMETS SÅNG” och inte ”TILL LAMMET”

  Och dom sjunger till en person inte tre personer, det är tydligt att det är bara en person som sitter på tronen i uppenbarelseboken och den personen är Fadern. Tronen är Hans tron, men Han har satt Jesus Kristus på sin högra sida och Han har gjort Jesus till Herre (Apg 2:36) Om nu Jesus var Gud så behöver han inte bli given den titeln utan det är en position som han alltid har haft, detta tallar ju tydligt för att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan. Och Fadern är ingen människa men Jesus är en människa (1 Tim 2:5). Vi vet att Gud är den samme igår idag och i evighet men detta stämmer ju inte om nu Jesus är Gud för då har Gud fått en annan natur och har ändrats vilket såklart blir fel.

  Sedan står det ”endast du är helig” vilket talar emot treenigheten eftersom om nu Gud består av tre personer så borde det ju stå endast ”ni är heliga” men Bibeln beskriver Gud som endast en person vilket treenighetstroende inte tror på.

  Så jag tycker det är tydligt att Jesus är en av dom som deltar i lovprisningen till Fadern i Upp 15:3-4, vilket då såklart innebär att det är endast Fadern som är Gud och igen annan.
   

  Gilla

  1. Dina kommentarer låg i skräpmappen. Du borde kolla upp så inte din e-postadress används för spam.

   Jag kommenterade bara utifrån den översättning du själv använde, SFB98, för att påvisa att vi behöver vara mera noggrann i vår studie av Bibeln. SFB98 säger ”Till Lammet”.

   Gällande den saken har jag skrivit en artikel kring Mose och Lammets sång som du kan läsa här.

   Mose och Lammets sång är deras konfrontation av synden och avfällighet hos folket, och predikandet av rättfärdighet.

   Sen undviker du att svara på min kommentar angående Kel’s video, så jag utgår från att du förstår hur illa argumentet är och att det inte kan användas som stöd för Unitarianismen.

   Gilla

 12. Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

  Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

  Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

  Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” på skilda personer i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

  I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

  Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  Forts

  Gilla

 13. Jesus beskriver denna sammansatta enhet/treenighet.

  Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Den sammansatta och odelbara enheten av Fader, Son och Ande enligt Johannes i 14 till 17

  https://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html

  Forts

  Gilla

 14. Jesus är sann människa men också sann Gud. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror.

  För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

  Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

  Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

  Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud.

  Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

  Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

  Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

  Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

  Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

  Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

  Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD! OCH DET ÄR HAN IGENOM HELA SKEENDET!

  Forts

  Gilla

 15. Jesus är Kristus – Guds fullhet lekamligen – fullt ut människa och fullt ut Gud samtidigt

  ”Tron inte var och en ande, utan pröva andarna, huruvida de är av Gud, ty många falska profeter ha gått ut i världen. Därpå ska ni känna igen Guds Ande:

  var och en ande, som bekänner, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande, som inte så bekänner Jesus, han är inte av Gud. Den anden är Antikrists ande” (1 Joh.4:1-3).

  Tron på Jesus som Kristus, Gud kommen i köttet (”gudomens hela fullhet lekamligen” Kol. 2:9), den levande Gudens Son, Kristi Gudamänskliga person – Gud och människa förenade – och Gudamänskliga verk i försoningen är hela grunden för den Kristna tron.

  Om denne person i något skede inte längre är Gudamänniska, så finns inte heller längre ett Gudamänskligt frälsningsverk, ty för detta är både Kristi mänsklighet (1 Tim. 2:4) och hans Gudom (2 Kor.5:19) absolut nödvändigt. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv.

  Gudamänniskans person som Kristus får inte vid någon tidpunkt eller under några som helst omständigheter delas eller upplösas, vare sig vid födelsen, under sitt liv eller vid sitt lidande och död.

  Sker detta, har den personliga enheten och ”Gudomens fullhet lekamligen” upplösts och det Gudamänskliga frälsningsverket förvrängts. Något som satan hela tiden eftersträvar och något som sker i Bill Johnsons lära

  Gud och människa förenade är grunden för betydelsen i försoningsoffret på Korset:

  Offret på korset är offret av en med Gud förenad människa Kristi person:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är MITT KÖTT (KROPP), och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom KRISTI BLOD. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gilla

  1. En fråga:
   Om nu Jesus är Gud hur kommer det sig att det står att Jesus blev en livgivande ande i 1korintierbrevet kapitel 15 vers 45?

   För detta är ju någonting han alltid borde ha varit om han vore Gud och inget han blev.

   Gilla

   1. Att ”den siste Adam blev en livgivande ande”, tror jag behöver ses i ”flera ljus”. Dels att Gud blev i Jesus Kristus människa för att kunna vara hennes nye ställföreträdare istället för Adam som var människans förste ställföreträdare som misslyckades och skildes från Guds gemenskap.

    Som människans ställföreträdare försonade/förenade Jesus i sin person som Kristus – Gud och människa i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

    Han besegrade därmed människans åtskillnad från Gud genom att den aldrig sker i Hans person som ställföreträdare. Han kan därmed bära fram det RENA försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

    Detta då när ”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv”. 2 Kor. 5: 17 – 21.

    Eftersom Han var förenad med Gud så kan inte heller den kroppsliga döden behålla Honom utan Han även kroppsligen uppstår i människans ställe så att vi kommer att få uppleva en kroppens uppståndelse till att få härlighetskroppar och ”regera med Kristus för Tusen år”.

    ”Då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess 4:16, 17.)

    1 Kor. 15: 20 – 23, 51 – 53: ”Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade… så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.”…

    ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid DEN SISTA BASUNENS LJUD. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.”

    Det är då att Jesus ”den siste Adam blev en livgivande ande”, Alltså genom sin kroppsliga uppståndelse beredde andligt liv och en kroppens uppståndelse till de som hör Honom till.

    Och det ska då ses i ljuset av 1 Petr. 3:18 – 20: 1917: ”Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande, i anden gick han och åstad och predikade.. 1981: Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ned och predika för andarna i deras fängelse…Folkbibeln: Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden, I Anden gick han bort och utropade ett budskap”

    Det står att Jesus är till kroppen dödad som rak kontrast till fortsättningen av texten. I den fortsatta kontrasten till att kroppen är dödad finner vi Kristi person. Det står inte att Kristi person är död med den döda kroppen.

    Nej, som kontrast till kroppens död står det att Kristi person är andligt (Gud och människa förenade i livsgemenskapen med Gud) levande (gjord andligt levande från evighet) genom Anden.

    Jesus är inte bara en skapad människa som blivit smord till att utföra Guds verk. Han är född av Gud i dess egentliga mening: av samma väsen. Han är Gud. Som inte bara blev människa utan ”Guds fullhet lekamligen…Kristus kommen i köttet”. Fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt.

    En del menar då att eftersom det står som i FolkBibeln: ”men levandegjord genom Anden”, så måste Han ha varit andligt död och skild från Guds gemenskap. Men Jesus var från evighet som Guds Son ”levandegjord genom Anden” och sann Gud.

    Nu hade Han som sann människa ”fötts i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria men ”fördömt synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Som sann människa har Han en egen livsande med en människas själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner.

    Vid den kroppsliga döden så överlämnar han sin livsande/liv och person i Faderns händer. Människans livsande/själ upphör inte vid den kroppsliga döden att existera utan för människor som kroppsligen dör ”återvänder anden till Gud” för att vänta i ”Abrahams sköte” på kroppens uppståndelse.

    Men här förelåg nu en helt unik situation där Jesu livsande/själ inte går till Abrahams sköte i väntan på kroppens uppståndelse. Den kroppsliga uppståndelsen fanns ju inte än förrän Jesus kroppsligen uppstår.

    Så Jesus gick alltså med kroppen livlös i graven och ”predikade ett budskap för andarna i fängelset.” Men i vilket tillstånd? Jo, dels i gemenskapen med Gud från Evighet som Andligt levande.

    Men också som människa förenad med Gud levandegjord av Anden i deras gemenskap redan när Jesus kom som ”Ordet som var hos Gud och som var Gud och som vart kött” Joh. 1: 1 – 4. Det är vad detta Ord vill säga oss att Jesus hela tiden är förenad med Gud även om kroppen ligger livlös i graven.

    Inte så att Han var skild från Guds gemenskap och behövde pånyttfödelse och på så sätt blev ”levandegjord i anden” utan att Han hela tiden är ”levandegjord i anden” alltså förenad med Gud.

    Var är Kristi person om Han är andligt levande ”levandegjord genom Anden (Gud och människa förenade)? Jo, i Anden (driven av Anden) gick han (Kristi person – Gud och människa förenade) och åstad och predikade Evangelium.

    Om att de som dött i tron på löftet om Jesus nu får veta att de har en evighet i Guds gemenskap att se fram emot och att de som dött i otro på löftet om Jesus har en evighet att vänta utanför Guds gemenskap i all evighet.

    För de troende väntar efter Tusenårsriket ingången till ”Den Nya Himlen och den Nya Jorden”:

    Upp. 21: 1 – 4: ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen,.. Och jag hörde en stark röst från tronen:

    ‘Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta’.”

    Gilla

 16. VI SKA BE TILL JESUS! Ska vi be till Fadern så ska vi göra det i åtanke att Jesus och Fadern är ett så att vi kommer i bön på den grund som Jesus är och har gjort.

  Men nu tycks man tillbe Fadern som att Han vore ”Gud Fadern” så att det skulle handla om tre olika Gudar. Gud Fadern Gud Sonen och Gud Anden. Det finns bara en Gud som är en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  Jesus blev tillbedd av lärjungarna som kommit till insikt om vem Jesus ÄR i enlighet med Jesu egen bekännelse vid fråga om vem Han var: så uttryckte han samma identitetsförkunnelse som Gud i GT gjort: ”Jag ÄR”.

  ”De fattade om hans fötter och TILLBAD HONOM” ( Matt. 28: 9 ). ”och när de fick se honom TILLBAD DE HONOM” (Matt. 28: 17 ) Se även Lukas 24: 51 – 52: ”Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. DE TILLBAD HONOM och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.”

  Flera exempel på när Jesus blir tilltalad och tillbedd som Gud: Joh. 20: 28; 5: 23; Fil. 2: 10 – 11: Hebr. 1: 6:

  ”Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er!” Sedan sade han till Tomas: ”Kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!” Tomas svarade honom: ‘Min Herre och min Gud!’…

  för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom…Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

  för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära…Men när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han: Alla Guds änglar ska tillbe honom.”

  ”Var och en hade en harpa” Vilket talar för att här framfördes en hyllning från var och en.

  ”skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.” Rökelsen är en symbol för de troendes böner. Gud som hör bönerna tar emot dem som en väldoft från jorden. Han samlar dem i gyllene skålar, som ett uttryck för att Han håller noga reda på våra böner och att de är dyrbara och viktiga som Guld inför Honom.

  Jesus säger i Joh. Kap. 14: 23 – 24: ”Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Sen finns det sammanhang där man använder Jesusnamnet som ett slags magiskt mantra och rabblar ”I Jesu namn”, som att själva ljuden i namnet skulle vara verksamt.

  Men kraften och auktoriteten i namnet Jesus ligger i den som Han är Gud kommen i kroppslig gestalt som förenade/försonade Gud och människa i Kristi person och som därmed bar fram det RENA försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Att be i Jesu namn handlar främst att man kommer

  1. med sin bön på grund av vem Jesus med sitt namn står för, ”Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen”.

  2. Det handlar också om att man kommer ”på försoningsgrunden” med en tro på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset som gett Hans namn ”det namn som är över alla andra namn”.

  Då ska vi vända oss till denna person med namnet Jesus. Med vetskap om att det INTE handlar om ett namn med bara vanliga bokstäver, eller själva ”tonljudet”, som ett slags magiskt mantra med själva uttalet av namnet Jesus. Nej, det handlar om att man vänder sig till vem Jesus ÄR och i en förtröstan till Hans försoningsverk!

  Själv går jag alltid hela skalan igenom, för att bortom allt rimligt tvivel, inte kan komma fel, så vänder jag mig till den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i ”Herren ÄR en”, i Jesu namn, tackar för allt vad Jesus gjort, för att så övergå i att be direkt till Jesus. Som jag upplever som en samtalspartner som jag kan dela allt med som en verklig nära vän. Jag säger som man säger i reklamen för Vita E Pro: ”det funkar för mig”.

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/04/03/bon-i-jesu-namn/

  https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/01/26/vem-vi-ska-tillbe/

  Gilla

  1. Gud är alltid en livgivande Ande. Men Jesus är inte bara Gud utan Gud och människa förenade. Som enbart människa är inte Jesus en livgivande ande. Men blir det som den siste Adam efter slutfört uppdrag.

   Nu hade Han som sann människa ”fötts i syndigt kötts gestalt” i arvet från Maria men ”fördömt synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet. Som sann människa har Han en egen livsande med en människas själsliga förmögenheter och kroppsliga funktioner.

   Vid den kroppsliga döden så överlämnar han sin livsande/liv och person i Faderns händer. Människans livsande/själ upphör inte vid den kroppsliga döden att existera utan för människor som kroppsligen dör ”återvänder anden till Gud” för att vänta i ”Abrahams sköte” på kroppens uppståndelse.

   Men här förelåg nu en helt unik situation där Jesu livsande/själ inte går till Abrahams sköte i väntan på kroppens uppståndelse. Den kroppsliga uppståndelsen fanns ju inte än förrän Jesus kroppsligen uppstår.

   Det är då att Jesus ”den siste Adam blev en livgivande ande”, Alltså genom sin kroppsliga uppståndelse beredde andligt liv och en kroppens uppståndelse till de som hör Honom till.

   Människans ställföreträdare som sann människa har vid den kroppsliga uppståndelsen slutfört sitt uppdrag att förena Gud och människa. Bära fram försoningsoffret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset och så i människans ställe som förenad med Gud besegra den kroppsliga döden i den kroppsliga uppståndelsen.

   Som sann människa är inte Jesus en livgivande ande. Men i sin förening med Gud är Han efter slutfört uppdrag redo att gå tillbaka till ”den härlighet som Han hade hos Fadern” innan Han kom. Joh. 17: 5. Han är då ”den siste Adam blev en livgivande ande”.

   Kanske är det så att detta blir krångligt för Dig om Du inte ser att Jesus är sann Gud och sann människa samtidigt (?) då Han är inkarnerad, när Jesus kom som ”Ordet som var hos Gud och som var Gud och som vart kött” Joh. 1: 1 – 4.

   Har Du Jon-Are synpunkter att ge?

   Gilla

  2. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

   Under lagen kunde de få syndernas förlåtelse genom att offra kalvars och bockars blod. Men det gav ingen evig rättfärdighet. Lagen kunde bara rena till det yttre, d.v.s. de synder som blivit mogna genom ord och gärningar. Bockars och kalvars blod kunde inte rena hjärtat från synden. Lagen kunde inte ge liv. Med andra ord var lagen inte livgivande.

   Gal 3:21 Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen.

   Men eftersom Jesus var fullkomlig i ord, gärningar och tankar, eftersom Han var utan synd, var Han det fullkomliga offret för all synd. Och genom det fullkomliga offret friköpte Han oss från djävulens domäner, från mörker, ondska och död. Därigenom att Han uppstod från de döda blev Han upphovet till en evig frälsning. Med andra ord så blev Han genom sin fullkomliga lydnad den ende som kan ge oss liv – Livgivande Ande. Det förklaras genom att Hans uppståndelse kropp är en andlig kropp. Och Paulus förklarar att Herren ÄR Anden, återigen en beskrivning av Guds echad – alltså treenigheten.

   Gud kunde ha röjt alla människor bort från jorden, men Han älskade oss så högt. Och även om Han valt att utrota alla människor och börjat om igen, så skulle ondskans andemakter fortfarande finnas kvar, och glöm inte att människan hade sålt sig själv som slav under synden. Och eftersom Gud är rättvis kan Han inte fuska sig fram. Han gav sig själv som lösen för att befria oss från den som ”kidnappat” oss, d.v.s. djävulen.

   Matteus 20:28 Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

   Markus 10:45 Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

   1. Timoteusbrevet 2:6 …som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne…

   Om du vill läsa mer så har jag skrivit om detta här.

   Gillad av 1 person

 17. Du skriver att Gud alltid är en livgivande ande men om nu Jesus är Gud men också samtidigt människa då är han ju då en livgivande ande för Gud kan ju inte sluta att vara Gud. Du försöker att få något som inte är möjligt nämligen att Gud är en livgivande ande samtidigt som han inte är det att gå ihop vilket det inte gör.

  Gilla

  1. Andreas se Jon-Ares svar!

   Du verkar fortfarande inte se inkarnationens under av att Jesus är både Gud och människa. Som enbart sann människa är inte Jesus en livgivande ande. Men i sin förening med Gud är Han efter slutfört uppdrag redo att gå tillbaka till ”den härlighet som Han hade hos Fadern” innan Han kom. Joh. 17: 5. Han är då ”den siste Adam blev en livgivande ande”.

   Det är därför det står BLEV. ”den siste Adam blev en livgivande ande” efter slutfört uppdrag – efter att Han ”gett sitt liv till lösen för många.” Och i sin gemenskap med Gud även besegrat den kroppsliga döden.

   Gillad av 1 person

  1. Inlägg 1.

   Jag ska försöka återge vad Bibeln säger om vem Jesus är. Be att Du får tag på vad Bibeln säger och att Du får tag på vad det innebär att Jesus är både Gud och människa förenade i personen Kristus.

   Be att Du får tag på vad blodsoffret på korset betyder för Dig personligen. Om Du nu fortsätter med att uppvisa att Du inte inser inkarnationens under, så ger jag för min del upp att ytterligare visa på det från Bibeln. För då är Du helt enkelt inte seriös med Ditt sökande efter sanningen.

   Jag startar ut med Guds person. Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

   Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

   Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

   I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

   Jesus vidrör denna sammansatta enhet i bl.a. Joh. Kap. 14 – 18: ”Jag och min Fader är ett”. Ändå visar ”jag” och ”min” på skilda personer i den enda Gudomen JAG ÄR HERREN.

   Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

   Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

   I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

   I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

   I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

   Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

   I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

   I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt vad jag visade på, att ”Herren är en” i själva verket i grundtexten står som en sammansatt enhet.

   Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

   Sker en upplösning eller uppdelning mellan den oupplösliga enheten av Fader, Son, Ande i den enda Gudomspersonligheten JAG ÄR HERREN (åtskillnad mellan Fader och Son eller åtskillnad mellan Gud och människa i Kristi person), så är det inte längre frågan om den ende levande Guden som Bibeln presenterar! Där sker många angrepp på sann kristen tro.

   Vad jag försöker peka på är att det bara finns en Gud: ”Jag är Herren, Herren är en”. Men att det samtidigt är tre personer i en Gud och en Gud i tre personer.

   Men inte så att det är åtskilda Gudar som att man kan säga Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Och att dessa tre personer i en Gud inte är åtskilda utan finns i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Om de beskrivs som åtskilda Gudar så är det inte längre frågan om Bibelns Gud. Och den tanken öppnar för villoläran att Sonen skulle vara skild från Fadern på korset.

   Jesus beskriver denna sammansatta enhet/treenighet.

   Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

   ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

   Joh. 14 vers 22 – 24: ”Judas – inte Judas Iskariot – frågade: ‘Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?’ Jesus svarade: ‘Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

   Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

   Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

   Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

   Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

   HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

   Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

   Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

   ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

   Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

   ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

   Forts

   Gilla

   1. Nu rotar du dig bort med orden ”mänsklig person”, Andreas.

    Vad är en person? Det är essensen och kärnan av den vi pratar om. Vi talar alltså inte om två olika personligheter utan om två olika naturer. Det kallas däremot schizofreni eller demonisk besättelse.

    Vi använder ordet ”person” lite missvisande när vi talar om t.ex. en person vi mötte på gatan. Det är bara den yttre människan vi mötte, och inte själva personen. Den måste vi lära känna. Därför dömer vi ingen efter hur den ser ut eller klär sig, utan av vad som finns i hjärtat. Och vad som finns i hjärtat talar munnen.

    När vi talar om Jesus talar vi om en och samma personlighet i två naturer, en som är från evigheten av och en som antogs genom inkarnationen. En andlig och en kroppslig.

    Personligheten visar hur man är, medan naturen visar vad man är.

    Jesu person är både mänsklig och Gud på samma gång. Det är ”gudsfruktans hemlighet” som Paulus talar om i 1 Tim. 3:16.

    ”Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:
    Han (Gud) som blev uppenbarad i köttet,
    bevisad rättfärdig genom Anden,
    sedd av änglarna,
    predikad bland folken,
    trodd i världen,
    upptagen i härligheten.”

    Gillad av 1 person

 18. Inlägg 2

  Den sammansatta enheten av Fader Son och Ande

  Vad som är så viktigt att se är Jesu undervisning om den oupplösliga, sammansatta enheten av Fader, Son och Ande i Joh. 14: 6, 9 – 10, 16, 18, 21, 23, 26; 16: 7 – 15, 28; 17: 1 – 5: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig…

  Den som har sett mig har sett Fadern… jag är i Fadern och Fadern är i mig… jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande… Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er…

  Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom… Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom,

  och VI ska komma till honom och ta vår boning hos honom… Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända I MITT NAMN, HAN ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er…

  ”om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

  Om synd: de tror inte på mig… Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör… Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er…

  Jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern… Far, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig… Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Far, FÖRHÄRLIGA NU MIG MED DEN HÄRLIGHET SOM JAG HADE HOS DIG INNAN VÄRLDEN VAR TILL.”

  Satan eftersträvar att få styra över människan i Guds ställe. Han eftersträvar en kopia av den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Så kommer då satan (Gud) att besätta en falsk världsfrälsare –

  en annan – en istället för Kristus – antikrist (Sonen) där den falske profeten (Anden) som samlat all falsk religiositetssynkretism under ett tak där man ska luras att tillbe den falske världsfrälsaren.

  Han kommer att ha en charmperiod när han ordnar upp de flesta problemen som en falsk världsfrälsare ”förödelsen styggelse på helig plats” går i förbund med Israel.

  ”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.” (Dan 9:27)

  Den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren – Herren är en” har jag tagit upp vers för vers i Joh. Kap. 14 – 17. Är Du seriöst intresserad så studerar Du igenom det.

  https://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html

  Forts

  Gilla

 19. Inlägg 3

  Hebr. 1: 1 – 3: ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum.

  Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”

  Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  Joh. 16:28, 17:4-5: ”Ja, jag har GÅTT UT IFRÅN FADERN OCH HAR KOMMIT I VÄRLDEN, ÅTER LÄMNAR JAG VÄRLDEN OCH GÅR TILL FADERN…

  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk, som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärliga du mig hos dig själv MED DEN HÄRLIGHET, SOM JAG HADE HOS DIG, FÖRRÄN VÄRLDEN VAR TILL”.

  ”GUD VAR I KRISTUS och försonade världen med sig själv”…”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och GENOM KRISTI BLOD…

  ”då han nu genom EVIG ANDE (Sann Gud) har framburit sig själv (ren, syndfri, sann Gudamänniska) SÅSOM ETT FELFRITT OFFER ÅT GUD”. (Hebr. 10:5-10; 2 Kor. 5: 17 – 21; Ef. 13 – 16; Hebr. 9:13-14)

  Joh. 10:30, 37-38, 14:9-11: ”Jag och Fadern är ett… Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern… Den som har sett mig har sett Fadern. Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig?

  Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.” Joh. 5:22-23: ”för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”

  I Joh. 5:18-47; 8:23-30; 8:42-59; 10:24-39: förklarar Jesus mer om sitt förhållande till Fadern. Jesus är förenad med Fadern på ett sådant sätt att den som tror på honom tror på Fadern, och den som förnekar honom förnekar Fadern (Joh. 12:44; 1 Joh. 2:23), och den som ser Jesus ser Fadern (Joh. 12:45; Joh. 14:8-11).

  1 Joh. 2: 22 – 24; 4: 2 – 3, 15; 2 Joh. v 7 – 11: ”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni hört från början förblir i er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern.”

  ”Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen”.

  Den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande i Guds person av ”Jag Är Herren, Herren är en” 2 Kor. 13: 13: Paulus till Guds församling i Korinth: ”Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla.”

  1 Joh. 5: 6–8: ”Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga.”

  Forts

  Gilla

 20. Inlägg 4

  JESU KRISTI PERSON enligt Johannes: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh. 1: 1); ”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet en härlighet som den Enfödde har av Fadern” (Joh. 1: 14). Jesus är Ordet som blivit kött, och ”Ordet var Gud”.

  Detta Ord säger klart att Jesus är både sann Gud och sann människa samtidigt ”Guds fullhet lekamligen”. En del tar då ensidigt fram Bibelversar om att Jesus enbart skulle vara människa.

  Och visst är Han sann människa: Hebr. 2: 14 – 17

  ”När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv.

  Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

  Hebr. : ”När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son… Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, på samma sätt som Melkisedek…

  därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom… Det var en sådan överstepräst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad,

  skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv…

  Genom det större och fullkomligare tabernaklet…gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud…Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt…

  Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull…

  nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom människan måste dö en gång och sedan dömas, 28 så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.”

  Och upprepar!! Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Jesus ingår som Son i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ger DET RENA OFFRET (Som förebilderna i GT visar att offret skulle vara) på korset av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod.

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Det är här uppenbart att det är på korset som försoningen sker och ovänskapen med Gud – åtskillnaden från Gud är löst för att världen/människorna ”ska leva” i Guds gemenskap.

  Det är här uppenbart att där på korset är alltså segern över den andliga döden – åtskillnaden från Gud vunnen och AVSLUTAD. Då återstår segern över den kroppsliga döden att vinna. Vilket sker i Kristi (människa och Gud förenade) kroppsliga uppståndelse.

  Den kroppsliga döden kan inte behålla Jesus som i sin syndfria rättfärdighet är förenad med Guds eviga liv. Han blir så ”Uppståndelsen och Livet”.

  Något som Han då efter den Kroppsliga uppståndelsen själv förmedlar till oss genom sin Ande, som då ”den siste Adam som blev en livgivande ande”, när vi kommer till tro på vem Han ÄR – Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen – Kristus kommen i köttet”.

  ”Då ni nu har kommit till tro har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande vilken är en underpant/sigill/äganderättsstämpel på vårt arv..” Ef. Kap. 1.

  Forts

  Gilla

 21. Inlägg 5

  Orden om Jesus som sann människa ska vägas mot följande Skriftens Ord som otvetydigt pekar på att Jesus inte bara är människa utan också Gud:

  Vad som är så viktigt att se för en sann tro på Jesus är att se hur Bibeln har ett otvetydigt budskap om att Jesus är Gud för den som vill undersöka saken i Guds Ord. Att inse i Andens ljus över Ordet att Jesus är Gud skyddar mot en mångfald av villoläror.

  För det är där angreppen främst ligger kring vem Jesus är och har gjort. Slå gärna upp alla dessa verser som styrker att Jesus är Gud:

  Joh 10:30, Fil 2:5-6, Joh 17:21; 1:18; 10:33, 1:1; 1:14, 5:18; 8:57-58; 8: 22-24; 13:18-19; 20:27-28, Kol 2:9-10, 1 Joh 5:20, Rom 10:13, Jes 44:6, 1 Kor 8:6, Upp 2:8; 1:17-18, Matt 2:1-2; 28:8-9; 28:18, Apg 7:59-60; 20:28, 2 Kor 13:14, 2 Pet 1:1.

  Jesus är skaparen: Joh 1:3; 1:10, Kol 1:16, 1 Kor 8:6

  Jesu preexistens. Inte som någon skapad ängel som JV menar eller som Jesus Only menar att Jesus bara var en tanke hos Gud.

  Han är från evighet till evighet Sonen i den sammansatta och odelbara enheten av Fader Son och Ande : Joh 1:1-18; 17:5; 17:24; 6:38; 6:33; 6:50-51; 8:23

  Jesu existens efter Himmelsfärden är uppenbar när Han jämlik med Gud sitter på Faderns högra sida: Joh 3:13; Apg 1:11; 2:34; 3:21, Ef 1:20; 6:9, 1 Tess 4:16; 2 Tess 1:7, Hebr 8:1; 9:24; 4:14, 1 Pet 3:22

  Skriver ut en del otvetydiga texter om att Jesus är Gud. Kan inte tolkas och göras om utan säger klart att Jesus är Gud:

  Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

  1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

  Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

  Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

  Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

  Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

  Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

  Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

  Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

  Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

  Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

  KAN DET SÄGAS KLARARE ÄN SÅ HÄR ATT JESUS ÄR GUD OCH INTE ENBART ATT GUD BLIVIT MÄNNISKA UTAN ÄR GUD OCH MÄNNISKA FÖRENADE – ”GUDS FULLHETN LEKAMLIGEN”!!!

  Forts

  Gilla

 22. Inlägg 6

  Kristi rättfärdighetstjänst för mig och alla människor sker när Han bär fram det RENA offerlammets blod av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Koppla samman när blodet från ett offerlamms blod ströks på dörrposterna inför Judarnas uttåg ur Egypten, så undgick man därmed Guds straff och blev räddade.

  Det är så viktigt för sann Kristen tro kring vem Jesus är och har gjort med sitt blodsoffer på korset. Offret på korset är offret av en med Gud förenad människa Kristi person:

  ”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)

  ”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva.”(Joh. 6:51)

  ”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur, som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

  Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid och för att han skulle åt dem båda förenade i en enda KROPP skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)

  ”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)

  Hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”, är engagerade och inbegripna i skeendet vid offret av Kristi persons (Gud och människa förenade – ”Guds fullhet lekamligen” – Ordet som var Gud och vart kött”) kropp och blod på korset, se följande texter:

  Matt. 26: 28; Apg. 20: 28; Ef. 1: 7 – 14; Kol. 1: 20; Hebr. 9: 14; 1 Joh. 1: 7; 1 Joh. 5: 5 – 12:

  ”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” Det var Fadern som upprättat förbundsblodet med Abraham och som nu här bärs fram via Guds Son. Alltså är Fadern och Sonen helt ”synkroniserade” och ett samtidigt som Fadern och Sonen är åtskilda men samtidigt verkar i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande.

  ”Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” Här samverkar Guds Ande och Fadern, som köpt sin församling med sitt eget blod som alltså är synonymt med Jesu Kristi Guds Sons blod.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Vad som ger Jesu Kristi Guds Sons blod dess verkan är att Gud själv är så inbegripen i detta offer så att Han uttrycker att Han ”köpt församlingen med sitt eget blod”.

  ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder…Han har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.” ”i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill.” Här samverkar hela den sammansatta enheten av Fader Son och Ande!!

  Gud är i Jesus Kristus i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande, den som ger offret och som själv är tillfreds med offret när Han, när Jesus säger att det är fullbordat på korset, visar att vägen då in till Hans gemenskap nu är öppen när förlåten in till det allra heligaste rämnar mitt itu.

  Var nu seriös och studera noggrant igenom innehållet på denna länk innan Du kommer med fler kommentarer!

  Jesus – sann Gud och sann människa

  Jesus – sann Gud och sann människa

  Gilla

 23. Vet inte varför du gör en så extremt långt utlägg och börjar skriva om saker som inte har med min fråga att göra:

  Önskar att vi håller det enkelt för om jag nu ska svara på allt som du har skrivit så kommer det att ta evigheter.

  Så jag önskar att du svarar enkelt på den fråga som jag nu har ställt, håll dig till frågan.

  Gilla

  1. Det är inte så enkelt som Du vill göra det att förklara världens största under: Att Gud blev människa och att Jesus är både Gud och människa förenade samtidigt. Som det står att Jesus är ”Guds fullhet kroppsligen”.

   Du är helt enkelt inte seriöst intresserad av att veta vad Bibeln säger om detta spörsmål. Då skulle Du idas att STUDERA vad Bibeln själv faktiskt säger i frågan.

   Du har fått vad Bibeln säger presenterat och om Du bara negligerar det så fyller det ingen funktion att lägga ner mer tid och energi på det. Det är bara som Bibeln säger att ”strö pärlor…” Så jag tackar för mig.

   Du lyssnar ju inte heller till vad Jon-Are skriver. Så må Du då förbli där i Ditt förmörkade sinne. För som Jesus säger: ”Den som inte tror att jag är den jag är ska dö i sina synder”.

   När antikrist kommer och vi kommer in i Vedermödans senare del så förverkligas denna varning från Jesus: Matt 24:21-24: ”för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst.

   Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” De troende är alltså med igenom detta skeende.

   Många är redan i sina hjärtan och sinnen förmörkade av ett avfall som kallats för att vara ett verk av Guds Ande men som i själva verket är ett verk av antikrists ande och därför när antikrist kommer hamnar de i denna belägenhet:

   ”Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen..”.

   Gilla

  1. Jag kan ge dig cred för dina försök att ställa intelligenta frågor, men måste påtala att du inte lyckats riktigt. Hur kan vi hjälpa dig när våra enklaste svar ligger över din fattningsförmåga? Du förstår inte enkla svar och därför är du under illusionen att du satt oss på plats.

   Men hur skulle du kunna förstå Guds ord eftersom du inte är född från ovan? Och det är inte möjligt för dig eftersom du förnekar den Herre som har friköpt dig. Om du inte kan bekänna att Jesus är HERREN har du inte möjlighet att förstå Skrifterna eller Guds djup.

   1 Kor. 2: 1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.
   6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

   Jag föreslår att du hittar annat att läsa, något simplare som inte kräver Guds Ande och tilltalar unitarianer. Kanske jw.org?

   PS: Om du fortsätter med frågor av den här sorten, kommer jag radera din kommentar.

   Gillad av 1 person

 24. Bibeln är här mitt i prick beträffande Andreas: ”Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande… En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.”

  Andreas ser inte vad Guds ord säger om att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt. Inser inte ett sådant klart Ord som att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen”. Ser inte att Jesus är ”Ordet som var hos Gud och som var Gud som vart kött”. Han ser inte Jesu klara undervisning om den sammansatta enheten i Joh. kap. 14 – 17.

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  Andreas inser inte allvaret i Jesu Ord Johannes i 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.”

  Andreas har fått svar på sina frågor utifrån Bibeln om vem Jesus är och har gjort flera gånger om, men ser det inte och ids inte ens studera vad Guds Ord säger.

  Andreas hamnar då i denna kategori av människor: ”eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen..”

  Beklagligt! Andreas har visat sig att detta gäller honom: ”En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.” Då är det inte värt tid och energi att försöka öppna hans ögon.

  Gillad av 1 person

 25. Det jag tror inte många Kristna idag vet är att den så kallade ortodoxa kristna läran om vem Jesus är förnekar att Jesus är en mänsklig person utan man säger att Jesus är en gudomlig person med en mänsklig natur detta fastslog man på det ekumeniska kyrkomötet i Chalkedon år 451. Man säger att Jesus är fullt Gud och fullt människa men hur kan man säga att Jesus är helt och fullt människa om han inte är en mänsklig person?

  Bibeln är tydlig, Jesus är helt och fullt människa:

  5Mo 18:15  En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. 
  5Mo 18:16  Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och du sade: ”Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, då kommer jag att dö.” 
  5Mo 18:17  Herren sade då till mig: ”De har rätt i vad de säger. 
  5Mo 18:18  Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. 

  Lyssna på vad Gud säger här, att det ska bli som Guds folk begärde att dom ville inte höra Gud tala på grund av att dom var rädda att dom skulle dö och Gud säger då att dom ska få som dom vill. Gud talar sedan om profeten som ska komma som Gud ska tala genom, så alltså man ska inte höra Gud tala utan Gud ska tala till folket genom sin profet som vi vet är Jesus (Apostlagärningarana kapitel 3). Så detta blir ju då tydligt att Jesus inte är Gud för annars skulle det inte vara att Gud talar genom sin profet utan vi skulle då hör Gud direkt tala vilket Gud säger inte ska ske.

  Sedan så står det också:

  ”Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder”

  Låter det som att Gud ska komma ner från himlen och bli människa?

  1Ti 2:5  Gud är EN, och en är medlare MELLAN GUD och människor: MÄNNISKAN Kristus Jesus, 

  När man läser apostlarnas predikningar så är det tydligt att dom undervisar om att Jesus var en människa men aldrig att dom beskriver honom som kristna idag gör. Läs gärna Apostlagärningarna kapitel, 2, 3, 10, 13,17, i dessa kapitel predikar Petrus och Paulus om Jesus och Gud.

  Heb 2:11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och SAMMA SLÄKT. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder.

  Apg 17:31  Ty han (Gud) har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet GENOM den MAN (Jesus) som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” 

  1Ko 15:21  Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 

  Rom 5:15  Men syndafallet kan inte jämföras med nåden. För om de många dog genom en endas fall, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. 

  Joh 8:40  Men nu vill ni döda mig, EN MAN (grekiska: antropos, vilket betyder människa) som har sagt er sanningen, som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. 

  Vi ser att Bibeln är tydlig med att Jesus var helt och fullt en människa och detta är vad jag tror på. Jag tror även att Jesus är en mänsklig person vilket inte går ihop med treenighetsläran eftersom man tror att gudomen består av tre personer men om nu Jesus då var två personer så kommer gudomen bestå av fyra personer vilket inte går ihop med treenighetsläran.

  Men som sagt man förnekar att Jesus är en mänsklig person men kan Jesus vara en människa utan att vara en mänsklig person?

  Det är väl självklart att om man är helt och fullt människa så är man också en mänsklig person.

  Så det är inte jag som förnekar att Jesus är en människa utan treenighetstroende.

  Är det inte logiskt också att om nu Jesus var Gud inkarnerad som människa skulle inte det vara något som man verkligen proklamerar något som man skulle tycka vara viktigt att människor skulle få veta.

  Men det intressanta är att när man läser om Jesus födelse i Matteusevangeliet och Lukasevangeliet kan man inte läsa i dom verserna som beskriver Jesus födelse något om att Gud kom ner från himlen och blev inkarnerad till människa, är inte detta helt otroligt! Hur kommer det säg att man inte nämner något om att Jesus är Gud som kom ner från himlen och blev en människa, inte något står det om det, eller ska vi tro att dom glömde berätta det?

  Likadant när Petrus predikar på pingstdagen om Gud och Jesus inte ett ord om att Jesus var Gud som kom ner från himlen och blev människa detta är istället det som vi kan läsa:

  Apg 2:22  Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret VAR EN MAN som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud GENOM HONOM utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. 

  När man läser detta kapitel så är det tydligt att Petrus särskiljer Jesus från Gud detta är väldigt tydligt.

  Låt oss sedan läsa vad Petrus säger om Jesus i Apostlagärningarna kapitel 3

  Apg 3:12  När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter! Varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? 
  Apg 3:13  Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat SIN TJÄNARE Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. 

  När man läser vad det står här så ser man tydligt att Petrus inte trodde att Jesus var Gud för då skulle han inte skriva att Jesus var Guds tjänare. Utan jag tycker det är tydligt att Petrus tror att Jesus är helt och fullt en människa och då också en mänsklig person.

  Nej Bibeln är tydlig, Jesus är helt och fullt en människa och då såklart även en mänsklig person.

  Det finns inga verser i Bibeln som förklara Jesus på det sättet som trinitarianer idag gör.

  Gilla

  1. Inlägg 1

   Jag hade inte tänkt svara något mer för Du Andreas läser Bibeln så enögt och väger inte samman allt Guds rådslut eller pusslar samman Guds Ord till den hela sanning som den är. Du verkar helt oförmögen att se helheten av vad Bibeln säger om vem Jesus är och har gjort.

   Du börjar här med att göra Jesus till enbart en profet som Gud talar genom och blundar därför för all text som talar om att Jesus är ”Guds fullhet lekamligen” att ”Han är Ordet som var hos Gud och var Gud och vart kött”.

   Jesus var en person med två naturer. En mänsklig där Han ”föddes i syndigt kötts gestalt” i arvet efter Maria, men så ”fördömde synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet.

   Visst är Han fullt ut människa Hebr. 2:14-16: ”Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev ock han på ett liknande sätt delaktig därav, för att han genom sin död skulle göra dens makt om intet, som hade döden i sitt våld, det är djävulen,

   och göra alla dem fria, som av fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom. Ty det är ju icke änglar som han tager sig an; det är Abrahams säd som han tager sig an.”

   Jesus är fullt ut människa som människans ställföreträdare. Men samtidigt är Han fullt ut Gud. Varför hoppar Du över dessa ord och inte ser vad som står?

   Tit 2:13: ”och att vänta på det saliga hoppet, VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet.”

   1 Joh. 5:20: ”Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.”

   Joh. 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, SOM SJÄLV ÄR GUD , och är hos Fadern, har gjort honom känd.”

   Jesaja 9:6: ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, VÄLDIG GUD; EVIG FADER, Fridsfurste.”

   Det namn som Fadern presenterat sig med är ”Jag Är”. Jesus presenterade sig med samma namn och sa även att ”den som har sett mig har sett Fadern”.

   Joh 1:1-3: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet VAR GUD. Han var I BEGYNNELSEN HOS GUD. Genom HONOM har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.”

   Kol 1:16 : ”Allt är skapat genom honom [Jesus] och till honom.”

   Fil 2:6-11: ”Fastän han VAR TILL I GUDS GESTALT, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

   Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

   Därför har också Gud upphöjt honom över allting och GETT HONOM NAMNET ÖVER ALLA ANDRA NAMN, för att I JESU NAMN alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att JESUS KRISTUS ÄR HERREN”.

   Kol. 2:9 : ”Ty i honom bor GUDOMENS HELA FULLHET i kroppslig gestalt…”

   Kol.1:15-17: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.”

   Tycker Du Andreas att dessa Skriftens ord talar för att Jesus enbart är en mänsklig person? Då är Du ju fullständigt förblindad och förhärdad och Jesu ord gäller Dig: ”Den som inte tror att jag är den jag är ska dö i sina synder”

   Forts

   Gilla

 26. Rättelse, det ska stå ”En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder.”

  Inte ”Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder”

  Gilla

 27. Inlägg 2

  Du säger: ”När man läser apostlarnas predikningar så är det tydligt att dom undervisar om att Jesus var en människa”

  Men Du missar Bibelns budskap hur man tillbad Jesus:

  Jesus blev tillbedd av lärjungarna som kommit till insikt om vem Jesus ÄR i enlighet med Jesu egen bekännelse vid fråga om vem Han var: så uttryckte han samma identitetsförkunnelse som Gud i GT gjort: ”Jag ÄR”.

  ”De fattade om hans fötter och TILLBAD HONOM” ( Matt. 28: 9 ). ”och när de fick se honom TILLBAD DE HONOM” (Matt. 28: 17 ) Se även Lukas 24: 51 – 52: ”Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen. 52 DE TILLBAD HONOM och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

  Flera exempel på när Jesus blir tilltalad och tillbedd som Gud: Joh. 20: 28; 5: 23; Fil. 2: 10 – 11: Hebr. 1: 6.

  ”Var och en hade en harpa” Vilket talar för att här framfördes en hyllning från var och en.

  ”skålar av guld fulla med rökelse, som är de heligas böner.” Rökelsen är en symbol för de troendes böner. Gud som hör bönerna tar emot dem som en väldoft från jorden. Han samlar dem i gyllene skålar, som ett uttryck för att Han håller noga reda på våra böner och att de är dyrbara och viktiga som Guld inför Honom.

  Jesus säger i Joh. Kap. 14: 23 – 24: ”Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Att be i Jesu namn handlar främst att man kommer med sin bön på grund av vem Jesus med sitt namn står för, ”Gud själv kommen i kroppslig gestalt – ”Guds fullhet lekamligen”.

  Det handlar också om att man kommer ”på försoningsgrunden” med en tro på betydelsen av offret av Kristi persons kropp och blod på korset som gett Hans namn ”det namn som är över alla andra namn”.

  Då ska vi vända oss till denna person med namnet Jesus. Med vetskap om att det INTE handlar om ett namn med bara vanliga bokstäver, eller själva ”tonljudet”, som ett slags magiskt mantra med själva uttalet av namnet Jesus.

  Nej, det handlar om att man vänder sig till vem Jesus ÄR och i en förtröstan till Hans försoningsverk!

  Forts

  Gilla

 28. Inlägg 3

  Varken jag eller Jon-Are står väl bakom Trinitarianernas lära. Vi står bakom Bibelns lära om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag är Herren, Herren är en”.

  Samtidigt som Gud beskriver sig som flera, säger Bibeln ”HERREN, vår Gud, HERREN är en.” (5 Mos 6:4). Är inte det en motsättning?

  Nej, det hebreiska ordet för en – ‘echâd – används nämligen på andra ställen för att beskriva en enhet, exempelvis ”ett enda folk” (1 Mos 11:6) och att man och hustru ”skall bli ett kött” (1 Mos 2:24).

  Det finns i hebreiskan två ord för EN nämligen ECHAD = en, en enhet – lat unus = sammansatt enhet; och YACHEED = endast EN – lat unicus = absolut EN.

  I uttrycket ”Gud är en” handlar det om ECHAD, vilket påvisar att det handlar om en sammansatt enhet.

  Jesus säger om Anden i Joh.16:14-15: ”Han ska förhärliga mig, ty av mitt ska han taga och ska förkunna för er. Allt vad Fadern har, det är mitt, därför sade jag att han ska taga av mitt och förkunna för er.” Jesus ger oss här bilden av en Gud i tre personer och tre personer i en Gud i en sammansatt enhet.

  Här finns samtidigt från begynnelsen en du – jag – vi – relation inom den enda Gudomspersonen av den oupplösligt sammansatta enheten av Fader Son och Ande:

  I Mos. 1:26 används beteckningen ”oss” när Gud talar om att skapa människan till sin avbild. Samma sak upprepas i 3:22 där Gud säger att ”mannen blivit som EN AV OSS, så att han förstår vad gott och ont är.”

  I 11:7 återkommer detta uttryck: ”LÅT OSS stiga dit ned och förbistra deras tungomål”. Här finns alltså en konversation inom den sammansatta enheten av Fader Son och Ande.

  I Jesaja kap. 6 får profeten höra seraferna ropa sitt trefaldiga ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot” och vidare ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare.”

  Vi får svaret vem som blev sänd Hebr. 10:5-10: ”Därför säger Han vid sitt inträde i världen: slaktoffer och spisoffer begärde Du inte, men en kropp beredde Du åt mig .. Se jag kommer – i bokrullen är skrivet om mig – för att göra Din vilja o Gud.”

  I Ps. 110:1 framgår fortsatt denna ”interna dialog” inom den ende Gudomspersonen: ”Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall”.

  I 5 Mos. 6:4 där det står ”Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en!”, så är enligt vad jag visade på, att ”Herren är en” i själva verket i grundtexten står som en sammansatt enhet.

  Det finns i sanning endast en Gudomsperson, men denne Gud uppenbarar sig i en sammansatt enhet av Fader, Son och Ande. Men inte som åtskilda Gudar, som Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden, utan som en oupplöslig sammansatt enhet av Fader Son och Ande, samtidigt som ”JAG ÄR HERREN, HERREN ÄR EN”.

  Vad jag försöker peka på är att det bara finns en Gud: ”Jag är Herren, Herren är en”. Men att det samtidigt är tre personer i en Gud och en Gud i tre personer.

  Men inte så att det är åtskilda Gudar som att man kan säga Gud Fader, Gud Sonen och Gud Anden. Och att dessa tre personer i en Gud inte är åtskilda utan finns i en sammansatt enhet av Fader Son och Ande. Om de beskrivs som åtskilda Gudar så är det inte längre frågan om Bibelns Gud. Och den tanken öppnar för villoläran att Sonen skulle vara skild från Fadern på korset.

  Johannes 8:24,25 ” ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.” Vad Jesus här åsyftar är Hans egen bekännelse som är densamma som Faderns:

  ”JAG ÄR”. Alltså att de tillsammans är förenade i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Alltså att den som inte ”tror att jag är den jag är skall dö i era synder.”

  Joh. 14 vers 22 – 24: ”…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min FAR ska älska honom, och (OBS!) VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.”

  Joh 15:26-27: ”Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.”

  Jesus säger att det är Han som ska sända Honom: ”jag ska sända”. Från vem ska Jesus sända Hjälparen? Jo, ”från Fadern” och vem är Han som sänds? Jo, ”sanningens Ande som utgår från Fadern”.

  Och vad är då sanningens Andes uppgift? Jo, att vittna om vem Jesus är och har gjort: ”då ska han vittna om mig.”

  Joh 16:12 – 15: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen. HAN ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör, och HAN ska förkunna för er vad som kommer att ske.

  HAN ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att HAN ska ta av det som är mitt och förkunna för er.”

  Joh 16:23 – 24: ”Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.”

  Men med seende ögon tycks en del inte se vad som står i vad Jesus säger om den sammansatta enheten av Fader Son och Ande och ser inte orden:

  ”min FAR ska älska honom, VI ska komma till honom och ta VÅR boning hos honom.” Vem/vilka är är det då som kommer när Jesus säger: ”när HAN kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.”

  Jo, ”Jag ska inte lämna er faderlösa FADERN, jag ska komma till er SONEN”. ”när HAN kommer, sanningens Ande”.

  ”Då ska han leda er in i hela sanningen” om vem Jesus är och har gjort och hur Han ingår i den sammansatta enheten/treenigheten av Fader Son och Ande.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s