Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom


Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom.

En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA – Sjundedags Adventisterna. Jag talar om Unitarianer och COGGC, en grupp som uppstod ur adventisterna på 1800-talet!

Dessa anti-trinitarianer har mer gemensamt med islam än med biblisk kristen tro, och det fick jag tydligt se då jag samtidigt i en annan grupp fick svara på en muslims angrepp på just Jesu död, uppståndelse och Jesu Gudom. Det pågår ett oerhört motstånd mot Jesu Gudom och vi behöver kämpa för Herrens namn och motbevisa alla dessa falska läror som slängs ut av olika sekter.

Flera sådana här inlägg dök upp i mitt flöde:

 • ”Jesus var en människa – en helt VANLIG människa.”
 • ”Jesus ”pre-existerade” bara i Guds sinne och plan … Hans ord blev kött.”
 • ”En treenig ”Gud” är inte samma som Skriftens Gud.”
 • ”Att säga att Jesus är Gud, [han] som sa att hans Fader är den ende Guden, är ANTIKRIST.”
 • ”ATT GÖRA JESUS TILL GUD GÖR DIG TILL BARN AV DIN FADER, LÖGNENS FADER”

Personen administrerar två sådana grupper som delar ut liknande inlägg.

Jag ställde därför frågan till honom under hans inlägg: ”Vad har hänt med dig min vän? Jag har sett dig som en stark och sund kristen, men det här är tvärtemot Skriften och sann kristen tro, och det här är förödande läror.”

Han sa att han ”varit blind men att han nu såg”. Något har hänt, oja. Han har farit vilse från Guds ord och hamnat i någon sekt. Jag frågade honom hur han såg på Paulus Skrifter, först och främst för att försöka se var han hamnat någonstans. ”Paulus är grym” fick jag till svar. Sedan fick jag en bibelvers från 1 Kor. 8:6 ”så har vi bara en Gud, Fadern…” tillsammans med frågan ”Tror du på Paulus?”.

Jag frågade honom hur han förklarade Titus 2:13

Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

och lade till ”Jesus är vår Gud och Frälsare!” och hur förklarar du Apg. 20:28

Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.”  

och förtydligade att Gud har köpt oss med sitt EGET blod!

Jag frågade också hur han förklarade 1 Joh. 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

och förklarade att Jesus är den sanne Guden och det eviga livet.

Jag påpekade även att Joh. 1:1 säger att Ordet var Gud, och att han var med Gud, och att den logiska slutsatsen att Gud blev kött visar sig i Joh. 1:14Och Ordet blev kött och bodde bland oss”. Om Jesus var en helt vanlig människa, då ljuger Ps. 49:8 och då skulle Jesus aldrig kunnat friköpa oss:

📖 Ps. 49:8 Men sin broder kan ingen friköpa,eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen.

I engelskan står det ännu tydligare Ingen människa kan friköpa sin broder, vilket gör det även svårare att förneka Jesu Gudom.

Jag fortsatte med att säga att jag kunde ge massiva bevis från Gamla Testamentet som visar vem YHWH verkligen är, och vad Hans namn är i Nya Testamentet, en uppenbarelse Paulus fick och skriver om i Rom. 10:9, något som faktiskt är ett kriterium för vår frälsning: För om du med din mun du bekänner att Jesus är Herren (YHWH) ska du bli frälst. Det här är gudsfruktans hemlighet! (1 Tim. 3:16) Det finns saker som är svåra att förstå men vi överger väl inte den tro vi en gång fått överlämnad åt oss för den skull?

Administratören svarade: ➡ ”Gud 👉OCH👈 Frälsare”, som om Titus 2:13 talar om en Gud och en annan Frälsare. I tillägg påstår han att treenigheten är en ”ondskefull gyllene kalv-lära” (Wicked doctrinal golden calf) Och argumenterar med att ”Gud räddar GENOM sin son, inte SOM sin son. Läs Johannes 3:16. Så enkelt är det.”

Mitt svar: Naturligtvis gör han det. Det bortförklarar inte det faktum att Petrus, Paulus, Johannes och alla lärjungarna bekände Jesus som sin Gud och Frälsare. Detta är bara semantik. Jag har läst om denna din nyfunna tro. Det är en sekt. Du förnekar Jesu pre-existens, arvsynden, jungfrufödseln (åtminstone vissa gör det) och Bibelns ofelbarhet. Du har blivit adventist, Och gränsar till eller tror på arianism, ebionism, adoptionism, socianism, gnosticism och gillar att bli kallad (biblisk) Unitarian. Unitarianer tror på universalism och annihilation. (Fast det trodde tydligen inte personen jag argumenterade med). Jag ber att Gud öppnar dina ögon. Det här är ganska allvarliga kultiska argument. Det finns så många förödande kätterier du har fastnat för. Jag vet inte ens var jag ska börja för att vederlägga dig.

Jag fick till svar: Trinitarianism ÄR en massiv kult. Bred är den vägen som leder till förstörelse. En kult som tillber en annan Gud än Jesu Gud.

Jag började sen min utläggning för honom och hans grupp:

Ja, Jesus är både Gud OCH Frälsare. Kan du skilja ”Gud” från ”Frälsare”? Lyssna på vad Jesaja och Hosea har att säga om detta:

📖 Jes 43:3 Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare. 
📖 Jes 43:11 Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare.
📖 Hos 13:4 Jag är Herren, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. 

Om du säger att Jesus är Frälsare men inte Gud, då skulle Gud vara en lögnare enligt verserna ovan. Gud förklarar att Han är Frälsaren och INGEN annan. Gud säger att Han inte kommer att dela ära med någon: (Jes. 48:11 För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag det, ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan.)

Granville Sharps Regel

Här kommer jag försöka förklara Granville Sharps regel! Jag är inte så duktig på varken svensk eller engelsk grammatik och följande hämtade jag från undervisningsvideor och artiklar på engelska. Jag hoppas jag har översatt det till korrekt svenska.

Det finns regler i den grekiska grammatiken, The laws of Greek, en är Granville Sharps regel som säger att om två substantiv är kopplade med ordet kai (sv: och), (och ett Substantiv kan vara ett substantiv, adjektiv eller en particip), och båda dessa substantiv bör överensstämma i genus, numerus och kasus, och om de är kopplade till ordet kai, så hänvisar det till en och samma person.

Det finns tre villkor i Granville Sharps regel, och när dessa tillämpas på den grekiska grammatiken fungerar denna regel till 💯% utan undantag.

1️⃣ Singular (inte plural)

2️⃣ Personligt (inte en sak)

3️⃣ Inte ett egennamn

🇺🇸 Som exempel på svenska kan vi använda den här meningen: ”Jag är i en diskussion med ägaren och administratören för denna grupp, Tony Blair.”

Om substantivet ”Ägaren” står i bestämt form och har konjunktionen ”och” före det andra substantivet ”administratören”, talar denna mening om en och samma person. ”Ägaren och administratören” är en och samma person. Och egennamnet – Tony Blair – förtydligar helt enkelt vem ägaren och administratören är.

Om meningen lyder ”med Ägaren och med administratören” skulle det tala om två olika personer. En är ägaren och en annan är administratören. Båda substantiven står i bestämd form, och det ändrar hela innebörden.

Det finns många exempel från Nya testamentet. Jag kommer att ge dig några av dem.

📖 2 Kor. 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader...

👆Denna vers talar om en och samma person – Gud Fadern.

📖 2 Kor. 11:31 Herren Jesu Gud och Fader...

👆Vi läser inte den här versen så här ”en är Fadern och en är Gud”. Gud och Fadern är en och samma person.

📖 Ef. 6:21 ...den älskade brodern och trogne tjänaren i Herren …

👆Här har vi två substantiv kopplade med konjunktionen ”och” (gre. Kai), båda är överens om genus, numerus och kasus, som Sharps regel kräver, där det första substantivet har den bestämda artikeln ”den” men inte det andra. Och enligt Sharps regel beskriver denna mening en och samma person – Tychicus.

Låt oss nu tillämpa Sharps regel på 2 Petrus brev:

📖 2 Petr. 3:2 ...på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna...

Här är två substantiv kopplade med konjunktionen ”och”, som talar om en och samma person, inte två olika personer.

📖 2 Petr. 2:20 Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första.

Petrus talar om en och samma person med egennamnet – Jesus Kristus! Detta är en apposition för att visa vem de två substantiven talar om.

📖 2 Petr. 3:18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Detsamma gäller denna vers, här med det beskrivande ordet ”vår” istället.

Än så länge är allt bra. Vi håller med om att Jesus är både Herre och Frälsare (tror jag). Men se vad som händer när vi tillämpar denna regel på 2 Petrus 1:1 och 1:11. Vi tittar först på den andra versen.

📖 2 Petr. 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

👆 ”Herre” är det första substantivet och har det beskrivande ordet ”vår”, och konjunktionen ”och” (gre. Kai) ansluter till det andra substantivet ”Frälsare”, vilket betyder att ”vår Herre och Frälsare” talar om en och samma person.

2 Petr. 1:1 har exakt samma grammatiska struktur och måste därför förstås på exakt samma sätt som 2 Petr. 1:11 och de övriga verserna i exemplet:

📖 2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

tou theou hemon – του θεου ημων – Guden vår” Den grekiska grammatiken säger att ”vår Gud” och ”Frälsare” är en och samma person, och appositionen används så att vi ska förstå vem denna Gud och Frälsare är. Ser du vem det är?

Jag gav dig 📖 Titus 2:13

Titus 2:13 ...medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

👆Här gäller Sharps regel för ”vår store Gud och Frälsare”, och egennamnet – Jesus Kristus, är en apposition, vilket innebär att den klargör vem denne store Gud och Frälsare är. Och som jag visade dig från 📖 Titus 2:13, så är Jesus vår store Gud och Frälsare, inte bara en lite mindre gud med litet ”g”, Han är Den Store Guden!

Så då kommer vi till 📖 1 Johannes 5:20

1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Denna vers har debatterats, men Sharps regel bör ändå tillämpas även här. ”Han är den sanne Guden och det eviga livet” talar om Sonen, och som vi såg i föregående verser är Jesus både Gud, Herre och Frälsare! Johannes bekänner Jesus Kristus som den sanne Guden, som till och med Jesaja talade om i 📖 Jes. 65:16

Jes. 65:16 Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig vid Sanningens Gud, och den som avlägger ed i landet skall svärja vid Sanningens Gud. Ty de förra bedrövelserna är då glömda och dolda för mina ögon.

Jesus identifierade sig i 📖 Joh. 14:6 som ”vägen, sanningen och livet”. Jesus är givaren av evigt liv, och Han ÄR det Eviga Livet! Johannes använder den bestämda artikeln ”ho” i Johannes 1:4 ”I honom var livet, och livet var människors ljus.” Jesus är det Eviga Livet!

💪 The Amplified Bible översätter 📖 1 Johannes 5:20 så här:

Och vi [har sett och] vet [positivt] att Guds Son [faktiskt] har kommit till denna värld och har gett oss förstånd och insikt [successivt] att uppfatta (känna igen) och lära känna bättre och tydligare honom som är sann: och vi är i honom som är sann - i hans Son Jesus Kristus (Messias). Denna [människa] är den sanne Guden och det eviga livet.

Som du kan se är min utläsning av 1 Johannes 5:20 inte en ”ondskefull gyllene kalv-lära” utan jag följer den korrekta grekiska grammatiken och Granville Sharps regel.

Jesus är både HERREN och Gud!!! YHWY och Elohim!!!

Möjligtvis kommer jag fortsätta på det här temat.

16 reaktioner på ”Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

 1. Hur hanterar du (Rom 14:1-5)? Särskilt vers fyra!

  Om samvetet är Gud, såsom vi är i stånd att uppfatta Honom, ser det ut som om vi har var sin Gud. Våra olika kognitiva förmågor gör det omöjligt för oss att uppfatta Gud på samma sätt.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Rom. 14:1-5 talar om hur vi ska vandra i kärlek till varandra utan att sätta oss till doms över den som är svagare i tron.

   Samvetet är INTE Gud! Samvetet är en egenskap Gud har gett oss människor så vi kan skilja på rätt och fel. Hur vi ser på Gud och uppfattar Honom beror mer på vår kunskap om Honom. Det är just därför att våra kognitiva förmågor skiljer sig som Han har gett oss sitt Ord där Han beskriver Sin vilja, Sin karaktär, Sina gärningar, Sin kärlek osv. Guds ord är det enda som står fast som en klippa vilket gör att vi kan navigera fram i livet. Samhällets uppfattning av vad som är rätt och fel förändras från dag till dag, och det skapar osäkerhet och gör oss svaga.

   Paulus ber för oss att vi får rätt kunskap om Honom (Ef. 1:17), att vi ska uppfyllas om kunskap om Hans vilja, med all andlig vishet och insikt (Kol. 1:9) att vi ska vara iklätt den nya människan, som förnyas till rätt kunskap, och blir en avbild av vår Skapare (Kol. 3:10), för på grund av brist på kunskap går Guds folk under (Hos. 4:6). Allt detta må ske i kärlek, så att vi handlar rätt mot våra bröder, som i sin tur gör att vi lever inför Gud med ett gott samvete, dvs. genom blodet står renade inför Honom och gör det som är gott, rätt och välbehagligt i Hans ögon.

   Samvetet är alltså inte Gud, utan en egenskap vi har fått av Gud för att kunna skilja på rätt och fel, och kunskapen om vad som är rätt och fel kommer från Guds ord, som står fast till evig tid.

   Var välsignad.

   Gilla

   1. Tack för svaret.

    Om jag i stället säger att samvetet är hur vi förmår uppfatta Gud. Ingen kan genomskåda Gud, så denna vår uppfattning av Honom kan givetvis inte vara Gud. Men någon annan bild av Honom kan vi inte göra oss. Därför kan vi kalla samvetet för Gud, även om alla bilder av Gud är förbjudna. De blir alltid fel, alla tolkningar och allt vårt grubbel – tills den dagen då allt uppenbaras.

    Gilla

 2. Håller med om det första du skriver. Men att samvetet är Gud är helt enkelt inte bibliskt. Gud är inte i allt och alla. Gud är inte sin skapelse, Han står utanför sin skapelse.

  Sådana tankar gränsar till Panenteism och Panteism. Jag har översatt och lagt ut två artiklar av Warren B. Smith med titeln ”Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt” – där Warren B. Smith tar upp dessa tankar och dess ursprung och ”Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age” som visar på Panenteismens utbredning och källa.

  Bli Stilla och Besinna Att Du Inte är Gud! – Gud är Inte ”i” Alla och Allt

  Warren B. Smith – Ödehusets Teologi Universalism, TBN, Oprah och New Age

  Gilla

 3. Det är tragiskt att så få kristna idag ser den tydliga och klara undervisning som Jesus ger oss kring Gud. Jesus lär kvinnan i Johannesevangeliet kapitel fyra att hon ska tillbe Fadern och Jesus säger i det kapitlet att han själv ber till Fadern, för han säger ”vi tillber vad vi känner” vi ser att han inkluderar sig själv bland dom som tillber Fadern. Jag tror verkligen inte att den kvinnan efter att hon hade talat med Jesus vid brunnen gick hem och trodde på en treenig gud.

  Och Jesus lär sina lärjungar att be i Matteusevangeliet kapitel sex och lär dom då att dom ska be till Fadern och ingen annan. Han lär dom inte att dom ska tillbe honom eller en treenighet utan dom ska tillbe Fadern, detta är ju väldigt märkligt om nu gud består av tre personer varför ska man då endast tillbe Fadern?

  Jesus är inte den som det är fokus på i evangelierna detta är det många som tyvärr inte ser, Jesus upphöjer bara Fadern och inte sig själv eller någon person som benämns som heliga anden utan det är bara Fadern som upphöjs vilket är väldigt märkligt om nu treenigheten är sann.

  Jesus säger ju till och med att Fadern är hans Gud och fader i Johannesevangeliet kapitel tjugo vers sjutton, treenighets troende förklarar detta med att varför Jesus kan säga så för att han i rollen som människa är underställd Gud Fadern men problemet med den förklaringen är att Jesus i Uppenbarelseboken kapitel tre vers 12 när han är i himmelen och sitter på Guds högra sida fortfarande säger att han har en Gud, detta bevisar att Jesus inte är Gud! FÖR GUD KAN INTE HA EN GUD!

  Jesus undervisar aldrig om treenigheten utan han undervisar om att det är Fadern som är med honom som verkar, som talar genom honom och undervisar människorna och som gör miraklerna och inte Jesus själv, detta är många kristna idag förvirrade kring så många kristna tror att det är Jesus som gör miraklerna eftersom man tror att han är gud men detta är inte sant.

  Joh 7:16  Jesus svarade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 

  Hur i hela världen kan Jesus här säga att min lära är inte min utan hans som har sänt mig om nu Jesus är Gud?

  Joh 12:49  Jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. 
  Joh 12:50  Och jag vet att hans befallning är evigt liv. Det jag talar, talar jag därför så som Fadern har sagt mig.” 

  Joh 14:10  Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 

  Joh 14:28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

  Något som är viktigt att förstå är ju att det är verkligen Fadern som verkar genom Jesus och hur Han gör det är ju genom sin Ande detta ser man också tydligt i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio för Jesus säger att det är specifikt Fadern som bor i honom , så det är ju inte någon annan person än Fadern som verkar genom Jesus. Men tyvärr så ser man inte det när man tror på treenigheten eftersom enligt treenigheten så är ju Faderns ande inte Fadern utan den tredje personen i treenigheten nämligen gud den heliga anden. Men detta är inte sant utan det är Faderns personliga närvaro genom sin egen Ande och ingen annan som verkar genom Jesus. För om det var den tredje personen i en treenighet som verkade genom Jesus så funkar det ju inte att säga att det är Fadern som verkar eftersom det då inte är sant.

  När man ser detta så blir det så tydligt att treenigheten är en falsk lära. Som sagt det är så tydligt att det är Fadern som uppenbarar sig för världen genom Sin Son Jesus och ingen treenighet.

  Och hur många är det som ser till vad Jesus säger i Johannesevangeliet kapitel fjorton vers tio?

  ” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

  INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM GENOM MIG! Men varför står det att han är vägen till specifikt Fadern om nu treenigheten är sann? Borde det inte stå ingen kommer till treenigheten utom genom mig! Det är så fantastiskt tydligt att det är endast en person som är Gud och Han benämns som Fadern och det är ingen annan än Han som är Gud.

  Må Gud välsigna och leda oss till sanningen om Honom och leda oss till det eviga livet.

  Gilla

  1. Tack för din kommentar.

   Jag kopierar din kommentar tillsammans med den andra du skrev, och sammanställer ett svar åt dig. Du gav många argument utifrån din Unitarianska bristande förståelse för Skrifterna.

   Jag antar att du är Jehovas Vittnen då du talar om Soul-sleep och verkar syfta på Annihilation.

   Gilla

 4. Svar till aqbild
  Jehovas Vittnen, muslimer och andra Unitarianer behöver plocka ut bibelverser som passar deras teologi och omtolka de tydliga verserna som visar oss VEM Jesus verkligen är.

  Du väljer en vers och säger ”Se, Jesus tillber också Fadern.” Så varför bad Sonen till Fadern?

  Johannes säger att Ordet blev kött och bodde ibland oss. Jesaja 66:23 säger att allt kött ska komma och tillbe inför Gud. Människor som påpekar att Jesus bad till Fadern har inte förstått bönens kraft, och är starka i sig själva, de förtröstar inte på Herren. Jesus vandrade som en människa och därför underordnade Han sig Fadern. Och Han vandrade inte i sin köttsliga kraft och makt, utan för att vara det perfekta exemplet för oss som kommit till tro på Honom.

  Joh. 13:15 visar oss att Jesus levde ibland oss för att vara ett EXEMPEL på hur vi ska leva.

  I 1 Kor. 11:1 säger Paulus att han levde efter KRISTI EXEMPEL.

  I 1 Petr. 2:21 säger Petrus att Kristus EFTERLÄMNADE ETT EXEMPEL åt oss, för att vi ska leva efter Hans exempel. Följ du Hans exempel!

  Kristi försoningsverk är så mycket större än vi kan greppa. Varför behövde Gud bli människa? I Hebr. 2:14-18 läser vi att eftersom vi hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, de vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Gud blev människa för att befria människan från Satans våld. Gud blev människa för att befria människan från dödens våld.

  Gilla

  1. Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det. Men vi finner inte att det finns en tydlig vers i Bibeln som säger att Jesus är den ende sanna Guden, men vi finner en vers som tydligt beskriver att Fadern är den ende Guden (Joh 17:3 Joh 5:43-44) och det är tydligt att det är Han som manifesterar sig själv genom sin son, och vem är det som väcker Jesus från dom döda? Jo Gud Fadern (Gal 1:1). Om nu treenigheten är så sann så borden du kunna ge mig en vers i Bibeln som säger tydligt visar att ”Gud är en till sin natur och denna natur utgörs av tre distinkta personer”. Men det finns som sagt verser som tydligt säger att Fadern är ”den ende sanne Guden” Joh 17:3.

   När vi ser Petrus och Paulus predika evangelium (Apostlagärningarna kapitel 2, 13, 17) så kan man inte se att dom predikar om en treenighet eller att Jesus är Gud, utan dom predikar Gud som en person och att Jesus är en människa. Jag tror såklart inte Jesus är någon vem som helst utan han är Messias, Guds Son.

   Ja Jesus är vårt exempel borde vi inte också då som Jesus erkänna Fadern som vår Gud och Fader och ingen annan. Vet inte hur mycket mer tydligt Jesus skulle kunna säga att det är endast Fadern som är Gud och ingen annan.

   Tycker inte att jag omtolkar Bibelverser, Bibeln är tydlig med vem som är den ända sanna Guden.
   Kan ju också undra varför Bibeln talar om Gud som en person om nu Gud är tre personer?

   5Mo 4:35  Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud: Det finns ingen annan än han. 

   Jes 44:24  Så säger Herren din återlösare, han som format dig sedan moderlivet: Jag, Herren, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? 

   2Mo 20:2  Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 
   2Mo 20:3  Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

   Gilla

   1. Tack för din kommentar.

    Det är en stor fördel att du anser dig vara Biblisk Unitarian. Det underlättar vårt samtal då det visar att du ändå har respekt för det skrivna Ordet.

    Jag vet inte om du känner till termen Hermeneutik men det är vetenskapen om rätt tolkning av en text, eller läran om förståelse. Oavsett, så vill jag ge en förklaring. Det är att läsa en text i sin kontext, och även den synoptiska kontexten. En text förklarar en annan text. Finns det en dunkel text behöver vi låta en tydlig text förklara det dunkla. Gör vi tvärtom kommer vi få en felaktig förståelse av den tydliga texten. Ett uttryck som kan hjälpa oss är ”The New is in the Old Concealed, The Old is in the New Revealed.”

    En sådan mycket tydlig vers är Joh. 1:1-3 som faktiskt anger tonen för vad Johannes skriver om i sitt evangelium och sina brev. Denna tydliga versen måste vara vår utgångspunkt för att förstå dunkla verser, som t.ex. Joh. 17:3. Om du utgår från Joh. 17:3 kommer du hamna snett med alla andra verser.

    Jag vill börja med den här meningen: ”Om nu det vore sant att Jesus vore Gud så tror jag att det är självklart att Bibelns författare skulle väldigt tydligt beskriva det.”

    Den här artikeln tar upp precis det du påstår saknas. Apostlarna skriver just detta att Jesus är vår Gud och Frälsare!

    Tit. 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att VÅR STORE GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS skall träda fram i härlighet.

    Apg.20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i GUDS FÖRSAMLING SOM HAN HAR KÖPT MED SITT EGET BLOD.”

    2 Petr. 1:1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten FRÅN VÅR GUD OCH FRÄLSARE JESUS KRISTUS har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi.

    1 Joh. 5:20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och VI ÄR I DEN SANNE, I HANS SON JESUS KRISTUS. HAN ÄR DEN SANNE GUDEN OCH DET EVIGA LIVET.

    Hur många gånger behöver Gud säga något för att vi ska tro Honom? Här har du fyra passager där apostlarna bekänner Jesus som sin Gud och Frälsare. Och det finns många, många fler. De flesta har försvunnit i översättningen, men Jesus var mycket tydlig med vem Han var och är.

    I svenska och engelska biblar försvinner oftast det tydliga språket i Grekiskan eftersom våra språk är mycket begränsade. Det räcker med att du jämför två eller tre olika översättningar för att förstå hur svårt det är att göra en korrekt översättning av Grekiskan och Hebreiskan. Men tillsammans ger de en bättre bild av vad Grekiskan säger.

    Därför är det så viktigt att vi återgår till grundtexten då bara den kan avgöra vad som egentligen sägs. Det finns programvara vi kan använda för att få fram grundtexten. Ett sådan program är Interlinear Scripture Analyzer – ISA3 och e-Sword, om du använder Windows. Använder du Linux eller macOS kan du installera BibleTime.

    Vi människor är sköra och skräms ofta av undervisning som går emot vår egen övertygelse. Och tror att det kan vara fallet här. Du har kommit fram till en övertygelse och den här artikeln går emot din nuvarande ståndpunkt. Det gör ofta att man rusar genom texten för att hitta nåt att protestera mot. Men jag ber dig vänligt att läsa artikeln en gång till för att riktigt sätta dig in i vad jag framför. Läs gärna min artikel några gånger.

    Jag förklarar Granville-Sharps regel, som alla som studerar Bibeln faktiskt behöver förstå eller åtminstone veta finns.

    Jag ska läsa igenom din kommentar några gånger till och se om det finns mer som behövs svaras på.

    Frid.

    Gilla

   2. Jag är lite nyfiken på din bakgrund och vilket samfund du tillhör : )
    Må Gud välsigna dig rikligt! Och jag ber verkligen att Gud ska hjälpa oss att se sanningen klarare.

    Gilla

   3. Hej Andreas. Jag kom till tro i en Missionsförsamling, hamnade i trosrörelsen och sedan pingst. Just nu har jag ingen församlingstillhörighet.

    Gud är god och trofast, Han ser hjärtan och leder oss rätt för Han är den Gode Herden som Ps. 23 beskriver.

    Frid. Och var välsignad.

    Gilla

 5. Svar till aqbild

  Angående Fader vår

  Matt. 6:9 9Så skall ni be:
Fader vår, som är i himlen. Helgat blive ditt namn. 
10Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. 
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen. 12Och förlåt oss våra skulder,
såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 
13Och för oss inte in i frestelse
utan fräls oss från den onde.

  La du märke till orden ”Så skall NI be”? Vi kallar det felaktigt för Herrens bön. Men den sanna Herrens bön läser vi i Joh. 17.

  La du märke till orden ”Förlåt oss våra skulder, såsom vi också förlåter dem som står i skuld till oss”? Hebr. 4:15 säger att Jesus var utan synd! ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.”

  Det var LÄRJUNGARNA som fick lära sig be till Fadern.

  Gilla

 6. Svar till aqbild

  Hela Bibeln handlar om Jesus

  I Luk. 24:27 säger Jesus att lagen, profeterna och psalmerna HANDLAR om Honom! I Joh. 5:46 säger Jesus ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, TY OM MIG HAR HAN SKRIVIT.”

  Jag tror inte du har förstått evangeliet, de glada nyheterna, eftersom du säger detta. Ta dig tid att läsa min artikel Bibeln handlar om Jesus från början till slut och När Kom Jesus In I Bilden Egentligen?. Där visar jag med all tydlighet att HELA BIBELN handlar om Jesus! Han är inte bara ett redskap Fadern slumpmässigt utvalt. Han är Skaparen, Frälsaren, Kungen, Evig Gud, HERREN! Han var den som vandrade i lustgården tillsammans med Adam och Eva. Han var den som uppenbarade sig för Abraham och Mose, och alla andra troshjältar i Bibeln.

  Du pekar på Upp. 3:12 men Han säger också: ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.” Psalm 119:160 säger att summan av Guds ord är sanning, och precis som i matematik ger de olika delarna den totala summan av räknestycket. Du behöver omtolka varje bibelvers för att passa din egen tolkning och då får du stora problem med resterande verser. Du har gjort ditt eget huvud till gud. Vet du vad ”Hela Guds Rådslut” betyder? Det betyder ”Summan av Guds ord är sanning”.

  Gilla

 7. Svar till aqbild

  Treenigheten i Johannes kap. 14-17

  Treenigheten visar sig tydligt i Joh. 14-17.

  I Joh. 14:15-17 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.”

  I versen ovan har vi Fadern, Sonen och den Helige Ande, Hjälparen, Parakletos, som för alltid ska vara med oss. Den Helige Ande är en Han, Han är evig, och Han är Gud. Med vilken auktoritet kan Jesus be Fadern om att sända den Helige Ande? Hur vågar Jesus ställa sig i en så hög position om Han bara är en människa?

  I Joh. 14:13-14 säger Jesus ”Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Hur kan Jesus svara på bön? Lärjungarna spreds ut över hela världen och för att svara på deras böner, eller våra, säger Han sig vara omnipresent. Hur vågar Han säga att Han ska göra det vi ber om och samtidigt påstås sig vara överallt samtidigt, eftersom Han, enligt dig, bara är en människa?

  I schema Israel, som är den judiska trosbekännelsen, säger Mose: ”Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.” 5 Mos. 6:4-5 men i Joh. 14:15 säger Jesus: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud…” i vers 21 ”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” och i vers 23 ”Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” Hur vågar Han sätta sig in i HERRENS ställe och kräva av judarna att de ska hålla Hans bud?

  Var Jesus en falsk profet? Var Han en lögnare? Eller var Han Guds Son?

  Gilla

 8. Svar till aqbild

  Vad betyder ”Guds Son”?

  Har du reflekterat över orden ”Guds Son”? Vad är det för speciellt med de orden? Det är en gudomlig titel. Den titeln visar Hans ursprung och Hans position. Men vi människor läser in något helt annat i ordet ”Son”. Vi tänker på hur våra egna barn kom till och hur de för vårt DNA vidare till nästa generation. Men det är inte den bibliska betydelsen av ordet Son. I vår värld kommer barnen till genom en sexuell akt mellan en man och en kvinna, och omedvetet överför vi detta på treenigheten.

  Vi som lever i den här tiden har förlorat så mycket av kontakten med verkligheten och hur bibliska tankar fungerar. Våra barn börjar söka sig egna yrken och en egen framtid. De börjar gymnasiet efter att ha gjort ett gymnasieval för att hitta sin egen inriktning i livet.

  Men så var det inte på Jesu tid eller på Bibelns tid. Barnen sökte inte sig iväg till ett annat yrke, de gick inte på gymnasiet för att hitta sin egen väg i livet. De gjorde bara vad fadern gjorde. Om fadern i huset var en bagare, blev sonen en bagare. Om fadern var en slaktare eller en murare, blev sonen en slaktare eller en murare. Om fadern var en snickare, blev sonen en snickare. Att Jesus är Guds Son betyder att Gud Sonen fortsatte göra vad Gud Fadern gjorde.

  Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen. Joh. 5:19

  Och DET är precis vad Jesus säger om sig själv. Han fortsatte sin Faders arbete, Han fortsätter i sin Faders fotspår. Han gick inte sin egen väg, valde inte sin egen inriktning i livet. Han fortsatte sin Faders gärningar. Han gjorde sin Faders vilja.

  • Han säger i Joh. 5:19-30 att precis som Fadern uppväcker de döda så ger Sonen liv åt vilka Han vill.
  • Han säger i Matt. 25: att Han är den slutgiltiga Domaren.
  • Han säger i Mark. 2:2-12 att Han förlåter synder, precis som Gud förlåter synder.

  Jesus följer helt enkelt i sin Faders fotspår och gör vad Gud gör. Och enda sättet någon kan säga att Han gör sin Faders verk är om Han delar samma natur och attribut som Fadern själv, vilket Han gör.

  Jesus påstår sig även ha en helt unik relation med Fadern.

  Matt. 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

  Och den här relationen har alltid existerat. Sonen har alltid funnits som Johannes beskriver i sin prolog:

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

  Ordet, Jesus, Sonen var HOS Gud, och Ordet, Jesus, Sonen VAR Gud. Det är här unitarianerna måste omtolka Bibeln helt och fullständigt för att få sin teologi att passa. Som t.ex. du gör när du påstår att Jesus inte KAN vara Gud eftersom Gud inte kan ha en Gud. Här har du låtit en mänsklig logik och moderna tankegångar ta över din förståelse av Skrifterna. Du frågar dig själv: Vad är Jesus? Är han Gud eller är han Guds Son? Jesus är inte ett produkt av Fadern som vi tänker oss våra barn är en produkt av oss. Sonen har alltid funnits, och vi Trinitarianer säger att inom Guds enhet (‘eḥāḏ), essensen av Gud, så är Gud tre personer, och personen Sonen är evig tillsammans med personen Fadern.

  När vi talar om treenigheten så säger vi att inom denna enhet (‘eḥāḏ) är Han Faderns Son, och samtidigt är Han Gud därför att Han delar samma gudomliga natur och essens som Fadern.

  • Apg. 17:28 säger att människorna generellt är Guds barn.
  • Job. 1:6 säger att änglar kallas Guds söner.
  • 2 Mos. 4:22 säger att Israel är Guds son.
  • Matt. 5:9 säger att de som Guds vilja ska kallas Guds söner.

  Så vad är då så speciellt med Jesus?

  Kol. 1:18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

  Han är Guds Son eftersom Han är gudomlig Son, Han är det oöverträffliga exemplet på Guds Son i allt:

  • Andliga varelser kallas Guds söner, men Jesus är den Högste Andliga varelsen.
  • Människor kallas Guds söner, men Jesus är den Största Människan.
  • Davids kungliga söner kallades Guds söner, men Jesus är Messias, den Evige Kungen.
  • Israel som nation kallades Guds söner, men Messias är det Nya Israel.
  • Människor som återspeglar Guds karaktär kallas Guds söner, men Jesus är den fullkomliga återspeglingen av Fadern, så till den grad att Han kunde säga: Den som har sett mig har sett Fadern.

  Varför? För att Han i ALLT skulle vara den främste!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s