Del 2 Elohim – THEOS – GUD!

← Förra | Nästa → Septuaginta, den grekiska översättningen av GT, översätter både Elohim och YHWH till Theos. Elohim anger hans makt och eviga höghet. YHWH – Han utan begynnelse, Han den oföränderliga, Han den eviga, Han den självförsörjande. Jesus är både Elohim och YHWH. Tit. 2:13 …och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. SRB16. … Fortsätt läsa Del 2 Elohim – THEOS – GUD!