Vi Jublar Mitt I Våra Lidanden

Vi jublar mitt i lidanden, därför att det är till vår fostran vi utstår lidande. Liksom Jesus, Guds egen Son, lärde sig lydnad genom lidande, lär vi oss lydnad. Och det hopp vi har till Gud genom Jesus Kristus, låter oss inte komma på skam.  Rom. 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.  … Fortsätt läsa Vi Jublar Mitt I Våra Lidanden

Vad är rättfärdighet och orättfärdighet?

Vad är rättfärdighet och vad är orättfärdighet?  1 Joh. 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 1 Joh. 3:10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin … Fortsätt läsa Vad är rättfärdighet och orättfärdighet?

Helgelsen

Helgelsen beskrivs överallt i Bibeln. Här i Romarbrevet. Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut, som han i förväg har känt som sina och förutbestämt till att formas efter Hans Sons avbild.  Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.  Rom … Fortsätt läsa Helgelsen

Vilken Församling är rätt?

Vilken kyrka är rätt egentligen? Vilken kyrka är det som går med Gud? Lutheraner, metodister, baptister, adventister, pingst, troskyrka, hillsong?  Det finns får och det finns getter i varje kyrka och församling, men Gud känner de sina. Den som älskar Gud och gör hans vilja är mina syskon i Kristus.  Matt. 12:48 Han svarade: \”Vem är min mor och vilka är mina bröder?\”  Matt. 12:49 … Fortsätt läsa Vilken Församling är rätt?