Korset och Dårskapen!

Hur många av oss har byggt våra liv på själisk kunskap och inte på korset och det som hände där? Om vi först hade fått predikat för oss korset, synden, omvändelse, tro och rättfärdighet i rätt ordning, hur många av oss idag skulle då vara starka i Kristus och inte slita med fördömelse, synd och den ondes anklagelser?

Grunden har blivit lagt fel i så mångas liv, på grund av ett annat evangelium. Hade vi hört evangeliet som det verkligen är från första början, skulle vi inte ha så många olika konstiga läror och inriktningar inom kristenheten. Detta har blivit ett gissel och ett vapen emot dig och mig. Jag vet själv hur jag led under falsk lära, falska apostlar och hyckleri. Jag vart undervisad i själisk visdom, själen blev uppblåst och högmodig. Kunskapen var byggd på fel grund – inte på kärleken till Gud och min nästa.

Jo, till en början kunde jag inte annat än att älska Gud och min näste, det var det enda jag kunde tänka på. Jag vittnade och predikade för alla i min närhet och jag fick tåla mycket hat och förakt.

Men så kom jag in i en annan lära, jag hamnade in i lagiskhet och gärningslära genom trosundervisningen, och det kostade mig många år av mitt liv, och ledde till falsk kunskap som inte byggde på vad Jesus gjort. Jag började bygga mitt liv på lösan sand och inte på klippan Jesus. Detta fick stora följder med resultat av hårdhet, lagiskhet, blindhet och synd.

Men talet om korset tog mig igenom och ur villfarelsen. När jag fick förståelse för vad som hände på korset, hur hemsk min synd var, och vilket fruktansvärt högt pris Jesus fick betala för att friköpa världen, då kom en djup vördnad för Guds verk tillbaka i mitt liv, och Herrens Ande började undervisa mig från grunden. Han skakade om mitt liv med sin fruktansvärda närvaro kom till mig på natten, han skakade om min själ och lärde mig gudsfruktan. Han skakade om mig och avslöjade mina kompromiss med världen och synden och satte mina fötter på en fast klippa.

Världens visdom skadar, och den finns i församlingen idag. Det är ett ormens gift som sprider sig, dövar tron, lyhördheten och leder till passivitet i Guds riket. Vi hör inte, vi ser inte, och vi gör inte.

Det är bara genom att se upp till Honom som hänger på korset, vi kan bli botade.

Joh 3:14-15 ”Och såsom Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen lyftas upp, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.” SRB16

Det som hände Israel har nu hänt oss, och Israel fick förlåtelse när de såg upp till kopparormen. De hade syndat precis som vi.

4 Mos 21:9 ”Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.” SFB98

Vi får inte och kan inte glömma gemenskapen med Jesus, genom Ordet och bönen, om vi vill vandra med honom på sanningens väg. Men lyssna nu till korsets budskap!

1 Kor 1:8-9 ”Han ska också göra er fast grundade ända till slutet, så att ni är fria från anklagelser på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, genom honom är ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.” SRB16

1 Kor 1:17-21 ”För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft. För det står skrivet: Jag ska göra slut på de visas visdom, och de förståndigas förstånd ska jag förkasta. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens kloka? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.” SRB16

1 Kor 2:1-2 ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst.” SRB16

1 Kor 2:4-5 ”Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.” SRB16

Låt korset få förvandla ditt liv också.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s