Billy Graham och Kristen Universalism

Billy Graham är en Kristen Universalist och inte en Biblisk kristen. Lyssna till den här korta intervjun på 1:30 av Robert Schuller, en annan villolärare.
Vi behöver vakna upp och kasta bort allt som inte är sanning, som inte är rent, hederligt, gott, välbehagligt eller fullkomligt inför Gud. 
Den här intervjun är från 80-talet. Kan ni höra vilken av dagens predikanter som liknar honom?
Kristen universalism är inget nytt. Vi känner igen detta från Wallgrens bok som vi diskuterat här tidigare. Men den läran har urgamla rötter, ända tillbaka till Origenes och Eusebius.

Vi behöver sluta vara naiva. Hans lära är att alla människor tillhör Kristi kropp, vare sig personen vet om det eller inte. Guds ord dömer redan sådant. Jämför hans syn med bibelns beskrivning.

Billy Graham Denies Christ – Interviewed by Robert Schuller on \’Hour of Power\’

May 31 1997

Schuller: Berätta för mig vad tror du är kristendomens framtid?

Graham: Jo, kristendomen och att vara en sann troende, du vet, jag tror att det finns Kristi kropp som kommer från alla kristna grupper runt om i världen eller utanför de kristna grupperna. Jag tror att alla som älskar Kristus eller känner Kristus, oavsett om de är medvetna om det eller inte, de är medlemmar i Kristi kropp. Och jag tror inte att vi kommer att se en stor svepande väckelse som kommer att vända hela världen till Kristus när som helst. Jag tror att Jakob svarade på det, aposteln Jakob, i det första mötet i Jerusalem när han sa att Guds syfte med denna tidsålder är att kalla ut ett folk för sitt namn. Och det är vad Gud gör idag. Han kallar människor ur världen för sitt namn, oavsett om de kommer från den muslimska världen, den buddhistiska världen eller den kristna världen eller den icke-troende världen, de är medlemmar i Kristi kropp eftersom de har kallats av Gud . De kanske inte ens känner till namnet Jesus men de känner i sitt hjärta att de behöver något som de inte har. Och de vänder sig till det enda ljuset de har och jag tror att de är frälsta och att de kommer att vara med oss ​​i himlen.

Schuller: Så fantastiskt, jag är så glad att höra att du säger det. Det finns en bredd i Guds nåd.

Billy Graham Denies Christ – Interviewed by Robert Schuller on \’Hour of Power\’

May 31 1997

Schuller: Tell me what do you think is the future of Christianity?

Graham: Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there’s the body of Christ which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they are conscious of it or not, they’re members of the body of Christ. And I don\’t think that we’re going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem when he said that God’s purpose for this age is to call out a people for his name. And that’s what God is doing today. He’s calling people out of the world for His name, whether they come from the muslim world, or the buddhist world, or the Christian world or the non-believing world, they are members of the body of Christ because they’ve been called by God. They maynot even know the name of Jesus but they know in their heart that they need something that they don\’t have. And they turn to the only light that they have and I think that they are saved and that they are going to be with us in heaven.

Schuller: So fantastic, I’m so thrilled to hear you say that. There’s a wideness in God’s mercy.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s