De sju församlingarna och Skökan!

De sju församlingarna i Uppenbarelseboken är sju faktiska församlingar som fanns i mindre Asien. De sju församlingarna är också sju församlingsmodeller som finns i dag. Men främst av allt är de sju församlingarna en profetia om sju olika församlingar genom vår tid.

Efesus var den första församlingen som apostlarna upprättade och som jobbade hårt men som hade förlorat den första kärleken, alltså den brinnande kärleken som apostlarna hade till Jesus. Efesus betyder Ej Bestående.

Smyrna var den församling som fick utstå tio dagars förföljelse, och läser man Fox’s Book of Martyrs så ser man att det var en grym förföljelse av församlingen under tio olika kejsare. Myrra är vad de döda smordes med inför sin begravning. Smyrna betyder Myrra.

Pergamon var den församling där gnostisk tro började få sitt intåg i den kristna tron. Det är den perioden under församlingens historia där Kyrkofäderna, Ökenfäderna kom med in med sin villfarelse. Pergamon betyder Skilsmässa.

Tyatira var den perioden där församlingen blev bedragen av Konstantin, kejsaren som gjorde kristendomen till statsreligion. Det är också den perioden där Jesabel förförde folket att bedriva otukt och äta kött offrat till avgudarna. Det är här den Romersk Katolska kyrkan blir till. De utför ständiga offer genom mässan. Jesus offras varje dag genom eukaristin. Jesus säger att han ska lägga hennes barn på sjukbädden om de inte omvänder sig. Han säger också att han har gett dem tid. Digerdöden kom under katolska kyrkans styre och RKK’s tid varade i nästan 1400 år, så de fick verkligen tid att omvända sig. Det otäcka är att de som inte omvänder sig ska DÖDEN DÖ – först fysiskt, sen evigt, vilket visar allvaret i den avgudadyrkan RKK står för. Det fanns också de som inte hade tagit del av Satans djupheter, som t.ex. William Tyndale, som översatte Bibeln till engelska. Han blev avrättat av av RKK av just den orsaken. Jesus säger också till Tyatira församlingen: den som håller fast vid MINA GÄRNINGAR ända till slutet… men RKK menar att dem blir frälsta genom gärningslära som t.ex. sakramenten, avlaten, eller skärselden. RKK undervisar att Lucifer är den klara morgonstjärnan (Jes 14:12 NIV) MEN i Upp. 22:16 säger Jesus: Jag är den klara Morgonstjärnan, och också det bemöter Jesus här. Tyatira betyder Pågående Offer.

Sardes var reformationen som kom med Luther. Men Luthers verk var ofullkomligt, den hade namnet om sig att vara levande men var död. Luther ville frigöra sig från RKK och dess villfarelser, men han tog församlingen tillbaka till Augustinus lära och inte tillbaka till apostlarnas. Han fortsatte med sakramenten: barndop, nattvarden, konfirmationen etc. och även om han började bra så avslutade han i fullständigt misslyckande. Han skrev böcker som ”Judarna och deras lögner”, 1543 i vilken han med hätskt hat mot judarna kom med flera förslag om hur de skulle behandlas. Det var en bok som inspirerade Adolf Hitler. Sardes betyder Ofullkomlig.

Filadelfia var perioden som kom efter det med Wesley och metodismen, baptismen och pingstväckelsen. Den perioden var den bästa och en av två, tillsammans med Smyrna, som inte blir tillrättavisat för någon synd. Filadelfia betyder Broderskärlek.

• Lägg märke till att när Jesus kommer till nästa församling, så är det inte längre så att han säger: Skriv till församlingen i Laodicea, utan han skriver skriv till laodiceernas församling, och här ser vi att det inte är enhet i tron, det är inte EN församling han skriver till utan flera församlingar. Vi lever just nu i laodiceernas församling där var och en blir salig på sin tro, ”du har din tro, jag har min tro” etc. Paulus ord till Timoteus understryker detta i 2 Thess. 2:9-12, 1 Tim. 4:1-3 och 2 Tim. 3:1-5. Laodicea betyder Folkets åsikter. Och folkets åsikter är splittrade.

Dem flesta är överens om att Laodiceaförsamlingen är den sista församlingen innan Jesu återkomst, och jag tror vi nu har gått förbi laodiceernas förvirring in i ”skökans” församling. Därför anser jag att det inte längre är möjligt att fortsätta hålla sig kvar i en församling som har ett annat evangelium. Vi har nu gått så långt i församlingens historia genom Ekumenik och Interfaith att Kristi kropp har börjat avfalla, och övergått till att bli en trolös kvinna. Det är just detta som kännetecknar en sköka.

Och har vi nu kommit så långt att skökan det talas om i Uppenbarelseboken har uppstått, då är det Upp. 18:4 som bör ropas ut. Läser vi kontexten i det kapitlet ser vi att ”alla folk har druckit av hennes otukts vredesvin och kungarna på jorden har bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har blivit rika genom överflödet av hennes lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att n inte ska få del av hennes plågor.”

I Bibeln är otukt att jämföras med avgudadyrkan och en trolös kvinna är att likna vid en församling som inte håller sig till sin man, utan för vinning och ”kärlek” söker sig till en annan. Det är att jämföras med att dricka ett annat vin än Guds. Det är att jämföras med att bli onykter och inte stå stadigt. De serverar oren andlig föda, förorenat vatten, de dricker ur usla brunnar, de säljer agn som vete! Jes 28:7-10”Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt. ALLA BORD är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck. ”Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Dem som just är avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet? Ty det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där!”

I 1 Kor. 10:21 undervisar Paulus om detta och säger: ”Ni kan inte dricka Herrens bägare och de onda andarnas bägare. Ni kan inte ha del i Herrens bord och i de onda andarnas bord.”

Varje församling som omnämns i Upp. blir tillrättavisat för något, utom Smyrna och Filadelfia. Och vi kan se att varje föregående församling lägger hinder i vägen för nästkommande. Och vi ser hur det till slut blir total förvirring i den sista församlingen. Resultatet blir att Laodicea säger: ”Jag är rik och har överflöd och behöver inget.” Vi har framgångsteologin och hyper-nåd och under-och-tecken-evangeliet, ”VI råder och regerar här och nu”, ”VI har fått all makt i himlen och på jorden” (som jag läste en skrev) och därför ska ”VI gå ut och bota sjuka” (fast Jesus sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut… och att Gud stadfäste SITT ORD med under och tecken.) Vi ”behöver inget”.

Man kan se att just det Jesus tillrättavisar församlingarna för är precis vad vi ser ske genom kyrkohistorien. Han säger: ”Du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.” Bedömer man dagens församlingar utifrån mänskliga mått så är församlingen framgångsrik och mäktig, men så är inte fallet. Det märks genom ledarskapets predikningar och hur deras agerande inte stämmer överens med enkla, grundläggande doktriner. Det märks genom strategier baserade på världens modeller. Det predikas inte längre Jesus Kristus och honom som korsfäst, utan församlingarna har kommit på en bättre ide, predika vad folket vill höra, och inte vad de behöver höra. Vi har blivit sökar-vänliga och vill inte stöta oss med någon. Vi har blivit smartare än Gud, och har gått vår egen väg och det är inte den smala vägen.

Jag är övertygad om att den som fortfarande hör herdens röst måste ta sig ur en församling som har övergett den smala vägen, för att inte bli delaktiga i hennes synder. Paulus varnade Timoteus för att göra sig ”delaktig i andras synder. Bevara dig själv ren.” 1 Tim. 6:22b. Johannes varnar i 2 Joh. 1:10-11 för detta: ”Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.”

Det är inte längre möjligt att rädda en församling där ledarskapet har fört sin flock på fel väg. Upp. 18:4-5 ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte blir delaktiga i hennes synder, och för att ni inte ska få del av hennes plågor. För hennes synder har nått ända upp till himlen och Gud kommer ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”

Forts. här!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s