Duon Enroos och Lekardahl!

Bildresultat för jeremiah and the false prophets
Jer. 20:1-6
Tack till mina läsares vakenhet. Jag ombads läsa och skriva vad jag ansåg om den verksamhet som förs fram av dessa herrar. 
Jag läser och blir förfärad över den fräckhet dessa ”profeter” har, som ger löften om mirakler och profetior, blandad med sensualitet på ett sommarbad. Men jag har valt att gå mot den grund de står på istället för att analysera deras verksamhet. För den som vill läsa kan följa länken: https://www.enroos.org/summer-camp/
Vi föraktar inte profetia, utan prövar allt. Men om grunden är fel, blir hela byggnaden fel. Jag börjar med det sanna profetiska Ordet.

1 Petr. 1:19 Och desto fastare har vi det profetiska ordet, som ni gör väl i att ge akt på liksom på ett ljus som skiner på en mörk plats, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.

Det profetiska ordet är väldigt viktigt, som ett ljus i mörkret. Av den versen kan vi förstå att det profetiska ordet har som funktion att peka på Jesus, Morgonstjärnan!

Upp. 22:16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att han skulle vittna för er om detta i församlingarna. Jag är Davids rot och ättling, och den klara morgonstjärnan

Och när Petrus talar om profetia så talar han om det Profetiska Ordet, som är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig (Ps. 119:105). Och författaren till det profetiska Ordet är Den Helige Ande. Anden förhärligar ALLTID Jesus, ALDRIG en människa, ALDRIG en Herrens tjänare.

Joh. 16:13-15 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga MIG, för av mitt ska han ta och förkunna för er.

Nu när Petrus har lagt den grunden kommer han in på falska profeter och jämställer dem med falska lärare. En falska profet har alltid med sig en falsk lära. Och alltid när någon framträder som apostel eller profet, tar denne sig titeln framför sitt namn, vilket är ett bevis på att de inte är Herrens profeter. ”Profet Lekardahl, Profet Enroos,\” eller ”Profet Owour”. (Den senare kallar sig även för The Mighties Prophet on Earth.) Hade dessa varit av Herren hade förkrosselse och ödmjukhet varit framträdande och då hade Den Helige Ande i Sanning varit verksam i både deras liv och omgivning. Men förkrosselse och ödmjukhet är inga ord som klingar bra i deras öron. 
När vi kommer till motiv så är det alltid girighet och positioner som driver dem. Petrus säger ”Och i sin girighet ska de med uppdiktade ord utnyttja er….” och uppdiktade ord har alltid sitt ursprung i det egna hjärtat och förmörkade förstånd och inte i Guds skrivna ord. HERREN säger till Jeremia ”Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?” ‭‭Jer.‬ ‭23:18‬
Det som är viktigt för HERREN är oviktigt för de falska profeterna. Och vad är då det viktiga för HERREN?

Jer.‬ ‭23:22‬ Om de haft tillträde till mitt råd, hade de förkunnat mina ord för mitt folk för att få dem att vända om från sina onda vägar och sina onda gärningar.

Gud reser upp profeter i tider av nöd, för att folket avfallit! HERREN reser upp profeter i tider av förföljelse, för att ge tröst och inriktning. En profet uppmuntrar, tillrättavisar, uppenbarar, förmanar, uppbygger, vädjar och förutsäger. Men även om han upphör att förutsäga framtiden, skulle han fortfarande vara en profet.
De falska profeterna finns ALLTID där och tar sig in i positioner, oftast nära maktens elit, som på GTs tid, nära kungen eller i synagogorna och templet. Girighet och egen vinning har alltid varit drivkraften bakom dessa, t. Ex. Bileam som lämnade den rätta vägen och gick vilse. De älskar orättfärdighetens lön. Gudsfruktan finns inte inför deras ögon. Dem vandrar efter sitt köttsliga sinne och kan inte förstå andliga saker som bara andliga människor kan förstå. Därför efterapar de andra profeter och tar efter deras grandiosa beteende och stora ord.
De talar alltid om sig själva och ger exempel på vilka mäktiga gärningar de gjort, hur många mäktiga profetiska ord de gett, och kan även påtala hur många som blivit ”frälsta” genom deras Ministry. De upphöjer sig själva! De talar av sig själva! De bedrar sig själva!
Problemet med dem är att de aldrig mött Herren och heller aldrig kunnat omvända sig. De är fortfarande i den här världens mörker och lever efter en inbillad och självpåtagen andlighet. Vad tror ni Herren menade när han sa: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.”? ‭‭Matt.‬ ‭7:15‬ ‭De har alla yttre attribut av en kristen, de klär sig respektabelt, har en trevlig framtoning, har rätt vokabulär och citerar från skrifterna. Men i sitt inre är de fortfarande livsfarliga vargar. Vi var ALLA som rovgiriga vargar INNAN vi föddes på nytt men dessa har aldrig blivit på nytt födda utan har alltid levt efter sitt eget sinne och känner inte den Herre de påstår sig tjäna. Många ska säga till Herren på den yttersta dagen: Har inte vi profeterat och gjort mäktiga gärningar i ditt namn. Men Herren KÄNNER dem inte. Ja, Han säger Jag har ALDRIG känt er. En sann tjänare längtar att få lära känna Kristus OCH kraften i Hans uppståndelse. Korset är och förblir den centrala punkten i dens liv som verkligen mött Honom och den personen är då känd av Herren.
En sann Herrens tjänare talar ALLT Guds rådslut och drar sig inte undan för att konfrontera synden eller orättfärdighet. Han bara måste, för det är det centrala i Evangelium och om han blir tyst börjar det brinna som en eld i hans hjärta så han inte längre KAN vara tyst. Han skryter inte om sig själv eller sin tjänst, och söker inte positioner eller ära av människor.

Apg. ‭20:26-31‬ Därför vill jag denna dag bedyra för er, att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte undandragit mig från att förkunna hela Guds rådslut för er. Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. För detta vet jag, att sedan jag har lämnat er, ska grymma vargar komma in bland er, och de ska inte skona hjorden. Och bland er själva ska det träda fram män som ska predika villoläror, för att dra lärjungarna till sig själv. Därför, vaka och tänk på att jag i tre år, natt och dag, inte har upphört att under tårar förmana var och en av er.

Falska profeter och apostlar finns det gott om, som med en liten tvist ändrar ordens innebörd eller med smicker och milda ord bedrar de godtrogna. Det gör de för att dra människor till sig själva och deras eget Ministry. Och de anser talet om korset som en dårskap. De vill hellre ge människor upplevelser och profetiskt tilltal än att lida korsets förakt och hjärtat, som är ett fördärvat och obotlig ting, berörs aldrig i Anden.
Fråga dig själv: Vad är den Helige Andes uppgift? Han ska helga oss! Det ligger i Hans namn. Hans ska fostra oss för att vi ska leva gudfruktigt rent och rättfärdigt i den här mörka världen (Tit. 2:11-13). Han kommer inte för att underhålla församlingen eller för att ge var och varannan ett tilltal eller profetia. Bibeln är vårt rättesnöre och om vi inte lyssnar till Guds ord, eller tar det på allvar, ska vi inte heller förvänta oss att Herrens Ande ska ge oss några ytterligare ”ord”. Hur kan vi då veta vem som är falsk apostel, profet, evangelist, herde och lärare? För det visste du väl, att det inte bara finns falska profeter?
Du känner igen dem på att de inte bryr sig om, inte följer och inte predikar allt Guds ord. Johannes säger om sig själv och de andra apostlarna; Vi är av Gud. Den som känner Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom känner vi Sanningens Ande och villfarelsens ande. 1 Joh. 4:6.
Den sanna kristna tron är byggd på apostlarnas och profeternas grund och den som inte lyssnar till det Skrivna Ordet kommer inte heller lyssna på Det Levande Ordet. Det profetiska Ordet gör ändå ingen nytta där.
Apostlarna skrev ner allt vad Jesus lärde dem och det gjordes i Den Helige Andes kraft. Den som inte bryr sig om den lära som apostlarna överlämnat åt oss ÄR under villfarelsens ande och står inte i Sanningen. Det är så vi ska känna igen villfarelsens ande! Dessa tjänar inte vår Herre utan lever som fiender till Kristi kors och tjänar bara sin egen buk.
Lekardahl och Enroos kommer inte ta emot någon förmaning eller tillrättavisning som Bibeln ger. De kommer istället kasta ut dig och hindra dig från att komma in i församlingen, precis som Diotrefes gjorde, han som ville vara den främste. Läs 2 Joh. 1:9-10.
När då Johannes skriver att vi ska pröva andarna, hur gör vi då? Är det om det \”känns bra\”, om predikanten är \”eldig och vältalig\”? Vad är det vi ska pröva gentemot?
Vi har BARA Guds ord att pröva andarna emot. Stämmer inte det som sägs med, det skrivna ordet så är det falsk lära och glöm inte att Petrus jämför falska profeter med falska lärare. I hans ögon är dessa synonymt. Därför måste läran stämma överens med Jesu sunda lära, även för en profet. Johannes bekräftar detta ytterligare när han säger: Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 2 Joh. 1:9.
Sedan brukar de falska profeterna sätta upp en mur av hot runt sig, för att hindra Guds folk att avslöja dem. T.ex. ”Den som talar emot mig ska Herren förbanna.” Eller: ”Gud kommer ge dig cancer och du eller dina barn kommer dö om du vågar gå emot mig och min tjänst.” Den vanligaste lögnen är: ”Rör inte Herrens smorde.” Allt detta, och jag är säker på att deras vilda fantasi kommit på ännu värre saker, gör att du binds till dem för att du inte ska våga ifrågasätta dem. Men sådana profeter ska du inte vara rädd för. Herren har inte sänt dem och deras ord är utan makt över den som lever i Kristus, i Sanningen.

5 Mos. 13:1-3 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: \”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem\”, då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

Gud tillåter att de falska profeterna framträder, för att pröva våra hjärtan. Och om du följer nån av dessa ”makalösa” apostlar och profeter är du lika trolös mot HERREN som de falska profeterna själva. Du är under Guds dom och har blivit förlett i ditt hjärta. Slutet på sånt är det svarta mörkret som är förvarat för dem för evigt (2 Petr. 2:17) för de talar stora men tomma ord och har lockat dig till sig genom dina köttsliga begär. Du blir lovad frihet, av människor som själva är slavar under begären.
Ett annat kännetecknande drag är att de inte KAN tjäna i en församling utan att få betalt. Dessa övermåttan höga apostlar och profeter skriver Paulus om i 2 Kor. Kap. 10-12.
• Dessa ser bara till det yttre (10:7)
• De förkastar Paulus undervisning (10:10)
• De jämför och mäter sig bara med varandra i inbördes beundran (10:12)
• De rekommendera sig själva eller sina egna (10:18)
• De predikar en annan Jesus, har en annan ande, och undervisar ur ett annat evangelium (11:4)
• De berömmer sig av att dem är som Paulus men Paulus hade lagt in en test för dessa som ville vara som han.
Han tog nämligen INTE BETALT i församlingarna (11:7 och 11:12). Och Paulus skräder inte orden angående dem som försökte förleda församlingen när han säger: För sådana är falska apostlar (profeter), bedrägliga arbetare, som försöker likna Kristi apostlar (profeter). Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel (budbärare från Gud, som ÄR ljus). Därför är det inte något märkligt om också hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut ska motsvara deras gärningar.
Är det en sak de falska inte klarar av så är det att göra något gratis. De ligger församlingen till last och begär betalning för något som de fått för intet. De maskerar sitt tiggeri genom en falsk ödmjukhet. ”Herren har talat till mig om att köpa en bil i min tjänst, och jag tror Herren för 50 000 kr innan månadens slut. Stå gärna med mig i bön för jag har tro för detta.” Sedan kommer information om hur du kan stötta deras Ministries, samt bankgironummer, swish, vipps etc. Ett maskerat tiggeri utan tro, eftersom tron är en övertygelse och tron kommer av Kristi ord, och den som verkligen har hört Herren känner inget behöv att föra fram ett sånt budskap.

George Muller får vara vårt moderna exempel på sann tro. Han försörjde tusentals föräldralösa barn under sin 60-åriga tjänst och han la ALDRIG fram sina behov inför någon människa. Han litade på Guds löften och Gud försåg honom med pengar, mat, stora byggnader helt utan tiggeri. Muller var noga med att bära fram sina behov inför Gud och INGEN annan!

Om du inte älskar Sanningen är du under förbannelse och slutet blir därefter, säger Paulus i slutet på sitt första brev till Korint 16:22. Och inget har ändrats från Guds sida, allt Guds ord står fast till evig tid.
Ge dig inte till dessa och följ inte efter det som är ont utan det som är gott. Håll dig borta från sådana!

”Jag förmanar er, bröder, att ge akt på dem som åstadkommer splittring och förförelser i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. För sådana tjänar inte vår Herre Jesus Kristus utan sin egen buk, och genom milda ord och smicker bedrar de deras hjärtan som är godtrogna.” Rom. 16:17-18

Marana ta Vår Herre, kom!

Del 2

4 reaktioner på ”Duon Enroos och Lekardahl!

  1. Det är obegripligt hur människor låter sig förföras av dessa och andra likasinnades uppenbara bedrägeri och förförelse. Människor söker inte längre Jesus för att få evigt liv i Guds gemenskap utan bara ger sig hän dit där det \”kliar mest i öronen\” av \”personliga tilltal\”, \”mirakler\” och \”häftiga upplevelser\”. Och de får sitt lystmäte uppfyllt med råge med ockulta manifestationer när villfarelsens andemakter håller lekstuga när man har en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium. De förbereder med hast ankomsten av antikrist när de kallar det för att vara ett verk av Gud som antikrists ande står bakom.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/09/naddes-av-en-undran-kring-mattias-lekardal-mikael-enroos-och-divine-mission/

    Gilla

  2. För cirka 10 år sedan var jag med några vönner på Kraftkällan och skulle se vem Mikael, då hette han Tarkiainen, var. Vi möttes i dörren av hans mor som presenterade honom och sade att han var en despot, han är en översittare. Jag reagerade och undrade vart vi/jag hade hamnat. Det fick vi/jag se sedan i några samlingar han hade där också 'heligt skratt' förekom. Det var mycket som man kunde fundera över där och det gjorde vi och gick naturligtvis inte tillbaka dit.Chockartat. /Anonym

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s