Kingdom Now/Dominion Teologi!

Bildresultat för knightstemplarorder

Jag fick en serie frågor av en syster i Herren och jag lägger ut de svar jag gav på e-posten. 

Ja, det finns falska evangelium som predikar en annan Jesus i en annan ande. Kingdom Now och Dominionism är de två grundläggande felaktiga evangelier vi har. Fler och fler faller för dessa evangelier då de har en välutvecklat teologi och är väldigt övertygande i sin utläggning. De arbetar för att ”vinna” världen genom att komma in i härskande positioner; presidenter och statsministrar ska vara kristna, ja, alla i samhällets ledande positioner. Sju-Bergs mandatet ligger till grund för deras världsliga kristendom. 

Bill Bright och Loren Cunningham, grundare av Campus Crusade och Youth With a Mission (YWAM) fick en \”guda-given\” strategi för att förändra världen: Inför en gudomlig förändring till en nation genom att nå dens sju sfärer, eller sju berg, av socialt inflytande.

Citat: \”De drog slutsatsen att för att verkligen omvandla någon nation med Jesu Kristi evangelium måste dessa sju samhällsaspekter nås: Religion, familj, utbildning, regering, media, konst och underhållning och näringsliv.\” Citat slut.

Kingdom Now/Dominionism har slående likheter med Islam när det gäller övertagande av världen. Det är en \”kristen\” version av Jihad. Och svärdet ligger inte långt från handen. RKK\’s dominionism hade sina korståg, och karismatikernas version, Kingdom Now, kommer snart visa sitt rätta ansikte. All indoktrinering om hur vi ska \”inta landet\”, och \”Sverige tillhör Gud\”, osv. kommer blomma ut när det verkligen krisar. År 2021 kommer. 


Om vi tittar bakom fasaden på dessa teologier hittar vi maktkamp, sökande efter positioner och egenupphöjelse, och alla andra köttets gärningar som Gal. 5:19-22 beskriver. Vi undervisas i Guds ord om att inte älska världen eller det som finns i världen (1 Joh. 2:15-17), att inte söka rikedomar, makt, ära, positioner utan vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först (Matt. 6:33). 

Faktiskt är Guds rike tvärtom vad den här världen är. Där ska den störste vara den minste, den svage är stark, den ödmjuke blir upphöjd, den döde ska leva osv. Vi uppmanas att samla skatter och rikedomar i himlen, inte på jorden. Därför att om vi har våra skatter i himlen, kommer också våra hjärtan längta dit. Bygger vi ett rike på jorden, kommer vi ha bekymmer och oro för tjuvar och rädsla för att förlora det. Vi är då inte Guds tjänare, utan världens slav. 

Strävar man efter att ”upprätta” Guds rike här på jorden, har man missat grundläggande sanningar i Guds ord. Jesus sa till Pilatus: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Joh. 18:36. Jesus säger tydligt och klart att hans rike inte är av den här världen. Och i Luk. 19:12 säger han om sig själv: En man av ädel börd skulle resa bort till ett avlägset land för att överta ett rike och sedan komma tillbaka. Han får inte ett redan upprättat rike av oss när Han kommer tillbaka utan han ”reste bort” för att överta riket. Och när Han har kommit tillbaka kommer Han säga till dem som har grävt ner sitt pund i jorden: Men dessa mina fiender som inte ville att jag skulle regera över dem, för hit dem och döda dem här inför mig. Luk. 19:27. Gräv inte ner ditt pund i jorden genom att fångas av Kingdom Now!

Vi kan läsa om när Jesus, Lammet som såg ut att blivit slaktat, visar sig värdig att öppna sigillen i Upp. 5:1ff och här får han sin kungavärdighet. Samma ser vi ske i Dan. 7:9ff. Under tiden ska vi predika evangeliet om riket, The Kingdom Come, inte Kingdom Now. Det är stor skillnad. 


I sin liknelse om såningsmannen i Matt. 13:24-30 förstår vi av hans förklaring i Matt. 13:37-43 att världen är som en åker och att den goda säden är rikets barn och att skördetiden är tidsåldrarnas slut. Och att vår uppgift är att så ut Ordet, predika evangeliet om Jesus Kristus för att föra in så många som möjligt i Guds rike innan dess. Hans rike är inte av denna världen.  

Tyvärr är det väldigt många uppriktigt troende och sådana som älskar Jesus som har blivit snärjda av detta evangelium. De älskar Herren, men är ivriga för Gud, men saknar insikt (Rom. 10:2). Grunden är fel i deras teologi och därför kommer huset falla. För om grunden är fel, blir allting fel. 

Om vi måste kämpa för att vinna världen för \”Herren\” och lägga den under våra fötter för att Jesus ska kunna komma tillbaka, som Kingdom Now undervisar, visar inte det då att dem kommer ta emot fel Kristus? Kämpar man med fel vapen, i fel syfte, kommer man få sin lön därefter. För vi är kallade till att ärva världen (Matt. 5:5), inte erövra världen. Och om det är ett arv, något vi får av Gud, hur kan vi då genom egen makt och skicklighet ”erövra världen”? Då har vi inte fått det som arv, utan som lön. Och däri ligger ett stort misstag. Det är Jesus Kristus som ska lägga världen under sig när han kommer med sina änglar. Han ska då rensa bort alla som är andra till fall, alla som inte vill lyda evangeliet och alla som inte ville ha honom som kung. Här har vi många som redan ”råder” som kungar, precis som Paulus säger till korinterna: 

1 Kor. 4:7-8 För vem ger dig företräde framför andra? Och vad har du som du inte har fått? Och även om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni har redan blivit rika och utan oss regerat som kungar! Och jag skulle önska att ni verkligen regerade, så att också vi kunde regera tillsammans med er. 

Läser vi Hebr. 11 ser vi hur troshjältarna egentligen levde. Inte som kungar, inte som mäktiga män och kvinnor. Vissa tider hade de stora framgångar, men här läser vi hur de fick förföljelse, dödades med svärd, men slutklämmen är det viktigaste. 

Hebr. 11:35-40 Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och accepterade ingen befrielse, för att de skulle få en bättre uppståndelse. Och andra fick utstå hån och gisselslag, och dessutom bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, satta på prov, dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och getskinn, led brist, blev plågade och misshandlade. Dessa som världen inte var värdig att hysa. De irrade om omkring i öknar och på berg, och i grottor och hålor på jorden. Men alla dessa som hade fått vittnesbördet genom tron, fick inte det som var utlovat. Gud har på förhand utsett något bättre för oss, för att de inte skulle bli fullkomnade utan oss. 

Gud kommer rädda många människor ut ur den här världen, men inte genom Kingdom Now och Dominionism. Dessa läror lägger grunden för antikrists rike och förbereder världen för honom. Dessa två läror har sin grund i Katolska Kyrkan. Det är bara att titta på historien, hur RKK under ca 1400 år rådde i världen som som drottning (kungar), och vilka vidrigheter som blev gjorda mot de som ville följa Herren och leva gudfruktigt. RKK har närmare 80 miljoner människoliv på sitt samvete. Och detta har nu frikyrkorna anammat genom Kingdom Now och Dominionism. Och de går blint in i ett mörker utan like. Trosrörelsens teologi stämmer nästan till 100 % med RKK\’s teologi. Det är därför du ser NAR och WoF och den ekumeniska rörelsen ha så stor framgång. I tillägg arbetas det intensivt med Interfaith samtal över religionsgränserna: muslimer, hinduer, ateister, taoister, indianska religioner etc., samlas alla under en fana: Kärlek, fred och tolerans. Allt för att vi ska få ”fred och säkerhet”. 

För att uppnå detta mål måste Guds ords trovärdighet undermineras. ”Kärlek” måste bli viktigast och då menas inte kärlek till sanningen som 2 Thess. 2:9 talar om, utan en politiskt korrekt kärlek. Vad som läggs i orden är något helt annat än vad Gud utifrån sitt ord har sagt. Vi ska älska varandra, ja, men vi måste först älska Gud. Vi ska älska varandra, men det går inte om vi inte först älskar Jesus. För Jesus är sanningen. Och det är för att människan inte älskar sanningen som bedrägeriet får makt över dem. 

Så, din fråga: Hur ska man veta vilket av dessa som menas, då frälsta passionerade människor, (med rätta) vill arbeta för att människor ska bli frälsta? har sitt svar i: Vad blir de frälsta ifrån? Och vad blir de frälsta till? Hur kan en människa bli frälst om det predikas ett annat evangelium? Och hur vet vi vad som är ett falsk evangelium? 

Evangeliet om Jesus Kristus är:

    • INTE Ett kärleksbudskap utan en befallning att alla ska omvända sig. Därför har Gud haft överseende med okunnighetens tider, men nu förkunnar han att alla människor överallt ska omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet, genom den man som han har bestämt till det. Detta har han bekräftat för alla genom att låta honom uppstå från de döda. Apg. 17:30-31.
    • INTE Ett socialt budskap, där vi enbart mättar de hungriga, kämpar för människors lika värde, etc.
    • INTE Ett maktbudskap, där ”vi har fått all makt”, för Jesu säger: MIG är given all makt i himlen och på jorden. Matt. 28:18
    • INTE Ett mirakelbudskap, där vi för människor till tro genom under och tecken. Jesus sa: Ett ont och horiskt släkte söker efter ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Matt. 12:39
    • INTE Ett politiskt budskap: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån. Joh. 18:36
    • INTE Ett fredsbudskap, för Jesus sa: Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. Matt. 10:34

Man kan bara veta vilka av dessa passionerade människor som kämpar för att människor ska bli frälsta och som går rätt, genom att förstå vilket evangelium de predikar. Och för att ha möjlighet att avslöja det falska måste man känna det äkta. För att avslöja den falska Kristus, måste man känna den äkta. 

Evangeliet är, enligt Jesus själv och bekräftas av Paulus:

Luk. 24:36-38 Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. 

1 Kor. 15:1-5 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves. Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med Skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med Skrifterna, och att han blev sedd av Kefas och sedan av de tolv. 

Det enkla evangeliet är: Jesu lidande på korset, han dog för våra synder, uppstod för vår rättfärdiggörelse, att segern vanns på korset enligt Kolosserbrevet. I det budskap vi ska predika behöver vi själva tro på Ordet som säger: 

Kol 2:13-15 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era synder och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att öppet triumferade över dem genom honom.

  • Vi har fått försoningen genom KORSET!
  • Vi har fått frid med Gud genom KORSET!
  • Skuldebrevet spikades fast på KORSET! 
  • Jesus triumferade över satan på KORSET. 

Talet om KORSET är en dårskap för den som går förlorad, men en Guds kraft för oss som blir frälsta. 


Vi ska predika KORSET och förklara KORSET för DET är Guds hemliga visdom. 

Vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skulle berövas sin makt (Rom. 6:6). Jesus Kristus såsom korsfäst är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningen (1 Kor 1:23) Och hade den här världens härskare känt till Guds visdom, hade de ALDRIG korsfäst härlighetens Herre (1 Kor 2:8). Tas korset bort, tas det absolut mest centrala bort. 

I vilseförda inriktningar predikas inte korset. Jesu lidande och död och uppståndelse nämns bara för att puffa upp köttet, aldrig för att vi ska lägga av vår gamla människa. Det ”nya” evangeliet talar om tro utan omvändelse, rättfärdighet utan tro, och evigt liv utan rättfärdighet. Det ”nya” evangeliet har ett korslöst budskap. De predikar helst Joh. 3:16Ty så älskade Gud världen att han gav sin Enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” 

Detta är INTE evangeliet. Jesus undervisar här en troende rådsherre om Guds rike, och inte icke-troende. Tyvärr är detta grunden för all felaktigt evangeliserande, att Gud älskar dig, att Gud har en plan för ditt liv, att Jesus är vad du saknar, ta emot Jesus så blir ditt liv fullkomligt. Men synden konfronteras aldrig, syndaren får inte se sig själv i Guds spegel. Utan syndaren får höra hur ”värdefull” han är eller hur ”fint” hans liv kommer bli med Jesus och allt detta skapar nya problem i församlingarna. Fållan fylls på med getter, inte får. Pastorerna får ge all sin tid åt de krävande getterna, och fåren svälter. 

Nu behövs underhållning för att hålla getterna kvar i kyrkan. Därför ser vi så mycket tokigheter ske, som t.ex. i Hillsong, med en världslig underhållning, teater, musik och ingen predikan. Kristna får lära sig ”Tio steg till framgång”, ”Fem steg till ett lyckligt äktenskap”, ”Hur man övervinner världen”, men aldrig hur man övervinner synden. På grund av brist på kunskap går mitt folk under, säger HERREN. Se hur många gånger Jesus pratar om att dö bort från sig själv, förneka sig själv, avstå från allt i den här världen. 

Matt. 10:34-39 Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, så att man får sina egna till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som INTE TAR SITT KORS PÅ SIG och följer mig, han är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som MISTER SITT LIV för min skull ska finna det. 

Matt. 16:24-25 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, så ska han FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min skull, ska finna det. 

Mark. 8:34-35 Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. 

Luk. 9:23-24 Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han FÖRNEKA SIG SJÄLV och TA SITT KORS på sig var dag och följa mig. För den som vill rädda sitt liv, han ska mista det, men den som MISTER SITT LIV för min skull, han ska rädda det. 

Luk. 14:26-27 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Och den som INTE BÄR SITT KORS och följer mig kan inte vara min lärjunge. 

Luk. 17:33 Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som MISTER DET SKA bevara det. 

Joh. 12:24-25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ensamt, men om det dör, bär det mycket frukt. Den som älskar sitt liv ska mista det, och den som HATAR SITT LIV i denna världen ska bevara det till evigt liv. 

Om Jesus säger något en gång, är det viktigt. Säger han något två gånger, då är det mycket viktigt. Men om han säger något tre gånger eller mer, då är det LIVSVIKTIGT. 

Därför är det så farligt att vagga in en människa i falsk säkerhet i den här världen. Därför är det så viktigt att en människa kommer till tro på det enkla evangeliet och verkligen hör och gör efter Jesu ord. För den personen kommer då bestå när förföljelse kommer för Ordets skull (Matt. 13:3-9, 13:29-23). 

I grund och botten handlar Jesu lidande och död på korset om att friköpa oss från den här världen, om att försona oss med Fadern, att vi ska vara Guds egendomsfolk som är ivriga att göra goda gärningar. Men korset betyder mycket mer. Vi ska också ta vårt eget kors på oss. Vi ska också dö som han gjorde. Vi ska också utstå hån, hat, lidande, förakt och att människorna ljuger om oss. Det är en del av korset. Vi ska gå igenom korset, avskalas allt vårt eget för att kunna vandra på den nya och levande vägen som leder fram till Guds tron. Jesus säger ju:

Matt. 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. För den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. För den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den

Syndens kärna är vår egoism och vår själviskhet. Vi lever för att behaga oss själv, för att komma fram i livet, för att nå positioner. Vi har lärt oss att vara ambitiösa och ha vassa armbågar, att stå upp för oss själva och kräva vår rätt. Allt detta kallas köttets gärningar och de gärningar har sitt ursprung i vårt egoistiska och själviska hjärta. Är det inte precis det Jesus säger i Matt. 15?

Matt. 15:16-20 Då sa Jesus: Är även ni fortfarande oförståndiga? Förstår ni inte ännu, att allt det som går in genom munnen, det går ner i magen och har sin naturliga utgång? Men det som går ut ur munnen, kommer från hjärtat, och det orenar människan. Ty från hjärtat utgår onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd, hädelse. Det är detta som orenar människan, men att äta med otvättade händer, det orenar inte människan. 

Det är hjärtat som är ont, och det är hjärtat som måste förändras. Men hur kan en människa bli född på nytt när inte synden konfronteras och evangeliet är utan kraft? 

Och det var just för att frälsa oss från synden som Jesus kom. 

Matt. 1:21 Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus/Yeshuah, för han ska frälsa sitt folk från deras synder

Det hebreiska namnet på Jesus är Yeshuah

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning/yeshuah och säger till Sion: \”Din Gud är konung!\” 

Det hebreiska ordet är Yeshuah och betyder Frälsning. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer och predikar Jesus, frälsning från deras synder? Det är det goda budskapet, det ljuvliga budskapet vi har fått att förvalta, att Kristus led på korset för våra synder, att han dog och uppstod på tredje dagen, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn. 

Men idag anses det vara kärlekslöst att predika omvändelse från synderna och att tro evangeliet om förlåtelse. Hur har det kunnat bli så här? Ytterst sett kämpar vi emot andemakter, furstar, väldigheter och mörkrets makter. Och dessa strider mot våra sinnen, mot våra själar så vi ska skämmas för evangeliet. Vi får en strid mot oss när vi står upp för sanningens ord, predikar Jesus Kristus som korsfäst, när vi går ut och predikar att människan är på väg mot evig död och måste omvända sig och ta emot förlåtelsen. Det köttsliga högmodet hindrar oss från att våga, från att vara frimodiga, från att stå upp för sanningen. Och det är här vi ser våra ledare duka under i stridens hetta. Vi är rädda för att stämplas som sekteristiska, kärlekslösa, splittrande, hatiska och islamo-  eller homofober etc. Där förlorar vi oftast striden och lägger oss platt inför denna världens barns krav, och mister då också sältan och duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner. 

Det är vårt köttsliga sinne som inte vill göra Guds vilja. Det köttsliga sinnet står emot Gud och kan inte underordna sig Guds lag. Inte undra på att Jesus säger så många gånger att vi måste dö bort från oss själva, från den här världen och förneka oss själva. För bara den som dör kan uppstå. Och bara när den gamla skapelsen har dött kan vi leva i den nya (2 Kor. 5:17). 

Om en predikant puffar upp ditt ego, ditt kött, har denne inte förstått evangeliet. Om en predikant inte själv gått igenom korset borde han inte predika. Om det enda du får höra är ”snälla” saker, ”uppmuntran” och ”profetior” har du byggt ditt liv på halm och strå, inte på klippan. Predikas det enbart ett ”gulle-gull” budskap, ett ”Feel-good” evangelium, så är den predikanten med största sannolikhet vilse, i värsta fall en bedragare och en varg. Är drömmar och visioner det viktiga? Kommer det nya ”direktiv” från Herren genom \”apostlar\” och \”profeter\”? Är Guds ord källan till all predikan? Inget annat kan skapa en sund tro på Herren. Går predikanterna utanför det skrivna Ordet? I så fall har de vare sig Fadern eller Sonen, säger 2 Joh. 1:9. Hur bemöts människors problem? Är det med undervisning ur Guds ord, där förmaning, tillrättavisning, uppmuntran och tröst finns med? Eller är det ensidigt uppmuntran och tröst? Predikas hela Guds rådslut eller är det bara sånt som passar vår teologi? 

Känner du igen dig i din församling är det nog Herrens Ande som manar dig att söka dig bort. 

2 reaktioner på ”Kingdom Now/Dominion Teologi!

  1. Vi ska inte försöka bygga upp Guds rike här och nu. Det leder bara till det falska plagiat som antikrists ande arbetar med att förbereda. Vi ska av nåd få gå in i det av Jesus upprättade för Tusen år\”.riket när Han kommer och vi får våra uppståndelsekroppar för att \”regera med Kristus Vi ska predika rent och oförfalskat vem Jesus är och offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset. Vi ska peka på hur \”Gud var i Kristus och försonade människorna med sig själv\”. Vi ska överlämna allt erövrande och strid med satan till Jesus som strider för oss tills Han \”lagt alla sina fiender under sina fötter\”.Vi får vila trygga i Hans frid, nåd, förlåtelse och beskydd nu inför vedermödan och antikrists tidsperiod. Fåren bräker av nöd över skeendet i fållorna men överges av sina herdar som istället släpper in ulvarna som illa sargar och förför fåren. Men de som hör Jesus till hör \”Herdens röst och en främmandes röst ska de alls inte följa\”. Lyssna till Guds varningssignaler i Ditt sammanhang och lämna sjunkande skepp i tid.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s