Hermeneutik och Missionsbefallningen

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. 

En vanlig regel i hermeneutik är att läsa text i kontext, och i synoptiska kontext. Gud har skrivit sitt ord på ett sätt som är enkelt att missförstå och tolka fel, för den själiske. Därför har han lagt in små felsäkringar som ger förklaringen och förståelsen av texten på flera olika ställen i Guds ord, för den andliga. Summan av Guds ord är sanning (Ps. 119:160)
Ett exempel vi har är missionsbefallningen. Den finns på tre ställen i de synoptiska evangelierna och tillsammans ger de den fulla bilden av vad Jesus har befallt oss. Det råder en viss förvirring kring detta. En del tar bara Markus 16 medan andra använder Matteus 28. Men vi har glömt bort Luk. 24 och att vi behöver läsa evangelierna i sitt sammanhang, texten i kontexten, tillsammans med parallellverserna. Då får vi alltså fullheten av Jesu missionsbefallning till oss, vilket innebär mer än bara gå ut och göra under och tecken, eller mer än att bara döpa in i församlingen. Saken är den att det blir fel ordning på vår evangelisation om vi bara går ut och säger: Jesus älskar dig och vill ge dig ett nytt livHar du ont någonstans och får jag be för dig?

Hur kan det bli fel? Jo, därför att under och tecken åtföljer evangeliet. Det är Gud som stadfäster sitt ord. Och om vi inte predikar evangeliet kommer inte heller Herren bekräfta det med under och tecken.

Ett citat jag sett på FB: ”De flesta predikanter fokuserar bara på att predika. Hur ska vi nå de förlorade om vi aldrig demonstrerar Guds kraft?” Men det är Gud som ska demonstrera sin kraft. Vår uppgift är att predika evangeliet!

Matt. 28:18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen. 

Mark. 16:15-20 Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen. 

Luk. 24:46-48 Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. 


 De Olika Delarna av Missionsbefallningen

Ovanstående tre \”missionsbefallningar\” är delar av Jesu Kristi Missionsbefallning och kan inte användas var för sig utan måste läsas tillsammans och förstås tillsammans. De är tre pusselbitar som ger hela bilden av vad Jesus befallt oss att göra. Nedan har jag tagit Jesu ord och satt samman dem till en helhet som jag ser det. 

Jesus har all makt!

Matt. 28:18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.

Därför ska vi predika de goda nyheterna för hela skapelsen!

Mark. 16:15-20Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

Detta Är Evangeliet!

Luk. 24:46-48Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta.

Detta ska följa predikan av evangeliet och för den som tror!

Mark. 16:16-18Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska.

Detta är att göra lärjungar av de som tror, genom undervisning, förmaning, tröst och uppmuntran!

Matt. 28:19-20Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen.

De predikade evangeliet, och Herren stadfäste sitt ord med under och tecken.

Mark. 16:19-20Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.

De tre i en helhet

Jesu Missionsbefallning: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen.Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.

2 reaktioner på ”Hermeneutik och Missionsbefallningen

  1. Joh. 14: 12 – 14: \”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.\”HaFo kommentar: Många förvränger här vad Jesus säger som att Han här skulle delegera en egen auktoritet till den troende. \”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör.\” Men auktoriteten och initiativet är fortfarande hos Jesus själv \”Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.\” Det är Jesus med sin auktoritet från tronen där Han sitter på \”Faderns högra sida\” som Han verkar: \”för jag går till Fadern\”. Och det är Han som är verksam och inte den troende med en egen delegerad kraft och auktoritet: \”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra.\”Att tro på Jesu namn är att tro på den karaktär och personlighet som Han är jämlik, jämbördig och av samma väsen som Fadern och att Anden är utgjuten i Jesu namn. Alltså den vi ska be till är Jesus. för \”Ingen kommer till Fadern\” utom genom/via Honom.Det handlar inte om ett mekaniskt rabblande av Jesus namnet som att det i själva bokstäverna skulle ligga en verksam kraft. Det är ockultism. Det är tron på vem Han är och förtröstan till blodsoffret på korset som ger oss befogenhet att be till Honom i Hans namn och som Han så kan förmedla sin vilja kraft och auktoritet.http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4ehttp://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4fhttp://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4g

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s