Ser ni inte tidens tecken?

– Ni hör vad ni vill höra, och stänger till öronen för sanningen i Guds ord.

– Vad menar du?

Det gäller Pre-Trib/Mid-Trib och uppryckandet INNAN vedermödan. Paulus ord uppfylls faktiskt av er när han säger:

”För den tid ska komma, då de inte ska tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter.” (2 Tim. 4:3-4).

Pre-Trib är och förblir en myt och det finns ingen sanning i den läran. Därför måste vi som kristna VÅGA läsa Ordet som det står och inteläsa emellan raderna” att Jesus hämtar oss innan vedermödan, som faktiskt John MacArthur m.fl. lär ut. Han erkänner att det inte finns en enda bibelvers som stöd för Pre-Trib, men vidhåller ändå myten om uppryckandet före vedermödan!? Och resultatet av den läran blir att vi kristna dagdrömmer om Pre-Trib, istället för att faktiskt förbereda oss för det som är bestämt vi måste gå igenom. Paulus säger i Apg. 14:22…och sa att det är genom många lidanden som vi måste gå in i Guds rike.

Om du och jag inte förbereder oss och helgar oss här och nu, den korta tiden vi har kvar innan vedermödan, finns det stor chans att vi faller ifrån tron. Ett ord som ofta kommer till mig är Jeremia 12:5Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår?

Den onde har lagt en fälla för våra fötter, en snara för att vi ska komma på fall!

Om du HÄR OCH NU faller i köttet; börjar hata, avsky och förakta, på grund av alla hemska händelser du ser; alla de otroliga orättvisor du ser, kommer du INTE kunna klara dig igenom vedermödan. Jesus säger i Mark. 13:19-20

”För i de dagarna ska det bli en sådan vedermöda, att något liknande inte har förekommit sedan begynnelsen av den skapelse Gud skapade, fram till nu, och aldrig mer ska bli. Och om Herren inte förkortade de dagarna, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldas skull, dem som han har utvalt, har han förkortat de dagarna.”

Varför skriver jag det här? Jag märker hur ni delar med er av alla ”orättfärdigheter” som sker i Sverige och på så sätt sprider ilska och avsky. Jag skriver det här också för att vi MÅSTE ta Guds ord på allvar och här och nu lära oss vandra i tro och rättfärdighet inför Herren. Jag kan förstå den ilska och den frustration många känner över läget i Sverige och jag kan också förstå att det är nära till hands att gå till val och rösta på ett politiskt parti, bara för att få slut på galenskaperna. Jag kan förstå att man vill ”lösa” problemen, när stora ”profeter” vädjar till svensk kristenhet med fina ord som ”omvändelse” och ”bön”, för att sedan komma med en världslig lösning på ett andligt problem – rösta på…

Men POLITIK är INTE vägen för oss. Våra politiker är alla av samma skrot och järn, och oavsett vem du röstar på kommer du får samma resultat. Varför? Jo, därför att allt är väl-orkestrerad och planerat för att föra oss fram till välkomnandet av Antikrist och hans rike. Kom ihåg ”Tes, Antites, Syntes.” Och girighet och maktfullkomlighet är inbyggt i vårt kött. Därför finns det bara en lösning: Att dö bort från sig själva, och vända sig till Herren. Och även om det skulle finnas ”Kristna” politiker, så kommer dessa ändå korrumperas av maktens korridorer. Låt dig inte luras!

Ser ni inte tidens tecken? Jesus säger: ”Men när detta börjar ske, res er upp och lyft upp era huvuden, för DÅ NÄRMAR SIG ER BEFRIELSE.” (Luk. 21:28). Det är en orolig men också otrolig tid vi har framför oss. En tid alla profeterna har profeterat om, och som VI får vår uppleva och vara med om. En orolig tid, men ändå en makalös tid där Herrens Ande kommer uppenbara det dolda, visa oss vägen och leda oss, beskydda och bevara oss. Jag ber av hela mitt hjärta att vi ska lägga av allt som är av köttet och låta den Helige Ande helga oss och fullkomna oss, så att vi får höra Jesus säga till oss: ”Bra gjort, du gode och trogne tjänare.

Om du känner fruktan och ångest inför vedermödan med förföljelse och din möjliga martyrdöd, då är du inte fullkomnad i kärleken. ”I detta har kärleken blivit fullkomnad hos oss, så att vi har frimodighet på domens dag, för såsom han är, så är också vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädslan har att göra med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.” (1 Joh. 4:17-18) och Johannes säger i kapitlet innan: ”Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är. Och var och en som har DETTA hopp till honom renar sig, liksom han är ren.” (1 Joh. 3:2-3)

Därför vädjar jag till er att göra som Jesus säger i Lukas 21:34-36Men akta er så att era hjärtan inte blir nedtyngda av måttlöshet och dryckenskap och av det dagliga livets omsorger, så att DEN DAGEN kommer över er plötsligt. För som en SNARA ska den komma över ALLA som bor över hela jordens yta. VAKA DÄRFÖR och BE alltid för att ni ska anses värdiga att kunna FLY undan allt detta som kommer att ske, och att kunna BESTÅ inför Människosonen.

Läs nedan vad de tidiga ledarna för församlingen undervisade angående vedermödan.

En Post-Trib Uppståndelse och Uppryckande

Det fanns absolut ingen debatt bland de tidiga kristna om uppståndelsen och uppryckandet av Jesu utvalda var Pre-Trib eller Post-Trib. Alla var Post-Trib, eftersom de förstod att de kristna skulle vara uthålliga genom den korta trängseln under Antikrist precis före Kristi återkomst. Läs vad de tidiga ledarna för Kristi församling undervisade.

Irenaeus: (AD 120-202)

”I ett allt tydligare ljus har Johannes i Uppenbarelseboken angett för Herrens lärjungar vad som ska hända i de sista tiderna och om de tio kungarna som då ska uppstå …” Dessa har ett sinne och ger sin styrka och makt att djuret Dessa skall föra krig mot Lammet, och Lammet skall övervinna dem, för han är Herrens Herre och Kungarnas Kung. … Och de skall lägga Babel öde och bränna henne med eld och ge sitt rike till djuret och skicka kyrkan på flykt. Därefter skall de bli förstörda vid Herrens ankomst. ”

Min Kommentar: efter att de tio kungarna har förstört Babylon ska de jaga församlingen på flykt! De rättfärdigas uppståndelse äger rum EFTER antikrists ankomst och EFTER att han förstört alla riken under sig. De rättfärdiga, som finns kvar ska lida stor nöd, men har undkommit den ondes grepp.

”För alla dessa och andra ord var otvivelaktigt talat med tanke på DE RÄTTFÄRDIGES UPPSTÅNDELSE, som äger rum EFTER Antikrists ankomst och alla nationer är förstört under hans styre; i [tiden] av vilken de [uppståndna] rättfärdige kommer att regera på jorden, och blir allt starkare inför Herrens ögon; och genom honom kommer de att vara vana att ta del i Guds Faderns ära och njuta av rikets gemenskap och gemenskapen med de heliga änglarna, och förbunden med andliga varelserna; och de som Herren kommer att FINNA I KÖTTET, VÄNTAR PÅ HONOM FRÅN HIMLEN, och Han har låtit dem själva få lida och har räddat dem undan den ogudaktiges händer.”

Min kommentar: Irenaeus säger alltså här att apostlarnas ord utan tvekan sägs med tanke på uppståndelsen av de rättfärdiga, som kommer ske EFTER att antikrist framstått OCH efter att alla nationerna har ödelagts under hans styre. De som Herren finner VÄNTAR PÅ HONOM, de som fortfarande finns kvar här i livet, ska få dela Guds härlighet. Detta i full överensstämmelse med skriftens ord som säger:

Fil. 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, VARIFRÅN VI ÄVEN VÄNTAR Frälsaren, Herren Jesus Kristus,

Hebr. 9:28 så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, FÖR ANDRA GÅNGEN, utan synd bli synlig för dem som VÄNTAR HONOM TILL FRÄLSNING.

2 Thess. 1:9-10 Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli FÖRHÄRLIGAD I SINA HELIGA och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.

2 Petr. 3:12-14 medan ni VÄNTAR och ivrigt längtar efter GUDS DAGS ANKOMST, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte VÄNTAR vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, älskade, medan ni VÄNTAR på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga,

Jud. 1:21 Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni VÄNTAR på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.

Tertullian:3 (AD 145-220)

”In the Revelation of John, the orders of these times are spread to see which” souls of the martyr learn to wait under the altar, while sincerely praying to be avenged and condemned: ”(learned, I mean, to wait), so that the world first may drink to suffer the torments that await it from the bottles of the angels, and that the unfaithful city may receive from the ten kings its deserved judgment, and that the BEAST ANTICHRIST, with his false prophet, may MAKE WAR AGAINST THE CHURCH OF GOD, and that after the devil’s thrown into a bottomless pit for a while, the blessed privilege of the first resurrection can be obtained from the thrones, and then, after throwing him to the fire, that the judgment of the final and universal resurrection can be determined from the books. Then both scriptures depict the steps of recent times and concentrates the harvest of Christian hope on the last end of the world. ”

”I Johannes Uppenbarelse sprids de här tidernas ordningar för att se, vilka” martyrens själar lär sig att vänta under altaret, medan de uppriktigt ber att bli hämnad och dömd: ”(lärde sig, menar jag, att vänta), för att världen först får dricka för att drabbas av de plågor som väntar på det av änglarnas flaskor, och att den otrogna staden kan få från de tio kungarna sin förtjänta dom och att odjuret Antikrist, med sin falska profet kan utgöra krig mot Guds församling; och att efter djävulens kastats i en bottenlös grop för ett tag kan den första uppståndelsens välsignade privilegium erhållas från tronerna; och sedan, efter ha kastat honom till elden, att domen av den slutliga och universella uppståndelsen kan bestämmas ur böckerna. Sedan skildrar båda skrifterna de sista tidernas steg och koncentrerar skörden av det kristna hoppet i världens sista ände.”

Min kommentar: Tertullian skriver att vilddjuret antikrist tillsammans med den falska profeten, ska föra krig mot Guds församling. Alltså säger Tertullian att församlingen finns kvar under Vedermödan.

”Now the privilege of this favor [resurrection] awaits those who, in the coming of the Lord, are to be found in the flesh, and who, because of the oppression of the antichrist, will deserve an immediate death, achieved by a sudden change, to be qualified to join. to the risen saints, as he writes to the Thessalonians: ”Therefore we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not come before them that sleep. For the Lord himself cometh down from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God: and the dead in Christ shall rise first. Then we will also be lifted up with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. ‘”

”Nu väntar privilegiet av denna favör [uppståndelsen] de som vid Herrens ankomst är att finna i köttet, och som, på grund av antikrists förtryck, ska förtjäna med en omedelbar död, som uppnås av en plötslig förändring, för att bli kvalificerad att ansluta sig till de uppståndna helgonen; som han skriver till tessalonikerna: ”Därför säger vi eder genom Herrens ord att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, inte komma före dem som sover. Ty Herren själv kommer ned från himmelen med ett rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de döda i Kristus kommer först att uppstå. Då ska vi också bli lyft upp tillsammans med dem i molnen, att möta Herren i luften, och så ska vi alltid vara med Herren.'”

Min kommentar: Dessa som har befunnits värdiga att få del av den första uppståndelsen vid Jesu återkomst, de som finns vid liv och de som dödats av antikrist och sedan ger han ett citat från 2 Thess. 4:16-17. Så här ser vi att antikrist måste framstå först, helt i enlighet med 2 Thess. 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad”

Hippolytus:6 (AD 170-236)

”It is proper that we take the holy scriptures in our hand, and find out from them what and in what manner the coming of the Antichrist is; at what time and at what time the unpleasant shall be revealed, and where and from what tribe (he comes) and what his name is, as indicated by the number of Scripture, and how he will seduce the people and gather them from the ends of the earth, and (how) he will stir up persecution and persecution against the saints, and how he will glorify himself as God; and what his end will be, and how the sudden revelation of the Lord will be revealed from Heaven, and what the whole world will burn up; and what the holy and heavenly kingdom of the saints will be when they reign with Christ; and what the punishment will be for the wicked in the fire. ”

”Det är tillbörligt att vi tar de heliga skrifterna i handen, och ta reda på från dem vad och på vilket sätt Antikrists ankomst är; vid vilket tillfälle och vid vilken tid den otrevliga skall uppenbaras och vart och från vilken stam (han kommer) och vad hans namn är, vilket indikeras av numret i Skriften; och hur han ska förföra folket och samla dem från jordens ändar. och (hur) han ska uppvigla till trängsel och förföljelse mot de heliga; och hur han ska förhärliga sig som Gud; och vad hans slut ska vara; och hur den plötsliga uppenbarelsen av Herren kommer att bli uppenbarad från Himmelen; och vad ska hela världen ska brinna upp; och vad de heliga och himmelska riket för de heliga ska vara, när de regerar tillsammans med Kristus; och vad straffet blir för de ogudaktiga i eld.”

Min kommentar: Hippolytus menar det är viktigt att vi läser skrifterna för att kunna veta från vilken stam antikrist kommer från, vad hans namn är som också indikeras av talet 666, hur han kommer förföra människorna och samla dem från alla världens ändar, och hur han kommer sätta igång en förföljelse mot de heliga. Och vi vet från Skriften att församlingen är de heliga.

”With regard to his name, it is not in our power to explain it exactly as the Blessed John understood it and was instructed about it, but only to give a supposed account of it; for when he appears, the Blessed One will show us what we are trying to understand… Therefore we should not pretend that this was his name, nor ignore the fact that he could not otherwise be appointed, but with the mystery of God in our hearts we should be afraid to keep faithfully what has been told to us by the blessed prophets, that, when these things come, we may be prepared for them and not be deceived. For when the time comes, he also comes, of whom it is spoken, to be manifested. ”

”Med avseende på hans namn är det inte i vår makt att förklara det exakt, som den välsignade Johannes förstod det och blev instruerad om det, men bara för att ge en förmodad berättelse om det; för när han framträder kommer den välsignade att visa oss vad vi försöker förstå… Därför borde vi inte heller ge det ut som om det här med säkerhet var hans namn, och heller inte ignorera det faktum att han inte annars skulle kunna utnämnas. Men med Guds mysterium i vårt hjärta borde vi vara rädda för att troget hålla vad som har blivit berättat för oss av de välsignade profeterna, för att vi, när dessa saker kommer, kan förberedas för dem och inte bli bedragna. För när tiden är inne, kommer han också, om vilken det talas om, att manifesteras. ”

Min kommentar: Här säger Hippolytus att när dessa saker sker ska vi vara förberedda för dem och inte bli bedragna.

Cyprian:9 (AD 200-258)

”[The Lord] has foretold that these things will come. At the call of His foresighted words, instruct and teach, prepare and strengthen the people of His church to the full endurance of the coming events. He prophesied and said that war, and famine and earthquakes, and ”plague would arise everywhere, and so that an unexpected and new terrible terror would not shake us, he had previously warned us that the persecution would increase in recent times.”

”[Herren] har förutsagt att dessa saker skulle komma. Med uppmaningen av Hans förutseende ord, instruera och undervisa, förbereda och stärka folket i Hans församling till full uthållighet i de kommande händelserna. Han profeterade och sa att krig, och hungersnöd och jordbävningar och pest skulle uppstå på varje ställe. och för att inte en oväntad och ny hemsk skräck skulle skaka oss, hade han tidigare varnat oss för att förföljelsen skulle öka alltmer i de sista tiderna. ”

”Because you should understand and believe and keep it for sure, that the day of suffering has begun to hang over our heads and the end of the world and the time of the Antichrist has come nearer to us, something we must all resist prepared for battle;”

”För att ni borde förstå och tro och hålla det för säkert, att lidandets dag har börjat hänga över våra huvuden och världens ände och Antikrists tid har kommit närmare oss, något som vi alla måste stå emot förberedd för striden; ”

”Do not let any of you, beloved brethren, be so afraid of the future persecution or the coming of the impending Antichrist, lest you be armed for all things by the evangelical exhortations and ordinances and by the heavenly warnings. The Antichrist comes, but over him Christ also comes. The enemy comes furiously, but immediately follows the Lord to avenge our sufferings and our wounds. ”

”Låt inte någon av er, älskade bröder, vara så rädda av rädslan för framtida förföljelse eller den hotande antikrists ankomst, för att inte vara beväpnad för alla saker genom de evangeliska uppmaningarna och förordningarna och av de himmelska varningarna. Antikrist kommer, men över honom kommer också Kristus. Fienden går fram rasande, men genast följer Herren för att hämnas våra lidanden och våra sår. ”

Victorinus:13 (AD ?-304)

”He speaks of the prophet Elijah, who is the forerunner of the times of the Antichrist, for the restoration and establishment of the church from the great and unbearable persecution.”

”Han talar om profeten Elias, som är föregångaren till Antikristens tider, för församlingens återställande och etablering från den stora och outhärdliga förföljelsen.”

”The woman who is clothed in the sun and has the moon under her feet and wears the crown with twelve stars on her head and is in childbirth, is the ancient church consisting of fathers, prophets and saints and apostles. …”

”Kvinnan som är klädd i solen och har månen under sina fötter och bär kronan med tolv stjärnor på huvudet och är i barnsnöd, är den urkyrkan som består av fäder, profeter och helgon och apostlar. …”

”He will also make sure that a golden image of the Antichrist is placed in the temple in Jerusalem, and that the apostate angel would come in, and thus speak through voices and oracles … The Lord, who exhorts his congregations concerning the last times and their dangers, says: ”But when you see the contempt that the prophet Daniel speaks of, stand in the sanctuary, then let the reader understand.”

”Han skall också se till att en gyllene avbild av antikrist skall placeras i templet i Jerusalem, och att den avfallna ängeln skulle komma in, och därmed yttra sig genom röster och orakel… Herren, som förmanar sina församlingar angående de sista tiderna och deras faror, säger: ”Men när ni skall se det förakt som profeten Daniel talar om, stå i helgedomen, då må den som läser förstå.”

”The short time means three years and six months, during which the devil, with all that is in his power, will avenge himself on the church through the Antichrist.”

”Den korta tiden innebär tre år och sex månader, där djävulen, med allt som står i hans makt, kommer att hämna sig genom Antikrist mot församlingen.”

En reaktion på ”Ser ni inte tidens tecken?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s