Församlingsledare! Kompromissa inte!

Ps 50:16-17 Men till den ogudaktige säger Gud: Hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga, du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig? 

Så många olika inriktningar inom kristenheten, så mycket villfarelse och kompromiss! Vem kan rädda oss? Jag är förskräckt över den passivitet och den likgiltighet kristna lever i. Vi verkar ha accepterat att vi är besegrade och att Guds ord är utan kraft. Vi har dragit oss tillbaka och kompromissar Jesu underbara evangelium och sitter tillsammans med bespottare och lögnare, vi tillåter villoläror komma in i församlingen och rycker bara på axlarna.   
KOMPROMISSA INTE MED ANDRA EVANGELIUM. Kompromissa inte med Jehovas Vittnen, Mormoner, Islam, Ortodox tro, Katolsk villfarelse, Österländsk mysticism! KOMPROMISSA INTE DET RENA EVANGELIUM! Då förlorar du din sälta! Då förlorar du ditt ljus! Älska dem och be för dem, förlåt dem, vittna för dem, men kompromissa inte! Tiden är ond! Sök HERRENS ansikte!

Ps 1:1/Joh 15 Salig (välsignad, lycklig, framgångsrik) är den som inte följer de ogudaktigas råd. (Lyssna inte på de ogudaktiga, utan sök HERREN för hjälp). Och inte går på syndares väg (lev inte som hedningen, tänk/tala inte som hedningen, frukta inte som hedningen, förtala, bedra, ljug, förbanna inte som hedningen) eller sitter bland bespottare (om dina vänner bespottar din Herre och förbannar din Gud, gå undan, dra dig undan allt ont så du inte dras med i samma villfarelse som de), utan har sin glädje i HERRENS undervisning (Ordet ger vishet och ljus, liv och kraft, glädje och frid) och begrundar hans ord dag och natt (Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig). Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar(Joh 15:8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar). Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort (Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp). Därför skall de ogudaktiga inte bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. Ty HERREN känner de rättfärdigas väg (Joh 10:14 Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.), men med ogudaktigas väg leder till fördärvet.   

Du och jag kan inte frälsa oss själva, och det är inte genom vår styrka eller makt det ska ske, utan genom den Helige Ande, säger HERREN Sebaot. Men vår del är att vara förståndiga och att höra och göra vad Gud befaller oss, och inte låta något komma emellan oss och vår Fader. Synden snärjer oss så lätt. 

Ps 24:3-6 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn.   

Vår Herre är inte ond eller hämndgirig. Han förlåter den som ödmjukar sig och ber om hjälp. Han överger oss inte om vi har syndat, men om vi håller fast vid vår synd och överträdelser, kan han inte hjälpa oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9
Om det ord du hört ger dig ett stygn i hjärtat, var inte sen med att omvända dig, för då talar den Helige Ande genom Ordet. Låt blodet rena ditt samvete från all ogudaktighet, kompromiss och annat ont, för då har du rena händer och ett rent hjärta inför Gud, och då hör han dig.   

Psalm 25:3 Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt.   

Du kan säga som David: HERRE, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Ps 25:4-5 
Att ödmjuka oss inför den Högste är vår del i allt, och Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Vi kan säga som David: För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. Hans själ skall bo i det goda, och hans efterkommande skall ärva landet.   
Men det viktigaste och härligaste med allt detta är att: HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känd för dem. Psalm 25:14 
Ja, kasta bort allt ont, och vandra inför HERREN med ett rent och uppriktigt hjärta, så kommer Han leda dig rätt och du får frid. Han öppnar sitt Ord för dig, och du får tillträde till Hans rådslut.
Från Facebook, 7 Okt. 2016

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s