Vandra i Anden!

När vi blir födda på nytt får vi den Helige Ande, och då får vi också hjälp att vandra i Ande, men vi har fortfarande köttet att kämpa emot. Anden står emot köttet och köttet står emot Anden. Men om vi följer Anden, vandrar vi i anden. Att följa Anden är att tänka på det som är där ovan, att fästa sitt hjärtas blick på Jesus. Att vi har Jesus och det verk han utfört på korset i våra tankar, alltid, så att vi tänker på hans ord dag och natt. Detta är att vandra i Anden.

Romarbrevet 8 säger:

”Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.” Rom 8:4-8

Och Galaterbrevet beskriver köttets gärningar:

”Köttets gärningar är uppenbara: De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg att de som LEVER så skall inte ärva Guds rike.” Gal. 5:19-21

Däremot kan man som kristen välja att lyda köttet och ignorera Andens varningar och undervisning. Men vi har nu en helt annan möjlighet att vandra med Gud eftersom vi har den Helige Ande som Hjälpare. Detta är den stora träningen vi måste gå igenom: Att lära oss vad som är kött, själ och vad som är Ande.
Hebreerbrevet 5:14 säger att den fasta födan är till för vuxna, och de vuxna beskrivs som de som genom övning har fått sina sinnen skärp till att skilja mellan gott och ont. Målet är att vi ska växa upp till manlig mognad och att vi inte ska drivas hit och dit genom varje vindkast i läran (Ef 4:14). Kolosserbrevet uppmanar oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida (Kol 3:1). Och Hebreerbrevet säger: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare…. (Hebr 12:2a).
Den smala vägen kan vi ju bara gå på om vi vandrar i Anden och leds av Anden, för det är bara den som leds av Anden som är Guds barn. Den som lever efter sitt kött vandrar då inte med Gud. Här kommer sinnets förnyelse in, här behöver vi får vanan att skilja mellan gott och ont, och det är en träning, att öva upp sig så man alltid gör rätt saker.
Däremot finns det ingen fördömelse för den som verkligen vill göra Guds vilja, för ibland kommer olydnaden tillbaka och ibland väljer vi att följa köttet, vi kan brusa upp och vara elaka och säga dumma saker, men Gud kommer direkt och tillrättavisar oss och vårt samvete känner av det. Då omvänder vi oss från synden. Genom att vi blir tillrättavisade av vår Fader i himlen, förstår vi att vi är Guds barn.
Däremot behöver vi också förstå att vi har en fiende som anklagar oss utan att vi har gjort någon synd. Det är övningen, träningen vi behöver gå igenom, att vi lär oss skilja på gott och ont, vad som kommer från Gud och vad som kommer från djävulen. Är man ostadig på sin väg faller man lätt för den ondes anklagelser. Johannes pratar i sitt brev om två olika saker när han pratar om synd. På det ena stället säger han: Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss (1 Joh 1:8). Och: Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar (1 Joh 3:8). Här pratar han, å ena sidan om den som faller för köttets frestelse och andra sidan, den som lever i oomvänd synd.
Att synda är en helt annan sak än att LEVA i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor.
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. DET är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
Så, att vandra i Anden är enda lösningen och det enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet.
Jag tror många lever i stark fördömelse. Det finns nämligen ett dike som kallas \”sinless perfection\” som några idag predikar och jag ser flera som börjat anamma den läran. ”Sinless Perfection” undervisar att OM du syndar är du av djävulen. De blandar ihop lag och kött och det är en lära som leder till lagiskhet och fördömelse, då INGEN klarar av att leva rätt, efter sitt kött. Det är många som inte vet vad lagen är, och vilken lag Johannes pratar om, och de förstår då inte heller att lagen nu är skriven i våra hjärtan, genom den Helige Ande. De förstår inte att det är genom att följa Anden som vi undviker att bryta den lagen som är Guds tio budord, och är inskriven i våra hjärtan.
Vi har nu inte några andra gudar längre, vi stjäl inte längre, vi bedrar inte längre, vi begår inte äktenskapsbrott längre, vi lever inte i omoral längre, ja, alla de här uppenbara sakerna som är till vår egen skam, har vi lagt av genom att vi kom till tro på Jesus, och han har renat våra hjärtan från alla dessa synder. Däremot kan vi mycket enkelt följa köttet, att vi blir ilskna, säger ett ont ord, tappar tålamodet och brister i vishet, etc, Det är inte vad lagen talar om, utan det är köttet som står emot Anden.
Det handlar då om köttet som kämpar mot Anden och det är det som betyder att Anden hjälper oss i vår svaghet. Han manar oss till omvändelse så att vi kommer till insikt om vad som inte är välbehagligt inför Gud. Det är hans godhet som för oss till omvändelse (Rom 2:4). Det är bara då vi förstår vad som är Guds vilja och kan bekänna våra synder så att han får rena oss från dem, plus att han renar oss från all orättfärdighet. Försök inte att behaga Gud genom att leva efter människors regler och påbud. Du kommer misslyckas! Men många lever ändå i lagiskhet, genom att de strikt håller fast vid att de är syndfria, och skulle de falla för köttets frestelser, kommer en enorm fördömelse.
Tänk om vi som kristna förstod detta? Hur härlig och balanserat skulle då inte vår vandring med Jesus bli? Ja, det är nog väldigt många som lever och har svårt att förstå Guds kärlek och omsorg, hans barmhärtighet och den balans man behöver för att förstå hans nåd.
Allt börjar egentligen med 1 Joh 4:16 \”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.\” Allt börjar med att man tror…. tror på vad då? Jo, på Guds kärlek till oss.
Tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser (Hebr. 11:1). Och här behöver man TRO på Guds kärlek, och bli befästa i den. Många menar de vet vad tro är, de letar efter mirakler, ber om under och tecken, men om dem inte ens tror att Gud älskar dem, även om de skulle misslyckas i något, så kommer de heller aldrig fram till vilan i Kristus. Vi behöver alla Guds nåd.
Be Gud uppenbara den smala vägen för dig.
Guds frid syskon!

8 reaktioner på ”Vandra i Anden!

  1. teo är mitt blogg namn Mvh Holger Det vore skoj att sms:a dig några länkar och få invändningar från dig för du tänker bra och skriver ännu bättre …enbart att du skrev ut Rom 7 i dåtid och jämförde då direkt fatta jag galoppen

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s