En Dom Över Guds Folk

Etikett: Kort Bibelstudie, Längd: 7 min. Först publicerad den 26 Dec 2015 11:39

Ett ord av uppmuntran och förhoppningsvis till glädje och styrka.

 
Ja, det går en dom över oss just nu. Många blir avslöjade som falska lärare och profeter. Många faller i uppenbar synd. En del vänder om och blir förlåtna, andra går ännu djupare i sin synd. Lögn och bedrägeri avslöjas, dolda motiv kommer fram i ljuset, köttets gärningar uppenbaras och kvar står en förvirrad församling. Så hur vet vi om vi går rätt?
 
Guds ord har sagt att det skall visa sig vem som är rättfärdig och vem som är orättfärdig, vem som tjänar Herren och vem som inte gör det.
 

Mal. 3:17 De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.

Petrus talar om att domen börjar med Guds hus.
 

1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

Vi skall vara som judarna i Berea, (Apg 17:10-11) som jämförde allt vad som sades med skriften. Det finns bara en fast grund att bygga på, det är Jesus, den fasta klippan, Ordet som blev kött och som profeterna och lagen profeterade om. Det skrivna Ordet är vad vi har att jämföra all företeelse mot.
 
Vi kan inte bedöma någon händelse, predikan eller uppenbarelse efter känslor och egna tankar, eftersom vi vet att hjärtat är en bedräglig ledstjärna. ”Följ ditt hjärta,” kan leda dig helt vilse, om då inte Guds Ord får fylla det.
 

Jer. 17:9 Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?

Det enda vi har är Ordet och bönen, där den Helige Ande undervisar och leder oss. Allt som har skrivits ner är skrivit till undervisning för oss som har världens slut inpå oss. (1 Kor 10:11) Tänk på de mäktiga orden! Jesaja, Mose och Paulus och Petrus skrev allt för oss som lever i den här tiden av dom. Vi har fått hela uppenbarelsen nerskriven genom den Helige Ande. Därför är skriften vår fasta hållpunkt. Jesus är Ordet, Ordet är sanningen, Sanningen är Jesus, Ordet är en lampa för våra fötter, Jesus är ljuset och ljuset lyser upp vår stig och vi vandrar inte i mörker. Vi är dagens barn och ljuset, som är Ordet, Sanningen, Livet = Jesus, som är med oss alla dagar intill tidens slut, genom den Helige Ande.
 
Vi ser mörker avslöjas till höger och till vänster, och hur vet vi att vi är rätt? Hur vet vi att vi är uppriktiga inför Gud, när vi ser stora gudsmänniskor avslöjas som lögnare och bedragare? Vi vänder oss till Gud, kommer inför hans tron med uppriktiga hjärtan, läser Guds ord och låter den Helige Ande levandegöra Ordet för oss.
 
Mer och mer förstår vi hur litet vi kan göra för vår egen frälsning, hur litet vårt eget förstånd klarar hålla reda på allt bedrägeri och skilja det från sanning. Ju mindre vi litar på vår egen förmåga, börjar vi lita på Guds förmåga i oss. Det handlar om att vara ledd av Anden och inte av köttet. Vi böjer oss för sanningen i Ordet och bekänner oss till honom, och Guds nåd fostrar oss att avsäga oss all världslighet och köttsliga lustar, att leva gudfruktigt i den tid som nu är.
 
Det är lätt för oss att döma andra utifrån köttet, att utifrån vårt eget kött bedöma och fördöma, därför är vi i stort behov av den Helige Andes hjälp. Men om inte Anden får Ordet att arbeta med, är det lätt att gå vilse. Den Helige Ande har kommit för att förhärliga Jesus, för att påminna oss om allt han sagt, och föra oss fram till hela sanningen.
 
Är man däremot beroende av predikningar och undervisning från sin pastor eller lärare, blir det snart svårt att avgöra veta vad som är rätt. Därför ber jag er, vänner, att själva studera skriften och låta den Helige Ande undervisa er utifrån den smörjelse vi fått. Smörjelsen lär oss om allting enligt 1 Joh. 2:20 + 27-28:
 

”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.” ”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.”

Allt handlar om kärlek till Sanningen, som är Jesus själv. Om vi älskar sanningen så är vi kända av honom, och om vi tjänar Sonen kommer Fadern ära oss (Joh 12:26). Vilken stor tanke!
 

2 Tess. 2:9-10 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.”

Hur vet vi att vi tillhör Herren, att vi är uppriktiga och sanna lärjungar? Det finns några punkter som jag har som tröst.
  1. Jag har låtit Guds Ande få döma mitt hjärtas alla uppsåt och tankar genom Ordet. Vi får inte vara rädda när Gud uppenbarar våra synder och orättfärdighet. Det är nåd från Gud när Han avslöjar våra hjärtan.
  2. Jag har tillåtit Guds Ande gå till doms med mina köttsliga synder.
  3. Jag har bekänt mina synder inför min Fader.
  4. Jag har låtit Jesu blod rena mig från all uppenbar synd.
  5. Jag lever nu med ett rent samvete inför Gud och människor.
  6. Jag låter Ordet och Anden helga mig från allt som ligger fördolt i mitt hjärta och som tas fram i ljuset.
 
Är det då i min egen kraft jag vandrar inför Gud eller vandrar jag nu i ljuset och i kraft av Anden? Vandrar jag nu efter köttets sinne eller Andens sinne? Jag har korsfäst mitt kött, och nu gör jag det dagligen, för att följa i hans fotspår. 
 
Jag förblir i honom och han förblir i mig, och då bär jag frukt. Det är då inte genom ”min mäktiga” styrka och kraft jag helgas utan genom Anden. Sakarja 4:6 säger ”Inte genom styrka eller kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” Det är alltså när vi vandrar i Anden vi förvandlas och övervinner villfarelse, lögn och andra köttets gärningar.
 
Om du älskar Jesus, älskar du Sanningen. Den som tror på honom skall bli frälst, och om vi håller ut intill änden får vi se frälsningen uppfyllas. Vi har blivit nya skapelser i Kristus och vi har vänt oss bort från mörkret och dess gärningar. Vi lever inte längre som hedningarna, efter vårt eget hårda hjärta och mörka förstånd, utan vi låter Kristus få lysa upp hela sitt tempel, som är vår kropp. Om du är uppriktig i din tro, älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd, då ser Han det och du är trygg i Kristus. Han har sagt i sitt ord:
 

Jes. 42:3 Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. 

Matt. 12:20 Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s