Den Tidiga Församlingen talar om Post-Trib/Pre-Wrath!

Jag har tagit fram den undervisning om ändens tid som fanns hos de kristna generationerna precis efter apostlarna och översatt från engelska till svenska. Jag lägger ut den engelska texten här.  

Läs nedan vad de tidiga ledarna för församlingen undervisade angående vedermödan. 

Det fanns absolut ingen debatt bland de tidiga kristna om uppståndelsen och uppryckandet av Jesu utvalda var Pre-Trib eller Post-Trib. Alla var Post-Trib, eftersom de förstod att de kristna skulle vara uthålliga genom den korta trängseln under Antikrist precis före Kristi återkomst. Läs vad de tidiga ledarna för Kristi församling undervisade.    

En Post-Trib/Pre-Wrath Uppståndelse och Uppryckande

Irenaeus: (AD 120-202)

”I ett allt tydligare ljus har Johannes i Uppenbarelseboken angett för Herrens lärjungar vad som ska hända i de sista tiderna och om de tio kungarna som då ska uppstå …” Dessa har ett sinne och ger sin styrka och makt åt vilddjuret. Dessa skall föra krig mot Lammet, och Lammet skall övervinna dem, för han är Herrarnas Herre och Kungarnas Kung. … Och de skall lägga Babel öde och bränna henne i eld och ge sitt rike åt djuret och skicka kyrkan på flykt. Därefter skall de förstöras vid Herrens ankomst.”

Min Kommentarefter att de tio kungarna har förstört Babylon ska de jaga församlingen på flykt! De rättfärdigas uppståndelse äger rum EFTER antikrists ankomst och EFTER att han förstört alla riken under sig. De rättfärdiga, som finns kvar ska lida stor nöd, men har undkommit den ondes grepp.  

”För alla dessa och andra ord var otvivelaktigt talat med tanke på DE RÄTTFÄRDIGES UPPSTÅNDELSE, som äger rum EFTER Antikrists ankomst och alla nationer är förstört under hans styre; i [tiden] av vilken de [uppståndna] rättfärdige kommer att regera på jorden, och blir allt starkare inför Herrens ögon; och genom honom kommer de att vara vana att ta del i Guds Faderns ära och njuta av rikets gemenskap och gemenskapen med de heliga änglarna, och förbunden med andliga varelserna; och de som Herren kommer att FINNA I KÖTTET, VÄNTAR PÅ HONOM FRÅN HIMLEN, och Han har låtit dem själva få lida och har räddat dem undan den ogudaktiges händer.” 

Min kommentar: Irenaeus säger alltså här att apostlarnas ord utan tvekan sägs med tanke på uppståndelsen av de rättfärdiga, som kommer ske EFTER att antikrist framstått OCH efter att alla nationerna har ödelagts under hans styre. De som Herren finner VÄNTAR PÅ HONOM, de som fortfarande finns kvar här i livet, ska få dela Guds härlighet. Detta i full överensstämmelse med skriftens ord som säger:

Fil. 3:20 Men vi har vårt medborgarskap i himlarna, VARIFRÅN VI ÄVEN VÄNTAR Frälsaren, Herren Jesus Kristus,

Hebr. 9:28 så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, FÖR ANDRA GÅNGEN, utan synd bli synlig för dem som VÄNTAR HONOM TILL FRÄLSNING.

2 Thess. 1:9-10 Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli FÖRHÄRLIGAD I SINA HELIGA och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott.

2 Petr. 3:12-14 medan ni VÄNTAR och ivrigt längtar efter GUDS DAGS ANKOMST, då himlarna ska förgås av eld och elementen smälta av hetta. Men efter hans löfte VÄNTAR vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, älskade, medan ni VÄNTAR på detta, så gör allt ni kan för att ni ska bli funna av honom i frid, utan fläck och oklanderliga,

Jud. 1:21 Se till att ni blir bevarade i Guds kärlek, medan ni VÄNTAR på vår Herre Jesu Kristi barmhärtighet till evigt liv.

Tertullian: (AD 145-220)

”I Johannes Uppenbarelse sprids de här tidernas ordningar för att se, i vilket ”martyrens själar lär sig att vänta under altaret, medan de uppriktigt ber om att bli hämnad och dömd: ”(jag menar, lärde sig att vänta), för att världen först får dricka för att drabbas av de plågor som väntar på det genom änglarnas skålar, och att den otrogna staden kan få sin förtjänta dom från de tio kungarna och att ODJURET ANTIKRIST, med sin falska profet kan FÖRA KRIG MOT GUDS FÖRSAMLING; och att efter djävulen för ett tag kastats i en bottenlös grop kan den första uppståndelsens välsignade privilegium erhållas från tronerna; och sedan, efter ha kastat honom till elden, att domen av den slutliga och universella uppståndelsen kan bestämmas ur böckerna. Sedan skildrar båda skrifterna de sista tidernas steg och koncentrerar skörden av det kristna hoppet i världens sista ände.” 

Min kommentar: Tertullian skriver att vilddjuret antikrist tillsammans med den falska profeten, ska föra krig mot Guds församling. Alltså säger Tertullian att församlingen finns kvar under Vedermödan.

”Nu väntar privilegiet av denna förmån [uppståndelsen] de som vid Herrens ankomst är att finna i köttet, och som, på grund av antikrists förtryck, får en omedelbar död, som uppnås av en plötslig förändring, för att bli kvalificerad att ansluta sig till de uppståndna helgonen; som han [Paulus] skriver till tessalonikerna: ”Därför säger vi eder genom Herrens ord att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst, inte komma före dem som sover. Ty Herren själv kommer ned från himmelen med ett rop, med en ärkeängels röst och med Guds trumpet, och de döda i Kristus kommer först att uppstå. Då ska vi också bli lyft upp tillsammans med dem i molnen, att möta Herren i luften, och så ska vi alltid vara med Herren.‘” 

Min kommentar: Dessa har befunnits värdiga att få del av den första uppståndelsen vid Jesu återkomst, de rättfärdiga som finns vid liv och de rättfärdiga som dödats av antikrist, och sedan ger han ett citat från 2 Thess. 4:16-17. Här ser vi att antikrist måste framstå först, helt i enlighet med 2 Thess. 2:3 ”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad”Hippolytus: (AD 170-236)

”Det är tillbörligt att vi tar fram de heliga skrifterna, och tar reda på från dem vad och på vilket sätt Antikrists ankomst betyder; vid vilket tidpunkt och vid vilken tid den otrevliga skall uppenbaras och vart och från vilken stam (han kommer) och vad hans namn är, vilket indikeras av numret i Skriften; och hur han ska förföra folken och samla dem från jordens ändar. Och (hur) han ska uppvigla till nöd och förföljelse mot de heliga; och hur han ska förhärliga sig som Gud; och vad hans slut ska vara; och hur den plötsliga uppenbarelsen av Herren kommer att bli uppenbarad från Himmelen; och att hela världen ska brinna; och vad de heliga och himmelska riket för de heliga ska vara, när de regerar tillsammans med Kristus; och vad straffet blir för de ogudaktiga i eld.” 

Min kommentar: Hippolytus menar det är viktigt att vi läser skrifterna för att kunna veta från vilken stam antikrist kommer från, vad hans namn är som också indikeras av talet 666, hur han kommer förföra människorna och samla dem från alla världens ändar, och hur han kommer sätta igång en förföljelse mot de heliga. Och vi vet från Skriften att församlingen är de heliga. 

”Med avseende på hans namn är det inte i vår makt att förklara det exakt, som den välsignade Johannes förstod det och blev instruerad om det, men bara för att ge en tänkt förklaring på det; för när han framträder kommer den Välsignade att visa oss vad vi försöker förstå… Därför borde vi inte heller ge det ut som om det här med säkerhet var hans namn, och heller inte ignorera det faktum att han inte annars skulle kunna utnämnas. Men med Guds hemlighet i vårt hjärta borde vi i fruktan troget hålla fast vid vad som har blivit berättat för oss av de välsignade profeterna, för att vi, när dessa saker händer, kan förberedas för dem och inte bli bedragna. För när tiden är inne, kommer han också, om vilken det talas om, att manifesteras.” 

Min kommentar: Här säger Hippolytus att när dessa saker sker ska vi vara förberedda för dem och inte bli bedragna.   Cyprian: (AD 200-258)

”[Herren] har förutsagt att dessa saker skulle komma. Med uppmaningen av Hans förutseende ord, instruera och undervisa, förbereda och stärka folket i Hans församling till full uthållighet i de kommande händelserna. Han profeterade och sa att krig, och hungersnöd och jordbävningar och pest skulle uppstå på varje ställe. och för att inte en oväntad och ny hemsk skräck skulle skaka oss, hade han tidigare varnat oss för att förföljelsen skulle öka alltmer i de sista tiderna.”

”För att ni borde förstå och tro och hålla det för säkert, att lidandets dag har börjat hänga över våra huvuden och världens ände och Antikrists tid har kommit närmare oss, något som vi alla måste stå emot förberedd för striden;”

”Låt inte några av er, älskade bröder, vara så rädda för den framtida förföljelsen eller hotet av antikrists ankomst, för att ni ska vara beredda på allting genom evangeliets förmaningar och förordningar och av de himmelska varningarna. Antikrist kommer, men efter honom kommer också Kristus. Fienden går fram i raseri, men genast följer Herren för att hämnas våra lidanden och våra sår.”

Victorinus: (AD ?-304)

”Han talar om profeten Elias, som är föregångaren till tiden för Antikrist, för församlingens upprättelse och etablering EFTER den stora och outhärdliga förföljelsen.

Kvinnan som är klädd i solen och har månen under sina fötter och bär kronan med tolv stjärnor på huvudet och är i barnsnöd, är den urkyrkan som består av fäder, profeter och helgon och apostlar. …

Han skall också se till att en gyllene avbild av antikrist skall placeras i templet i Jerusalem, och att den avfallna ängeln skulle komma in, och därmed yttra sig genom röster och orakel… Herren, som förmanar sina församlingar angående den sista tiden och dess faror, säger: ”Men när ni skall se det förakt som profeten Daniel talar om, stå i helgedomen, då må den som läser förstå.

Den korta tiden innebär tre år och sex månader, där djävulen, med allt som står i hans makt, kommer att hämna sig genom Antikrist mot församlingen.” 

Min kommentar: Även Cyprian och Victorinus skriver att vi måste förberedas, instrueras och undervisas för att vi ska stå fasta i uthållighet inför de kommande händelserna, nämligen att förföljelsen från antikrist kommer medföra lidande. Dessa två tidiga ledarna läste skrifterna precis som vi gör, att vi måste genomgå den stora Vedermödan. Victorinus skriver även att den tiden är kort. Bara 3 år och 6 månader, 3½ år. 

Det inkom några frågor på det här inlägget som jag svarade på här.

En reaktion på ”Den Tidiga Församlingen talar om Post-Trib/Pre-Wrath!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s