Blind tro?

Är det vad Gud har kallat oss till? Blind tro? En tro som inte vågar ifrågasätta eller vågar undra? En blind tro som inte kan förklarar varför du tror som du tror?


Gud är inte upphov till förvirring, och Han har faktiskt skapat oss med en hjärna, som Han vill vi ska använda. Om hjärnan inte är användbar i kristna sammanhang och vi måste förlita oss på en blind tro, då är vi de största dårarna världen har skådat.


Ta t.ex. ordet ”kunskap” som är ett sånt flitigt använt ord i Bibeln. Den kunskapen har Gud gett oss för att vi både ska förstå och bli förståndiga. Han har inte kallat oss till en idiotförklarat tro, där vi inte fattar varför vi tror som vi gör. Nej Han har gett oss sitt ord som är tänkt ge oss förstånd.


Jesus utväljer inte de som är visa och förståndiga i den här världen. Det kan du läsa om i 1 Kor. 2:4-8

”Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i Ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft. Visdom talar vi emellertid bland de fullkomliga, men en visdom som inte tillhör denna världen eller denna världens mäktiga, som kommer att förgås. Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet, som ingen av denna världens furstar har känt till. För om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.”

Han utväljer dem som ingenting är. Men Han vill att vi ska växa upp i Kristus, och inte vara barn till förståndet.
Tillbaka till ordet ”kunskap”…


Johannes Döparen fick profeterat över sig följande:

”Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk KUNSKAP om frälsning, att deras synder är förlåtna.” Luk 1:76-77

Jesus säger till fariseerna och de laglärda: Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till KUNSKAPEN. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.” Luk. 11:52

Paulus säger till de högmodiga i Rom:

Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha KUNSKAP om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Rom. 1:28

Gud vill vi ska ha kunskap och insikt i allt Han har uppenbarat i sitt ord.

”Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.” 5 Mos. 29:29

Ta t.ex. Paulus ord i 2 Kor. 10:3-6

”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig UPP MOT KUNSKAPEN OM GUD. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.”

Går vi till Efesierbrevet läser vi Paulus bön för dem och ser hur viktigt kunskapen om Gud är:

Ef. 1:17-23 ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.”

Och den tjänstegåva som INTE ger församlingen KUNSKAP om Gud är en oäkta tjänstegåva och MÅSTE förkastas.

Ef. 4:12-15 ”De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.”

Paulus talar om tjänstegåvorna och den som inte ger församlingen kunskapen om Gud är som fariseerna och sadducéerna som ville behålla kunskapen för sig själva för att ha kvar makten över folket. Det var detta Jesus reagerade så starkt på i Matt. 23 när han går till rätta med lögnarna och ropar ÅTTA GÅNGER VE över dem.

Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till KUNSKAPEN. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.” Luk. 11:52

Men, när vi umgås med Jesus och följer Honom blir vi visa och förståndiga och frimodiga:

”När de såg sådan frimodighet hos Petrus och Johannes och märkte att de var olärda och outbildade, förundrade de sig. Men de kände igen dem att de hade varit tillsammans med Jesus.” Apg. 4:13

Avslutningsvis vill jag visa Paulus befallning till korinterna:

”Bröder, var inte barn till förståndet, utan var barn i ondskan och fullvuxna till förståndet.” 1 Kor. 14:20.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s