Min slutsats ang. Daniel 2 och Daniel 7

Klassisk framställning av jämförelsen mellan Dan. 2 och Dan. 7.

När jag skriver något så är jag medveten om att inte alla håller med eller förstår vad jag skriver. Jag välkomnar därför kommentarer och olika åsikter eftersom det hjälper oss alla att hitta fel och brister i våra resonemang. Det hjälper mig att studera tänkta motsägelser och vässa argumenten. Har jag fel ändrar jag på mig och jag hoppas att du gör likadant.

Alla dessa som har gått före oss är värd en eloge. De har grävt i Skrifterna och lagt grunden för vår eskatologi, och det är alltid enklare att hitta motsägelser eller brister i andras resonemang än att själv komma fram med en fullkomlig eskatologi. Järn skärper järn.

Thoralf Gilbrant utgår från den rådande Pre-Trib förståelsen av det profetiska Ordet. Och han har arbetat hårt med att lägga fram sina kommentarer. I den här artikeln kommer jag använda hans kommentarer från Daniel 2 och 7 och titta på andra lösningar.

Så småningom ska jag försöka sammanställa allting till en kronologisk beskrivning. Jag hoppas det kan bli till hjälp och välsignelse för Kristi kropp.

Thoralf Gilbrants kommentar till Daniel 2

Kap 2 profetior om den sista tiden Nebukadnessars drömsyn. Den förste kung i det första hednarike som av Gud gavs herravälde under den tid som Jesus kallar hedningarnas tider (Dan. 2:37, Luk. 21:24) får i denna syn en överblick över världsutvecklingen. Synen har kallats ”världshistoria skriven i förväg”. Nebukadnessar ser i sin dröm en stor och praktfull staty som symboliserar de fyra stora riken som underkuvar Israel och får världsherravälde: Babel, Medo-Persien, Grekland och Rom. Den sistnämnda makten krossas av stenen som träffar statyns fötter – en bild på Messias andra tillkommelse – och Gud upprättar ”i de kungarnas dagar” ett rike som aldrig skall gå under. Nebukadnessars drömsyn har sin motsvarighet i Daniels drömsyn (kap 7).

Thoralf Gilbrants kommentar till Daniel 7

Kap 7. profetior om den sista tiden Daniels syn angående vilddjuren. Medan den hedniske monarken Nebukadnessar såg världsrikena i form av en glänsande staty, såg profeten Daniel samma riken som blodtörstiga vilddjur; det babyloniska symboliseras av ett lejon, det medo-persiska av en björn, det Grekiska av en leopard och det Romerska av ett odjur med rovdjurständer och klor samtidigt som det har horn som nötboskap. I detta fjärde rike skall det i den sista tiden uppstå en kung som kallas ”det lilla hornet” (Antikrist), som hädar Gud och förföljer hans folk. Det första steget i denne kungs karriär består i att han besegrar tre andra kungar och tillskansar sig makten över det Romerska riket, vilket på den tiden skall vara ett tiostatsförbund. Senare regerar antikrist oinskränkt över hela jorden i fyrtiotvå månader, men förgörs när Människosonen kommer på himlens skyar och upprättar sitt rike. Det är denna profetia som ligger till grund för Upp. 13 (se Daniel 8).

Min analys av Gilbrants kommentar

Jag tror inte synen i Daniel kapitel 2 och synen i Daniel kapitel 7 visar på samma händelser. Varje syn har en tidsstämpel i inledningen till synen och i kapitel 2 börjar synen med inledningen”I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös”. I kapitel 7 inleds synen med ”I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn när han låg på sin bädd”.

Nebukadnessar regerade Babylon mellan år 605-562 f.Kr. alltså 43 år, och Belsassar regerade Babylon mellan 539-530 f.Kr., alltså bara 9 år fram till Medo-Persien invaderade Babylon. Det finns en för mig okänd period på 23 år mellan dessa två kungar.

Daniel hade synen i kapitel 2 i Nebukadnessars andra regeringsår, alltså år 604 f.Kr. Daniel fick sin syn i kapitel 7 i Belsassars första regeringsår, alltså år 539 f.Kr. Det är 65 år mellan synen i Daniel 2 och Daniel 7.

Jag finner det märkligt att Gud skulle ge Daniel en syn gällande en död kung och ett rike som nu var på väg att erövras av ett annat rike. Jag ser däremot synen i Daniel 7 som en fortsättning på synen i Daniel 2, och inte som paralleller till varandra.

Hur kopplas dessa två olika syner till att bli två syner gällande samma händelser? Synen i kapitel 2 förklaras på samma sätt av både futurister och historicister, som fyra olika riken. Men synen i Daniel 2 gäller inte bara fyra riken, utan hela sex riken, Kristi rike inkluderat (medan synen i Daniel 7 gäller fyra riken). I Nebukadnessars dröm omnämns sex olika delar av statyn:

  1. huvudet av guld som Daniel förklarar är Nebukadnessar, och utifrån Daniels beskrivning av ett lejon med örnvingar utgår man från att det syftar på Nebukadnessar. De menar att bilden av lejonet med vingarna som rycktes loss och framställningen att lejonet reste sig på sina fötter och fick ett mänskligt hjärta, bevisar att detta talar om när Nebukadnessar förlorade förståndet och riket, fick äta gräs som en oxe, och hans hår blev som örnfjäder och naglar som klor, är hans förnedring. Och att när lejonet restes upp på sina fötter, förlorade sina vingar och fick ett mänskligt hjärta, är Nebukadnessar som återfick förståndet och riket.
  2. bröstet och armarna av silver förklarar Daniel är ett annat, obetydligare rike som vi av historien förstår är Medo-Persien.
  3. Buken och höfterna av koppar förklarar Daniel som ska regera över hela jorden och som vi av historien förstår är Grekland och Alexander den store.
  4. Benen av järn som Daniel ger en ganska kort utläggning av. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra. Vi har förstått av historien är det fjärde riket är romarriket.
  5. och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Här brukar den traditionella utläggningen glömma bort förklaringen. Vi får bara höra att det tillhör romarriket och sen inget mer. Men det måste vara viktigt för Daniel ger oss en lång förklaring på just fötterna delvis av lera och delvis av järn: Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.
  6. Men i de kungarnas dagar skall himlens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. …revs en sten loss men inte genom människohänder. Det sjätte riket är Guds rike!

Statyn visar på olika världsriken från och med Nebukadnessars tid fram till Jesu återkomst. Babylon hade bara en kung över sig, Medo-Persien hade två kungar – två armar. Grekisk-makedoniska riket med Alexander hade bara en kung. Romarriket delades i två delar – östrom och västrom1, eller det bysantinske riket och latinske riket. Och av dessa två benen utgår fötterna vilket vi idag kallar västvärlden, inklusive Östeuropa, USA och Australien.

Men vad som oftast glöms bort är att Daniel får en lång beskrivning av fötterna och tårna. Och det visar att fötterna och tårna är olika riken som alla finns under samma tidsperiod.

Hur kommer jag fram till att lejonet, björnen, leoparden och vilddjuret finns här på jorden samtidigt? I Dan. 7:11 läser vi hur vilddjuret kastas i eldsjön och detta vet vi sker efter Jesu återkomst. Något däremot som inte blir så tydligt i den svenska texten är versen efter som förklarar att de tre andra djuren miste sin makt samtidigt som vilddjuret blev kastad i elden, och det visar oss att dessa finns på jorden samtidigt. Vi kan jämföra Svenska Folkbibeln med tre engelska översättningar:

Dan. 7:12 De övriga djuren miste också sin makt. Deras livstid var bestämd till tid och stund. SFB98

Dan. 7:12 As for the rest of the beasts, their ruling authority had already been removed, though they were permitted to go on living for a time and a season. NET-Bible

Dan. 7:12 As for the rest of the beasts, their dominion was taken away, but an extension of life was granted to them for an appointed period of time. NASB

Dan. 7:12 As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away: yet their lives were prolonged for a season and time. KJV

De tre andra djuren verkar alltså finnas kvar under tusenårsriket.

Med fötterna och tårna har vi nu kommit fram till tidsålderns slut med flera riken som blandats genom giftermål, och inte kan hålla sams. En del folkslag är hårdföra och andra är svaga. Vilket kan tyda på en folkvandring och blandning av kultur och seder eller vi kan se det som olika ideologier.

Det är här synen i Daniel 7 tar vid och förklarar rikena som uppstår då. Ett lejon, en björn och en leopard. Men det fjärde riket var olikt alla andra. Och läser vi noggrant kan vi se att detta riket även beskrivs av Johannes i Upp. 13:1ff. Daniel ger inte den exakta beskrivningen av vilddjuret som vi får av Johannes. I Upp. får vi veta att detta riket är en blandning av de tre förra: lejon, björn och leopard. I beskrivningen av vilddjuret ser vi också de tio hornen och sen ett elfte, som Daniel kallar det lilla hornet. Oavsett vilka riken vi tror är inblandat, muslimsk, kommunistisk, eller demokratisk, så kommer detta vilddjuret att vara ett skrämmande rike.

De tre förra djuren, lejonet, björnen och leoparden kommer besegras av dessa tio kungar som skapar världsriket. Dessa kommer i sin tur att underordna sig det elfte hornet, som då är antikrist. Vilddjuret kommer ha delvis lejonnatur, björnnatur och leopardnatur. Det blir en blandning av teokrati och teknokratur, (teknokrati och diktatur) oavsett vilken ideologi som ligger bakom. Och det känner vi igen från synen i Daniel 2 med fötterna och tårna av delvis järn och delvis lera.

Slutsats

Så min slutsats är att synen i Daniel 2 avhandlar hela tidsperioden från och med Nebukadnessar fram till idag med fötterna och tårna av järn och lera och tiden då världsriket uppstår. Statyn visar inte bara fyra riken, utan sex. Och här tar Daniel 7 vid och förklarar det världsrike som ska uppstå i den yttersta tiden och som Johannes beskriver som ett vilddjur med sju huvuden och tio horn.

Fotnoter

1 Chris White – Commentary on Daniel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s