Visdom från Gud

Pred. 10:10 Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt. (1917) 

Pred 10:10 Den som inte slipar eggen, när järnet blir slött, måste bruka mer kraft. Men vishet leder till framgång. (SFB) 

Jakob säger att om någon brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla och utan förebråelser, och han skall få det. Jak 1:5. 
1917 säger: som giver åt alla villigt och UTAN HÅRDA ORD. 
Vi ropar och ber till HERREN om VISDOM och han ger oss det, men sen missar vi vad VISHET är. Läser vi i Jak 3:17 förstår vi vad vishet är: 

”Men visheten ovanifrån är först och främst REN, vidare FREDLIG, MILD, FOGLIG, fylld av BARMHÄRTIGHET och GODA FRUKTER, OPARTISK och UPPRIKTIG. 

Vi kommer till Gud och ber om VISDOM därför att bara hos Honom finns visheten. Vår bönesvar om visdom visar sig i vår vishet, och visheten ovanifrån är fylld av kärlek. Jakob säger: Var Ordets görare, inte bara dess hörare, annars BEDRAR ni ER SJÄLVA. Jak 1:22 
Gud ger oss FÖRSTÅND att söka hans ansikte, VISHET att göra allt på bästa sätt, KRAFT att göra Hans vilja och NÅD att bära Andens frukt. Visdom är det som GÖR en vis. Vishet är att VARA vis. 
Låt visheten visa sig i ditt tal och i dina gärningar. Låt visheten visa sig i din tro OCH gärningar. Låt visheten visa sig genom ditt liv, i att du låter dig helgas och renas, så som Jesus har bestämt om dig. Han har bestämt om dig att du ska gå åstad och bära frukt, MYCKET frukt. En sådan frukt som blir bestående, alltså frukt som har evigt värde. Låt visheten visa sig i att du LYDER evangelium! Låt visheten visa sig i att du ÄLSKAR SANNINGEN! Bli en dåre för att bli VERKLIG vis. 

2 Tess. 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 

2 Tess. 1:7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 

2 Tess. 1:8 i flammande eld och straffar DEM SOM INTE VILL VETA AV GUD och DEM SOM INTE LYDER VÅR HERRE JESU EVANGELIUM. 

2 Tess. 1:9 Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, 

2 Tess. 1:10 när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen. 

2 Tess. 1:11 Och därför ber vi alltid för er, att vår Gud skall anse er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda varje god föresats och gärning i tron, 

2 Tess. 1:12 så att vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. 

OCH 

1 Petr. 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som INTE LYDER GUDS EVANGELIUM? 

1 Petr. 4:18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 

1 Petr. 4:19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. 

Därför böjer jag mina knän för Fadern, och ber att HERREN vår Gud ska upprätta sin församling i sanning och rättfärdighet, att församlingen ska komma ut ur självbedrägeriet och lögnen, att församlingen ska växa till i kunskap om honom som har friköpt oss från SYNDEN och DÖDEN, och MÖRKRET och försatt oss i Sin Älskade Sons rike av LJUS, att vi ska lära känna Kristi kärlek, höjden, bredden, djupen och längden, att vi ska älska Sanningen som Han har älskat oss. 
Amen!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s