Att Synda eller Att Göra Synd!

Johannes skriver i sitt brev om två olika saker när han talar om synd. På det ena stället säger han: 

1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 

1 Joh. 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. SRB16. 

Och på ett annat ställe: 

1 Joh. 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. SRB16  

1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16 

Här pratar han, å ena sidan om en som faller för köttets frestelse (1 Joh. 1:9 och 1 Joh. 2:1) och andra sidan, en som lever i oomvänd synd eller säger att han är utan synd (1 Joh. 3:8 och 1 Joh. 1:8). Det är samma tanke Paulus förmedlar i Gal. 5:21 när han säger: den som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike.
 

Gal. 5:21 … Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike. SRB16. 

Att synda är en helt annan sak än att leva i synd. Om vi lever i synd kommer lagen in och fördömer oss. Lever vi i oomvänd synd, då blir vi fördömd av lagen, eftersom vi inte lever i nåden. Och vi vet från Titus brev 2:12 att nåden fostrar oss att leva rätt inför Gud och människor. 
 
Om vi inte omvänder oss när Guds Ande manar oss till det, då lever vi i uppror. Och ett pågående uppror leder i sin tur till förhärdelse av samvetet. Det är att bryta mot Guds lag, och att leva efter sitt kött, vilket många kristna idag gör. Det är vad Johannes menar med brott mot lagen.
 

1 Joh. 3:4 Var och som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. SRB16. 

Så, att vandra i Anden är Guds lösning, och det är enda lösningen och enda sättet att kunna fullborda Guds lag, men det är lätt att falla tillbaka till gamla vanor. Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet. 
 
Vi tittar på de verser som skapar så mycket oro och rädsla i Kristi kropp och här behöver vi förstå Johannes undervisning som har gett upphov till mycket förvirring och oro. Studerar vi Första Johannesbrevet är det av yttersta vikt att vi förstår vad Johannes pratar om när han säger:
 

1 Joh. 3:8-10 Den som GÖR synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På grund av detta är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: Var och en som inte gör det som är rättfärdigt är inte av Gud, och inte heller den som inte älskar sin broder.

1 Joh. 3:4 Var och en som GÖR synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. 

Dessa föregående bibelverser har skapat en del konflikter mellan kristna läger och jag hoppas att den här studien kan hjälpa till att reda ut den. 
 
Vi börjar med 1 Joh. 1:5. Vi har två ord på grekiska: 1Fós och 2Skotía som är varandras motsatser: 1Fós är Ljus och 2skotía är mörker. Om Gud är ljus (1fós) då är djävulen, ondskan och synden mörker (2skotía). (Jag har satt en siffra framför orden för att identifiera vilket det talas om).
 

1 Joh. 1:5 Och detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är 1ljus och i honom finns det inte något 2mörker. 

Sedan har vi tre andra grekiska ord: 1Koinõnían, 2Peripatómen och 4Ten Alethian som betyder Gemenskap/Samfund, Livsvandring och Sanningen, i den ordningen. Om vi säger vi har gemenskap/samfund (1Koinõnían) med Gud, men livsvandringen (2Peripatómen) är i mörker (3Skotía) med djävulen, ljuger vi och handlar inte efter sanningen (4ten alethian). 
 

1 Joh. 1:6 Om vi säger vi har 1gemenskap med honom och 2vandrar i 3mörkret, ljuger vi och handlar inte efter 4sanningen. 

Matt. 7:13-14 talar om den trånga porten och den smala vägen och den vida porten och den breda vägen som leder i fördärvet. Livsvandringen kan antingen vara på den smala eller breda vägen.
 

Luk. 13:23-24 Och någon sa till honom: Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. För jag säger er, många ska söka komma in men ska inte kunna det. SRB16. 

Tillbaka till Johannes första brev. Ordet vandrar – 1Peripatómen, uttrycker en kontinuerlig livsstil och inte enskilda handlingar. 
 

1 Joh. 1:7 Men om vi 1vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från alla synd. 

Det är ett liv i ljuset som menas. Det är en livsstil och ett leverne efter Guds Sons exempel, som är världens ljus. Och Ef. 5:13 säger att \”allt som uppenbaras är ljus\”, vilket gör att om vi lever efter det ljus vi har, vandrar vi i Anden. Vi är skyldiga att vandra så som han vandrade – 1 Joh. 2:6. Vi skyldiga att leva som Han levde.
 
Paulus talar också om att vandra (livsvandring, livsstil) i Anden eller köttet i Gal. 5:19‑21 och avslutar med att säga: ”…att de som gör sådant inte ska ärva Guds rike”, och ordet som används här är pràssontes och betyder: göra, utföra, fullföra, praktisera/praxis. Ordet talar inte om en enskild händelse utan ett ständigt praktiserande av antingen gott eller ont. 
 
Ordet pràsso används av Johannes och Lukas.
 

Joh. 3:20 Var och en som GÖR (pràsso) det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska bli avslöjade. SRB16. 

Apg. 19:19 Och många av dem som hade BEDRIVIT (pràsso) trolldom bar fram sina böcker och brände upp dem inför alla… SRB16.  

Tillbaka till Johannes första brev.
 

1 Joh. 1:8-9 Om vi säger att vi INTE har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 

Det finns dem som inte förstår att människan är en syndare i ständigt behov av nåd – daglig nåd. De menar att vi för alltid och evigt har blivit rättfärdiggjorda och därför är vi utan synd i Guds ögon. Ja, om vi vandrar i Anden gör vi inte vad köttet har begär till. Och OM vi syndar har vi en försvarare inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Men att förneka köttets makt att bedra är en dårskap som vaggar oss i en falsk trygghet, och leder till hårdhet och exklusivism. 

7 reaktioner på ”Att Synda eller Att Göra Synd!

 1. Inlägg 1Företrädarna för \”supernåden\” menar att följande texter inte är riktade till de troende utan till icke- troende och något som inte alls gäller de tropende i full förtröstan på Guds nåd och Jesu fullbordade verk:1 Joh. 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. SRB16. 1 Joh. 3:8 Den som gör synd är av djävulen, för djävulen har syndat från begynnelsen. Därför uppenbarades Guds Son, för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. SRB16 1 Joh. 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. SRB16 Gal. 5:21 … Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som GÖR sådant ska inte ärva Guds rike. SRB16. 1 Joh. 3:4 Var och som gör synd bryter också mot lagen, för synd är brott mot lagen. SRB16. Enligt dem så gäller bara lagen för de som inte kommit till tro på Jesus och att lagen för de troende upphört att gälla. Alltså att lagen i Jesus upphört att gälla – punkt!Medan vad som är sant är att Kristus är slutet på lagen som frälsningsväg. Men att lagen inte fördenskull upphört att gälla som riktlinjer för Guds vilja i människans relationer med sig själv, sina medmänniskor och med Gud.http://tre-skrivare.se/hf/lagen.htmlForts

  Gilla

 2. Inlägg 2Företrädarna för supernåden verkar inte ha fått tag på denna vers från Gud: ”Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.\”Detta handlar då om \”Livets Andes lag\”, som alltså har med lagen att göra. Alltså \”vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem\” gäller alltså även den troende. Inte för sin frälsning utan för sin helgelse och beteende i gemenskap med Gud och medmänniskor.De kommer inte att förstå när Jon-Are här så sant säger: \”Så, att vandra i Anden är Guds lösning, och det är enda lösningen och enda sättet att kunna fullborda Guds lag…Den Helige Ande är vår hjälpare och talar till vårt samvete för att vi ska omvända oss, och nästa gång ska stå starkare mot den svaghet som finns i oss, nämligen att vi är så vana att leva efter köttet.\”De i \”supernåden\” lever aldrig i köttet\” vid sin tro på Guds nåd och Jesu fullbordade verk, utan menar liksom förförelsen i trosförkunnelsen att \”man var syndare men är nu verkligt rättfärdiga\”.De verkar helt missa att vad Bibeln talar om är att Gud INTE TILLRÄKNAR den troende hennes synder utan TILLRÄKNAR HENNE KRISTI RÄTTFÄRDIGHET på grund av sin ställföreträdares Jesu syndfria rättfärdighet. Utan de menar att de i sig själv vid tro på Guds nåd och Jesu fullbordade verk på korset är syndfria och rättfärdiga i sig själva. Detta är ju ungefär samma storhetsvansinne, som när man i trosförkunnelsen lär, att man \”i sin egen ande, sin egentliga personlighet är skapad till likhet med Gud\”Detta är ormens röst från fallets dag: \”Ni kan bli som Gud\”. Här i \”supernåden\” är samma röst att i sig själv vara syndfri och rättfärdig vid sin tro på Guds nåd och Jesu fullbordade verk. Joh. 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från alla synd. Forts

  Gilla

 3. Inlägg 3Skulle här vilja ställa två frågor till företrädarna för \”supernåden\”: Vad är det som ger \”Jesu Kristi Guds Sons blod\”, dess kraft och verkan?Vad är det som som gör att Offret på korset av Kristi persons kropp och blod på korset gör det till ett fullkomligt och fullbordat offer?De i \”supernåden missar helt denna text: 1 Joh. 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en försvarare hos Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. SRB16. För de menar att när de förlitar sig på Guds nåd och Jesu fullbordade verk, så syndar man inte och behöver så aldrig be om förlåtelse mer för sin synd. De menar att be om förlåtelse för sin synd som redan är förlåten, är otro på Jesu fullbordade verk och utgör otro på Guds nåd. Så lyckas man då under sken av sanna ord om Guds nåd och Jesu fullbordade verk, ändå missa att förmedla allt Guds rådslut om att både lagen och Bergspredikan – Guds riktlinjer för människan gäller och att syndabekännelsen ingår i en Helghelseprocess.Men själva menar man, mitt i att man syndar, detta nästan i alla sina inlägg med brist på Andens frukt, så menar man sig, förblindade av sin lära, att man inte behöver bekänna sin synd oavsett hur uppenbar den än, för i sina egna ögon så syndar man ju inte om man tror på Guds nåd och Jesu fullbordade verk. Eljest är man behäftad med otro om man syndar.Forts

  Gilla

 4. Inlägg 4Håller helt med Jon-Are: \”Det finns dem som inte förstår att människan är en syndare i ständigt behov av nåd – daglig nåd. De menar att vi för alltid och evigt har blivit rättfärdiggjorda och därför är vi utan synd i Guds ögon. Ja, om vi vandrar i Anden gör vi inte vad köttet har begär till. Och OM vi syndar har vi en försvarare inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Men att förneka köttets makt att bedra är en dårskap som vaggar oss i en falsk trygghet, och leder till hårdhet och exklusivism.\”.Detta med \”hårdhet och exklusivism.\”, är precis vad företrädarna för \”supernåden\” åstadkommer jämsides med sin andra villfarelse att \”en gång frälst alltid frälst\”,och där de bara misskrediterar dem som ifrågasätter dem och de menar vara satans lakejer alla som ifrågasätter dem. Fast det sker på helt sakliga grunder.Så kommer denna sektbildning, med alla sektens kännetecken om att de är de enda sanna troende och att alla som ifrågasätter dem är från satan, att vilseleda skaror av människor.Någonstans i deras lära så finns det en falsk punkt kring vem Jesus är och har gjort. Eljest så skulle det inte så uppenbart framträda, att de faktiskt har en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium.Något som så klart upplevs när man prövar anden bakom deras lära och beteende. Det gäller bara att hitta var den punkten sitter!?Någonstans så kommer de att inte kunna bejaka Guds Ord och sanning kring innehållet på denna länk kring vem Jesus är och har gjort. Skulle de bejaka allt innehåll på denna länk så blir jag verkligen överraskad:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/08/22/ska-forsoka-lagga-in-ett-ett-viktigt-inlagg-om-vem-jesus-ar-och-har-gjort/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s