Evangeliet om Riket

Evangeliet om riket Matteus 24:14 säger:  Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. SRB14 (Reformationsbibeln). Med alla tv-predikanter, alla framgångspredikanter, falska profeter och lärare idag har folket börjat avsky kristna och förlöjligat kristen tro. Dessa som predikar Kingdom Now – Guds rike här och nu, har predikat ett falsk evangelium … Fortsätt läsa Evangeliet om Riket