Vad lär gnostikerna ut om Jesus?

Ett utdrag ur mina studier följer:

1 Tim. 6:20-21 O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna som kommer från den falska så kallade kunskapen (gnosis), vilken somliga har bekänt sig till och de har kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen.” SRB16

2 Tim. 2:16-17 Men håll dig ifrån oandligt och tomt prat, för det leder bara till mer ogudaktighet, och deras ord ska sprida sig som en cancertumör. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron hos somliga när de säger att uppståndelsen redan skett.” SRB16

Johannes och Paulus bekämpade all villfarelse som kom emot församlingen, däribland den så kallade ”kunskapen”, ”Gnosis”. Ordet Gnosis har tre svenska motsvarigheter: kunskap, kännedom, insikt. 

    • Gnostikerna förnekar synden

    • Gnostikerna anser att den fysiska världen är ett fängelse

    • Gnostikerna söker frälsning genom (inre) kunskap och personlig religiös erfarenhet

    • Gnostikerna anser inte att Jesu offer på korset är inte viktigt

    • Gnostikerna framhåller i stället ”de frälsande mysterier – sakramenten”

Citat från boken The Gnostic Bible

”Gnosticismen var en omfattande religiös rörelse av det första årtusendet CE – med tidigare föregångare och senare blomstring – vars anhängare sökte frälsning genom kunskap och personlig religiös erfarenhet.” Citat slut.

Den fysiska världen och kroppen ses som en fångenskap och ett hinder:

Citat från gnosis.org ang. Frälsning: ”Människor fångas i ett problem som består av fysisk existens i kombination med okunnighet om deras sanna ursprung, deras väsentliga natur och deras ultimata öde. För att bli befriad från detta problem, behöver människor hjälp, även om de också måste bidra med sina egna ansträngningar.”

Gnostikerna tror inte synden finns:

Citat gnosis.org: ”Gnostiker söker inte efter frälsning från synd (arvsynd eller annan), utan snarare från den okunnighet som är en följd av synden. Okunnighet – därmed menas okunnighet om andliga realiteter – uteslutes endast av Gnosis, och Gnosis avgörande uppenbarelse bringas av ljusets budbärare, särskilt av Kristus, den sanna gudens Logos.”

Gnostikerna anser inte att Jesu ställföreträdande död på korset är viktig: 

Citat från gnosis.org: ”Det är inte av Hans lidande och död utan av hans undervisningsliv och hans upprättande av mysterier som Kristus har utfört sitt frälsningsarbete.”

Citat från gnosis.org: ”Gnostikerna håller fast att potentialen för Gnosis och därmed för frälsning är närvarande i varje man och kvinna, och att frälsning inte är ställföreträdande utan individuell.”

Citat från gnosis.org: ”Denna stimulans tillhandahålls av Ljusets Budbärare som, förutom deras lärdomar, skapar frälsande mysterier (sakramenter) som kan administreras av apostlarna till budbärarna och deras efterträdare.”

Jesus är bara en ljusets budbärare, inte Ljuset, inte Gud kommen i köttet:

Citat från gnosis.org: ”Från de tidigaste tider har Ljusets budbärare kommit fram från den sanna Guden för att hjälpa människor i deras strävan efter Gnosis. Endast några av dessa frälsande figurer nämns i gnostiska skrifter; Några av de viktigaste är Seth (Adams tredje Son), Jesus och Profeten Mani. Majoriteten av gnostikerna ha alltid sett på Jesus som den främsta frälsaren (Soter).”

Vad händer om man reviderar Gnosticismen och kallar det kristen tro?

Det har redan hänt, och det har fått namnet NAR – Nya Apostoliska Rörelsen, men det har funnits under ett annat namn i snart 1500 år: RKK

Gnostikerna får nya uppenbarelser, nya syner, ny insikt och kunskap UTÖVER det som står skrivet i kanon. 

Vad som händer är att människor förlorar sitt fotfäste. Bibelns auktoritet undergrävs och behövs inte. De går vilse, förnekar människans synd, förnekar behovet av en frälsare, Jesu offer på korset behövs inte, man hamnar i hyper-nådförkunnelsen där synden inte finns, och man behöver aldrig omvända sig. 

Gnostikerna förnekar Jesu ställföreträdande död på korset, eller att han var någon speciell – alla är vi lika Gud. Resultatet blir att de förlorar sin frälsning, för som 2 Joh 1:9-11 säger: \”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. \”

Det är en allvarlig förförelse som drar människor i fördärvet, då de förnekar den Herre som har friköpt dem (2 Petr. 2:1). Paulus säger i 1 Tim 6:20-21

\”O Timoteus, bevara det som har blivit anförtrott åt dig, och undvik det oandliga och tomma pratet och invändningarna från den falska så kallade kunskapen (gnosis), vilka somliga har bekänt sig till och därigenom har de kommit bort från tron. Nåd vare med dig. Amen.\” 

    • Bevara Det! 

    • Det Som Har Blivit Oss Anförtrott! 

    • Undvik!

    • Det Oandliga!

    • Det Tomma Pratet!

    • De Tomma Invändningarna!

    • Från gnosticismen som har dykt upp i ny skepnad. 

Hur sträng var inte Paulus i sina brev?

Grunden för all kristen tro: 

Korset, vad som hände där, vad vi ska göra med det, hur Satan blev besegrat och om hur vi fått frid med Gud genom hans blod. Börja vid korset, lägg ner ditt eget liv, dö bort från dig själv, förneka dig själv, ta sedan på dig ditt kors varje dag och följ Jesus. 

Där har du grunden för all kristen tro. Och när Jesus säger att vi ska göra nåt, då gör vi det. Det förklarar han väldigt enkelt i bergspredikan, när han säger: ”Den som hör mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en vis man.”.

Finns det någon annan grund man kan lägga än den som är lagd, Jesus Kristus och honom som korsfäst? Och hur har vi kunnat missförstå budskapet? 

Origenes av Alexandria

Jag får rådet att läsa kyrkofadern Origenes och hans \”Hexapla\”. Origenes är nog den sista jag vill lyssna till. Thoralf Gilbrant, en känd och respekterad teolog skriver följande i artikeln: Vad har hänt med vår bibel?

Citat: Medan man i Antiokia visade den största respekt för heliga skrifter, Gud själv hade ju med sitt eget finger skrivit lagens bud på stentavlor, kom ibland en helt annan inställning till uttryck i Egypten. En av de mest extrema var Origenes, som hävdade att Skriftens bokstav gav en förvrängd gudsbild. Enligt hans mening skulle vissa skriftavsnitt förstås som om de betydde det motsatta av textens bokstavliga mening. Själva det skrivna ordet kallar han \”Skriftens kött\” (sarx). Bokstäverna är budskapets kropp, det materiella och fysiska, och då i linje med grekisk uppfattning något mindervärdigt.  Citat Slut. 

Thoralf Gilbrant skriver alltså att de kristna i Antiokia visade den största respekt för de heliga Skrifter, i motsättning till de ”kristna” gnostikerna i Alexandria där Origenes var en av ledarna. 

Origenes var en välkänd gnostiker som förde in mycket felaktig lära in i församlingen, och gnostikerna bekämpades av både Paulus och Johannes i sina brev. Hur försvarar du ett sådant avsteg från sann kristen tro? 

Origenes var älskad av Westcott/HortNestle/Arland och RKK. Detta beror på att Origenes på ett slugt sätt förvanskade Ordet till deras fördel, och de hade hittat en \”kyrkofader\” som gav stöd för deras gnostiska tro. Origenes gjorde mer skada än någon annan, och Augustinus använde honom som stöd för sitt bedrägeri mot de första kristna som var trötta på förföljelse och hat. 

Här behöver vi vara krassa och faktiskt se honom för vem han var, vad han gjorde och fortfarande gör genom sitt arbete. Han var absolut ingen som gav stöd till sann kristen tro, utan tvärtom. Origenes förnekade t.ex. Jesu gudom och treenigheten. Detta var en välgrundad doktrin som kom från apostlarnas undervisning. Så när biskoparna i Nicea år 325 e.kr. slog fast Jesu Gudom, så var det inte dessa som \”bestämde\” detta, utan ett avvisande av den arianska läran. Jehovas Vittnen har nu fått stöd genom också Origenes Skrifter

2 reaktioner på ”Vad lär gnostikerna ut om Jesus?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s