Påstående nr. 2 och Mitt svar nr. 2

← Förra | Nästa →

 

 

#2 I Pre-Trib Uppryckandet kommer Jesus för sin brud, vid Han återkomst har Han församlingen med Sig.


NTEB: Paulus undervisar om och om igen att vid Uppryckandet, tas församlingen upp och bort från jordens yta. Men vid Hans återkomst kommer han tillsammans med Sina heliga. Detta är ännu ett grundläggande skillnad för den som försöker para dessa två händelser till en och samma händelse. Den första ”går upp”, den andra ”kommer ned”.

1 Tess. 4:16-17 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. (Uppryckandet)

Upp. 19:14 Och härarna i himlen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent. (Jesu Återkomst)


Mitt svar nr. 2: Att vi ska ryckas upp håller vi alla med om. Vi ska ryckas uppoch möta Herren i luften. Det är tidpunkten för uppryckandet vi är oense om. Pre-Trib menar att det sker FÖRE Vedermödan, Post-Trib menar EFTER Vedermödan, Mid-Trib menar det sker 3½ år IN I Vedermödan.

 

Inom Post-Trib finns det två andra syn på uppryckandet – Pre-Wrath och Intra-Seal – där den förste menar vi rycks upp precis FÖRE Guds vrede utgjuts, och den andre att uppryckandet sker mellan det sjätte och sjunde sigillet. Den senare kan vi läsa om i Upp. 7:13 – 8:1.

 

Men vem är dessa heliga som kommer tillsammans med Herren i molnen?

… för att styrka era hjärtan till att bli fläckfria i helighet inför Gud och vår Fader, vid vår Herre Jesu Kristi återkomst med alla sina heliga.1 Tess 3:13

Pre-Trib menar att det är församlingen som är alla hans heliga, de insomnade i Kristus, och de som lever som ska ryckas upp i rymden genom ett hemligt uppryckande. Men Paulus förklarar vem det är i kapitlet efter:

För detta säger vi er med ett Herrens ord, att VI (vi?) som lever och är kvar (är kvar?)till Herrens återkomst (inte till det hemliga uppryckandet?), inte alls ska komma före dem som har somnat in. För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi (vi igen?) som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem (de som precis uppstått)på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 1 Thess. 4:15-17

Två gånger påpekar Paulus samma sak: ”Vi som lever och är kvar vid Herrens ankomst”. Det betyder att DET FINNS troende som lever och är kvar vid Hans återkomst. Paulus räknade TILL OCH MED att han själv skulle finnas kvar vid Herrens återkomst. Och det här visar att uppryckandet OCH återkomsten är en och samma händelse. Det vet vi därför att uppryckande och uppståndelsen sker samtidigt.

 

Men vem är det då som kommer tillsammans med Herren i molnen?

 

Dessa heliga som kommer med Herren på skyn är änglarna. Detta kan vi läsa om på flera ställen. Jag citerar några få.

 

Som jag har visat i ett annat inlägg, så är ordningen så att Herren kommer i molnen med sina änglar, och vi, församlingen rycks upp i luften tillsammans med Herren. Det är änglarna som rycker upp oss, enligt många bibelverser som du kommer få läsa härnäst.

 

Herrens ankomst beskrivs på olika ställen, och alltid när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. I Uppenbarelseboken sker detta vid den sjunde och sista basunen innan det sjunde sigillet. ”Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst”, visar oss det kommer finnas troende på jorden när Herren kommer tillbaka. De döda i Kristus skall först uppstå, sen ska vi som lever och är kvar, ryckas upp tillsammans med dem. Jesus säger så här:

Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden NÄR HAN KOMMER? Luk 18:8

Det är den stora frågan; här ser vi också att vi troende finns kvar här, annars vore det märkligt av Honom att ställa frågan.

 

Men vem är de heliga som kommer tillsammans med Jesus på den dagen den sjunde basunen har ljudit?

… och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, NÄR HAN KOMMER PÅ DEN DAGEN, för att bli FÖRHÄRLIGAD i sina HELIGA och BLI HYLLAD av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott. 2 Tess 1:7-10

Det ska ske NÄR Jesus kommer. Han kommer med sina ÄNGLAR och han kommer för att förhärligas i sina heliga, dvs. oss och väcka förundran hos oss som tror. Vi kommer stå häpna och i beundran på DEN DAGEN.

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista (sjunde) basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. 1 Kor 15:51-52

I 1 Kor. 15:51-52 säger Paulus samma sak som i 1 Thess. 4:15-17, VI SKA INTE ALLA AVSOMNA/VI SOM LEVER OCH ÄR KVAR.
Att de heliga som kommer med Herren i skyn är änglarna ser vi på många ställen, och det är änglarna som samlar rycker upp oss. Faktum är att Jesus själv berättar hur det ska ske i Matteus 24.

Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Matt 24:31

Johannes vittnar om vem det är som kommer med molnen och säger:

 

Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Upp 1:7

Uppenbarelseboken talar om samma sak på andra ställen.

utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när han ska blåsa i basunen, då ska Guds hemlighet vara fullbordad, som han har förkunnat för sina tjänare profeterna. Upp 10:7

Och den sjunde ängeln blåste i sin basun, och då hördes i himlen starka röster som sa: Denna världens riken tillhör nu vår Herre och hans Smorde och han ska regera i evigheternas evigheter. Upp 11:15

Och folken vredgades, men din vrede har kommit, och tiden då de döda ska dömas, och då du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora, och fördärva dem som fördärvar jorden. Upp 11:18


← Förra | Nästa →


Inledning | Påstående nr. 1 | Påstående nr. 2 | Påstående nr. 3 | Påstående nr. 4 | Påstående nr. 5
| Påstående nr. 6 | Påstående nr. 7 | Påstående nr. 8 | Påstående nr. 9 | Påstående nr. 10 |

3 reaktioner på ”Påstående nr. 2 och Mitt svar nr. 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s