Påstående nr. 5 och Mitt svar nr. 5

← Förra | Nästa →     #5 Vid Pre-Trib Uppryckandet är det bara den pånyttfödda församlingen som ser Herren komma för dem, vid återkomsten bevittnar hela världen den. NTEB: Sådana som hånar läran om Pre-Trib Uppryckandet kallar det gärna ett ”hemligt” Uppryckande, precis som om det skulle vara en förolämpning av dem som tror detta. Aposteln Paulus, som den Helige Ande använde för att … Fortsätt läsa Påstående nr. 5 och Mitt svar nr. 5

Påstående nr. 6 och Mitt svar nr. 6

← Förra | Nästa →   #6 Vid Pre-Trib Uppryckandet sänds inga änglar för att samla församlingen, vid återkomsten är det änglarna som gör insamlingen för domen. NTEB: Paulus säger att det är Jesus Själv som kommer för att samla upp Sin församling och ta den bort härifrån. Vi hör alla Hans befallande rop, och ”i ett ögonblick” så är vi borta. Inga änglar nämns … Fortsätt läsa Påstående nr. 6 och Mitt svar nr. 6

Påstående nr. 10 och Mitt svar nr. 10

← Förra | Inledning →     #10 Vid Pre-Trib Uppryckandet får de troende sin härlighetskropp, vid Hans återkomst förblir de i sina jordiska kroppar när de går in i Tusenårsriket. NTEB: Vid uppryckandet av församlingen inträder stora personliga och fysiska förändringar för den troende. Bibeln säger att en pånyttfödd troende får en ny kropp som är lik vår Herre Jesu Kristi ”Härlighetskropp” som Han blev … Fortsätt läsa Påstående nr. 10 och Mitt svar nr. 10

Påstående nr. 9 och Mitt svar nr. 9

← Förra | Nästa →     #9 Ingen kände till läran om Pre-Trib Uppryckandet av församlingen förrän det uppenbarades av Herren för Paulus. NTEB: Detta är den största proof-text för varför Uppryckandet av församlingen och Återkomsten inte kan vara samma händelse. Paulus i 1 Korintierbrevet 15, är den förste som berättar för oss om Uppryckandet av församlingen, och låter oss få veta att det är … Fortsätt läsa Påstående nr. 9 och Mitt svar nr. 9

Påstående nr. 8 och Mitt svar nr. 8

← Förra | Nästa →   #8 Hungersnöd, krig och epidemier följer Pre-Trib Uppryckandet, medan 1 000 år av världsfred följer Hans återkomst. NTEB: Återigen, den här skillnaden är så uppenbar. Efter Uppryckandet, kommer en tid av ofattbart lidande, Jacobs Nöd (Jeremia 30:7Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad … Fortsätt läsa Påstående nr. 8 och Mitt svar nr. 8

Påstående nr. 7 och Mitt svar nr. 7

← Förra | Nästa →   #7 Kristi domstol följer Pre-Trib Uppryckandet, medan nationerna döms vid Hans återkomst. NTEB: Omedelbart efter Uppryckandet av församlingen, kommer vi framträda inför Kristi domstol. Detta är inte en dom över synderna, som togs bort på Golgata kors, det är en dom över våra verk, vad vi har gjort, och vad vi inte har gjort för Jesus Kristus efter att … Fortsätt läsa Påstående nr. 7 och Mitt svar nr. 7

Påstående nr. 3 och Mitt svar nr. 3

← Förra | Nästa →     #3 I Pre-Trib Uppryckandet tas församlingen till himlen, vid Jesu återkomst ställer Jesus upp sin jordiska regering. NTEB: I både Johannes och Paulus Skrifter väntar löftet om ett ”himmelskt hem” för den pånyttfödde kristne. Vi kallar detta Guds rike. Men vid Återkomsten ska ett tusenårsrike etableras på jorden, känd som Himmelriket. Kristna har inga löften om ett jordiskt … Fortsätt läsa Påstående nr. 3 och Mitt svar nr. 3

Påstående nr. 2 och Mitt svar nr. 2

← Förra | Nästa →     #2 I Pre-Trib Uppryckandet kommer Jesus för sin brud, vid Han återkomst har Han församlingen med Sig. NTEB: Paulus undervisar om och om igen att vid Uppryckandet, tas församlingen upp och bort från jordens yta. Men vid Hans återkomst kommer han tillsammans med Sina heliga. Detta är ännu ett grundläggande skillnad för den som försöker para dessa två … Fortsätt läsa Påstående nr. 2 och Mitt svar nr. 2

Påstående nr. 4 och Mitt svar nr. 4

← Förra | Nästa →     #4 Pre-Trib Uppryckandet sker innan antikrist och vedermödan, medan återkomsten sker efter båda dessa. NTEB: Paulus trycker upprepande gånger på att en av den makalösa fördel med att ryckas bort genom uppryckandet är att du slipper fullständigt vreden i den Stora Vedermödan. Men Matteus berättar för oss att Återkomsten sker ”efter den tidens vedermöda”. Eller hur? Om uppryckandet … Fortsätt läsa Påstående nr. 4 och Mitt svar nr. 4

Påstående nr. 1 och Mitt svar nr. 1

← Förra | Nästa →   #1 Pre-Trib Uppryckandet är ”vårt välsignade hopp” medan Återkomsten är en dag vi borde storligen frukta.   NTEB: Vi börjar med den här därför att den ofta glöms bort bland alla bibelställen vi har i våra studier om olikheterna mellan Uppryckandet och Hans Andra Ankomst.   I Tit. 2:13, när Paulus talar om Uppryckandet kallar han det för ”Vårt … Fortsätt läsa Påstående nr. 1 och Mitt svar nr. 1

Jag vill bestrida "10 Obestridliga bevis för Pre-Trib"

← Förra | Nästa →   Jag vill bestrida ”10 Obestridliga bevis för Pre-Trib”   En vän av mig delade en artikel från Now The End Begins, en hemsida jag har följt och gillat, och faktiskt håller med om på många punkter. Sidan tar upp flera viktiga delar av den kristna tron, även om den har mycket politik vilket jag inte anser bör blandas med den … Fortsätt läsa Jag vill bestrida "10 Obestridliga bevis för Pre-Trib"