Påstående nr. 1 och Mitt svar nr. 1

← Förra | Nästa →


 

#1 Pre-Trib Uppryckandet är ”vårt välsignade hopp” medan Återkomsten är en dag vi borde storligen frukta.

 
NTEB: Vi börjar med den här därför att den ofta glöms bort bland alla bibelställen vi har i våra studier om olikheterna mellan Uppryckandet och Hans Andra Ankomst.
 

I Tit. 2:13, när Paulus talar om Uppryckandet kallar han det för ”Vårt välsignade hopp”, en dag med stor tröst och glädje. Men i Amos 5:18 talas det om Herrens dag, som egentligen är Herrens Återkomst. Gud säger att det är en dag med ett stort VE, och en dag som vi storligen borde frukta.

Hur är det då möjligt att uppryckandet och återkomsten är samma sak? Läs Joel 3 för mer om den fasa och bedrövelse kring Jesu återkomst. Paulus kallar församlingens uppryckande ”Kristi dag”. Hans återkomst kallas för ”Herrens dag”. Kristi dag bör vi se fram emot, Herrens dag borde storligen fruktas.

Tit. 2:13 och att vänta på det saliga hoppet, vår store Gud och Frälsare Jesu Kristi uppenbarelse i härlighet. (Uppryckandet)
2 Tess. 2:2 att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller genom något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren. (Uppryckandet)
Jes. 13:9 Se, HERRENS dag kommer, fruktansvärd, med förbittring och brinnande vrede, för att ödelägga landet och utrota syndarna som bor där. (Jesu återkomst)
Amos. 5:18 Ve dem som längtar efter HERRENS dag! Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. (Jesu återkomst)

Mitt svar nr. 1-A: Enligt Rom. 10:9 är väl Kristus och Herren en och samma person? Hur kan man då skilja på dessa två termer: Kristi dag och Herrens dag?
 

Mitt svar nr. 1-B: Det saliga hoppet är enligt Pre-Trib teorin församlingens uppryckande till himlen för att fira Lammets bröllop under sju år, och på så vis slippa undan Vedermödan, som de också kallar Guds vrede. (I våra svenska översättningar används två olika svenska ord, precis som grekiskan har två olika grekiska ord: Thlipsis och Orge. Om det är två olika ord på båda språken, hur kan man då blanda korten som Pre-Trib gör?) Som stöd för denna tanke har det utvecklats en lära som kallas Doctrine of Imminency, Läran om det Nära förestående/Det Överhängande. Den säger att Jesus kan komma i vilket ögonblick som helst för att hämta församlingen, utan förvarning eller några tecken som helst. Den läran används för att hålla församlingen ”redo” för uppryckandet. Pre-Trib anhängarna menar att Doctrine of Imminency behövs för att vi ska leva heligt i förväntan på uppryckandet, och menar att om vi inte tror på detta kommer vi falla i synd och leva orent inför Herren och förlora vårt hopp. Läs även Paulus varnar Församlingen för läran om Imminens.

 
MEN: Att vi ska leva förberedda på att få möta Herren är en självklarhet för oss kristna. Herren kan komma för mig eller dig vid vilken tidpunkt på dagen som helst. Det gäller att vara förberedd. Men detta är inte det saliga hoppet Paulus talar om i Titus brev. Det Paulus talar om är att Jesus ska uppenbaras (epifaneia) i härlighet, och inte om något hemligt uppryckande som kan ske när som helst, och som gör att vi är beredda.

Pre-Tribbare måste fråga sig själv: Hade inte Paulus det saliga hoppet? Eller Johannes, Petrus eller Jakob, hade inte dem det heller? Alla dessa dog i väntan på Kristi uppenbarelse, men de har ännu inte fått se det saliga hoppet uppfyllas.

 

Så vad är det saliga hoppet? Det är Jesu Kristi uppenbarelse (epifaneia) i skyn (Tit. 2:13), Herrens återkomst (parousia) (1 Thess. 4:15), Herrens uppenbarelse (apokalypsis) där vi som lever och är kvar, tillsammans med de som dött i Kristus rycks upp tillsammans för att för alltid vara hos Herren.

Har det redan skett? Nej. Vi lever fortfarande i väntan på Kristi återkomst, och ingen av oss har fått våra uppståndelsekroppar, inte heller har vi sett de döda uppstå.

Sker Jesu återkomst utan några som helst förvarningar eller tecken? Nej. Jesus har berättat för oss i både Matteus, Markus och Lukas evangelierna vad som är ”tecknet på Hans återkomst”. Hur vet vi det? Lärjungarna ställde frågan i Matteus kapitel 24. Läs även Del 2. Vad är ”Allt detta” som Jesus pekar mot?

Matt. 24:3-10 När han sedan satt på Oljeberget och de var för sig själva, kom lärjungarna fram till honom och frågade: Säg oss, när ska detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut?

Tecken nr. 1: 

Då svarade Jesus och sa till dem: Se upp så att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.

Tecken nr. 2:  

Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike…

Tecken nr. 3:

… och det ska bli hungersnöd..

Tecken nr. 4: 

… och epidemier…

Tecken nr. 5

och jordbävningar på många platser.

Tecken nr. 6:

 Då ska de utlämna er till att plågas och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra.

Det allvarligaste, och det Jesus tryckte på mest var falska profeter. I Matt. 24 talar han en gång om Krig, rykten om krig, folk mot folk, rike mot rike, hungersnöd, epidemier och jordbävningar, men HELA FYRA GÅNGER OM FALSKA PROFETER! Det sista, om de falska profeterna, visar mer än alla andra tecken att vi verkligen lever i de sista dagarna innan Jesu återkomst. Så, ja. Jesus har inte lämnat oss utan hjälp, han har lagt ner alla händelser i sitt ord. Allt vi behöver göra är be den Helige Ande om att hjälp att förstå Ordet och LÄSA det.

 

När det gäller Amos och Jesaja som citeras, så behöver vi som alltid läsa kontexten, och förstå att båda profeterar mot de ogudaktiga i landet, dessa som lever efter sitt eget sinne. De Amos profeterade mot beskrivs så här:

Hör följande ord som jag vill stämma upp likt en klagosång över er, ni av Israels hus: ”Fallen är hon och kan inte mer stiga upp, jungfrun Israel! Hon ligger övergiven på sin egen mark. Ingen finns som reser henne upp.” Ty så säger Herren, HERREN: Den stad som tusen brukade dra ut ifrån, skall få hundra kvar, och den som hundra brukade dra ut ifrån, skall få tio kvar, för Israels hus. Så säger HERREN till Israels hus: Sök mig och ni skall leva. Men sök inte Betel, kom inte till Gilgal och gå inte till Beer-Sheba, ty Gilgal skall föras bort i fångenskap, och av Betel skall inget bli kvar. Sök HERREN och ni skall leva. Annars skall han komma över Josefs hus likt en eld som förtär, och ingen kan släcka den så att Betel räddas. Ni förvandlar rätten till malört och slår ner rättfärdigheten till marken. Han är den som har gjort Sjustjärnorna och Orion, han som förvandlar djupa mörkret till morgon och gör dagen mörk som natten, han som kallar på havets vatten och häller ut det över jorden – HERREN är hans namn. Han är den som låter fördärv blixtra fram över de mäktiga, så att fördärv drabbar befästa borgar. De hatar den som i porten försvarar det rätta och den som talar sanning avskyr de. Hör därför, ni som trampar på den fattige och tar ifrån honom hans säd som skatt: Ni bygger hus av huggen sten men skall inte få bo i dem, ni planterar ljuvliga vingårdar men skall inte få dricka vin från dem. Ty jag vet att era överträdelser är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och i porten hindrar de fattiga att få rätt. Därför tiger den förståndige i denna tid, ty det är en ond tid. Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, SÅ SOM NI SÄGER ATT HAN ÄR. Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. KANSKE skall HERREN, härskarornas Gud, vara nådig mot Josefs kvarleva. Därför säger HERREN, härskarornas Gud, Herren: På alla torg skall klagan höras, och på alla gator skall man säga: ”Ve, ve!”. Mannen på åkern skall man uppmana till sorg, och till klagan dem som kan sjunga sorgesång. I alla vingårdar skall klagan höras, ty jag skall gå fram mitt ibland er, säger HERREN. Ve dem som längtar efter HERRENS dag! Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir som när någon flyr för ett lejon, men möter en björn, och som, när han kommer hem, stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, HERRENS dag är mörker och inte ljus, tjockt mörker utan en strimma av ljus. Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem, era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Bar ni fram åt mig slaktoffer och matoffer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? Bar ni då Sickut, er kung och Kijjun, er guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er? Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vilkens namn är HERREN, härskarornas Gud. Amos. 5:1-27

Israel bröt lagen, men menade sig ändå göra det rätta. Ett nyckelord är: Då skall HERREN, härskarornas Gud, vara med er, SÅ SOM NI SÄGER ATT HAN ÄR. De gjorde vad som var ont i Herrens ögon, men menade ändå att Herren var med dem och att de var välsignade av Honom. De levde i självbedrägeri!
 
Talar detta om Herrens dag? Ja, det gör det, men det är de ogudaktiga som varnas, de avfallna och de som vägrar ödmjuka sig, de som säger: HERREN är med oss, HERREN är med oss, men som lever i självbedrägeri och falskhet. Liknande den församling vi läser om i Uppenbarelseboken 3:14-22 – Laodicea-församlingen. Den som lever så, ska inte räkna med att HERRENS dag är något att se fram emot.

 

Skriv också till ängeln för laodieernas församling: Detta säger Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, begynnelsen till Guds skapelse: Jag vet om dina gärningar, att du varken är kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, ska jag spy ut dig ur min mun. För du säger: Jag är rik och har överflöd och behöver inget, och du vet inte att du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig, som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att klä dig i, så att din skamliga nakenhet inte ska synas, och smörj dina ögon med ögonsalva så att du kan se. Alla dem jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Så var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron, såsom också jag har vunnit seger och sitter med min Fader på hans tron. Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Upp. 3:14-22

Paulus kommer med en liknande varning i 2 Thessalonikerbrevet:

Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska anses värdiga Guds rike, för vars skull ni också lider, med tanke på att det är rättvist av Gud att vedergälla dem med lidande som plågar er, och att ge er som blir plågade lindring med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sin makts änglar i flammande eld för att hämnas på dem som inte känner Gud och på dem som inte lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Dessa ska få sitt straff i det eviga fördärvet, borta från Herrens ansikte och hans makts härlighet, när han kommer på den dagen, för att bli förhärligad i sina heliga och bli hyllad av alla dem som tror, eftersom vårt vittnesbörd bland er blev trott. Därför ber vi också alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga denna kallelse och med kraft fullborda varje god vilja och gärning i tron, så att vår Herre Jesu Kristi namn ska bli förhärligat i er och ni i honom, genom vår Guds och Herrens Jesu Kristi nåd. 2 Thess. 1:5-12 

Ett hemligt uppryckande finns ingenstans i Bibeln, och Uppryckandet, uppståndelsen från de döda, och förvandlingen Paulus talar om sker SAMTIDIGT, och beskriver faktiskt samma händelse, fast med olika ord!

← Förra | Nästa →


Inledning | Påstående nr. 1 | Påstående nr. 2 | Påstående nr. 3 | Påstående nr. 4 | Påstående nr. 5
| Påstående nr. 6 | Påstående nr. 7 | Påstående nr. 8 | Påstående nr. 9 | Påstående nr. 10 |

3 reaktioner på ”Påstående nr. 1 och Mitt svar nr. 1

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s