Påstående nr. 5 och Mitt svar nr. 5

← Förra | Nästa →

 

 

#5 Vid Pre-Trib Uppryckandet är det bara den pånyttfödda församlingen som ser Herren komma för dem, vid återkomsten bevittnar hela världen den.

NTEB: Sådana som hånar läran om Pre-Trib Uppryckandet kallar det gärna ett ”hemligt” Uppryckande, precis som om det skulle vara en förolämpning av dem som tror detta. Aposteln Paulus, som den Helige Ande använde för att skriva den läran, ansåg också det vara en hemlighet, han kallade det ett ”mysterium”. I Uppryckandet, hör bara de återlösta Herrens befallande rop och Han kallar oss upp för att vara med honom i luften. Vid Återkomsten, uppenbarar sig Jesus för att DÖMA hela världen.

1 Tess. 4:17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp tillsammans med dem på skyar för att möta Herren i luften. Och så ska vi alltid vara hos Herren. (Uppryckandet)

Upp. 1:7 Se, han kommer med skyarna och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. (Jesu Återkomst)


Mitt svar nr. 5: Dessa som hånar gör det inte i Guds Ande. Däremot anser många Pre-Tribbare att det vi som inte tror på ett hemligt uppryckande vi hånar när vi går emot denna lära. Men så ska det inte vara i Guds rike. Vi måste tala sanning i kärlek med varandra och inte envist hålla fast vid myter om ett hemligt uppryckande då det kan kosta oss våra liv och själar.
 
Paulus nämner ordet ”mystery17 gånger i NT i den engelska översättningen KJV, på svenska översatt till hemlighet, hemliga. 

Rom. 11:25 För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Här talar Paulus om det judiska folkets förhärdelse, för att vi skulle komma in i fullt antal.

Rom. 16:25 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början,

Här säger Paulus att hemligheten om Jesus Kristus är evangeliet och förkunnelsen om honom, en hemlighet som varit dold från världens början. Och ”Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.1 Kor. 2:8. Korsfästelsen är den stora hemligheten.

1 Kor. 2:7 Utan vi talar Guds hemliga visdom, den fördolda, som Gud före världens begynnelse har förutbestämt till vår härlighet,

Här refererar han tillbaka till vad han skrev i Rom. 16:25.

1 Kor. 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas,

Det är FÖRVANDLINGEN som är den hemlighet korinterna inte kände till, inte UPPRYCKANDET. Vi får inte blanda korten! Han skriver i versen innan: ”Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet. Se, jag säger er en HEMLIGHET: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla FÖRVANDLAS, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska FÖRVANDLAS.” För korinterna var detta en hemlighet, men inte för judarna.

Job. 19:25-27 Men jag vet att min återlösare lever, med egna ögon skall jag få se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Daniel 12:2-3 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.

Daniel 12:13 Men gå du bort till dess änden kommer. Sedan du har vilat skall du uppstå till din del vid dagarnas ände.

1 Korintierbrevet fortsätter med orden: För detta oförgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätt sig i oförgänglighet och detta dödliga har klätt sig i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din udd? Du grav, var är din seger? 1 Kor. 15:53-55, vilket vi ser ske i Uppenbarelseboken kapitel 20.

Upp. 20:14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden.

Paulus och Johannes ger oss en sammansatt bild av händelseförloppet, där Paulus uppger som grund för detta att det oförgängliga måste klä sig i oförgänglighet, vilket talar om förvandlingen och uppståndelsen. Det är denna hemlighet han berättar för korinterna – förvandlingen och uppståndelsen som sker på Herrens dag, då Herren kommer med alla sina heliga änglar.

Paulus skriver i 1 Kor. 15:22-28 så här:

För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen, sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han har gjort slut på varje välde och varje makt och kraft. För han måste regera tills han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Den sista fienden som ska bli tillintetgjort är döden. För allt har han lagt under hans fötter. Men när han säger allt är lagt under honom, är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under honom. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska också Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla.


Andra verser där ordet ”hemlighet/mysterium” används:

Ef. 1:9 efter att ha låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt sitt välbehag, som han har bestämt inom sig själv,

Ef. 3:3-4 hur han genom en uppenbarelse gjorde hemligheten känd för mig, som jag förut i korthet har skrivit, genom vilket ni kan förstå när ni läser detta, vilken insikt jag har i Kristi hemlighet,

Ef. 3:9 Och att upplysa alla om, vad delaktigheten är i den hemlighet som från världens begynnelse har varit fördold i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus,

Ef. 5:32 Denna hemlighet är stor, nu talar jag om Kristus och församlingen.

Ef. 6:19 och för mig, att ord ska ges mig när jag öppnar min mun, så att jag med frimodighet gör evangeliets hemlighet känd,

Kol. 1:26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga,

Kol. 1:27 för vilka Gud ville göra känt hur rik på härlighet denna hemlighet är bland hedningarna, som är Kristus i er, härlighetens hopp.

Kol. 2:2 för att deras hjärtan ska få tröst, genom att de blir sammanfogade i kärlek och når fram till hela rikedomen av en full insikt, till kunskap om Guds hemlighet, både Faderns och Kristi.

2 Thess. 2:7 För laglöshetens hemlighet är redan verksam, men bara till dess att han som nu hindrar har tagits bort.

1 Tim. 3:9 De ska äga trons hemlighet i ett rent samvete.

1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.

← Förra | Nästa →


Inledning | Påstående nr. 1 | Påstående nr. 2 | Påstående nr. 3 | Påstående nr. 4 | Påstående nr. 5
| Påstående nr. 6 | Påstående nr. 7 | Påstående nr. 8 | Påstående nr. 9 | Påstående nr. 10 |

3 reaktioner på ”Påstående nr. 5 och Mitt svar nr. 5

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s